m88

The Human Chair

  • Tác giả : ITOU Junji
  • Thể loại : Horror, One Shot
  • Nguồn : HORROR FC
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2012-07-02
  • View :13596

HORROR FC

Nội Dung:

 
 1 one-shot của Junji Itou

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
One Shot 13598 2012-07-04 SweetDreams
Facebook
MANGA24H Comment ( 6 )
COMMENT
kaolasuphuno / 2013/01/12 00:00 AM
Member
truyen nay` noi ve` cai' gi` ay' nhi?&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/56.gif" alt="{#}" border="0" />
DarkKnightEx / 2012/07/04 16:15 PM
Member
Kinh chỗ n&agrave;o cơ ?<br />&nbsp;
ring / 2012/07/04 14:28 PM
Guest
cũng zui &iacute; chớ <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/24.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
keslyboy / 2012/07/04 13:47 PM
Guest
Junji Itou viết truyện ma hay vl :x<br />
bn12278 / 2012/07/04 00:38 AM
Guest
gh&ecirc; thiệt đ&oacute;a nhưng phi l&yacute; w&aacute; nếu sống trong đ&oacute;a sao co thế hoạt động thoải m&aacute;i được chứ tay chọt dzo 2 cai lỗ đ&oacute;a th&igrave; lay g&igrave; m&agrave; ăn đi tolet th&igrave; sao hok lẽ n&iacute;n toi trời tối c&ograve;n đi nguoi chồng fai nghe m&ugrave;i ma bik duoc chu
monster / 2012/07/03 20:58 PM
Guest
ko co j vay ne`