m88

Hiệp Khách Giang Hồ

  • Tác giả : YANG Jae Hyun, JEON Geuk-jin (Tác giả The Breaker, the Breaker New Wave)
  • Thể loại : Action, Adventure, Comedy, Drama, Ecchi, Fantasy, Martial Arts, Romance, Shounen
  • Nguồn : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-03-11
  • View :31241171

 

 Tên Tiếng Anh: Ruler of the Land
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .
 

-Hãy bấm THANKS và COMMENT để động viên nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 454 38378 2014-04-18 Tra Xanh
Chapter 453 58850 2014-04-04 Tra Xanh
Chapter 452 74032 2014-03-18 DDMinh
Chapter 451 68196 2014-03-04 DDMinh
Chapter 450 74630 2014-02-18 DDMinh
Chapter 449 87208 2014-01-19 DDMinh
Chapter 448 79654 2014-01-04 Tra Xanh
Chapter 447 74932 2013-12-17 Tra Xanh
Chapter 446 66988 2013-12-01 Tra Xanh
Chapter 445 90098 2013-11-21 Tra Xanh
Chapter 444 92210 2013-11-05 DDMinh
Chapter 443 75918 2013-10-06 Tra Xanh
Chapter 442 63008 2013-09-19 Tra Xanh
Chapter 441 54080 2013-09-05 Tra Xanh
Chapter 440 56745 2013-08-19 Tra Xanh
Chapter 439 48844 2013-08-03 Tra Xanh
Chapter 438 45773 2013-07-18 Tra Xanh
Chapter 437 49659 2013-07-03 Congnamv3
Chapter 436 46912 2013-06-17 Tra Xanh
Chapter 435 44467 2013-06-03 Tra Xanh
Chapter 434 44185 2013-05-18 DDMinh
Chapter 433 96047 2013-05-06 DDMinh
Chapter 432 131910 2013-04-21 Trà Xanh
Chapter 431 150348 2013-04-09 Trà Xanh
Chapter 430 162622 2013-03-05 Trà Xanh
Chapter 429 143529 2013-02-05 Trà Xanh
Chapter 428 132364 2013-01-21 Trà Xanh
Chapter 427 141846 2013-01-06 Trà Xanh
Chapter 426 169232 2012-12-18 Trà Xanh
Chapter 425 143555 2012-12-04 Trà Xanh
Chapter 424 144831 2012-11-20 SNSD
Chapter 423 179308 2012-11-09 Trà Xanh
Chapter 422 167399 2012-10-21 Trà Xanh
Chapter 421 155136 2012-10-02 Trà Xanh
Chapter 420 154456 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 419 155443 2012-09-07 Trà Xanh
Chapter 418 174733 2012-08-23 Trà Xanh
Chapter 417 153368 2012-08-17 apoleensun
Chapter 416 176574 2012-07-22
Chapter 415 191802 2012-07-19 † of †
Chapter 414 170486 2012-06-04 DDMinh
Chapter 413 170127 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 412 164730 2012-05-04 DDMinh
Chapter 411 153602 2012-04-19 DDMinh
Chapter 410 145075 2012-04-06 DDMinh
Chapter 409 133018 2012-03-21 DDMinh
Chapter 408 127834 2012-03-08 DDMinh
Chapter 407 127088 2012-02-27 DDMinh
Chapter 406 133517 2012-02-04 DDMinh
Chapter 405 126853 2012-01-19 DDMinh
Chapter 404 124938 2012-01-05 banmidou
Chapter 403 166161 2011-12-03 DDMinh
Chapter 402 147621 2011-11-06 DDMinh
Chapter 401 143245 2011-10-20 banmidou
Chapter 400 171729 2011-10-06 banmidou
Chapter 399 145687 2011-09-08 DDMinh
