m88

Ryuuroden - Chú bé rồng

  • Tác giả : Yoshito Yamahara
  • Thể loại : Action , Martial Art , Adventure , History , Shounen
  • Nguồn : Ryuuroden
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2009-12-21
  • View :8114924

 

 

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây....

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 238 12588 2014-04-11 Tra Xanh
Chapter 237 18480 2014-03-16 DDMinh
Chapter 236 19544 2014-02-13 DDMinh
Chapter 235 22394 2014-01-11 DDMinh
Chapter 234 21728 2014-01-03 DDMinh
Chapter 233 22260 2014-01-03 DDMinh
Chapter 232 26796 2013-10-13 Tra Xanh
Chapter 231 21889 2013-09-14 Tra Xanh
Chapter 230 22506 2013-07-18 ngocbi2412
Chapter 229 19365 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 228 21071 2013-05-09 banhmi
Chapter 227 42642 2013-04-15 Tra Xanh
Chapter 226 46856 2013-03-22 DDMinh
Chapter 225 44011 2013-03-21 Previous
Chapter 224 60786 2013-01-10 Previous
Chapter 223 57384 2012-12-10 Previous
Chapter 222 50509 2012-11-25 Previous
Chapter 221 42919 2012-11-24 Previous
Chapter 220 46342 2012-11-23 Previous
Chapter 219 50674 2012-11-23 Previous
Chapter 218 56980 2012-09-07 Trà Xanh
Chapter 217 46537 2012-08-15 SNSD
Chapter 216 46811 2012-07-22
Chapter 215 45948 2012-07-06
Chapter 214 46471 2012-06-19 vienphuc200690
Chapter 213 50378 2012-05-14 DDMinh
Chapter 212 47398 2012-04-19 DDMinh
Chapter 211 46532 2012-04-01 DDMinh
Chapter 210 43952 2012-04-01 DDMinh
Chapter 209 50162 2011-12-18 DDMinh
Chapter 208 47166 2011-11-16 DDMinh
Chapter 207 46549 2011-11-03
Chapter 206 56079 2011-09-02 banmidou
Chapter 205 48964 2011-08-13 DDMinh
Chapter 204 45883 2011-08-13 DDMinh
Chapter 203 53954 2011-05-24 banmidou
Chapter 202 51319 2011-07-28 DDMinh
Chapter 201 52839 2011-01-07 banmidou
Chapter 200 52031 2010-12-21 banmidou
Chapter 199 61656 2010-11-15 jennifer
Chapter 198 58270 2011-07-28 DDMinh
Chapter 197 74606 2011-07-28 DDMinh
Chapter 196 76028 2011-07-28 DDMinh
Chapter 195 76703 2010-07-20
Chapter 194 65818 2011-07-28 DDMinh
Chapter 193 51704 2010-03-11
Chapter 192 49195 2010-03-11
Chapter 191 45571 2010-03-11
Chapter 190 50609 2009-12-30
Chapter 189 44036 2011-07-28 DDMinh
Chapter 188 43977 2009-12-30
Chapter 187 44266 2009-12-30
Chapter 186 40265 2011-07-28 DDMinh
Chapter 185 45824 2011-07-28 DDMinh
Chapter 184 43617 2011-07-28 DDMinh
Chapter 183 56712 2011-07-28 DDMinh
Chapter 182 41637 2011-07-28 DDMinh
Chapter 181 41758 2011-07-28 DDMinh
Chapter 180 46591 2011-07-28 DDMinh
Chapter 179 39588 2009-12-30
Chapter 178 44231 2009-12-30
Chapter 177 44602 2009-12-30
Chapter 176 43663 2009-12-30
Chapter 175 45444 2009-12-30
Chapter 174 51345 2009-12-30
Chapter 173 43673 2011-07-28 DDMinh
Chapter 172 44686 2009-12-30
Chapter 171 44766 2011-07-28 DDMinh
Chapter 170 46314 2011-07-28 DDMinh
Chapter 169 44865 2009-12-30
Chapter 168 43871 2011-07-28 DDMinh
Chapter 167 40561 2011-07-28 DDMinh
Chapter 166 45984 2011-07-28 DDMinh
Chapter 165 72404 2009-12-30
Chapter 164 46013 2009-12-30
Chapter 163 45517 2009-12-30
Chapter 162 57704 2011-07-28 DDMinh
Chapter 161 52757 2011-07-28 DDMinh
Chapter 160 49506 2011-07-28 DDMinh
Chapter 159 45590 2011-07-28 DDMinh
Chapter 158 52998 2011-07-28 DDMinh
Chapter 157 77780 2011-07-28 DDMinh
Chapter 156 46828 2011-07-28 DDMinh
Chapter 155 45684 2011-07-28 DDMinh
Chapter 154 45567 2011-07-28 DDMinh
Chapter 153 48116 2011-07-28 DDMinh
Chapter 152 46814 2011-07-28 DDMinh
Chapter 151 55342 2011-07-28 DDMinh
Chapter 150 55593 2011-07-28 DDMinh
Chapter 149 46160 2011-07-28 DDMinh
Chapter 148 38091 2011-07-28 DDMinh
Chapter 147 43885 2011-07-28 DDMinh
Chapter 146 43824 2011-07-28 DDMinh
Chapter 145 41163 2011-07-28 DDMinh
Chapter 144 40618 2011-07-28 DDMinh
Chapter 143 39233 2011-07-28 DDMinh
Chapter 142 50090 2011-07-28 DDMinh
