m88

Bitagi - Anh Chàng Ngổ Ngáo

  • Tác giả : Choe Byeong Yeol
  • Thể loại : Action Comedy School Life Shounen
  • Nguồn : Blogtruyen
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-05-03
  • View :4943384

Trở về sau một thời gian dài mất tích, Kang Hy – thủ lĩnh nhóm Angel Five, người nổi danh với huyền thoại “1 chấp 100” – trở thành một con người hoàn toàn khác. Một Kang Hy vốn không sợ trời, không sợ đất nay chỉ còn là tên mất trí và nhát không nước nào mà nói. Cậu ta không muốn dính gì tới quá khứ “vẻ vang” của mình nữa mà chỉ muốn làm một cậu học sinh bình thường. Nhưng quá khứ không buông tha cậu, và bạn bè cậu bị lôi vào những vụ thách đấu liên tiếp. Trước tình hình đó, Kang Hy phải trở về với con người thật của mình để cứu bạn. Và huyền thoại của cậu lại được tiếp tục.

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 447 END 5110 2014-03-06 DDMinh
Chapter 446 2332 2014-03-06 DDMinh
Chapter 445 2202 2014-03-06 DDMinh
Chapter 444 2068 2014-03-06 DDMinh
Chapter 443 1928 2014-03-06 DDMinh
Chapter 442 1892 2014-03-06 DDMinh
Chapter 441 2802 2014-03-04 DDMinh
Chapter 440 2104 2014-03-04 DDMinh
Chapter 439 2798 2014-03-02 DDMinh
Chapter 438 2020 2014-03-02 DDMinh
Chapter 436 2570 2014-03-01 DDMinh
Chapter 435 2390 2014-02-28 DDMinh
Chapter 434 2452 2014-02-27 DDMinh
Chapter 433 2458 2014-02-27 DDMinh
Chapter 432 2674 2014-02-25 DDMinh
Chapter 431 2922 2014-02-24 DDMinh
Chapter 430 2986 2014-02-24 DDMinh
Chapter 429 2372 2014-02-24 DDMinh
Chapter 428 2272 2014-02-24 DDMinh
Chapter 427 2256 2014-02-24 DDMinh
Chapter 426 2158 2014-02-24 DDMinh
Chapter 425 2138 2014-02-24 DDMinh
Chapter 424 2034 2014-02-24 DDMinh
Chapter 423 3042 2014-02-22 DDMinh24h
Chapter 422 2276 2014-02-22 DDMinh24h
Chapter 421 2458 2014-02-21 DDMinh
Chapter 420 2472 2014-02-20 DDMinh
Chapter 419 2300 2014-02-19 DDMinh
Chapter 418 2376 2014-02-18 DDMinh
Chapter 417 2714 2014-02-17 DDMinh
Chapter 416 2702 2014-02-16 DDMinh
Chapter 415 2224 2014-02-16 DDMinh
Chapter 414 2688 2014-02-15 DDMinh
Chapter 413 2302 2014-02-15 DDMinh
Chapter 412 2646 2014-02-14 DDMinh
Chapter 411 2916 2014-02-13 DDMinh
Chapter 410 2974 2014-02-12 DDMinh
Chapter 409 2964 2014-02-11 DDMinh
Chapter 408 3128 2014-02-10 DDMinh
Chapter 407 3474 2014-02-09 DDMinh
Chapter 406 2752 2014-02-09 DDMinh
Chapter 405 2658 2014-02-09 DDMinh
Chapter 404 2632 2014-02-09 DDMinh
Chapter 403 3700 2014-02-07 DDMinh
Chapter 402 3176 2014-02-06 DDMinh
Chapter 401 3412 2014-02-05 DDMinh
Chapter 400 3730 2014-02-05 DDMinh
Chapter 399 3986 2014-02-03 DDMinh
Chapter 392 3836 2014-02-02 DDMinh
Chapter 391 3486 2014-02-02 DDMinh
Chapter 390 3420 2014-02-01 DDMinh
Chapter 389 3332 2014-02-01 DDMinh
Chapter 388 3366 2014-01-31 DDMinh
Chapter 387 3292 2014-01-30 DDMinh
Chapter 386 3538 2014-01-29 DDMinh
Chapter 385 3690 2014-01-28 DDMinh
