m88

Dragon Quest I: Dai no Daibouken - Dấu ấn rồng thiêng I

  • Tác giả : SANJO Riku, INADA Koji
  • Thể loại : Action, Adventure, Anime, Fantasy, Shounen
  • Nguồn : nobita32 | Truyemoi.com
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-02-02
  • View :13065762

Nobita32

TM Team

 
 Dragon Quest: Dai no Daibouken (Dai's Great Adventure) là một bộ manga được vẽ dựa theo loạt game Daragon Quest. Bộ manga này trước đây từng được xuất bản với 2 chương ngắn "Derupa! Iruiru”. Sau đó, thành công của nó đã dẫn đến việc ra đời thêm 3 chương "Dai Bakuhatsu!!!" (Dai Explodes!!!). Cuối cùng thì nó được kéo dài thành bộ Dai no Daibouken gồm 37 tập. Sau này nó cũng được chuyển thể thành anime, cũng là sản phẩm thứ 2 dựa theo series Dragon Quest mà Dragon Quest: Abel Yuusha (được biết đến nhiều với cái tên Dragon Warrior) là sản phẩm đầu tiên.


LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 349 105557 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 348 59496 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 347 47517 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 346 49806 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 345 50449 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 344 52728 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 343 49346 2010-06-25
Chapter 342 47229 2011-06-25 jennifer
Chapter 341 43477 2011-06-25 jennifer
Chapter 340 48533 2011-06-25 jennifer
Chapter 339 45176 2010-06-20
Chapter 338 41445 2010-06-18
Chapter 337 40063 2010-06-18
Chapter 336 43600 2010-06-15
Chapter 335 40998 2010-06-13
Chapter 334 40319 2010-06-13
Chapter 333 42159 2010-06-13
Chapter 332 41153 2010-06-12
Chapter 331 42243 2010-06-04
Chapter 330 41830 2010-06-01
Chapter 329 39612 2010-06-01
Chapter 328 39032 2010-05-27
Chapter 327 38329 2010-05-25
Chapter 326 40517 2010-05-25
Chapter 325 41012 2010-05-24
Chapter 324 40031 2010-05-23
Chapter 323 37928 2010-05-22
Chapter 322 40088 2010-05-21
Chapter 321 40523 2010-05-21
Chapter 320 44792 2010-05-21
Chapter 319 42642 2010-05-20
Chapter 318 41376 2010-05-20
Chapter 317 43076 2010-05-16
Chapter 316 47157 2010-05-13
Chapter 315 41319 2010-05-08
Chapter 314 42100 2010-05-08
Chapter 313 41818 2010-05-08
Chapter 312 43419 2010-05-07
Chapter 311 42186 2010-05-06
Chapter 310 43308 2010-05-05
Chapter 309 38308 2010-05-04
Chapter 308 47187 2010-05-02
Chapter 307 40128 2010-05-01
Chapter 306 39320 2010-05-01
Chapter 305 40073 2010-04-29
Chapter 304 40077 2010-04-27
Chapter 303 38109 2010-04-26
Chapter 302 41810 2010-04-26
Chapter 301 41159 2010-04-25
Chapter 300 44913 2010-04-25
Chapter 299 37520 2010-04-24
Chapter 298 36211 2010-04-24
Chapter 297 37685 2010-04-13
Chapter 296 37581 2010-04-13
Chapter 295 38763 2010-04-13
Chapter 294 37392 2010-04-13
Chapter 293 35213 2010-04-13
Chapter 292 38614 2010-04-13
Chapter 291 37409 2010-04-13
Chapter 290 38575 2010-04-13
Chapter 289 37939 2010-04-16
Chapter 288 38442 2010-04-16
