m88

Kết Giới Sư

  • Tác giả : Yellow Tanabe
  • Thể loại : action, adventure, anime, shounen, supernatural
  • Nguồn : Truyentranhtuan.com | [HDX4TEAM]-MA5MVN.COM | vechai.info | Comicvn.net | hdx4.co.cc
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-01-27
  • View :7608682

HDX4 Team

Truyentranhtuan.com

Alo8.com

Blogtruyen.com

 
 Vào buổi đêm, cậu học sinh trung học Yoshimori Sumimura là một kết giới sư - một thợ săn quỉ có khả năng tạo kết giới để bắt những con mồi của mình. Ban ngày, Yoshimori lại tiếp tục cuộc chiến của mình với tính hảo ngọt và ông nội khó tính của mình. Cô bạn hàng xóm xinh đẹp lớn hơn Yoshimori 2 tuổi Tokine Yukimura cũng là một kết giới sư, nhưng giữa hai gia đình luôn có sự mâu thuẫn về vị trí truyền nhân chính thức của dòng họ.


LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 345 80394 2011-06-25 Shing
Chapter 344 47221 2011-06-25 Shing
Chapter 343 50209 2011-06-25 Shing
Chapter 342 45097 2011-03-22 banmidou
Chapter 341 48313 2011-06-25 Shing
Chapter 340 46179 2011-02-19 dodangminh_DDM_20695
Chapter 339 40402 2011-06-25 Shing
Chapter 338 46835 2011-04-19 banmidou
Chapter 337 42902 2011-06-25 Shing
Chapter 336 41462 2011-06-25 Shing
Chapter 335 44743 2011-06-25 Shing
Chapter 334 44663 2011-06-25 Shing
Chapter 333 38619 2011-06-25 Shing
Chapter 332 39173 2011-05-13 banmidou
Chapter 331 38736 2011-06-25 Shing
Chapter 330 52764 2011-06-25 Shing
Chapter 329 38426 2011-06-25 Shing
Chapter 328 43205 2011-06-25 Shing
Chapter 327 43711 2011-06-25 Shing
Chapter 326 59130 2011-06-25 Shing
Chapter 325 48846 2011-06-25 Shing
Chapter 324 51566 2011-06-25 Shing
Chapter 323 49451 2011-05-20 banmidou
Chapter 322 51726 2011-06-25 Shing
Chapter 321 44118 2011-06-25 Shing
Chapter 320 45987 2011-06-25 Shing
Chapter 319 43328 2011-06-25 Shing
Chapter 318 41728 2011-06-25 Shing
Chapter 317 35428 2011-06-25 Shing
Chapter 316 40909 2011-06-25 Shing
Chapter 315 41346 2011-06-25 Shing
Chapter 314 41117 2011-06-25 Shing
Chapter 313 43797 2011-06-25 Shing
Chapter 312 45039 2011-06-25 Shing
Chapter 311 44550 2011-06-25 Shing
Chapter 310 46053 2010-10-11 banmidou
Chapter 309 41892 2010-10-11 banmidou
Chapter 308 43089 2010-10-11 banmidou
Chapter 307 43152 2011-06-25 Shing
Chapter 306 41428 2011-06-25 Shing
Chapter 305 48745 2011-06-25 Shing
Chapter 304 37796 2010-09-28
Chapter 303 47386 2010-09-27
Chapter 302 55554 2010-09-11
Chapter 301 43779 2010-08-28
Chapter 300 48646 2010-08-21
Chapter 299 44072 2010-08-21
Chapter 298 43026 2010-08-21
Chapter 297 46752 2010-08-21
Chapter 296 55251 2010-08-13
Chapter 295 50893 2010-08-10
Chapter 294 48946 2010-08-10
Chapter 293 38766 2010-08-09
Chapter 292 44280 2010-07-28
Chapter 291 40669 2010-07-28
Chapter 290 42382 2010-07-20
Chapter 289 37537 2010-07-20
