m88

Đại Đường Song Long Truyện

  • Tác giả : Hoàng Dịch, Hoàng Ngọc Lang
  • Thể loại : Action, Manhua, Martial Arts, Sci-fi, Seinen
  • Nguồn : Truyenhay24h | Hamtruyen
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2011-12-27
  • View :3282917

Câu chuyện xảy ra vào đời nhà Tùy. Tùy Dạng Đế hoan dâm vô độ khiến khắp nơi bá tánh lầm than, khổ không kễ xiết thiên hạ lọan lạc. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng 2 thanh niên mồ côi từ nhỏ vô tình có đuợc bí kíp Truờng Sing Quyết. Họ sau khi luyện thành, đã thành cao thủ vỏ lâm và 1 lòng cứu bá tánh khỏi cảnh đói khổ này.

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 252 END 5466 2013-12-01 Tra Xanh
Chapter 251 4068 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 250 4008 2013-11-29 Tra Xanh
Chapter 249 4852 2013-11-25 Tra Xanh
Chapter 248 4554 2013-11-24 Tra Xanh
Chapter 247 4342 2013-11-23 Tra Xanh
Chapter 246 4466 2013-11-22 Tra Xanh
Chapter 245 5820 2013-11-21 Tra Xanh
Chapter 244 5924 2013-11-20 Tra Xanh
Chapter 243 6870 2013-11-16 Tra Xanh
Chapter 242 5200 2013-11-12 Tra Xanh
Chapter 241 4770 2013-11-10 Tra Xanh
Chapter 240 4524 2013-11-06 Tra Xanh
Chapter 239 3364 2013-11-05 Tra Xanh
Chapter 238 3684 2013-10-31 Tra Xanh
Chapter 237 3650 2013-10-31 Tra Xanh
Chapter 236 4086 2013-10-26 Tra Xanh
Chapter 235 4822 2013-10-01 Tra Xanh
Chapter 234 3924 2013-09-30 Congnamv3
Chapter 233 3840 2013-09-27 Tra Xanh
Chapter 232 3516 2013-09-27 Tra Xanh
Chapter 231 3532 2013-09-27 Tra Xanh
Chapter 230 4052 2013-09-23 Tra Xanh
Chapter 229 3480 2013-09-18 Congnamv3
Chapter 228 3456 2013-09-17 Tra Xanh
Chapter 227 3733 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 226 3916 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 225 3883 2013-09-07 Tra Xanh
Chapter 224 3920 2013-09-02 Tra Xanh
Chapter 223 2739 2013-08-15 Tra Xanh
Chapter 222 2708 2013-08-15 Tra Xanh
Chapter 221 2560 2013-08-13 Tra Xanh
Chapter 220 2991 2013-08-13 Tra Xanh
Chapter 219 3316 2013-08-13 Tra Xanh
Chapter 218 4247 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 217 4055 2013-08-09 Tra Xanh
Chapter 216 4480 2013-08-07 Tra Xanh
Chapter 215 3720 2013-08-04 Tra Xanh
Chapter 214 3207 2013-08-01 Tra Xanh
Chapter 213 3070 2013-07-28 Tra Xanh
Chapter 212 3436 2013-07-22 DDMinh
Chapter 211 3102 2013-07-22 DDMinh
Chapter 210 3218 2013-07-19 Tra Xanh
Chapter 209 3081 2013-07-17 Tra Xanh
Chapter 208 3272 2013-07-14 Tra Xanh
Chapter 207 3604 2013-07-11 Tra Xanh
Chapter 206 3483 2013-07-09 Tra Xanh
Chapter 205 3451 2013-07-07 Tra Xanh
Chapter 204 3343 2013-07-05 Tra Xanh
Chapter 203 3245 2013-07-03 Congnamv3
Chapter 202 3484 2013-06-30 Tra Xanh
Chapter 201 3646 2013-06-27 Tra Xanh
