m88

Ryuuroden - Chú bé rồng

  • Tác giả : Yoshito Yamahara
  • Thể loại : Action , Martial Art , Adventure , History , Shounen
  • Nguồn : Ryuuroden
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2009-12-21
  • View :8167198

 

 

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây....

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 238 13892 2014-04-11 Tra Xanh
Chapter 237 19120 2014-03-16 DDMinh
Chapter 236 20032 2014-02-13 DDMinh
Chapter 235 22842 2014-01-11 DDMinh
Chapter 234 22154 2014-01-03 DDMinh
Chapter 233 22658 2014-01-03 DDMinh
Chapter 232 27210 2013-10-13 Tra Xanh
Chapter 231 22279 2013-09-14 Tra Xanh
Chapter 230 22892 2013-07-18 ngocbi2412
Chapter 229 19739 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 228 21467 2013-05-09 banhmi
Chapter 227 43044 2013-04-15 Tra Xanh
Chapter 226 47306 2013-03-22 DDMinh
Chapter 225 44477 2013-03-21 Previous
Chapter 224 61112 2013-01-10 Previous
Chapter 223 57700 2012-12-10 Previous
Chapter 222 50821 2012-11-25 Previous
Chapter 221 43203 2012-11-24 Previous
Chapter 220 46628 2012-11-23 Previous
Chapter 219 50974 2012-11-23 Previous
Chapter 218 57248 2012-09-07 Trà Xanh
Chapter 217 46799 2012-08-15 SNSD
Chapter 216 47067 2012-07-22
Chapter 215 46206 2012-07-06
Chapter 214 46717 2012-06-19 vienphuc200690
Chapter 213 50626 2012-05-14 DDMinh
Chapter 212 47640 2012-04-19 DDMinh
Chapter 211 46784 2012-04-01 DDMinh
Chapter 210 44216 2012-04-01 DDMinh
Chapter 209 50436 2011-12-18 DDMinh
Chapter 208 47422 2011-11-16 DDMinh
Chapter 207 46833 2011-11-03
Chapter 206 56355 2011-09-02 banmidou
Chapter 205 49242 2011-08-13 DDMinh
Chapter 204 46141 2011-08-13 DDMinh
Chapter 203 54226 2011-05-24 banmidou
Chapter 202 51567 2011-07-28 DDMinh
Chapter 201 53097 2011-01-07 banmidou
Chapter 200 52291 2010-12-21 banmidou
Chapter 199 61964 2010-11-15 jennifer
Chapter 198 58542 2011-07-28 DDMinh
Chapter 197 74850 2011-07-28 DDMinh
Chapter 196 76272 2011-07-28 DDMinh
Chapter 195 76973 2010-07-20
Chapter 194 66070 2011-07-28 DDMinh
Chapter 193 51956 2010-03-11
Chapter 192 49433 2010-03-11
Chapter 191 45831 2010-03-11
Chapter 190 50901 2009-12-30
Chapter 189 44308 2011-07-28 DDMinh
Chapter 188 44217 2009-12-30
Chapter 187 44488 2009-12-30
Chapter 186 40503 2011-07-28 DDMinh
Chapter 185 46058 2011-07-28 DDMinh
Chapter 184 43843 2011-07-28 DDMinh
Chapter 183 56956 2011-07-28 DDMinh
Chapter 182 41873 2011-07-28 DDMinh
Chapter 181 41986 2011-07-28 DDMinh
Chapter 180 46841 2011-07-28 DDMinh
Chapter 179 39812 2009-12-30
Chapter 178 44473 2009-12-30
Chapter 177 44864 2009-12-30
Chapter 176 43903 2009-12-30
Chapter 175 45728 2009-12-30
Chapter 174 51655 2009-12-30
Chapter 173 43887 2011-07-28 DDMinh
Chapter 172 44924 2009-12-30
Chapter 171 45004 2011-07-28 DDMinh
Chapter 170 46590 2011-07-28 DDMinh
Chapter 169 45095 2009-12-30
Chapter 168 44081 2011-07-28 DDMinh
Chapter 167 40813 2011-07-28 DDMinh
Chapter 166 46214 2011-07-28 DDMinh
Chapter 165 72640 2009-12-30
Chapter 164 46241 2009-12-30
Chapter 163 45739 2009-12-30
Chapter 162 57926 2011-07-28 DDMinh
Chapter 161 53001 2011-07-28 DDMinh
Chapter 160 49772 2011-07-28 DDMinh
Chapter 159 45816 2011-07-28 DDMinh
Chapter 158 53200 2011-07-28 DDMinh
Chapter 157 78038 2011-07-28 DDMinh
Chapter 156 47048 2011-07-28 DDMinh
Chapter 155 45886 2011-07-28 DDMinh
Chapter 154 45759 2011-07-28 DDMinh
Chapter 153 48342 2011-07-28 DDMinh
Chapter 152 47016 2011-07-28 DDMinh
Chapter 151 55586 2011-07-28 DDMinh
Chapter 150 55819 2011-07-28 DDMinh
Chapter 149 46368 2011-07-28 DDMinh
Chapter 148 38301 2011-07-28 DDMinh
Chapter 147 44089 2011-07-28 DDMinh
Chapter 146 44026 2011-07-28 DDMinh
Chapter 145 41373 2011-07-28 DDMinh
Chapter 144 40852 2011-07-28 DDMinh
Chapter 143 39431 2011-07-28 DDMinh
Chapter 142 50292 2011-07-28 DDMinh