Chapter 288 42287 2010-07-16
Chapter 287 41297 2010-07-15
Chapter 286 42618 2010-07-06
Chapter 285 46292 2010-07-06
Chapter 284 39086 2010-06-24
Chapter 283 34996 2010-06-27
Chapter 282 34284 2010-06-13
Chapter 281 33915 2010-05-30
Chapter 280 43459 2010-05-29
Chapter 279 37965 2010-05-25
Chapter 278 46510 2010-05-16
Chapter 277 39409 2010-05-08
Chapter 276 38967 2010-04-30
Chapter 275 35282 2010-04-30
Chapter 274 34137 2010-07-05
Chapter 273 34462 2010-04-10
Chapter 272 33563 2010-04-03
Chapter 271 37102 2010-03-30
Chapter 270 36567 2010-03-20
Chapter 269 33126 2010-03-13
Chapter 268 33041 2010-03-09
Chapter 267 33533 2010-03-05
Chapter 266 33692 2010-02-25
Chapter 265 36233 2010-02-25
Chapter 264 32243 2010-02-25
Chapter 263 34741 2010-02-25
Chapter 262 35455 2010-02-25
Chapter 261 34473 2010-01-27
Chapter 260 34001 2010-01-27
Chapter 259 32632 2010-01-27
Chapter 258 30149 2010-01-27
Chapter 257 32869 2010-01-27
Chapter 256 30668 2010-01-27
Chapter 255 31361 2010-12-21 banmidou
Chapter 254 33089 2011-01-08 banmidou
Chapter 253 30399 2010-01-27
Chapter 252 31388 2010-01-27
Chapter 251 33324 2010-01-27
Chapter 250 37826 2010-01-27
Chapter 249 37836 2011-01-08 banmidou
Chapter 248 31880 2011-02-18 dodangminh_DDM_20695
Chapter 247 32575 2010-01-27
Chapter 246 31402 2010-01-27
Chapter 245 32351 2010-01-27
Chapter 244 31915 2010-01-27
Chapter 243 33487 2010-01-27
Chapter 242 32928 2010-01-27
Chapter 241 35606 2010-01-27
Chapter 240 36078 2010-01-27
Chapter 239 31546 2011-01-29 banmidou
Chapter 238 32786 2010-01-27
Chapter 237 31221 2010-01-27
Chapter 236 31853 2010-01-27
Chapter 235 32288 2010-01-27
Chapter 234 34094 2010-01-27
Chapter 233 33883 2010-01-27
Chapter 232 36876 2010-01-27
Chapter 231 32123 2010-01-27
Chapter 230 34165 2010-01-27
Chapter 229 28436 2010-01-27
Chapter 228 30194 2010-01-27
Chapter 227 27314 2011-06-25 Shing
Chapter 226 25421 2011-06-25 Shing
Chapter 225 27900 2011-06-25 Shing
Chapter 224 25100 2011-06-25 Shing
Chapter 223 25582 2011-06-25 Shing
Chapter 222 27314 2011-06-25 Shing
Chapter 221 29855 2011-06-25 Shing
Chapter 220 29717 2011-06-25 Shing
Chapter 219 29075 2011-06-25 Shing
Chapter 218 26883 2011-06-25 Shing
Chapter 217 32621 2011-06-25 Shing
Chapter 216 27934 2011-06-25 Shing
Chapter 215 25873 2011-06-25 Shing
Chapter 214 24721 2011-06-25 Shing
Chapter 213 24420 2011-06-25 Shing
Chapter 212 26698 2010-01-27
Chapter 211 25188 2011-06-25 Shing
Chapter 210 29008 2011-06-25 Shing
Chapter 209 26352 2010-01-27
Chapter 208 24234 2011-06-25 Shing
Chapter 207 25696 2011-06-25 Shing
Chapter 206 27524 2011-06-25 Shing
Chapter 205 26925 2011-06-25 Shing
Chapter 204 25581 2011-06-25 Shing
Chapter 203 26312 2011-06-25 Shing
Chapter 202 26774 2011-06-25 Shing
Chapter 201 29427 2011-06-25 Shing
