m88

NA - Nozoki Ana (Chap 1 - 74)

  • Tác giả : HONNA Wakou
  • Thể loại : super ecchi, comedy, school life,...
  • Nguồn : [Speed] Group
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2011-08-08
  • View :5250614
 
 
Cảnh báo: Truyện có rất nhiều cảnh người lớn, tuyệt đối cấm người độ tuổi dưới 18 ( ai dưới 18 vào cm vớ vẩn là ăn gạch ráng chịu!!!)         
                                                      Kido Tatsuhiko chuyển tới sống ở Tokyo để học đại học. Trong căn phòng mới của cậu, có một lỗ hổng nhỏ. Lúc đầu, cậu không thể thấy được gì qua cái lỗ đó. Nhưng rồi một đêm, nhòm qua lỗ hổng, cậu bỗng thấy một cô gái đang... Một cuộc sống mới của cậu bắt đầu mở ra từ đây khi qua lỗ hổng đó, cậu có thể nhìn thấy được những hành động tự nhiên nhất của một cô gái...
 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 74 71869 2012-02-13 babytraxanh070
Chapter 73 55188 2012-02-09 __JC__
Chapter 72 71678 2011-11-24 __JC__
Chapter 71 61797 2011-11-15 babytraxanh070
Chapter 70 71913 2011-10-29 __JC__
Chapter 69 67189 2011-10-22 __JC__
Chapter 68 65114 2011-10-18 babytraxanh070
Chapter 67 65716 2011-10-14 babytraxanh070
Chapter 66 62234 2011-10-13 babytraxanh070
Chapter 65 68643 2011-10-08 __JC__
Chapter 64 64111 2011-10-07 __JC__
Chapter 63 65689 2011-10-06 __JC__
Chapter 62 62182 2011-10-06 __JC__
Chapter 61 60901 2011-10-06 __JC__
Chapter 60 64936 2011-10-06 __JC__
Chapter 59 58515 2011-10-06 __JC__
Chapter 58 59905 2011-10-06 __JC__
Chapter 57 60057 2011-10-06 __JC__
Chapter 56 61534 2011-10-06 __JC__
Chapter 55 63109 2011-10-05 __JC__
Chapter 54 64101 2011-10-04 __JC__
Chapter 53 62777 2011-10-03 __JC__
Chapter 52 59677 2011-10-02 __JC__
Chapter 51 55334 2011-10-01 __JC__
Chapter 50 58684 2011-09-30 babytraxanh070
Chapter 49 52471 2011-09-29 babytraxanh070
Chapter 48 51413 2011-09-28 __JC__
Chapter 47 54304 2011-09-27 __JC__
Chapter 46 53954 2011-09-27 __JC__
Chapter 45 54330 2011-09-26 __JC__
Chapter 44 50610 2011-09-25 __JC__
Chapter 43 52307 2011-09-24 __JC__
Chapter 42 50083 2011-09-23 __JC__
Chapter 41 50265 2011-09-22 __JC__
Chapter 40 53418 2011-09-21 __JC__
Chapter 39 47884 2011-09-19 __JC__
Chapter 38 49160 2011-09-18 __JC__
Chapter 37 51937 2011-09-17 __JC__
Chapter 36 51770 2011-09-16 __JC__
Chapter 35 53680 2011-09-14 __JC__
Chapter 34 51548 2011-09-13 __JC__
Chapter 33 53628 2011-09-12 __JC__
Chapter 32 77688 2011-09-01 __JC__
Chapter 31 75876 2011-08-31 __JC__
Chapter 30 81325 2011-08-30 __JC__
Chapter 29 71509 2011-08-29 __JC__
Chapter 28 73375 2011-08-28 __JC__
Chapter 27 72980 2011-08-27 __JC__
Chapter 26 75890 2011-08-26 __JC__
Chapter 25 78664 2011-08-25 __JC__
Chapter 24 76245 2011-08-24 __JC__
Chapter 23 76777 2011-08-23 __JC__
Chapter 22 79815 2011-08-22 __JC__
Chapter 21 83690 2011-08-21 __JC__
Chapter 20 88120 2011-08-20 __JC__
Chapter 19 82311 2011-08-19 __JC__
Chapter 18 86383 2011-08-18 __JC__
Chapter 17 82497 2011-08-17 jc0502
Chapter 16 85326 2011-08-16 jc0502
Chapter 15 87560 2011-08-15 jc0502
Chapter 14 86932 2011-08-14 jc0502
Chapter 13 86941 2011-08-13 jc0502
Chapter 12 128303 2011-08-12 jc0502
Chapter 11 95944 2011-08-11 jc0502
Chapter 10 105434 2011-08-10 jc0502
Chapter 9 95734 2011-08-09 jc0502
Chapter 8 95081 2011-08-08 jc0502
Chapter 7 91954 2011-08-08 jc0502
Chapter 6 90281 2011-08-08 jc0502
Chapter 5 95587 2011-08-08 jc0502
Chapter 4 87327 2011-08-08 jc0502
Chapter 3 86345 2011-08-08 jc0502
Chapter 2 89374 2011-08-08 jc0502
Chapter 1 113749 2011-08-08 jc0502
Facebook
MANGA24H Comment ( 67 )
COMMENT
Devils2Kan / 2013/12/02 11:10 AM
Guest
hay! :3
ckun / 2013/09/09 18:57 PM
Guest
drop rùi ah
Mark / 2013/06/01 20:02 PM
Guest
truyen. nang that. nhung hay ^^!
vai~ / 2013/04/17 18:15 PM
Guest
up up up tiep di dai ca , truyen hay vai~ L
da / 2013/03/26 20:28 PM
Guest
<strong>vl vk main</strong>
mạnh / 2013/02/12 16:52 PM
Guest
ecchi nặng nhất mọi thời đại<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/18.gif" alt="{#}" border="0" />
kang / 2012/08/29 07:13 AM
Guest
Thằng main bộ n&agrave;y dễ bị k&iacute;ch động nhỉ,nh&igrave;n con g&aacute;i qua khe nứt thui m&agrave; n&oacute; l&agrave;m như n&oacute; thấy qu&aacute;i vật vậy!C&ograve;n lật đật chạy sang ph&ograve;ng b&ecirc;n kia.Chả hiểu n&oacute; nghĩ g&igrave;?
Ren Tao / 2012/08/15 21:32 PM
Guest
Uoc gi minh dc nhu thang main!!<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp; Dug la k ai suong = no thiet bat cong&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
tamtv074159 / 2012/07/14 17:57 PM
Member
2k8 lượt thanks&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/32.gif" alt="{#}" border="0" />sao m&agrave;k v&atilde;i th&iacute;achắc to&agrave;n d&acirc;n ghiến Sex hok w&aacute;&nbsp;
xxx / 2012/06/27 16:51 PM
Guest
xem truyện đ&acirc;u hết c&aacute;i thằng nhỏ nỏi loạn r&ugrave;i&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/48.gif" alt="{#}" border="0" />
binprodaica / 2012/06/23 17:33 PM
Guest
c&aacute;i con emily t&oacute;c che l&ocirc;ng m&agrave;y rồi m&agrave; TG vẫn vẽ l&ocirc;ng m&agrave;y, ảo
NA / 2012/06/14 16:35 PM
Guest
hbao h ra tip chap 84 zay<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
pro / 2012/06/08 10:40 AM
Guest
dich tip dj cac a. vat vai~ ruj
disme / 2012/05/27 11:26 AM
Guest
doc cang lau cang tham <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/5.gif" alt="{#}" border="0" />, thang do suong bo me<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
?????? / 2012/05/10 18:39 PM
Guest
sao khong doc na-nozoki-ana Bt ra tap 80 roai mak<br />
Brian / 2012/04/28 11:33 AM
Member
Các bác qua b&ecirc;n này xem các chap ti&ecirc;́p theo nè&nbsp;http://manga24h.com/1849/Nozoki-Ana-bt.html :))
Brian / 2012/04/28 00:30 AM
Guest
CHủ thước cho hỏi khi nào thì ra chap mới z&acirc;̣y??<br />
Trà Xanh / 2012/04/11 20:46 PM
Admin
Hiện tại do nh&oacute;m thiếu nh&acirc;n lực n&ecirc;n tiến độ sẽ kh&ocirc;ng rel kịp chap mới....mong c&aacute;c bạn th&ocirc;ng cảm cho nh&oacute;m tớ nh&eacute; :). Ai thấy m&igrave;nh c&oacute; thể gi&uacute;p th&igrave; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với bọn tớ nh&eacute;&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/25.gif" alt="{#}" border="0" />
NA / 2012/04/11 18:39 PM
Guest
l&agrave;m ơn trans tiếp mấy bạn ơi, đang hay m&agrave;
hoàng / 2012/03/31 19:09 PM
Guest
l&ecirc;n mangafox.me lấy bản gốc dịch tiếp đi mấy b&aacute;c...c&oacute; chap 77 lu&ocirc;n rồi k&igrave;a
tuan / 2012/03/12 17:18 PM
Guest
dịch tiếp đi mấy đại ca
hung.banana / 2012/02/16 15:22 PM
Guest
L&agrave;m ơn dịch t&iacute;p đ&ecirc; mấy b&aacute;c ơi.....................<br />
anhtungify / 2012/02/13 22:45 PM
Member
OMG<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />
UtKung / 2012/02/10 20:19 PM
Guest
Đợi l&acirc;u th&igrave; thoy lun :((
anhtungify / 2012/02/09 18:56 PM
Member
WOW<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />