m88

Hunter x Hunter - Thợ Săn

  • Tác giả : TOGASHI Yoshihiro
  • Thể loại : Action, Adventure, Fantasy, Martial Arts, Psychological, Shounen, Supernatural
  • Nguồn : TogashiFC + NPP + Alo8 | MrQ | Truyentranhtuan
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-02-03
  • View :6457481

Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter Special: Kurapika - Hồi ức chương (P2) 25378 2012-12-14 DDMinh
Chapter Special: Kurapika - Hồi ức chương (P1) 34968 2012-12-05 DDMinh
Chapter 341 161957 2013-03-31
Chapter 340 87477 2012-03-17 DDMinh
Chapter 339 38564 2012-03-08 DDMinh
Chapter 338 36572 2012-03-02 DDMinh
Chapter 337 36142 2012-02-23 DDMinh
Chapter 336 34190 2012-02-17 Trà Xanh
Chapter 335 36589 2012-02-10 DDMinh
Chapter 334 33283 2012-02-03 DDMinh
Chapter 333 35647 2012-01-27 DDMinh
Chapter 332 34446 2012-01-20 DDMinh
Chapter 331 35080 2012-01-12 DDMinh
Chapter 330 40574 2011-12-27 DDMinh
Chapter 329 34998 2011-12-16 † of †
Chapter 328 33730 2011-12-08 DDMinh
Chapter 327 32899 2011-12-01 DDMinh
Chapter 326 34814 2011-11-25 DDMinh
Chapter 325 34987 2011-11-19 DDMinh
Chapter 324 33985 2011-11-13 DDMinh
Chapter 323 36588 2011-11-03 DDMinh
Chapter 322 35015 2011-10-28 DDMinh
Chapter 321 35572 2011-10-20 DDMinh
Chapter 320 40472 2011-10-13 DDMinh
Chapter 319 37755 2011-10-06 † of †
Chapter 318 34818 2011-09-29 Ginbari
Chapter 317 33360 2011-09-23 Ginbari
Chapter 316 34411 2011-09-15 banmidou
Chapter 315 39045 2011-09-08 DDMinh
Chapter 314 40717 2011-09-02 DDMinh
Chapter 313 37732 2011-08-27 banmidou
Chapter 312 37366 2011-08-20 DDMinh
Chapter 311 41195 2011-08-05 DDMinh
Chapter 310 63783 2011-06-26 Shing
Chapter 309 37675 2011-06-26 Shing
Chapter 308 39382 2011-06-26 Shing
Chapter 307 37419 2010-05-08
Chapter 306 37325 2010-04-23
Chapter 305 36387 2011-06-26 Shing
Chapter 304 32043 2010-04-17
Chapter 303 33507 2010-04-03
Chapter 302 31305 2011-06-26 Shing
Chapter 301 32630 2011-06-26 Shing
Chapter 300 39846 2011-06-26 Shing
Chapter 299 31485 2011-06-26 Shing
Chapter 298 28760 2011-06-26 Shing
Chapter 297 28548 2011-06-26 Shing
Chapter 296 33499 2011-06-26 Shing
Chapter 295 28993 2011-06-26 Shing
Chapter 294 28480 2011-06-26 Shing
Chapter 293 28418 2011-06-26 Shing
Chapter 292 30509 2011-06-26 Shing
Chapter 291 28195 2011-06-26 Shing
Chapter 290 30394 2011-06-26 Shing
Chapter 289 26125 2011-06-26 Shing
Chapter 288 26118 2011-06-26 Shing
Chapter 287 27678 2011-06-26 Shing
Chapter 286 26945 2011-06-26 Shing
Chapter 285 28110 2011-06-26 Shing
Chapter 284 26028 2011-06-26 Shing
Chapter 283 27019 2011-06-26 Shing
