m88

Bitagi - Anh Chàng Ngổ Ngáo

  • Tác giả : Choe Byeong Yeol
  • Thể loại : Action Comedy School Life Shounen
  • Nguồn : Blogtruyen
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-05-03
  • View :4940206

Trở về sau một thời gian dài mất tích, Kang Hy – thủ lĩnh nhóm Angel Five, người nổi danh với huyền thoại “1 chấp 100” – trở thành một con người hoàn toàn khác. Một Kang Hy vốn không sợ trời, không sợ đất nay chỉ còn là tên mất trí và nhát không nước nào mà nói. Cậu ta không muốn dính gì tới quá khứ “vẻ vang” của mình nữa mà chỉ muốn làm một cậu học sinh bình thường. Nhưng quá khứ không buông tha cậu, và bạn bè cậu bị lôi vào những vụ thách đấu liên tiếp. Trước tình hình đó, Kang Hy phải trở về với con người thật của mình để cứu bạn. Và huyền thoại của cậu lại được tiếp tục.

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 447 END 5074 2014-03-06 DDMinh
Chapter 446 2304 2014-03-06 DDMinh
Chapter 445 2180 2014-03-06 DDMinh
Chapter 444 2044 2014-03-06 DDMinh
Chapter 443 1910 2014-03-06 DDMinh
Chapter 442 1870 2014-03-06 DDMinh
Chapter 441 2782 2014-03-04 DDMinh
Chapter 440 2086 2014-03-04 DDMinh
Chapter 439 2782 2014-03-02 DDMinh
Chapter 438 2012 2014-03-02 DDMinh
Chapter 436 2554 2014-03-01 DDMinh
Chapter 435 2374 2014-02-28 DDMinh
Chapter 434 2442 2014-02-27 DDMinh
Chapter 433 2444 2014-02-27 DDMinh
Chapter 432 2664 2014-02-25 DDMinh
Chapter 431 2912 2014-02-24 DDMinh
Chapter 430 2976 2014-02-24 DDMinh
Chapter 429 2366 2014-02-24 DDMinh
Chapter 428 2266 2014-02-24 DDMinh
Chapter 427 2250 2014-02-24 DDMinh
Chapter 426 2148 2014-02-24 DDMinh
Chapter 425 2132 2014-02-24 DDMinh
Chapter 424 2026 2014-02-24 DDMinh
Chapter 423 3034 2014-02-22 DDMinh24h
Chapter 422 2266 2014-02-22 DDMinh24h
Chapter 421 2450 2014-02-21 DDMinh
Chapter 420 2466 2014-02-20 DDMinh
Chapter 419 2292 2014-02-19 DDMinh
Chapter 418 2368 2014-02-18 DDMinh
Chapter 417 2706 2014-02-17 DDMinh
Chapter 416 2688 2014-02-16 DDMinh
Chapter 415 2214 2014-02-16 DDMinh
Chapter 414 2678 2014-02-15 DDMinh
Chapter 413 2294 2014-02-15 DDMinh
Chapter 412 2634 2014-02-14 DDMinh
Chapter 411 2906 2014-02-13 DDMinh
Chapter 410 2962 2014-02-12 DDMinh
Chapter 409 2952 2014-02-11 DDMinh
Chapter 408 3122 2014-02-10 DDMinh
Chapter 407 3468 2014-02-09 DDMinh
Chapter 406 2744 2014-02-09 DDMinh
Chapter 405 2648 2014-02-09 DDMinh
Chapter 404 2624 2014-02-09 DDMinh
Chapter 403 3692 2014-02-07 DDMinh
Chapter 402 3166 2014-02-06 DDMinh
Chapter 401 3400 2014-02-05 DDMinh
Chapter 400 3718 2014-02-05 DDMinh
Chapter 399 3978 2014-02-03 DDMinh
Chapter 392 3826 2014-02-02 DDMinh
Chapter 391 3480 2014-02-02 DDMinh
Chapter 390 3412 2014-02-01 DDMinh
Chapter 389 3328 2014-02-01 DDMinh
Chapter 388 3360 2014-01-31 DDMinh
Chapter 387 3282 2014-01-30 DDMinh
Chapter 386 3530 2014-01-29 DDMinh
Chapter 385 3680 2014-01-28 DDMinh