Chapter 398 146998 2011-08-23 banmidou
Chapter 397 158181 2011-08-06 banmidou
Chapter 396 137745 2011-08-07 banmidou
Chapter 395 168443 2011-07-14 banmidou
Chapter 394 168745 2011-06-29 DDMinh
Chapter 393 146546 2011-06-10 banmidou
Chapter 392 145666 2011-05-23 banmidou
Chapter 391 139718 2011-05-14 banmidou
Chapter 390 155575 2011-04-26 banmidou
Chapter 389 139342 2011-04-19 banmidou
Chapter 388 135491 2011-04-12 dodangminh_DDM_20695
Chapter 387 129925 2011-04-06 dodangminh_DDM_20695
Chapter 386 139099 2011-03-29 banmidou
Chapter 385 134233 2011-03-22 banmidou
Chapter 384 186432 2011-06-29 DDMinh
Chapter 383 127496 2011-03-11 banmidou
Chapter 382 123974 2011-03-08 banmidou
Chapter 381 131014 2013-02-12 Trà Xanh
Chapter 380! 129069 2013-03-13 DDMinh
Chapter 379! 115818 2013-03-13 DDMinh
Chapter 378! 113256 2013-03-13 DDMinh
Chapter 377! 120197 2013-03-13 DDMinh
Chapter 376! 120396 2013-03-13 DDMinh
Chapter 375! 150602 2013-03-13 DDMinh
Chapter 374! 133787 2013-03-13 DDMinh
Chapter 373! 159744 2013-03-13 DDMinh
Chapter 372 182623 2010-07-31
Chapter 371 131914 2010-07-02
Chapter 370! 142621 2013-03-13 DDMinh
Chapter 369 111655 2010-06-18
Chapter 368 109318 2010-06-16
Chapter 367 109809 2010-06-05
Chapter 366 108271 2010-06-05
Chapter 365 110366 2010-06-05
Chapter 364 107349 2010-06-05
Chapter 363 122448 2010-05-31
Chapter 362 124911 2010-05-31
Chapter 361 130864 2010-06-02
Chapter 360 137493 2010-04-26
Chapter 359 115077 2010-04-12
Chapter 358 112262 2010-04-18
Chapter 357 110070 2010-04-18
Chapter 356 117712 2010-03-17
Chapter 355 114539 2010-03-14
Chapter 354 104874 2010-04-18
Chapter 353 104122 2010-04-18
Chapter 352 103249 2010-04-18
Chapter 351 108515 2010-04-18
Chapter 350 116838 2010-04-18
Chapter 349 117703 2010-04-18
Chapter 348 128677 2010-04-18
Chapter 347 60347 2012-04-01 acquy588
Chapter 346 58128 2012-04-01 acquy588
Chapter 345 60248 2012-04-01 acquy588
Chapter 344 55715 2012-04-01 acquy588
Chapter 343 54689 2012-04-01 acquy588
Chapter 342 55514 2012-04-01 acquy588
Chapter 341 58655 2012-04-01 acquy588
Chapter 340 ! 67225 2012-10-26 SNSD
Chapter 339 53514 2012-10-26 SNSD
Chapter 338 53660 2012-10-26 SNSD
Chapter 337 54974 2012-10-26 SNSD
Chapter 336 59581 2012-10-26 SNSD
Chapter 335 59317 2012-10-26 SNSD
Chapter 334 57611 2012-10-07 SNSD
Chapter 333 61285 2012-10-07 SNSD
Chapter 332 63453 2012-10-07 SNSD
Chapter 331 65608 2012-10-07 SNSD
Chapter 330 73310 2012-10-07 SNSD
Chapter 329 65088 2012-10-07 SNSD
Chapter 328 67330 2012-10-07 SNSD
Chapter 327 65456 2012-10-07 SNSD
Chapter 326 64849 2012-10-04 SNSD
Chapter 325 66755 2012-10-04 SNSD
Chapter 324 65497 2012-10-04 SNSD