Chapter 282 26525 2011-06-26 Shing
Chapter 281 28496 2011-06-26 Shing
Chapter 280 31804 2011-06-26 Shing
Chapter 279 27967 2011-06-26 Shing
Chapter 278 27018 2011-06-26 Shing
Chapter 277 27522 2011-06-26 Shing
Chapter 276 27953 2011-06-26 Shing
Chapter 275 29738 2011-06-26 Shing
Chapter 274 28903 2011-06-26 Shing
Chapter 273 31096 2011-06-26 Shing
Chapter 272 30179 2011-06-26 Shing
Chapter 271 30370 2011-06-26 Shing
Chapter 270 31682 2011-06-26 Shing
Chapter 269 29805 2011-06-26 Shing
Chapter 268 31510 2011-06-26 Shing
Chapter 267 30042 2011-06-26 Shing
Chapter 266 30742 2011-06-26 Shing
Chapter 265 33016 2011-06-26 Shing
Chapter 264 33674 2011-06-26 Shing
Chapter 263 34939 2011-06-26 Shing
Chapter 262 48274 2011-06-26 Shing
Chapter 261 162300 2011-06-26 Shing
Chapter 111 5612 2014-03-02 DDMinh
Chapter 110 4872 2014-02-18 Tra Xanh
Chapter 109 7428 2014-01-12 DDMinh
Chapter 108 7438 2013-12-27 DDMinh
Chapter 107 7972 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 106 8702 2013-11-24 Tra Xanh
Chapter 105 8934 2013-11-18 DDMinh
Chapter 104 9418 2013-11-09 Tra Xanh
Chapter 103 9690 2013-10-26 Tra Xanh
Chapter 102 10948 2013-10-21 DDMinh
Chapter 101 10784 2013-10-12 Tra Xanh
Chapter 100 12520 2013-09-29 Tra Xanh
Chapter 99 12304 2013-09-24 Tra Xanh
Chapter 98 11139 2013-09-15 Tra Xanh
Chapter 97 10584 2013-09-07 Tra Xanh
Chapter 96 10906 2013-08-31 Tra Xanh
Chapter 95 11261 2013-08-26 Tra Xanh
Chapter 94 10074 2013-08-26 Tra Xanh
Chapter 93 9883 2013-08-26 Tra Xanh
Chapter 92 10187 2013-08-26 Tra Xanh
Chapter 91 10909 2013-08-26 Tra Xanh
Chapter 90 26314 2013-02-24 Trà Xanh
Chapter 89 23692 2013-01-02 Congnamv3
Chapter 88 24014 2012-12-20 Trà Xanh
Chapter 87 23819 2012-12-17 Trà Xanh
Chapter 86 28441 2012-11-30 Trà Xanh
Chapter 85 30639 2012-11-14 Congnamv3
Chapter 84 30296 2012-11-01 Trà Xanh
Chapter 83 29433 2012-10-24 Trà Xanh
Chapter 82 28367 2013-02-24 DDMinh
Chapter 81 28086 2012-10-20 Trà Xanh
Chapter 80 31139 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 79 28592 2012-10-11 Trà Xanh
Chapter 78 29567 2012-10-08 Trà Xanh
Chapter 77 30562 2012-10-06 Congnamv3
Chapter 76 29717 2012-10-04 Trà Xanh
Chapter 75 30284 2012-10-01 Trà Xanh
Chapter 74 30345 2012-09-30 Trà Xanh
Chapter 73 29697 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 72 29901 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 71 28553 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 70 32069 2012-09-18 Trà Xanh
Chapter 69 30712 2012-09-15 Trà Xanh
Chapter 68 27294 2012-09-13 Trà Xanh
Chapter 67 27022 2012-09-10 Trà Xanh
Chapter 66 26644 2012-09-09 Trà Xanh
