m88

Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng

  • Tác giả : Akira Toriyama
  • Thể loại : Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Martial Arts, Sci-fi, Shounen, Supernatural
  • Nguồn : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-03-04
  • View :23181563

 

Một cậu bé có đuôi khỉ tên là Goku được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông lão xem đứa bé như là cháu của mình. Một ngày nọ Goku tình cờ gặp một cô gái tên là Bulma trên đường đi bắt cá về, Goku và Bulma đã cùng nhau truy tìm bảy viên ngọc rồng.
Bảy viên ngọc rồng chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi một con rồng và ban điều ước cho ai sở hữu chúng.
Trên cuộc hành trình dài đi tìm bảy viên ngọc rồng, họ gặp những người bạn và những đấu sĩ huyền thoại cũng như nhiều ác quỷ.Ngoài các sự kiện đại hội võ thuật, Guku và các bạn còn phải đối phó với các thế lực độc ác lăm le hủy diệt thế giới.

-Hãy bấm THANKS và COMMENT đỂ động viên nhóm dịch-

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 520 END 18062 2014-02-22 Tra Xanh
Chapter 519 17254 2014-02-20 Tra Xanh
Chapter 518 14390 2014-02-19 Tra Xanh
Chapter 517 15178 2014-02-18 DDMinh
Chapter 516 16218 2014-02-16 DDMinh
Chapter 515 14374 2014-02-14 DDMinh
Chapter 514 13668 2014-02-13 DDMinh
Chapter 513 15778 2014-02-11 Tra Xanh
Chapter 512 13590 2014-02-10 Tra Xanh
Chapter 511 16516 2014-02-09 DDMinh
Chapter 510 14698 2014-02-08 Tra Xanh
Chapter 509 14828 2014-02-07 Tra Xanh
Chapter 508 14608 2014-02-06 Tra Xanh
Chapter 507 15904 2014-02-06 DDMinh
Chapter 506 14940 2014-02-04 DDMinh
Chapter 505 15980 2014-02-04 DDMinh
Chapter 504 15734 2014-02-03 DDMinh
Chapter 503 18364 2014-01-28 Tra Xanh
Chapter 502 14948 2014-01-27 Tra Xanh
Chapter 501 14420 2014-01-27 Tra Xanh
Chapter 500 16826 2014-01-24 DDMinh
Chapter 499 14078 2014-01-24 DDMinh
Chapter 498 13520 2014-01-23 DDMinh
Chapter 497 14686 2014-01-22 DDMinh
Chapter 496 13954 2014-01-22 DDMinh
Chapter 495 13994 2014-01-21 DDMinh
Chapter 494 14316 2014-01-21 Tra Xanh
Chapter 493 16270 2014-01-20 DDMinh
Chapter 492 15460 2014-01-18 Tra Xanh
Chapter 491 16546 2014-01-17 DDMinh
Chapter 490 14650 2014-01-16 DDMinh
Chapter 489 14022 2014-01-16 Tra Xanh
Chapter 488 13832 2014-01-15 DDMinh
Chapter 487 16150 2014-01-14 DDMinh
Chapter 486 15906 2014-01-13 Tra Xanh
Chapter 485 18278 2014-01-11 DDMinh
Chapter 484 18056 2014-01-09 DDMinh
Chapter 483 16558 2014-01-07 DDMinh
Chapter 482 16512 2014-01-07 DDMinh
Chapter 481 15366 2014-01-06 DDMinh
Chapter 480 15746 2014-01-06 DDMinh
Chapter 479 14312 2014-01-05 Tra Xanh
Chapter 478 15026 2014-01-04 Tra Xanh
Chapter 477 14996 2014-01-03 Tra Xanh
Chapter 476 18846 2013-12-31 DDMinh
Chapter 475 18512 2013-12-30 DDMinh
Chapter 474 18356 2013-12-29 DDMinh
Chapter 473 15824 2013-12-28 DDMinh
Chapter 472 15364 2013-12-27 DDMinh
Chapter 471 17030 2013-12-26 DDMinh
Chapter 470 16692 2013-12-25 DDMinh
Chapter 469 13686 2013-12-24 Tra Xanh
Chapter 468 15948 2013-12-24 DDMinh
Chapter 467 16634 2013-12-23 DDMinh
Chapter 466 18160 2013-12-21 DDMinh
Chapter 465 15554 2013-12-20 DDMinh
Chapter 464 16010 2013-12-19 DDMinh
Chapter 463 15162 2013-12-20 DDMinh
Chapter 462 15878 2013-12-19 DDMinh
