m88

Gantz

  • Tác giả : Hiroya Oku
  • Thể loại : Adventure, Drama, Horror, Mystery, Psychological, Romance, Science Fiction, Shounen, Supernatural, Ecchi, Mature, Action, Adlut, Smut
  • Nguồn : quykiemsau122 | BKG BLOG | [Amethyst] Group
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2013-10-12
  • View :16769606

 

  Gantz mở đầu bằng cảnh nhân vật chính, Kurono Kei, đang đọc một cuốn tạp chí (gì thì thì tự hiểu ) thì một gã sau rượu bị ngã xuống đường ray tàu điện ngầm. Ko ai dám nhảy xuống cứu ông ta, trừ Katou, một người bạn thân của Kurono thời tiểu học.}
Sau khi đưa được người đàn ông lên (với sự giúp đỡ miễn cưỡng của Kurono), hai người bị tàu điện ngầm đâm phải. Họ đã chết, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trong một căn phòng kỳ lạ, đầy những người đã chết như họ. Và một quả cầu màu đen tên là Gantz.
Gantz đưa cho họ vũ khí và bắt họ đi tiêu diệt một tên Alien (người ngoài hành tinh), nói rằng đó là cơ hội sống duy nhất của họ. Câu chuyện bắt đầu...

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY NHÓM DỊCH MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 383 END 23787 2013-07-11 Tra Xanh
Chapter 382 19279 2013-06-08 Tra Xanh
Chapter 381 19657 2013-05-19 Tra Xanh
Chapter 380 45797 2013-04-21 Trà Xanh
Chapter 379 65871 2013-04-05 Trà Xanh
Chapter 378 60012 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 377 56320 2013-04-03 Trà Xanh
Chapter 376 54130 2013-04-02 Trà Xanh
Chapter 375 59350 2013-03-28 Trà Xanh
Chapter 374 57512 2013-03-27 Trà Xanh
Chapter 373 55474 2012-11-09 Trà Xanh
Chapter 372 48845 2012-11-09 Trà Xanh
Chapter 371 62182 2012-11-10 Trà Xanh
Chapter 370 57275 2012-10-28 Trà Xanh
Chapter 369 56898 2012-10-28 Trà Xanh
Chapter 368 61715 2012-09-18 Trà Xanh
Chapter 367 51364 2012-08-18 Trà Xanh
Chapter 366 51890 2012-07-08
Chapter 365 55105 2012-06-21
Chapter 364 52704 2012-06-15 vienphuc200690
Chapter 363 55377 2012-06-06 Trà Xanh
Chapter 362 59970 2012-05-24 DDMinh
Chapter 361 62341 2012-05-02 DDMinh
Chapter 360 50656 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 359 45268 2012-03-14 DDMinh
Chapter 358 42597 2012-03-08 DDMinh
Chapter 357 43293 2012-02-18 DDMinh
Chapter 356 44000 2012-02-04 DDMinh
Chapter 355 43409 2012-01-01 DDMinh
Chapter 354 41294 2012-01-03 † of †
Chapter 353 43778 2011-12-13 DDMinh
Chapter 352 45608 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 351 44661 2011-11-11 DDMinh
Chapter 350 46745 2011-10-25 DDMinh
Chapter 349 42177 2011-10-13 DDMinh
Chapter 348 44040 2012-01-03 † of †
Chapter 347 39089 2011-09-15 minhbang
Chapter 346 44957 2011-08-30 † of †
Chapter 345 45320 2011-08-08 DDMinh