Chapter 65 28375 2012-09-07 SNSD
Chapter 64 27355 2012-09-06 Trà Xanh
Chapter 63 27695 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 62 28070 2012-08-30 Trà Xanh
Chapter 61 28963 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 60 31592 2012-08-27 Trà Xanh
Chapter 59 29016 2012-08-24 Trà Xanh
Chapter 58 29488 2012-08-20 Trà Xanh
Chapter 57 29502 2012-08-17 Trà Xanh
Chapter 56 33301 2012-08-15 SNSD
Chapter 55 31918 2012-08-13 Trà Xanh
Chapter 54 29289 2012-08-09 Trà Xanh
Chapter 53 29095 2012-08-09 apoleensun
Chapter 52 31548 2012-07-22
Chapter 51 31984 2012-07-22
Chapter 50.5 32201 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 50 35136 2012-07-11
Chapter 49 33439 2012-07-02
Chapter 48 32275 2012-07-01
Chapter 47 31908 2012-07-01
Chapter 46 33131 2012-06-30
Chapter 45 32699 2012-06-28
Chapter 44 32161 2012-06-28
Chapter 43 31603 2012-06-28
Chapter 42 35026 2012-06-23 † of †
Chapter 41 33373 2012-06-20
Chapter 40 35522 2012-06-15 24h VIP
Chapter 39 31808 2012-06-15 24h VIP
Chapter 38 46962 2012-01-30 DDMinh
Chapter 37 42797 2012-01-26 DDMinh
Chapter 36 44211 2012-01-25 DDMinh
Chapter 35 54383 2011-10-15 DDMinh
Chapter 34 56016 2011-10-16 DDMinh
Chapter 33 41439 2011-09-21 DDMinh
Chapter 32 42117 2011-09-06 † of †
Chapter 31 40372 2011-09-06 † of †
Chapter 30 42244 2011-09-06 † of †
Chapter 29 42926 2011-08-03 DDMinh
Chapter 28 42791 2011-08-03 DDMinh
Chapter 27 38286 2011-07-28 DDMinh
Chapter 26 38437 2011-07-23 DDMinh
Chapter 25 39328 2011-06-14 DDMinh
Chapter 24 37329 2011-06-14 DDMinh
Chapter 23 37948 2011-06-14 DDMinh
Chapter 22 38675 2011-06-14 DDMinh
Chapter 21 39121 2011-06-14 DDMinh
Chapter 20 40921 2011-06-14 DDMinh
Chapter 19 37397 2011-06-14 DDMinh
Chapter 18 37829 2011-06-14 DDMinh
Chapter 17 38122 2011-06-14 DDMinh
Chapter 16 37931 2011-06-14 DDMinh
Chapter 15 38988 2011-06-14 DDMinh
Chapter 14 38689 2011-06-14 DDMinh
Chapter 13 40263 2011-06-14 DDMinh
Chapter 12 40278 2011-06-14 DDMinh
Chapter 11 39406 2011-06-14 DDMinh
Chapter 10 41487 2011-06-14 DDMinh
Chapter 9 39046 2011-06-14 DDMinh
Chapter 8 38631 2011-06-14 DDMinh
Chapter 7 38515 2011-06-14 DDMinh
Chapter 6 39984 2011-06-14 DDMinh
Chapter 5 41330 2011-06-14 DDMinh
Chapter 4 40208 2011-06-14 DDMinh
Chapter 3 42205 2011-06-14 DDMinh
Chapter 2 45287 2011-06-14 DDMinh
Chapter 1 60898 2011-06-14 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 86 )
COMMENT
Ryuzaki / 2014/01/04 14:13 PM
Guest
cơ bản là các bạn coi tiếp phần bị thiếu = anime đi. (clip.vn). Anime sẽ k ra hết bộ nhưng phương án tạm thời để lấp lỗ trống của truyện Hunter x Hunter.