Chapter 323 65969 2012-10-07 SNSD
Chapter 322 65375 2012-10-04 SNSD
Chapter 321 65191 2012-10-04 SNSD
Chapter 320 71190 2012-10-04 SNSD
Chapter 319 58986 2012-10-04 SNSD
Chapter 318 58410 2012-09-27 SNSD
Chapter 317 56806 2012-09-27 SNSD
Chapter 316 57852 2012-09-27 SNSD
Chapter 315 61857 2012-09-27 SNSD
Chapter 314 63453 2012-09-27 SNSD
Chapter 313 63424 2012-09-21 SNSD
Chapter 312 64317 2012-09-21 SNSD
Chapter 311 65393 2012-09-21 SNSD
Chapter 310 70386 2012-09-19 SNSD
Chapter 309 65549 2012-09-19 SNSD
Chapter 308 67150 2012-09-19 SNSD
Chapter 307 71088 2012-09-16 SNSD
Chapter 306 73692 2012-09-16 SNSD
Chapter 305 77207 2012-09-14 SNSD
Chapter 304 80737 2012-09-14 SNSD
Chapter 303 189968 2012-09-14 SNSD
Chapter 302 44401 2012-09-14 SNSD
Chapter 301 45951 2012-09-10 SNSD
Chapter 300 51199 2012-09-08 SNSD
Chapter 299 39271 2012-09-08 SNSD
Chapter 298 38894 2012-09-08 SNSD
Chapter 297 39666 2012-09-08 SNSD
Chapter 296 39981 2012-09-07 SNSD
Chapter 295 40108 2012-09-07 SNSD
Chapter 294 41537 2012-09-07 SNSD
Chapter 293 42647 2012-08-31 SNSD
Chapter 292 43145 2012-08-30 SNSD
Chapter 291 42539 2012-08-29 SNSD
Chapter 290 44236 2012-08-27 SNSD
Chapter 289 39150 2012-08-27 SNSD
Chapter 288 38950 2012-08-27 SNSD
Chapter 287 39191 2012-08-27 SNSD
Chapter 286 39861 2012-08-27 SNSD
Chapter 285 40565 2012-08-27 SNSD
Chapter 284 40432 2012-08-27 SNSD
Chapter 283 39879 2012-08-23 SNSD
Chapter 282 39696 2012-08-23 SNSD
Chapter 281 40015 2012-08-23 SNSD
Chapter 280 43041 2012-08-23 SNSD
Chapter 279 38656 2012-08-23 SNSD
Chapter 278 37510 2012-08-22 SNSD
Chapter 277 37270 2012-08-22 SNSD
Chapter 276 37673 2012-08-20 SNSD
Chapter 275 39304 2012-08-20 SNSD
Chapter 274 37923 2012-08-17 SNSD
Chapter 273 36997 2012-08-17 SNSD
Chapter 272 37047 2012-08-17 SNSD
Chapter 271 39809 2012-08-17 SNSD
Chapter 270 42847 2012-08-16 SNSD
Chapter 269 39467 2012-08-16 SNSD
Chapter 268 41337 2012-08-16 SNSD
Chapter 267 40814 2012-08-16 SNSD
Chapter 266 40297 2012-08-16 SNSD
Chapter 265 43480 2012-08-16 SNSD
Chapter 264 42285 2012-08-15 SNSD
Chapter 263 43132 2012-08-15 SNSD
Chapter 262 42819 2012-08-15 SNSD
Chapter 261 42477 2012-08-15 SNSD
Chapter 260 44957 2012-08-15 SNSD
Chapter 259 38975 2012-08-15 SNSD
Chapter 258 38406 2012-08-15 SNSD
Chapter 257 38036 2012-08-15 SNSD
Chapter 256 39221 2012-08-15 SNSD
Chapter 255 40906 2012-08-15 SNSD
Chapter 254 41191 2012-08-09 SNSD
Chapter 253 36272 2012-08-09 SNSD
Chapter 252 35558 2012-08-09 SNSD
Chapter 251 35969 2012-08-09 SNSD
Chapter 250 41188 2012-08-09 SNSD
Chapter 249 34892 2012-08-09 SNSD
Chapter 248 35029 2012-08-09 SNSD
Chapter 247 38462 2012-08-09 SNSD
Chapter 246 36469 2012-08-04 SNSD
