m88

Magi - The Labyrinth Of Magic

  • Tác giả : OHTAKA Shinobu
  • Thể loại : Action, Adventure, Comedy, Fantasy Shounen
  • Nguồn : Truyenhay24h, [Amethyst] Group
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2013-10-12
  • View :4010797


 Nhân vật chính trong truyện là cậu bé tên là Aladin, người có cây sáo kỳ dịu vì ở bên trong nó có 1 vị thần. Khi vị thần được triệu hồi thì không có đầu, có một cơ thể với cơ bắp khủng , nhưng lại rất... nhát gái, khi bị cô gái nào đụng thì vị thần ấy lập tức xĩu vì xấu hổ

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY NHÓM DỊCH MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 220 3730 2014-04-10 Tra Xanh
Chapter 219 5932 2014-04-01 DDMinh
Chapter 218 7070 2014-03-23 DDMinh
Chapter 217 7708 2014-03-10 DDMinh
Chapter 216 10498 2014-03-04 DDMinh
Chapter 215 10512 2014-02-24 DDMinh
Chapter 214 9088 2014-02-12 Tra Xanh
Chapter 213 8470 2014-02-10 Tra Xanh
Chapter 212 9770 2014-02-07 Tra Xanh
Chapter 211 5132 2014-03-09 Tra Xanh
Chapter 210 11370 2014-01-27 Tra Xanh
Chapter 209 8536 2014-01-24 DDMinh
Chapter 208 9466 2014-01-20 Tra Xanh
Chapter 207 9584 2014-01-14 Tra Xanh
Chapter 206 12732 2013-12-04 Tra Xanh
Chapter 205 11730 2013-11-27 DDMinh
Chapter 204 11728 2013-11-21 Tra Xanh
Chapter 203 13190 2013-11-12 DDMinh
Chapter 202 12002 2013-11-05 Tra Xanh
Chapter 201 12912 2013-10-31 Tra Xanh
Chapter 200 15960 2013-10-09 Tra Xanh
Chapter 199 14930 2013-10-01 Tra Xanh
Chapter 198 14770 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 197 14612 2013-09-19 Tra Xanh
Chapter 196 13137 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 195 12325 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 194 11577 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 193 11231 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 192 10933 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 191 10908 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 190 11838 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 189 11276 2013-09-13 Tra Xanh
Chapter 188 10852 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 187 10617 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 186 10595 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 185 10657 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 184 10117 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 183 10165 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 182 10057 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 181 10185 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 180 10911 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 179 9753 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 178 10268 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 177 10137 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 176 9707 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 175 9834 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 174 9468 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 173 9415 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 172 9350 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 171 9229 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 170 9986 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 169 8892 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 168 8726 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 167 9025 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 166 8991 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 165 8948 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 164 8414 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 163 8368 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 