Chapter 461 16046 2013-12-18 DDMinh
Chapter 460 17376 2013-12-17 DDMinh
Chapter 459 18302 2013-12-15 DDMinh
Chapter 458 17422 2013-12-13 Tra Xanh
Chapter 457 16006 2013-12-11 Tra Xanh
Chapter 456 16100 2013-12-10 DDMinh
Chapter 455 16142 2013-12-09 DDMinh
Chapter 454 17394 2013-12-09 DDMinh
Chapter 453 16926 2013-12-07 DDMinh
Chapter 452 16828 2013-12-07 DDMinh
Chapter 451 17084 2013-12-07 DDMinh
Chapter 450 19212 2013-12-05 DDMinh
Chapter 449 15460 2013-12-04 DDMinh
Chapter 448 16782 2013-12-03 DDMinh
Chapter 447 15986 2013-12-02 Tra Xanh
Chapter 446 17914 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 445 17666 2013-11-27 DDMinh
Chapter 444 17694 2013-11-27 DDMinh
Chapter 443 16972 2013-11-26 DDMinh
Chapter 442 16156 2013-11-25 Tra Xanh
Chapter 441 15946 2013-11-25 Tra Xanh
Chapter 440 17406 2013-11-24 DDMinh
Chapter 439 16918 2013-11-24 Tra Xanh
Chapter 438 17486 2013-11-22 DDMinh
Chapter 437 19742 2013-11-18 Tra Xanh
Chapter 436 19464 2013-11-16 DDMinh
Chapter 435 19240 2013-11-15 Tra Xanh
Chapter 434 19388 2013-11-14 Tra Xanh
Chapter 433 18158 2013-11-14 Tra Xanh
Chapter 432 21592 2013-11-09 Tra Xanh
Chapter 431 20228 2013-11-07 Congnamv3
Chapter 430 20124 2013-11-07 DDMinh
Chapter 429 18084 2013-11-06 Tra Xanh
Chapter 428 19750 2013-11-04 DDMinh
Chapter 427 18258 2013-11-04 DDMinh
Chapter 426 18522 2013-11-05 DDMinh
Chapter 425 20906 2013-11-01 Tra Xanh
Chapter 424 19986 2013-10-27 Tra Xanh
Chapter 423 18942 2013-10-26 Tra Xanh
Chapter 422 18830 2013-10-25 Tra Xanh
Chapter 421 20040 2013-10-25 Tra Xanh
Chapter 420 23346 2013-10-21 Tra Xanh
Chapter 419 20638 2013-10-21 Tra Xanh
Chapter 418 21654 2013-10-20 DDMinh
Chapter 417 21064 2013-10-19 DDMinh
Chapter 416 21156 2013-10-18 Tra Xanh
Chapter 415 21046 2013-10-18 Tra Xanh
Chapter 414 19952 2013-10-16 Tra Xanh
Chapter 413 19932 2013-10-15 Tra Xanh
Chapter 412 20206 2013-10-14 Tra Xanh
Chapter 411 20802 2013-10-14 Tra Xanh
Chapter 410 21512 2013-10-12 Tra Xanh
Chapter 409 19638 2013-10-12 Tra Xanh
Chapter 408 19316 2013-10-12 Tra Xanh
Chapter 407 19988 2013-10-11 Tra Xanh
Chapter 406 19910 2013-10-08 Tra Xanh
Chapter 405 19740 2013-10-06 Tra Xanh
Chapter 404 19584 2013-10-05 Tra Xanh
Chapter 403 22562 2013-09-27 Tra Xanh
Chapter 402 20442 2013-09-26 Tra Xanh
Chapter 401 21138 2013-09-26 Tra Xanh
Chapter 400 21950 2013-09-25 DDMinh
Chapter 399 19074 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 398 [Color] 18432 2013-09-25 DDMinh
Chapter 398 17562 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 397 17572 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 396 17034 2013-09-24 Tra Xanh
Chapter 395 19552 2013-09-20 Tra Xanh
Chapter 394 18336 2013-09-19 Tra Xanh
Chapter 393 17982 2013-09-19 Tra Xanh
Chapter 392 18996 2013-09-17 DDMinh
Chapter 391 17642 2013-09-16 Tra Xanh
Chapter 390 18384 2013-09-13 DDMinh
Chapter 389 15853 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 388 15910 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 387 15181 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 386 15350 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 385 16116 2013-09-07 Tra Xanh
Chapter 384 15116 2013-09-06 Tra Xanh
Chapter 383 15140 2013-09-06 Tra Xanh