Chapter 344 42943 2011-07-30 DDMinh
Chapter 343 45315 2011-07-09 DDMinh
Chapter 342 47244 2011-06-27 DDMinh
Chapter 341 44037 2011-06-25 DDMinh
Chapter 340 45971 2011-06-09 DDMinh
Chapter 339 43948 2011-06-25 DDMinh
Chapter 338 44653 2012-01-03 † of †
Chapter 337 43967 2011-04-03 banmidou
Chapter 336 44546 2011-03-23 banmidou
Chapter 335 46183 2012-01-03 † of †
Chapter 334 46668 2011-06-25 DDMinh
Chapter 333 47218 2012-01-03 † of †
Chapter 332 45784 2011-06-25 DDMinh
Chapter 331 48562 2012-01-03 † of †
Chapter 330 44821 2011-06-25 DDMinh
Chapter 329 43249 2012-01-03 † of †
Chapter 328 53822 2011-06-25 DDMinh
Chapter 327 55124 2011-06-25 DDMinh
Chapter 326 51178 2011-06-25 DDMinh
Chapter 325 63113 2011-06-25 DDMinh
Chapter 324 55778 2012-01-03 † of †
Chapter 323 63426 2011-06-25 DDMinh
Chapter 322 57215 2011-06-25 DDMinh
Chapter 321 43420 2012-01-03 † of †
Chapter 320 50343 2012-01-03 † of †
Chapter 319 40261 2011-06-25 DDMinh
Chapter 318 43986 2011-06-25 DDMinh
Chapter 317 43660 2011-05-13 banmidou
Chapter 316 39423 2011-05-13 banmidou
Chapter 315 41688 2011-09-14 banmidou
Chapter 314 42273 2010-04-17
Chapter 313 39229 2010-04-17
Chapter 312 43413 2010-04-17
Chapter 311 43596 2010-04-17
Chapter 310 42285 2010-04-17
Chapter 309 42705 2010-04-17
Chapter 308 41628 2010-04-17
Chapter 307 42167 2010-04-17
Chapter 306 40186 2010-04-17
Chapter 305 43192 2010-04-17
Chapter 304 45220 2010-04-17
Chapter 303 42213 2010-04-17
Chapter 302 42032 2010-04-17
Chapter 301 42877 2010-04-17
Chapter 300 48645 2010-04-17
Chapter 299 44414 2010-04-17
Chapter 298 44022 2010-04-17
Chapter 297 40944 2010-07-08
Chapter 296 40758 2010-07-08
Chapter 295 41111 2011-06-25 DDMinh
Chapter 294 38762 2011-06-25 DDMinh
Chapter 293 38848 2011-06-25 DDMinh
Chapter 292 38847 2011-06-25 DDMinh
Chapter 291 42375 2011-06-25 DDMinh
Chapter 290 42145 2011-06-25 DDMinh
Chapter 289 39385 2011-06-25 DDMinh
Chapter 288 39363 2011-06-25 DDMinh
Chapter 287 41674 2011-06-25 DDMinh
Chapter 286 41763 2011-06-25 DDMinh
Chapter 285 42480 2011-06-25 DDMinh
Chapter 284 40307 2011-06-25 DDMinh
Chapter 283 45014 2011-06-25 DDMinh
Chapter 282 41231 2011-06-25 DDMinh
Chapter 281 41708 2011-06-25 DDMinh
Chapter 280 45072 2011-06-25 DDMinh
Chapter 279 41169 2011-06-25 DDMinh
Chapter 278 39626 2011-08-17 banmidou
Chapter 277 38876 2011-08-17 banmidou
Chapter 276 44166 2011-08-17 banmidou
Chapter 275 42811 2011-08-17 banmidou
Chapter 274 41807 2011-08-17 banmidou
Chapter 273 42096 2011-08-17 banmidou
Chapter 272 42672 2011-08-17 banmidou
Chapter 271 51026 2011-08-17 banmidou
Chapter 270 45462 2011-08-17 banmidou
Chapter 269 40457 2011-08-17 banmidou
