m88

Kimi no Iru Machi - Thị Trấn Tình Yêu

  • Tác giả : SEO Kouji
  • Thể loại : Drama, Ecchi, Romance, School Life, Shounen
  • Nguồn : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-01-27
  • View :3951811

 

 Eba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto, là con trai người học nghề của ba cô. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà mình và muốn đuổi cô đi. Tại đó còn một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đang yêu... Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

-Hãy bấm THANKS và COMMENT để động viên nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 261 END 9178 2014-03-30 Tra Xanh
Chapter 260 4996 2014-03-29 Tra Xanh
Chapter 259 4668 2014-03-29 Tra Xanh
Chapter 258 7456 2014-03-23 Tra Xanh
Chapter 257 6570 2014-03-22 DDMinh
Chapter 256 4892 2014-03-22 DDMinh
Chapter 255 3842 2014-03-22 DDMinh
Chapter 254 5114 2014-03-19 Tra Xanh
Chapter 253 4698 2014-03-19 Tra Xanh
Chapter 252 5232 2014-03-19 Tra Xanh
Chapter 251 6568 2014-03-02 DDMinh
Chapter 250 3998 2014-03-02 DDMinh
Chapter 249 3468 2014-03-02 DDMinh
Chapter 248 3308 2014-03-02 DDMinh
Chapter 247 6016 2014-02-24 DDMinh
Chapter 246 5022 2014-02-20 Tra Xanh
Chapter 245 5890 2014-02-17 DDMinh
Chapter 244 5330 2014-02-12 DDMinh
Chapter 243 5664 2014-02-10 Tra Xanh
Chapter 242 5914 2014-02-08 Tra Xanh
Chapter 241 5652 2014-02-06 Tra Xanh
Chapter 240 6086 2014-02-06 Tra Xanh
Chapter 239 6052 2014-02-01 Tra Xanh
Chapter 238 6496 2014-02-01 Tra Xanh
Chapter 237 7420 2013-12-24 Tra Xanh
Chapter 236 8350 2013-11-12 DDMinh
Chapter 235 8376 2013-10-17 Tra Xanh
Chapter 234 7560 2013-10-05 Tra Xanh
Chapter 233 7292 2013-09-06 tieuhon315
Chapter 232 7349 2013-09-05 tieuhon315
Chapter 231 7036 2013-08-08 Tra Xanh
Chapter 230 7682 2013-06-25 Tra Xanh
Chapter 229 6561 2013-06-20 Tra Xanh
Chapter 228 6345 2013-06-17 Tra Xanh
Chapter 227 6396 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 226 6346 2013-06-12 Tra Xanh
Chapter 225 7096 2013-05-23 Tra Xanh
Chapter 224 6538 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 223 5683 2013-05-16 Tra Xanh
Chapter 222 6131 2013-05-13 Tra Xanh
Chapter 221 6316 2013-05-11 Tra Xanh
Chapter 220 6482 2013-05-10 Tra Xanh
Chapter 219 6205 2013-05-10 Tra Xanh
Chapter 218 8861 2013-05-04 Trà Xanh
Chapter 217 9447 2013-05-04 Trà Xanh
Chapter 216 9700 2013-04-29 Trà Xanh
Chapter 215 9966 2013-04-29 Trà Xanh
Chapter 214 11140 2013-04-28 Trà Xanh
Chapter 213 12091 2013-04-08 Trà Xanh
Chapter 212 12251 2013-04-08 Trà Xanh
Chapter 211 13618 2013-03-12 Trà Xanh
Chapter 210 13546 2013-03-12 Trà Xanh
Chapter 209 13294 2013-02-24 Trà Xanh
Chapter 208 12300 2013-02-24 Trà Xanh
Chapter 207 12032 2013-02-24 Trà Xanh
Chapter 206 13216 2013-02-24 Trà Xanh
Chapter 205 13752 2013-02-22 Trà Xanh
Chapter 204 14106 2013-02-22 Trà Xanh
Chapter 203 15167 2013-02-03 Trà Xanh
Chapter 202 16913 2013-01-22 Trà Xanh
Chapter 201 19988 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 200 25136 2012-11-23 Trà Xanh
Chapter 199 16319 2012-11-23 Trà Xanh
Chapter 198 15132 2012-11-23 Trà Xanh
Chapter 197 15099 2012-11-17 Trà Xanh
Chapter 196 13937 2012-11-17 Trà Xanh
Chapter 195 14611 2012-11-17 Trà Xanh
Chapter 194 15551 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 193 16036 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 192 15614 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 191 18040 2012-09-03 Trà Xanh
Chapter 190 18636 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 189 17145 2012-08-23 Trà Xanh