Chapter 384 3582 2014-01-27 DDMinh
Chapter 383 3304 2014-01-26 DDMinh
Chapter 382 3364 2014-01-26 DDMinh
Chapter 381 3206 2014-01-25 DDMinh
Chapter 380 3424 2014-01-25 DDMinh
Chapter 379 3826 2014-01-24 DDMinh
Chapter 378 3326 2014-01-23 DDMinh
Chapter 377 3274 2014-01-22 DDMinh
Chapter 376 3368 2014-01-22 DDMinh
Chapter 375 3938 2014-01-20 DDMinh
Chapter 374 3470 2014-01-19 DDMinh
Chapter 373 3622 2014-01-19 DDMinh
Chapter 372 3368 2014-01-19 DDMinh
Chapter 371 3480 2014-01-19 DDMinh
Chapter 370 3796 2014-01-17 DDMinh
Chapter 369 3542 2014-01-16 DDMinh
Chapter 368 3506 2014-01-15 DDMinh
Chapter 367 3702 2014-01-14 DDMinh
Chapter 366 3706 2014-01-13 DDMinh
Chapter 365 3636 2014-01-12 DDMinh
Chapter 364 3612 2014-01-12 DDMinh
Chapter 363 3594 2014-01-11 DDMinh
Chapter 362 3600 2014-01-11 DDMinh
Chapter 361 3996 2014-01-10 DDMinh
Chapter 360 4212 2014-01-09 DDMinh
Chapter 359 4076 2014-01-08 DDMinh
Chapter 358 4044 2014-01-07 DDMinh
Chapter 357 3744 2014-01-06 DDMinh
Chapter 356 3674 2014-01-06 DDMinh
Chapter 355 3608 2014-01-06 DDMinh
Chapter 354 3396 2014-01-06 DDMinh
Chapter 353 3520 2014-01-06 DDMinh
Chapter 352 3692 2014-01-05 DDMinh
Chapter 351 3948 2014-01-05 DDMinh
Chapter 350 4220 2014-01-03 DDMinh
Chapter 349 4130 2014-01-02 DDMinh
Chapter 348 4116 2014-01-01 DDMinh
Chapter 347 4242 2013-12-31 DDMinh
Chapter 346 4374 2013-12-30 DDMinh
Chapter 345 4374 2013-12-29 DDMinh
Chapter 344 4310 2013-12-29 DDMinh
Chapter 343 4366 2013-12-28 DDMinh
Chapter 342 4298 2013-12-28 DDMinh
Chapter 341 4386 2013-12-27 DDMinh
Chapter 340 4604 2013-12-26 DDMinh
Chapter 339 4476 2013-12-25 DDMinh
Chapter 338 4360 2013-12-24 DDMinh
Chapter 337 4588 2013-12-23 DDMinh
Chapter 336 4396 2013-12-22 DDMinh
Chapter 335 4298 2013-12-22 DDMinh
Chapter 334 4092 2013-12-22 DDMinh
Chapter 333 4122 2013-12-22 DDMinh
Chapter 332 4228 2013-12-20 DDMinh
Chapter 331 4380 2013-12-20 DDMinh
Chapter 330 4726 2013-12-18 DDMinh
Chapter 329 4432 2013-12-17 DDMinh
Chapter 328 4312 2013-12-16 DDMinh
Chapter 327 4250 2013-12-15 DDMinh
Chapter 326 4290 2013-12-15 DDMinh
Chapter 325 4300 2013-12-14 DDMinh
Chapter 324 4384 2013-12-14 DDMinh
Chapter 323 4442 2013-12-13 DDMinh
Chapter 322 4402 2013-12-12 DDMinh
Chapter 321 4534 2013-12-11 DDMinh
Chapter 320 4796 2013-12-10 DDMinh
Chapter 319 4332 2013-12-09 DDMinh
Chapter 318 4310 2013-12-09 DDMinh
Chapter 317 4552 2013-12-09 DDMinh
Chapter 316 4744 2013-12-07 DDMinh
Chapter 315 5026 2013-12-07 DDMinh
Chapter 314 4920 2013-12-06 DDMinh
Chapter 313 4892 2013-12-05 DDMinh
Chapter 312 5018 2013-12-04 DDMinh
Chapter 311 5342 2013-12-03 DDMinh
Chapter 310 5348 2013-12-02 DDMinh
Chapter 309 4534 2013-12-02 DDMinh
Chapter 308 4462 2013-12-02 DDMinh
Chapter 307 4388 2013-12-02 DDMinh
Chapter 306 4524 2013-12-02 DDMinh
Chapter 305 4924 2013-11-28 DDMinh
Chapter 304 4850 2013-11-27 DDMinh
