m88

Kid Gang-Nhóc siêu quậy

  • Tác giả : Shin Young Woo
  • Thể loại : Comedy, Shounen, Action, Manhwa
  • Nguồn :
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-05-09
  • View :2388501

Nguồn : Blogtruyen.com
Câu chuyện kể về một tên đại ca XHĐ cùi bắp, định bắt cóc con của một viên cảnh sát - nhằm uy hiếp cha cảnh sát này thả đàn em của hắn ra, khi tới nhà của viên cảnh sát, thấy đứa nhóc dễ thương quá nên quyết định tha không bắt cóc nữa, nhưng khi nựng đứa nhóc này, nó đã ngậm chặt ngón tay của tên đại ca và không thể nào rút ra được...

Thế là khi vợ chồng viên cảnh sát về nhà , tên đại ca đành tẩu thoát qua cửa sổ - cùng với thằng nhóc đang ngậm chặt ngón tay...LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 178 7162 2013-07-05 Tra Xanh
Chapter 177 4649 2013-07-04 Tra Xanh
Chapter 176 5526 2013-06-03 Tra Xanh
Chapter 175 4962 2013-05-28 Tra Xanh
Chapter 174 4488 2013-05-28 Tra Xanh
Chapter 173 5047 2013-05-28 Tra Xanh
Chapter 172 24602 2011-06-26 DDMinh
Chapter 171 14923 2011-06-26 DDMinh
Chapter 170 14779 2011-06-26 DDMinh
Chapter 169 13849 2011-06-26 DDMinh
Chapter 168 13352 2011-06-26 DDMinh
Chapter 167 12832 2011-06-26 DDMinh
Chapter 166 13124 2011-06-26 DDMinh
Chapter 165 13457 2011-06-26 DDMinh
Chapter 164 13366 2011-06-26 DDMinh
Chapter 163 13336 2011-06-26 DDMinh
Chapter 162 13518 2011-06-26 DDMinh
Chapter 161 13060 2011-06-26 DDMinh
Chapter 160 15754 2011-06-26 DDMinh
Chapter 159 13435 2011-06-26 DDMinh
Chapter 158 13686 2011-06-26 DDMinh
Chapter 157 13576 2011-06-26 DDMinh
Chapter 156 13382 2011-06-26 DDMinh
Chapter 155 13613 2011-06-26 DDMinh
Chapter 154 13543 2011-06-26 DDMinh
Chapter 153 13372 2011-06-26 DDMinh
Chapter 152 13200 2011-06-26 DDMinh
Chapter 151 13266 2011-06-26 DDMinh
Chapter 150 14603 2011-06-26 DDMinh
Chapter 149 12648 2011-06-26 DDMinh
Chapter 148 12905 2011-06-26 DDMinh
Chapter 147 13209 2011-06-26 DDMinh
Chapter 146 13882 2011-06-26 DDMinh
Chapter 145 14428 2011-06-26 DDMinh
Chapter 144 14166 2011-06-26 DDMinh
Chapter 143 13724 2011-06-26 DDMinh
Chapter 142 13063 2011-06-26 DDMinh
Chapter 141 13246 2011-06-26 DDMinh
Chapter 140 17330 2011-06-26 DDMinh
Chapter 139 13357 2011-06-26 DDMinh
Chapter 138 13253 2011-06-26 DDMinh
Chapter 137 12788 2011-06-26 DDMinh
Chapter 136 12827 2011-06-26 DDMinh
Chapter 135 13518 2011-06-26 DDMinh
Chapter 134 13024 2011-06-26 DDMinh
Chapter 133 12994 2011-06-26 DDMinh
Chapter 132 12080 2011-06-26 DDMinh
Chapter 131 12529 2011-06-26 DDMinh
Chapter 130 13580 2011-06-26 DDMinh
Chapter 129 12480 2011-06-26 DDMinh
Chapter 128 12619 2011-06-26 DDMinh
Chapter 127 12537 2011-06-26 DDMinh
Chapter 126 13516 2011-06-26 DDMinh
Chapter 125 13568 2011-06-26 DDMinh
Chapter 124 14024 2011-06-26 DDMinh
Chapter 123 14062 2011-06-26 DDMinh
Chapter 122 13536 2011-06-26 DDMinh
Chapter 121 13649 2011-06-26 DDMinh
Chapter 120 15344 2011-06-26 DDMinh
Chapter 119 13647 2011-06-26 DDMinh
Chapter 118 13299 2011-06-26 DDMinh
Chapter 117 14131 2011-06-26 DDMinh
Chapter 116 13775 2011-06-26 DDMinh