Chapter 245 37103 2012-08-04 SNSD
Chapter 244 33100 2012-08-03 SNSD
Chapter 243 32717 2012-08-03 SNSD
Chapter 242 32047 2012-08-03 SNSD
Chapter 241 33270 2012-08-03 SNSD
Chapter 240 35813 2012-08-01 SNSD
Chapter 239 31592 2012-08-01 SNSD
Chapter 238 30687 2012-08-01 SNSD
Chapter 237 30447 2012-08-01 SNSD
Chapter 236 31267 2012-08-01 SNSD
Chapter 235 32265 2012-08-01 SNSD
Chapter 234 30976 2012-08-01 SNSD
Chapter 233 31901 2012-08-01 SNSD
Chapter 232 32882 2012-08-01 SNSD
Chapter 231 35890 2012-08-01 SNSD
Chapter 230 41586 2012-07-27
Chapter 229 39008 2012-07-27
Chapter 228 39540 2012-07-27
Chapter 227 39961 2012-07-27
Chapter 226 40092 2012-07-26
Chapter 225 40543 2012-07-26
Chapter 224 38990 2012-07-26
Chapter 223 40212 2012-07-26
Chapter 222 40297 2012-07-23
Chapter 221 40664 2012-07-23
Chapter 220 46303 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 219 39727 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 218 39790 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 217 39961 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 216 39994 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 215 40921 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 214 35258 2012-07-26
Chapter 213 34666 2012-07-26
Chapter 212 41444 2012-07-26
Chapter 211 44542 2012-07-26
Chapter 210 44179 2012-07-26
Chapter 209 40840 2012-07-26
Chapter 208 40281 2012-07-26
Chapter 207 40310 2012-07-20 † of †
Chapter 206 35950 2012-07-17
Chapter 205 36470 2012-07-17
Chapter 204 35557 2012-07-26
Chapter 203 37556 2012-07-26
Chapter 202 37894 2012-07-26
Chapter 201 31333 2012-07-26
Chapter 200 40736 2012-07-14
Chapter 199 31248 2012-07-14
Chapter 198 31242 2012-07-14
Chapter 197 32943 2012-07-14
Chapter 196 32745 2012-07-11
Chapter 195 32314 2012-07-11
Chapter 194 31760 2012-07-11
Chapter 193 34651 2012-07-11
Chapter 192 32438 2012-07-08
Chapter 191 32168 2012-07-08
Chapter 190 33706 2012-07-08
Chapter 189 34138 2012-07-08
Chapter 188 31695 2012-07-06
Chapter 187 32428 2012-07-06
Chapter 186 31291 2012-07-06
Chapter 185 33717 2012-07-06
Chapter 184 30835 2012-07-04
Chapter 183 32085 2012-07-04
Chapter 182 31607 2012-07-04
Chapter 181 32761 2012-07-04
Chapter 180 35200 2012-07-01
Chapter 179 32027 2012-07-01
Chapter 178 31330 2012-06-30
Chapter 177 32267 2012-06-30
Chapter 176 32882 2012-06-29
Chapter 175 34876 2012-06-29
Chapter 174 33688 2012-06-28
Chapter 173 34373 2012-06-28
Chapter 172 35331 2012-06-28
Chapter 171 37076 2012-06-28
Chapter 170 39783 2012-06-26
Chapter 169 39661 2012-06-26
Chapter 168 35443 2012-06-25
Chapter 167 34932 2012-06-25
Chapter 166 34486 2012-06-25