Chapter 200 32817 2011-06-25 Shing
Chapter 199 26418 2011-06-25 Shing
Chapter 198 23898 2011-06-25 Shing
Chapter 197 24393 2011-06-25 Shing
Chapter 196 24445 2011-06-25 Shing
Chapter 195 26198 2011-06-25 Shing
Chapter 194 26446 2011-06-25 Shing
Chapter 193 27693 2011-06-25 Shing
Chapter 192 27912 2011-06-25 Shing
Chapter 191 27546 2011-06-25 Shing
Chapter 190 27623 2011-06-25 Shing
Chapter 189 28015 2011-06-25 Shing
Chapter 188 25932 2011-06-25 Shing
Chapter 187 26975 2011-06-25 Shing
Chapter 186 36415 2011-06-25 Shing
Chapter 179 36211 2011-06-25 Shing
Chapter 178 29487 2010-01-27
Chapter 177 29009 2010-01-27
Chapter 176 31700 2010-01-27
Chapter 175 30346 2010-01-27
Chapter 174 29373 2011-06-25 Shing
Chapter 173 28353 2011-06-25 Shing
Chapter 172 28152 2011-06-25 Shing
Chapter 171 28573 2011-06-25 Shing
Chapter 170 32164 2011-06-25 Shing
Chapter 169 33342 2010-01-27
Chapter 168 31598 2010-01-27
Chapter 167 32701 2010-01-27
Chapter 166 39014 2010-01-27
Chapter 165 44336 2010-01-27
Chapter 163 41676 2010-06-26
Chapter 162 42594 2010-06-26
Chapter 161 43057 2010-06-26
Chapter 160 46345 2010-06-26
Chapter 159 43769 2010-06-26
Chapter 158 41928 2010-06-26
Chapter 157 45043 2010-06-26
Chapter 156 55993 2010-06-26
Chapter 155 90725 2010-06-26
Chapter 23 41645 2011-10-02 DDMinh
Chapter 22 28138 2011-09-06 DDMinh
Chapter 21 27757 2011-09-06 DDMinh
Chapter 20 29457 2011-09-05 DDMinh
Chapter 19 26515 2011-09-05 DDMinh
Chapter 18 27855 2011-09-05 DDMinh
Chapter 17 28210 2011-09-05 DDMinh
Chapter 16 28094 2011-09-03 DDMinh
Chapter 15 29960 2011-09-04 DDMinh
Chapter 14 44242 2011-06-25 Shing
Chapter 13 34761 2011-06-25 Shing
Chapter 12 34161 2011-06-25 Shing
Chapter 11 34520 2011-06-25 Shing
Chapter 10 35671 2011-06-25 Shing
Chapter 9 33688 2011-06-25 Shing
Chapter 8 33929 2011-06-25 Shing
Chapter 7 34822 2011-06-25 Shing
Chapter 6 35507 2011-06-25 Shing
Chapter 5 36325 2011-06-25 Shing
Chapter 4 36599 2011-06-25 Shing
Chapter 3 37414 2011-06-25 Shing
Chapter 2 48542 2011-06-25 Shing
Chapter 1 70064 2011-06-25 Shing
Facebook
MANGA24H Comment ( 40 )
COMMENT
sdfhj / 2014/02/17 17:02 PM
Guest
Truyen rat hay nhung ket thuc buon wa
Đinh Việt Linh / 2013/12/01 06:59 AM
Guest
Có Game Kết giới nhé các bạn http://gamenguoiviet.com/game-android/ket-gioi.html
Thinh nguyen / 2013/11/01 14:39 PM
Guest
Ket thuc khong hay toi nghiep me cua thang main qua
tinqnpro1997 / 2013/07/21 21:51 PM
Member
hay
Long / 2013/05/24 17:13 PM
Guest
24-154 đâu
nguyên / 2013/05/03 16:10 PM
Guest
thanks! vãi  2 năm rồi mới ra chap tiếp chờ mỏi
Nhi / 2013/02/23 18:50 PM
Guest
sao k ai post truyen nay nua the<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/7.gif" alt="{#}" border="0" />
nhocditu / 2013/01/29 11:48 AM
Guest