Chapter 382 15216 2013-09-04 Tra Xanh
Chapter 381 15136 2013-09-04 Tra Xanh
Chapter 380 17053 2013-09-01 DDMinh
Chapter 379 14753 2013-08-31 Tra Xanh
Chapter 378 15139 2013-08-29 DDMinh
Chapter 377 14836 2013-08-29 DDMinh
Chapter 376 15298 2013-08-28 Tra Xanh
Chapter 375 15523 2013-08-27 Tra Xanh
Chapter 374 15620 2013-08-24 Tra Xanh
Chapter 373 15256 2013-08-23 Tra Xanh
Chapter 372 15324 2013-08-22 Tra Xanh
Chapter 371 15579 2013-08-21 DDMinh
Chapter 370 16175 2013-08-20 DDMinh
Chapter 369 14971 2013-08-18 Tra Xanh
Chapter 368 14335 2013-08-17 Tra Xanh
Chapter 367 14995 2013-08-16 Tra Xanh
Chapter 366 15551 2013-08-14 Tra Xanh
Chapter 365 15401 2013-08-14 Tra Xanh
Chapter 364 15936 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 363 15276 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 362 15123 2013-08-09 Tra Xanh
Chapter 361 15213 2013-08-09 Tra Xanh
Chapter 360 16861 2013-08-07 Tra Xanh
Chapter 359 15557 2013-08-02 Tra Xanh
Chapter 358 15679 2013-08-01 Tra Xanh
Chapter 357 15665 2013-07-30 Tra Xanh
Chapter 356 15470 2013-07-30 Tra Xanh
Chapter 355 15723 2013-07-29 Tra Xanh
Chapter 354 14998 2013-07-29 Tra Xanh
Chapter 353 15549 2013-07-27 Tra Xanh
Chapter 352 15889 2013-07-25 Tra Xanh
Chapter 351 17651 2013-07-21 DDMinh
Chapter 350 23123 2013-07-21 DDMinh
Chapter 349 16771 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 348 16134 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 347 17230 2013-07-14 Tra Xanh
Chapter 346 17121 2013-07-13 Tra Xanh
Chapter 345 17276 2013-07-13 Tra Xanh
Chapter 344 18470 2013-07-07 Tra Xanh
Chapter 343 18034 2013-07-06 Tra Xanh
Chapter 342 17406 2013-07-05 DDMinh
Chapter 341 37319 2013-06-30 Tra Xanh
Chapter 340 28909 2013-06-29 Tra Xanh
Chapter 339 29596 2013-05-05 Tra Xanh
Chapter 338 140524 2013-06-28 Tra Xanh
Chapter 337 31786 2013-06-24 Tra Xanh
Chapter 336 30491 2013-06-23 Tra Xanh
Chapter 335 32647 2013-06-23 Tra Xanh
Chapter 334 31779 2013-06-21 Tra Xanh
Chapter 333 32176 2013-06-20 Tra Xanh
Chapter 332 31231 2013-05-03 Tra Xanh
Chapter 331 32542 2013-06-18 Tra Xanh
Chapter 330 33136 2013-06-16 Tra Xanh
Chapter 329 31469 2013-06-12 Tra Xanh
Chapter 328 31207 2013-06-11 DDMinh
Chapter 327 32220 2013-06-08 Tra Xanh
Chapter 326 30872 2013-06-06 Tra Xanh
Chapter 325 31370 2013-06-05 Tra Xanh
Chapter 324 30159 2013-06-02 Tra Xanh
Chapter 323 30813 2013-06-01 Tra Xanh
Chapter 322 32204 2013-05-31 Tra Xanh
Chapter 321 31930 2013-05-25 Tra Xanh
Chapter 320 33340 2013-05-24 Tra Xanh
Chapter 319 31863 2013-05-24 DDMinh
Chapter 318 31846 2013-05-22 Tra Xanh
Chapter 317 32189 2013-05-22 Tra Xanh
Chapter 316 29845 2013-05-18 Tra Xanh
Chapter 315 31096 2013-05-18 Tra Xanh
Chapter 314 29848 2013-05-14 Tra Xanh
Chapter 313 28411 2013-05-03 DDMinh
Chapter 312 28655 2013-05-03 DDMinh
Chapter 311 29118 2013-05-03 DDMinh
Chapter 310 34246 2013-05-03 DDMinh
Chapter 309 43586 2013-05-04 DDMinh
Chapter 308 47628 2013-05-05 DDMinh
Chapter 307 49318 2013-05-05 DDMinh
Chapter 306 47248 2013-05-04 Trà Xanh
Chapter 305 44369 2013-05-04 Trà Xanh
Chapter 304 47666 2013-05-04 Trà Xanh
Chapter 303 46749 2013-05-02 Trà Xanh
Chapter 302 39894 2013-04-28 DDMinh
Chapter 301 39155 2013-04-27 Trà Xanh
