m88

Ryuuroden - Chú bé rồng

  • Tác giả : Yoshito Yamahara
  • Thể loại : Action , Martial Art , Adventure , History , Shounen
  • Nguồn : Ryuuroden
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2009-12-21
  • View :8164898

 

 

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây....

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 238 13842 2014-04-11 Tra Xanh
Chapter 237 19098 2014-03-16 DDMinh
Chapter 236 20020 2014-02-13 DDMinh
Chapter 235 22828 2014-01-11 DDMinh
Chapter 234 22146 2014-01-03 DDMinh
Chapter 233 22646 2014-01-03 DDMinh
Chapter 232 27200 2013-10-13 Tra Xanh
Chapter 231 22267 2013-09-14 Tra Xanh
Chapter 230 22882 2013-07-18 ngocbi2412
Chapter 229 19731 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 228 21459 2013-05-09 banhmi
Chapter 227 43034 2013-04-15 Tra Xanh
Chapter 226 47290 2013-03-22 DDMinh
Chapter 225 44455 2013-03-21 Previous
Chapter 224 61108 2013-01-10 Previous
Chapter 223 57688 2012-12-10 Previous
Chapter 222 50811 2012-11-25 Previous
Chapter 221 43193 2012-11-24 Previous
Chapter 220 46622 2012-11-23 Previous
Chapter 219 50968 2012-11-23 Previous
Chapter 218 57238 2012-09-07 Trà Xanh
Chapter 217 46793 2012-08-15 SNSD
Chapter 216 47057 2012-07-22
Chapter 215 46196 2012-07-06
Chapter 214 46711 2012-06-19 vienphuc200690
Chapter 213 50620 2012-05-14 DDMinh
Chapter 212 47634 2012-04-19 DDMinh
Chapter 211 46776 2012-04-01 DDMinh
Chapter 210 44208 2012-04-01 DDMinh
Chapter 209 50426 2011-12-18 DDMinh
Chapter 208 47416 2011-11-16 DDMinh
Chapter 207 46819 2011-11-03
Chapter 206 56347 2011-09-02 banmidou
Chapter 205 49230 2011-08-13 DDMinh
Chapter 204 46125 2011-08-13 DDMinh
Chapter 203 54208 2011-05-24 banmidou
Chapter 202 51559 2011-07-28 DDMinh
Chapter 201 53089 2011-01-07 banmidou
Chapter 200 52281 2010-12-21 banmidou
Chapter 199 61950 2010-11-15 jennifer
Chapter 198 58530 2011-07-28 DDMinh
Chapter 197 74834 2011-07-28 DDMinh
Chapter 196 76258 2011-07-28 DDMinh
Chapter 195 76963 2010-07-20
Chapter 194 66056 2011-07-28 DDMinh
Chapter 193 51938 2010-03-11
Chapter 192 49419 2010-03-11
Chapter 191 45819 2010-03-11
Chapter 190 50881 2009-12-30
Chapter 189 44286 2011-07-28 DDMinh
Chapter 188 44199 2009-12-30
Chapter 187 44468 2009-12-30
Chapter 186 40485 2011-07-28 DDMinh
Chapter 185 46042 2011-07-28 DDMinh
Chapter 184 43823 2011-07-28 DDMinh
Chapter 183 56930 2011-07-28 DDMinh
Chapter 182 41853 2011-07-28 DDMinh
Chapter 181 41968 2011-07-28 DDMinh
Chapter 180 46823 2011-07-28 DDMinh
Chapter 179 39792 2009-12-30
Chapter 178 44455 2009-12-30
Chapter 177 44844 2009-12-30
Chapter 176 43879 2009-12-30
Chapter 175 45712 2009-12-30
Chapter 174 51643 2009-12-30
Chapter 173 43881 2011-07-28 DDMinh
Chapter 172 44914 2009-12-30
Chapter 171 44990 2011-07-28 DDMinh
Chapter 170 46580 2011-07-28 DDMinh
Chapter 169 45087 2009-12-30
Chapter 168 44073 2011-07-28 DDMinh
Chapter 167 40803 2011-07-28 DDMinh
Chapter 166 46204 2011-07-28 DDMinh
Chapter 165 72628 2009-12-30
Chapter 164 46233 2009-12-30
Chapter 163 45729 2009-12-30
Chapter 162 57912 2011-07-28 DDMinh
Chapter 161 52987 2011-07-28 DDMinh
Chapter 160 49758 2011-07-28 DDMinh
Chapter 159 45808 2011-07-28 DDMinh
Chapter 158 53190 2011-07-28 DDMinh
Chapter 157 78030 2011-07-28 DDMinh
Chapter 156 47034 2011-07-28 DDMinh
Chapter 155 45876 2011-07-28 DDMinh
Chapter 154 45751 2011-07-28 DDMinh
Chapter 153 48330 2011-07-28 DDMinh
Chapter 152 47002 2011-07-28 DDMinh
Chapter 151 55564 2011-07-28 DDMinh
Chapter 150 55807 2011-07-28 DDMinh
Chapter 149 46354 2011-07-28 DDMinh
Chapter 148 38293 2011-07-28 DDMinh
Chapter 147 44081 2011-07-28 DDMinh
Chapter 146 44016 2011-07-28 DDMinh
Chapter 145 41367 2011-07-28 DDMinh
Chapter 144 40842 2011-07-28 DDMinh
Chapter 143 39423 2011-07-28 DDMinh
Chapter 142 50282 2011-07-28 DDMinh