162 8660 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 161 8781 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 160 9266 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 159 8353 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 158.5 7746 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 158 8214 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 157 8074 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 156 8511 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 155 8749 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 154 8395 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 153 8562 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 152 8502 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 151 8410 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 150 9373 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 149 8538 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 148 8508 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 147 8384 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 146 8440 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 145 9046 2013-09-10 Tra Xanh
Chapter 144 8378 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 143 8376 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 142 8089 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 141 8171 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 140 9067 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 139 8132 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 138 8122 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 137 8070 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 136 8150 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 135 8351 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 134 8065 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 133 9857 2013-07-21 Tra Xanh
Chapter 132 8934 2013-07-16 Tra Xanh
Chapter 131 8632 2013-07-16 Tra Xanh
Chapter 130 9342 2013-07-17 Tra Xanh
Chapter 129 9451 2013-06-30 Tra Xanh
Chapter 128 9412 2013-06-24 Tra Xanh
Chapter 127 9439 2013-06-16 Tra Xanh
Chapter 126 9903 2013-05-30 xelena
Chapter 125 10172 2013-05-28 Tra Xanh
Chapter 124 9738 2013-05-27 Tra Xanh
Chapter 123 10319 2013-05-26 xelena
Chapter 122 10906 2013-05-19 Tra Xanh
Chapter 121 10817 2013-05-15 Tra Xanh
Chapter 120 10765 2013-05-14 Tra Xanh
Chapter 119 10530 2013-05-12 Tra Xanh
Chapter 118 14631 2013-05-09 Trà Xanh
Chapter 117 14397 2013-05-08 Trà Xanh
Chapter 116 15334 2013-05-07 Trà Xanh
Chapter 115 17108 2013-05-04 Trà Xanh
Chapter 114 17661 2013-04-28 Trà Xanh
Chapter 113 17075 2013-04-27 Trà Xanh
Chapter 112 17099 2013-04-26 Trà Xanh
Chapter 111 16516 2013-04-25 Trà Xanh
Chapter 110 17179 2013-04-24 Trà Xanh
Chapter 109 16313 2013-04-23 Trà Xanh
Chapter 108 18692 2013-04-19 Trà Xanh
Chapter 107 17981 2013-04-17 Trà Xanh
Chapter 106 17921 2013-04-16 Trà Xanh
Chapter 105 19309 2013-04-14 Trà Xanh
Chapter 104 18244 2013-04-12 Trà Xanh
Chapter 103 18715 2013-04-09 Trà Xanh
Chapter 102 19828 2013-04-07 Trà Xanh
Chapter 101 19670 2013-03-22 Trà Xanh
Chapter 100 20803 2013-03-20 Trà Xanh
Chapter 99 18413 2013-03-17 Trà Xanh
Chapter 98.5 17826 2013-03-18 Trà Xanh
Chapter 98 21797 2013-02-04 Trà Xanh
Chapter 97 20267 2013-02-03 Trà Xanh
Chapter 96 19864 2013-01-25 Trà Xanh
Chapter 95 21930 2013-01-21 Trà Xanh
Chapter 94 21323 2013-01-12 Trà Xanh
Chapter 93 19112 2013-01-10 apoleensun
Chapter 92 18397 2013-01-08 apoleensun
Chapter 91 20305 2012-12-25 DDMinh
Chapter 90 20507 2012-12-22 Trà Xanh
Chapter 89 19204 2012-12-20 Trà Xanh
Chapter 88 19669 2012-12-18 Trà Xanh
Chapter 87 20027 2012-12-07 Trà Xanh
