m88

Thiên Tử Truyền Kỳ V - Như Lai Thần Chưởng

  • Tác giả : đang cập nhật...
  • Thể loại : martial art, historical
  • Nguồn : Comicvn.net | nltc.co.cc
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-03-31
  • View :7953588


Truyên kể về Long Qua Nhi mồ côi từ nhỏ,được một trụ trì nuôi dưỡng,từ nhỏ hắn thương ăn một loại ếch đỏ (chứa chất kịch độc là huyết oa), hắn không biết loại này có độc mà thấy ngon nên ăn rất nhiều, cũng nhờ thế mà hắn có thân hình rất cường tráng,
môt hôm hắn gặp Thần y và hắn nghe được lão ấy nói chỉ còn sống được 1 năm nữa .
May thay cơ duyên đến với Long Qua Nhi, một ngày hắn gặp được Truyền nhân của Như lai thần chưởng bị người ta truy sát, trong lúc hấp hối vị truyền nhân đã truyền lại cho hắn
3 chiêu Như lai thần chường và bảo hắn tiếp tục đi tìm 5 vị đại sư để học hết 8 chiêu trừ ma vệ đạo...
Cuộc phiêu lưu của hắn bắt đầu từ đó, sau đó hắn còn gặp được cao thủ Đông Hải Nhất kỳ rồi được truyền cho võ công Vô Lượng Khí Hải và Thất Toàn Trảm...

