m88

Kết Giới Sư

  • Tác giả : Yellow Tanabe
  • Thể loại : action, adventure, anime, shounen, supernatural
  • Nguồn : Truyentranhtuan.com | [HDX4TEAM]-MA5MVN.COM | vechai.info | Comicvn.net | hdx4.co.cc
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-01-27
  • View :7600702

HDX4 Team

Truyentranhtuan.com

Alo8.com

Blogtruyen.com

 
 Vào buổi đêm, cậu học sinh trung học Yoshimori Sumimura là một kết giới sư - một thợ săn quỉ có khả năng tạo kết giới để bắt những con mồi của mình. Ban ngày, Yoshimori lại tiếp tục cuộc chiến của mình với tính hảo ngọt và ông nội khó tính của mình. Cô bạn hàng xóm xinh đẹp lớn hơn Yoshimori 2 tuổi Tokine Yukimura cũng là một kết giới sư, nhưng giữa hai gia đình luôn có sự mâu thuẫn về vị trí truyền nhân chính thức của dòng họ.


LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 345 80302 2011-06-25 Shing
Chapter 344 47181 2011-06-25 Shing
Chapter 343 50173 2011-06-25 Shing
Chapter 342 45055 2011-03-22 banmidou
Chapter 341 48255 2011-06-25 Shing
Chapter 340 46125 2011-02-19 dodangminh_DDM_20695
Chapter 339 40364 2011-06-25 Shing
Chapter 338 46795 2011-04-19 banmidou
Chapter 337 42858 2011-06-25 Shing
Chapter 336 41414 2011-06-25 Shing
Chapter 335 44679 2011-06-25 Shing
Chapter 334 44613 2011-06-25 Shing
Chapter 333 38583 2011-06-25 Shing
Chapter 332 39135 2011-05-13 banmidou
Chapter 331 38700 2011-06-25 Shing
Chapter 330 52726 2011-06-25 Shing
Chapter 329 38392 2011-06-25 Shing
Chapter 328 43155 2011-06-25 Shing
Chapter 327 43675 2011-06-25 Shing
Chapter 326 59096 2011-06-25 Shing
Chapter 325 48806 2011-06-25 Shing
Chapter 324 51532 2011-06-25 Shing
Chapter 323 49415 2011-05-20 banmidou
Chapter 322 51690 2011-06-25 Shing
Chapter 321 44080 2011-06-25 Shing
Chapter 320 45949 2011-06-25 Shing
Chapter 319 43290 2011-06-25 Shing
Chapter 318 41684 2011-06-25 Shing
Chapter 317 35394 2011-06-25 Shing
Chapter 316 40877 2011-06-25 Shing
Chapter 315 41304 2011-06-25 Shing
Chapter 314 41077 2011-06-25 Shing
Chapter 313 43763 2011-06-25 Shing
Chapter 312 45011 2011-06-25 Shing
Chapter 311 44520 2011-06-25 Shing
Chapter 310 46023 2010-10-11 banmidou
Chapter 309 41868 2010-10-11 banmidou
Chapter 308 43069 2010-10-11 banmidou
Chapter 307 43132 2011-06-25 Shing
Chapter 306 41404 2011-06-25 Shing
Chapter 305 48723 2011-06-25 Shing
Chapter 304 37772 2010-09-28
Chapter 303 47362 2010-09-27
Chapter 302 55528 2010-09-11
Chapter 301 43755 2010-08-28
Chapter 300 48618 2010-08-21
Chapter 299 44054 2010-08-21
Chapter 298 42998 2010-08-21
Chapter 297 46730 2010-08-21
Chapter 296 55227 2010-08-13
Chapter 295 50867 2010-08-10
Chapter 294 48918 2010-08-10
Chapter 293 38738 2010-08-09
Chapter 292 44250 2010-07-28
Chapter 291 40641 2010-07-28
Chapter 290 42354 2010-07-20
Chapter 289 37507 2010-07-20
