m88

D.Gray-man

  • Tác giả : HOSHINO Katsura
  • Thể loại : Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Historical, Shounen, Supernatural, Tragedy
  • Nguồn : Vnsharing.net | MTO | Alo8.com
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-04-05
  • View :2532998

Vnsharing.net : Từ 1 - 72

MTO - Vnsharing.net : 129 - 191

Alo8.com : Còn lại

 
 Akuma là những cỗ máy chiến tranh do bá tước Millenium Count tạo ra.Akuma đc tạo ra do chính những người thân của người chết...những người mong muốn và tin tưởng vào bá tước Millenium Count làm cho cha.mẹ hay anh chị sống lại sau khi chết lại đã vô tình biến linh hồn người thân mình trở thành Akuma - 1 cỗ máy giết người vô cảm.....(và đặc biệt là sao khi trở thành akuma thì nó sẽ tấn công chính người thân mình, là người đã tạo ra nó và chiếm lấy thân xác để ẩn náu...) ...Do đó có một người tạo ra những Innocence để chống lại akuma của bá tước Millenium Count ....những người đc Innocence lựa chọn đc gọi là exorcist (thầy trừ tà hay môn đệ của Thượng Đế)..họ tiêu diệt và cứu vớt những linh hồn đang bị akuma giam giữ... - D.Gray-Man rất đáng để bỏ thời gian ra ngâm cứu ... thế giới của DGM đặt trong hoàn cảnh chiến tranh giữa thiện và ác....chính trong bối cảnh đen tối của chiến tranh và những cuộc chiến sinh tử, từ đó mới cho thấy tình yêu thương mạnh mẽ, tình bạn, tình đồng đội, sự tin tưởng,... Tất cả sẽ như một tia sáng le lói trong màn đêm chợt ánh lên... Hãy khám phá DGM để cảm thấy tình yêu thương giữa nhưng con người, những exorcist trong thế giới của những trận chiến gay gấn với akuma......-


LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 218 15296 2013-02-02 Trà Xanh
Chapter 217 16059 2012-12-28 Trà Xanh
Chapter 216 17294 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 215 17931 2012-07-18 † of †
Chapter 214 16905 2012-06-11 24h VIP
Chapter 213 17557 2012-04-08 DDMinh
Chapter 212 18360 2012-02-17 Trà Xanh
Chapter 211 16575 2012-01-04 DDMinh
Chapter 210 16148 2012-01-04 DDMinh
Chapter 209 14060 2012-01-04 DDMinh
Chapter 208 19487 2011-11-02 † of †
Chapter 207 17524 2011-09-19 † of †
Chapter 206 21470 2011-07-05 kben16
Chapter 205 21626 2011-06-22 Shing
Chapter 204 17626 2011-06-22 Shing
Chapter 203 18249 2011-02-09 banmidou
Chapter 202 22890 2011-06-22 Shing
Chapter 201 17046 2011-06-22 Shing
Chapter 200 22806 2011-06-22 Shing
196-199 15770 2010-11-19 chemlangk
Chapter 198 15634 2011-06-22 Shing
Chapter 197 14097 2010-11-19 phantom
Chapter 196 16009 2010-11-19 phantom
Chapter 195 17060 2011-06-22 Shing
Chapter 194 14783 2010-05-10
Chapter 193 14451 2010-04-19
Chapter 192 37532 2010-04-18
Chapter 191 13619 2011-06-22 Shing
Chapter 190 17654 2011-06-22 Shing
Chapter 189 14658 2011-06-22 Shing
Chapter 188 14917 2011-06-22 Shing
Chapter 187 16133 2010-04-05
Chapter 186 14197 2011-06-22 Shing
Chapter 185 16466 2011-06-22 Shing
Chapter 184 14871 2011-06-22 Shing
Chapter 183 14729 2011-06-22 Shing
Chapter 182 14558 2011-06-22 Shing
Chapter 181 16758 2011-06-22 Shing
Chapter 180 17545 2011-06-22 Shing
Chapter 179 12816 2011-06-22 Shing
Chapter 178 11723 2011-06-22 Shing
Chapter 177 11907 2011-06-22 Shing
Chapter 176 12174 2011-06-22 Shing
Chapter 175 13091 2011-06-22 Shing
Chapter 174 13863 2011-06-22 Shing
Chapter 173 12127 2011-06-22 Shing
Chapter 172 13419 2011-06-22 Shing
Chapter 171 13382 2011-06-22 Shing
Chapter 170 15226 2011-06-22 Shing
Chapter 169 13410 2011-06-22 Shing
Chapter 168 12552 2011-06-22 Shing
Chapter 167 14610 2011-06-22 Shing
Chapter 166 13510 2011-06-22 Shing
Chapter 165 18529 2011-06-22 Shing
Chapter 164 14409 2011-06-22 Shing
Chapter 163 12491 2011-06-22 Shing
Chapter 162 12443 2011-06-22 Shing
Chapter 161 13769 2011-06-22 Shing
Chapter 160 14521 2011-06-22 Shing
Chapter 159 12486 2011-06-22 Shing
Chapter 158 15176 2011-06-22 Shing
Chapter 157 14348 2011-06-22 Shing
Chapter 156 13549 2011-06-22 Shing
Chapter 155 13747 2011-06-22 Shing
Chapter 154 12567 2011-06-22 Shing
Chapter 153 14346 2010-04-05
Chapter 152 12805 2011-06-22 Shing
Chapter 151 11637 2011-06-22 Shing
Chapter 150 14398 2011-06-22 Shing
Chapter 149 11569 2011-06-22 Shing
Chapter 148 11346 2011-06-22 Shing
Chapter 147 10502 2011-06-22 Shing
Chapter 146 11080 2011-06-22 Shing
Chapter 145 11456 2011-06-22 Shing
Chapter 144 10932 2011-06-22 Shing
Chapter 143 10229 2011-06-22 Shing
Chapter 142 11134 2011-06-22 Shing
Chapter 141 10980 2011-06-22 Shing
Chapter 140 12737 2011-06-22 Shing
Chapter 139 10774 2011-06-22 Shing
Chapter 138 10913 2011-06-22 Shing
Chapter 137 11423 2011-06-22 Shing
Chapter 136 11045 2011-06-22 Shing
Chapter 135 12083 2011-06-22 Shing
Chapter 134 11210 2011-06-22 Shing
Chapter 133 11531 2011-06-22 Shing
Chapter 132 12516 2011-06-22 Shing
Chapter 131 11326 2011-06-22 Shing
Chapter 130 13580 2011-06-22 Shing
Chapter 129 20295 2011-06-22 Shing
Chapter 86 19935 2010-06-21
Chapter 85 16400 2010-06-21
Chapter 84 14836 2010-05-13
Chapter 83 14363 2010-05-13
Chapter 82 13913 2010-05-10
Chapter 81 13649 2010-05-04
Chapter 80 16630 2010-04-28
Chapter 79 13125 2010-04-21
Chapter 78 13698 2010-04-21
Chapter 77 14935 2010-04-21
Chapter 76 13228 2010-04-21
Chapter 75 12671 2010-04-05
Chapter 74 12910 2010-04-05
Chapter 73 13155 2010-04-05
Chapter 72 12886 2010-04-05
Chapter 71 16043 2010-04-05
Chapter 70 13892 2010-04-05
Chapter 69 12133 2010-04-05
Chapter 68 12149 2010-04-05
Chapter 67 12056 2011-06-22 Shing
Chapter 66 12771 2011-06-22 Shing
Chapter 65 12403 2011-06-22 Shing
Chapter 64 12191 2011-06-22 Shing
Chapter 63 12592 2011-06-22 Shing
Chapter 62 12556 2011-06-22 Shing
Chapter 61 13128 2011-06-22 Shing
Chapter 60 13761 2011-06-22 Shing
Chapter 59 12137 2011-06-22 Shing
Chapter 58 12657 2011-06-22 Shing
Chapter 57 13365 2011-06-22 Shing
Chapter 56 12588 2011-06-22 Shing
Chapter 54 12118 2011-06-22 Shing
Chapter 53 12118 2011-06-22 Shing
Chapter 52 12272 2011-06-22 Shing
Chapter 51 11703 2011-06-22 Shing
Chapter 50 12673 2011-06-22 Shing
Chapter 49 12183 2011-06-22 Shing
Chapter 48 11799 2011-06-22 Shing
