m88

Hiệp Khách Giang Hồ

  • Tác giả : YANG Jae Hyun, JEON Geuk-jin (Tác giả The Breaker, the Breaker New Wave)
  • Thể loại : Action, Adventure, Comedy, Drama, Ecchi, Fantasy, Martial Arts, Romance, Shounen
  • Nguồn : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-03-11
  • View :31338331

 

 Tên Tiếng Anh: Ruler of the Land
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .
 

-Hãy bấm THANKS và COMMENT để động viên nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 454 43540 2014-04-18 Tra Xanh
Chapter 453 60370 2014-04-04 Tra Xanh
Chapter 452 75086 2014-03-18 DDMinh
Chapter 451 68908 2014-03-04 DDMinh
Chapter 450 75370 2014-02-18 DDMinh
Chapter 449 87914 2014-01-19 DDMinh
Chapter 448 80104 2014-01-04 Tra Xanh
Chapter 447 75340 2013-12-17 Tra Xanh
Chapter 446 67420 2013-12-01 Tra Xanh
Chapter 445 90570 2013-11-21 Tra Xanh
Chapter 444 92564 2013-11-05 DDMinh
Chapter 443 76246 2013-10-06 Tra Xanh
Chapter 442 63274 2013-09-19 Tra Xanh
Chapter 441 54358 2013-09-05 Tra Xanh
Chapter 440 57027 2013-08-19 Tra Xanh
Chapter 439 49084 2013-08-03 Tra Xanh
Chapter 438 46007 2013-07-18 Tra Xanh
Chapter 437 49875 2013-07-03 Congnamv3
Chapter 436 47146 2013-06-17 Tra Xanh
Chapter 435 44715 2013-06-03 Tra Xanh
Chapter 434 44385 2013-05-18 DDMinh
Chapter 433 96265 2013-05-06 DDMinh
Chapter 432 132162 2013-04-21 Trà Xanh
Chapter 431 150590 2013-04-09 Trà Xanh
Chapter 430 162892 2013-03-05 Trà Xanh
Chapter 429 143745 2013-02-05 Trà Xanh
Chapter 428 132584 2013-01-21 Trà Xanh
Chapter 427 142042 2013-01-06 Trà Xanh
Chapter 426 169436 2012-12-18 Trà Xanh
Chapter 425 143743 2012-12-04 Trà Xanh
Chapter 424 145025 2012-11-20 SNSD
Chapter 423 179468 2012-11-09 Trà Xanh
Chapter 422 167569 2012-10-21 Trà Xanh
Chapter 421 155320 2012-10-02 Trà Xanh
Chapter 420 154676 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 419 155635 2012-09-07 Trà Xanh
Chapter 418 174933 2012-08-23 Trà Xanh
Chapter 417 153574 2012-08-17 apoleensun
Chapter 416 176746 2012-07-22
Chapter 415 191996 2012-07-19 † of †
Chapter 414 170644 2012-06-04 DDMinh
Chapter 413 170305 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 412 164882 2012-05-04 DDMinh
Chapter 411 153750 2012-04-19 DDMinh
Chapter 410 145243 2012-04-06 DDMinh
Chapter 409 133180 2012-03-21 DDMinh
Chapter 408 128024 2012-03-08 DDMinh
Chapter 407 127332 2012-02-27 DDMinh
Chapter 406 133841 2012-02-04 DDMinh
Chapter 405 127151 2012-01-19 DDMinh
Chapter 404 125206 2012-01-05 banmidou
Chapter 403 166433 2011-12-03 DDMinh
Chapter 402 147893 2011-11-06 DDMinh
Chapter 401 143529 2011-10-20 banmidou
Chapter 400 172079 2011-10-06 banmidou
Chapter 399 145969 2011-09-08 DDMinh
