m88

Kimi no Iru Machi - Thị Trấn Tình Yêu

  • Tác giả : SEO Kouji
  • Thể loại : Drama, Ecchi, Romance, School Life, Shounen
  • Nguồn : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-01-27
  • View :3977287

 

 Eba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto, là con trai người học nghề của ba cô. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà mình và muốn đuổi cô đi. Tại đó còn một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đang yêu... Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

-Hãy bấm THANKS và COMMENT để động viên nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 261 END 9572 2014-03-30 Tra Xanh
Chapter 260 5188 2014-03-29 Tra Xanh
Chapter 259 4832 2014-03-29 Tra Xanh
Chapter 258 7670 2014-03-23 Tra Xanh
Chapter 257 6702 2014-03-22 DDMinh
Chapter 256 5026 2014-03-22 DDMinh
Chapter 255 3962 2014-03-22 DDMinh
Chapter 254 5228 2014-03-19 Tra Xanh
Chapter 253 4808 2014-03-19 Tra Xanh
Chapter 252 5346 2014-03-19 Tra Xanh
Chapter 251 6690 2014-03-02 DDMinh
Chapter 250 4120 2014-03-02 DDMinh
Chapter 249 3584 2014-03-02 DDMinh
Chapter 248 3426 2014-03-02 DDMinh
Chapter 247 6134 2014-02-24 DDMinh
Chapter 246 5136 2014-02-20 Tra Xanh
Chapter 245 6016 2014-02-17 DDMinh
Chapter 244 5454 2014-02-12 DDMinh
Chapter 243 5782 2014-02-10 Tra Xanh
Chapter 242 6034 2014-02-08 Tra Xanh
Chapter 241 5758 2014-02-06 Tra Xanh
Chapter 240 6198 2014-02-06 Tra Xanh
Chapter 239 6144 2014-02-01 Tra Xanh
Chapter 238 6604 2014-02-01 Tra Xanh
Chapter 237 7524 2013-12-24 Tra Xanh
Chapter 236 8456 2013-11-12 DDMinh
Chapter 235 8472 2013-10-17 Tra Xanh
Chapter 234 7666 2013-10-05 Tra Xanh
Chapter 233 7394 2013-09-06 tieuhon315
Chapter 232 7445 2013-09-05 tieuhon315
Chapter 231 7132 2013-08-08 Tra Xanh
Chapter 230 7782 2013-06-25 Tra Xanh
Chapter 229 6649 2013-06-20 Tra Xanh
Chapter 228 6431 2013-06-17 Tra Xanh
Chapter 227 6476 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 226 6430 2013-06-12 Tra Xanh
Chapter 225 7186 2013-05-23 Tra Xanh
Chapter 224 6630 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 223 5765 2013-05-16 Tra Xanh
Chapter 222 6213 2013-05-13 Tra Xanh
Chapter 221 6402 2013-05-11 Tra Xanh
Chapter 220 6572 2013-05-10 Tra Xanh
Chapter 219 6295 2013-05-10 Tra Xanh
Chapter 218 8945 2013-05-04 Trà Xanh
Chapter 217 9539 2013-05-04 Trà Xanh
Chapter 216 9792 2013-04-29 Trà Xanh
Chapter 215 10052 2013-04-29 Trà Xanh
Chapter 214 11226 2013-04-28 Trà Xanh
Chapter 213 12183 2013-04-08 Trà Xanh
Chapter 212 12341 2013-04-08 Trà Xanh
Chapter 211 13706 2013-03-12 Trà Xanh
Chapter 210 13646 2013-03-12 Trà Xanh
Chapter 209 13382 2013-02-24 Trà Xanh
Chapter 208 12398 2013-02-24 Trà Xanh
Chapter 207 12126 2013-02-24 Trà Xanh
Chapter 206 13316 2013-02-24 Trà Xanh
Chapter 205 13850 2013-02-22 Trà Xanh
Chapter 204 14200 2013-02-22 Trà Xanh
Chapter 203 15265 2013-02-03 Trà Xanh
Chapter 202 17021 2013-01-22 Trà Xanh
Chapter 201 20106 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 200 25274 2012-11-23 Trà Xanh
Chapter 199 16421 2012-11-23 Trà Xanh
Chapter 198 15228 2012-11-23 Trà Xanh
Chapter 197 15195 2012-11-17 Trà Xanh
Chapter 196 14037 2012-11-17 Trà Xanh
Chapter 195 14707 2012-11-17 Trà Xanh
Chapter 194 15651 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 193 16134 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 192 15718 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 191 18144 2012-09-03 Trà Xanh
Chapter 190 18756 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 189 17251 2012-08-23 Trà Xanh