Chapter 200 3305 2011-12-29 Tra Xanh
Chapter 199 3315 2013-06-23 Tra Xanh
Chapter 198 3426 2013-06-19 Tra Xanh
Chapter 197 3445 2013-06-17 Tra Xanh
Chapter 196 3458 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 195 3478 2013-06-12 Tra Xanh
Chapter 194 3555 2013-06-10 Tra Xanh
Chapter 193 3628 2013-06-07 Tra Xanh
Chapter 192 3763 2013-06-04 Tra Xanh
Chapter 191 3647 2013-06-02 Tra Xanh
Chapter 190 3796 2013-05-30 Tra Xanh
Chapter 189 3639 2013-05-28 Tra Xanh
Chapter 188 3923 2013-05-26 Tra Xanh
Chapter 187 4002 2013-05-24 Tra Xanh
Chapter 186 3966 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 185 3766 2013-05-18 Tra Xanh
Chapter 184 3938 2013-05-16 Tra Xanh
Chapter 183 3952 2013-05-14 Tra Xanh
Chapter 182 4879 2013-05-10 Tra Xanh
Chapter 181 7035 2013-05-08 Trà Xanh
Chapter 180 8010 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 179 8767 2013-05-04 Trà Xanh
Chapter 178 10175 2013-05-02 Trà Xanh
Chapter 177 9851 2013-05-01 Congnamv3
Chapter 176 9205 2013-04-28 Trà Xanh
Chapter 175 9681 2013-04-26 Trà Xanh
Chapter 174 9580 2013-04-25 Trà Xanh
Chapter 173 10147 2013-04-22 Trà Xanh
Chapter 172 9793 2013-04-19 Congnamv3
Chapter 171 10286 2013-04-17 Trà Xanh
Chapter 170 10346 2013-04-15 Trà Xanh
Chapter 169 9429 2013-04-13 Trà Xanh
Chapter 168 10985 2013-04-07 Trà Xanh
Chapter 167 10112 2013-04-05 Trà Xanh
Chapter 166 10755 2013-03-30 Trà Xanh
Chapter 165 11395 2013-03-27 Trà Xanh
Chapter 164 11426 2013-03-23 Trà Xanh
Chapter 163 9982 2013-03-21 Trà Xanh
Chapter 162 9516 2013-03-19 Trà Xanh
Chapter 161 10054 2013-03-16 Trà Xanh
Chapter 160 10768 2013-03-14 Trà Xanh
Chapter 159 10616 2013-03-10 Trà Xanh
Chapter 158 11394 2013-03-08 Trà Xanh
Chapter 157 11320 2013-03-06 Trà Xanh
Chapter 156 10689 2013-03-04 Trà Xanh
Chapter 155 11403 2013-03-02 Trà Xanh
Chapter 154 12046 2013-02-28 Trà Xanh
Chapter 153 11931 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 152 12212 2013-02-24 Trà Xanh
Chapter 151 12806 2013-02-22 Trà Xanh
Chapter 150 12629 2013-02-20 Trà Xanh
Chapter 149 12032 2013-02-20 Trà Xanh
Chapter 148 11141 2013-02-19 Trà Xanh
Chapter 147 13761 2013-02-02 Trà Xanh
Chapter 146 16910 2013-01-04 Trà Xanh
Chapter 145 14170 2013-01-02 Congnamv3
Chapter 144 12194 2013-01-02 Congnamv3
Chapter 143 13040 2012-12-30 Trà Xanh
Chapter 142 12348 2012-12-28 Trà Xanh
Chapter 141 12178 2012-12-25 Trà Xanh
Chapter 140 13446 2012-12-22 Trà Xanh
Chapter 139 12437 2012-12-20 Trà Xanh
Chapter 138 12185 2012-12-18 Trà Xanh
Chapter 137 13395 2012-12-15 Trà Xanh
Chapter 136 12198 2012-12-13 Trà Xanh
Chapter 135 12956 2012-12-11 Trà Xanh
Chapter 134 13555 2012-12-08 Trà Xanh
Chapter 133 11714 2012-12-06 Trà Xanh