Chapter 165 35459 2012-06-25
Chapter 164 35139 2012-06-25
Chapter 163 37508 2012-06-25
Chapter 162 38380 2012-06-20
Chapter 161 42395 2012-06-20
Chapter 160 41715 2012-06-19 Trà Xanh
Chapter 159 38694 2012-06-19 Trà Xanh
Chapter 158 38062 2012-06-18 24h VIP
Chapter 157 36677 2012-06-18 24h VIP
Chapter 156 36124 2012-06-18 24h VIP
Chapter 155 36475 2012-06-18 24h VIP
Chapter 154 34306 2012-06-18 24h VIP
Chapter 153 34172 2012-06-18 24h VIP
Chapter 152 33917 2012-06-18 24h VIP
Chapter 151 34405 2012-06-18 24h VIP
Chapter 150 38103 2012-06-18 24h VIP
Chapter 149 33964 2012-06-18 24h VIP
Chapter 148 34182 2012-06-14 24h VIP
Chapter 147 34697 2012-06-14 24h VIP
Chapter 146 34398 2012-06-12
Chapter 145 34953 2012-06-12
Chapter 144 32748 2012-06-12
Chapter 143 32792 2012-06-12
Chapter 142 32659 2012-06-12
Chapter 141 33071 2012-06-12
Chapter 140 35188 2012-06-12
Chapter 139 32325 2012-06-12
Chapter 138 33201 2012-06-12
Chapter 137 34658 2012-06-12
Chapter 136 33593 2012-06-08 M20695
Chapter 135 33021 2012-06-08 M20695
Chapter 134 31578 2012-06-08 M20695
Chapter 133 31871 2012-06-08 M20695
Chapter 132 31745 2012-06-08 M20695
Chapter 131 31377 2012-06-08 M20695
Chapter 130 33783 2012-06-08 M20695
Chapter 129 31838 2012-06-08
Chapter 128 30375 2012-06-04 DDMinh
Chapter 127 30118 2012-06-04
Chapter 126 32410 2012-05-28 DDMinh
Chapter 125 31254 2012-05-28 DDMinh
Chapter 124 29896 2012-05-28 DDMinh
Chapter 123 30124 2012-05-28 DDMinh
Chapter 122 29895 2012-05-28 DDMinh
Chapter 121 32417 2012-05-28 DDMinh
Chapter 120 36841 2012-05-24 DDMinh
Chapter 119 30985 2012-05-21 DDMinh
Chapter 118 30906 2012-05-21 DDMinh
Chapter 117 31920 2012-05-21 DDMinh
Chapter 116 33407 2012-05-21 DDMinh
Chapter 115 34157 2012-05-21 DDMinh
Chapter 114 33544 2012-05-21 DDMinh
Chapter 113 35741 2012-05-21 DDMinh
Chapter 112 37492 2012-05-15 DDMinh
Chapter 111 38719 2012-05-15 DDMinh
Chapter 110 38898 2012-05-14 DDMinh
Chapter 109 35347 2012-05-14 DDMinh
Chapter 108 34302 2012-05-13 DDMinh
Chapter 107 33616 2012-05-13 DDMinh
Chapter 106 33758 2012-05-13 DDMinh
Chapter 105 34602 2012-05-13 DDMinh
Chapter 104 33286 2012-05-13 DDMinh
Chapter 103 34732 2012-05-13 DDMinh
Chapter 102 34464 2012-05-11 DDMinh
Chapter 101 34723 2012-05-11 DDMinh
Chapter 100 40938 2012-05-09 DDMinh
Chapter 99 32079 2012-05-09 DDMinh
Chapter 98 30766 2012-05-08 DDMinh
Chapter 97 31003 2012-05-08 DDMinh
Chapter 96 31351 2012-05-07 DDMinh
Chapter 95 32619 2012-05-07 DDMinh
Chapter 94 30900 2012-05-06 DDMinh
Chapter 93 30743 2012-05-06 DDMinh
Chapter 92 31810 2012-05-06 DDMinh
Chapter 91 34154 2012-05-06 DDMinh
Chapter 90 36086 2012-05-04 DDMinh
Chapter 89 32019 2012-05-04 DDMinh
