m88

NA - Nozoki Ana (Chap 1 - 74)

  • Tác giả : HONNA Wakou
  • Thể loại : super ecchi, comedy, school life,...
  • Nguồn : [Speed] Group
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2011-08-08
  • View :5266208
 
 
Cảnh báo: Truyện có rất nhiều cảnh người lớn, tuyệt đối cấm người độ tuổi dưới 18 ( ai dưới 18 vào cm vớ vẩn là ăn gạch ráng chịu!!!)         
                                                      Kido Tatsuhiko chuyển tới sống ở Tokyo để học đại học. Trong căn phòng mới của cậu, có một lỗ hổng nhỏ. Lúc đầu, cậu không thể thấy được gì qua cái lỗ đó. Nhưng rồi một đêm, nhòm qua lỗ hổng, cậu bỗng thấy một cô gái đang... Một cuộc sống mới của cậu bắt đầu mở ra từ đây khi qua lỗ hổng đó, cậu có thể nhìn thấy được những hành động tự nhiên nhất của một cô gái...
 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 74 72107 2012-02-13 babytraxanh070
Chapter 73 55372 2012-02-09 __JC__
Chapter 72 71840 2011-11-24 __JC__
Chapter 71 61973 2011-11-15 babytraxanh070
Chapter 70 72097 2011-10-29 __JC__
Chapter 69 67367 2011-10-22 __JC__
Chapter 68 65314 2011-10-18 babytraxanh070
Chapter 67 65886 2011-10-14 babytraxanh070
Chapter 66 62400 2011-10-13 babytraxanh070
Chapter 65 68815 2011-10-08 __JC__
Chapter 64 64285 2011-10-07 __JC__
Chapter 63 65905 2011-10-06 __JC__
Chapter 62 62364 2011-10-06 __JC__
Chapter 61 61077 2011-10-06 __JC__
Chapter 60 65128 2011-10-06 __JC__
Chapter 59 58699 2011-10-06 __JC__
Chapter 58 60087 2011-10-06 __JC__
Chapter 57 60269 2011-10-06 __JC__
Chapter 56 61738 2011-10-06 __JC__
Chapter 55 63289 2011-10-05 __JC__
Chapter 54 64285 2011-10-04 __JC__
Chapter 53 62965 2011-10-03 __JC__
Chapter 52 59871 2011-10-02 __JC__
Chapter 51 55536 2011-10-01 __JC__
Chapter 50 58888 2011-09-30 babytraxanh070
Chapter 49 52677 2011-09-29 babytraxanh070
Chapter 48 51627 2011-09-28 __JC__
Chapter 47 54516 2011-09-27 __JC__
Chapter 46 54160 2011-09-27 __JC__
Chapter 45 54532 2011-09-26 __JC__
Chapter 44 50798 2011-09-25 __JC__
Chapter 43 52507 2011-09-24 __JC__
Chapter 42 50283 2011-09-23 __JC__
Chapter 41 50475 2011-09-22 __JC__
Chapter 40 53648 2011-09-21 __JC__
Chapter 39 48076 2011-09-19 __JC__
Chapter 38 49374 2011-09-18 __JC__
Chapter 37 52137 2011-09-17 __JC__
Chapter 36 51968 2011-09-16 __JC__
Chapter 35 53896 2011-09-14 __JC__
Chapter 34 51738 2011-09-13 __JC__
Chapter 33 53802 2011-09-12 __JC__
Chapter 32 77866 2011-09-01 __JC__
Chapter 31 76070 2011-08-31 __JC__
Chapter 30 81527 2011-08-30 __JC__
Chapter 29 71701 2011-08-29 __JC__
Chapter 28 73567 2011-08-28 __JC__
Chapter 27 73184 2011-08-27 __JC__
Chapter 26 76076 2011-08-26 __JC__
Chapter 25 78878 2011-08-25 __JC__
Chapter 24 76443 2011-08-24 __JC__
Chapter 23 76973 2011-08-23 __JC__
Chapter 22 80035 2011-08-22 __JC__
Chapter 21 83944 2011-08-21 __JC__
Chapter 20 88348 2011-08-20 __JC__
Chapter 19 82519 2011-08-19 __JC__
Chapter 18 86601 2011-08-18 __JC__
Chapter 17 82733 2011-08-17 jc0502
Chapter 16 85544 2011-08-16 jc0502
Chapter 15 87816 2011-08-15 jc0502
Chapter 14 87170 2011-08-14 jc0502
Chapter 13 87185 2011-08-13 jc0502
Chapter 12 128551 2011-08-12 jc0502
Chapter 11 96200 2011-08-11 jc0502
Chapter 10 105720 2011-08-10 jc0502
Chapter 9 95970 2011-08-09 jc0502
Chapter 8 95341 2011-08-08 jc0502
Chapter 7 92212 2011-08-08 jc0502
Chapter 6 90493 2011-08-08 jc0502
Chapter 5 95831 2011-08-08 jc0502
Chapter 4 87573 2011-08-08 jc0502
Chapter 3 86607 2011-08-08 jc0502
Chapter 2 89660 2011-08-08 jc0502