Chapter 384 3574 2014-01-27 DDMinh
Chapter 383 3300 2014-01-26 DDMinh
Chapter 382 3358 2014-01-26 DDMinh
Chapter 381 3198 2014-01-25 DDMinh
Chapter 380 3416 2014-01-25 DDMinh
Chapter 379 3822 2014-01-24 DDMinh
Chapter 378 3320 2014-01-23 DDMinh
Chapter 377 3270 2014-01-22 DDMinh
Chapter 376 3360 2014-01-22 DDMinh
Chapter 375 3936 2014-01-20 DDMinh
Chapter 374 3468 2014-01-19 DDMinh
Chapter 373 3620 2014-01-19 DDMinh
Chapter 372 3366 2014-01-19 DDMinh
Chapter 371 3476 2014-01-19 DDMinh
Chapter 370 3792 2014-01-17 DDMinh
Chapter 369 3538 2014-01-16 DDMinh
Chapter 368 3498 2014-01-15 DDMinh
Chapter 367 3696 2014-01-14 DDMinh
Chapter 366 3704 2014-01-13 DDMinh
Chapter 365 3634 2014-01-12 DDMinh
Chapter 364 3608 2014-01-12 DDMinh
Chapter 363 3590 2014-01-11 DDMinh
Chapter 362 3596 2014-01-11 DDMinh
Chapter 361 3986 2014-01-10 DDMinh
Chapter 360 4208 2014-01-09 DDMinh
Chapter 359 4072 2014-01-08 DDMinh
Chapter 358 4040 2014-01-07 DDMinh
Chapter 357 3736 2014-01-06 DDMinh
Chapter 356 3670 2014-01-06 DDMinh
Chapter 355 3604 2014-01-06 DDMinh
Chapter 354 3392 2014-01-06 DDMinh
Chapter 353 3514 2014-01-06 DDMinh
Chapter 352 3684 2014-01-05 DDMinh
Chapter 351 3938 2014-01-05 DDMinh
Chapter 350 4212 2014-01-03 DDMinh
Chapter 349 4124 2014-01-02 DDMinh
Chapter 348 4106 2014-01-01 DDMinh
Chapter 347 4238 2013-12-31 DDMinh
Chapter 346 4366 2013-12-30 DDMinh
Chapter 345 4368 2013-12-29 DDMinh
Chapter 344 4302 2013-12-29 DDMinh
Chapter 343 4360 2013-12-28 DDMinh
Chapter 342 4294 2013-12-28 DDMinh
Chapter 341 4378 2013-12-27 DDMinh
Chapter 340 4596 2013-12-26 DDMinh
Chapter 339 4470 2013-12-25 DDMinh
Chapter 338 4350 2013-12-24 DDMinh
Chapter 337 4580 2013-12-23 DDMinh
Chapter 336 4390 2013-12-22 DDMinh
Chapter 335 4294 2013-12-22 DDMinh
Chapter 334 4086 2013-12-22 DDMinh
Chapter 333 4118 2013-12-22 DDMinh
Chapter 332 4220 2013-12-20 DDMinh
Chapter 331 4374 2013-12-20 DDMinh
Chapter 330 4720 2013-12-18 DDMinh
Chapter 329 4424 2013-12-17 DDMinh
Chapter 328 4308 2013-12-16 DDMinh
Chapter 327 4244 2013-12-15 DDMinh
Chapter 326 4284 2013-12-15 DDMinh
Chapter 325 4294 2013-12-14 DDMinh
Chapter 324 4378 2013-12-14 DDMinh
Chapter 323 4436 2013-12-13 DDMinh
Chapter 322 4394 2013-12-12 DDMinh
Chapter 321 4526 2013-12-11 DDMinh
Chapter 320 4788 2013-12-10 DDMinh
Chapter 319 4326 2013-12-09 DDMinh
Chapter 318 4298 2013-12-09 DDMinh
Chapter 317 4544 2013-12-09 DDMinh
Chapter 316 4736 2013-12-07 DDMinh
Chapter 315 5016 2013-12-07 DDMinh
Chapter 314 4912 2013-12-06 DDMinh
Chapter 313 4884 2013-12-05 DDMinh
Chapter 312 5008 2013-12-04 DDMinh
Chapter 311 5332 2013-12-03 DDMinh
Chapter 310 5336 2013-12-02 DDMinh
Chapter 309 4524 2013-12-02 DDMinh
Chapter 308 4450 2013-12-02 DDMinh
Chapter 307 4380 2013-12-02 DDMinh
Chapter 306 4516 2013-12-02 DDMinh
Chapter 305 4916 2013-11-28 DDMinh
Chapter 304 4838 2013-11-27 DDMinh
Chapter 303 4862 2013-11-26 DDMinh
Chapter 302 5218 2013-11-25 DDMinh
Chapter 301 5214 2013-11-24 DDMinh
Chapter 300 5540 2013-11-24 DDMinh
Chapter 299 4672 2013-11-23 DDMinh
Chapter 298 4724 2013-11-23 DDMinh
Chapter 297 4904 2013-11-22 DDMinh
Chapter 296 4944 2013-11-21 DDMinh
Chapter 295 5002 2013-11-20 DDMinh
Chapter 294 5076 2013-11-19 DDMinh
Chapter 293 5268 2013-11-18 DDMinh
Chapter 292 4948 2013-11-17 DDMinh
Chapter 291 5022 2013-11-17 DDMinh
Chapter 290 5180 2013-11-16 DDMinh
Chapter 289 4878 2013-11-16 DDMinh
Chapter 288 4882 2013-11-15 DDMinh
Chapter 287 4984 2013-11-14 DDMinh
Chapter 286 5302 2013-11-13 DDMinh
Chapter 285 4666 2013-11-12 DDMinh
Chapter 284 5496 2013-11-11 DDMinh
Chapter 283 5008 2013-11-10 DDMinh
Chapter 282 5162 2013-11-10 DDMinh
Chapter 281 5168 2013-11-09 DDMinh
Chapter 280 5488 2013-11-09 DDMinh
Chapter 279 5388 2013-11-08 DDMinh
Chapter 278 5198 2013-11-07 DDMinh
Chapter 277 5328 2013-11-06 DDMinh
Chapter 276 5154 2013-11-05 DDMinh
Chapter 275 5566 2013-11-04 DDMinh
Chapter 274 5310 2013-11-03 DDMinh
Chapter 273 5518 2013-11-03 DDMinh
Chapter 272 5448 2013-11-02 DDMinh
Chapter 271 5530 2013-11-02 DDMinh
Chapter 270 6420 2013-11-01 DDMinh
Chapter 269 5692 2013-10-31 DDMinh
Chapter 268 5764 2013-10-29 DDMinh
Chapter 267 5844 2013-10-29 DDMinh
Chapter 266 5844 2013-10-28 DDMinh
Chapter 265 5612 2013-10-28 DDMinh
Chapter 264 5602 2013-10-28 DDMinh
Chapter 263 5756 2013-10-25 DDMinh
Chapter 262 5406 2013-10-25 DDMinh
Chapter 261 5758 2013-10-25 DDMinh
Chapter 260 6080 2013-10-23 DDMinh
Chapter 259 5958 2013-10-23 DDMinh
Chapter 258 5966 2013-10-21 DDMinh
Chapter 257 6192 2013-10-21 DDMinh
Chapter 256 6076 2013-10-20 DDMinh
Chapter 255 6238 2013-10-20 DDMinh
Chapter 254 5996 2013-10-19 DDMinh
Chapter 253 5994 2013-10-19 DDMinh
Chapter 252 6030 2013-10-17 DDMinh
Chapter 251 6072 2013-10-17 DDMinh
Chapter 250 6480 2013-10-16 Tra Xanh
Chapter 249 5926 2013-10-15 DDMinh
Chapter 248 5870 2013-10-14 DDMinh
Chapter 247 5748 2013-10-14 DDMinh
Chapter 246 6060 2013-10-14 DDMinh
Chapter 245 6206 2013-10-12 DDMinh
Chapter 244 5976 2013-10-12 DDMinh
Chapter 243 6180 2013-10-11 DDMinh
Chapter 242 6482 2013-10-10 DDMinh
Chapter 241 6468 2013-10-09 DDMinh
Chapter 240 6788 2013-10-08 DDMinh
Chapter 239 6542 2013-10-07 Tra Xanh
Chapter 238 6772 2013-10-06 Tra Xanh
Chapter 237 6532 2013-10-06 Tra Xanh
Chapter 236 6184 2013-10-05 DDMinh
Chapter 235 6572 2013-10-04 Tra Xanh
Chapter 234 6274 2013-10-03 Tra Xanh
Chapter 233 5962 2013-10-03 DDMinh
Chapter 232 6184 2013-10-02 Tra Xanh
Chapter 231 6150 2013-10-01 Tra Xanh
Chapter 230 6732 2013-09-30 DDMinh
Chapter 229 6008 2013-09-29 DDMinh
Chapter 228 6034 2013-09-29 DDMinh
Chapter 227 5880 2013-09-28 DDMinh
Chapter 226 5970 2013-09-28 DDMinh
Chapter 225 6232 2013-09-27 Tra Xanh
Chapter 224 5984 2013-09-26 Tra Xanh
Chapter 223 6292 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 222 6376 2013-09-24 DDMinh
Chapter 221 6476 2013-09-23 Tra Xanh
Chapter 220 6846 2013-09-22 Tra Xanh
Chapter 219 6282 2013-09-22 Tra Xanh
Chapter 218 6640 2013-09-20 Tra Xanh
Chapter 217 6678 2013-09-19 Tra Xanh
Chapter 216 6660 2013-09-18 Congnamv3
Chapter 215 6404 2013-09-17 Tra Xanh
Chapter 214 5808 2013-09-15 DDMinh
Chapter 213 5679 2013-09-14 DDMinh
Chapter 212 5718 2013-09-13 DDMinh
Chapter 211 5706 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 210 5751 2013-09-11 DDMinh
Chapter 209 5278 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 208 5436 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 207 5831 2013-09-08 Tra Xanh
Chapter 206 5633 2013-09-06 DDMinh
Chapter 205 5545 2013-09-05 Tra Xanh
Chapter 204 5640 2013-09-04 DDMinh
Chapter 203 5720 2013-09-03 DDMinh
Chapter 202 5816 2013-09-01 DDMinh
Chapter 201 6062 2013-08-30 DDMinh
Chapter 200 6317 2013-08-29 DDMinh
Chapter 199 5592 2013-08-29 DDMinh
Chapter 198 5631 2013-08-28 Tra Xanh
Chapter 197 5442 2013-08-28 Tra Xanh
Chapter 196 5504 2013-08-28 Tra Xanh
Chapter 195 5624 2013-08-28 Tra Xanh
Chapter 194 6493 2013-08-13 Tra Xanh
Chapter 193 5873 2013-08-13 Tra Xanh
Chapter 192 5808 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 191 6352 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 190 6394 2013-08-10 Tra Xanh
Chapter 189 6043 2013-08-10 Tra Xanh
Chapter 188 6136 2013-08-09 Tra Xanh
Chapter 187 6417 2013-08-08 Tra Xanh
Chapter 186 6244 2013-08-07 Tra Xanh
Chapter 185 6184 2013-08-06 Tra Xanh
Chapter 184 6226 2013-08-06 Tra Xanh
Chapter 183 5995 2013-08-05 Tra Xanh
Chapter 182 6607 2013-08-05 Tra Xanh
Chapter 181 6510 2013-08-02 Tra Xanh
Chapter 180 7056 2013-08-01 Tra Xanh
Chapter 179 6215 2013-07-31 Tra Xanh
Chapter 178 6277 2013-07-30 Tra Xanh
Chapter 177 6160 2013-07-29 Tra Xanh
Chapter 176 6251 2013-07-29 Tra Xanh
Chapter 175 6526 2013-07-29 Tra Xanh
Chapter 174 6386 2013-07-27 Tra Xanh
Chapter 173 6276 2013-07-27 Tra Xanh
Chapter 172 6410 2013-07-26 Tra Xanh
Chapter 171 6501 2013-07-25 Tra Xanh
Chapter 170 6697 2013-07-24 Tra Xanh
Chapter 169 6332 2013-07-23 Tra Xanh
Chapter 168 6630 2013-07-22 DDMinh
Chapter 167 6390 2013-07-21 Tra Xanh
Chapter 166 6393 2013-07-21 Tra Xanh
Chapter 165 6279 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 164 6174 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 163 6521 2013-07-19 Tra Xanh
Chapter 162 6413 2013-07-18 Tra Xanh
Chapter 161 6503 2013-07-16 Tra Xanh
Chapter 160 7158 2013-07-15 Tra Xanh
Chapter 159 6273 2013-07-14 Tra Xanh
Chapter 158 6336 2013-07-14 Tra Xanh
Chapter 157 6505 2013-07-13 Tra Xanh
Chapter 156 6394 2013-07-13 Tra Xanh
Chapter 155 6485 2013-07-13 Tra Xanh
Chapter 154 6771 2013-07-11 Tra Xanh
Chapter 153 6514 2013-07-10 Tra Xanh
Chapter 152 6575 2013-07-10 Tra Xanh
Chapter 151 6684 2013-07-08 Tra Xanh
Chapter 150 7016 2013-07-07 Tra Xanh
Chapter 149 6488 2013-07-07 Tra Xanh
Chapter 148 6398 2013-07-06 Tra Xanh
Chapter 147 6617 2013-07-06 Tra Xanh
Chapter 146 6814 2013-07-05 Tra Xanh
Chapter 145 6778 2013-07-04 Tra Xanh
Chapter 144 6897 2013-07-03 Tra Xanh
Chapter 143 7011 2013-07-03 Tra Xanh
Chapter 142 7682 2013-07-02 Tra Xanh
Chapter 141 7926 2013-07-01 Tra Xanh
Chapter 140 58676 2011-06-20 Shing
Chapter 139 22676 2011-06-20 Shing
Chapter 138 21285 2011-06-20 Shing
Chapter 137 23017 2011-06-20 Shing
Chapter 136 20776 2011-06-20 Shing
Chapter 135 23916 2011-06-20 Shing
Chapter 134 21644 2011-06-20 Shing
Chapter 133 20404 2011-06-20 Shing
Chapter 132 19878 2011-06-20 Shing
Chapter 131 22876 2011-06-20 Shing
Chapter 130 25073 2011-06-20 Shing
Chapter 129 21051 2011-06-20 Shing
Chapter 128 19347 2011-06-20 Shing
Chapter 127 19740 2011-06-20 Shing
Chapter 126 20656 2011-06-20 Shing
Chapter 125 18902 2011-06-20 Shing
Chapter 124 17865 2011-06-20 Shing
Chapter 123 18108 2011-06-20 Shing
Chapter 122 18485 2011-06-20 Shing
Chapter 121 19425 2011-06-20 Shing
Chapter 120 22369 2011-06-20 Shing
Chapter 119 18112 2011-06-20 Shing
Chapter 118 18527 2011-06-20 Shing
Chapter 117 18116 2011-06-20 Shing
Chapter 116 18654 2011-06-20 Shing
Chapter 115 19093 2011-06-20 Shing
Chapter 114 18552 2011-06-20 Shing
Chapter 113 18770 2011-06-20 Shing
Chapter 112 18954 2011-06-20 Shing
Chapter 111 19664 2011-06-20 Shing
Chapter 110 20748 2011-06-20 Shing
Chapter 109 18892 2011-06-20 Shing
Chapter 108 18982 2011-06-20 Shing
Chapter 107 19628 2011-06-20 Shing
Chapter 106 19585 2011-06-20 Shing
Chapter 105 20478 2011-06-20 Shing
Chapter 104 21256 2011-06-20 Shing
Chapter 103 23249 2011-06-20 Shing
Chapter 102 21588 2011-06-20 Shing
Chapter 101 23201 2011-06-20 Shing
Chapter 100 25982 2011-06-20 Shing
Chapter 99 21381 2011-06-20 Shing
Chapter 98 21400 2011-06-20 Shing
Chapter 97 21907 2011-06-20 Shing
Chapter 96 22741 2011-06-20 Shing
Chapter 95 22741 2011-06-20 Shing
Chapter 94 22387 2011-06-20 Shing
Chapter 93 22542 2011-06-20 Shing
Chapter 92 22408 2011-06-20 Shing
Chapter 91 22278 2011-06-20 Shing
Chapter 90 23702 2011-06-20 Shing
Chapter 89 21515 2011-06-20 Shing
Chapter 88 21625 2011-06-20 Shing
Chapter 87 21781 2011-06-20 Shing
Chapter 86 21798 2011-06-20 Shing
Chapter 85 22395 2011-06-20 Shing
Chapter 84 21426 2011-06-20 Shing
Chapter 83 21776 2011-06-20 Shing
Chapter 82 21646 2011-06-20 Shing
Chapter 81 21619 2011-06-20 Shing
Chapter 80 23073 2011-06-20 Shing
Chapter 79 22226 2011-06-20 Shing
Chapter 78 21758 2011-06-20 Shing
Chapter 77 23064 2011-06-20 Shing
Chapter 76 21997 2011-06-20 Shing
Chapter 75 22230 2011-06-20 Shing
Chapter 74 22519 2011-06-20 Shing
Chapter 73 21593 2011-06-20 Shing
Chapter 72 21714 2011-06-20 Shing
Chapter 71 22160 2011-06-20 Shing
Chapter 70 24929 2011-06-20 Shing
Chapter 69 22062 2011-06-20 Shing
Chapter 68 22541 2011-06-20 Shing
Chapter 67 23341 2011-06-20 Shing
Chapter 66 23999 2011-06-20 Shing
Chapter 65 26006 2011-06-20 Shing
Chapter 64 25486 2011-06-20 Shing
Chapter 63 26195 2011-06-20 Shing
Chapter 62 25529 2011-06-20 Shing
Chapter 61 25666 2011-06-20 Shing
Chapter 60 27196 2011-06-20 Shing
Chapter 59 25640 2011-06-20 Shing
Chapter 58 27315 2011-06-20 Shing
Chapter 54-57 30673 2010-05-07
Chapter 53 25373 2011-06-20 Shing
Chapter 52 25051 2011-06-20 Shing
Chapter 51 25313 2011-06-20 Shing
Chapter 50 26693 2011-06-20 Shing
Chapter 49 24153 2011-06-20 Shing
Chapter 48 24649 2011-06-20 Shing
Chapter 47 25286 2011-06-20 Shing
Chapter 46 25064 2011-06-20 Shing
Chapter 45 26549 2011-06-20 Shing
Chapter 44 25663 2011-06-20 Shing
Chapter 43 26560 2011-06-20 Shing
Chapter 42 26897 2011-06-20 Shing
Chapter 41 27726 2011-06-20 Shing
Chapter 40 28835 2011-06-20 Shing
Chapter 39 28455 2011-06-20 Shing
Chapter 38 28455 2011-06-20 Shing
Chapter 37 28186 2011-06-20 Shing
Chapter 36 30548 2011-06-20 Shing
Chapter 35 28480 2011-06-20 Shing
Chapter 34 27841 2011-06-20 Shing
Chapter 33 27687 2011-06-20 Shing
Chapter 32 27506 2011-06-20 Shing
Chapter 31 29130 2011-01-16 banmidou
Chapter 30 33080 2011-06-20 Shing
Chapter 29 27905 2011-06-20 Shing
Chapter 28 28083 2011-06-20 Shing
Chapter 27 27366 2011-06-20 Shing
Chapter 26 33524 2011-06-20 Shing
Chapter 25 28724 2011-06-20 Shing
Chapter 24 27930 2011-06-20 Shing
Chapter 23 28157 2011-06-20 Shing
Chapter 22 28080 2011-06-20 Shing
Chapter 21 28675 2011-06-20 Shing
Chapter 20 30269 2011-06-20 Shing
Chapter 19 28757 2011-06-20 Shing
Chapter 18 29127 2011-06-20 Shing
Chapter 17 29704 2011-06-20 Shing
Chapter 16 29559 2011-06-20 Shing
Chapter 15 30711 2011-06-20 Shing
Chapter 14 29935 2011-06-20 Shing
Chapter 13 30982 2011-06-20 Shing
Chapter 12 31896 2011-06-20 Shing
Chapter 11 33954 2011-06-20 Shing
Chapter 10 34989 2011-06-20 Shing
Chapter 9 33070 2011-06-20 Shing
Chapter 8 33430 2011-06-20 Shing
Chapter 7 32914 2011-06-20 Shing
Chapter 6 39446 2011-06-20 Shing
Chapter 5 33380 2011-06-20 Shing
Chapter 4 33796 2011-06-20 Shing
Chapter 3 38147 2011-06-20 Shing
Chapter 2 41700 2011-06-20 Shing
Chapter 1 56733 2011-06-20 Shing
Facebook
MANGA24H Comment ( 23 )
COMMENT
bobo / 2013/12/01 12:44 PM
Guest
xem đến 310 rồi ad ơi giờ này còn 305
darkzero007 / 2013/10/07 21:52 PM
Guest
chap 239 là hết truyện rồi hả mọi người ??? =="
hieu / 2013/09/09 21:33 PM
Guest
Truyện sẽ bị drop do tác giả mất khoảng chap 5xx
duyanh / 2013/08/13 21:01 PM
Guest
sao thấy càng về sau vẽ càng xấu thế nhỉ @@
asdas / 2013/08/10 21:24 PM
Guest
chap 190 doc khoi duoc luong
manhdshp92 / 2013/07/18 17:18 PM
Guest
truyen hay qua thank!
up / 2013/07/17 14:17 PM
Guest
up tiep di ad tra xanh oi . nghien roi ne . them` truyen
trungson9x / 2013/07/03 17:57 PM
Guest
upupu ..... lich post thế nào hả chủ thớt tớ khoái nhất cái truyện này đó
MaKet98 / 2013/07/01 18:47 PM
Member
cuối cùng cũng up tiếp, tks tks tks tks
IzShaDay / 2013/07/01 08:45 AM
Guest
bac thoy bac dao ngon do bac oi up di truyen hay h ko drop
Change Guy / 2012/10/10 17:24 PM
Guest
truyện đã ra đến 64 mà dừng, kiếm mãi hok ra
vo anh tu / 2012/09/14 12:20 PM
Member
chả c&oacute; truy&ecirc;n nao la up hết..ch&aacute;n gh&ecirc;<br />
aa / 2012/08/25 21:49 PM
Guest
lam tip chuyen nay di chu. may Anh oi <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
onizuka1907 / 2012/07/19 12:49 PM
Member
mấy anh n&agrave;o v&agrave;o l&agrave;m tiếp truyện n&agrave;y đi ! ủng hộ hết m&igrave;nh&nbsp;
tamtv074159 / 2012/07/03 18:45 PM
Member
làm sao đ&ecirc;̉ h&ecirc;́t drop z&acirc;̣y
yuri-boyka / 2012/05/14 19:58 PM
Member
Yay hay w&aacute; tiếp nha don't drop let's have new chap plzzzzzzzzzz i can't wait :((:((:(( tks nh&igrave;u
Thuận / 2012/04/14 08:56 AM
Guest
truyện n&agrave;y m&igrave;nh k biết trang đọc nhưng đang đọc đến tập 60 th&igrave; tiệm truyện chuyển đi nơi kh&aacute;c. c&aacute;c tiệm kh&aacute;c k c&oacute; truyện n&agrave;y. r&otilde; ch&aacute;n&nbsp;
phjho / 2012/03/29 14:01 PM
Guest
truyen nay o ngoai ra thau tap 80 roi. ma o day moi co duoc 140 chuong thoi a
giang11 / 2012/02/22 14:03 PM
Member
Chuyện n&agrave;y drop rồi ch&aacute;n thật&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
vip / 2012/01/18 12:42 PM
Guest
TAP 61 RUI`KANG HY VS MAM MOS DANH VS DEA CHANG MA`<br />
bilun / 2012/01/03 21:02 PM
Member
truyện n&agrave;y drop rồi ah
Hoàng Trọng Hiếu / 2011/11/18 20:02 PM
Guest
Bạn ơi c&oacute; thể chỉ cho m&igrave;nh chuyen n&agrave;y đọc ở chỗ kh&aacute;c l&agrave; ở trang n&agrave;o? ai biết l&agrave;m ơn chỉ cho m&igrave;nh với nếu biết đc m&igrave;nh xin căm ơn nhiều nha.<br />
Hoàng Trọng Hiếu / 2011/11/12 13:15 PM
Guest
bạn n&aacute;o up chuyen cho m&igrave;nh hỏi? bạn c&oacute; thể up nhanh l&ecirc;n đc ko m&igrave;nh n&oacute;ng l&ograve;ng muốn đọc chap tiếp theo w&aacute; rối<br />