m88

Gantz

  • Tác giả : Hiroya Oku
  • Thể loại : Adventure, Drama, Horror, Mystery, Psychological, Romance, Science Fiction, Shounen, Supernatural, Ecchi, Mature, Action, Adlut, Smut
  • Nguồn : quykiemsau122 | BKG BLOG | [Amethyst] Group
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2013-10-12
  • View :16842172

 

  Gantz mở đầu bằng cảnh nhân vật chính, Kurono Kei, đang đọc một cuốn tạp chí (gì thì thì tự hiểu ) thì một gã sau rượu bị ngã xuống đường ray tàu điện ngầm. Ko ai dám nhảy xuống cứu ông ta, trừ Katou, một người bạn thân của Kurono thời tiểu học.}
Sau khi đưa được người đàn ông lên (với sự giúp đỡ miễn cưỡng của Kurono), hai người bị tàu điện ngầm đâm phải. Họ đã chết, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trong một căn phòng kỳ lạ, đầy những người đã chết như họ. Và một quả cầu màu đen tên là Gantz.
Gantz đưa cho họ vũ khí và bắt họ đi tiêu diệt một tên Alien (người ngoài hành tinh), nói rằng đó là cơ hội sống duy nhất của họ. Câu chuyện bắt đầu...

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY NHÓM DỊCH MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 383 END 24211 2013-07-11 Tra Xanh
Chapter 382 19523 2013-06-08 Tra Xanh
Chapter 381 19905 2013-05-19 Tra Xanh
Chapter 380 46001 2013-04-21 Trà Xanh
Chapter 379 66069 2013-04-05 Trà Xanh
Chapter 378 60196 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 377 56508 2013-04-03 Trà Xanh
Chapter 376 54328 2013-04-02 Trà Xanh
Chapter 375 59530 2013-03-28 Trà Xanh
Chapter 374 57706 2013-03-27 Trà Xanh
Chapter 373 55640 2012-11-09 Trà Xanh
Chapter 372 49033 2012-11-09 Trà Xanh
Chapter 371 62364 2012-11-10 Trà Xanh
Chapter 370 57451 2012-10-28 Trà Xanh
Chapter 369 57044 2012-10-28 Trà Xanh
Chapter 368 61855 2012-09-18 Trà Xanh
Chapter 367 51514 2012-08-18 Trà Xanh
Chapter 366 52038 2012-07-08
Chapter 365 55251 2012-06-21
Chapter 364 52856 2012-06-15 vienphuc200690
Chapter 363 55527 2012-06-06 Trà Xanh
Chapter 362 60134 2012-05-24 DDMinh
Chapter 361 62555 2012-05-02 DDMinh
Chapter 360 50840 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 359 45430 2012-03-14 DDMinh
Chapter 358 42761 2012-03-08 DDMinh
Chapter 357 43455 2012-02-18 DDMinh
Chapter 356 44170 2012-02-04 DDMinh
Chapter 355 43577 2012-01-01 DDMinh
Chapter 354 41446 2012-01-03 † of †
Chapter 353 43956 2011-12-13 DDMinh
Chapter 352 45776 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 351 44829 2011-11-11 DDMinh
Chapter 350 46923 2011-10-25 DDMinh
Chapter 349 42329 2011-10-13 DDMinh
Chapter 348 44230 2012-01-03 † of †
Chapter 347 39255 2011-09-15 minhbang
Chapter 346 45109 2011-08-30 † of †
Chapter 345 45504 2011-08-08 DDMinh