Chapter 132 13400 2012-12-04 Trà Xanh
Chapter 131 12401 2012-12-01 Trà Xanh
Chapter 130 16635 2012-11-09 Trà Xanh
Chapter 129 16303 2012-11-06 Congnamv3
Chapter 128 14170 2012-11-03 Trà Xanh
Chapter 127 13468 2012-11-01 Trà Xanh
Chapter 126 14483 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 125 14628 2012-10-27 Trà Xanh
Chapter 124 13750 2012-10-26 Trà Xanh
Chapter 123 12407 2012-10-24 Trà Xanh
Chapter 122 12874 2012-10-20 Trà Xanh
Chapter 121 12338 2012-10-18 Trà Xanh
Chapter 120 14179 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 119 13517 2012-10-13 Trà Xanh
Chapter 118 13251 2012-10-11 Trà Xanh
Chapter 117 13335 2012-10-09 Trà Xanh
Chapter 116 13645 2012-10-04 Trà Xanh
Chapter 115 12559 2012-10-02 Trà Xanh
Chapter 114 12964 2012-09-29 Trà Xanh
Chapter 113 12184 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 112 13485 2012-09-25 Trà Xanh
Chapter 111 13531 2012-09-22 Trà Xanh
Chapter 110 13623 2012-09-21 Trà Xanh
Chapter 109 12922 2012-09-18 Trà Xanh
Chapter 108 14083 2012-09-14 Trà Xanh
Chapter 107 13106 2012-09-11 Trà Xanh
Chapter 106 13446 2012-09-07 Trà Xanh
Chapter 105 12988 2012-09-05 Trà Xanh
Chapter 104 13882 2012-08-31 Trà Xanh
Chapter 103 13878 2012-08-29 Trà Xanh
Chapter 102 15508 2012-08-24 Trà Xanh
Chapter 101 13821 2012-08-22 Trà Xanh
Chapter 100 14646 2012-08-19 Trà Xanh
Chapter 99 13984 2012-08-17 Trà Xanh
Chapter 98 14004 2012-08-15 Trà Xanh
Chapter 97 14541 2012-08-12 Trà Xanh
Chapter 96 15536 2012-08-10 Trà Xanh
Chapter 95 15186 2012-08-08 Trà Xanh
Chapter 94 13429 2012-08-06 Trà Xanh
Chapter 93 14127 2012-08-03 Trà Xanh
Chapter 92 14922 2012-07-31 Trà Xanh
Chapter 91 15214 2012-07-30 Trà Xanh
Chapter 90 15676 2012-07-27
Chapter 89 16897 2012-07-24
Chapter 88 15113 2012-07-22
Chapter 87 16321 2012-07-20
Chapter 86 15357 2012-07-18 † of †
Chapter 85 17161 2012-07-14 † of †
Chapter 84 15317 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 83 12831 2012-07-11 Trà Xanh
Chapter 82 17608 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 81 19275 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 80 18656 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 79 15802 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 78 16466 2012-06-24 † of †
Chapter 77 17207 2012-06-21 † of †
Chapter 76 15777 2012-06-19 Trà Xanh
Chapter 75 17497 2012-06-14 Trà Xanh
Chapter 74 15824 2012-06-13 Trà Xanh
Chapter 73 17531 2012-08-22 SweetDreams
Chapter 72 17094 2012-06-08 Trà Xanh
Chapter 71 15842 2012-06-07 Trà Xanh
Chapter 70 16191 2012-06-07 Trà Xanh
Chapter 69 16068 2012-06-07 Trà Xanh
Chapter 68 19556 2012-08-22 SweetDreams
Chapter 67 17418 2012-05-27 DDMinh