Chapter 268 44779 2011-08-17 banmidou
Chapter 267 40790 2011-06-25 DDMinh
Chapter 266 44360 2011-06-09 banmidou
Chapter 265 46739 2011-06-25 DDMinh
Chapter 264 48990 2011-06-25 DDMinh
Chapter 263 43108 2011-06-25 DDMinh
Chapter 262 51697 2011-06-25 DDMinh
Chapter 261 42986 2011-06-25 DDMinh
Chapter 260 42512 2011-06-25 DDMinh
Chapter 259 38996 2011-06-25 DDMinh
Chapter 258 39796 2011-06-25 DDMinh
Chapter 257 40002 2011-06-25 DDMinh
Chapter 256 42847 2011-06-25 DDMinh
Chapter 255 41359 2011-06-25 DDMinh
Chapter 254 40124 2011-06-25 DDMinh
Chapter 253 43408 2011-06-25 DDMinh
Chapter 252 40739 2011-06-25 DDMinh
Chapter 251 42508 2011-06-25 DDMinh
Chapter 250 45830 2011-06-25 DDMinh
Chapter 249 39279 2011-06-25 DDMinh
Chapter 248 41641 2011-06-25 DDMinh
Chapter 247 41905 2011-06-25 DDMinh
Chapter 246 44165 2011-06-25 DDMinh
Chapter 245 42938 2011-06-25 DDMinh
Chapter 244 42240 2011-06-25 DDMinh
Chapter 243 41890 2011-06-25 DDMinh
Chapter 242 41615 2011-06-25 DDMinh
Chapter 241 40054 2011-06-25 DDMinh
Chapter 240 44358 2011-06-25 DDMinh
Chapter 239 41756 2011-06-25 DDMinh
Chapter 238 40517 2011-06-25 DDMinh
Chapter 237 39571 2011-06-25 DDMinh
Chapter 236 41649 2011-06-25 DDMinh
Chapter 235 42107 2011-06-25 DDMinh
Chapter 234 41899 2011-06-25 DDMinh
Chapter 233 39592 2011-06-25 DDMinh
Chapter 232 41425 2011-06-25 DDMinh
Chapter 231 41792 2011-06-25 DDMinh
Chapter 230 44774 2011-06-25 DDMinh
Chapter 229 41471 2011-06-25 DDMinh
Chapter 228 40711 2011-06-25 DDMinh
Chapter 227 42102 2011-06-25 DDMinh
Chapter 226 39775 2011-06-25 DDMinh
Chapter 225 42388 2011-06-25 DDMinh
Chapter 224 39410 2011-06-25 DDMinh
Chapter 223 42038 2011-06-25 DDMinh
Chapter 222 40417 2011-06-25 DDMinh
Chapter 221 41462 2011-06-25 DDMinh
Chapter 220 46890 2011-06-25 DDMinh
Chapter 219 41510 2011-06-25 DDMinh
Chapter 218 41756 2011-06-25 DDMinh
Chapter 217 44043 2011-06-25 DDMinh
Chapter 216 43996 2011-06-25 DDMinh
Chapter 215 44135 2011-06-25 DDMinh
Chapter 214 44665 2011-06-25 DDMinh
Chapter 213 43163 2011-06-25 DDMinh
Chapter 212 45244 2011-06-25 DDMinh
Chapter 211 43673 2011-06-25 DDMinh
Chapter 210 42134 2011-06-25 DDMinh
Chapter 209 44158 2011-06-25 DDMinh
Chapter 208 40082 2011-06-25 DDMinh
Chapter 207 43705 2011-06-25 DDMinh
Chapter 206 43043 2011-06-25 DDMinh
Chapter 205 40747 2011-06-25 DDMinh
Chapter 204 48219 2011-06-25 DDMinh
Chapter 203 40839 2011-06-25 DDMinh
Chapter 202 41242 2011-06-25 DDMinh
Chapter 201 41596 2011-06-25 DDMinh
Chapter 200 44318 2011-06-25 DDMinh
Chapter 199 40443 2011-06-25 DDMinh
Chapter 198 42740 2011-06-25 DDMinh
Chapter 197 41607 2011-06-25 DDMinh