Chapter 288 42245 2010-07-16
Chapter 287 41255 2010-07-15
Chapter 286 42564 2010-07-06
Chapter 285 46224 2010-07-06
Chapter 284 39034 2010-06-24
Chapter 283 34944 2010-06-27
Chapter 282 34234 2010-06-13
Chapter 281 33869 2010-05-30
Chapter 280 43405 2010-05-29
Chapter 279 37909 2010-05-25
Chapter 278 46456 2010-05-16
Chapter 277 39355 2010-05-08
Chapter 276 38921 2010-04-30
Chapter 275 35238 2010-04-30
Chapter 274 34087 2010-07-05
Chapter 273 34404 2010-04-10
Chapter 272 33515 2010-04-03
Chapter 271 37048 2010-03-30
Chapter 270 36517 2010-03-20
Chapter 269 33074 2010-03-13
Chapter 268 32991 2010-03-09
Chapter 267 33483 2010-03-05
Chapter 266 33640 2010-02-25
Chapter 265 36183 2010-02-25
Chapter 264 32193 2010-02-25
Chapter 263 34691 2010-02-25
Chapter 262 35395 2010-02-25
Chapter 261 34427 2010-01-27
Chapter 260 33955 2010-01-27
Chapter 259 32588 2010-01-27
Chapter 258 30111 2010-01-27
Chapter 257 32821 2010-01-27
Chapter 256 30624 2010-01-27
Chapter 255 31317 2010-12-21 banmidou
Chapter 254 33045 2011-01-08 banmidou
Chapter 253 30353 2010-01-27
Chapter 252 31342 2010-01-27
Chapter 251 33274 2010-01-27
Chapter 250 37774 2010-01-27
Chapter 249 37796 2011-01-08 banmidou
Chapter 248 31834 2011-02-18 dodangminh_DDM_20695
Chapter 247 32527 2010-01-27
Chapter 246 31346 2010-01-27
Chapter 245 32301 2010-01-27
Chapter 244 31857 2010-01-27
Chapter 243 33431 2010-01-27
Chapter 242 32876 2010-01-27
Chapter 241 35546 2010-01-27
Chapter 240 36024 2010-01-27
Chapter 239 31504 2011-01-29 banmidou
Chapter 238 32744 2010-01-27
Chapter 237 31165 2010-01-27
Chapter 236 31803 2010-01-27
Chapter 235 32234 2010-01-27
Chapter 234 34038 2010-01-27
Chapter 233 33823 2010-01-27
Chapter 232 36818 2010-01-27
Chapter 231 32079 2010-01-27
Chapter 230 34123 2010-01-27
Chapter 229 28402 2010-01-27
Chapter 228 30138 2010-01-27
Chapter 227 27284 2011-06-25 Shing
Chapter 226 25387 2011-06-25 Shing
Chapter 225 27872 2011-06-25 Shing
Chapter 224 25070 2011-06-25 Shing
Chapter 223 25562 2011-06-25 Shing
Chapter 222 27286 2011-06-25 Shing
Chapter 221 29835 2011-06-25 Shing
Chapter 220 29695 2011-06-25 Shing
Chapter 219 29053 2011-06-25 Shing
Chapter 218 26867 2011-06-25 Shing
Chapter 217 32601 2011-06-25 Shing
Chapter 216 27914 2011-06-25 Shing
Chapter 215 25855 2011-06-25 Shing
Chapter 214 24705 2011-06-25 Shing
Chapter 213 24398 2011-06-25 Shing
Chapter 212 26678 2010-01-27
Chapter 211 25168 2011-06-25 Shing
Chapter 210 28982 2011-06-25 Shing
Chapter 209 26336 2010-01-27
Chapter 208 24212 2011-06-25 Shing
Chapter 207 25674 2011-06-25 Shing
Chapter 206 27496 2011-06-25 Shing
Chapter 205 26897 2011-06-25 Shing
Chapter 204 25555 2011-06-25 Shing
Chapter 203 26290 2011-06-25 Shing
Chapter 202 26752 2011-06-25 Shing
Chapter 201 29403 2011-06-25 Shing