Chapter 141 41528 2011-07-28 DDMinh
Chapter 140 43051 2011-07-28 DDMinh
Chapter 139 76891 2011-07-28 DDMinh
Chapter 138 39808 2011-07-28 DDMinh
Chapter 137 40530 2011-07-28 DDMinh
Chapter 136 38688 2011-07-28 DDMinh
Chapter 135 40664 2011-07-28 DDMinh
Chapter 134 45018 2011-07-28 DDMinh
Chapter 133 42813 2011-07-28 DDMinh
Chapter 132 54875 2011-07-28 DDMinh
Chapter 131 53750 2011-07-28 DDMinh
Chapter 130 97467 2011-07-28 DDMinh
Chapter 100 25270 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 99 17170 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 98 16634 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 97 17365 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 96 17670 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 95 19520 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 93 23162 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 92 34296 2012-08-03 apoleensun
Chapter 91 30546 2012-08-03 apoleensun
Chapter 90 30128 2012-08-03 apoleensun
Chapter 89 28018 2012-08-03 apoleensun
Chapter 88 27728 2012-08-03 apoleensun
Chapter 87 30731 2012-08-03 apoleensun
Chapter 86 34322 2012-08-03 apoleensun
Chapter 85 37327 2012-04-13 DDMinh
Chapter 84 30348 2012-04-13 DDMinh
Chapter 83 31317 2012-04-13 DDMinh
Chapter 82 31337 2012-04-02 acquy588
Chapter 81 30968 2012-04-02 acquy588
Chapter 80 33410 2012-04-02 acquy588
Chapter 79 29775 2012-04-02 acquy588
Chapter 78 30423 2012-04-02 acquy588
Chapter 77 29700 2012-04-02 acquy588
Chapter 76 30073 2012-04-02 acquy588
Chapter 75 30939 2012-04-02 acquy588
Chapter 74 29581 2012-04-02 acquy588
Chapter 73 29402 2012-04-02 acquy588
Chapter 72 30160 2012-04-02 acquy588
Chapter 71 31296 2012-04-02 acquy588
Chapter 70 33396 2012-04-02 acquy588
Chapter 69 29469 2012-04-02 acquy588
Chapter 68 29971 2012-04-02 acquy588
Chapter 67 29796 2012-04-02 acquy588
Chapter 66 29318 2012-04-02 acquy588
Chapter 65 29312 2012-04-02 acquy588
Chapter 64 28162 2012-04-02 acquy588
Chapter 63 28734 2012-04-02 acquy588
Chapter 62 28644 2012-04-02 acquy588
Chapter 61 29226 2012-04-02 acquy588
Chapter 60 31395 2012-04-02 acquy588
Chapter 59 27814 2012-04-02 acquy588
Chapter 58 28467 2012-04-02 acquy588
Chapter 57 29361 2012-04-02 acquy588
Chapter 56 29054 2012-04-02 acquy588
Chapter 55 29991 2012-04-02 acquy588
Chapter 54 28049 2012-04-02 acquy588
Chapter 53 27795 2012-04-02 acquy588
Chapter 52 27276 2012-04-02 acquy588
Chapter 51 28022 2012-04-02 acquy588
Chapter 50 31536 2012-04-02 acquy588
Chapter 49 27911 2012-04-02 acquy588
Chapter 48 27836 2012-04-02 acquy588
Chapter 47 27644 2012-04-02 acquy588
Chapter 46 28391 2012-04-02 acquy588
Chapter 45 29485 2012-04-02 acquy588
Chapter 44 28621 2012-04-02 acquy588
Chapter 43 29568 2012-04-02 acquy588
Chapter 42 29272 2012-04-02 acquy588
Chapter 41 28934 2012-04-02 acquy588
Chapter 40 31052 2012-04-02 acquy588
Chapter 39 28598 2012-04-02 acquy588
Chapter 38 30988 2012-04-02 acquy588
Chapter 37 31256 2012-04-02 acquy588
Chapter 36 34686 2012-04-02 acquy588
Chapter 35 32733 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 34 29033 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 33 30926 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 32 31045 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 31 29654 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 30 32969 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 29 29978 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 28 30897 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 27 33672 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 26 34157 2012-05-06 DDMinh
Chapter 25 37602 2012-05-06 DDMinh