Chapter 196 41835 2011-06-25 DDMinh
Chapter 195 42223 2011-06-25 DDMinh
Chapter 194 39313 2011-06-25 DDMinh
Chapter 193 41684 2011-06-25 DDMinh
Chapter 192 40211 2011-06-25 DDMinh
Chapter 191 40760 2011-06-20 kben16
Chapter 190 42237 2011-06-20 kben16
Chapter 189 40174 2011-06-20 kben16
Chapter 188 39780 2011-06-20 kben16
Chapter 187 40589 2011-06-20 kben16
Chapter 186 40263 2011-06-20 kben16
Chapter 185 41018 2011-06-20 kben16
Chapter 184 41940 2011-07-22 † of †
Chapter 183 38928 2011-06-20 kben16
Chapter 182 39114 2011-06-20 kben16
Chapter 181 39223 2011-06-20 kben16
Chapter 180 41398 2011-06-20 kben16
Chapter 179 38446 2011-06-20 kben16
Chapter 178 38668 2011-06-20 kben16
Chapter 177 39070 2011-06-20 kben16
Chapter 176 39120 2011-06-20 kben16
Chapter 175 39895 2011-06-20 kben16
Chapter 174 42886 2011-06-20 kben16
Chapter 173 40406 2011-06-20 kben16
Chapter 172 40197 2011-06-20 kben16
Chapter 171 41308 2011-06-20 kben16
Chapter 170 42638 2011-06-20 kben16
Chapter 169 41371 2011-06-20 kben16
Chapter 168 41783 2011-06-20 kben16
Chapter 167 41141 2011-06-20 kben16
Chapter 166 42764 2011-06-20 kben16
Chapter 165 44228 2011-06-20 kben16
Chapter 164 44195 2011-06-20 kben16
Chapter 163 45255 2011-06-20 kben16
Chapter 162 45302 2011-06-20 kben16
Chapter 161 45453 2011-06-20 kben16
Chapter 160 43839 2011-06-20 kben16
Chapter 159 41226 2011-06-20 kben16
Chapter 158 41269 2011-06-20 kben16
Chapter 157 44350 2011-06-20 kben16
Chapter 156 44588 2011-06-20 kben16
Chapter 155 41719 2011-06-20 kben16
Chapter 154 43101 2011-06-20 kben16
Chapter 153 40963 2011-06-20 kben16
Chapter 152 42076 2011-06-20 kben16
Chapter 151 41777 2011-06-20 kben16
Chapter 150 46327 2011-06-20 kben16
Chapter 149 42180 2011-06-20 kben16
Chapter 148 42188 2011-06-20 kben16
Chapter 147 40013 2011-06-20 kben16
Chapter 146 40292 2011-06-20 kben16
Chapter 145 42965 2011-06-20 kben16
Chapter 144 42275 2011-06-20 kben16
Chapter 143 40410 2011-06-20 kben16
Chapter 142 43166 2011-06-20 kben16
Chapter 141 43344 2011-06-20 kben16
Chapter 140 42788 2011-06-20 kben16
Chapter 139 42674 2011-06-20 kben16
Chapter 138 40579 2011-06-20 kben16
Chapter 137 43354 2011-06-20 kben16
Chapter 136 41382 2011-06-20 kben16
Chapter 135 41491 2011-06-20 kben16
Chapter 134 39912 2011-06-20 kben16
Chapter 133 39770 2011-06-20 kben16
Chapter 132 39403 2011-06-20 kben16
Chapter 131 44204 2011-06-20 kben16
Chapter 130 43643 2011-06-20 kben16
Chapter 129 38138 2011-06-20 kben16
Chapter 128 38380 2011-06-20 kben16
Chapter 127 38188 2011-06-20 kben16
Chapter 126 38107 2011-06-20 kben16
Chapter 125 40145 2011-06-20 kben16
Chapter 124 38098 2011-06-20 kben16
