m88

D.Gray-man

  • Tác giả : HOSHINO Katsura
  • Thể loại : Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Historical, Shounen, Supernatural, Tragedy
  • Nguồn : Vnsharing.net | MTO | Alo8.com
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-04-05
  • View :2529916

Vnsharing.net : Từ 1 - 72

MTO - Vnsharing.net : 129 - 191

Alo8.com : Còn lại

 
 Akuma là những cỗ máy chiến tranh do bá tước Millenium Count tạo ra.Akuma đc tạo ra do chính những người thân của người chết...những người mong muốn và tin tưởng vào bá tước Millenium Count làm cho cha.mẹ hay anh chị sống lại sau khi chết lại đã vô tình biến linh hồn người thân mình trở thành Akuma - 1 cỗ máy giết người vô cảm.....(và đặc biệt là sao khi trở thành akuma thì nó sẽ tấn công chính người thân mình, là người đã tạo ra nó và chiếm lấy thân xác để ẩn náu...) ...Do đó có một người tạo ra những Innocence để chống lại akuma của bá tước Millenium Count ....những người đc Innocence lựa chọn đc gọi là exorcist (thầy trừ tà hay môn đệ của Thượng Đế)..họ tiêu diệt và cứu vớt những linh hồn đang bị akuma giam giữ... - D.Gray-Man rất đáng để bỏ thời gian ra ngâm cứu ... thế giới của DGM đặt trong hoàn cảnh chiến tranh giữa thiện và ác....chính trong bối cảnh đen tối của chiến tranh và những cuộc chiến sinh tử, từ đó mới cho thấy tình yêu thương mạnh mẽ, tình bạn, tình đồng đội, sự tin tưởng,... Tất cả sẽ như một tia sáng le lói trong màn đêm chợt ánh lên... Hãy khám phá DGM để cảm thấy tình yêu thương giữa nhưng con người, những exorcist trong thế giới của những trận chiến gay gấn với akuma......-


LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 218 15250 2013-02-02 Trà Xanh
Chapter 217 16029 2012-12-28 Trà Xanh
Chapter 216 17272 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 215 17907 2012-07-18 † of †
Chapter 214 16883 2012-06-11 24h VIP
Chapter 213 17535 2012-04-08 DDMinh
Chapter 212 18338 2012-02-17 Trà Xanh
Chapter 211 16555 2012-01-04 DDMinh
Chapter 210 16122 2012-01-04 DDMinh
Chapter 209 14036 2012-01-04 DDMinh
Chapter 208 19467 2011-11-02 † of †
Chapter 207 17500 2011-09-19 † of †
Chapter 206 21446 2011-07-05 kben16
Chapter 205 21594 2011-06-22 Shing
Chapter 204 17612 2011-06-22 Shing
Chapter 203 18233 2011-02-09 banmidou
Chapter 202 22878 2011-06-22 Shing
Chapter 201 17038 2011-06-22 Shing
Chapter 200 22794 2011-06-22 Shing
196-199 15760 2010-11-19 chemlangk
Chapter 198 15616 2011-06-22 Shing
Chapter 197 14093 2010-11-19 phantom
Chapter 196 16005 2010-11-19 phantom
Chapter 195 17056 2011-06-22 Shing
Chapter 194 14771 2010-05-10
Chapter 193 14445 2010-04-19
Chapter 192 37526 2010-04-18
Chapter 191 13611 2011-06-22 Shing
Chapter 190 17620 2011-06-22 Shing
Chapter 189 14648 2011-06-22 Shing
Chapter 188 14907 2011-06-22 Shing
Chapter 187 16119 2010-04-05
Chapter 186 14185 2011-06-22 Shing
Chapter 185 16456 2011-06-22 Shing
Chapter 184 14861 2011-06-22 Shing
Chapter 183 14721 2011-06-22 Shing
Chapter 182 14544 2011-06-22 Shing
Chapter 181 16742 2011-06-22 Shing
Chapter 180 17511 2011-06-22 Shing
Chapter 179 12800 2011-06-22 Shing
Chapter 178 11711 2011-06-22 Shing
Chapter 177 11897 2011-06-22 Shing
Chapter 176 12162 2011-06-22 Shing
Chapter 175 13067 2011-06-22 Shing
Chapter 174 13843 2011-06-22 Shing
Chapter 173 12111 2011-06-22 Shing
Chapter 172 13403 2011-06-22 Shing
Chapter 171 13370 2011-06-22 Shing
Chapter 170 15212 2011-06-22 Shing
Chapter 169 13390 2011-06-22 Shing
Chapter 168 12536 2011-06-22 Shing
Chapter 167 14592 2011-06-22 Shing
Chapter 166 13494 2011-06-22 Shing
Chapter 165 18509 2011-06-22 Shing
Chapter 164 14389 2011-06-22 Shing
Chapter 163 12471 2011-06-22 Shing
Chapter 162 12429 2011-06-22 Shing
Chapter 161 13751 2011-06-22 Shing
Chapter 160 14507 2011-06-22 Shing
Chapter 159 12472 2011-06-22 Shing
Chapter 158 15160 2011-06-22 Shing
Chapter 157 14326 2011-06-22 Shing
Chapter 156 13533 2011-06-22 Shing
Chapter 155 13731 2011-06-22 Shing
Chapter 154 12555 2011-06-22 Shing
Chapter 153 14314 2010-04-05
Chapter 152 12791 2011-06-22 Shing
Chapter 151 11627 2011-06-22 Shing
Chapter 150 14382 2011-06-22 Shing
Chapter 149 11557 2011-06-22 Shing
Chapter 148 11336 2011-06-22 Shing
Chapter 147 10490 2011-06-22 Shing
Chapter 146 11064 2011-06-22 Shing
Chapter 145 11438 2011-06-22 Shing
Chapter 144 10914 2011-06-22 Shing
Chapter 143 10217 2011-06-22 Shing
Chapter 142 11122 2011-06-22 Shing
Chapter 141 10966 2011-06-22 Shing
Chapter 140 12721 2011-06-22 Shing
Chapter 139 10764 2011-06-22 Shing
Chapter 138 10903 2011-06-22 Shing
Chapter 137 11411 2011-06-22 Shing
Chapter 136 11033 2011-06-22 Shing
Chapter 135 12067 2011-06-22 Shing
Chapter 134 11198 2011-06-22 Shing
Chapter 133 11521 2011-06-22 Shing
Chapter 132 12510 2011-06-22 Shing
Chapter 131 11316 2011-06-22 Shing
Chapter 130 13564 2011-06-22 Shing
Chapter 129 20267 2011-06-22 Shing
Chapter 86 19911 2010-06-21
Chapter 85 16380 2010-06-21
Chapter 84 14822 2010-05-13
Chapter 83 14349 2010-05-13
Chapter 82 13901 2010-05-10
Chapter 81 13633 2010-05-04
Chapter 80 16620 2010-04-28
Chapter 79 13113 2010-04-21
Chapter 78 13686 2010-04-21
Chapter 77 14923 2010-04-21
Chapter 76 13212 2010-04-21
Chapter 75 12651 2010-04-05
Chapter 74 12896 2010-04-05
Chapter 73 13143 2010-04-05
Chapter 72 12874 2010-04-05
Chapter 71 16029 2010-04-05
Chapter 70 13880 2010-04-05
Chapter 69 12123 2010-04-05
Chapter 68 12131 2010-04-05
Chapter 67 12048 2011-06-22 Shing
Chapter 66 12761 2011-06-22 Shing
Chapter 65 12389 2011-06-22 Shing
Chapter 64 12177 2011-06-22 Shing
Chapter 63 12578 2011-06-22 Shing
Chapter 62 12544 2011-06-22 Shing
Chapter 61 13116 2011-06-22 Shing
Chapter 60 13745 2011-06-22 Shing
Chapter 59 12121 2011-06-22 Shing
Chapter 58 12639 2011-06-22 Shing
Chapter 57 13351 2011-06-22 Shing
Chapter 56 12570 2011-06-22 Shing
Chapter 54 12102 2011-06-22 Shing
Chapter 53 12108 2011-06-22 Shing
Chapter 52 12256 2011-06-22 Shing
Chapter 51 11685 2011-06-22 Shing
Chapter 50 12653 2011-06-22 Shing
Chapter 49 12169 2011-06-22 Shing
Chapter 48 11785 2011-06-22 Shing
