m88

Hỏa Vân Tà Thần II

  • Tác giả : Hoàng Ngọc Lang
  • Thể loại : Action, Manhua, Martial Arts
  • Nguồn : Comicvn.net
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-06-10
  • View :1292336

Comicvn.net

 Phần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công.

Đông Phương Vô Địch muốn tiến Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước.

Hỏa Vân Tà Thần tương cứu, nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt nhớ lại mình còn một con côi.Hỏa Vân Tà Thần chỉ mong ước chấn hưng La Sát Giáo, sau nhờ mặt nạ Vô Gián đột phá võ công, đấu với Thập Dương Đông Phương Vô Địch.

Chiến quả ra sao? Tà Thần có gặp lại vợ con mình?

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 100 12882 2012-06-09 vienphuc200690
Chapter 99 8751 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 98 7538 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 97 7162 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 96 7184 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 95 7076 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 94 6921 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 93 7027 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 92 7975 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 91 11871 2012-05-02 DDMinh
Chapter 90 11458 2012-03-26 DDMinh
Chapter 89 10818 2012-03-21 DDMinh
Chapter 88 10216 2012-03-15 DDMinh
Chapter 87 10195 2012-03-08 DDMinh
Chapter 86 10777 2012-02-29 DDMinh
Chapter 85 9720 2012-02-20 DDMinh
Chapter 84 8763 2012-02-20 DDMinh
Chapter 83 8801 2012-02-20 DDMinh
Chapter 82 10980 2012-01-22
Chapter 81 11355 2012-01-22
Chapter 80 11550 2012-01-17 DDMinh
Chapter 79 10532 2012-01-12 DDMinh
Chapter 78 10988 2012-01-07 DDMinh
Chapter 77 10818 2011-12-30 DDMinh
Chapter 76 10700 2011-12-21 DDMinh
Chapter 75 10884 2011-12-21 Tatami_chan
Chapter 74 10651 2011-12-21 Tatami_chan
Chapter 73 11422 2011-11-29 † of †
Chapter 72 11655 2011-11-25 † of †
Chapter 71 12031 2011-11-13 † of †
Chapter 70 12765 2011-11-06 † of †
Chapter 69 12095 2011-10-31 † of †
Chapter 68 12187 2011-10-24 † of †
Chapter 67 12854 2011-10-16 † of †
Chapter 66 12501 2011-10-10 † of †
Chapter 65 12139 2011-10-10 † of †
Chapter 64 11627 2011-10-10 † of †
Chapter 63 11987 2011-09-19 † of †
Chapter 62 11679 2011-09-19 † of †
Chapter 61 11902 2011-09-19 † of †
Chapter 60 12507 2011-09-19 † of †
Chapter 59 11509 2011-09-19 † of †
Chapter 58 11574 2011-09-19 † of †
Chapter 57 11497 2011-09-19 † of †
Chapter 56 13403 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 55 12514 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 54 11733 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 53 11972 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 52 11557 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 51 11803 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 50 12448 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 49 11317 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 48 11386 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 47 11544 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 46 11793 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 45 11953 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 44 11608 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 43 12145 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 42 11842 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 41 12062 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 40 13482 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 39 11583 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 38 11865 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 37 11916 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 36 12390 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 35 12046 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 34 11885 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 33 12327 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 32 12191 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 31 12062 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 30 12982 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 29 11788 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 28 11959 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 27 12526 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 26 12597 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 25 12857 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 24 12346 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 23 12559 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 22 13120 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 21 13398 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 20 13860 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 19 12414 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 18 12801 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 17 13384 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 16 23261 2011-10-10
Chapter 15 16410 2011-10-10
Chapter 14 16466 2011-10-10
Chapter 13 16049 2011-10-10
Chapter 12 16459 2011-10-10
Chapter 11 16465 2011-10-10
Chapter 10 18822 2011-10-10
Chapter 9 16219 2011-10-10
Chapter 8 17087 2011-10-10
Chapter 7 16530 2011-10-10
Chapter 6 16885 2011-10-10
Chapter 5 17445 2011-10-10
Chapter 4 18685 2011-10-10
Chapter 3 20616 2011-10-10
Chapter 2 30310 2011-10-10
Chapter 1 55687 2011-10-10
Facebook
MANGA24H Comment ( 0 )
COMMENT