Chapter 123 38566 2011-06-20 kben16
Chapter 122 41298 2011-07-21 † of †
Chapter 121 40094 2011-06-20 kben16
Chapter 120 44868 2011-06-20 kben16
Chapter 119 40408 2011-06-20 kben16
Chapter 118 41395 2011-07-21 † of †
Chapter 117 42895 2011-06-20 kben16
Chapter 116 40203 2011-06-20 kben16
Chapter 115 41738 2011-06-20 kben16
Chapter 114 40825 2011-06-20 kben16
Chapter 113 40691 2011-06-20 kben16
Chapter 112 42872 2011-06-20 kben16
Chapter 111 41413 2011-06-20 kben16
Chapter 110 46210 2011-06-20 kben16
Chapter 109 48286 2011-06-20 kben16
Chapter 108 48737 2010-05-21
Chapter 107 46732 2010-05-21
Chapter 106 42316 2011-06-20 kben16
Chapter 105 44614 2011-06-20 kben16
Chapter 104 43683 2011-06-20 kben16
Chapter 103 41198 2011-06-20 kben16
Chapter 102 41295 2011-06-20 kben16
Chapter 101 44819 2011-06-20 kben16
Chapter 100 45211 2011-06-20 kben16
Chapter 99 42200 2011-06-20 kben16
Chapter 98 41250 2011-06-20 kben16
Chapter 97 39404 2011-06-20 kben16
Chapter 96 39912 2011-06-20 kben16
Chapter 95 43748 2011-06-20 kben16
Chapter 94 43361 2011-06-20 kben16
Chapter 93 41038 2011-06-20 kben16
Chapter 92 43809 2011-06-20 kben16
Chapter 91 41667 2011-06-20 kben16
Chapter 90 42630 2011-06-20 kben16
Chapter 89 40312 2011-06-20 kben16
Chapter 88 41664 2011-06-20 kben16
Chapter 87 39482 2011-06-20 kben16
Chapter 86 41594 2011-06-20 kben16
Chapter 85 39845 2011-06-20 kben16
Chapter 84 39041 2011-06-20 kben16
Chapter 83 38965 2011-06-20 kben16
Chapter 82 39315 2011-06-20 kben16
Chapter 81 41550 2011-06-20 kben16
Chapter 80 43404 2011-06-20 kben16
Chapter 79 38651 2011-06-20 kben16
Chapter 78 38708 2011-06-20 kben16
Chapter 77 38755 2011-06-20 kben16
Chapter 76 39194 2011-06-20 kben16
Chapter 75 39750 2011-06-20 kben16
Chapter 74 39460 2011-06-20 kben16
Chapter 73 39125 2011-06-20 kben16
Chapter 72 42293 2011-06-20 kben16
Chapter 71 40702 2011-06-20 kben16
Chapter 70 41404 2011-06-20 kben16
Chapter 69 39285 2011-06-20 kben16
Chapter 68 41492 2011-06-20 kben16
Chapter 67 39040 2011-06-20 kben16
Chapter 66 39351 2011-06-20 kben16
Chapter 65 42382 2011-06-20 kben16
Chapter 64 39394 2011-06-20 kben16
Chapter 63 39727 2011-06-20 kben16
Chapter 62 43609 2011-06-20 kben16
Chapter 61 41872 2011-06-20 kben16
Chapter 60 50056 2011-06-20 kben16
Chapter 59 52681 2011-06-20 kben16
Chapter 58 42565 2011-06-20 kben16
Chapter 57 42899 2011-06-20 kben16
Chapter 56 41749 2011-06-20 kben16
Chapter 55 41780 2011-06-20 kben16
Chapter 54 40622 2011-06-20 kben16
Chapter 53 40603 2011-06-20 kben16
Chapter 52 39912 2011-06-19 kben16
Chapter 51 45514 2011-06-19 kben16
Chapter 50 42211 2011-06-19 kben16
Chapter 49 38560 2011-06-19 kben16
Chapter 48 40447 2011-06-19 kben16
Chapter 47 38571 2011-06-19 kben16
Chapter 46 38624 2011-06-19 kben16
Chapter 45 39089 2011-06-19 kben16
Chapter 44 38093 2011-06-19 kben16
Chapter 43 40617 2011-06-19 kben16
Chapter 42 38637 2011-06-19 kben16
Chapter 41 38763 2011-06-19 kben16
Chapter 40 40558 2011-06-19 kben16
Chapter 39 41091 2011-06-19 kben16
Chapter 38 39072 2011-06-19 kben16
Chapter 37 40539 2011-06-19 kben16
Chapter 36 48041 2011-06-19 kben16
Chapter 35 40158 2011-06-19 kben16
Chapter 34 42101 2011-06-19 kben16
Chapter 33 42105 2011-06-19 kben16
Chapter 32 40532 2011-06-19 kben16
Chapter 31 41116 2011-06-19 kben16
Chapter 30 43768 2011-06-19 kben16
Chapter 29 44076 2011-06-19 kben16
Chapter 28 50617 2011-06-19 kben16
Chapter 27 43165 2011-06-19 kben16
Chapter 26 45335 2011-06-19 kben16
Chapter 25 43570 2011-06-19 kben16
Chapter 24 42567 2011-06-19 kben16
Chapter 23 45507 2011-06-19 kben16
Chapter 22 43641 2011-06-19 kben16
Chapter 21 44150 2011-06-19 kben16
Chapter 20 48684 2011-06-19 kben16
Chapter 19 45293 2011-06-19 kben16
Chapter 18 43367 2011-06-19 kben16
Chapter 17 43704 2011-06-19 kben16
Chapter 16 43780 2011-06-19 kben16
Chapter 15 47124 2011-06-19 kben16
Chapter 14 46786 2011-06-19 kben16
Chapter 13 45320 2011-06-19 kben16
Chapter 12 49434 2011-06-19 kben16
Chapter 11 47444 2011-06-19 kben16
Chapter 10 49825 2011-06-19 kben16
Chapter 9 49652 2011-06-19 kben16
Chapter 8 49019 2011-06-19 kben16
Chapter 7 50230 2011-06-19 kben16
Chapter 6 51374 2010-04-22
Chapter 5 54031 2010-04-22
Chapter 4 56354 2010-04-22
Chapter 3 63146 2010-04-22
Chapter 2 65565 2011-06-19 kben16
Chapter 1 77017 2011-06-19 kben16
Gantz Osaka Special 002 21591 2011-06-27 DDMinh
Gantz Osaka Special 001 26634 2011-06-27 DDMinh
Nishi Special 001 28852 2011-06-27 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 101 )
COMMENT
mephistone / 2014/01/19 15:03 PM
Guest
Đây là Ending sao . sau thấy vẫn còn cả đống bí ẩn
Kevin Hung / 2013/08/14 19:49 PM
Guest
Truyen nay bao luc qua nhi
Wine / 2013/08/10 13:23 PM
Guest
Nhung chap cuoi binh thuong wa
CookieMonsta / 2013/08/10 09:10 AM
Member
móa bộ này hay vật vã lun trời !!
heo phong / 2013/07/12 22:57 PM
Guest
cam on anh chu thot, truyen rat hay. nhung dau chuong anh noi nhiu wa !
Doremonhg / 2013/07/11 22:29 PM
Guest
Ending ncl. Thật hổ danh tác giả của một siêu phẩm...
KuronoKei / 2013/07/11 07:43 AM
Guest
end ki vay, chua giai quyet dc gi het, con may thang san xuat GantZ o Duc nua sao ko giai quyet lun
badboy0811 / 2013/07/10 23:07 PM
Guest
cuối truyện tác giả nói còn phần đặc biệt nữa mà,hi vọng phần đặc biệt sẽ làm kết thúc hay chút,chứ kết thế này hơi nhạt.