Chapter 398 147272 2011-08-23 banmidou
Chapter 397 158459 2011-08-06 banmidou
Chapter 396 138029 2011-08-07 banmidou
Chapter 395 168863 2011-07-14 banmidou
Chapter 394 169107 2011-06-29 DDMinh
Chapter 393 146880 2011-06-10 banmidou
Chapter 392 145994 2011-05-23 banmidou
Chapter 391 140056 2011-05-14 banmidou
Chapter 390 155977 2011-04-26 banmidou
Chapter 389 139702 2011-04-19 banmidou
Chapter 388 135845 2011-04-12 dodangminh_DDM_20695
Chapter 387 130211 2011-04-06 dodangminh_DDM_20695
Chapter 386 139383 2011-03-29 banmidou
Chapter 385 134523 2011-03-22 banmidou
Chapter 384 186712 2011-06-29 DDMinh
Chapter 383 127794 2011-03-11 banmidou
Chapter 382 124278 2011-03-08 banmidou
Chapter 381 131346 2013-02-12 Trà Xanh
Chapter 380! 129413 2013-03-13 DDMinh
Chapter 379! 116138 2013-03-13 DDMinh
Chapter 378! 113530 2013-03-13 DDMinh
Chapter 377! 120493 2013-03-13 DDMinh
Chapter 376! 120678 2013-03-13 DDMinh
Chapter 375! 150898 2013-03-13 DDMinh
Chapter 374! 134073 2013-03-13 DDMinh
Chapter 373! 160050 2013-03-13 DDMinh
Chapter 372 182937 2010-07-31
Chapter 371 132208 2010-07-02
Chapter 370! 142943 2013-03-13 DDMinh
Chapter 369 111957 2010-06-18
Chapter 368 109592 2010-06-16
Chapter 367 110109 2010-06-05
Chapter 366 108539 2010-06-05
Chapter 365 110650 2010-06-05
Chapter 364 107629 2010-06-05
Chapter 363 122744 2010-05-31
Chapter 362 125213 2010-05-31
Chapter 361 131190 2010-06-02
Chapter 360 137829 2010-04-26
Chapter 359 115357 2010-04-12
Chapter 358 112540 2010-04-18
Chapter 357 110354 2010-04-18
Chapter 356 118028 2010-03-17
Chapter 355 114809 2010-03-14
Chapter 354 105150 2010-04-18
Chapter 353 104386 2010-04-18
Chapter 352 103531 2010-04-18
Chapter 351 108793 2010-04-18
Chapter 350 117150 2010-04-18
Chapter 349 117957 2010-04-18
Chapter 348 128941 2010-04-18
Chapter 347 60625 2012-04-01 acquy588
Chapter 346 58392 2012-04-01 acquy588
Chapter 345 60524 2012-04-01 acquy588
Chapter 344 55961 2012-04-01 acquy588
Chapter 343 54945 2012-04-01 acquy588
Chapter 342 55798 2012-04-01 acquy588
Chapter 341 58925 2012-04-01 acquy588
Chapter 340 ! 67511 2012-10-26 SNSD
Chapter 339 53770 2012-10-26 SNSD
Chapter 338 53908 2012-10-26 SNSD
Chapter 337 55240 2012-10-26 SNSD
Chapter 336 59859 2012-10-26 SNSD
Chapter 335 59593 2012-10-26 SNSD
Chapter 334 57895 2012-10-07 SNSD
Chapter 333 61601 2012-10-07 SNSD
Chapter 332 63759 2012-10-07 SNSD
Chapter 331 65926 2012-10-07 SNSD
Chapter 330 73638 2012-10-07 SNSD
Chapter 329 65382 2012-10-07 SNSD
Chapter 328 67606 2012-10-07 SNSD
Chapter 327 65742 2012-10-07 SNSD
Chapter 326 65127 2012-10-04 SNSD
Chapter 325 67057 2012-10-04 SNSD
Chapter 324 65785 2012-10-04 SNSD