Chapter 188 17825 2012-08-07 Trà Xanh
Chapter 187 17166 2012-08-07 Trà Xanh
Chapter 186 17695 2012-07-20
Chapter 185 18604 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 184 18571 2012-07-06
Chapter 183 19051 2012-06-29
Chapter 182 19142 2012-06-22 vienphuc200690
Chapter 181 18575 2012-06-22 vienphuc200690
Chapter 180 20421 2012-06-22 vienphuc200690
Chapter 179 21012 2012-06-08 Trà Xanh
Chapter 178 20398 2012-05-27 DDMinh
Chapter 177 20285 2012-05-24 DDMinh
Chapter 176 19074 2012-05-21 DDMinh
Chapter 175 22258 2012-05-16 DDMinh
Chapter 174 21892 2012-05-11 Tra Xanh
Chapter 173 21925 2012-05-11 Tra Xanh
Chapter 172 23679 2012-05-09 Tra Xanh
Chapter 171 22540 2012-04-02 DDMinh
Chapter 170 22933 2012-03-03 Spaghet_ti
Chapter 169 19841 2012-02-29 DDMinh
Chapter 168 20057 2012-02-29 DDMinh
Chapter 167 21183 2012-01-31 DDMinh
Chapter 166 20648 2012-01-26 Tra Xanh
Chapter 165 21669 2012-01-24 Tra Xanh
Chapter 164 20708 2012-01-23 Tra Xanh
Chapter 163 19729 2012-01-23 DDMinh
Chapter 162 25482 2011-12-10 Tra Xanh
Chapter 161 20981 2011-11-30 † of †
Chapter 160 20522 2011-11-30 Tatami_chan
Chapter 159 18997 2011-11-21 DDMinh
Chapter 158 19308 2011-11-14 Tatami_chan
Chapter 157 20115 2011-11-06 Tatami_chan
Chapter 156 19737 2011-10-26 † of †
Chapter 155 19140 2011-10-26 † of †
Chapter 154 19363 2011-10-26 † of †
Chapter 153 20159 2011-10-05 banmidou
Chapter 152 21101 2011-10-03 banmidou
Chapter 151 20574 2011-10-03 banmidou
Chapter 150 22081 2011-10-03 banmidou
Chapter 149 18972 2011-09-13 banmidou
Chapter 148 22265 2011-09-02 ebank_99
Chapter 147 20609 2011-09-02 ebank_99
Chapter 146 21913 2011-09-02 ebank_99
Chapter 145 24551 2011-08-15 † of †
Chapter 144 19870 2011-08-14 † of †
Chapter 143 20936 2011-08-14 † of †
Chapter 142 21639 2011-08-13 † of †
Chapter 141 23354 2011-07-05 banmidou
Chapter 140 23255 2011-07-03 † of †
Chapter 139 19705 2011-06-30 banmidou
Chapter 138 19339 2011-06-30 banmidou
Chapter 137 19125 2011-06-30 banmidou
Chapter 136 18451 2011-06-30 banmidou
Chapter 135 18885 2011-06-30 banmidou
Chapter 134 17262 2011-06-30 banmidou
Chapter 133 17714 2011-06-30 banmidou
Chapter 132 20790 2011-06-10 † of †
Chapter 131 18860 2011-06-05 banmidou
Chapter 130 19936 2011-06-02 banmidou
Chapter 129 19943 2011-06-01 † of †
Chapter 128 18584 2011-05-30 † of †
Chapter 127 18030 2011-05-27 banmidou
Chapter 126 18184 2011-05-08 banmidou
Chapter 125 18536 2011-05-07 banmidou
Chapter 124 18473 2011-03-31 banmidou
Chapter 132 18134 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 122 18076 2011-03-29 banmidou
Chapter 121 18663 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 120 19637 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 119 17732 2011-03-19 † of †
Chapter 118 16240 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 117 16897 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 116 15678 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 115 16850 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 114 17321 2011-03-13 banmidou
Chapter 112 17762 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 112 17511 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 111 19268 2010-12-16 banmidou