TachibanaJiro / 2013/07/10 20:22 PM
Guest
sặc end nhảm k chịu được . Ít ra cũng phải hồi sinh được mấy người chết từ đầu chap tới h chứ T-T
Anh Zjk / 2013/06/29 11:15 AM
Guest
doc o dau the
Doremonhg / 2013/06/28 17:07 PM
Guest
Kết nhảm vl, nhảm nhất trong mấy truyện mình từng đọc đến Eng. Dù sao thì cũng vẫn là 1 siêu phẩm, chỉ mỗi tội từ Arc với mấy thằng khổng lồ là thành shit hết. 8/10
Code / 2013/06/28 15:57 PM
Guest
chap cuối nhìn chán vãi , trách gì mấy chap sau này ngắn tủn. có lẽ thằng cha này bí truyện
duy / 2013/06/25 19:14 PM
Guest
Cũng mới đọc hôm trước. Bộ này mong cái kết bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Đhs ông tác giả lại chơi nhau thế :( Ending chả ra cái quái gì, cũng còn chưa giải quyết được hết vấn đề luôn.
Duong Tu / 2013/06/25 14:16 PM
Guest
http://www.mangapanda.com/gantz/383 Kết thúc xàm vl thế này...
Mrgzen / 2013/06/25 12:21 PM
Guest
Suy chi cùng thì mấy thằng cầm số phận của mấy quả gantz với mấy thằng sản xuất gantz ở Đức vẫn ko sao à == thế này tập cuối thế đếch nào đc
fil fil / 2013/06/24 20:32 PM
Guest
đọc bản raw này mấy bạn final chap http://raw.senmanga.com/Gantz/383/30/
LOL / 2013/06/22 14:13 PM
Guest
20/6 rồi...!!! Khi nào mới post lên đây nhỉ...Chán gê........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gray wolf / 2013/06/22 13:59 PM
Guest
ra chap 383 rồi mà chưa có bản Eng,chắc khoảng tuần sau là có rồi
Jackles / 2013/06/13 22:44 PM
Guest
@Michael : vì kishimoto là "suýt chết" nghĩa là cắt gân tay nhưng được cứu sống kịp , trong lúc hấp hối , còn ý thức được đã bị gửi nhầm tới room , còn bọn kia là chết luôn nên kishimoto có tới 2 người
Micheal / 2013/05/24 21:59 PM
Guest
That vo li. Ngay tu dau tai sao khi cho ve tu can phong thi Kishimoto lai co den 2 nguoi ma cac nguoi khac thi khong ?
active / 2013/05/21 21:14 PM
Guest
ở 381 thằng kia mà không giúp thì anh main vẫn thoát cú giẫm chân. thằng khổng lồ chỉ được cái hơn ở thể lực, võ công máu liều thì còn thua xa main.
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
kirikono / 2013/05/16 20:30 PM
Member
vừa qua đọc chap 381 eng, công nhận t/g câu giờ quá à. Hết solo, lại solo, solo ko đk chuyển qua hội đồng, nghi chap sau hội đồng ko đk lại để main chạy lại solo quá à =))
kiraler / 2013/05/16 19:59 PM
Guest
chap 381 anh main nhà ta đang chém xuống tưởng ăn ai ngờ thằng khổng lồ hạ thấp người rồi tung 1 cước hất văng anh main ra xa và ko để a main đứng dậy hắn lao đến định one hit = cú dẫm tuy nhiên Ryuji(thằng chơi quyền tóc trắng team tokyo ấy) đã chặn cú đó lại và anh hy sinh sau vài trang tiếp đến Kaiji( vẫn team nhật) tiếp chiến sau đó cả tean nhật lao vào hội đồng. trang cuối là cảnh Ryuji hấp hối và anh main như ngộ ra điều gì đó(khóc tùm lum luôn) hết chap.
Fujiki / 2013/05/15 20:32 PM
Guest
có 381 rồi cuối cùng main cũng ăn hành và bọn kia cũng phải lao vào chơi trò hội đồng =))
puppet_master_sasori / 2013/05/01 22:45 PM
Member
hơn 13m mà chê ít ah