Chapter 300 43676 2013-04-25 Trà Xanh
Chapter 299 35271 2013-04-24 Trà Xanh
Chapter 298 38745 2013-04-22 DDMinh
Chapter 297 36747 2013-04-20 Trà Xanh
Chapter 296 35492 2013-04-20 Trà Xanh
Chapter 295 40074 2013-04-16 Trà Xanh
Chapter 294 38761 2013-04-15 Trà Xanh
Chapter 293 44259 2013-04-11 Trà Xanh
Chapter 292 37528 2013-04-10 DDMinh
Chapter 291 41031 2013-04-09 Trà Xanh
Chapter 290 44995 2013-04-07 Trà Xanh
Chapter 289 44227 2013-04-05 Trà Xanh
Chapter 288 40152 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 287 40428 2013-04-03 DDMinh
Chapter 286 41131 2013-04-02 DDMinh
Chapter 285 41906 2013-04-01 Trà Xanh
Chapter 284 45510 2013-03-29 DDMinh
Chapter 283 46445 2013-03-28 DDMinh
Chapter 282 41294 2013-03-27 Trà Xanh
Chapter 281 50088 2013-03-25 DDMinh
Chapter 280 50237 2013-03-21 Trà Xanh
Chapter 279 44840 2013-03-18 Trà Xanh
Chapter 278 42075 2013-03-15 Trà Xanh
Chapter 277 41276 2013-03-12 Trà Xanh
Chapter 276 43488 2013-03-08 Trà Xanh
Chapter 275 42236 2013-03-06 Trà Xanh
Chapter 274 39687 2013-03-06 Trà Xanh
Chapter 273 42172 2013-03-02 Trà Xanh
Chapter 272 39447 2013-02-28 Trà Xanh
Chapter 271 40120 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 270 40177 2013-02-25 Trà Xanh
Chapter 269 39213 2013-02-21 Trà Xanh
Chapter 268 40573 2013-02-19 Trà Xanh
Chapter 267 43026 2013-02-08 Trà Xanh
Chapter 266 41607 2013-02-05 Trà Xanh
Chapter 265 39817 2013-02-03 Trà Xanh
Chapter 264 42205 2013-01-31 Trà Xanh
Chapter 263 39247 2013-01-30 Trà Xanh
Chapter 262 40390 2013-01-26 Trà Xanh
Chapter 261 37994 2013-01-26 Trà Xanh
Chapter 260 43116 2013-01-23 Trà Xanh
Chapter 259 39590 2013-01-18 Trà Xanh
Chapter 258 37465 2013-01-18 Trà Xanh
Chapter 257 37614 2013-01-18 Trà Xanh
Chapter 256 37048 2013-01-18 Trà Xanh
Chapter 255 38765 2013-01-18 Trà Xanh
Chapter 254 41414 2013-01-12 Trà Xanh
Chapter 253 39815 2013-01-11 Trà Xanh
Chapter 252 39922 2013-01-11 Trà Xanh
Chapter 251 44583 2013-01-06 Trà Xanh
Chapter 250 44735 2013-01-05 Trà Xanh
Chapter 249 41277 2013-01-02 Congnamv3
Chapter 248 43659 2012-12-31 Congnamv3
Chapter 247 43768 2012-12-28 DDMinh
Chapter 246 47027 2012-12-24 Trà Xanh
Chapter 245 52573 2013-03-16 Trà Xanh
Chapter 244 43814 2012-12-22 Trà Xanh
Chapter 243 45677 2012-12-20 Trà Xanh
Chapter 242 46518 2012-12-17 Trà Xanh
Chapter 241 48398 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 240 54133 2012-12-11 Trà Xanh
Chapter 239 50601 2012-11-29 Trà Xanh
Chapter 238 46056 2012-11-28 Congnamv3
Chapter 237 49222 2012-11-25 Trà Xanh
Chapter 236 48850 2012-11-24 Trà Xanh
Chapter 235 45757 2012-11-24 Trà Xanh
Chapter 234 47037 2012-11-22 SNSD = DDMinh
Chapter 233 50193 2012-11-16 SNSD
Chapter 232 53533 2012-11-15 Congnamv3
Chapter 231 51818 2012-11-13 Trà Xanh
Chapter 230 54364 2012-11-10 Trà Xanh
Chapter 229 50776 2012-11-08 Trà Xanh
Chapter 228 48101 2012-11-07 Congnamv3
Chapter 227 49374 2012-11-06 Trà Xanh
Chapter 226 52578 2012-11-02 Trà Xanh
Chapter 225 55136 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 224 52834 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 223 51823 2012-10-20 Trà Xanh
Chapter 222 48070 2012-10-18 Trà Xanh