Chapter 141 41332 2011-07-28 DDMinh
Chapter 140 42823 2011-07-28 DDMinh
Chapter 139 76691 2011-07-28 DDMinh
Chapter 138 39608 2011-07-28 DDMinh
Chapter 137 40336 2011-07-28 DDMinh
Chapter 136 38510 2011-07-28 DDMinh
Chapter 135 40458 2011-07-28 DDMinh
Chapter 134 44844 2011-07-28 DDMinh
Chapter 133 42577 2011-07-28 DDMinh
Chapter 132 54673 2011-07-28 DDMinh
Chapter 131 53530 2011-07-28 DDMinh
Chapter 130 97099 2011-07-28 DDMinh
Chapter 100 24850 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 99 16878 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 98 16350 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 97 17097 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 96 17388 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 95 19256 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 93 22844 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 92 34008 2012-08-03 apoleensun
Chapter 91 30258 2012-08-03 apoleensun
Chapter 90 29836 2012-08-03 apoleensun
Chapter 89 27754 2012-08-03 apoleensun
Chapter 88 27466 2012-08-03 apoleensun
Chapter 87 30429 2012-08-03 apoleensun
Chapter 86 33930 2012-08-03 apoleensun
Chapter 85 37103 2012-04-13 DDMinh
Chapter 84 30132 2012-04-13 DDMinh
Chapter 83 31101 2012-04-13 DDMinh
Chapter 82 31121 2012-04-02 acquy588
Chapter 81 30746 2012-04-02 acquy588
Chapter 80 33186 2012-04-02 acquy588
Chapter 79 29551 2012-04-02 acquy588
Chapter 78 30179 2012-04-02 acquy588
Chapter 77 29478 2012-04-02 acquy588
Chapter 76 29839 2012-04-02 acquy588
Chapter 75 30707 2012-04-02 acquy588
Chapter 74 29339 2012-04-02 acquy588
Chapter 73 29152 2012-04-02 acquy588
Chapter 72 29926 2012-04-02 acquy588
Chapter 71 31054 2012-04-02 acquy588
Chapter 70 33140 2012-04-02 acquy588
Chapter 69 29245 2012-04-02 acquy588
Chapter 68 29753 2012-04-02 acquy588
Chapter 67 29590 2012-04-02 acquy588
Chapter 66 29096 2012-04-02 acquy588
Chapter 65 29108 2012-04-02 acquy588
Chapter 64 27960 2012-04-02 acquy588
Chapter 63 28534 2012-04-02 acquy588
Chapter 62 28430 2012-04-02 acquy588
Chapter 61 29014 2012-04-02 acquy588
Chapter 60 31147 2012-04-02 acquy588
Chapter 59 27604 2012-04-02 acquy588
Chapter 58 28223 2012-04-02 acquy588
Chapter 57 29157 2012-04-02 acquy588
Chapter 56 28836 2012-04-02 acquy588
Chapter 55 29787 2012-04-02 acquy588
Chapter 54 27863 2012-04-02 acquy588
Chapter 53 27609 2012-04-02 acquy588
Chapter 52 27078 2012-04-02 acquy588
Chapter 51 27836 2012-04-02 acquy588
Chapter 50 31338 2012-04-02 acquy588
Chapter 49 27693 2012-04-02 acquy588
Chapter 48 27630 2012-04-02 acquy588
Chapter 47 27456 2012-04-02 acquy588
Chapter 46 28173 2012-04-02 acquy588
Chapter 45 29269 2012-04-02 acquy588
Chapter 44 28409 2012-04-02 acquy588
Chapter 43 29356 2012-04-02 acquy588
Chapter 42 29074 2012-04-02 acquy588
Chapter 41 28726 2012-04-02 acquy588
Chapter 40 30844 2012-04-02 acquy588
Chapter 39 28406 2012-04-02 acquy588
Chapter 38 30774 2012-04-02 acquy588
Chapter 37 31038 2012-04-02 acquy588
Chapter 36 34422 2012-04-02 acquy588
Chapter 35 32541 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 34 28869 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 33 30756 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 32 30881 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 31 29478 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 30 32787 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 29 29794 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 28 30725 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 27 33474 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 26 33947 2012-05-06 DDMinh
Chapter 25 37406 2012-05-06 DDMinh