Chapter 287 35796 2010-04-15
Chapter 286 36293 2010-04-15
Chapter 285 38431 2010-04-16
Chapter 284 37670 2010-04-14
Chapter 283 36355 2010-04-10
Chapter 282 36338 2010-04-09
Chapter 281 38533 2010-04-08
Chapter 280 38042 2010-04-07
Chapter 279 37312 2010-04-06
Chapter 278 35412 2010-04-04
Chapter 277 38529 2010-04-03
Chapter 276 37975 2010-04-02
Chapter 275 38915 2011-11-03
Chapter 274 38249 2011-11-03
Chapter 273 37447 2010-03-24
Chapter 272 37125 2010-03-18
Chapter 271 37489 2010-03-18
Chapter 270 42143 2010-03-17
Chapter 269 35510 2010-03-17
Chapter 268 37208 2010-03-13
Chapter 267 35740 2010-03-13
Chapter 266 37627 2010-03-13
Chapter 265 38956 2010-03-13
Chapter 264 35461 2010-03-11
Chapter 263 38158 2010-03-09
Chapter 262 36407 2013-02-20 Congnamv3
Chapter 261 37444 2010-03-09
Chapter 260 42160 2010-03-09
Chapter 259 39830 2010-03-09
Chapter 258 41381 2010-03-09
Chapter 257 37175 2010-03-09
Chapter 256 37569 2010-03-03
Chapter 255 38285 2010-03-03
Chapter 254 39283 2010-03-03
Chapter 253 39259 2010-03-03
Chapter 252 38690 2010-03-03
Chapter 251 39286 2010-03-03
Chapter 250 44940 2010-03-03
Chapter 249 38169 2010-04-17
Chapter 248 38213 2010-04-17
Chapter 247 38646 2010-04-17
Chapter 246 38702 2010-04-17
Chapter 245 39419 2010-04-17
Chapter 244 38634 2010-04-17
Chapter 243 39134 2010-04-17
Chapter 242 37867 2010-03-03
Chapter 241 38510 2010-03-03
Chapter 240 41819 2010-04-17
Chapter 239 36412 2010-04-17
Chapter 238 36020 2010-04-17
Chapter 237 37238 2010-04-17
Chapter 236 37730 2010-04-17
Chapter 235 39621 2010-04-17
Chapter 234 37908 2010-04-17
Chapter 233 39016 2010-04-17
Chapter 232 38919 2010-04-17
Chapter 231 38425 2010-04-17
Chapter 230 41214 2010-04-17
Chapter 229 34807 2010-04-17
Chapter 228 35878 2010-04-17
Chapter 227 39586 2010-04-17
Chapter 226 35111 2010-04-17
Chapter 225 36211 2010-04-17
Chapter 224 37685 2010-04-17
Chapter 223 35028 2010-04-17
Chapter 222 36295 2010-04-17
Chapter 221 40541 2010-04-17
Chapter 220 41174 2010-04-17
Chapter 219 35066 2010-04-17
Chapter 218 38865 2010-04-17
Chapter 217 37244 2010-04-17
Chapter 216 40269 2010-04-17
Chapter 215 40758 2010-04-17
Chapter 214 39722 2010-04-17
Chapter 213 39997 2010-04-17
Chapter 212 37654 2010-04-17
Chapter 211 40664 2010-04-17
Chapter 210 40299 2010-04-17
Chapter 209 37467 2010-04-17
Chapter 208 39337 2010-04-17
Chapter 207 36119 2010-04-17
Chapter 206 37818 2010-04-17
Chapter 205 37920 2010-04-17
Chapter 204 41112 2010-04-17
Chapter 203 39592 2010-04-17
Chapter 202 36633 2010-04-17
Chapter 201 37720 2010-04-17
Chapter 200 41528 2010-04-17
Chapter 199 37995 2010-04-17
Chapter 198 37806 2010-04-17
Chapter 197 37696 2010-04-17
Chapter 196 37470 2010-04-17
Chapter 195 36258 2010-04-17
Chapter 194 37207 2010-04-17
Chapter 193 37654 2010-04-17
Chapter 192 37899 2010-04-17
Chapter 191 37771 2010-04-17
Chapter 190 38866 2010-04-17
Chapter 189 37751 2010-04-17
Chapter 188 36373 2010-04-17
Chapter 187 38115 2010-04-17
Chapter 186 38226 2010-04-17