Đinh Văn Vượng / 2013/11/18 11:49 AM
Guest
K ra nữa à ad
Nguyen Phung Bao Tram / 2013/10/31 15:05 PM
Guest
may sep oi. post tiep chap 103 tro len nua nha :">
Ace / 2013/10/21 17:31 PM
Guest
chap 3xx loi~ het roi fix di may sep @_@ thanks
nhoxmars / 2013/09/29 17:02 PM
Guest
ua gio poss lai tu chap 90 ahthot
zoldick / 2013/09/20 22:52 PM
Guest
truyen tu chap 200 tro di Sao giong ban nhap vay.Ai biet ban dep chi Minh voi.thnk nhiu.
yuri phantom / 2013/09/18 18:22 PM
Guest
nhanh bo sung gium minh nhan dang xem tu mat khuc vay
NM14 / 2013/09/15 21:14 PM
Guest
sao ma mat khuc du vay nhom dich TT^TT 98 - 261 minh cha hiu gi ca ????
kakashi / 2013/08/26 09:54 AM
Guest
đùa nhau à,đang 90 nhảy sang 95 làm gì :|
dabf / 2013/06/30 12:47 PM
Guest
qua vietsud xem tới tập 85 rồi khoảng tập 260 tryện ý
montuananh / 2013/05/29 22:57 PM
Member
hx sao đến 90 lại bị ngắt quãng hả subteam :(, bao h mới có chap 91 đến 260 ạ :(
degaulle34 / 2013/05/22 21:37 PM
Member
Ôi mình mê truyện này dữ dội, còn có phim anime nữa kìa TOGASHI Yoshihiro quá tuyệt vời!! Xin gửi lời cảm ơn đến nhóm dịch ^^
Duc Binh / 2013/05/16 15:01 PM
Member
sao truyện này đang đọc chap 90 tự nhiên nhảy lên chap 200 đọc chẳng hiểu j cả.
MrGon / 2013/05/14 19:43 PM
Guest
lau the.hic.doc truyen tu nam lop 4.bay h hoc DH roi ma van phai doi
mạnh / 2013/04/22 00:21 AM
Guest
dịch hộ mình chuyện này với,đọc hay quá ,cảm ơn nhiều
nhanhnhanh / 2013/04/21 11:13 AM
Guest
bạn ơi remake lại sao lâu vậy ???
linhbs92 / 2013/03/21 01:00 AM
Guest
chờ dịch lại để đọc 1 thể m&agrave; l&acirc;u qu&aacute; <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
thulinhthebai_an / 2013/02/24 21:21 PM
Guest
truyen doc rat hay<br />
thedeath1008 / 2013/02/06 20:28 PM
Guest
bao c&oacute; c&oacute; chap 90 trở đi nhở ?????????????????
ZK / 2013/02/03 11:27 AM
Guest
<br /><span class="quot">@a</span>:thanks nh&aacute;!!!!!!!!mềnh t&igrave;m truyện n&agrave;y bản việt đầy đủ l&acirc;u l&eacute;m &ograve;i!!!!!!!!!!!!
?-? / 2013/01/21 14:27 PM
Guest
lau co chap moi wa
Zeck / 2013/01/18 23:44 PM
Guest
Hoi xua doc ben togashifc.com ko bit bay jo con ko.<br />
đạt đen / 2012/12/27 10:49 AM
Guest
clgt??? đợi 3 th&aacute;ng nay để đọc tiếp chap 88 m&agrave; k&ocirc; thấy đ&acirc;u. c&aacute;c bạn dịch d&ugrave;m truyện n&agrave;y đi. ng&agrave;y xưa cũng mới ra đoạn đ&oacute; m&agrave; đọc c&aacute;ch qu&atilde;ng chẳng hiểu j huhuhu<br />
jellylove / 2012/12/22 21:52 PM
Member
Cho m&igrave;nh hỏi nh&oacute;m n&agrave;o dịch truyện n&igrave; dậy ?
quá phê đã up 85 tuy mình đọc qua truyện ngoài rồi / 2012/11/14 20:49 PM
Guest
tks . m&agrave; bản raw hay eng chưa c&oacute; 342 &agrave;&nbsp;