Chapter 303 4870 2013-11-26 DDMinh
Chapter 302 5228 2013-11-25 DDMinh
Chapter 301 5226 2013-11-24 DDMinh
Chapter 300 5548 2013-11-24 DDMinh
Chapter 299 4680 2013-11-23 DDMinh
Chapter 298 4734 2013-11-23 DDMinh
Chapter 297 4910 2013-11-22 DDMinh
Chapter 296 4948 2013-11-21 DDMinh
Chapter 295 5008 2013-11-20 DDMinh
Chapter 294 5080 2013-11-19 DDMinh
Chapter 293 5278 2013-11-18 DDMinh
Chapter 292 4952 2013-11-17 DDMinh
Chapter 291 5030 2013-11-17 DDMinh
Chapter 290 5188 2013-11-16 DDMinh
Chapter 289 4888 2013-11-16 DDMinh
Chapter 288 4890 2013-11-15 DDMinh
Chapter 287 4992 2013-11-14 DDMinh
Chapter 286 5310 2013-11-13 DDMinh
Chapter 285 4684 2013-11-12 DDMinh
Chapter 284 5514 2013-11-11 DDMinh
Chapter 283 5022 2013-11-10 DDMinh
Chapter 282 5168 2013-11-10 DDMinh
Chapter 281 5176 2013-11-09 DDMinh
Chapter 280 5494 2013-11-09 DDMinh
Chapter 279 5394 2013-11-08 DDMinh
Chapter 278 5204 2013-11-07 DDMinh
Chapter 277 5334 2013-11-06 DDMinh
Chapter 276 5160 2013-11-05 DDMinh
Chapter 275 5574 2013-11-04 DDMinh
Chapter 274 5318 2013-11-03 DDMinh
Chapter 273 5526 2013-11-03 DDMinh
Chapter 272 5458 2013-11-02 DDMinh
Chapter 271 5538 2013-11-02 DDMinh
Chapter 270 6428 2013-11-01 DDMinh
Chapter 269 5700 2013-10-31 DDMinh
Chapter 268 5772 2013-10-29 DDMinh
Chapter 267 5850 2013-10-29 DDMinh
Chapter 266 5850 2013-10-28 DDMinh
Chapter 265 5620 2013-10-28 DDMinh
Chapter 264 5608 2013-10-28 DDMinh
Chapter 263 5764 2013-10-25 DDMinh
Chapter 262 5414 2013-10-25 DDMinh
Chapter 261 5762 2013-10-25 DDMinh
Chapter 260 6086 2013-10-23 DDMinh
Chapter 259 5962 2013-10-23 DDMinh
Chapter 258 5976 2013-10-21 DDMinh
Chapter 257 6198 2013-10-21 DDMinh
Chapter 256 6084 2013-10-20 DDMinh
Chapter 255 6246 2013-10-20 DDMinh
Chapter 254 6004 2013-10-19 DDMinh
Chapter 253 6000 2013-10-19 DDMinh
Chapter 252 6038 2013-10-17 DDMinh
Chapter 251 6078 2013-10-17 DDMinh
Chapter 250 6484 2013-10-16 Tra Xanh
Chapter 249 5930 2013-10-15 DDMinh
Chapter 248 5876 2013-10-14 DDMinh
Chapter 247 5758 2013-10-14 DDMinh
Chapter 246 6068 2013-10-14 DDMinh
Chapter 245 6212 2013-10-12 DDMinh
Chapter 244 5982 2013-10-12 DDMinh
Chapter 243 6184 2013-10-11 DDMinh
Chapter 242 6488 2013-10-10 DDMinh
Chapter 241 6476 2013-10-09 DDMinh
Chapter 240 6792 2013-10-08 DDMinh
Chapter 239 6548 2013-10-07 Tra Xanh
Chapter 238 6778 2013-10-06 Tra Xanh
Chapter 237 6542 2013-10-06 Tra Xanh
Chapter 236 6198 2013-10-05 DDMinh
Chapter 235 6580 2013-10-04 Tra Xanh
Chapter 234 6282 2013-10-03 Tra Xanh
Chapter 233 5970 2013-10-03 DDMinh
Chapter 232 6190 2013-10-02 Tra Xanh
Chapter 231 6158 2013-10-01 Tra Xanh
Chapter 230 6738 2013-09-30 DDMinh
Chapter 229 6018 2013-09-29 DDMinh
Chapter 228 6042 2013-09-29 DDMinh
Chapter 227 5892 2013-09-28 DDMinh
Chapter 226 5980 2013-09-28 DDMinh
Chapter 225 6240 2013-09-27 Tra Xanh