Chapter 200 32781 2011-06-25 Shing
Chapter 199 26390 2011-06-25 Shing
Chapter 198 23870 2011-06-25 Shing
Chapter 197 24375 2011-06-25 Shing
Chapter 196 24425 2011-06-25 Shing
Chapter 195 26178 2011-06-25 Shing
Chapter 194 26422 2011-06-25 Shing
Chapter 193 27669 2011-06-25 Shing
Chapter 192 27890 2011-06-25 Shing
Chapter 191 27516 2011-06-25 Shing
Chapter 190 27597 2011-06-25 Shing
Chapter 189 27999 2011-06-25 Shing
Chapter 188 25908 2011-06-25 Shing
Chapter 187 26951 2011-06-25 Shing
Chapter 186 36381 2011-06-25 Shing
Chapter 179 36181 2011-06-25 Shing
Chapter 178 29449 2010-01-27
Chapter 177 28977 2010-01-27
Chapter 176 31672 2010-01-27
Chapter 175 30318 2010-01-27
Chapter 174 29341 2011-06-25 Shing
Chapter 173 28323 2011-06-25 Shing
Chapter 172 28118 2011-06-25 Shing
Chapter 171 28537 2011-06-25 Shing
Chapter 170 32128 2011-06-25 Shing
Chapter 169 33302 2010-01-27
Chapter 168 31556 2010-01-27
Chapter 167 32657 2010-01-27
Chapter 166 38960 2010-01-27
Chapter 165 44274 2010-01-27
Chapter 163 41606 2010-06-26
Chapter 162 42534 2010-06-26
Chapter 161 42993 2010-06-26
Chapter 160 46285 2010-06-26
Chapter 159 43719 2010-06-26
Chapter 158 41876 2010-06-26
Chapter 157 44993 2010-06-26
Chapter 156 55939 2010-06-26
Chapter 155 90645 2010-06-26
Chapter 23 41601 2011-10-02 DDMinh
Chapter 22 28112 2011-09-06 DDMinh
Chapter 21 27723 2011-09-06 DDMinh
Chapter 20 29425 2011-09-05 DDMinh
Chapter 19 26481 2011-09-05 DDMinh
Chapter 18 27821 2011-09-05 DDMinh
Chapter 17 28180 2011-09-05 DDMinh
Chapter 16 28062 2011-09-03 DDMinh
Chapter 15 29920 2011-09-04 DDMinh
Chapter 14 44208 2011-06-25 Shing
Chapter 13 34725 2011-06-25 Shing
Chapter 12 34125 2011-06-25 Shing
Chapter 11 34484 2011-06-25 Shing
Chapter 10 35637 2011-06-25 Shing
Chapter 9 33656 2011-06-25 Shing
Chapter 8 33889 2011-06-25 Shing
Chapter 7 34786 2011-06-25 Shing
Chapter 6 35475 2011-06-25 Shing
Chapter 5 36287 2011-06-25 Shing
Chapter 4 36563 2011-06-25 Shing
Chapter 3 37372 2011-06-25 Shing
Chapter 2 48498 2011-06-25 Shing
Chapter 1 70022 2011-06-25 Shing
Facebook
MANGA24H Comment ( 40 )
COMMENT
sdfhj / 2014/02/17 17:02 PM
Guest
Truyen rat hay nhung ket thuc buon wa
Đinh Việt Linh / 2013/12/01 06:59 AM
Guest
Có Game Kết giới nhé các bạn http://gamenguoiviet.com/game-android/ket-gioi.html
Thinh nguyen / 2013/11/01 14:39 PM
Guest
Ket thuc khong hay toi nghiep me cua thang main qua
tinqnpro1997 / 2013/07/21 21:51 PM
Member
hay
Long / 2013/05/24 17:13 PM
Guest
24-154 đâu
nguyên / 2013/05/03 16:10 PM
Guest
thanks! vãi  2 năm rồi mới ra chap tiếp chờ mỏi
Nhi / 2013/02/23 18:50 PM
Guest
sao k ai post truyen nay nua the<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/7.gif" alt="{#}" border="0" />
nhocditu / 2013/01/29 11:48 AM
Guest