Chapter 188 17939 2012-08-07 Trà Xanh
Chapter 187 17270 2012-08-07 Trà Xanh
Chapter 186 17813 2012-07-20
Chapter 185 18728 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 184 18683 2012-07-06
Chapter 183 19143 2012-06-29
Chapter 182 19242 2012-06-22 vienphuc200690
Chapter 181 18685 2012-06-22 vienphuc200690
Chapter 180 20551 2012-06-22 vienphuc200690
Chapter 179 21128 2012-06-08 Trà Xanh
Chapter 178 20504 2012-05-27 DDMinh
Chapter 177 20389 2012-05-24 DDMinh
Chapter 176 19180 2012-05-21 DDMinh
Chapter 175 22362 2012-05-16 DDMinh
Chapter 174 22004 2012-05-11 Tra Xanh
Chapter 173 22041 2012-05-11 Tra Xanh
Chapter 172 23791 2012-05-09 Tra Xanh
Chapter 171 22646 2012-04-02 DDMinh
Chapter 170 23033 2012-03-03 Spaghet_ti
Chapter 169 19943 2012-02-29 DDMinh
Chapter 168 20157 2012-02-29 DDMinh
Chapter 167 21285 2012-01-31 DDMinh
Chapter 166 20754 2012-01-26 Tra Xanh
Chapter 165 21773 2012-01-24 Tra Xanh
Chapter 164 20822 2012-01-23 Tra Xanh
Chapter 163 19853 2012-01-23 DDMinh
Chapter 162 25588 2011-12-10 Tra Xanh
Chapter 161 21093 2011-11-30 † of †
Chapter 160 20616 2011-11-30 Tatami_chan
Chapter 159 19081 2011-11-21 DDMinh
Chapter 158 19398 2011-11-14 Tatami_chan
Chapter 157 20213 2011-11-06 Tatami_chan
Chapter 156 19829 2011-10-26 † of †
Chapter 155 19234 2011-10-26 † of †
Chapter 154 19449 2011-10-26 † of †
Chapter 153 20265 2011-10-05 banmidou
Chapter 152 21203 2011-10-03 banmidou
Chapter 151 20670 2011-10-03 banmidou
Chapter 150 22175 2011-10-03 banmidou
Chapter 149 19072 2011-09-13 banmidou
Chapter 148 22353 2011-09-02 ebank_99
Chapter 147 20699 2011-09-02 ebank_99
Chapter 146 21997 2011-09-02 ebank_99
Chapter 145 24659 2011-08-15 † of †
Chapter 144 19962 2011-08-14 † of †
Chapter 143 21034 2011-08-14 † of †
Chapter 142 21749 2011-08-13 † of †
Chapter 141 23450 2011-07-05 banmidou
Chapter 140 23359 2011-07-03 † of †
Chapter 139 19813 2011-06-30 banmidou
Chapter 138 19473 2011-06-30 banmidou
Chapter 137 19217 2011-06-30 banmidou
Chapter 136 18557 2011-06-30 banmidou
Chapter 135 18979 2011-06-30 banmidou
Chapter 134 17354 2011-06-30 banmidou
Chapter 133 17802 2011-06-30 banmidou
Chapter 132 20884 2011-06-10 † of †
Chapter 131 18950 2011-06-05 banmidou
Chapter 130 20038 2011-06-02 banmidou
Chapter 129 20027 2011-06-01 † of †
Chapter 128 18672 2011-05-30 † of †
Chapter 127 18118 2011-05-27 banmidou
Chapter 126 18290 2011-05-08 banmidou
Chapter 125 18638 2011-05-07 banmidou
Chapter 124 18581 2011-03-31 banmidou
Chapter 132 18238 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 122 18208 2011-03-29 banmidou
Chapter 121 18789 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 120 19745 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 119 17828 2011-03-19 † of †
Chapter 118 16338 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 117 16995 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 116 15766 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 115 16948 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 114 17415 2011-03-13 banmidou
Chapter 112 17844 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 112 17601 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 111 19362 2010-12-16 banmidou
Chapter 110 20168 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 109 20928 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 108 23765 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 107 21858 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 106 22061 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 105 26959 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 104 20689 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 103 25301 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 102 36916 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 101 25933 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 100 23676 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 99 31720 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 98 20884 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 97 17290 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 96 17424 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 95 15910 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 94 18198 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 93 16545 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 92 16664 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 91 17873 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 90 18799 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 89 19058 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 88 15950 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 87 19560 2013-01-30 Trà Xanh
Chapter 86 17033 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 85 15941 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 84 15031 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 83 16824 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 82 15398 2013-01-30 Trà Xanh
Chapter 81 14865 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 80 15320 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 79 13755 2010-05-07
Chapter 78 13968 2010-05-02
Chapter 77 16182 2010-04-29
Chapter 76 13140 2010-04-20
Chapter 75 14255 2010-04-19
Chapter 74 14966 2010-04-09
Chapter 73 18364 2010-04-04
Chapter 72 17074 2010-03-31
Chapter 71 39134 2010-03-30
Chapter 70 12307 2012-04-05 acquy588
Chapter 69 11372 2012-04-05 acquy588
Chapter 68 11131 2012-04-05 acquy588
Chapter 67 11161 2012-04-05 acquy588
Chapter 66 11294 2012-04-05 acquy588
Chapter 65 11535 2012-04-05 acquy588
Chapter 64 11439 2012-04-05 acquy588
Chapter 63 11060 2012-04-05 acquy588
Chapter 62 11616 2012-04-05 acquy588
Chapter 61 11478 2012-04-05 acquy588
Chapter 60 12130 2012-04-05 acquy588
Chapter 59 11782 2012-04-05 acquy588
Chapter 58 12241 2012-04-05 acquy588
Chapter 57 11690 2012-04-05 acquy588
Chapter 56 11679 2012-04-05 acquy588
Chapter 55 11549 2012-04-05 acquy588
Chapter 54 11761 2012-04-05 acquy588
Chapter 53 11749 2012-04-05 acquy588
Chapter 52 11558 2012-04-05 acquy588
Chapter 51 11598 2012-04-05 acquy588
Chapter 50 12328 2012-04-05 acquy588
Chapter 49 11670 2012-04-05 acquy588
Chapter 48 11672 2012-04-05 acquy588
Chapter 47 11707 2012-04-05 acquy588
Chapter 46 11913 2012-04-05 acquy588
Chapter 45 12559 2012-04-05 acquy588
Chapter 44 12117 2012-04-05 acquy588
Chapter 43 12168 2012-04-05 acquy588
Chapter 42 12294 2012-04-05 acquy588
Chapter 41 12295 2012-04-05 acquy588
Chapter 40 12692 2012-04-05 acquy588
Chapter 39 12015 2012-04-05 acquy588
Chapter 38 11861 2012-04-05 acquy588
Chapter 37 13400 2012-04-05 acquy588
Chapter 36 12290 2012-04-05 acquy588
Chapter 35 12381 2012-04-05 acquy588
Chapter 34 12607 2012-04-05 acquy588
Chapter 33 12386 2012-04-05 acquy588
Chapter 32 12898 2012-04-05 acquy588
Chapter 31 12762 2012-04-05 acquy588
Chapter 30 13393 2012-04-05 acquy588
Chapter 29 12510 2012-04-05 acquy588
Chapter 28 12367 2012-04-05 acquy588
Chapter 27 12522 2012-04-05 acquy588
