m88

Vương Phong Lôi 2

  • Tác giả : Huang Yu Lang
  • Thể loại : Action, Fantasy, Manhua, Martial Arts, Shounen Ai
  • Nguồn : Comicvn
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2012-03-08
  • View :378866

Vương Phong Lôi sau khi giết kiếm yên báo thù cho Hồ Cầm. Đầu quân cho Bạch Liên Giáo làm nguyệt thánh sư. Chính lúc này, Đông Phương Chấn Long bị biến mất không biết nguyên nhân, chỉ biết y ở La Sát Giáo. Vì nguyên nhân này Vương Phong Lôi được cử đến La Sát Giáo để đòi người, chỉ là lúc nyaf giáo chủ của La Sát Giáo không còn là Hỏa Vân Tà Thần nữa mà là 1 trong Long Hổ Tam Hoàng - Thạch Hắc Long. Huynh đệ tương tranh bắt đầuLIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 48 - End 13436 2012-03-09 DDMinh
Chapter 47 10100 2012-03-09 DDMinh
Chapter 46 9686 2012-03-09 DDMinh
Chapter 45 9473 2012-03-09 DDMinh
Chapter 44 9020 2012-03-09 DDMinh
Chapter 43 9006 2012-03-09 DDMinh
Chapter 42 9193 2012-03-09 DDMinh
Chapter 41 9242 2012-03-09 DDMinh
Chapter 40 9563 2012-03-09 DDMinh
Chapter 39 9036 2012-03-09 DDMinh
Chapter 38 7398 2012-03-09 DDMinh
Chapter 37 7021 2012-03-09 DDMinh
Chapter 36 6893 2012-03-09 DDMinh
Chapter 35 7013 2012-03-09 DDMinh
Chapter 34 6918 2012-03-09 DDMinh
Chapter 33 6527 2012-03-09 DDMinh
Chapter 32 6796 2012-03-09 DDMinh
Chapter 31 6926 2012-03-09 DDMinh
Chapter 30 7305 2012-03-09 DDMinh
Chapter 29 6838 2012-03-09 DDMinh
Chapter 28 6752 2012-03-09 DDMinh
Chapter 27 6798 2012-03-09 DDMinh
Chapter 26 6865 2012-03-09 DDMinh
Chapter 25 6955 2012-03-09 DDMinh
Chapter 24 6737 2012-03-09 DDMinh
Chapter 23 6835 2012-03-09 DDMinh
Chapter 22 7098 2012-03-09 DDMinh
Chapter 21 8038 2012-03-09 DDMinh
Chapter 20 7331 2012-03-08 DDMinh
Chapter 19 6788 2012-03-08 DDMinh
Chapter 18 6852 2012-03-08 DDMinh
Chapter 17 7963 2012-03-08 DDMinh
Chapter 16 6768 2012-03-08 DDMinh
Chapter 15 6321 2012-03-08 DDMinh
Chapter 14 6353 2012-03-08 DDMinh
Chapter 13 6666 2012-03-08 DDMinh
Chapter 12 6505 2012-03-08 DDMinh
Chapter 11 6506 2012-03-08 DDMinh
Chapter 10 6944 2012-03-08 DDMinh
Chapter 9 6654 2012-03-08 DDMinh
Chapter 8 6636 2012-03-08 DDMinh
Chapter 7 7318 2012-03-08 DDMinh
Chapter 6 8731 2012-03-08 DDMinh
Chapter 5 8555 2012-03-08 DDMinh
Chapter 4 8463 2012-03-08 DDMinh
Chapter 3 9331 2012-03-08 DDMinh
Chapter 2 11669 2013-03-01 Trà Xanh
Chapter 1 13046 2012-03-08 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 1 )
COMMENT
sky / 2012/08/18 15:34 PM
Guest
Wa nham nhi'!!!!Tu dai than cong la vo dinh.....................