vay la chap 345 la end roi ko con chap tip ak<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
fanz / 2013/01/09 12:03 PM
Guest
nan that ! dang chap 24 -- 154 ik nao`<br />
champion1511 / 2012/12/28 11:12 AM
Guest
m&igrave;nh muốn đọc nữa<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />h&acirc;m mộ truyện n&agrave;y gh&ecirc;<br />
me / 2012/12/13 10:37 AM
Guest
ch&ograve;i ơi sax k&igrave; zị<br />
ten la clgt / 2012/12/03 19:05 PM
Guest
doc nhu cl, tu 23-&gt; 155,&nbsp;
nhox / 2012/11/22 14:05 PM
Guest
truyeejn n&agrave;y hay thật! kết th&uacute;c thiệt l&agrave; uổng! <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
hung nguyen / 2012/11/07 17:32 PM
Guest
<br /><span class="quot">@yukiru</span>:vao trang vechai,ifo ma doc tuy hoi nho nhung van doc duoc<br />
yukiru / 2012/11/06 21:08 PM
Guest
sao k up chap 24-154 nhi&nbsp;<br />
quoxanh / 2012/10/24 10:39 AM
Guest
troi sao laj 179 _186 hjx doc cha? hju zj???<br />
Quân / 2012/10/16 18:49 PM
Guest
Đọc truyện m&agrave; ức chế v&atilde;i,đang đọc chap 23 nhảy l&ecirc;n chap 154,l&agrave;m ăn g&igrave; lạ vậy,up tiếp đi.Theo d&otilde;i trang manga24h từ c&aacute;c truyện one piece,bleach,beez,....v.vvv(hơn 10 manga ) đọc xong chap n&agrave;o cũng like nhiệt t&igrave;nh,mạnh tay<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />.M&agrave; sao đọc manga n&agrave;y ức chế qu&aacute;,y&ecirc;u cầu đ&aacute;p ứng đi c&aacute;c ad ơiiii&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/84.gif" alt="{#}" border="0" />
dihisi / 2012/08/07 06:59 AM
Guest
Th&igrave; copy từ nơi kh&aacute;c về, nơi kh&aacute;c kh&ocirc;ng c&oacute; th&igrave; ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute;. Copy th&igrave; l&agrave;m g&igrave; c&oacute; nguồn
y kien' / 2012/08/05 11:12 AM
Guest
sao chap 24 --&gt;154 k c&oacute; vậy, ad up đi chứ<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />
duanho / 2012/07/27 18:25 PM
Member
C&oacute; tập 31 rồi đ&oacute;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />
duanho / 2012/07/26 10:31 AM
Member
sao lai tu 23 den 155 vay&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/18.gif" alt="{#}" border="0" />
12.34 / 2012/07/03 11:19 AM
Guest
up tiếp mấy chap thiếu đy, thế n&agrave;y m&agrave; lại ghi ho&agrave;n th&agrave;nh :@&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />
âsa / 2012/07/02 22:59 PM
Guest
https://skydrive.live.com/?cid=6b8d97c350a85ce4&amp;sc=documents&amp;id=6B8D97C350A85CE4%21142từ chap 96 đến 155 nh&eacute;"D
tamtv074159 / 2012/06/26 17:14 PM
Member
sao c&aacute;i n&agrave;y hok ai comment hết zậy&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/55.gif" alt="{#}" border="0" />
tùng ckjp / 2012/06/10 08:11 AM
Guest
hay vđ ra m&igrave;nh kết bộ n&agrave;y rồi đấy