Chapter 323 66261 2012-10-07 SNSD
Chapter 322 65669 2012-10-04 SNSD
Chapter 321 65491 2012-10-04 SNSD
Chapter 320 71470 2012-10-04 SNSD
Chapter 319 59222 2012-10-04 SNSD
Chapter 318 58676 2012-09-27 SNSD
Chapter 317 57038 2012-09-27 SNSD
Chapter 316 58096 2012-09-27 SNSD
Chapter 315 62117 2012-09-27 SNSD
Chapter 314 63701 2012-09-27 SNSD
Chapter 313 63676 2012-09-21 SNSD
Chapter 312 64575 2012-09-21 SNSD
Chapter 311 65663 2012-09-21 SNSD
Chapter 310 70670 2012-09-19 SNSD
Chapter 309 65809 2012-09-19 SNSD
Chapter 308 67422 2012-09-19 SNSD
Chapter 307 71340 2012-09-16 SNSD
Chapter 306 73942 2012-09-16 SNSD
Chapter 305 77483 2012-09-14 SNSD
Chapter 304 80995 2012-09-14 SNSD
Chapter 303 190224 2012-09-14 SNSD
Chapter 302 44649 2012-09-14 SNSD
Chapter 301 46217 2012-09-10 SNSD
Chapter 300 51505 2012-09-08 SNSD
Chapter 299 39513 2012-09-08 SNSD
Chapter 298 39124 2012-09-08 SNSD
Chapter 297 39900 2012-09-08 SNSD
Chapter 296 40221 2012-09-07 SNSD
Chapter 295 40344 2012-09-07 SNSD
Chapter 294 41775 2012-09-07 SNSD
Chapter 293 42873 2012-08-31 SNSD
Chapter 292 43367 2012-08-30 SNSD
Chapter 291 42747 2012-08-29 SNSD
Chapter 290 44476 2012-08-27 SNSD
Chapter 289 39380 2012-08-27 SNSD
Chapter 288 39164 2012-08-27 SNSD
Chapter 287 39415 2012-08-27 SNSD
Chapter 286 40091 2012-08-27 SNSD
Chapter 285 40797 2012-08-27 SNSD
Chapter 284 40652 2012-08-27 SNSD
Chapter 283 40115 2012-08-23 SNSD
Chapter 282 39926 2012-08-23 SNSD
Chapter 281 40253 2012-08-23 SNSD
Chapter 280 43283 2012-08-23 SNSD
Chapter 279 38886 2012-08-23 SNSD
Chapter 278 37746 2012-08-22 SNSD
Chapter 277 37496 2012-08-22 SNSD
Chapter 276 37917 2012-08-20 SNSD
Chapter 275 39550 2012-08-20 SNSD
Chapter 274 38161 2012-08-17 SNSD
Chapter 273 37237 2012-08-17 SNSD
Chapter 272 37289 2012-08-17 SNSD
Chapter 271 40029 2012-08-17 SNSD
Chapter 270 43103 2012-08-16 SNSD
Chapter 269 39677 2012-08-16 SNSD
Chapter 268 41583 2012-08-16 SNSD
Chapter 267 41064 2012-08-16 SNSD
Chapter 266 40533 2012-08-16 SNSD
Chapter 265 43736 2012-08-16 SNSD
Chapter 264 42517 2012-08-15 SNSD
Chapter 263 43380 2012-08-15 SNSD
Chapter 262 43049 2012-08-15 SNSD
Chapter 261 42691 2012-08-15 SNSD
Chapter 260 45201 2012-08-15 SNSD
Chapter 259 39189 2012-08-15 SNSD
Chapter 258 38616 2012-08-15 SNSD
Chapter 257 38260 2012-08-15 SNSD
Chapter 256 39457 2012-08-15 SNSD
Chapter 255 41142 2012-08-15 SNSD
Chapter 254 41451 2012-08-09 SNSD
Chapter 253 36448 2012-08-09 SNSD
Chapter 252 35738 2012-08-09 SNSD
Chapter 251 36135 2012-08-09 SNSD
Chapter 250 41388 2012-08-09 SNSD
Chapter 249 35050 2012-08-09 SNSD
Chapter 248 35189 2012-08-09 SNSD
Chapter 247 38632 2012-08-09 SNSD