Chapter 88 31223 2012-05-04 DDMinh
Chapter 87 31065 2012-05-04 DDMinh
Chapter 86 32282 2012-05-02 DDMinh
Chapter 85 34373 2012-04-27 DDMinh
Chapter 84 31247 2012-04-26 DDMinh
Chapter 83 31316 2012-04-26 DDMinh
Chapter 82 31826 2012-04-26 DDMinh
Chapter 80 36241 2012-04-26 DDMinh
Chapter 79 30757 2012-04-24 DDMinh
Chapter 78 31162 2012-04-24 DDMinh
Chapter 77 31047 2012-04-23 DDMinh
Chapter 76 29496 2012-04-21 DDMinh
Chapter 75 29961 2012-04-21 DDMinh
Chapter 74 28547 2012-04-20 DDMinh
Chapter 73 33467 2012-04-20 DDMinh
Chapter 72 31481 2012-04-22 DDMinh
Chapter 71 34621 2012-04-19 DDMinh
Chapter 70 35939 2012-04-18 DDMinh
Chapter 69 31708 2012-04-18 DDMinh
Chapter 68 32357 2012-04-17 DDMinh
Chapter 67 33190 2012-04-17 DDMinh
Chapter 66 35003 2012-04-17 DDMinh
Chapter 65 35315 2012-04-17 DDMinh
Chapter 64 33966 2012-04-17 DDMinh
Chapter 63 34247 2012-04-17 DDMinh
Chapter 62 35743 2012-04-17 DDMinh
Chapter 61 35720 2012-04-11 DDMinh
Chapter 60 39221 2012-04-11 DDMinh
Chapter 59 33533 2012-04-10 DDMinh
Chapter 58 33040 2012-04-10 DDMinh
Chapter 57 30974 2012-04-09 DDMinh
Chapter 56 31527 2012-04-09 DDMinh
Chapter 55 30910 2012-04-08 DDMinh
Chapter 54 29102 2012-04-08 DDMinh
Chapter 53 28032 2012-04-08 DDMinh
Chapter 52 28544 2012-04-08 DDMinh
Chapter 51 29655 2012-04-06 DDMinh
Chapter 50 31963 2012-04-05 DDMinh
Chapter 49 26535 2012-04-05 DDMinh
Chapter 48 26074 2012-04-04 DDMinh
Chapter 47 26172 2012-04-04 DDMinh
Chapter 46 26232 2012-04-03 DDMinh
Chapter 45 27369 2012-04-03 DDMinh
Chapter 44 26458 2012-04-03 DDMinh
Chapter 43 27409 2012-04-02 DDMinh
Chapter 42 27192 2012-04-02 DDMinh
Chapter 41 26966 2012-04-02 DDMinh
Chapter 40 30172 2012-04-02 DDMinh
Chapter 39 26329 2012-03-31 DDMinh
Chapter 38 26717 2012-03-31 DDMinh
Chapter 37 25773 2012-03-31 DDMinh
Chapter 36 26899 2012-03-31 DDMinh
Chapter 35 28900 2012-03-28 DDMinh
Chapter 34 28537 2012-03-28 DDMinh
Chapter 33 27415 2012-03-27 DDMinh
Chapter 32 27190 2012-03-27 DDMinh
Chapter 31 27788 2012-03-27 DDMinh
Chapter 30 29629 2012-03-27 DDMinh
Chapter 29 30313 2012-03-27 DDMinh
Chapter 28 31866 2012-03-22 DDMinh
Chapter 27 30909 2013-03-24 Trà Xanh
Chapter 26 27847 2012-03-22 DDMinh
Chapter 25 27151 2012-03-21 DDMinh
Chapter 24 26484 2012-03-20 DDMinh
Chapter 23 26567 2012-03-20 DDMinh
Chapter 22 26861 2012-03-18 DDMinh
Chapter 21 27483 2012-03-17 DDMinh
Chapter 20 28676 2012-03-16 DDMinh
Chapter 19 25997 2012-03-15 DDMinh
Chapter 18 26331 2012-03-15 DDMinh
Chapter 17 26354 2012-03-14 DDMinh
Chapter 16 25949 2012-03-12 DDMinh
Chapter 15 26369 2012-03-11 DDMinh
Chapter 14 25823 2012-03-08 DDMinh
Chapter 13 24951 2012-03-07 DDMinh