Chapter 47 12507 2011-06-22 Shing
Chapter 46 12077 2011-06-22 Shing
Chapter 45 12421 2011-06-22 Shing
Chapter 44 12417 2011-06-22 Shing
Chapter 43 12679 2011-06-22 Shing
Chapter 42 12355 2011-06-22 Shing
Chapter 41 13009 2011-06-22 Shing
Chapter 40 13490 2011-06-22 Shing
Chapter 39 12749 2011-06-22 Shing
Chapter 38 11969 2011-06-22 Shing
Chapter 37 11944 2011-06-22 Shing
Chapter 36 11784 2011-06-22 Shing
Chapter 35 11910 2011-06-22 Shing
Chapter 34 12299 2010-06-11
Chapter 33 11643 2011-06-22 Shing
Chapter 32 11719 2011-06-22 Shing
Chapter 31 12506 2011-06-22 Shing
Chapter 30 14305 2011-06-22 Shing
Chapter 29 12237 2011-06-22 Shing
Chapter 28 12084 2011-06-22 Shing
Chapter 27 13741 2011-06-22 Shing
Chapter 26 12798 2011-06-22 Shing
Chapter 25 13600 2011-06-22 Shing
Chapter 24 13888 2011-06-22 Shing
Chapter 23 13156 2011-06-22 Shing
Chapter 22 13206 2011-06-22 Shing
Chapter 21 14327 2011-06-22 Shing
Chapter 20 15854 2011-06-22 Shing
Chapter 19 14245 2011-06-22 Shing
Chapter 18 15212 2011-06-22 Shing
Chapter 17 14584 2011-06-22 Shing
Chapter 16 16560 2011-06-22 Shing
Chapter 15 17021 2011-06-22 Shing
Chapter 13 17432 2011-06-22 Shing
Chapter 12 15463 2011-06-22 Shing
Chapter 11 15198 2011-06-22 Shing
Chapter 10 16618 2011-06-22 Shing
Chapter 9 16380 2011-06-22 Shing
Chapter 8 17262 2011-06-22 Shing
Chapter 7 18507 2011-06-22 Shing
Chapter 6 18031 2011-06-22 Shing
Chapter 5 17591 2011-06-22 Shing
Chapter 4 18885 2011-06-22 Shing
Chapter 3 18835 2011-06-22 Shing
Chapter 2 22063 2011-06-22 Shing
Chapter 1 43886 2011-06-22 Shing
Facebook
MANGA24H Comment ( 38 )
COMMENT
kid / 2013/09/18 19:12 PM
Guest
up lai gium cac chap thieu di, thanks! sao 0 ra chap moi vay????!
caubanh / 2013/07/04 11:07 AM
Guest
mấy tháng rồi mà ko ra chap mới gì hết vậy trời
Tung1153 / 2013/06/23 11:43 AM
Guest
Chap 87 - chap 128 đâu r` trời :((
NKP / 2013/06/18 08:25 AM
Guest
sao wed này k làm tủ truyện nhỉ muốn theo dõj truyện nào thì cứ lưu vào sau này koi như mấy wed khác ấy chứ manga hay nhìu như vậy thì sao nhớ hết đc mình rất thjk wed này nhưng k kóa tủ truyện nên mình ít khi vào đây đọc
Noah X Allen / 2013/06/05 07:58 AM
Guest
tr ni tac gia ve cham lam may ra 1 thag 1 chap k thi may thag lien....
caubanh / 2013/06/04 22:59 PM
Guest
bộ truyện này bị cấm phát hành hay sao ma không chịu ra chap mới vậy trời
caubanh / 2013/05/26 16:10 PM
Guest
lam an kieu gi ma ko ra chap moi vay troi
mon / 2013/05/25 10:33 AM
Guest
bao h ms ra chap ms vay
caubanh / 2013/05/23 18:07 PM
Guest
sao ko ra chap moi di truyen dang hap dan ma nghi ngang ko cap nhat chap moi la sao
BoyLove_Manga / 2013/04/06 13:55 PM
Guest
trui ui! sao chua co chap moi<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
trung / 2013/03/05 11:55 AM
Guest
t&aacute;c giả vẽ kh&aacute;c xưa qu&aacute;như 2 ng kh&aacute;c nhau vẽ ấy :|
hong le / 2013/01/11 20:01 PM
Guest
sao ma lau the thang 2 moi co chap moi<br /><br />
reiko / 2012/12/30 11:13 AM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />ra 218 lun oy k&igrave;a&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />
zippy / 2012/12/28 07:43 AM
Guest
Lai phai doi 2 thang nua!!&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/52.gif" alt="{#}" border="0" />
MiuCon / 2012/08/29 14:02 PM
Guest
Sao l&acirc;u c&oacute; chap mới thế mấy bồ?
Ryuto / 2012/08/22 09:00 AM
Member
hix đọc c&aacute;i n&agrave;y phải chờ mệt mỏi y chan ROSARIO ss2&nbsp;
chipbocap / 2012/07/30 15:26 PM
Guest
troi oi chap 87 dau @@!
MiuCon / 2012/07/17 23:00 PM
Guest
Troj oj, chap 215 ben vnsharing kia.
dem 182 Hay wa chung / 2012/06/28 07:32 AM
Guest
dem 182 hay wa chung &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
densvat / 2012/06/09 16:48 PM
Member
214 ben vnshang ka`&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/3.gif" alt="{#}" border="0" />
Anh Nguyen / 2012/06/06 10:10 AM
Guest
ra 214 eng rồi k&igrave;a admin, dịch rồi update sớm ngen.... TKS nh&igrave;u nh&igrave;u
Ikanu / 2012/05/12 11:09 AM
Guest
Sao l&acirc;u ra chap mới z&acirc;̣y trời chán ch&ecirc;́t đi được&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/56.gif" alt="{#}" border="0" />
phantom / 2012/04/29 10:56 AM
Guest
sao chua co chap moi vay<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
myboy / 2012/04/22 18:04 PM
Member
sao l&acirc;u zậy ko up nữa &agrave; ?<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
myboy / 2012/04/20 17:54 PM
Member
hay wa up nhanh l&ecirc;n