Chapter 221 47732 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 220 50004 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 219 48548 2012-10-11 Trà Xanh
Chapter 218 46909 2012-10-09 Trà Xanh
Chapter 217 47007 2012-10-07 Trà Xanh
Chapter 216 46822 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 215 50588 2012-09-29 Trà Xanh
Chapter 214 48024 2012-09-28 Trà Xanh
Chapter 213 50296 2012-09-24 Trà Xanh
Chapter 212 49797 2012-09-23 Trà Xanh
Chapter 211 48780 2012-09-21 Trà Xanh
Chapter 210 56187 2012-09-19 Trà Xanh
Chapter 209 53151 2012-09-06 Trà Xanh
Chapter 208 52336 2013-01-06 Trà Xanh
Chapter 207 50621 2012-08-30 Trà Xanh
Chapter 206 60568 2013-01-13 Trà Xanh
Chapter 205 55974 2012-08-18 Trà Xanh
Chapter 204 51056 2012-08-17 Trà Xanh
Chapter 203 51102 2012-10-04 Trà Xanh
Chapter 202 53548 2012-08-09 SNSD
Chapter 201 52381 2012-08-07 vienphuc200690
Chapter 200 64414 2012-07-31 Trà Xanh
Chapter 199 49350 2012-07-30 Trà Xanh
Chapter 198 52861 2012-07-28 Trà Xanh
Chapter 197 51677 2012-07-28
Chapter 106 59074 2013-03-30 DDMinh
Chapter 195 60065 2012-07-20 vienphuc200690
Chapter 194 66351 2012-07-09
Chapter 193 63044 2012-07-07
Chapter 192 60939 2012-07-01
Chapter 191 59469 2012-08-20 charra123
Chapter 190 64595 2012-06-24
Chapter 189 59885 2012-06-19 24h VIP
Chapter 188 65464 2012-06-10 Trà Xanh
Chapter 187 61978 2012-06-08 M20695
Chapter 186 64985 2012-06-05 Trà Xanh
Chapter 185 60416 2012-06-04 DDMinh
Chapter 184 61865 2012-05-27 DDMinh
Chapter 183 62055 2012-05-26 DDMinh
Chapter 182 60703 2012-05-26 DDMinh
Chapter 181 67883 2012-05-20 DDMinh
Chapter 180 76343 2013-03-16 Trà Xanh
Chapter 179 75261 2012-05-04 DDMinh
Chapter 178 72554 2012-04-29 DDMinh
Chapter 177 69279 2012-04-28 DDMinh
Chapter 176 69935 2012-04-22 DDMinh
Chapter 175 67270 2012-04-20 DDMinh
Chapter 174 67829 2013-03-16 Trà Xanh
Chapter 173 66747 2012-04-14 DDMinh
Chapter 172 66048 2012-04-14 DDMinh
Chapter 171 70639 2012-04-14 DDMinh
Chapter 170 73882 2012-04-07 DDMinh
Chapter 169 63972 2012-04-05 DDMinh
Chapter 168 63494 2012-04-04 DDMinh
Chapter 167 64477 2012-04-02 DDMinh
Chapter 166 66897 2012-03-28 DDMinh
Chapter 165 68731 2012-03-26 DDMinh
Chapter 164 65118 2012-03-18 DDMinh
Chapter 163 62093 2013-03-16 Trà Xanh
Chapter 162 62545 2012-03-12 DDMinh
Chapter 161 63799 2012-03-07 DDMinh
Chapter 160 66182 2012-03-06 Trà Xanh
Chapter 159 58251 2012-03-03 DDMinh
Chapter 158 58561 2012-03-03 DDMinh
Chapter 157 58868 2012-03-01 DDMinh
Chapter 156 59057 2013-03-16 Trà Xanh
Chapter 155 58436 2012-02-22 DDMinh
Chapter 154 57379 2012-02-21 DDMinh
Chapter 153 56247 2012-02-18 DDMinh
Chapter 152 55676 2012-02-18 DDMinh
Chapter 151 55050 2012-02-18 DDMinh
Chapter 150 63924 2012-02-14 DDMinh
Chapter 149 53727 2012-02-10 DDMinh
Chapter 148 54941 2012-02-06 DDMinh
Chapter 147 53362 2012-02-04 DDMinh
Chapter 146 53551 2012-02-01 DDMinh
Chapter 145 55650 2012-01-28 DDMinh
Chapter 144 53828 2012-01-27 DDMinh
Chapter 143 55230 2012-01-22 DDMinh
Chapter 142 55030 2012-01-21 DDMinh
Chapter 141 55828 2012-01-19 DDMinh
Chapter 140 59725 2012-01-19 DDMinh
Chapter 139 53964 2012-01-18 DDMinh
Chapter 138 54473 2012-01-14 DDMinh
Chapter 137 55238 2012-01-13 DDMinh
Chapter 136 56716 2012-01-12 DDMinh
Chapter 135 61326 2012-01-11 DDMinh