Chapter 110 20068 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 109 20838 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 108 23669 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 107 21756 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 106 21961 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 105 26857 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 104 20581 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 103 25183 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 102 36804 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 101 25829 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 100 23558 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 99 31640 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 98 20790 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 97 17204 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 96 17332 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 95 15824 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 94 18112 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 93 16455 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 92 16572 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 91 17779 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 90 18705 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 89 18950 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 88 15852 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 87 19456 2013-01-30 Trà Xanh
Chapter 86 16939 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 85 15857 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 84 14949 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 83 16738 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 82 15308 2013-01-30 Trà Xanh
Chapter 81 14777 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 80 15236 2013-04-04 Trà Xanh
Chapter 79 13689 2010-05-07
Chapter 78 13906 2010-05-02
Chapter 77 16094 2010-04-29
Chapter 76 13070 2010-04-20
Chapter 75 14175 2010-04-19
Chapter 74 14894 2010-04-09
Chapter 73 18284 2010-04-04
Chapter 72 16994 2010-03-31
Chapter 71 39052 2010-03-30
Chapter 70 12223 2012-04-05 acquy588
Chapter 69 11302 2012-04-05 acquy588
Chapter 68 11067 2012-04-05 acquy588
Chapter 67 11095 2012-04-05 acquy588
Chapter 66 11230 2012-04-05 acquy588
Chapter 65 11469 2012-04-05 acquy588
Chapter 64 11373 2012-04-05 acquy588
Chapter 63 10998 2012-04-05 acquy588
Chapter 62 11550 2012-04-05 acquy588
Chapter 61 11406 2012-04-05 acquy588
Chapter 60 12050 2012-04-05 acquy588
Chapter 59 11710 2012-04-05 acquy588
Chapter 58 12165 2012-04-05 acquy588
Chapter 57 11616 2012-04-05 acquy588
Chapter 56 11603 2012-04-05 acquy588
Chapter 55 11471 2012-04-05 acquy588
Chapter 54 11685 2012-04-05 acquy588
Chapter 53 11677 2012-04-05 acquy588
Chapter 52 11488 2012-04-05 acquy588
Chapter 51 11530 2012-04-05 acquy588
Chapter 50 12256 2012-04-05 acquy588
Chapter 49 11592 2012-04-05 acquy588
Chapter 48 11604 2012-04-05 acquy588
Chapter 47 11637 2012-04-05 acquy588
Chapter 46 11843 2012-04-05 acquy588
Chapter 45 12487 2012-04-05 acquy588
Chapter 44 12037 2012-04-05 acquy588
Chapter 43 12096 2012-04-05 acquy588
Chapter 42 12230 2012-04-05 acquy588
Chapter 41 12223 2012-04-05 acquy588
Chapter 40 12608 2012-04-05 acquy588
Chapter 39 11939 2012-04-05 acquy588
Chapter 38 11783 2012-04-05 acquy588
Chapter 37 13308 2012-04-05 acquy588
Chapter 36 12212 2012-04-05 acquy588
Chapter 35 12299 2012-04-05 acquy588
Chapter 34 12517 2012-04-05 acquy588
Chapter 33 12308 2012-04-05 acquy588
Chapter 32 12812 2012-04-05 acquy588
Chapter 31 12680 2012-04-05 acquy588
Chapter 30 13307 2012-04-05 acquy588
Chapter 29 12428 2012-04-05 acquy588
Chapter 28 12285 2012-04-05 acquy588
Chapter 27 12442 2012-04-05 acquy588
Chapter 26 12772 2012-04-05 acquy588
