m88

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao - Phó Hồng Tuyết

  • Tác giả : Cổ Long, Trần Cảnh Đoàn, Phong Lão Tổng
  • Thể loại : Action, Manhua
  • Nguồn : Comicvn
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2012-06-21
  • View :63340

Comicvn.net

*Chú ý: Update New Chapter sau 24h!!!

Nội Dung:

 
 Nối tiếp truyện của Cổ Long sâu rượu, sau U Linh sơn trang, Phụng vũ cửu thiên, lần này là truyền kì về vị hiệp khách: "THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KHOÁI ĐAO - PHÓ HỒNG TUYẾT"

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 8 - End 7240 2012-06-30
Chapter 7 5898 2012-06-30
Chapter 6 5498 2012-06-30
Chapter 5 5640 2012-06-30
Chapter 4 6490 2012-06-30
Chapter 3 8728 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 2 9423 2012-06-21 Trà Xanh
Chapter 1 14427 2012-06-21 Trà Xanh
Facebook
MANGA24H Comment ( 1 )
COMMENT
aa / 2013/06/23 19:14 PM
Guest
hay