vay la chap 345 la end roi ko con chap tip ak<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
fanz / 2013/01/09 12:03 PM
Guest
nan that ! dang chap 24 -- 154 ik nao`<br />
champion1511 / 2012/12/28 11:12 AM
Guest
m&igrave;nh muốn đọc nữa<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />h&acirc;m mộ truyện n&agrave;y gh&ecirc;<br />
me / 2012/12/13 10:37 AM
Guest
ch&ograve;i ơi sax k&igrave; zị<br />
ten la clgt / 2012/12/03 19:05 PM
Guest
doc nhu cl, tu 23-&gt; 155,&nbsp;
nhox / 2012/11/22 14:05 PM
Guest
truyeejn n&agrave;y hay thật! kết th&uacute;c thiệt l&agrave; uổng! <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
hung nguyen / 2012/11/07 17:32 PM
Guest
<br /><span class="quot">@yukiru</span>:vao trang vechai,ifo ma doc tuy hoi nho nhung van doc duoc<br />
yukiru / 2012/11/06 21:08 PM
Guest
sao k up chap 24-154 nhi&nbsp;<br />
quoxanh / 2012/10/24 10:39 AM
Guest
troi sao laj 179 _186 hjx doc cha? hju zj???<br />
Quân / 2012/10/16 18:49 PM
Guest
Đọc truyện m&agrave; ức chế v&atilde;i,đang đọc chap 23 nhảy l&ecirc;n chap 154,l&agrave;m ăn g&igrave; lạ vậy,up tiếp đi.Theo d&otilde;i trang manga24h từ c&aacute;c truyện one piece,bleach,beez,....v.vvv(hơn 10 manga ) đọc xong chap n&agrave;o cũng like nhiệt t&igrave;nh,mạnh tay<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />.M&agrave; sao đọc manga n&agrave;y ức chế qu&aacute;,y&ecirc;u cầu đ&aacute;p ứng đi c&aacute;c ad ơiiii&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/84.gif" alt="{#}" border="0" />
dihisi / 2012/08/07 06:59 AM
Guest
Th&igrave; copy từ nơi kh&aacute;c về, nơi kh&aacute;c kh&ocirc;ng c&oacute; th&igrave; ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute;. Copy th&igrave; l&agrave;m g&igrave; c&oacute; nguồn
y kien' / 2012/08/05 11:12 AM
Guest
sao chap 24 --&gt;154 k c&oacute; vậy, ad up đi chứ<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />
duanho / 2012/07/27 18:25 PM
Member
C&oacute; tập 31 rồi đ&oacute;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />
duanho / 2012/07/26 10:31 AM
Member
sao lai tu 23 den 155 vay&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/18.gif" alt="{#}" border="0" />
12.34 / 2012/07/03 11:19 AM
Guest
up tiếp mấy chap thiếu đy, thế n&agrave;y m&agrave; lại ghi ho&agrave;n th&agrave;nh :@&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />
âsa / 2012/07/02 22:59 PM
Guest
https://skydrive.live.com/?cid=6b8d97c350a85ce4&amp;sc=documents&amp;id=6B8D97C350A85CE4%21142từ chap 96 đến 155 nh&eacute;"D
tamtv074159 / 2012/06/26 17:14 PM
Member
sao c&aacute;i n&agrave;y hok ai comment hết zậy&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/55.gif" alt="{#}" border="0" />
tùng ckjp / 2012/06/10 08:11 AM
Guest
hay vđ ra m&igrave;nh kết bộ n&agrave;y rồi đấy