Chapter 134 61391 2012-01-04 banmidou
Chapter 133 58956 2012-01-04 banmidou
Chapter 132 59406 2012-01-03 DDMinh
Chapter 131 67617 2011-12-05 DDMinh
Chapter 130 66368 2011-12-05 DDMinh
Chapter 129 59662 2011-12-05 DDMinh
Chapter 128 60804 2011-11-28 DDMinh
Chapter 127 60794 2011-11-27 DDMinh
Chapter 126 62361 2011-11-19 DDMinh
Chapter 125 62395 2011-11-19 DDMinh
Chapter 124 62570 2011-11-15 DDMinh
Chapter 123 70026 2011-10-03 DDMinh
Chapter 122 65364 2011-10-02 DDMinh
Chapter 121 64129 2011-10-02 DDMinh
Chapter 120 67190 2011-09-25 banmidou
Chapter 119 58806 2011-09-18 DDMinh
Chapter 118 61785 2011-09-11 DDMinh
Chapter 117 63694 2011-09-04 DDMinh
Chapter 116 66067 2011-08-28 DDMinh
Chapter 115 67188 2011-08-20 DDMinh
Chapter 114 65023 2011-08-18 DDMinh
Chapter 113 66071 2011-08-18 DDMinh
Chapter 112 68975 2011-08-10 DDMinh
Chapter 111 67192 2011-08-08 DDMinh
Chapter 110 69287 2011-08-08 DDMinh
Chapter 109 64705 2011-08-08 DDMinh
Chapter 108 67710 2011-08-08 DDMinh
Chapter 107 65699 2011-08-08 DDMinh
Chapter 106 66040 2011-08-08 DDMinh
Chapter 105 66561 2011-08-08 DDMinh
Chapter 104 73875 2011-07-03 banmidou
Chapter 103 69050 2011-07-03 banmidou
Chapter 102 67664 2011-07-03 banmidou
Chapter 101 69787 2011-07-03 banmidou
Chapter 100 89158 2011-05-14 banmidou
Chapter 99 63625 2011-05-14 banmidou
Chapter 98 62716 2012-07-18 vienphuc200690
Chapter 97 71433 2012-07-18 vienphuc200690
Chapter 96 68677 2012-07-18 vienphuc200690
Chapter 95 65210 2011-04-02 banmidou
Chapter 94 66642 2011-04-02 banmidou
Chapter 93 76867 2013-01-24 apoleensun
Chapter 92 68703 2013-01-24 apoleensun
Chapter 91 68650 2013-01-24 apoleensun
Chapter 90 71941 2010-12-17 Sugai
Chapter 89 63431 2010-12-17 Sugai
Chapter 88 63136 2012-05-16 DDMinh
Chapter 87 61499 2010-12-17 Sugai
Chapter 86 61147 2010-12-17 Sugai
Chapter 85 64852 2010-12-17 Sugai
Chapter 84 62956 2010-12-17 Sugai
Chapter 83 63641 2010-12-17 Sugai
Chapter 82 64028 2010-12-17 Sugai
Chapter 81 66490 2010-12-17 Sugai
Chapter 80 71495 2010-12-17 Sugai
Chapter 79 61204 2010-12-17 Sugai
Chapter 78 60613 2010-12-17 Sugai
Chapter 77 60841 2012-07-18 † of †
Chapter 76 61187 2012-07-18 † of †
Chapter 75 63120 2010-12-17 Sugai
Chapter 74 60918 2010-12-17 Sugai
Chapter 73 61669 2010-12-17 Sugai
Chapter 72 62597 2010-12-17 Sugai
Chapter 71 65309 2010-12-16 Sugai
Chapter 70 81523 2013-05-07 Trà Xanh
Chapter 69 68786 2011-05-14 banmidou
Chapter 68 65446 2011-05-14 banmidou
Chapter 67 67172 2011-05-14 banmidou
Chapter 66 70762 2011-05-14 banmidou
Chapter 65 68181 2011-05-14 banmidou
Chapter 64 67503 2011-05-14 banmidou
Chapter 63 88662 2011-06-26 Shing
Chapter 62 71743 2011-06-26 Shing
Chapter 61 70561 2011-06-26 Shing
Chapter 60 76526 2011-06-26 Shing
Chapter 59 69299 2011-06-26 Shing
Chapter 58 71380 2011-06-26 Shing
Chapter 57 72329 2011-06-26 Shing
Chapter 56 77796 2011-06-26 Shing
Chapter 55 89143 2011-06-26 Shing
Chapter 54 52544 2012-03-01 DDMinh
Chapter 53 84687 2013-04-11 Trà Xanh
Chapter 52 83338 2013-04-11 Trà Xanh
Chapter 51 83288 2013-04-11 Trà Xanh
Chapter 50 88014 2011-06-26 Shing
Chapter 49 75320 2011-06-26 Shing
Chapter 48 79373 2011-06-26 Shing
Chapter 47 77512 2011-06-26 Shing
Chapter 46 78211 2011-06-26 Shing