Chapter 115 13815 2011-06-26 DDMinh
Chapter 114 12925 2011-06-26 DDMinh
Chapter 113 13401 2011-06-26 DDMinh
Chapter 112 13699 2011-06-26 DDMinh
Chapter 111 13511 2011-06-26 DDMinh
Chapter 110 13949 2011-06-26 DDMinh
Chapter 109 12891 2011-06-26 DDMinh
Chapter 108 12704 2011-06-26 DDMinh
Chapter 107 12154 2011-06-26 DDMinh
Chapter 106 12725 2011-06-26 DDMinh
Chapter 105 15077 2011-06-26 DDMinh
Chapter 104 13630 2011-06-26 DDMinh
Chapter 103 18781 2011-06-26 DDMinh
Chapter 102 14950 2011-06-26 DDMinh
Chapter 101 14603 2011-06-26 DDMinh
Chapter 100 15353 2011-06-26 DDMinh
Chapter 99 13618 2011-06-26 DDMinh
Chapter 98 14249 2011-06-26 DDMinh
Chapter 97 13849 2011-06-26 DDMinh
Chapter 96 14299 2011-06-26 DDMinh
Chapter 95 14227 2011-06-26 DDMinh
Chapter 94 14374 2011-06-26 DDMinh
Chapter 93 14049 2011-06-26 DDMinh
Chapter 92 14459 2011-06-26 DDMinh
Chapter 91 14255 2011-06-26 DDMinh
Chapter 90 14901 2011-06-26 DDMinh
Chapter 89 15879 2011-06-26 DDMinh
Chapter 88 14225 2011-06-26 DDMinh
Chapter 87 14055 2011-06-26 DDMinh
Chapter 86 14004 2011-06-26 DDMinh
Chapter 85 14502 2011-06-26 DDMinh
Chapter 84 14694 2011-06-26 DDMinh
Chapter 83 14669 2011-05-14 banmidou
Chapter 82 15369 2011-05-14 banmidou
Chapter 81 14744 2011-05-14 banmidou
Chapter 80 15472 2011-05-14 banmidou
Chapter 79 14410 2011-05-14 banmidou
Chapter 78 13769 2011-05-14 banmidou
Chapter 77 14031 2011-05-14 banmidou
Chapter 76 12125 2011-05-14 banmidou
Chapter 75 12054 2011-05-14 banmidou
Chapter 74 11767 2011-05-14 banmidou
Chapter 73 11688 2011-05-14 banmidou
Chapter 72 14077 2011-05-14 banmidou
Chapter 71 12117 2011-05-14 banmidou
Chapter 70 13305 2011-05-14 banmidou
Chapter 69 12091 2011-05-14 banmidou
Chapter 68 12372 2011-05-14 banmidou
Chapter 67 12441 2011-05-14 banmidou
Chapter 66 12728 2011-05-14 banmidou
Chapter 65 13351 2011-05-14 banmidou
Chapter 64 12452 2011-06-26 DDMinh
Chapter 63 12540 2011-05-14 banmidou
Chapter 62 13199 2011-06-26 DDMinh
Chapter 61 12957 2011-06-26 DDMinh
Chapter 60 13116 2011-06-26 DDMinh
Chapter 59 11965 2011-06-26 DDMinh
Chapter 58 12994 2011-06-26 DDMinh
Chapter 57 13063 2011-06-26 DDMinh
Chapter 56 12967 2011-06-26 DDMinh
Chapter 55 12608 2011-06-26 DDMinh
Chapter 54 12156 2011-06-26 DDMinh
Chapter 53 12263 2011-06-26 DDMinh
Chapter 52 12349 2011-06-26 DDMinh
Chapter 51 12568 2011-06-26 DDMinh
Chapter 50 13284 2011-06-26 DDMinh
Chapter 49 11897 2011-06-26 DDMinh
Chapter 48 12397 2011-06-26 DDMinh
Chapter 47 12389 2011-06-26 DDMinh
Chapter 46 12860 2011-06-26 DDMinh
Chapter 45 12718 2011-06-26 DDMinh
Chapter 44 12089 2011-06-26 DDMinh
Chapter 43 12047 2011-06-26 DDMinh
Chapter 42 13632 2011-06-26 DDMinh
Chapter 41 12641 2011-06-26 DDMinh
Chapter 40 14102 2011-06-26 DDMinh
Chapter 39 12809 2011-06-26 DDMinh
Chapter 38 12844 2011-06-26 DDMinh
Chapter 37 13466 2011-06-26 DDMinh
Chapter 36 13307 2011-06-26 DDMinh
Chapter 35 13431 2011-06-26 DDMinh
Chapter 34 14777 2011-06-26 DDMinh
Chapter 33 13308 2011-06-26 DDMinh
Chapter 32 15072 2011-06-26 DDMinh
