m88

Hỏa Vân Tà Thần II

  • Tác giả : Hoàng Ngọc Lang
  • Thể loại : Action, Manhua, Martial Arts
  • Nguồn : Comicvn.net
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-06-10
  • View :1294700

Comicvn.net

 Phần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công.

Đông Phương Vô Địch muốn tiến Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước.

Hỏa Vân Tà Thần tương cứu, nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt nhớ lại mình còn một con côi.Hỏa Vân Tà Thần chỉ mong ước chấn hưng La Sát Giáo, sau nhờ mặt nạ Vô Gián đột phá võ công, đấu với Thập Dương Đông Phương Vô Địch.

Chiến quả ra sao? Tà Thần có gặp lại vợ con mình?

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 100 12916 2012-06-09 vienphuc200690
Chapter 99 8771 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 98 7554 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 97 7186 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 96 7206 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 95 7102 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 94 6937 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 93 7043 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 92 7991 2012-06-04 vienphuc200690
Chapter 91 11891 2012-05-02 DDMinh
Chapter 90 11476 2012-03-26 DDMinh
Chapter 89 10830 2012-03-21 DDMinh
Chapter 88 10230 2012-03-15 DDMinh
Chapter 87 10209 2012-03-08 DDMinh
Chapter 86 10801 2012-02-29 DDMinh
Chapter 85 9740 2012-02-20 DDMinh
Chapter 84 8779 2012-02-20 DDMinh
Chapter 83 8817 2012-02-20 DDMinh
Chapter 82 11004 2012-01-22
Chapter 81 11381 2012-01-22
Chapter 80 11570 2012-01-17 DDMinh
Chapter 79 10554 2012-01-12 DDMinh
Chapter 78 11018 2012-01-07 DDMinh
Chapter 77 10842 2011-12-30 DDMinh
Chapter 76 10728 2011-12-21 DDMinh
Chapter 75 10908 2011-12-21 Tatami_chan
Chapter 74 10671 2011-12-21 Tatami_chan
Chapter 73 11450 2011-11-29 † of †
Chapter 72 11677 2011-11-25 † of †
Chapter 71 12049 2011-11-13 † of †
Chapter 70 12791 2011-11-06 † of †
Chapter 69 12115 2011-10-31 † of †
Chapter 68 12209 2011-10-24 † of †
Chapter 67 12880 2011-10-16 † of †
Chapter 66 12521 2011-10-10 † of †
Chapter 65 12159 2011-10-10 † of †
Chapter 64 11647 2011-10-10 † of †
Chapter 63 12011 2011-09-19 † of †
Chapter 62 11699 2011-09-19 † of †
Chapter 61 11926 2011-09-19 † of †
Chapter 60 12533 2011-09-19 † of †
Chapter 59 11533 2011-09-19 † of †
Chapter 58 11598 2011-09-19 † of †
Chapter 57 11519 2011-09-19 † of †
Chapter 56 13429 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 55 12546 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 54 11757 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 53 12010 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 52 11581 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 51 11823 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 50 12468 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 49 11337 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 48 11402 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 47 11560 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 46 11811 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 45 11973 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 44 11628 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 43 12159 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 42 11860 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 41 12082 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 40 13504 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 39 11603 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 38 11889 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 37 11934 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 36 12416 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 35 12066 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 34 11903 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 33 12355 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 32 12211 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 31 12090 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 30 13006 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 29 11806 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 28 11989 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 27 12546 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 26 12621 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 25 12883 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 24 12366 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 23 12581 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 22 13142 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 21 13428 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 20 13884 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 19 12434 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 18 12823 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 17 13408 2011-07-31 ~Sea~
Chapter 16 23295 2011-10-10
Chapter 15 16440 2011-10-10
Chapter 14 16492 2011-10-10
Chapter 13 16073 2011-10-10
Chapter 12 16489 2011-10-10
Chapter 11 16495 2011-10-10
Chapter 10 18852 2011-10-10
Chapter 9 16247 2011-10-10
Chapter 8 17115 2011-10-10
Chapter 7 16562 2011-10-10
Chapter 6 16917 2011-10-10
Chapter 5 17481 2011-10-10
Chapter 4 18721 2011-10-10
Chapter 3 20652 2011-10-10
Chapter 2 30366 2011-10-10
Chapter 1 55731 2011-10-10
Facebook
MANGA24H Comment ( 0 )
COMMENT