Chapter 25 13224 2012-04-05 acquy588
Chapter 24 13237 2012-04-05 acquy588
Chapter 23 13436 2012-04-05 acquy588
Chapter 22 13567 2012-04-05 acquy588
Chapter 21 14184 2012-04-05 acquy588
Chapter 20 13564 2012-04-05 acquy588
Chapter 19 13409 2012-04-05 acquy588
Chapter 18 13038 2012-04-05 acquy588
Chapter 17 13262 2012-04-05 acquy588
Chapter 16 13535 2012-04-05 acquy588
Chapter 15 13974 2012-04-05 acquy588
Chapter 14 13486 2012-04-05 acquy588
Chapter 13 14492 2012-04-05 acquy588
Chapter 12 14291 2012-04-05 acquy588
Chapter 11 15070 2012-04-05 acquy588
Chapter 10 15859 2012-04-05 acquy588
Chapter 9 14921 2012-04-05 acquy588
Chapter 8 15471 2012-04-05 acquy588
Chapter 7 15592 2012-04-05 acquy588
Chapter 6 15632 2012-04-05 acquy588
Chapter 5 16911 2012-04-05 acquy588
Chapter 4 17302 2012-04-05 acquy588
Chapter 3 19467 2012-04-05 acquy588
Chapter 2 21601 2012-04-05 acquy588
Chapter 1 33845 2012-04-05 acquy588
Facebook
MANGA24H Comment ( 225 )
COMMENT
Q.A / 2014/02/15 08:57 AM
Guest
o* dich nhanh nha^n valentine nao :D
aa / 2014/02/14 20:36 PM
Guest
end roi`
aa / 2014/02/14 18:02 PM
Guest
ket cuc that hanh phuc cho 2 nguoi :)
V.A / 2014/02/13 21:09 PM
Guest
Lam not di ban 261 end roi`
thienloi / 2014/02/09 23:20 PM
Guest
cuoi cung da end. va end rat tuyet
Q.A / 2014/02/09 10:32 AM
Guest
yê chap ms :D
Q.A / 2014/02/07 16:32 PM
Guest
Truyen hay qua :((( Ra tiep di nhom dich :(
King / 2014/02/07 09:39 AM
Guest
tiep de @@
Đức / 2014/02/04 21:38 PM
Guest
Đọc chap 260 thích quá, chắc còn 2 chap nữa là end nhỉ :)))
Aa / 2014/02/02 10:20 AM
Guest
Sắp end rồi nhé
ThienLoi / 2014/01/26 23:29 PM
Guest
nhóm dịch làm ơn lì xì năm mới cái chap mới
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
Asuna / 2014/01/26 14:31 PM
Guest
Nhóm dịch tiếp đi :((((
Kiwi / 2014/01/20 16:12 PM
Guest
lam tiep truyen di nhom dich
acf / 2014/01/08 12:46 PM
Guest
Truyện. Này đọc mad hay mà sao ko làm thế nhóm dịch . 1 thank để nhóm dịch làm tiếp bộ này ...
DL / 2014/01/07 22:32 PM
Guest
Làm tiếp đi các bạn ơi :D
Canislupus_vt / 2013/12/29 15:54 PM
Guest
Nói chung là con Eba sức khoẻ yếu, ko có nhiều tiền nên ko đến thăm Haruto thường xuyên, còn Haruto thì bận trăm công ngàn việc, ko đến thăm Eba dc thế là thằng Haruto sợ xa mặt cách lòng thế là break up luôn , nhưng mà chắc dc mấy chap trằn trọc xong lại đâu vào đấy ấy mà, Haruto còn bỏ quê lên Tokyo học vì Eba thì mấy cái vụ này nhằm nhò ji
Tiến / 2013/12/27 06:29 AM
Guest
đừng ra truyện mới viết tiếp tục truyện cũ cho hết đi
Aa / 2013/12/26 22:30 PM
Guest
thì nghe con làm việc cùng haruto ở koichi cũng bảo là nó cũng giữ người yêu nó lại khoảng 4 năm vì công việc ấy , thành ra ế .Haruto nghe vậy chắc cũng ko muốn chuyện của 2 đứa như thế nên mới chia tay
skill / 2013/12/25 19:07 PM
Guest
khi đọc chap 256 bên manga reader......mình ko hiều tại sao haruto vs yuzuki lại chia tay.....đọc mà tức.....ai biết nguyên nhân thì chỉ tui với, trằn trọc hoài ko àk...
Aa / 2013/12/25 14:05 PM
Guest
ừ , buồn nhỉ , tưởng nó sẽ nghỉ việc về làm ở tokyo để ở với con bé :)
paladincrazy / 2013/12/24 07:30 AM
Guest
256 tui no chia tay roi :|
Aa / 2013/12/18 23:24 PM
Guest
Ỉm hàng lâu quá , đợi đọc hết eng rồi mới ra hay sao :)
Lucci / 2013/12/15 09:43 AM
Guest
Eng ra 255 chap rồi mà sao bên việt mình vẫn chưa 236 nhỉ
Aa / 2013/10/31 20:48 PM
Guest
Eng ra 249 roi , ai doi nhom dich lau qua thi chiu kho tu sang eng ma doc tam
Thinh nguyen / 2013/10/28 21:18 PM
Guest
Nhanh la nhanh la nhanh Cham lam gi roi lai phai nhanh