Chapter 26 12858 2012-04-05 acquy588
Chapter 25 13308 2012-04-05 acquy588
Chapter 24 13319 2012-04-05 acquy588
Chapter 23 13522 2012-04-05 acquy588
Chapter 22 13657 2012-04-05 acquy588
Chapter 21 14284 2012-04-05 acquy588
Chapter 20 13652 2012-04-05 acquy588
Chapter 19 13493 2012-04-05 acquy588
Chapter 18 13120 2012-04-05 acquy588
Chapter 17 13350 2012-04-05 acquy588
Chapter 16 13613 2012-04-05 acquy588
Chapter 15 14060 2012-04-05 acquy588
Chapter 14 13570 2012-04-05 acquy588
Chapter 13 14596 2012-04-05 acquy588
Chapter 12 14389 2012-04-05 acquy588
Chapter 11 15170 2012-04-05 acquy588
Chapter 10 15963 2012-04-05 acquy588
Chapter 9 15011 2012-04-05 acquy588
Chapter 8 15571 2012-04-05 acquy588
Chapter 7 15694 2012-04-05 acquy588
Chapter 6 15746 2012-04-05 acquy588
Chapter 5 17017 2012-04-05 acquy588
Chapter 4 17406 2012-04-05 acquy588
Chapter 3 19613 2012-04-05 acquy588
Chapter 2 21731 2012-04-05 acquy588
Chapter 1 34043 2012-04-05 acquy588
Facebook
MANGA24H Comment ( 225 )
COMMENT
Q.A / 2014/02/15 08:57 AM
Guest
o* dich nhanh nha^n valentine nao :D
aa / 2014/02/14 20:36 PM
Guest
end roi`
aa / 2014/02/14 18:02 PM
Guest
ket cuc that hanh phuc cho 2 nguoi :)
V.A / 2014/02/13 21:09 PM
Guest
Lam not di ban 261 end roi`
thienloi / 2014/02/09 23:20 PM
Guest
cuoi cung da end. va end rat tuyet
Q.A / 2014/02/09 10:32 AM
Guest
yê chap ms :D
Q.A / 2014/02/07 16:32 PM
Guest
Truyen hay qua :((( Ra tiep di nhom dich :(
King / 2014/02/07 09:39 AM
Guest
tiep de @@
Đức / 2014/02/04 21:38 PM
Guest
Đọc chap 260 thích quá, chắc còn 2 chap nữa là end nhỉ :)))
Aa / 2014/02/02 10:20 AM
Guest
Sắp end rồi nhé
ThienLoi / 2014/01/26 23:29 PM
Guest
nhóm dịch làm ơn lì xì năm mới cái chap mới
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
Asuna / 2014/01/26 14:31 PM
Guest
Nhóm dịch tiếp đi :((((
Kiwi / 2014/01/20 16:12 PM
Guest
lam tiep truyen di nhom dich
acf / 2014/01/08 12:46 PM
Guest
Truyện. Này đọc mad hay mà sao ko làm thế nhóm dịch . 1 thank để nhóm dịch làm tiếp bộ này ...
DL / 2014/01/07 22:32 PM
Guest
Làm tiếp đi các bạn ơi :D
Canislupus_vt / 2013/12/29 15:54 PM
Guest
Nói chung là con Eba sức khoẻ yếu, ko có nhiều tiền nên ko đến thăm Haruto thường xuyên, còn Haruto thì bận trăm công ngàn việc, ko đến thăm Eba dc thế là thằng Haruto sợ xa mặt cách lòng thế là break up luôn , nhưng mà chắc dc mấy chap trằn trọc xong lại đâu vào đấy ấy mà, Haruto còn bỏ quê lên Tokyo học vì Eba thì mấy cái vụ này nhằm nhò ji
Tiến / 2013/12/27 06:29 AM
Guest
đừng ra truyện mới viết tiếp tục truyện cũ cho hết đi
Aa / 2013/12/26 22:30 PM
Guest
thì nghe con làm việc cùng haruto ở koichi cũng bảo là nó cũng giữ người yêu nó lại khoảng 4 năm vì công việc ấy , thành ra ế .Haruto nghe vậy chắc cũng ko muốn chuyện của 2 đứa như thế nên mới chia tay
skill / 2013/12/25 19:07 PM
Guest
khi đọc chap 256 bên manga reader......mình ko hiều tại sao haruto vs yuzuki lại chia tay.....đọc mà tức.....ai biết nguyên nhân thì chỉ tui với, trằn trọc hoài ko àk...
Aa / 2013/12/25 14:05 PM
Guest
ừ , buồn nhỉ , tưởng nó sẽ nghỉ việc về làm ở tokyo để ở với con bé :)
paladincrazy / 2013/12/24 07:30 AM
Guest
256 tui no chia tay roi :|
Aa / 2013/12/18 23:24 PM
Guest
Ỉm hàng lâu quá , đợi đọc hết eng rồi mới ra hay sao :)
Lucci / 2013/12/15 09:43 AM
Guest
Eng ra 255 chap rồi mà sao bên việt mình vẫn chưa 236 nhỉ
Aa / 2013/10/31 20:48 PM
Guest
Eng ra 249 roi , ai doi nhom dich lau qua thi chiu kho tu sang eng ma doc tam
Thinh nguyen / 2013/10/28 21:18 PM
Guest
Nhanh la nhanh la nhanh Cham lam gi roi lai phai nhanh