Chapter 47 12525 2011-06-22 Shing
Chapter 46 12091 2011-06-22 Shing
Chapter 45 12437 2011-06-22 Shing
Chapter 44 12433 2011-06-22 Shing
Chapter 43 12699 2011-06-22 Shing
Chapter 42 12373 2011-06-22 Shing
Chapter 41 13029 2011-06-22 Shing
Chapter 40 13506 2011-06-22 Shing
Chapter 39 12769 2011-06-22 Shing
Chapter 38 11983 2011-06-22 Shing
Chapter 37 11954 2011-06-22 Shing
Chapter 36 11796 2011-06-22 Shing
Chapter 35 11924 2011-06-22 Shing
Chapter 34 12315 2010-06-11
Chapter 33 11659 2011-06-22 Shing
Chapter 32 11731 2011-06-22 Shing
Chapter 31 12520 2011-06-22 Shing
Chapter 30 14319 2011-06-22 Shing
Chapter 29 12255 2011-06-22 Shing
Chapter 28 12098 2011-06-22 Shing
Chapter 27 13757 2011-06-22 Shing
Chapter 26 12816 2011-06-22 Shing
Chapter 25 13614 2011-06-22 Shing
Chapter 24 13912 2011-06-22 Shing
Chapter 23 13172 2011-06-22 Shing
Chapter 22 13228 2011-06-22 Shing
Chapter 21 14353 2011-06-22 Shing
Chapter 20 15882 2011-06-22 Shing
Chapter 19 14271 2011-06-22 Shing
Chapter 18 15242 2011-06-22 Shing
Chapter 17 14610 2011-06-22 Shing
Chapter 16 16586 2011-06-22 Shing
Chapter 15 17061 2011-06-22 Shing
Chapter 13 17466 2011-06-22 Shing
Chapter 12 15495 2011-06-22 Shing
Chapter 11 15236 2011-06-22 Shing
Chapter 10 16644 2011-06-22 Shing
Chapter 9 16408 2011-06-22 Shing
Chapter 8 17288 2011-06-22 Shing
Chapter 7 18539 2011-06-22 Shing
Chapter 6 18063 2011-06-22 Shing
Chapter 5 17621 2011-06-22 Shing
Chapter 4 18917 2011-06-22 Shing
Chapter 3 18865 2011-06-22 Shing
Chapter 2 22109 2011-06-22 Shing
Chapter 1 43968 2011-06-22 Shing
Facebook
MANGA24H Comment ( 38 )
COMMENT
kid / 2013/09/18 19:12 PM
Guest
up lai gium cac chap thieu di, thanks! sao 0 ra chap moi vay????!
caubanh / 2013/07/04 11:07 AM
Guest
mấy tháng rồi mà ko ra chap mới gì hết vậy trời
Tung1153 / 2013/06/23 11:43 AM
Guest
Chap 87 - chap 128 đâu r` trời :((
NKP / 2013/06/18 08:25 AM
Guest
sao wed này k làm tủ truyện nhỉ muốn theo dõj truyện nào thì cứ lưu vào sau này koi như mấy wed khác ấy chứ manga hay nhìu như vậy thì sao nhớ hết đc mình rất thjk wed này nhưng k kóa tủ truyện nên mình ít khi vào đây đọc
Noah X Allen / 2013/06/05 07:58 AM
Guest
tr ni tac gia ve cham lam may ra 1 thag 1 chap k thi may thag lien....
caubanh / 2013/06/04 22:59 PM
Guest
bộ truyện này bị cấm phát hành hay sao ma không chịu ra chap mới vậy trời
caubanh / 2013/05/26 16:10 PM
Guest
lam an kieu gi ma ko ra chap moi vay troi
mon / 2013/05/25 10:33 AM
Guest
bao h ms ra chap ms vay
caubanh / 2013/05/23 18:07 PM
Guest
sao ko ra chap moi di truyen dang hap dan ma nghi ngang ko cap nhat chap moi la sao
BoyLove_Manga / 2013/04/06 13:55 PM
Guest
trui ui! sao chua co chap moi<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
trung / 2013/03/05 11:55 AM
Guest
t&aacute;c giả vẽ kh&aacute;c xưa qu&aacute;như 2 ng kh&aacute;c nhau vẽ ấy :|
hong le / 2013/01/11 20:01 PM
Guest
sao ma lau the thang 2 moi co chap moi<br /><br />
reiko / 2012/12/30 11:13 AM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />ra 218 lun oy k&igrave;a&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />
zippy / 2012/12/28 07:43 AM
Guest
Lai phai doi 2 thang nua!!&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/52.gif" alt="{#}" border="0" />
MiuCon / 2012/08/29 14:02 PM
Guest
Sao l&acirc;u c&oacute; chap mới thế mấy bồ?
Ryuto / 2012/08/22 09:00 AM
Member
hix đọc c&aacute;i n&agrave;y phải chờ mệt mỏi y chan ROSARIO ss2&nbsp;
chipbocap / 2012/07/30 15:26 PM
Guest
troi oi chap 87 dau @@!
MiuCon / 2012/07/17 23:00 PM
Guest
Troj oj, chap 215 ben vnsharing kia.
dem 182 Hay wa chung / 2012/06/28 07:32 AM
Guest
dem 182 hay wa chung &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
densvat / 2012/06/09 16:48 PM
Member
214 ben vnshang ka`&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/3.gif" alt="{#}" border="0" />
Anh Nguyen / 2012/06/06 10:10 AM
Guest
ra 214 eng rồi k&igrave;a admin, dịch rồi update sớm ngen.... TKS nh&igrave;u nh&igrave;u
Ikanu / 2012/05/12 11:09 AM
Guest
Sao l&acirc;u ra chap mới z&acirc;̣y trời chán ch&ecirc;́t đi được&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/56.gif" alt="{#}" border="0" />
phantom / 2012/04/29 10:56 AM
Guest
sao chua co chap moi vay<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
myboy / 2012/04/22 18:04 PM
Member
sao l&acirc;u zậy ko up nữa &agrave; ?<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
myboy / 2012/04/20 17:54 PM
Member
hay wa up nhanh l&ecirc;n