Chapter 246 36641 2012-08-04 SNSD
Chapter 245 37283 2012-08-04 SNSD
Chapter 244 33278 2012-08-03 SNSD
Chapter 243 32883 2012-08-03 SNSD
Chapter 242 32223 2012-08-03 SNSD
Chapter 241 33444 2012-08-03 SNSD
Chapter 240 36003 2012-08-01 SNSD
Chapter 239 31756 2012-08-01 SNSD
Chapter 238 30855 2012-08-01 SNSD
Chapter 237 30611 2012-08-01 SNSD
Chapter 236 31471 2012-08-01 SNSD
Chapter 235 32443 2012-08-01 SNSD
Chapter 234 31146 2012-08-01 SNSD
Chapter 233 32063 2012-08-01 SNSD
Chapter 232 33052 2012-08-01 SNSD
Chapter 231 36046 2012-08-01 SNSD
Chapter 230 41768 2012-07-27
Chapter 229 39190 2012-07-27
Chapter 228 39738 2012-07-27
Chapter 227 40147 2012-07-27
Chapter 226 40274 2012-07-26
Chapter 225 40743 2012-07-26
Chapter 224 39178 2012-07-26
Chapter 223 40418 2012-07-26
Chapter 222 40503 2012-07-23
Chapter 221 40854 2012-07-23
Chapter 220 46503 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 219 39897 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 218 39940 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 217 40113 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 216 40138 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 215 41071 2012-07-21 SweetDreams
Chapter 214 35410 2012-07-26
Chapter 213 34824 2012-07-26
Chapter 212 41628 2012-07-26
Chapter 211 44726 2012-07-26
Chapter 210 44359 2012-07-26
Chapter 209 40984 2012-07-26
Chapter 208 40425 2012-07-26
Chapter 207 40456 2012-07-20 † of †
Chapter 206 36110 2012-07-17
Chapter 205 36642 2012-07-17
Chapter 204 35703 2012-07-26
Chapter 203 37702 2012-07-26
Chapter 202 38032 2012-07-26
Chapter 201 31479 2012-07-26
Chapter 200 40890 2012-07-14
Chapter 199 31368 2012-07-14
Chapter 198 31354 2012-07-14
Chapter 197 33065 2012-07-14
Chapter 196 32885 2012-07-11
Chapter 195 32440 2012-07-11
Chapter 194 31890 2012-07-11
Chapter 193 34775 2012-07-11
Chapter 192 32558 2012-07-08
Chapter 191 32300 2012-07-08
Chapter 190 33842 2012-07-08
Chapter 189 34252 2012-07-08
Chapter 188 31807 2012-07-06
Chapter 187 32548 2012-07-06
Chapter 186 31409 2012-07-06
Chapter 185 33845 2012-07-06
Chapter 184 30943 2012-07-04
Chapter 183 32201 2012-07-04
Chapter 182 31715 2012-07-04
Chapter 181 32885 2012-07-04
Chapter 180 35334 2012-07-01
Chapter 179 32141 2012-07-01
Chapter 178 31444 2012-06-30
Chapter 177 32379 2012-06-30
Chapter 176 32992 2012-06-29
Chapter 175 34994 2012-06-29
Chapter 174 33802 2012-06-28
Chapter 173 34491 2012-06-28
Chapter 172 35445 2012-06-28
Chapter 171 37204 2012-06-28
Chapter 170 39903 2012-06-26
Chapter 169 39781 2012-06-26
Chapter 168 35561 2012-06-25
Chapter 167 35050 2012-06-25
Chapter 166 34600 2012-06-25
Chapter 165 35579 2012-06-25
Chapter 164 35249 2012-06-25
Chapter 163 37616 2012-06-25
Chapter 162 38506 2012-06-20
Chapter 161 42523 2012-06-20
Chapter 160 41863 2012-06-19 Trà Xanh
Chapter 159 38814 2012-06-19 Trà Xanh
Chapter 158 38178 2012-06-18 24h VIP
Chapter 157 36797 2012-06-18 24h VIP
Chapter 156 36252 2012-06-18 24h VIP
Chapter 155 36601 2012-06-18 24h VIP
Chapter 154 34432 2012-06-18 24h VIP
Chapter 153 34300 2012-06-18 24h VIP
Chapter 152 34033 2012-06-18 24h VIP
Chapter 151 34525 2012-06-18 24h VIP
Chapter 150 38237 2012-06-18 24h VIP
Chapter 149 34084 2012-06-18 24h VIP
Chapter 148 34298 2012-06-14 24h VIP
Chapter 147 34815 2012-06-14 24h VIP
Chapter 146 34514 2012-06-12
Chapter 145 35075 2012-06-12
Chapter 144 32864 2012-06-12
Chapter 143 32904 2012-06-12
Chapter 142 32777 2012-06-12
Chapter 141 33191 2012-06-12
Chapter 140 35322 2012-06-12
Chapter 139 32453 2012-06-12
Chapter 138 33317 2012-06-12
Chapter 137 34764 2012-06-12
Chapter 136 33703 2012-06-08 M20695
Chapter 135 33135 2012-06-08 M20695
Chapter 134 31708 2012-06-08 M20695
Chapter 133 31987 2012-06-08 M20695
Chapter 132 31857 2012-06-08 M20695
Chapter 131 31493 2012-06-08 M20695
Chapter 130 33899 2012-06-08 M20695
Chapter 129 31960 2012-06-08
Chapter 128 30499 2012-06-04 DDMinh
Chapter 127 30234 2012-06-04
Chapter 126 32526 2012-05-28 DDMinh
Chapter 125 31356 2012-05-28 DDMinh
Chapter 124 30002 2012-05-28 DDMinh
Chapter 123 30232 2012-05-28 DDMinh
Chapter 122 30003 2012-05-28 DDMinh
Chapter 121 32529 2012-05-28 DDMinh
Chapter 120 36975 2012-05-24 DDMinh
Chapter 119 31107 2012-05-21 DDMinh
Chapter 118 31042 2012-05-21 DDMinh
Chapter 117 32040 2012-05-21 DDMinh
Chapter 116 33537 2012-05-21 DDMinh
Chapter 115 34267 2012-05-21 DDMinh
Chapter 114 33650 2012-05-21 DDMinh
Chapter 113 35845 2012-05-21 DDMinh
Chapter 112 37620 2012-05-15 DDMinh
Chapter 111 38847 2012-05-15 DDMinh
Chapter 110 39016 2012-05-14 DDMinh
Chapter 109 35451 2012-05-14 DDMinh
Chapter 108 34406 2012-05-13 DDMinh
Chapter 107 33726 2012-05-13 DDMinh
Chapter 106 33882 2012-05-13 DDMinh
Chapter 105 34718 2012-05-13 DDMinh
Chapter 104 33396 2012-05-13 DDMinh
Chapter 103 34844 2012-05-13 DDMinh
Chapter 102 34574 2012-05-11 DDMinh
Chapter 101 34831 2012-05-11 DDMinh
Chapter 100 41062 2012-05-09 DDMinh
Chapter 99 32183 2012-05-09 DDMinh
Chapter 98 30862 2012-05-08 DDMinh
Chapter 97 31107 2012-05-08 DDMinh
Chapter 96 31459 2012-05-07 DDMinh
Chapter 95 32725 2012-05-07 DDMinh
Chapter 94 31006 2012-05-06 DDMinh
Chapter 93 30849 2012-05-06 DDMinh
Chapter 92 31922 2012-05-06 DDMinh
Chapter 91 34260 2012-05-06 DDMinh
Chapter 90 36200 2012-05-04 DDMinh
Chapter 89 32113 2012-05-04 DDMinh