Chapter 344 43111 2011-07-30 DDMinh
Chapter 343 45497 2011-07-09 DDMinh
Chapter 342 47438 2011-06-27 DDMinh
Chapter 341 44207 2011-06-25 DDMinh
Chapter 340 46171 2011-06-09 DDMinh
Chapter 339 44110 2011-06-25 DDMinh
Chapter 338 44821 2012-01-03 † of †
Chapter 337 44157 2011-04-03 banmidou
Chapter 336 44712 2011-03-23 banmidou
Chapter 335 46365 2012-01-03 † of †
Chapter 334 46834 2011-06-25 DDMinh
Chapter 333 47388 2012-01-03 † of †
Chapter 332 45950 2011-06-25 DDMinh
Chapter 331 48734 2012-01-03 † of †
Chapter 330 44991 2011-06-25 DDMinh
Chapter 329 43411 2012-01-03 † of †
Chapter 328 53980 2011-06-25 DDMinh
Chapter 327 55292 2011-06-25 DDMinh
Chapter 326 51340 2011-06-25 DDMinh
Chapter 325 63273 2011-06-25 DDMinh
Chapter 324 55938 2012-01-03 † of †
Chapter 323 63606 2011-06-25 DDMinh
Chapter 322 57415 2011-06-25 DDMinh
Chapter 321 43584 2012-01-03 † of †
Chapter 320 50515 2012-01-03 † of †
Chapter 319 40421 2011-06-25 DDMinh
Chapter 318 44162 2011-06-25 DDMinh
Chapter 317 43814 2011-05-13 banmidou
Chapter 316 39581 2011-05-13 banmidou
Chapter 315 41868 2011-09-14 banmidou
Chapter 314 42443 2010-04-17
Chapter 313 39393 2010-04-17
Chapter 312 43585 2010-04-17
Chapter 311 43758 2010-04-17
Chapter 310 42451 2010-04-17
Chapter 309 42875 2010-04-17
Chapter 308 41780 2010-04-17
Chapter 307 42329 2010-04-17
Chapter 306 40350 2010-04-17
Chapter 305 43354 2010-04-17
Chapter 304 45388 2010-04-17
Chapter 303 42389 2010-04-17
Chapter 302 42204 2010-04-17
Chapter 301 43067 2010-04-17
Chapter 300 48861 2010-04-17
Chapter 299 44616 2010-04-17
Chapter 298 44206 2010-04-17
Chapter 297 41122 2010-07-08
Chapter 296 40938 2010-07-08
Chapter 295 41297 2011-06-25 DDMinh
Chapter 294 38930 2011-06-25 DDMinh
Chapter 293 39024 2011-06-25 DDMinh
Chapter 292 39027 2011-06-25 DDMinh
Chapter 291 42565 2011-06-25 DDMinh
Chapter 290 42329 2011-06-25 DDMinh
Chapter 289 39567 2011-06-25 DDMinh
Chapter 288 39541 2011-06-25 DDMinh
Chapter 287 41862 2011-06-25 DDMinh
Chapter 286 41955 2011-06-25 DDMinh
Chapter 285 42684 2011-06-25 DDMinh
Chapter 284 40487 2011-06-25 DDMinh
Chapter 283 45198 2011-06-25 DDMinh
Chapter 282 41421 2011-06-25 DDMinh
Chapter 281 41910 2011-06-25 DDMinh
Chapter 280 45284 2011-06-25 DDMinh
Chapter 279 41361 2011-06-25 DDMinh
Chapter 278 39826 2011-08-17 banmidou
Chapter 277 39068 2011-08-17 banmidou
Chapter 276 44362 2011-08-17 banmidou
Chapter 275 43007 2011-08-17 banmidou
Chapter 274 42023 2011-08-17 banmidou
Chapter 273 42296 2011-08-17 banmidou
Chapter 272 42878 2011-08-17 banmidou
Chapter 271 51240 2011-08-17 banmidou
Chapter 270 45650 2011-08-17 banmidou
Chapter 269 40639 2011-08-17 banmidou