Chapter 224 5994 2013-09-26 Tra Xanh
Chapter 223 6302 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 222 6388 2013-09-24 DDMinh
Chapter 221 6484 2013-09-23 Tra Xanh
Chapter 220 6852 2013-09-22 Tra Xanh
Chapter 219 6292 2013-09-22 Tra Xanh
Chapter 218 6646 2013-09-20 Tra Xanh
Chapter 217 6684 2013-09-19 Tra Xanh
Chapter 216 6666 2013-09-18 Congnamv3
Chapter 215 6410 2013-09-17 Tra Xanh
Chapter 214 5814 2013-09-15 DDMinh
Chapter 213 5687 2013-09-14 DDMinh
Chapter 212 5728 2013-09-13 DDMinh
Chapter 211 5710 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 210 5755 2013-09-11 DDMinh
Chapter 209 5284 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 208 5442 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 207 5839 2013-09-08 Tra Xanh
Chapter 206 5641 2013-09-06 DDMinh
Chapter 205 5551 2013-09-05 Tra Xanh
Chapter 204 5646 2013-09-04 DDMinh
Chapter 203 5728 2013-09-03 DDMinh
Chapter 202 5818 2013-09-01 DDMinh
Chapter 201 6064 2013-08-30 DDMinh
Chapter 200 6319 2013-08-29 DDMinh
Chapter 199 5594 2013-08-29 DDMinh
Chapter 198 5635 2013-08-28 Tra Xanh
Chapter 197 5444 2013-08-28 Tra Xanh
Chapter 196 5506 2013-08-28 Tra Xanh
Chapter 195 5626 2013-08-28 Tra Xanh
Chapter 194 6495 2013-08-13 Tra Xanh
Chapter 193 5875 2013-08-13 Tra Xanh
Chapter 192 5810 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 191 6358 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 190 6398 2013-08-10 Tra Xanh
Chapter 189 6049 2013-08-10 Tra Xanh
Chapter 188 6140 2013-08-09 Tra Xanh
Chapter 187 6423 2013-08-08 Tra Xanh
Chapter 186 6252 2013-08-07 Tra Xanh
Chapter 185 6192 2013-08-06 Tra Xanh
Chapter 184 6234 2013-08-06 Tra Xanh
Chapter 183 5999 2013-08-05 Tra Xanh
Chapter 182 6619 2013-08-05 Tra Xanh
Chapter 181 6518 2013-08-02 Tra Xanh
Chapter 180 7064 2013-08-01 Tra Xanh
Chapter 179 6219 2013-07-31 Tra Xanh
Chapter 178 6285 2013-07-30 Tra Xanh
Chapter 177 6170 2013-07-29 Tra Xanh
Chapter 176 6263 2013-07-29 Tra Xanh
Chapter 175 6534 2013-07-29 Tra Xanh
Chapter 174 6394 2013-07-27 Tra Xanh
Chapter 173 6282 2013-07-27 Tra Xanh
Chapter 172 6416 2013-07-26 Tra Xanh
Chapter 171 6507 2013-07-25 Tra Xanh
Chapter 170 6705 2013-07-24 Tra Xanh
Chapter 169 6346 2013-07-23 Tra Xanh
Chapter 168 6636 2013-07-22 DDMinh
Chapter 167 6396 2013-07-21 Tra Xanh
Chapter 166 6399 2013-07-21 Tra Xanh
Chapter 165 6287 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 164 6184 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 163 6535 2013-07-19 Tra Xanh
Chapter 162 6423 2013-07-18 Tra Xanh
Chapter 161 6513 2013-07-16 Tra Xanh
Chapter 160 7170 2013-07-15 Tra Xanh
Chapter 159 6277 2013-07-14 Tra Xanh
Chapter 158 6340 2013-07-14 Tra Xanh
Chapter 157 6509 2013-07-13 Tra Xanh
Chapter 156 6398 2013-07-13 Tra Xanh
Chapter 155 6491 2013-07-13 Tra Xanh
Chapter 154 6777 2013-07-11 Tra Xanh
Chapter 153 6520 2013-07-10 Tra Xanh