Chapter 88 31323 2012-05-04 DDMinh
Chapter 87 31161 2012-05-04 DDMinh
Chapter 86 32388 2012-05-02 DDMinh
Chapter 85 34473 2012-04-27 DDMinh
Chapter 84 31341 2012-04-26 DDMinh
Chapter 83 31424 2012-04-26 DDMinh
Chapter 82 31924 2012-04-26 DDMinh
Chapter 80 36347 2012-04-26 DDMinh
Chapter 79 30833 2012-04-24 DDMinh
Chapter 78 31240 2012-04-24 DDMinh
Chapter 77 31135 2012-04-23 DDMinh
Chapter 76 29592 2012-04-21 DDMinh
Chapter 75 30041 2012-04-21 DDMinh
Chapter 74 28639 2012-04-20 DDMinh
Chapter 73 33563 2012-04-20 DDMinh
Chapter 72 31563 2012-04-22 DDMinh
Chapter 71 34711 2012-04-19 DDMinh
Chapter 70 36033 2012-04-18 DDMinh
Chapter 69 31796 2012-04-18 DDMinh
Chapter 68 32437 2012-04-17 DDMinh
Chapter 67 33276 2012-04-17 DDMinh
Chapter 66 35093 2012-04-17 DDMinh
Chapter 65 35397 2012-04-17 DDMinh
Chapter 64 34050 2012-04-17 DDMinh
Chapter 63 34343 2012-04-17 DDMinh
Chapter 62 35833 2012-04-17 DDMinh
Chapter 61 35804 2012-04-11 DDMinh
Chapter 60 39319 2012-04-11 DDMinh
Chapter 59 33623 2012-04-10 DDMinh
Chapter 58 33128 2012-04-10 DDMinh
Chapter 57 31064 2012-04-09 DDMinh
Chapter 56 31633 2012-04-09 DDMinh
Chapter 55 30988 2012-04-08 DDMinh
Chapter 54 29182 2012-04-08 DDMinh
Chapter 53 28112 2012-04-08 DDMinh
Chapter 52 28628 2012-04-08 DDMinh
Chapter 51 29727 2012-04-06 DDMinh
Chapter 50 32043 2012-04-05 DDMinh
Chapter 49 26613 2012-04-05 DDMinh
Chapter 48 26154 2012-04-04 DDMinh
Chapter 47 26248 2012-04-04 DDMinh
Chapter 46 26304 2012-04-03 DDMinh
Chapter 45 27457 2012-04-03 DDMinh
Chapter 44 26544 2012-04-03 DDMinh
Chapter 43 27493 2012-04-02 DDMinh
Chapter 42 27278 2012-04-02 DDMinh
Chapter 41 27038 2012-04-02 DDMinh
Chapter 40 30252 2012-04-02 DDMinh
Chapter 39 26401 2012-03-31 DDMinh
Chapter 38 26797 2012-03-31 DDMinh
Chapter 37 25849 2012-03-31 DDMinh
Chapter 36 26979 2012-03-31 DDMinh
Chapter 35 29000 2012-03-28 DDMinh
Chapter 34 28639 2012-03-28 DDMinh
Chapter 33 27497 2012-03-27 DDMinh
Chapter 32 27284 2012-03-27 DDMinh
Chapter 31 27874 2012-03-27 DDMinh
Chapter 30 29725 2012-03-27 DDMinh
Chapter 29 30397 2012-03-27 DDMinh
Chapter 28 31994 2012-03-22 DDMinh
Chapter 27 31037 2013-03-24 Trà Xanh
Chapter 26 27953 2012-03-22 DDMinh
Chapter 25 27255 2012-03-21 DDMinh
Chapter 24 26580 2012-03-20 DDMinh
Chapter 23 26665 2012-03-20 DDMinh
Chapter 22 26959 2012-03-18 DDMinh
Chapter 21 27581 2012-03-17 DDMinh
Chapter 20 28780 2012-03-16 DDMinh
Chapter 19 26077 2012-03-15 DDMinh
Chapter 18 26421 2012-03-15 DDMinh
Chapter 17 26444 2012-03-14 DDMinh
Chapter 16 26033 2012-03-12 DDMinh
Chapter 15 26457 2012-03-11 DDMinh
Chapter 14 25913 2012-03-08 DDMinh
Chapter 13 25039 2012-03-07 DDMinh