Chapter 268 44939 2011-08-17 banmidou
Chapter 267 40952 2011-06-25 DDMinh
Chapter 266 44522 2011-06-09 banmidou
Chapter 265 46907 2011-06-25 DDMinh
Chapter 264 49146 2011-06-25 DDMinh
Chapter 263 43278 2011-06-25 DDMinh
Chapter 262 51869 2011-06-25 DDMinh
Chapter 261 43164 2011-06-25 DDMinh
Chapter 260 42690 2011-06-25 DDMinh
Chapter 259 39164 2011-06-25 DDMinh
Chapter 258 39970 2011-06-25 DDMinh
Chapter 257 40172 2011-06-25 DDMinh
Chapter 256 43021 2011-06-25 DDMinh
Chapter 255 41531 2011-06-25 DDMinh
Chapter 254 40296 2011-06-25 DDMinh
Chapter 253 43584 2011-06-25 DDMinh
Chapter 252 40923 2011-06-25 DDMinh
Chapter 251 42676 2011-06-25 DDMinh
Chapter 250 46016 2011-06-25 DDMinh
Chapter 249 39443 2011-06-25 DDMinh
Chapter 248 41801 2011-06-25 DDMinh
Chapter 247 42071 2011-06-25 DDMinh
Chapter 246 44343 2011-06-25 DDMinh
Chapter 245 43114 2011-06-25 DDMinh
Chapter 244 42418 2011-06-25 DDMinh
Chapter 243 42064 2011-06-25 DDMinh
Chapter 242 41793 2011-06-25 DDMinh
Chapter 241 40234 2011-06-25 DDMinh
Chapter 240 44552 2011-06-25 DDMinh
Chapter 239 41954 2011-06-25 DDMinh
Chapter 238 40693 2011-06-25 DDMinh
Chapter 237 39747 2011-06-25 DDMinh
Chapter 236 41823 2011-06-25 DDMinh
Chapter 235 42275 2011-06-25 DDMinh
Chapter 234 42059 2011-06-25 DDMinh
Chapter 233 39782 2011-06-25 DDMinh
Chapter 232 41591 2011-06-25 DDMinh
Chapter 231 41962 2011-06-25 DDMinh
Chapter 230 44956 2011-06-25 DDMinh
Chapter 229 41633 2011-06-25 DDMinh
Chapter 228 40887 2011-06-25 DDMinh
Chapter 227 42266 2011-06-25 DDMinh
Chapter 226 39955 2011-06-25 DDMinh
Chapter 225 42558 2011-06-25 DDMinh
Chapter 224 39576 2011-06-25 DDMinh
Chapter 223 42216 2011-06-25 DDMinh
Chapter 222 40597 2011-06-25 DDMinh
Chapter 221 41640 2011-06-25 DDMinh
Chapter 220 47082 2011-06-25 DDMinh
Chapter 219 41692 2011-06-25 DDMinh
Chapter 218 41932 2011-06-25 DDMinh
Chapter 217 44221 2011-06-25 DDMinh
Chapter 216 44176 2011-06-25 DDMinh
Chapter 215 44323 2011-06-25 DDMinh
Chapter 214 44853 2011-06-25 DDMinh
Chapter 213 43347 2011-06-25 DDMinh
Chapter 212 45442 2011-06-25 DDMinh
Chapter 211 43873 2011-06-25 DDMinh
Chapter 210 42340 2011-06-25 DDMinh
Chapter 209 44360 2011-06-25 DDMinh
Chapter 208 40278 2011-06-25 DDMinh
Chapter 207 43893 2011-06-25 DDMinh
Chapter 206 43235 2011-06-25 DDMinh
Chapter 205 40935 2011-06-25 DDMinh
Chapter 204 48405 2011-06-25 DDMinh
Chapter 203 41033 2011-06-25 DDMinh
Chapter 202 41434 2011-06-25 DDMinh
Chapter 201 41804 2011-06-25 DDMinh
Chapter 200 44540 2011-06-25 DDMinh
Chapter 199 40637 2011-06-25 DDMinh
Chapter 198 42932 2011-06-25 DDMinh
Chapter 197 41791 2011-06-25 DDMinh