Chapter 24 39309 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 23 31773 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 22 31279 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 21 30559 2011-08-23 ~Sea~
Chapter 20 33633 2011-08-13 DDMinh
Chapter 19 30471 2011-08-13 DDMinh
Chapter 18 29898 2011-08-13 DDMinh
Chapter 17 31086 2011-08-13 DDMinh
Chapter 16 31264 2011-08-13 DDMinh
Chapter 15 33521 2011-08-13 DDMinh
Chapter 14 33108 2011-08-13 DDMinh
Chapter 13 33416 2011-08-13 DDMinh
Chapter 12 33963 2011-08-13 DDMinh
Chapter 11 34984 2011-08-13 DDMinh
Chapter 10 37653 2011-08-13 DDMinh
Chapter 9 35111 2011-08-13 DDMinh
Chapter 8 34732 2011-08-13 DDMinh
Chapter 7 35095 2011-08-13 DDMinh
Chapter 6 34535 2011-08-13 DDMinh
Chapter 5 37224 2011-08-13 DDMinh
Chapter 4 37589 2011-08-13 DDMinh
Chapter 3 38125 2011-08-13 DDMinh
Chapter 2 40995 2011-08-13 DDMinh
Chapter 1 53536 2011-08-13 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 77 )
COMMENT
thuliak / 2014/02/17 22:17 PM
Guest
sao bộ này ko thấy ra chap mới nhỉ
Black_knight / 2014/02/13 09:25 AM
Guest
may bac ad lam on up gium em tu 101 dem 129 cai nan ni do
Guest / 2013/11/11 10:14 AM
Guest
Chap 94 đâu
Ban Mai / 2013/09/02 10:37 AM
Guest
Kiểu này phải 10 năm nữa mới coi xong !
rong xanh / 2013/08/31 19:31 PM
Guest
mãi ko có chap mới
fan cuog / 2013/08/17 11:09 AM
Guest
yeu cau ra tap moi ngay ad ak
Flame / 2013/07/18 18:37 PM
Guest
khong biet sau nay chu Du chet dam noi thang main lai noi cau gi giong nhu gia cat luong nha :))
sang / 2013/07/13 23:26 PM
Guest
chappppppppp mới đâu , gần cả tháng rồi . ức chế quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ChuBeRong / 2013/07/13 19:11 PM
Guest
1 thang' troi qua ma` chua co' chap moi' cho` doi trong mon` moi?
Hung Big / 2013/06/23 21:45 PM
Guest
mong ông tác giả sống cho đến khi vẽ xong chuyện
kokichi / 2013/06/15 17:28 PM
Guest
cau mong 1 tuan ra mot chap
namph / 2013/06/11 18:08 PM
Guest
mai ko ra chap 229@@
vuong nguyen / 2013/05/31 22:22 PM
Guest
chap 227 die roi
Queen / 2013/04/28 09:19 AM
Guest
sao mai ko ra chap moi vay<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
zzz / 2013/04/26 23:27 PM
Guest
tac gia bi roi tqc trong dat la nguoi thong nhat het nhung truyen lo cho dong vai ac roi sao ket thuc duoc.chang le thay doi lich su ac thang thien.
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
copcon / 2013/04/07 15:23 PM
Guest
<br /><span class="quot">@xxx</span>:ok<br />
huynhvi / 2013/04/05 14:17 PM
Guest
cố gắng nha anh admin, truyện hay m&agrave; chờ l&acirc;u qu&aacute;....n&oacute; nhớ l&eacute;m
mr5 / 2013/03/29 13:32 PM
Guest
sao truyện n&agrave;y ra l&acirc;u vậy
xxx / 2013/03/26 15:30 PM
Guest
lam an the nay thoi nghi cha cai nghe viet truyen di ong noi.
cccc / 2013/03/22 19:38 PM
Guest
truyện thiếu rất nhiều..100--&gt;130 r&aacute;ng cho anh em điTh&ecirc;m nữa chap 183 184 185 up s&oacute;t trang + thiếu,...C&oacute; 1 chap 1xx mấy nữa up bị tr&ugrave;ng nữa.team l&agrave;m ăn đ&agrave;ng ho&agrave;ng đ&ecirc;..l&agrave;m chậm m&agrave; chắc cũng đc
sa / 2013/03/21 00:34 AM
Guest
truyện n&agrave;y..coi từ hồi 95 tới giờ..,,
Ö™Abraham_Vanh3llsingÖ™ / 2013/03/12 14:03 PM
Guest
<strong>&Ouml;&trade;Abraham_Vanh3llsing&Ouml;&trade;</strong> lau quaaaaaa<br /><br />
hoang / 2013/03/06 17:59 PM
Guest
<span style="color: #888888;">m.n ai co link tu chap 101 toi 129 khong dang doc hay ma bi dut quang&nbsp;</span>
nguyễn tuấn / 2013/02/26 20:46 PM
Guest
l&acirc;u ra chap mới thế 3 th&aacute;ng rồi chưa ra
Maria / 2013/02/16 19:45 PM
Guest
Con v&atilde;i&nbsp;&ocirc;ng t&aacute;c giả !&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/45.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;L&agrave;m&nbsp;ơn mau ra to&agrave;n tập truyện " Ch&uacute; b&eacute; rồng " rồi &ocirc;ng&nbsp;muốn sống muốn chết &nbsp;t&ugrave;y&nbsp;&ocirc;ng .&nbsp;