m88

Kilala Princess - Công Chúa Kilala

  • Tác giả : TANAKA Rika, KODAKA Nao
  • Thể loại : Adventure, Fantasy, Romance, Shoujo
  • Nguồn : --MP-- Group
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2011-07-03
  • View :182584

--MP-- Group

 
 Kilala là một cô gái rất mê các nàng công chúa của Disney, khi cô đánh thức một "hoàng tử ngủ trong... vườn" tên là Rei, cô đã có được một sức mạnh của các nàng công chúa. Rei đang tìm kiếm nàng công chúa để cứu lấy vương quốc của anh với sự dẫn dắt của chiếc vương miện thần kỳ. Nhưng trước khi Kilala kịp giúp đỡ Rei thì người bạn thân của cô, Erica, đã bị bắt cóc bởi những người lạ mặt. Và thế là cuộc hành trình của Rei và Kilala bắt đầu...

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 23 4326 2012-12-22 Trà Xanh
Chapter 22 4244 2012-11-25 Trà Xanh
Chapter 21 4864 2012-10-09 Trà Xanh
Chapter 20 5834 2012-08-16 Trà Xanh
Chapter 19 4880 2012-08-16 Trà Xanh
Chapter 18 7011 2012-04-02 DDMinh
Chapter 17 7522 2012-01-25 tthp_girl
Chapter 16 8347 2011-11-18 tthp_girl
Chapter 15 8459 2011-10-17 tthp_girl
Chapter 14 7459 2011-09-16 tthp_girl
Chapter 13 8179 2011-08-12 tthp_girl
Chapter 12 8669 2011-08-03 tthp_girl
Chapter 11 8215 2011-07-22 tthp_girl
Chapter 10 8461 2011-07-08 DDMinh
Chapter 9 8357 2011-07-05 tthp_girl
Chapter 8 8388 2011-07-05 tthp_girl
Chapter 7 8549 2011-07-05 tthp_girl
Chapter 6 8354 2011-07-05 tthp_girl
Chapter 5 9026 2011-07-05 tthp_girl
Chapter 4 9426 2011-07-05 tthp_girl
Chapter 3 8916 2011-07-05 tthp_girl
Chapter 2 9933 2011-07-05 DDMinh
Chapter 1 15165 2011-07-03 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 21 )
COMMENT
my nhu / 2013/05/14 11:13 AM
Guest
hay qua di toi coi toi tap cuoi luon cuc hay
maplestory / 2013/03/16 09:50 AM
Guest
ua the end rui ma sao lai ghi dang tien hanh?<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/7.gif" alt="{#}" border="0" />
na / 2013/01/10 21:07 PM
Guest
<br />up lẹ đi tui chịu hấy nổi rồi !<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />V&igrave; truyện hay qu&aacute; m&agrave; r&aacute;ng up nhanh nha&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/65.gif" alt="{#}" border="0" />
leuleu / 2013/01/05 19:52 PM
Guest
<br />TRUYỆN HAY QU&Aacute;!<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/9.gif" alt="{#}" border="0" />Nhưng m&agrave; hết chưa zạ ?<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/5.gif" alt="{#}" border="0" />
yangthy / 2012/09/22 13:45 PM
Guest
<br /><span class="quot">@olixica</span>:lem on chi tui ditui yeu truyen do lem day&nbsp;
EmeraldPrincess / 2012/09/13 19:23 PM
Member
Hay! Nhung den bao gio ra chap moi zay troi??? Lau thi' mof
lili / 2012/08/22 13:33 PM
Guest
hay qua
nawel / 2012/08/19 23:55 PM
Guest
tes m&eacute;chante caca<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/24.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/4.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/84.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
Nini chan / 2012/08/07 16:53 PM
Guest
<br /><span class="quot">@olixica</span>:l&agrave;m sao để đọc chap mới, chỉ m&igrave;nh với, nh&oacute;m dịch l&acirc;u th&iacute; mồ&nbsp;
emald / 2012/08/05 08:47 AM
Guest
cac ban ui lam on dich nhanh nua di. thanks nhiu!!!!!!!!!!!!!!!!!<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/80.gif" alt="{#}" border="0" />
dsf / 2012/07/14 12:33 PM
Guest
<br /><span class="quot">@olixica</span>:yer
olixica / 2012/07/10 10:04 AM
Guest
Tui sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn đọc chap moi đồng &yacute; kh&ocirc;ng?
ty / 2012/06/17 20:33 PM
Guest
hay &nbsp;nhung ko co chap moi la sao<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/5.gif" alt="{#}" border="0" />
tuctruyentranh / 2012/05/28 12:28 PM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />truyen hay nhung ko co chap moi!<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
sakia / 2012/02/04 14:10 PM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/78.gif" alt="{#}" border="0" /><br /><span class="quot">@nh0x&hearts;&hearts;xinh</span>:hay nhưng l&acirc;u cực k&igrave; l&acirc;u m&agrave; chưa c&oacute; chap mới!!!!<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />
nh0x♥♥xinh / 2012/01/28 09:01 AM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/78.gif" alt="{#}" border="0" />sao lau the , mai van chua co chap moi la sao........<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
Princess / 2012/01/25 17:54 PM
Guest
SAO TOI GIO NAY MA CON CHUA CO TAP 13<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/4.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/56.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/35.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
valientime / 2012/01/21 11:15 AM
Guest
sao lau the , van chua co chap moi ah&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/24.gif" alt="{#}" border="0" />
Trang / 2011/12/15 16:55 PM
Guest
Rer n&oacute;i g&igrave; tui đ&oacute;
mimi iu yonna / 2011/12/03 11:47 AM
Guest
truyenhay qua nhunh sao lau co chap moi vay
Rer / 2011/11/20 00:24 AM
Guest
<br /><span class="quot">@Trang</span>: trang bi khung roi` iu wa ah`<br />