Chapter 45 79412 2011-06-26 Shing
Chapter 44 75478 2011-06-26 Shing
Chapter 43 77271 2011-06-26 Shing
Chapter 42 76179 2011-06-26 Shing
Chapter 41 77743 2011-06-26 Shing
Chapter 40 83147 2011-06-26 Shing
Chapter 39 75175 2011-06-26 Shing
Chapter 38 75774 2011-06-26 Shing
Chapter 37 78823 2011-06-26 Shing
Chapter 36 76888 2011-06-26 Shing
Chapter 35 93174 2011-06-26 Shing
Chapter 34 76335 2011-06-26 Shing
Chapter 33 77782 2011-06-26 Shing
Chapter 32 77635 2011-06-26 Shing
Chapter 31 78188 2011-06-26 Shing
Chapter 30 84137 2011-06-26 Shing
Chapter 29 75573 2011-06-26 Shing
Chapter 28 75381 2011-06-26 Shing
Chapter 27 76852 2011-06-26 Shing
Chapter 26 78448 2011-06-26 Shing
Chapter 25 78423 2011-06-26 Shing
Chapter 24 77033 2011-06-26 Shing
Chapter 23 76836 2011-06-26 Shing
Chapter 22 77818 2011-06-26 Shing
Chapter 21 75146 2011-06-26 Shing
Chapter 20 79910 2011-06-26 Shing
Chapter 19 73045 2011-06-26 Shing
Chapter 18 74685 2011-06-26 Shing
Chapter 17 77079 2011-06-26 Shing
Chapter 16 78544 2011-06-26 Shing
Chapter 15 83583 2011-06-26 Shing
Chapter 14 79232 2011-06-26 Shing
Chapter 13 79075 2011-06-26 Shing
Chapter 12 80292 2011-06-26 Shing
Chapter 11 82306 2011-06-26 Shing
Chapter 10 95725 2011-06-26 Shing
Chapter 9 84874 2011-06-26 Shing
Chapter 8 86122 2011-06-26 Shing
Chapter 7 93498 2011-06-26 Shing
Chapter 6 92655 2011-06-26 Shing
Chapter 5 97609 2011-06-26 Shing
Chapter 4 103764 2011-06-26 Shing
Chapter 3 108676 2011-06-26 Shing
Chapter 2 114875 2011-06-26 Shing
Chapter 1 178506 2011-06-26 Shing
Chế 3 34781 2013-03-26 Congnamv3
Chế 2 35457 2013-03-26 Congnamv3
Chế 1 56935 2013-03-26 Congnamv3
Facebook
MANGA24H Comment ( 231 )
COMMENT
sgk / 2014/02/03 13:58 PM
Guest
đang hay lại hết
fffff / 2013/11/04 19:33 PM
Guest
sao lâu up chap mới thế mấy ad :-(
talata / 2013/09/16 07:57 AM
Guest
lâu up thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Buu / 2013/09/12 15:56 PM
Guest
Đọc truyện thấy tên nhân vật ảo vãi. Thằng sáng lập ra buu( ma bư) tên là bibidi, con của đó là babidi. Ghép lại là bibidi babidi buu. Xem cô bé lọ lem của disney thì câu thần chứ của bà tiên là bibidi babidi boo điếc thì khác nhưng phiên âm hệt như câu trên. Dám cá 100% là ông tác giả đang xem cô bé lọ lẹm thì nghĩ ra cái tên :)))
zzzzzzzzzzzz / 2013/08/22 12:22 PM
Guest
haizz Kim dog sub bu.a v l
ybkyhnkk / 2013/08/07 05:51 AM
Guest
sao dạo này lâu up z?mỗi ng 1 chap cũng đủ mak
Hgtfgyhu / 2013/07/25 14:50 PM
Guest
E may nguoi namak voi hai thang sieu sayan dung co wa ben naruto binh luan nua lo giet cai thang 16 di kia :)))))))
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
Thaiphongsl / 2013/07/17 14:50 PM
Guest
Up đi ad ơi :(
top teo / 2013/07/01 14:25 PM
Guest
da toi 412 roi sao manga24h up cham vay>"<
kynam / 2013/06/24 17:43 PM
Guest
Up tiếp chap tiếng anh cũng dc ad ơi! Dịch hay
Reader / 2013/06/21 19:56 PM
Guest
up tiep 325 deeeee.... thank nhom dich niu lam..♥
ms / 2013/06/18 20:41 PM
Guest
Up tiếp đi bạn, tiếng anh cũng đc :D
XxX / 2013/06/14 21:20 PM
Guest
thấy up cũng lâu gòi mà còn chưa tới mabu à @@
Guest / 2013/06/12 20:07 PM
Guest
Drop luôn đi cho lành.................................................................................