Chapter 66 22731 2012-11-13 Trà Xanh
Chapter 65 18508 2012-05-23 DDMinh
Chapter 64 19609 2012-08-22 Previous
Chapter 63 19081 2012-08-22 Previous
Chapter 62 18670 2012-05-16 DDMinh
Chapter 61 18277 2012-05-13 DDMinh
Chapter 60 19754 2012-05-11 DDMinh
Chapter 59 19104 2012-08-22 Previous
Chapter 58 20526 2012-08-22 Previous
Chapter 57 21522 2012-12-18 Trà Xanh
Chapter 56 25111 2012-05-07 DDMinh
Chapter 55 21262 2012-02-16 Trà Xanh
Chapter 54 20056 2012-02-09 DDMinh
Chapter 53 19187 2012-02-07 Tra Xanh
Chapter 52 19713 2012-02-04 Tra Xanh
Chapter 51 20110 2012-01-31 Tra Xanh
Chapter 50 22149 2012-01-29 Tra Xanh
Chapter 49 20008 2012-01-24 Tra Xanh
Chapter 48 19903 2012-01-21 Tra Xanh
Chapter 47 19467 2012-01-18 DDMinh
Chapter 46 20598 2012-01-07 DDMinh
Chapter 45 21372 2012-01-04 DDMinh
Chapter 44 21283 2011-12-31 DDMinh
Chapter 43 21663 2011-12-30 DDMinh
Chapter 42 20858 2011-12-30 DDMinh
Chapter 41 20832 2011-12-30 DDMinh
Chapter 40 22746 2011-12-30 DDMinh
Chapter 39 21276 2011-12-30 DDMinh
Chapter 38 21043 2012-09-03 Trà Xanh
Chapter 37 22616 2012-08-18 apoleensun
Chapter 36 22503 2011-12-30 DDMinh
Chapter 35 21768 2011-12-30 DDMinh
Chapter 34 21337 2011-12-30 DDMinh
Chapter 33 21166 2011-12-30 DDMinh
Chapter 32 21299 2011-12-30 DDMinh
Chapter 31 21557 2011-12-30 DDMinh
Chapter 30 23044 2011-12-30 DDMinh
Chapter 29 20958 2011-12-30 DDMinh
Chapter 28 21468 2011-12-30 DDMinh
Chapter 27 21060 2011-12-30 DDMinh
Chapter 26 21230 2011-12-30 DDMinh
Chapter 25 21899 2011-12-30 DDMinh
Chapter 24 22122 2011-12-30 DDMinh
Chapter 23 21134 2011-12-30 DDMinh
Chapter 22 21564 2011-12-30 DDMinh
Chapter 21 21769 2011-12-30 DDMinh
Chapter 20 25583 2012-07-14 † of †
Chapter 19 23237 2012-07-14 † of †
Chapter 18 22390 2011-12-30 DDMinh
Chapter 17 22822 2011-12-30 DDMinh
Chapter 16 24684 2011-12-30 DDMinh
Chapter 15 26097 2011-12-29 † of †
Chapter 14 24241 2011-12-29 † of †
Chapter 13 23949 2011-12-29 † of †
Chapter 12 24540 2011-12-29 † of †
Chapter 11 23516 2011-12-29 † of †
Chapter 10 24572 2011-12-29 † of †
Chapter 9 23153 2011-12-29 † of †
Chapter 8 23362 2011-12-29 † of †
Chapter 7 23329 2011-12-29 † of †
Chapter 6 24553 2011-12-29 † of †
Chapter 5 24221 2011-12-28 † of †
Chapter 4 24649 2011-12-28 † of †
Chapter 3 25283 2011-12-28 † of †
Chapter 2 27877 2011-12-28 † of †
Chapter 1 47059 2011-12-28 † of †
Facebook
MANGA24H Comment ( 47 )
COMMENT
/ 2013/12/01 08:25 AM
Guest
end rồi sao lại để đang tiến hành :)
Mys / 2013/11/25 13:50 PM
Guest
Team dich nhanh qua, thank nha xD
thanhhoa / 2013/08/04 11:10 AM
Guest
chap 215 co van de rui coi lai dum di ad
hieu / 2013/07/31 10:48 AM
Guest
lau vay
thảo / 2012/11/30 21:31 PM
Guest
sao lâu zậy ta???