Chapter 12 25057 2012-03-07 DDMinh
Chapter 11 25467 2012-03-07 DDMinh
Chapter 10 29006 2012-03-05 DDMinh
Chapter 9 24986 2012-03-04 DDMinh
Chapter 8 26046 2012-03-04 DDMinh
Chapter 7 25912 2012-03-03 DDMinh
Chapter 6 26699 2012-03-02 DDMinh
Chapter 5 25488 2012-03-02 DDMinh
Chapter 4 27873 2012-03-01 DDMinh
Chapter 3 30233 2012-02-28 DDMinh
Chapter 2 33046 2012-02-28 DDMinh
Chapter 1 62996 2012-02-21 DDMinh
Volume 72 82287 2010-04-18
Volume 71 68221 2010-04-18
Volume 70 69763 2010-04-18
Volume 69 88120 2010-04-18
Volume 68 65924 2010-04-18
Volume 67 63551 2010-04-18
Volume 66 64206 2010-04-18
Volume 65 70818 2010-04-18
Volume 64 63944 2010-04-18
Volume 63 75463 2010-04-18
Volume 62 75682 2010-04-18
Volume 61 69071 2010-04-18
Volume 60 85487 2010-04-18
Volume 59 74854 2010-04-18
Volume 58 56532 2010-04-18
Volume 57 55164 2010-04-18
Volume 56 54941 2010-04-18
Volume 55 55367 2010-04-17
Volume 54 55477 2010-04-17
Volume 53 58818 2010-04-17
Volume 52 67166 2010-04-17
Volume 51 62259 2010-04-17
Volume 50 67715 2010-04-17
Volume 49 59530 2010-04-17
Volume 48 58354 2010-04-17
Volume 47 57330 2010-04-17
Volume 46 55100 2010-04-17
Volume 45 57943 2010-04-17
Volume 44 55742 2010-04-17
Volume 43 71072 2010-04-17
Volume 42 57644 2010-04-17
Volume 41 57859 2010-04-17
Volume 40 65999 2010-04-17
Volume 39 60152 2010-04-17
Volume 38 63802 2010-04-17
Volume 37 60346 2010-04-17
Volume 36 60318 2010-04-17
Volume 35 61404 2010-04-17
Volume 34 55302 2010-04-17
Volume 33 55925 2010-04-17
Volume 32 55574 2010-04-17
Volume 31 55428 2010-04-17
Volume 30 68206 2010-04-17
Volume 29 50111 2010-04-17
Volume 28 51952 2010-04-17
Volume 27 59367 2010-04-17
Volume 26 59762 2010-04-17
Volume 25 66121 2010-04-17
Volume 24 56179 2010-04-17
Volume 23 63874 2010-04-17
Volume 22 54876 2010-04-17
Volume 21 52087 2010-04-17
Volume 20 60138 2010-04-17
Volume 19 54026 2010-04-17
Volume 18 56046 2010-04-17
Volume 17 62293 2010-04-17
Volume 16 64722 2010-04-17
Volume 15 65618 2010-04-17
Volume 14 60221 2010-04-17
Volume 13 63752 2010-04-17
Volume 12 61992 2010-04-17
Volume 11 59836 2010-04-17
Volume 10 68266 2010-04-17
Volume 9 63368 2010-04-17
Volume 8 62786 2010-04-17
Volume 7 65199 2010-04-17
Volume 6 64987 2010-04-17
Volume 5 66800 2010-04-17
Volume 4 70891 2010-04-17
Volume 3 70942 2010-04-17
Volume 2 82198 2010-04-17
Volume 1 159605 2010-04-17
Facebook
MANGA24H Comment ( 455 )
COMMENT
thanhoverdie / 2014/02/21 13:33 PM
Guest
chác đọc xong chuyện này ta cũng già như Lão Kiếm Hoàng rồi
duy / 2014/02/14 11:48 AM
Guest
hix ! co chap moi roi nhung lai phai doi dich nua~ ! hix
Hợi / 2014/02/10 13:08 PM
Guest
Sao lâu có chap mới quá vậy ?