Chapter 152 6581 2013-07-10 Tra Xanh
Chapter 151 6694 2013-07-08 Tra Xanh
Chapter 150 7028 2013-07-07 Tra Xanh
Chapter 149 6494 2013-07-07 Tra Xanh
Chapter 148 6406 2013-07-06 Tra Xanh
Chapter 147 6623 2013-07-06 Tra Xanh
Chapter 146 6818 2013-07-05 Tra Xanh
Chapter 145 6782 2013-07-04 Tra Xanh
Chapter 144 6909 2013-07-03 Tra Xanh
Chapter 143 7023 2013-07-03 Tra Xanh
Chapter 142 7692 2013-07-02 Tra Xanh
Chapter 141 7936 2013-07-01 Tra Xanh
Chapter 140 58684 2011-06-20 Shing
Chapter 139 22686 2011-06-20 Shing
Chapter 138 21297 2011-06-20 Shing
Chapter 137 23025 2011-06-20 Shing
Chapter 136 20786 2011-06-20 Shing
Chapter 135 23932 2011-06-20 Shing
Chapter 134 21654 2011-06-20 Shing
Chapter 133 20414 2011-06-20 Shing
Chapter 132 19892 2011-06-20 Shing
Chapter 131 22888 2011-06-20 Shing
Chapter 130 25083 2011-06-20 Shing
Chapter 129 21061 2011-06-20 Shing
Chapter 128 19357 2011-06-20 Shing
Chapter 127 19750 2011-06-20 Shing
Chapter 126 20664 2011-06-20 Shing
Chapter 125 18910 2011-06-20 Shing
Chapter 124 17871 2011-06-20 Shing
Chapter 123 18116 2011-06-20 Shing
Chapter 122 18489 2011-06-20 Shing
Chapter 121 19435 2011-06-20 Shing
Chapter 120 22375 2011-06-20 Shing
Chapter 119 18120 2011-06-20 Shing
Chapter 118 18533 2011-06-20 Shing
Chapter 117 18122 2011-06-20 Shing
Chapter 116 18658 2011-06-20 Shing
Chapter 115 19097 2011-06-20 Shing
Chapter 114 18556 2011-06-20 Shing
Chapter 113 18776 2011-06-20 Shing
Chapter 112 18960 2011-06-20 Shing
Chapter 111 19668 2011-06-20 Shing
Chapter 110 20754 2011-06-20 Shing
Chapter 109 18898 2011-06-20 Shing
Chapter 108 18984 2011-06-20 Shing
Chapter 107 19634 2011-06-20 Shing
Chapter 106 19591 2011-06-20 Shing
Chapter 105 20484 2011-06-20 Shing
Chapter 104 21260 2011-06-20 Shing
Chapter 103 23255 2011-06-20 Shing
Chapter 102 21594 2011-06-20 Shing
Chapter 101 23205 2011-06-20 Shing
Chapter 100 25988 2011-06-20 Shing
Chapter 99 21385 2011-06-20 Shing
Chapter 98 21404 2011-06-20 Shing
Chapter 97 21911 2011-06-20 Shing
Chapter 96 22749 2011-06-20 Shing
Chapter 95 22745 2011-06-20 Shing
Chapter 94 22393 2011-06-20 Shing
Chapter 93 22544 2011-06-20 Shing
Chapter 92 22412 2011-06-20 Shing
Chapter 91 22284 2011-06-20 Shing
Chapter 90 23704 2011-06-20 Shing
Chapter 89 21517 2011-06-20 Shing
Chapter 88 21627 2011-06-20 Shing
Chapter 87 21789 2011-06-20 Shing
Chapter 86 21802 2011-06-20 Shing
Chapter 85 22399 2011-06-20 Shing
Chapter 84 21428 2011-06-20 Shing
Chapter 83 21786 2011-06-20 Shing
Chapter 82 21652 2011-06-20 Shing
Chapter 81 21621 2011-06-20 Shing
Chapter 80 23079 2011-06-20 Shing
Chapter 79 22228 2011-06-20 Shing
Chapter 78 21760 2011-06-20 Shing
Chapter 77 23066 2011-06-20 Shing
Chapter 76 22001 2011-06-20 Shing
Chapter 75 22234 2011-06-20 Shing
Chapter 74 22523 2011-06-20 Shing
Chapter 73 21599 2011-06-20 Shing