Chapter 12 24973 2012-03-07 DDMinh
Chapter 11 25385 2012-03-07 DDMinh
Chapter 10 28914 2012-03-05 DDMinh
Chapter 9 24910 2012-03-04 DDMinh
Chapter 8 25964 2012-03-04 DDMinh
Chapter 7 25820 2012-03-03 DDMinh
Chapter 6 26617 2012-03-02 DDMinh
Chapter 5 25418 2012-03-02 DDMinh
Chapter 4 27783 2012-03-01 DDMinh
Chapter 3 30141 2012-02-28 DDMinh
Chapter 2 32944 2012-02-28 DDMinh
Chapter 1 62798 2012-02-21 DDMinh
Volume 72 82201 2010-04-18
Volume 71 68163 2010-04-18
Volume 70 69687 2010-04-18
Volume 69 88046 2010-04-18
Volume 68 65832 2010-04-18
Volume 67 63467 2010-04-18
Volume 66 64130 2010-04-18
Volume 65 70738 2010-04-18
Volume 64 63866 2010-04-18
Volume 63 75355 2010-04-18
Volume 62 75564 2010-04-18
Volume 61 68975 2010-04-18
Volume 60 85391 2010-04-18
Volume 59 74784 2010-04-18
Volume 58 56462 2010-04-18
Volume 57 55100 2010-04-18
Volume 56 54875 2010-04-18
Volume 55 55301 2010-04-17
Volume 54 55417 2010-04-17
Volume 53 58756 2010-04-17
Volume 52 67084 2010-04-17
Volume 51 62199 2010-04-17
Volume 50 67641 2010-04-17
Volume 49 59470 2010-04-17
Volume 48 58292 2010-04-17
Volume 47 57260 2010-04-17
Volume 46 55032 2010-04-17
Volume 45 57881 2010-04-17
Volume 44 55686 2010-04-17
Volume 43 71016 2010-04-17
Volume 42 57580 2010-04-17
Volume 41 57795 2010-04-17
Volume 40 65923 2010-04-17
Volume 39 60082 2010-04-17
Volume 38 63738 2010-04-17
Volume 37 60286 2010-04-17
Volume 36 60254 2010-04-17
Volume 35 61334 2010-04-17
Volume 34 55222 2010-04-17
Volume 33 55851 2010-04-17
Volume 32 55500 2010-04-17
Volume 31 55364 2010-04-17
Volume 30 68140 2010-04-17
Volume 29 50049 2010-04-17
Volume 28 51892 2010-04-17
Volume 27 59303 2010-04-17
Volume 26 59708 2010-04-17
Volume 25 66047 2010-04-17
Volume 24 56101 2010-04-17
Volume 23 63814 2010-04-17
Volume 22 54794 2010-04-17
Volume 21 52019 2010-04-17
Volume 20 60050 2010-04-17
Volume 19 53926 2010-04-17
Volume 18 55968 2010-04-17
Volume 17 62203 2010-04-17
Volume 16 64642 2010-04-17
Volume 15 65538 2010-04-17
Volume 14 60143 2010-04-17
Volume 13 63668 2010-04-17
Volume 12 61906 2010-04-17
Volume 11 59756 2010-04-17
Volume 10 68192 2010-04-17
Volume 9 63296 2010-04-17
Volume 8 62706 2010-04-17
Volume 7 65119 2010-04-17
Volume 6 64913 2010-04-17
Volume 5 66708 2010-04-17
Volume 4 70785 2010-04-17
Volume 3 70812 2010-04-17
Volume 2 82076 2010-04-17
Volume 1 159309 2010-04-17
Facebook
MANGA24H Comment ( 455 )
COMMENT
thanhoverdie / 2014/02/21 13:33 PM
Guest
chác đọc xong chuyện này ta cũng già như Lão Kiếm Hoàng rồi
duy / 2014/02/14 11:48 AM
Guest
hix ! co chap moi roi nhung lai phai doi dich nua~ ! hix
Hợi / 2014/02/10 13:08 PM
Guest
Sao lâu có chap mới quá vậy ?