Chapter 24 39495 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 23 31949 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 22 31435 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 21 30741 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 20 33791 2011-08-13 DDMinh
Chapter 19 30631 2011-08-13 DDMinh
Chapter 18 30062 2011-08-13 DDMinh
Chapter 17 31234 2011-08-13 DDMinh
Chapter 16 31424 2011-08-13 DDMinh
Chapter 15 33673 2011-08-13 DDMinh
Chapter 14 33258 2011-08-13 DDMinh
Chapter 13 33544 2011-08-13 DDMinh
Chapter 12 34121 2011-08-13 DDMinh
Chapter 11 35156 2011-08-13 DDMinh
Chapter 10 37863 2011-08-13 DDMinh
Chapter 9 35269 2011-08-13 DDMinh
Chapter 8 34872 2011-08-13 DDMinh
Chapter 7 35235 2011-08-13 DDMinh
Chapter 6 34695 2011-08-13 DDMinh
Chapter 5 37406 2011-08-13 DDMinh
Chapter 4 37781 2011-08-13 DDMinh
Chapter 3 38287 2011-08-13 DDMinh
Chapter 2 41177 2011-08-13 DDMinh
Chapter 1 53762 2011-08-13 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 77 )
COMMENT
thuliak / 2014/02/17 22:17 PM
Guest
sao bộ này ko thấy ra chap mới nhỉ
Black_knight / 2014/02/13 09:25 AM
Guest
may bac ad lam on up gium em tu 101 dem 129 cai nan ni do
Guest / 2013/11/11 10:14 AM
Guest
Chap 94 đâu
Ban Mai / 2013/09/02 10:37 AM
Guest
Kiểu này phải 10 năm nữa mới coi xong !
rong xanh / 2013/08/31 19:31 PM
Guest
mãi ko có chap mới
fan cuog / 2013/08/17 11:09 AM
Guest
yeu cau ra tap moi ngay ad ak
Flame / 2013/07/18 18:37 PM
Guest
khong biet sau nay chu Du chet dam noi thang main lai noi cau gi giong nhu gia cat luong nha :))
sang / 2013/07/13 23:26 PM
Guest
chappppppppp mới đâu , gần cả tháng rồi . ức chế quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ChuBeRong / 2013/07/13 19:11 PM
Guest
1 thang' troi qua ma` chua co' chap moi' cho` doi trong mon` moi?
Hung Big / 2013/06/23 21:45 PM
Guest
mong ông tác giả sống cho đến khi vẽ xong chuyện
kokichi / 2013/06/15 17:28 PM
Guest
cau mong 1 tuan ra mot chap
namph / 2013/06/11 18:08 PM
Guest
mai ko ra chap 229@@
vuong nguyen / 2013/05/31 22:22 PM
Guest
chap 227 die roi
Queen / 2013/04/28 09:19 AM
Guest
sao mai ko ra chap moi vay<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
zzz / 2013/04/26 23:27 PM
Guest
tac gia bi roi tqc trong dat la nguoi thong nhat het nhung truyen lo cho dong vai ac roi sao ket thuc duoc.chang le thay doi lich su ac thang thien.
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
copcon / 2013/04/07 15:23 PM
Guest
<br /><span class="quot">@xxx</span>:ok<br />
huynhvi / 2013/04/05 14:17 PM
Guest
cố gắng nha anh admin, truyện hay m&agrave; chờ l&acirc;u qu&aacute;....n&oacute; nhớ l&eacute;m
mr5 / 2013/03/29 13:32 PM
Guest
sao truyện n&agrave;y ra l&acirc;u vậy
xxx / 2013/03/26 15:30 PM
Guest
lam an the nay thoi nghi cha cai nghe viet truyen di ong noi.
cccc / 2013/03/22 19:38 PM
Guest
truyện thiếu rất nhiều..100--&gt;130 r&aacute;ng cho anh em điTh&ecirc;m nữa chap 183 184 185 up s&oacute;t trang + thiếu,...C&oacute; 1 chap 1xx mấy nữa up bị tr&ugrave;ng nữa.team l&agrave;m ăn đ&agrave;ng ho&agrave;ng đ&ecirc;..l&agrave;m chậm m&agrave; chắc cũng đc
sa / 2013/03/21 00:34 AM
Guest
truyện n&agrave;y..coi từ hồi 95 tới giờ..,,
Ö™Abraham_Vanh3llsingÖ™ / 2013/03/12 14:03 PM
Guest
<strong>&Ouml;&trade;Abraham_Vanh3llsing&Ouml;&trade;</strong> lau quaaaaaa<br /><br />
hoang / 2013/03/06 17:59 PM
Guest
<span style="color: #888888;">m.n ai co link tu chap 101 toi 129 khong dang doc hay ma bi dut quang&nbsp;</span>
nguyễn tuấn / 2013/02/26 20:46 PM
Guest
l&acirc;u ra chap mới thế 3 th&aacute;ng rồi chưa ra
Maria / 2013/02/16 19:45 PM
Guest
Con v&atilde;i&nbsp;&ocirc;ng t&aacute;c giả !&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/45.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;L&agrave;m&nbsp;ơn mau ra to&agrave;n tập truyện " Ch&uacute; b&eacute; rồng " rồi &ocirc;ng&nbsp;muốn sống muốn chết &nbsp;t&ugrave;y&nbsp;&ocirc;ng .&nbsp;