Chapter 72 21718 2011-06-20 Shing
Chapter 71 22164 2011-06-20 Shing
Chapter 70 24933 2011-06-20 Shing
Chapter 69 22064 2011-06-20 Shing
Chapter 68 22543 2011-06-20 Shing
Chapter 67 23343 2011-06-20 Shing
Chapter 66 24007 2011-06-20 Shing
Chapter 65 26012 2011-06-20 Shing
Chapter 64 25492 2011-06-20 Shing
Chapter 63 26199 2011-06-20 Shing
Chapter 62 25537 2011-06-20 Shing
Chapter 61 25672 2011-06-20 Shing
Chapter 60 27200 2011-06-20 Shing
Chapter 59 25644 2011-06-20 Shing
Chapter 58 27317 2011-06-20 Shing
Chapter 54-57 30677 2010-05-07
Chapter 53 25373 2011-06-20 Shing
Chapter 52 25051 2011-06-20 Shing
Chapter 51 25313 2011-06-20 Shing
Chapter 50 26695 2011-06-20 Shing
Chapter 49 24155 2011-06-20 Shing
Chapter 48 24653 2011-06-20 Shing
Chapter 47 25290 2011-06-20 Shing
Chapter 46 25070 2011-06-20 Shing
Chapter 45 26555 2011-06-20 Shing
Chapter 44 25665 2011-06-20 Shing
Chapter 43 26564 2011-06-20 Shing
Chapter 42 26899 2011-06-20 Shing
Chapter 41 27728 2011-06-20 Shing
Chapter 40 28845 2011-06-20 Shing
Chapter 39 28459 2011-06-20 Shing
Chapter 38 28459 2011-06-20 Shing
Chapter 37 28190 2011-06-20 Shing
Chapter 36 30554 2011-06-20 Shing
Chapter 35 28486 2011-06-20 Shing
Chapter 34 27845 2011-06-20 Shing
Chapter 33 27691 2011-06-20 Shing
Chapter 32 27512 2011-06-20 Shing
Chapter 31 29136 2011-01-16 banmidou
Chapter 30 33092 2011-06-20 Shing
Chapter 29 27911 2011-06-20 Shing
Chapter 28 28087 2011-06-20 Shing
Chapter 27 27370 2011-06-20 Shing
Chapter 26 33530 2011-06-20 Shing
Chapter 25 28736 2011-06-20 Shing
Chapter 24 27940 2011-06-20 Shing
Chapter 23 28165 2011-06-20 Shing
Chapter 22 28092 2011-06-20 Shing
Chapter 21 28689 2011-06-20 Shing
Chapter 20 30279 2011-06-20 Shing
Chapter 19 28763 2011-06-20 Shing
Chapter 18 29133 2011-06-20 Shing
Chapter 17 29712 2011-06-20 Shing
Chapter 16 29565 2011-06-20 Shing
Chapter 15 30717 2011-06-20 Shing
Chapter 14 29941 2011-06-20 Shing
Chapter 13 30994 2011-06-20 Shing
Chapter 12 31908 2011-06-20 Shing
Chapter 11 33968 2011-06-20 Shing
Chapter 10 35003 2011-06-20 Shing
Chapter 9 33084 2011-06-20 Shing
Chapter 8 33438 2011-06-20 Shing
Chapter 7 32922 2011-06-20 Shing
Chapter 6 39456 2011-06-20 Shing
Chapter 5 33386 2011-06-20 Shing
Chapter 4 33804 2011-06-20 Shing
Chapter 3 38161 2011-06-20 Shing
Chapter 2 41712 2011-06-20 Shing
Chapter 1 56749 2011-06-20 Shing
Facebook
MANGA24H Comment ( 23 )
COMMENT
bobo / 2013/12/01 12:44 PM
Guest
xem đến 310 rồi ad ơi giờ này còn 305
darkzero007 / 2013/10/07 21:52 PM
Guest
chap 239 là hết truyện rồi hả mọi người ??? =="
hieu / 2013/09/09 21:33 PM
Guest
Truyện sẽ bị drop do tác giả mất khoảng chap 5xx
duyanh / 2013/08/13 21:01 PM
Guest
sao thấy càng về sau vẽ càng xấu thế nhỉ @@
asdas / 2013/08/10 21:24 PM
Guest
chap 190 doc khoi duoc luong
manhdshp92 / 2013/07/18 17:18 PM
Guest
truyen hay qua thank!