Đức / 2014/02/07 11:58 AM
Guest
lâu quá. chéc tết rồi các ad còn đang bận nên chưa dịch đc rồi :v
Nhân / 2014/02/06 19:14 PM
Guest
sao lâu có chap 450 vậy hơn nữa tháng rùi
duy thanh / 2014/01/16 18:54 PM
Guest
kiểu này chắc học tiếng hàn thật quá :D =))
duy thanh / 2014/01/09 06:24 AM
Guest
doc. chua da~ nua~ lai. het' 1 chaper nua~ oai`....
an / 2014/01/03 19:54 PM
Guest
vao xom truyen doc chap 449
fg / 2014/01/03 13:28 PM
Guest
học tiếng hàn lun đi mọi người
vai~ / 2013/12/31 20:32 PM
Guest
1 nam 1 chap da 3 nam
duy thanh / 2013/12/15 10:32 AM
Guest
ây da.. chaper 447 tiếng hàn ko sao mà đọc đây ad.........^^
duy thanh / 2013/12/07 12:43 PM
Guest
neu' mun' anh em tip' tuc. ung~ ho. wed thi` mau mau up' di...ad oi.....doi lau ..nan? lam''
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
Bjn / 2013/12/06 06:23 AM
Guest
that su thi minh` rat rat thich bo truyen nay` ! neu lam ra mot bo phim kiem hiep thi hay bjet may nhj ! minh thay noi dung rat hay nhan vat cung rat vui ve lam cho nguoi doc thay thu vj va loi cuon !
Aa / 2013/11/29 23:02 PM
Guest
tôi hận mình vì đã đọc bộ manga này :U
khoa / 2013/11/26 17:56 PM
Guest
chắc đến chết mình mới đọc hết bộ này
gemballa / 2013/11/26 08:30 AM
Guest
t doc nay tu nam 2006 den h .theo muon nan lun
ThanhHoa36 / 2013/11/25 15:07 PM
Guest
luc nao moi co chap moo vay cac bac
Hà Minh Phương / 2013/11/25 12:08 PM
Guest
Chính thức từ bỏ Hiệp Khách Giang Hồ từ hôm nay >"<
Giang / 2013/11/12 10:46 AM
Guest
mỗi lần vào manga tôi lại đều tay kéo thật từ từ xuống để xem chập mới ra chưa rồi lại hụt hẫng vãi shjt éo thấy j đê ca xi a
traixha / 2013/11/11 20:30 PM
Guest
Gần 1 tháng rồi nha..!
như cc / 2013/11/03 11:10 AM
Guest
truyền nhân bộ truyện này đã chết ...
uoc gi / 2013/10/30 20:45 PM
Guest
ra nhanh dum cai, doi cho duoi qua, truyen hay co khac, lau vai hang
hehe / 2013/09/14 22:41 PM
Guest
đợi chờ là hạnh phúc! mọi người hạnh phúc dài dài nhé <3
cho lau qua / 2013/09/02 20:42 PM
Guest
doi mai moi ra 1 chap
linhnguyen / 2013/09/02 00:43 AM
Guest
lâu ra chap mới vậy...sắp lấy v rùi mà vẫn chưa xong.hix