Mas / 2013/06/09 09:56 AM
Guest
dạo này sao tiếng anh k v. ad
TQT / 2013/05/24 18:18 PM
Guest
319 chưa dịch mà bạn ơi sao đã ra 320
holeA / 2013/05/20 20:12 PM
Guest
CÓ AI CHO minh cái link đọc truyện hôm bữa đi sharelink4u.com gì đó
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
skyed / 2013/05/17 12:04 PM
Guest
dang up ma sao ngung vay, up tieo di ban oi, dang doc hứng :)
DMM / 2013/05/06 12:07 PM
Guest
Đừng c&oacute; up mấy chap như n&agrave;y nữa coi thường người đọc &agrave;, trang web l&agrave;m ăn ng&agrave;y c&agrave;ng tệ.
truthiendietdia / 2013/05/06 00:40 AM
Guest
<br /><span class="quot">@da v&agrave; c&aacute;c bạn report về chất lượng của truyện</span>: tới thời điểm hiện tại th&igrave; nh&oacute;m mới chỉ l&agrave;m tới chap 306, c&aacute;c bạn c&oacute; thể gh&eacute; thăm trang chủ để biết r&otilde; nh&oacute;m đ&atilde; l&agrave;m tới đ&acirc;u, tuy tốc độ chậm nhưng đảm bảo l&agrave; chất lượng vẫn tốt như trướcthấy bị n&oacute;i gh&ecirc; qu&aacute; n&ecirc;n m&igrave;nh phải v&agrave;o ph&acirc;n trầncảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; quan t&acirc;m :Dtrang chủ:&nbsp;http://a4vmanga.com/
... / 2013/05/05 22:22 PM
Guest
thế m&agrave; vẫn cố up đc, kh&acirc;m phục thật
da / 2013/05/05 00:46 AM
Guest
tầm từ chap 300 trở về trước r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; c&aacute;c bạn l&agrave;m rất nhiệt t&igrave;nh m&agrave;, sao tự dưng lại thế nhỉ. edit xấu t&iacute; cũng đc nhưng &iacute;t ra cũng n&ecirc;n r&otilde; n&eacute;t với dịch sang TV chứ. &nbsp;buồn gh&ecirc;
da / 2013/05/05 00:41 AM
Guest
<br /><span class="quot">@Mr.King</span>:gh&ecirc; ta, lớn lối gớm nhỉ. c&oacute; biết l&uacute;c t&ocirc;i phản hồi truyện đang ở chap bn ko. nếu m&agrave; l&uacute;c t&ocirc;i cmt m&agrave; truyện n&oacute; cũng c&oacute; mấy chap chấm than vớ vẩn kia th&igrave; t&ocirc;i cũng chả phản hồi lại đ&acirc;u. c&oacute; tật giật m&igrave;nh &agrave;, t&ocirc;i chả cảm thấy g&igrave; hết, chỉ c&oacute; bạn l&agrave; giỏi suy diễn th&ocirc;i. muốn chứng tỏ c&aacute;i g&igrave; ở đ&acirc;y thế, m&igrave;nh l&agrave; bố thi&ecirc;n hạ &agrave;.
mrrok01 / 2013/05/04 16:44 PM
Member
L&ecirc;n gg tra ra chap 330 rồi đ&oacute; !
pluie cloudy / 2013/05/04 11:27 AM
Guest
tụi m&igrave;nh đọc free thật nhưng kh&ocirc;ng l&agrave;m th&igrave; th&ocirc;i. đ&atilde; l&agrave;m th&igrave; phải l&agrave;m cho nghi&ecirc;m t&uacute;c. r&otilde; r&agrave;ng chẳng t&ocirc;n trọng đ&ocirc;c giả t&iacute; n&agrave;o cả