Chapter 185 42161 2010-04-17
Chapter 184 34541 2010-04-17
Chapter 183 34814 2010-04-17
Chapter 182 35364 2010-04-17
Chapter 181 36507 2010-04-17
Chapter 180 38081 2010-04-17
Chapter 179 36603 2010-04-17
Chapter 178 38073 2010-04-17
Chapter 177 34036 2010-04-17
Chapter 176 33589 2010-04-17
Chapter 175 34197 2010-04-17
Chapter 174 35970 2010-04-17
Chapter 173 33888 2010-04-17
Chapter 172 33379 2010-04-17
Chapter 171 33783 2010-04-17
Chapter 170 35497 2010-04-17
Chapter 169 32773 2010-04-17
Chapter 168 33251 2010-04-17
Chapter 167 32772 2010-04-17
Chapter 166 34319 2010-04-17
Chapter 165 33683 2010-04-17
Chapter 164 34405 2010-04-17
Chapter 163 33641 2010-04-17
Chapter 162 34237 2010-04-17
Chapter 161 33544 2010-04-17
Chapter 160 36517 2010-04-17
Chapter 159 33841 2010-04-17
Chapter 158 36429 2010-04-17
Chapter 157 31951 2010-04-17
Chapter 156 32332 2010-04-17
Chapter 155 33450 2010-04-17
Chapter 154 32831 2010-04-17
Chapter 153 33954 2010-04-17
Chapter 152 38722 2010-04-17
Chapter 151 40889 2010-04-17
Chapter 150 40258 2010-04-17
Chapter 149 33688 2010-04-17
Chapter 148 35036 2010-04-17
Chapter 147 35219 2010-04-17
Chapter 146 34980 2010-04-17
Chapter 145 33985 2010-04-17
Chapter 144 33087 2010-04-17
Chapter 143 33127 2010-04-17
Chapter 142 32881 2010-04-17
Chapter 141 34805 2010-04-17
Chapter 140 35084 2010-04-17
Chapter 139 34171 2010-04-17
Chapter 138 35138 2010-04-17
Chapter 137 32960 2010-04-17
Chapter 136 32593 2010-04-17
Chapter 135 35148 2010-04-17
Chapter 134 34803 2010-04-17
Chapter 133 36125 2010-04-17
Chapter 132 35811 2010-04-17
Chapter 131 35077 2010-04-17
Chapter 130 35374 2010-04-17
Chapter 129 33646 2010-04-17
Chapter 128 34357 2010-04-17
Chapter 127 34103 2010-04-17
Chapter 126 33600 2010-04-17
Chapter 125 35024 2010-04-17
Chapter 124 32487 2010-04-17
Chapter 123 33662 2010-04-17
Chapter 122 32436 2010-04-17
Chapter 121 33086 2010-04-17
Chapter 120 37209 2010-04-17
Chapter 119 33627 2010-04-17
Chapter 118 36032 2010-02-02
Chapter 117 36709 2010-04-17
Chapter 116 36365 2010-04-17
Chapter 115 38250 2010-04-17
Chapter 114 40571 2010-04-17
Chapter 113 39041 2010-04-17
Chapter 112 37443 2010-04-17
Chapter 111 36195 2010-04-17
Chapter 110 38716 2010-04-17
Chapter 109 36452 2010-04-17
Chapter 108 35316 2010-04-17
Chapter 107 35678 2010-04-17
Chapter 106 37339 2010-04-17
Chapter 105 36940 2010-04-17
Chapter 104 36196 2011-07-05 † of †
Chapter 103 38301 2011-07-05 † of †
Chapter 102 36389 2011-07-05 † of †
Chapter 101 38120 2011-07-05 † of †
Chapter 100 40529 2011-07-05 † of †
Chapter 99 35384 2011-07-05 † of †
Chapter 98 35162 2011-07-05 † of †
Chapter 97 34405 2010-04-17
Chapter 96 38390 2010-04-17
Chapter 95 35518 2010-04-17
Chapter 94 33193 2010-04-17
Chapter 93 34427 2010-04-17
Chapter 92 34683 2010-04-17
Chapter 91 33183 2010-04-17
Chapter 90 35181 2010-04-17
Chapter 89 34992 2010-04-17
Chapter 88 33664 2010-04-17
Chapter 87 34864 2010-04-17
Chapter 86 32799 2010-04-17