up / 2013/07/17 14:17 PM
Guest
up tiep di ad tra xanh oi . nghien roi ne . them` truyen
trungson9x / 2013/07/03 17:57 PM
Guest
upupu ..... lich post thế nào hả chủ thớt tớ khoái nhất cái truyện này đó
MaKet98 / 2013/07/01 18:47 PM
Member
cuối cùng cũng up tiếp, tks tks tks tks
IzShaDay / 2013/07/01 08:45 AM
Guest
bac thoy bac dao ngon do bac oi up di truyen hay h ko drop
Change Guy / 2012/10/10 17:24 PM
Guest
truyện đã ra đến 64 mà dừng, kiếm mãi hok ra
vo anh tu / 2012/09/14 12:20 PM
Member
chả c&oacute; truy&ecirc;n nao la up hết..ch&aacute;n gh&ecirc;<br />
aa / 2012/08/25 21:49 PM
Guest
lam tip chuyen nay di chu. may Anh oi <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
onizuka1907 / 2012/07/19 12:49 PM
Member
mấy anh n&agrave;o v&agrave;o l&agrave;m tiếp truyện n&agrave;y đi ! ủng hộ hết m&igrave;nh&nbsp;
tamtv074159 / 2012/07/03 18:45 PM
Member
làm sao đ&ecirc;̉ h&ecirc;́t drop z&acirc;̣y
yuri-boyka / 2012/05/14 19:58 PM
Member
Yay hay w&aacute; tiếp nha don't drop let's have new chap plzzzzzzzzzz i can't wait :((:((:(( tks nh&igrave;u
Thuận / 2012/04/14 08:56 AM
Guest
truyện n&agrave;y m&igrave;nh k biết trang đọc nhưng đang đọc đến tập 60 th&igrave; tiệm truyện chuyển đi nơi kh&aacute;c. c&aacute;c tiệm kh&aacute;c k c&oacute; truyện n&agrave;y. r&otilde; ch&aacute;n&nbsp;
phjho / 2012/03/29 14:01 PM
Guest
truyen nay o ngoai ra thau tap 80 roi. ma o day moi co duoc 140 chuong thoi a
giang11 / 2012/02/22 14:03 PM
Member
Chuyện n&agrave;y drop rồi ch&aacute;n thật&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
vip / 2012/01/18 12:42 PM
Guest
TAP 61 RUI`KANG HY VS MAM MOS DANH VS DEA CHANG MA`<br />
bilun / 2012/01/03 21:02 PM
Member
truyện n&agrave;y drop rồi ah
Hoàng Trọng Hiếu / 2011/11/18 20:02 PM
Guest
Bạn ơi c&oacute; thể chỉ cho m&igrave;nh chuyen n&agrave;y đọc ở chỗ kh&aacute;c l&agrave; ở trang n&agrave;o? ai biết l&agrave;m ơn chỉ cho m&igrave;nh với nếu biết đc m&igrave;nh xin căm ơn nhiều nha.<br />
Hoàng Trọng Hiếu / 2011/11/12 13:15 PM
Guest
bạn n&aacute;o up chuyen cho m&igrave;nh hỏi? bạn c&oacute; thể up nhanh l&ecirc;n đc ko m&igrave;nh n&oacute;ng l&ograve;ng muốn đọc chap tiếp theo w&aacute; rối<br />