Đức / 2014/02/07 11:58 AM
Guest
lâu quá. chéc tết rồi các ad còn đang bận nên chưa dịch đc rồi :v
Nhân / 2014/02/06 19:14 PM
Guest
sao lâu có chap 450 vậy hơn nữa tháng rùi
duy thanh / 2014/01/16 18:54 PM
Guest
kiểu này chắc học tiếng hàn thật quá :D =))
duy thanh / 2014/01/09 06:24 AM
Guest
doc. chua da~ nua~ lai. het' 1 chaper nua~ oai`....
an / 2014/01/03 19:54 PM
Guest
vao xom truyen doc chap 449
fg / 2014/01/03 13:28 PM
Guest
học tiếng hàn lun đi mọi người
vai~ / 2013/12/31 20:32 PM
Guest
1 nam 1 chap da 3 nam
duy thanh / 2013/12/15 10:32 AM
Guest
ây da.. chaper 447 tiếng hàn ko sao mà đọc đây ad.........^^
duy thanh / 2013/12/07 12:43 PM
Guest
neu' mun' anh em tip' tuc. ung~ ho. wed thi` mau mau up' di...ad oi.....doi lau ..nan? lam''
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
Bjn / 2013/12/06 06:23 AM
Guest
that su thi minh` rat rat thich bo truyen nay` ! neu lam ra mot bo phim kiem hiep thi hay bjet may nhj ! minh thay noi dung rat hay nhan vat cung rat vui ve lam cho nguoi doc thay thu vj va loi cuon !
Aa / 2013/11/29 23:02 PM
Guest
tôi hận mình vì đã đọc bộ manga này :U
khoa / 2013/11/26 17:56 PM
Guest
chắc đến chết mình mới đọc hết bộ này
gemballa / 2013/11/26 08:30 AM
Guest
t doc nay tu nam 2006 den h .theo muon nan lun
ThanhHoa36 / 2013/11/25 15:07 PM
Guest
luc nao moi co chap moo vay cac bac
Hà Minh Phương / 2013/11/25 12:08 PM
Guest
Chính thức từ bỏ Hiệp Khách Giang Hồ từ hôm nay >"<
Giang / 2013/11/12 10:46 AM
Guest
mỗi lần vào manga tôi lại đều tay kéo thật từ từ xuống để xem chập mới ra chưa rồi lại hụt hẫng vãi shjt éo thấy j đê ca xi a
traixha / 2013/11/11 20:30 PM
Guest
Gần 1 tháng rồi nha..!
như cc / 2013/11/03 11:10 AM
Guest
truyền nhân bộ truyện này đã chết ...
uoc gi / 2013/10/30 20:45 PM
Guest
ra nhanh dum cai, doi cho duoi qua, truyen hay co khac, lau vai hang
hehe / 2013/09/14 22:41 PM
Guest
đợi chờ là hạnh phúc! mọi người hạnh phúc dài dài nhé <3
cho lau qua / 2013/09/02 20:42 PM
Guest
doi mai moi ra 1 chap
linhnguyen / 2013/09/02 00:43 AM
Guest
lâu ra chap mới vậy...sắp lấy v rùi mà vẫn chưa xong.hix