Chapter 86 20189 2012-12-05 Trà Xanh
Chapter 85 22467 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 84 21144 2012-11-06 Trà Xanh
Chapter 83 22295 2012-10-15 SNSD
Chapter 82 21383 2012-10-13 Trà Xanh
Chapter 81 23616 2012-09-29 Trà Xanh
Chapter 80 24136 2012-09-26 Congnamv3
Chapter 79 22440 2012-09-22 Trà Xanh
Chapter 78 26131 2013-04-06 Trà Xanh
Chapter 77 23536 2012-09-18 Trà Xanh
Chapter 76 23595 2012-09-12 Trà Xanh
Chapter 75 22942 2012-09-11 Trà Xanh
Chapter 74 22282 2012-09-08 Trà Xanh
Chapter 73 21856 2012-09-07 Trà Xanh
Chapter 72 21355 2012-09-05 Trà Xanh
Chapter 71 21869 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 70 23269 2012-09-01 Trà Xanh
Chapter 69 21196 2012-08-30 Trà Xanh
Chapter 68 20712 2012-08-28 SNSD
Chapter 67 21672 2012-08-26 Trà Xanh
Chapter 66 16839 2012-09-08 SNSD
Chapter 65 21285 2012-08-23 Trà Xanh
Chapter 64 21141 2012-08-19 Trà Xanh
Chapter 63 19606 2012-08-18 Trà Xanh
Chapter 62 23076 2012-08-15 Trà Xanh
Chapter 61 21276 2012-08-13 Trà Xanh
Chapter 60 22149 2012-08-11 Trà Xanh
Chapter 59 20813 2012-08-09 Trà Xanh
Chapter 58 21268 2012-08-07 Trà Xanh
Chapter 57 22151 2012-08-04 Trà Xanh
Chapter 56 22831 2012-07-31 Trà Xanh
Chapter 55 23901 2012-07-29 Trà Xanh
Chapter 54 21256 2012-08-11 Trà Xanh
Chapter 53 22285 2012-08-11 Trà Xanh
Chapter 52 21698 2012-07-22
Chapter 51 21946 2012-07-20
Chapter 50 24109 2012-07-18 † of †
Chapter 49 21703 2012-07-18 † of †
Chapter 48 24128 2012-07-18 † of †
Chapter 47 22139 2012-07-14 † of †
Chapter 46 23988 2012-07-18 † of †
Chapter 45 24064 2012-07-18 † of †
Chapter 44 23082 2012-07-18 † of †
Chapter 43 25204 2012-07-18 † of †
Chapter 42 24750 2012-07-18 † of †
Chapter 41 25341 2012-07-18 † of †
Chapter 40 27136 2012-07-18 † of †
Chapter 39 26139 2012-07-18 † of †
Chapter 38 26096 2012-06-22 † of †
Chapter 37 27251 2012-06-22 mamia1989
Chapter 36 26903 2012-06-16
Chapter 35 28547 2012-06-08 mamia1989
Chapter 34 28729 2012-06-06 mamia1989
Chapter 33 30284 2012-12-20 Trà Xanh
Chapter 32 34999 2013-04-06 Trà Xanh
Chapter 31 32798 2012-09-06 congnamv3
Chapter 30 32318 2012-09-06 congnamv3
Chapter 29 30664 2013-04-17 Trà Xanh
Chapter 28 30502 2012-05-10 DDMinh
Chapter 27 32648 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 26 33094 2012-09-05 buithilinh0000
Chapter 25 34301 2013-04-06 Trà Xanh
Chapter 24 32796 2013-04-06 Trà Xanh
Chapter 23 32369 2013-04-06 Trà Xanh
Chapter 22 33185 2013-04-06 Trà Xanh
Chapter 21 33090 2011-09-13 DDMinh
Chapter 20 35114 2011-09-01 DDMinh
Chapter 19 34168 2011-09-01 DDMinh
Chapter 18 35066 2011-07-17 DDMinh
Chapter 17 36452 2011-07-14 DDMinh
Chapter 16 36240 2011-06-27 DDMinh
Chapter 15 35855 2011-06-21 DDMinh
Chapter 14 34635 2011-06-21 DDMinh
Chapter 13 35694 2011-05-24 banmidou
Chapter 12 35205 2011-04-08 banmidou
Chapter 11 35216 2011-03-29 † of †
Chapter 10 36203 2011-03-15 banmidou
Chapter 9 35283 2011-07-17 DDMinh
Chapter 8 35669 2011-07-17 DDMinh
Chapter 7 34529 2011-07-17 DDMinh
Chapter 6 35686 2011-07-17 DDMinh
Chapter 5 36152 2011-07-17 DDMinh
Chapter 4 37268 2011-07-17 DDMinh
Chapter 3 40560 2011-07-17 DDMinh
Chapter 2 45200 2011-07-17 DDMinh
Chapter 1 64578 2011-07-17 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 79 )
COMMENT
redclould / 2013/11/20 16:21 PM
Guest
em nghien! truyen nay roi ad oi! chap ms chap ms ngay va luon
kairyu / 2013/11/19 22:58 PM
Guest
lâu ra chap mới gê 1 ngày như 1 tuần vậy á :v
Hay / 2013/10/20 11:43 AM
Guest
làm sao cho đủ 1001 chap !!!! để như " ngàn lẻ một đêm " zậy cho hợp
meobadao / 2013/09/20 20:42 PM
Guest
poop~ tưỡng có đánh nhau to vs con vật dẫn z ấy chứ (_,,_|||)
XxX / 2013/09/13 13:11 PM
Guest
Để cám ơn nhóm dịch !!! chúng ta cố gắng 1000 tks xem nào !!!
Pisno / 2013/09/13 12:35 PM
Guest
(Them qua :D )
Kevin / 2013/09/13 00:05 AM
Guest
ngon ngon boom doc suogn vkl =p~
Ocean God / 2013/09/12 23:05 PM
Guest
Trời ơi chưa bao giờ thấy truyện nào bom dữ như truyện này @@ mới hôm qua mò vào đọc truyện tới chap 166 mà hôm nay đã thấy ở ngoài ghi update lên 189, zô đây thì thấy 196 >.<
Foong / 2013/09/12 21:49 PM
Guest
bom ghê quá, thks mng trong nhóm dịch nhé :3
Ocean God / 2013/09/12 18:29 PM
Guest
Trời ơi chưa bao giờ thấy truyện nào bom dữ như truyện này @@ mới hôm qua mò vào đọc truyện tới chap 166 mà hôm nay đã thấy ở ngoài ghi update lên 189, zô đây thì thấy 196 >.<
Tinka / 2013/09/12 16:56 PM
Guest
Ai zà,đăng 10 chap 1 lượt ,đã vl .Cố gắng típ nhé ^_^
cun / 2013/09/12 12:04 PM
Guest
toàn boom =)).....qá đã :3....tks tks tks rất nhìuuuuuuuuu
meobadao / 2013/09/12 09:39 AM
Guest
lâu r` mới đọc lại Magi thấy thèn Aladin zẫn dê zú đàn bà như ngày nào :D
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
XxX / 2013/09/11 21:24 PM
Guest
dạo này thớt toàn boom !!! đã vl !! tks thớt nhiều
conthuyentroi / 2013/08/09 11:09 AM
Guest
ad ơi sao lâu có chap ms vậy
abc xyz / 2013/08/09 09:06 AM
Guest
các bác ơi hôm nay em đọc tới chap 158 rồi @@ kim đồng nó ra tới 158 rồi đó
darkknight / 2013/07/31 07:06 AM
Guest
bản eng tới chap 191 r các bác ơi ! up nhanh vs
XxX / 2013/07/20 07:07 AM
Guest
truyện hay mà chưa tới 1000 tks à !! bùn cho truyện ghê
Haizzz / 2013/06/27 08:14 AM
Guest
sao nhóm hk dịch tiếp nhỉ, tới khúc gay cấn rùi >.<
Gintoki / 2013/06/15 07:55 AM
Guest
@Lyna: Ừ if I can :)) Vào 12 rồi cố quá thì tạch mất =)) @Rin: *cúi đầu* Cảm ơn bạn Rin, tớ sẽ cố, ko drop bộ này đâu :v
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
Rin / 2013/06/15 00:23 AM
Guest
Chờ mãi không thấy amethys ra chap mới :( , trong các nhóm dịch cùng 1 bộ manga thì mình chỉ đọc của amethys dù có ra sau bao nhiêu chap, mà bộ này lâu rồi chưa thấy amethys ra tiếp :(
LynaCandy / 2013/05/27 14:18 PM
Vip Member
hiện nay tác giả bộ này đang tạm thời cùng làm magi vs 1 project # về cuộc đời sinbad :) mình nghĩ là team nên dịch thêm :) (hiện nay mới ra chap 5 gì đó thui) =)) cố gắng nếu có thể nha :)
Trà Xanh / 2013/05/07 18:33 PM
Admin
<br /><span class="quot">@MagiFan</span>: b&ecirc;n VNS up của 1 nh&oacute;m tr&ecirc;n fb bạn &agrave;, c&ograve;n đ&acirc;y l&agrave; do bọn m&igrave;nh l&agrave;m # m&agrave;, 2 nh&oacute;m # nhau nh&eacute; bạn
MagiFan / 2013/05/07 18:04 PM
Guest
Truyện b&ecirc;n nh&oacute;m Vnsharing đ&atilde; l&agrave;m đến chap 123 rồi m&agrave; sao b&ecirc;n n&agrave;y chỉ up đến 117 th&ocirc;i?&nbsp;
LynaCandy / 2013/04/24 16:07 PM
Vip Member
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/60.gif" alt="{#}" border="0" />chap 182 mới nhất, alibaba đ&atilde; sử dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng djin amon v&agrave; c&ograve;n h&oacute;a chaos vs chi&ecirc;u thượng thừa<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/15.gif" alt="{#}" border="0" />nhưng khổ nỗi l&agrave; chuẩn bị sử dụng th&igrave; lại gặp đ&uacute;ng chủ tướng b&ecirc;n kou <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/24.gif" alt="{#}" border="0" />khổ th&acirc;n ali qu&aacute;