Chapter 141 41536 2011-07-28 DDMinh
Chapter 140 43061 2011-07-28 DDMinh
Chapter 139 76899 2011-07-28 DDMinh
Chapter 138 39814 2011-07-28 DDMinh
Chapter 137 40538 2011-07-28 DDMinh
Chapter 136 38700 2011-07-28 DDMinh
Chapter 135 40674 2011-07-28 DDMinh
Chapter 134 45032 2011-07-28 DDMinh
Chapter 133 42829 2011-07-28 DDMinh
Chapter 132 54885 2011-07-28 DDMinh
Chapter 131 53756 2011-07-28 DDMinh
Chapter 130 97477 2011-07-28 DDMinh
Chapter 100 25280 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 99 17180 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 98 16638 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 97 17371 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 96 17680 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 95 19528 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 93 23170 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 92 34304 2012-08-03 apoleensun
Chapter 91 30564 2012-08-03 apoleensun
Chapter 90 30144 2012-08-03 apoleensun
Chapter 89 28032 2012-08-03 apoleensun
Chapter 88 27740 2012-08-03 apoleensun
Chapter 87 30743 2012-08-03 apoleensun
Chapter 86 34348 2012-08-03 apoleensun
Chapter 85 37339 2012-04-13 DDMinh
Chapter 84 30358 2012-04-13 DDMinh
Chapter 83 31329 2012-04-13 DDMinh
Chapter 82 31345 2012-04-02 acquy588
Chapter 81 30978 2012-04-02 acquy588
Chapter 80 33420 2012-04-02 acquy588
Chapter 79 29785 2012-04-02 acquy588
Chapter 78 30429 2012-04-02 acquy588
Chapter 77 29710 2012-04-02 acquy588
Chapter 76 30081 2012-04-02 acquy588
Chapter 75 30951 2012-04-02 acquy588
Chapter 74 29587 2012-04-02 acquy588
Chapter 73 29408 2012-04-02 acquy588
Chapter 72 30166 2012-04-02 acquy588
Chapter 71 31308 2012-04-02 acquy588
Chapter 70 33408 2012-04-02 acquy588
Chapter 69 29475 2012-04-02 acquy588
Chapter 68 29981 2012-04-02 acquy588
Chapter 67 29800 2012-04-02 acquy588
Chapter 66 29322 2012-04-02 acquy588
Chapter 65 29320 2012-04-02 acquy588
Chapter 64 28166 2012-04-02 acquy588
Chapter 63 28740 2012-04-02 acquy588
Chapter 62 28652 2012-04-02 acquy588
Chapter 61 29234 2012-04-02 acquy588
Chapter 60 31401 2012-04-02 acquy588
Chapter 59 27820 2012-04-02 acquy588
Chapter 58 28471 2012-04-02 acquy588
Chapter 57 29365 2012-04-02 acquy588
Chapter 56 29060 2012-04-02 acquy588
Chapter 55 29997 2012-04-02 acquy588
Chapter 54 28057 2012-04-02 acquy588
Chapter 53 27803 2012-04-02 acquy588
Chapter 52 27284 2012-04-02 acquy588
Chapter 51 28028 2012-04-02 acquy588
Chapter 50 31550 2012-04-02 acquy588
Chapter 49 27921 2012-04-02 acquy588
Chapter 48 27844 2012-04-02 acquy588
Chapter 47 27648 2012-04-02 acquy588
Chapter 46 28401 2012-04-02 acquy588
Chapter 45 29493 2012-04-02 acquy588
Chapter 44 28633 2012-04-02 acquy588
Chapter 43 29578 2012-04-02 acquy588
Chapter 42 29280 2012-04-02 acquy588
Chapter 41 28942 2012-04-02 acquy588
Chapter 40 31064 2012-04-02 acquy588
Chapter 39 28608 2012-04-02 acquy588
Chapter 38 31000 2012-04-02 acquy588
Chapter 37 31270 2012-04-02 acquy588
Chapter 36 34712 2012-04-02 acquy588
Chapter 35 32743 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 34 29041 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 33 30930 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 32 31047 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 31 29662 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 30 32977 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 29 29990 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 28 30909 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 27 33682 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 26 34179 2012-05-06 DDMinh
Chapter 25 37614 2012-05-06 DDMinh
Chapter 24 39507 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 23 31959 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 22 31445 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 21 30745 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 20 33803 2011-08-13 DDMinh
Chapter 19 30643 2011-08-13 DDMinh
Chapter 18 30072 2011-08-13 DDMinh
Chapter 17 31246 2011-08-13 DDMinh
Chapter 16 31434 2011-08-13 DDMinh
Chapter 15 33685 2011-08-13 DDMinh
Chapter 14 33268 2011-08-13 DDMinh
Chapter 13 33556 2011-08-13 DDMinh
Chapter 12 34131 2011-08-13 DDMinh
Chapter 11 35166 2011-08-13 DDMinh
Chapter 10 37873 2011-08-13 DDMinh
Chapter 9 35279 2011-08-13 DDMinh
Chapter 8 34882 2011-08-13 DDMinh
Chapter 7 35239 2011-08-13 DDMinh
Chapter 6 34703 2011-08-13 DDMinh
Chapter 5 37410 2011-08-13 DDMinh
Chapter 4 37795 2011-08-13 DDMinh
Chapter 3 38293 2011-08-13 DDMinh
Chapter 2 41187 2011-08-13 DDMinh
Chapter 1 53770 2011-08-13 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 77 )
COMMENT
thuliak / 2014/02/17 22:17 PM
Guest
sao bộ này ko thấy ra chap mới nhỉ
Black_knight / 2014/02/13 09:25 AM
Guest
may bac ad lam on up gium em tu 101 dem 129 cai nan ni do
Guest / 2013/11/11 10:14 AM
Guest
Chap 94 đâu
Ban Mai / 2013/09/02 10:37 AM
Guest
Kiểu này phải 10 năm nữa mới coi xong !
rong xanh / 2013/08/31 19:31 PM
Guest
mãi ko có chap mới
fan cuog / 2013/08/17 11:09 AM
Guest
yeu cau ra tap moi ngay ad ak
Flame / 2013/07/18 18:37 PM
Guest
khong biet sau nay chu Du chet dam noi thang main lai noi cau gi giong nhu gia cat luong nha :))
sang / 2013/07/13 23:26 PM
Guest
chappppppppp mới đâu , gần cả tháng rồi . ức chế quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ChuBeRong / 2013/07/13 19:11 PM
Guest
1 thang' troi qua ma` chua co' chap moi' cho` doi trong mon` moi?
Hung Big / 2013/06/23 21:45 PM
Guest
mong ông tác giả sống cho đến khi vẽ xong chuyện
kokichi / 2013/06/15 17:28 PM
Guest
cau mong 1 tuan ra mot chap
namph / 2013/06/11 18:08 PM
Guest
mai ko ra chap 229@@
vuong nguyen / 2013/05/31 22:22 PM
Guest
chap 227 die roi
Queen / 2013/04/28 09:19 AM
Guest
sao mai ko ra chap moi vay<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
zzz / 2013/04/26 23:27 PM
Guest
tac gia bi roi tqc trong dat la nguoi thong nhat het nhung truyen lo cho dong vai ac roi sao ket thuc duoc.chang le thay doi lich su ac thang thien.
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
copcon / 2013/04/07 15:23 PM
Guest
<br /><span class="quot">@xxx</span>:ok<br />
huynhvi / 2013/04/05 14:17 PM
Guest
cố gắng nha anh admin, truyện hay m&agrave; chờ l&acirc;u qu&aacute;....n&oacute; nhớ l&eacute;m
mr5 / 2013/03/29 13:32 PM
Guest
sao truyện n&agrave;y ra l&acirc;u vậy
xxx / 2013/03/26 15:30 PM
Guest
lam an the nay thoi nghi cha cai nghe viet truyen di ong noi.
cccc / 2013/03/22 19:38 PM
Guest
truyện thiếu rất nhiều..100--&gt;130 r&aacute;ng cho anh em điTh&ecirc;m nữa chap 183 184 185 up s&oacute;t trang + thiếu,...C&oacute; 1 chap 1xx mấy nữa up bị tr&ugrave;ng nữa.team l&agrave;m ăn đ&agrave;ng ho&agrave;ng đ&ecirc;..l&agrave;m chậm m&agrave; chắc cũng đc
sa / 2013/03/21 00:34 AM
Guest
truyện n&agrave;y..coi từ hồi 95 tới giờ..,,
Ö™Abraham_Vanh3llsingÖ™ / 2013/03/12 14:03 PM
Guest
<strong>&Ouml;&trade;Abraham_Vanh3llsing&Ouml;&trade;</strong> lau quaaaaaa<br /><br />
hoang / 2013/03/06 17:59 PM
Guest
<span style="color: #888888;">m.n ai co link tu chap 101 toi 129 khong dang doc hay ma bi dut quang&nbsp;</span>
nguyễn tuấn / 2013/02/26 20:46 PM
Guest
l&acirc;u ra chap mới thế 3 th&aacute;ng rồi chưa ra
Maria / 2013/02/16 19:45 PM
Guest
Con v&atilde;i&nbsp;&ocirc;ng t&aacute;c giả !&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/45.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;L&agrave;m&nbsp;ơn mau ra to&agrave;n tập truyện " Ch&uacute; b&eacute; rồng " rồi &ocirc;ng&nbsp;muốn sống muốn chết &nbsp;t&ugrave;y&nbsp;&ocirc;ng .&nbsp;