Chapter 85 33717 2010-04-17
Chapter 84 33382 2010-04-17
Chapter 83 32382 2010-04-17
Chapter 82 32574 2010-04-17
Chapter 81 33515 2010-04-17
Chapter 80 34798 2010-04-17
Chapter 79 33904 2010-04-17
Chapter 78 33353 2010-04-17
Chapter 77 31221 2010-04-17
Chapter 76 32296 2010-04-17
Chapter 75 32489 2010-04-17
Chapter 74 34694 2010-04-17
Chapter 73 37392 2010-04-17
Chapter 72 33662 2010-04-17
Chapter 71 34297 2010-04-17
Chapter 70 38418 2010-04-17
Chapter 69 31864 2010-04-17
Chapter 68 31934 2010-04-17
Chapter 67 32934 2010-04-17
Chapter 66 31325 2010-04-17
Chapter 65 32952 2010-04-17
Chapter 64 31577 2010-04-17
Chapter 63 32413 2010-04-17
Chapter 62 32003 2010-04-17
Chapter 61 32132 2010-04-17
Chapter 60 34395 2010-04-17
Chapter 59 31146 2010-04-17
Chapter 58 32437 2010-04-17
Chapter 57 31338 2010-04-17
Chapter 56 32028 2010-04-17
Chapter 55 33458 2010-04-17
Chapter 54 33183 2010-04-17
Chapter 53 33329 2010-04-17
Chapter 52 32315 2010-04-17
Chapter 51 32160 2010-04-17
Chapter 50 36979 2010-04-17
Chapter 49 31681 2010-04-17
Chapter 48 34218 2010-04-17
Chapter 47 36663 2010-04-17
Chapter 46 34708 2010-04-17
Chapter 45 33808 2010-04-17
Chapter 44 33064 2010-04-17
Chapter 43 31263 2010-04-17
Chapter 42 37498 2010-04-17
Chapter 41 34594 2010-04-17
Chapter 40 37549 2010-04-17
Chapter 39 31953 2010-04-17
Chapter 38 33818 2010-04-17
Chapter 37 31835 2010-04-17
Chapter 36 33976 2010-04-17
Chapter 35 33005 2010-04-17
Chapter 34 32086 2010-04-17
Chapter 33 34867 2010-04-17
Chapter 32 35362 2010-04-17
Chapter 31 36666 2010-04-17
Chapter 30 37422 2010-04-17
Chapter 29 33892 2010-04-17
Chapter 28 32322 2010-04-17
Chapter 27 32498 2011-07-01 DDMinh
Chapter 26 33037 2011-07-01 DDMinh
Chapter 25 34907 2011-07-01 DDMinh
Chapter 24 36142 2011-07-01 DDMinh
Chapter 23 34882 2010-04-17
Chapter 22 33774 2010-04-17
Chapter 21 34392 2011-06-30 DDMinh
Chapter 20 37036 2011-06-30 DDMinh
Chapter 19 35432 2011-06-30 DDMinh
Chapter 18 34575 2011-06-30 DDMinh
Chapter 17 42774 2011-06-30 DDMinh
Chapter 16 35268 2011-06-27 jennifer
Chapter 15 38082 2010-04-17
Chapter 14 35364 2010-04-17
Chapter 13 34304 2010-04-17
Chapter 12 35217 2010-04-17
Chapter 11 37917 2010-04-17
Chapter 10 38423 2010-04-17
Chapter 9 34542 2010-04-17
Chapter 8 36292 2010-04-17
Chapter 7 37020 2010-04-17
Chapter 6 39954 2010-04-17
Chapter 5 40628 2010-04-17
Chapter 4 41124 2010-04-17
Chapter 3 40650 2010-04-17
Chapter 2 45513 2010-04-17
Chapter 1 75756 2010-04-17
Facebook
MANGA24H Comment ( 4 )
COMMENT
rerakcakmag / 2014/01/04 22:20 PM
Guest
Ôi! Tuổi thơ tôi Ià đây. Thks nhóm dịch :)
mê manga / 2013/04/14 20:15 PM
Guest
Sao từ chaper 344 kh&ocirc;ng coi được nữa vậy ???<br />
vac / 2012/11/09 21:46 PM
Guest
Bộ 1 qu&aacute; hay rồi..bộ 2,3 coi ch&aacute;n ph&egrave;n
men penpen / 2012/02/05 00:43 AM
Guest
ối rồi &ocirc;i, ra l&agrave; Dấu Ấn Rồng Thi&ecirc;ng bộ 1, cứ tưởng truyện mới <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/18.gif" alt="{#}" border="0" />