Chapter 1 114143 2011-08-08 jc0502
Facebook
MANGA24H Comment ( 67 )
COMMENT
Devils2Kan / 2013/12/02 11:10 AM
Guest
hay! :3
ckun / 2013/09/09 18:57 PM
Guest
drop rùi ah
Mark / 2013/06/01 20:02 PM
Guest
truyen. nang that. nhung hay ^^!
vai~ / 2013/04/17 18:15 PM
Guest
up up up tiep di dai ca , truyen hay vai~ L
da / 2013/03/26 20:28 PM
Guest
<strong>vl vk main</strong>
mạnh / 2013/02/12 16:52 PM
Guest
ecchi nặng nhất mọi thời đại<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/18.gif" alt="{#}" border="0" />
kang / 2012/08/29 07:13 AM
Guest
Thằng main bộ n&agrave;y dễ bị k&iacute;ch động nhỉ,nh&igrave;n con g&aacute;i qua khe nứt thui m&agrave; n&oacute; l&agrave;m như n&oacute; thấy qu&aacute;i vật vậy!C&ograve;n lật đật chạy sang ph&ograve;ng b&ecirc;n kia.Chả hiểu n&oacute; nghĩ g&igrave;?
Ren Tao / 2012/08/15 21:32 PM
Guest
Uoc gi minh dc nhu thang main!!<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp; Dug la k ai suong = no thiet bat cong&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
tamtv074159 / 2012/07/14 17:57 PM
Member
2k8 lượt thanks&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/32.gif" alt="{#}" border="0" />sao m&agrave;k v&atilde;i th&iacute;achắc to&agrave;n d&acirc;n ghiến Sex hok w&aacute;&nbsp;
xxx / 2012/06/27 16:51 PM
Guest
xem truyện đ&acirc;u hết c&aacute;i thằng nhỏ nỏi loạn r&ugrave;i&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/48.gif" alt="{#}" border="0" />
binprodaica / 2012/06/23 17:33 PM
Guest
c&aacute;i con emily t&oacute;c che l&ocirc;ng m&agrave;y rồi m&agrave; TG vẫn vẽ l&ocirc;ng m&agrave;y, ảo
NA / 2012/06/14 16:35 PM
Guest
hbao h ra tip chap 84 zay<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
pro / 2012/06/08 10:40 AM
Guest
dich tip dj cac a. vat vai~ ruj
disme / 2012/05/27 11:26 AM
Guest
doc cang lau cang tham <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/5.gif" alt="{#}" border="0" />, thang do suong bo me<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
?????? / 2012/05/10 18:39 PM
Guest
sao khong doc na-nozoki-ana Bt ra tap 80 roai mak<br />
Brian / 2012/04/28 11:33 AM
Member
Các bác qua b&ecirc;n này xem các chap ti&ecirc;́p theo nè&nbsp;http://manga24h.com/1849/Nozoki-Ana-bt.html :))
Brian / 2012/04/28 00:30 AM
Guest
CHủ thước cho hỏi khi nào thì ra chap mới z&acirc;̣y??<br />
Trà Xanh / 2012/04/11 20:46 PM
Admin
Hiện tại do nh&oacute;m thiếu nh&acirc;n lực n&ecirc;n tiến độ sẽ kh&ocirc;ng rel kịp chap mới....mong c&aacute;c bạn th&ocirc;ng cảm cho nh&oacute;m tớ nh&eacute; :). Ai thấy m&igrave;nh c&oacute; thể gi&uacute;p th&igrave; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với bọn tớ nh&eacute;&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/25.gif" alt="{#}" border="0" />
NA / 2012/04/11 18:39 PM
Guest
l&agrave;m ơn trans tiếp mấy bạn ơi, đang hay m&agrave;
hoàng / 2012/03/31 19:09 PM
Guest
l&ecirc;n mangafox.me lấy bản gốc dịch tiếp đi mấy b&aacute;c...c&oacute; chap 77 lu&ocirc;n rồi k&igrave;a
tuan / 2012/03/12 17:18 PM
Guest
dịch tiếp đi mấy đại ca
hung.banana / 2012/02/16 15:22 PM
Guest
L&agrave;m ơn dịch t&iacute;p đ&ecirc; mấy b&aacute;c ơi.....................<br />
anhtungify / 2012/02/13 22:45 PM
Member
OMG<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />
UtKung / 2012/02/10 20:19 PM
Guest
Đợi l&acirc;u th&igrave; thoy lun :((
anhtungify / 2012/02/09 18:56 PM
Member
WOW<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />