m88

Bong Bóng Mùa Hè

  • Tác giả : MING Xiao Xi, Misha
  • Thể loại : Shoujo , Drama , Romance , Seinen
  • Nguồn :
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-09-05
  • View :266334

Nguồn : 360kpop Manga Team

 

Truyện này đã xuất bản ở VN ra tới tập 4 hay 5 gì đó rồi nhé . Cũng tên là Bong Bóng Mùa Hè luôn .LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 15 19039 2011-02-22 banmidou
Chapter 14 12107 2011-02-22 banmidou
Chapter 13 9915 2011-02-22 banmidou
Chapter 12 9873 2011-02-22 banmidou
Chapter 11 9623 2011-02-22 banmidou
Chapter 10 11402 2011-02-22 banmidou
Chapter 9 24095 2010-09-25 shogi
Chapter 8 15099 2010-09-24 shogi
Chapter 7 15589 2010-09-24 shogi
Chapter 6 17650 2010-09-15
Chapter 5 17492 2010-09-15
Chapter 4 21239 2010-09-08
Chapter 3 23255 2010-09-05
Chapter 2 23599 2010-09-05
Chapter 1 36357 2010-09-05
Facebook
MANGA24H Comment ( 4 )
COMMENT
hayqua / 2012/11/14 21:24 PM
Guest
hay qu&aacute; đi&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />
chunyoo / 2012/10/14 16:15 PM
Guest
<br /><span class="quot">@muội</span>: &nbsp;
muội / 2012/07/26 07:23 AM
Guest
chời ơi truyện th&igrave; th&iacute;ch &acirc;u thần phim th&igrave; thương lạc hi chịu hk nổi lu&ocirc;n nh&igrave;n hi kh&oacute;c m&agrave; kh&oacute;c theo lu&ocirc;n &aacute; :(
sUkEmTu0i / 2012/01/29 19:51 PM
Member
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/56.gif" alt="{#}" border="0" />truyen nay minh thich lam&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/3.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;nhung doc truyen chu hay hon hihi&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/15.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;hay coi phim &nbsp;em coi tap cuoi rui dien vien dep ne&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;het suc kute&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/21.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;moi dau thay toi nghiep lac hi nhung tu tu thay on than toi nghiep lam&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;trong bong toi em ngoi co ro coi phim ma khoc do&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />co cach rui&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/48.gif" alt="{#}" border="0" />chem lac hi thui&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/70.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp; PIP&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/33.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;ra san&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/78.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;trong bong toi am tham thuong nho au than&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/52.gif" alt="{#}" border="0" />