m88

Long Phi Bất Bại

  • Tác giả : Liễu Kỷ Vân
  • Thể loại : Kiếm hiệp
  • Nguồn : Comic Tomb | A4V.Manga
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-01-21
  • View :1893078

Truyện viết về anh chàng Long Phi, một người săn tiền thưởng nhưng có một nhân thân bí ẩn. Võ nghệ cao cường, sát cánh cùng anh là chú ngựa Phi Long chỉ ăn thịt không ăn cỏ , uống rượu không uống nước. Nhiều tình tiết rất hài hước.LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 46 24835 2013-03-28 DDMinh
Chapter 45 11806 2013-03-29 DDMinh
Chapter 44 47884 2010-12-18 jennifer
Chapter 43 18429 2010-12-18 jennifer
Chapter 42 15134 2010-12-18 jennifer
Chapter 41 13354 2010-12-18 jennifer
Chapter 40 16048 2010-12-18 jennifer
Chapter 39 12513 2010-12-18 jennifer
Chapter 38 11560 2010-12-18 jennifer
Chapter 37 12098 2010-12-18 jennifer
Chapter 36 13077 2010-12-18 jennifer
Chapter 35 10891 2010-12-18 jennifer
Chapter 34 10670 2010-12-18 jennifer
Chapter 33 13204 2010-12-18 jennifer
Chapter 32 26759 2010-09-07
Chapter 31 25609 2010-09-07
Chapter 30 53367 2010-09-07
Tập 29 109071 2010-01-21
Tập 28 59046 2010-01-21
Tập 27 55853 2010-01-21
Tập 26 54884 2010-01-21
Tập 25 59421 2010-01-21
Tập 24 54636 2010-01-21
Tập 23 57164 2010-01-21
Tập 22 50848 2010-01-21
Tập 21 50477 2010-01-21
Tập 20 58189 2010-01-21
Tập 19 49739 2010-01-21
Tập 18 52270 2010-01-21
Tập 17 51322 2010-01-21
Tập 16 57038 2010-01-21
Tập 15 54378 2010-01-21
Tập 14 46370 2010-01-21
Tập 13 45229 2010-01-21
Tập 12 52684 2010-01-21
Tập 11 48382 2010-01-21
Tập 10 56464 2010-01-21
Tập 9 48153 2010-01-21
Tập 8 50316 2010-01-21
Tập 7 47355 2010-01-21
Tập 6 54156 2010-01-21
Tập 5 44022 2010-01-21
Tập 4 38605 2010-01-21
Tập 3 37445 2010-01-21
Tập 2 39872 2010-01-21
Tập 1 72455 2010-01-21
Facebook
MANGA24H Comment ( 5 )
COMMENT
king / 2013/06/21 15:51 PM
Guest
ua no ra het roi ma sao tren day van chua het vay
hunterX_no1 / 2013/03/28 23:26 PM
Guest
Haha cuối c&ugrave;ng Long Phi v&agrave; Phi Long đ&atilde; l&ecirc;n s&agrave;n manga24h&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/15.gif" alt="{#}" border="0" />M&igrave;nh c&ograve;n giữ đủ cả bộ 5k của nxb Trẻ&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/9.gif" alt="{#}" border="0" />
hell_evil / 2012/10/18 22:34 PM
Guest
Hết hồi nao m&agrave; hết hả cha nội lười vừa th&ocirc;i up tiếp de truyện đang hay m&agrave; <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" />
Nặc Danh / 2012/08/08 11:53 AM
Guest
bộ truyện n&agrave;y phải n&oacute;i l&agrave; tuệt vời !!!<br />
HuuThang / 2012/02/15 15:30 PM
Guest
Truyen Rat La Hay Cam? on cac ban da dich ^^! cam? on rat nhieu`&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/3.gif" alt="{#}" border="0" />