em ko biet / 2012/11/28 22:01 PM
Guest
sao lau qua vay ban oi :(
Kid / 2012/11/28 18:59 PM
Guest
sao lâu ra chap mới quá vậy trời
DacDat89 / 2012/11/26 22:04 PM
Member
Mấy chap trước ra nhanh lắm m&agrave; sao giờ l&acirc;u qu&aacute; zậy tr&ugrave;i&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/7.gif" alt="{#}" border="0" />
4566 / 2012/11/20 19:58 PM
Guest
truyen tranh da ra het ca bo roi ma,sao ma lam lau the hic doi mon moi met wa bo nghi lun roi a hic<br />
kakalot / 2012/11/19 17:21 PM
Guest
ko ra nua ah`<br />
Black Ace / 2012/11/16 19:11 PM
Guest
L&acirc;u qu&aacute; đ&ecirc; <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
ranger2007 / 2012/10/05 17:40 PM
Member
truyen dang khuc hay&nbsp;cac ban rang up chap moi nhanh nhanh nha&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />
bfbf / 2012/09/04 13:20 PM
Guest
sap chua co chapo moi vay<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
Bee / 2012/08/25 09:46 AM
Guest
Chap 79-81...1 số chap nữa bị hack rồi ki. sửa lại đi mod ơi. g&igrave; m&agrave; to&agrave;n quảng c&aacute;o raovat.zom. đậu m&aacute;
@@ / 2012/08/24 21:02 PM
Guest
cang` luc' cang` lam' cao thu, toan` cac' mem huyen` thoai
nily.vu0ng / 2012/08/20 09:15 AM
Guest
<br />Um. Ta Vu0ng mu` li.
hoanglonghp / 2012/08/16 16:50 PM
Guest
cac doc canh hap dan wa.vo cong bat tu an cua ta vuong that la ba dao.ta vuong nhin trong MEN that.<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />
ken / 2012/08/13 20:43 PM
Guest
<br />ta c&oacute; nguy&ecirc;n bộ n&agrave;y,tranh m&agrave;u đ&agrave;ng ho&agrave;ng,cơ m&agrave; = tiếng trung&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" /><br /><br /><span class="quot">@kakalot</span>: truyện n&agrave;y ra l&acirc;u ro&agrave;i,ra cả bộ ro&agrave;i&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/25.gif" alt="{#}" border="0" />
hoanglonghp / 2012/08/05 17:49 PM
Guest
vao google ma doc co chapter 94 rui day.
emmactieu / 2012/08/03 11:31 AM
Member
phim &nbsp;cục v&atilde;i Khấu Trọng lại m&ecirc; m&ecirc; &nbsp;Quan Quan<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/18.gif" alt="{#}" border="0" />
kakalot / 2012/08/02 11:36 AM
Guest
truy&ecirc;̣n này tr&ecirc;n truy&ecirc;̣n tranh thu nhỏ đã ra đ&ecirc;́n t&acirc;̣p 44 thì đ&ocirc;̣t nhi&ecirc;n dừng lại, tức kinh khủng, con forum này đang edit lại cho có màu sắc hơn th&ocirc;i, ko bik khi h&ecirc;́t t&acirc;̣p 44 cũ có vẽ ti&ecirc;́p dc ko??????<br />
Bom3g / 2012/07/27 21:42 PM
Guest
lau ra chap moi wa! doc dang hay
@@ / 2012/07/27 21:18 PM
Guest
xem truyen con` do chu' xem phjm ko hieu j luon
phu....... / 2012/07/24 19:25 PM
Guest
up le. cho em doc may bac oi hay qa <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />
cl / 2012/07/21 14:07 PM
Guest
trong truyện t&ecirc;n "qu&aacute;n trung" l&agrave; "khấu trọng",vừa đọc truyện chữ lẫn tranh th&igrave; c&ograve;n đc chứ xem phim th&igrave; kh&aacute;c đi qu&aacute; nhiều @@