Chapter 31 13534 2011-06-26 DDMinh
Chapter 30 14421 2011-06-26 DDMinh
Chapter 29 13347 2011-06-26 DDMinh
Chapter 28 13353 2011-06-26 DDMinh
Chapter 27 13267 2011-06-26 DDMinh
Chapter 26 13340 2011-06-26 DDMinh
Chapter 25 14176 2011-06-26 DDMinh
Chapter 24 13794 2011-06-26 DDMinh
Chapter 23 14213 2011-06-26 DDMinh
Chapter 22 13198 2011-06-26 DDMinh
Chapter 21 13236 2011-06-26 DDMinh
Chapter 20 13103 2011-06-26 DDMinh
Chapter 19 12077 2011-06-26 DDMinh
Chapter 18 11861 2011-06-26 DDMinh
Chapter 17 12034 2011-06-26 DDMinh
Chapter 16 12258 2011-06-26 DDMinh
Chapter 15 12647 2011-06-26 DDMinh
Chapter 14 12560 2011-06-26 DDMinh
Chapter 13 12753 2011-06-26 DDMinh
Chapter 12 13156 2011-06-26 DDMinh
Chapter 11 14837 2011-06-26 DDMinh
Chapter 10 13669 2011-06-26 DDMinh
Chapter 9 12967 2011-06-26 DDMinh
Chapter 8 21735 2012-06-02 Trà Xanh
Chapter 7 13740 2011-06-26 DDMinh
Chapter 6 13949 2011-06-26 DDMinh
Chapter 5 14465 2011-06-26 DDMinh
Chapter 4 14584 2011-06-26 DDMinh
Chapter 3 15320 2011-06-26 DDMinh
Chapter 2 18465 2011-06-26 DDMinh
Chapter 1 23588 2011-06-26 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 15 )
COMMENT
111 / 2014/01/21 22:13 PM
Guest
mjnh biet o dau co nhe moi toj chat luong hoi xau
Edgar / 2013/09/26 01:11 AM
Guest
ben nay co gan het roi nay co ai dich ho voi ca phan 1 va phan 2 http://comic.naver.com/webtoon/detail.nhn?titleId=471286
Yukiko / 2013/07/31 17:57 PM
Guest
Chờ chap mới dài cổ ~~~~
batmin / 2013/07/18 12:37 PM
Guest
truyen rat hay sao nhung mai ko co chap 179
kieu thuyen / 2013/07/04 12:49 PM
Guest
Cám ơn đã dịch bộ truyện này. Tương lai bộ truyện này sẽ rất hay. hông rượu chưa uống rượu và 2 thằng đệ của kang tea boo đang trong tù nữa
new / 2013/07/01 19:03 PM
Guest
khi nao ra chap moi the
dent / 2013/06/11 08:32 AM
Guest
Yes, cuối cùng cũng có chap mới.
condo / 2013/05/30 16:30 PM
Guest
cứ tưởng truyện hàn xẻng như shit. ai dè bộ này hay quá chừng :))
rinki / 2013/05/29 06:50 AM
Guest
troi` oi doi het may' thang' troi` moi' thay chap moi' T.T
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
kekhocdoi / 2013/02/26 21:53 PM
Guest
Đ&atilde; c&oacute; bản dịch th&ocirc; chap 173 rồi n&egrave;&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />Ti&ecirc;u đề l&agrave;: Chuyến đi c&acirc;u c&aacute; nghi vấn &nbsp;Khoe trước một ảnh:&nbsp;https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494996037212939&amp;set=pb.266546313391247.-2207520000.1361890262&amp;type=3&amp;theater<br />
toi / 2012/11/02 01:03 AM
Guest
hay wa<br />
Phong / 2012/09/06 09:41 AM
Guest
bộ n&agrave;y dừng l&acirc;u rồi sao ko c&oacute; ai tran tiếp nhỉ T__T đang hay&nbsp;&nbsp;
Huu / 2012/07/09 10:39 AM
Guest
bo nay dang hay ma sao hok trans tip vvay. hay drop lun oy` <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/20.gif" alt="{#}" border="0" />
phjho / 2012/04/23 11:35 AM
Guest
doc online cung dc chu download lam gi
aiviethoangpro / 2012/03/13 21:55 PM
Member
&ecirc; l&agrave;m sao down đ&acirc;y<br />