Chapter 196 42007 2011-06-25 DDMinh
Chapter 195 42411 2011-06-25 DDMinh
Chapter 194 39491 2011-06-25 DDMinh
Chapter 193 41864 2011-06-25 DDMinh
Chapter 192 40395 2011-06-25 DDMinh
Chapter 191 40948 2011-06-20 kben16
Chapter 190 42431 2011-06-20 kben16
Chapter 189 40372 2011-06-20 kben16
Chapter 188 39976 2011-06-20 kben16
Chapter 187 40773 2011-06-20 kben16
Chapter 186 40473 2011-06-20 kben16
Chapter 185 41216 2011-06-20 kben16
Chapter 184 42120 2011-07-22 † of †
Chapter 183 39112 2011-06-20 kben16
Chapter 182 39298 2011-06-20 kben16
Chapter 181 39407 2011-06-20 kben16
Chapter 180 41592 2011-06-20 kben16
Chapter 179 38626 2011-06-20 kben16
Chapter 178 38850 2011-06-20 kben16
Chapter 177 39250 2011-06-20 kben16
Chapter 176 39294 2011-06-20 kben16
Chapter 175 40077 2011-06-20 kben16
Chapter 174 43074 2011-06-20 kben16
Chapter 173 40602 2011-06-20 kben16
Chapter 172 40395 2011-06-20 kben16
Chapter 171 41508 2011-06-20 kben16
Chapter 170 42850 2011-06-20 kben16
Chapter 169 41583 2011-06-20 kben16
Chapter 168 41985 2011-06-20 kben16
Chapter 167 41343 2011-06-20 kben16
Chapter 166 42960 2011-06-20 kben16
Chapter 165 44434 2011-06-20 kben16
Chapter 164 44403 2011-06-20 kben16
Chapter 163 45479 2011-06-20 kben16
Chapter 162 45518 2011-06-20 kben16
Chapter 161 45657 2011-06-20 kben16
Chapter 160 44047 2011-06-20 kben16
Chapter 159 41424 2011-06-20 kben16
Chapter 158 41455 2011-06-20 kben16
Chapter 157 44542 2011-06-20 kben16
Chapter 156 44788 2011-06-20 kben16
Chapter 155 41921 2011-06-20 kben16
Chapter 154 43289 2011-06-20 kben16
Chapter 153 41155 2011-06-20 kben16
Chapter 152 42286 2011-06-20 kben16
Chapter 151 41967 2011-06-20 kben16
Chapter 150 46537 2011-06-20 kben16
Chapter 149 42368 2011-06-20 kben16
Chapter 148 42372 2011-06-20 kben16
Chapter 147 40201 2011-06-20 kben16
Chapter 146 40496 2011-06-20 kben16
Chapter 145 43161 2011-06-20 kben16
Chapter 144 42471 2011-06-20 kben16
Chapter 143 40620 2011-06-20 kben16
Chapter 142 43366 2011-06-20 kben16
Chapter 141 43554 2011-06-20 kben16
Chapter 140 42998 2011-06-20 kben16
Chapter 139 42860 2011-06-20 kben16
Chapter 138 40777 2011-06-20 kben16
Chapter 137 43554 2011-06-20 kben16
Chapter 136 41572 2011-06-20 kben16
Chapter 135 41683 2011-06-20 kben16
Chapter 134 40094 2011-06-20 kben16
Chapter 133 39952 2011-06-20 kben16
Chapter 132 39593 2011-06-20 kben16
Chapter 131 44394 2011-06-20 kben16
Chapter 130 43833 2011-06-20 kben16
Chapter 129 38318 2011-06-20 kben16
Chapter 128 38564 2011-06-20 kben16
Chapter 127 38370 2011-06-20 kben16
Chapter 126 38281 2011-06-20 kben16
Chapter 125 40335 2011-06-20 kben16
Chapter 124 38290 2011-06-20 kben16
Chapter 123 38756 2011-06-20 kben16
Chapter 122 41490 2011-07-21 † of †
Chapter 121 40294 2011-06-20 kben16
Chapter 120 45076 2011-06-20 kben16
Chapter 119 40594 2011-06-20 kben16
Chapter 118 41583 2011-07-21 † of †
Chapter 117 43081 2011-06-20 kben16
Chapter 116 40381 2011-06-20 kben16
Chapter 115 41932 2011-06-20 kben16
Chapter 114 41023 2011-06-20 kben16
Chapter 113 40873 2011-06-20 kben16
Chapter 112 43054 2011-06-20 kben16
Chapter 111 41605 2011-06-20 kben16
Chapter 110 46422 2011-06-20 kben16
Chapter 109 48496 2011-06-20 kben16
Chapter 108 48949 2010-05-21
Chapter 107 46928 2010-05-21
Chapter 106 42508 2011-06-20 kben16
Chapter 105 44810 2011-06-20 kben16
Chapter 104 43883 2011-06-20 kben16
Chapter 103 41396 2011-06-20 kben16
Chapter 102 41489 2011-06-20 kben16
Chapter 101 45029 2011-06-20 kben16
Chapter 100 45437 2011-06-20 kben16
Chapter 99 42396 2011-06-20 kben16
Chapter 98 41454 2011-06-20 kben16
Chapter 97 39610 2011-06-20 kben16
Chapter 96 40118 2011-06-20 kben16
Chapter 95 43952 2011-06-20 kben16
Chapter 94 43569 2011-06-20 kben16
Chapter 93 41238 2011-06-20 kben16
Chapter 92 44019 2011-06-20 kben16
Chapter 91 41871 2011-06-20 kben16
Chapter 90 42824 2011-06-20 kben16
Chapter 89 40504 2011-06-20 kben16
Chapter 88 41854 2011-06-20 kben16
Chapter 87 39680 2011-06-20 kben16
Chapter 86 41778 2011-06-20 kben16
Chapter 85 40035 2011-06-20 kben16
Chapter 84 39223 2011-06-20 kben16
Chapter 83 39143 2011-06-20 kben16
Chapter 82 39491 2011-06-20 kben16
Chapter 81 41738 2011-06-20 kben16
Chapter 80 43596 2011-06-20 kben16
Chapter 79 38811 2011-06-20 kben16
Chapter 78 38870 2011-06-20 kben16
Chapter 77 38925 2011-06-20 kben16
Chapter 76 39362 2011-06-20 kben16
Chapter 75 39918 2011-06-20 kben16
Chapter 74 39628 2011-06-20 kben16
Chapter 73 39297 2011-06-20 kben16
Chapter 72 42467 2011-06-20 kben16
Chapter 71 40882 2011-06-20 kben16
Chapter 70 41586 2011-06-20 kben16
Chapter 69 39465 2011-06-20 kben16
Chapter 68 41672 2011-06-20 kben16
Chapter 67 39216 2011-06-20 kben16
Chapter 66 39525 2011-06-20 kben16
Chapter 65 42568 2011-06-20 kben16
Chapter 64 39568 2011-06-20 kben16
Chapter 63 39913 2011-06-20 kben16
Chapter 62 43793 2011-06-20 kben16
Chapter 61 42064 2011-06-20 kben16
Chapter 60 50268 2011-06-20 kben16
Chapter 59 52919 2011-06-20 kben16
Chapter 58 42757 2011-06-20 kben16
Chapter 57 43085 2011-06-20 kben16
Chapter 56 41931 2011-06-20 kben16
Chapter 55 41970 2011-06-20 kben16
Chapter 54 40804 2011-06-20 kben16
Chapter 53 40783 2011-06-20 kben16
Chapter 52 40088 2011-06-19 kben16
Chapter 51 45686 2011-06-19 kben16
Chapter 50 42401 2011-06-19 kben16
Chapter 49 38738 2011-06-19 kben16
Chapter 48 40615 2011-06-19 kben16
Chapter 47 38749 2011-06-19 kben16
Chapter 46 38790 2011-06-19 kben16
Chapter 45 39269 2011-06-19 kben16
Chapter 44 38261 2011-06-19 kben16
Chapter 43 40791 2011-06-19 kben16
Chapter 42 38813 2011-06-19 kben16
Chapter 41 38935 2011-06-19 kben16
Chapter 40 40732 2011-06-19 kben16
Chapter 39 41269 2011-06-19 kben16
Chapter 38 39238 2011-06-19 kben16
Chapter 37 40713 2011-06-19 kben16
Chapter 36 48213 2011-06-19 kben16
Chapter 35 40344 2011-06-19 kben16
Chapter 34 42273 2011-06-19 kben16
Chapter 33 42283 2011-06-19 kben16
Chapter 32 40712 2011-06-19 kben16
Chapter 31 41308 2011-06-19 kben16
Chapter 30 43976 2011-06-19 kben16
Chapter 29 44266 2011-06-19 kben16
Chapter 28 50845 2011-06-19 kben16
Chapter 27 43361 2011-06-19 kben16
Chapter 26 45541 2011-06-19 kben16
Chapter 25 43762 2011-06-19 kben16
Chapter 24 42755 2011-06-19 kben16
Chapter 23 45705 2011-06-19 kben16
Chapter 22 43851 2011-06-19 kben16
Chapter 21 44368 2011-06-19 kben16
Chapter 20 48916 2011-06-19 kben16
Chapter 19 45509 2011-06-19 kben16
Chapter 18 43575 2011-06-19 kben16
Chapter 17 43912 2011-06-19 kben16
Chapter 16 43996 2011-06-19 kben16
Chapter 15 47348 2011-06-19 kben16
Chapter 14 46998 2011-06-19 kben16
Chapter 13 45534 2011-06-19 kben16
Chapter 12 49652 2011-06-19 kben16
Chapter 11 47672 2011-06-19 kben16
Chapter 10 50081 2011-06-19 kben16
Chapter 9 49896 2011-06-19 kben16
Chapter 8 49263 2011-06-19 kben16
Chapter 7 50490 2011-06-19 kben16
Chapter 6 51650 2010-04-22
Chapter 5 54309 2010-04-22
Chapter 4 56654 2010-04-22
Chapter 3 63452 2010-04-22
Chapter 2 65863 2011-06-19 kben16
Chapter 1 77379 2011-06-19 kben16
Gantz Osaka Special 002 21717 2011-06-27 DDMinh
Gantz Osaka Special 001 26762 2011-06-27 DDMinh
Nishi Special 001 28986 2011-06-27 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 101 )
COMMENT
mephistone / 2014/01/19 15:03 PM
Guest
Đây là Ending sao . sau thấy vẫn còn cả đống bí ẩn
Kevin Hung / 2013/08/14 19:49 PM
Guest
Truyen nay bao luc qua nhi
Wine / 2013/08/10 13:23 PM
Guest
Nhung chap cuoi binh thuong wa
CookieMonsta / 2013/08/10 09:10 AM
Member
móa bộ này hay vật vã lun trời !!
heo phong / 2013/07/12 22:57 PM
Guest
cam on anh chu thot, truyen rat hay. nhung dau chuong anh noi nhiu wa !
Doremonhg / 2013/07/11 22:29 PM
Guest
Ending ncl. Thật hổ danh tác giả của một siêu phẩm...
KuronoKei / 2013/07/11 07:43 AM
Guest
end ki vay, chua giai quyet dc gi het, con may thang san xuat GantZ o Duc nua sao ko giai quyet lun
badboy0811 / 2013/07/10 23:07 PM
Guest
cuối truyện tác giả nói còn phần đặc biệt nữa mà,hi vọng phần đặc biệt sẽ làm kết thúc hay chút,chứ kết thế này hơi nhạt.
TachibanaJiro / 2013/07/10 20:22 PM
Guest
sặc end nhảm k chịu được . Ít ra cũng phải hồi sinh được mấy người chết từ đầu chap tới h chứ T-T
Anh Zjk / 2013/06/29 11:15 AM
Guest
doc o dau the
Doremonhg / 2013/06/28 17:07 PM
Guest
Kết nhảm vl, nhảm nhất trong mấy truyện mình từng đọc đến Eng. Dù sao thì cũng vẫn là 1 siêu phẩm, chỉ mỗi tội từ Arc với mấy thằng khổng lồ là thành shit hết. 8/10
Code / 2013/06/28 15:57 PM
Guest
chap cuối nhìn chán vãi , trách gì mấy chap sau này ngắn tủn. có lẽ thằng cha này bí truyện
duy / 2013/06/25 19:14 PM
Guest
Cũng mới đọc hôm trước. Bộ này mong cái kết bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Đhs ông tác giả lại chơi nhau thế :( Ending chả ra cái quái gì, cũng còn chưa giải quyết được hết vấn đề luôn.
Duong Tu / 2013/06/25 14:16 PM
Guest
http://www.mangapanda.com/gantz/383 Kết thúc xàm vl thế này...
Mrgzen / 2013/06/25 12:21 PM
Guest
Suy chi cùng thì mấy thằng cầm số phận của mấy quả gantz với mấy thằng sản xuất gantz ở Đức vẫn ko sao à == thế này tập cuối thế đếch nào đc
fil fil / 2013/06/24 20:32 PM
Guest
đọc bản raw này mấy bạn final chap http://raw.senmanga.com/Gantz/383/30/
LOL / 2013/06/22 14:13 PM
Guest
20/6 rồi...!!! Khi nào mới post lên đây nhỉ...Chán gê........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gray wolf / 2013/06/22 13:59 PM
Guest
ra chap 383 rồi mà chưa có bản Eng,chắc khoảng tuần sau là có rồi
Jackles / 2013/06/13 22:44 PM
Guest
@Michael : vì kishimoto là "suýt chết" nghĩa là cắt gân tay nhưng được cứu sống kịp , trong lúc hấp hối , còn ý thức được đã bị gửi nhầm tới room , còn bọn kia là chết luôn nên kishimoto có tới 2 người
Micheal / 2013/05/24 21:59 PM
Guest
That vo li. Ngay tu dau tai sao khi cho ve tu can phong thi Kishimoto lai co den 2 nguoi ma cac nguoi khac thi khong ?
active / 2013/05/21 21:14 PM
Guest
ở 381 thằng kia mà không giúp thì anh main vẫn thoát cú giẫm chân. thằng khổng lồ chỉ được cái hơn ở thể lực, võ công máu liều thì còn thua xa main.
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
kirikono / 2013/05/16 20:30 PM
Member
vừa qua đọc chap 381 eng, công nhận t/g câu giờ quá à. Hết solo, lại solo, solo ko đk chuyển qua hội đồng, nghi chap sau hội đồng ko đk lại để main chạy lại solo quá à =))
kiraler / 2013/05/16 19:59 PM
Guest
chap 381 anh main nhà ta đang chém xuống tưởng ăn ai ngờ thằng khổng lồ hạ thấp người rồi tung 1 cước hất văng anh main ra xa và ko để a main đứng dậy hắn lao đến định one hit = cú dẫm tuy nhiên Ryuji(thằng chơi quyền tóc trắng team tokyo ấy) đã chặn cú đó lại và anh hy sinh sau vài trang tiếp đến Kaiji( vẫn team nhật) tiếp chiến sau đó cả tean nhật lao vào hội đồng. trang cuối là cảnh Ryuji hấp hối và anh main như ngộ ra điều gì đó(khóc tùm lum luôn) hết chap.
Fujiki / 2013/05/15 20:32 PM
Guest
có 381 rồi cuối cùng main cũng ăn hành và bọn kia cũng phải lao vào chơi trò hội đồng =))
puppet_master_sasori / 2013/05/01 22:45 PM
Member
hơn 13m mà chê ít ah