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 214 39998 2011-04-04 banmidou
Chapter 213 24385 2011-04-04 banmidou
Chapter 212 22191 2011-06-18 banmidou
Chapter 211 21715 2011-06-18 banmidou
Chapter 210 21908 2011-04-02 banmidou
Chapter 209 20953 2012-09-03 Trà Xanh
Chapter 208 20737 2011-04-01 banmidou
Chapter 207 24046 2011-04-01 banmidou
Chapter 206 26738 2011-06-18 banmidou
Chapter 205 22983 2011-06-18 banmidou
Chapter 204 22369 2011-06-18 banmidou
Chapter 203 21614 2011-03-25 banmidou
Chapter 202 25219 2011-03-22 banmidou
Chapter 201 21521 2011-03-21 banmidou
Chapter 200 22638 2011-06-18 banmidou
Chapter 199 17864 2011-06-18 banmidou
Chapter 198 19638 2011-06-18 banmidou
Chapter 197 19520 2011-06-18 banmidou
Chapter 196 25219 2012-06-02 Trà Xanh
Chapter 195 22141 2011-06-18 banmidou
Chapter 194 25135 2011-06-22 banmidou
Chapter 193 23453 2011-06-18 banmidou
Chapter 192 24110 2011-06-22 banmidou
Chapter 191 21904 2011-06-18 banmidou
Chapter 190 25248 2011-06-22 banmidou
Chapter 189 44944 2011-06-18 banmidou
Chapter 188 22495 2011-06-22 banmidou
Chapter 187 21757 2011-06-18 banmidou
Chapter 186 21022 2011-06-18 banmidou
Chapter 185 21700 2011-06-18 banmidou
Chapter 184 19934 2011-06-18 banmidou
Chapter 183 19856 2011-02-20 banmidou
Chapter 182 20277 2011-06-18 banmidou
Chapter 181 21472 2011-06-18 banmidou
Chapter 180 23176 2011-02-12 banmidou
Chapter 179 18950 2011-04-19 banmidou
Chapter 178 20683 2011-06-18 banmidou
Chapter 177 20871 2011-04-19 banmidou
Chapter 176 20555 2011-04-19 banmidou
Chapter 175 21756 2011-04-19 banmidou
Chapter 174 20202 2011-06-18 banmidou
Chapter 173 22503 2011-04-19 banmidou
Chapter 172 19715 2011-06-18 banmidou
Chapter 171 23785 2011-06-18 banmidou
Chapter 170 22740 2011-06-18 banmidou
Chapter 169 20385 2011-01-23 banmidou
Chapter 168 23051 2011-06-18 banmidou
Chapter 167 23526 2011-06-18 banmidou
Chapter 166 23195 2011-01-19 banmidou
Chapter 165 22838 2011-06-18 banmidou
Chapter 164 23212 2011-06-18 banmidou
Chapter 163 23010 2012-07-14 Previous
Chapter 162 23078 2012-07-14 Previous
Chapter 161 24126 2012-07-14 Previous
Chapter 160 27796 2012-07-14 Previous
Chapter 159 22980 2012-07-14 Previous
Chapter 158 25403 2012-07-14 Previous
Chapter 157 27481 2012-07-14 Previous
Chapter 156 22987 2011-06-18 banmidou
Chapter 155 23362 2011-06-18 banmidou
Chapter 154 21867 2011-06-18 banmidou
Chapter 153 23521 2011-06-18 banmidou
Chapter 152 22871 2011-06-18 banmidou
Chapter 151 23361 2011-06-18 banmidou
Chapter 150 24531 2010-12-29 banmidou
Chapter 149 21598 2011-06-18 banmidou
Chapter 148 21432 2011-06-18 banmidou
Chapter 147 21507 2011-06-18 banmidou
Chapter 146 21720 2011-06-18 banmidou
Chapter 145 22613 2011-06-18 banmidou
Chapter 144 24225 2011-06-18 banmidou
Chapter 143 24331 2011-06-18 banmidou
Chapter 142 25336 2011-06-18 banmidou
Chapter 141 22625 2011-06-18 banmidou
Chapter 140 23996 2011-06-18 banmidou
Chapter 139 21657 2011-06-18 banmidou
Chapter 138 24501 2011-06-18 banmidou
Chapter 137 25894 2010-12-11 banmidou
Chapter 136 23337 2011-06-18 banmidou
Chapter 135 23729 2011-06-18 banmidou
Chapter 134 21176 2011-06-18 banmidou
Chapter 133 23859 2010-12-05 banmidou
Chapter 132 23562 2010-12-04 banmidou
Chapter 131 29821 2010-12-03 banmidou
Chapter 130 36495 2010-12-03 banmidou
Chapter 129 74012 2010-12-02 banmidou
Chapter 128 49347 2010-12-01 banmidou
Chapter 127 45682 2010-11-30 banmidou
Chapter 126 36372 2010-11-29 banmidou
Chapter 125 34999 2010-11-28 banmidou
Chapter 124 37223 2010-11-27 banmidou
Chapter 123 43404 2011-06-18 banmidou
Chapter 122 34931 2011-06-18 banmidou
Chapter 121 42378 2011-06-18 banmidou
Chapter 120 41659 2011-06-18 banmidou
Chapter 119 30453 2010-11-21 banmidou
Chapter 118 33486 2010-11-20 banmidou
Chapter 117 32193 2011-06-18 banmidou
Chapter 116 32434 2011-06-18 banmidou
Chapter 115 33553 2011-06-18 banmidou
Chapter 114 31841 2010-11-16 banmidou
Chapter 113 32687 2010-11-15 banmidou
Chapter 112 33602 2010-11-14 banmidou
Chapter 111 34099 2011-06-18 banmidou
Chapter 110 39779 2010-11-12 banmidou
Chapter 109 33864 2010-11-11 banmidou
Chapter 108 36371 2011-06-18 banmidou
Chapter 107 33071 2010-11-09 banmidou
Chapter 106 32340 2011-06-18 banmidou
Chapter 105 37553 2010-11-07 beam89
Chapter 104 42840 2010-11-06 beam89
Chapter 103 32444 2010-11-05 banmidou
Chapter 102 33170 2010-11-04 banmidou
Chapter 101 35839 2010-11-03 banmidou
Chapter 100 36425 2010-11-02 banmidou
Chapter 99 32992 2011-06-18 banmidou
Chapter 98 34624 2010-10-31 banmidou
Chapter 97 47047 2010-10-30 banmidou
Chapter 96 47653 2010-10-29 banmidou
Chapter 95 50451 2010-10-28 banmidou
Chapter 94 56344 2011-04-19 banmidou
Chapter 93 41006 2011-01-01 banmidou
Chapter 92 45107 2011-01-01 banmidou
Chapter 91 35286 2011-01-01 banmidou
Chapter 90 39040 2011-06-18 banmidou
Chapter 89 36919 2010-10-22 banmidou
Chapter 88 44158 2011-06-18 banmidou
Chapter 87 34089 2011-06-18 banmidou
Chapter 86 37565 2011-06-18 banmidou
Chapter 85 34587 2011-06-18 banmidou
Chapter 84 32919 2011-06-18 banmidou
Chapter 83 34609 2011-06-18 banmidou
Chapter 82 45417 2010-10-15
Chapter 81 42084 2011-01-08 banmidou
Chapter 80 37288 2011-06-18 banmidou
Chapter 79 44063 2011-06-18 banmidou
Chapter 78 35980 2011-06-18 banmidou
Chapter 77 33762 2010-10-10 banmidou
Chapter 76 35834 2011-06-18 banmidou
Chapter 75 37837 2011-06-18 banmidou
Chapter 74 43993 2011-06-18 banmidou
Chapter 73 43682 2010-10-06
Chapter 72 47653 2011-06-18 banmidou
Chapter 71 40770 2010-10-04
Chapter 70 54999 2011-06-18 banmidou
Chapter 69 42979 2011-06-18 banmidou
Chapter 68 39830 2011-06-18 banmidou
Chapter 67 42851 2011-06-18 banmidou
Chapter 66 57260 2011-06-18 banmidou
Chapter 65 45218 2011-06-18 banmidou
Chapter 64 44287 2011-06-18 banmidou
Chapter 63 68561 2011-06-18 banmidou
Chapter 62 58254 2011-06-18 banmidou
Chapter 61 59996 2011-06-18 banmidou
Chapter 60 60943 2011-06-18 banmidou
Chapter 59 46767 2011-06-18 banmidou
Chapter 58 48491 2010-09-22
Chapter 57 55636 2010-09-20
Chapter 56 46672 2010-09-20
Chapter 55 49900 2011-06-18 banmidou
Chapter 54 56945 2011-06-18 banmidou
Chapter 53 50006 2010-10-30 banmidou
Chapter 52 67950 2011-06-18 banmidou
Chapter 51 70095 2011-06-18 banmidou
Chapter 50 91018 2011-06-18 banmidou
Chapter 49 71241 2010-08-25
Chapter 48 61290 2010-08-22
Chapter 47 62233 2011-06-18 banmidou
Chapter 46 52795 2011-06-18 banmidou
Chapter 45 73686 2011-06-18 banmidou
Chapter 44 70030 2011-06-18 banmidou
Chapter 43 61547 2011-06-18 banmidou
Chapter 42 63806 2011-06-18 banmidou
Chapter 41 82663 2011-06-18 banmidou
Chapter 40 47606 2011-06-18 banmidou
Chapter 39 105237 2010-08-03
Chapter 38 47676 2011-06-18 banmidou
Chapter 37 47938 2011-06-18 banmidou
Chapter 36 71816 2011-06-18 banmidou
Chapter 35 45842 2011-06-18 banmidou
Chapter 34 48038 2011-06-18 banmidou
Chapter 33 49694 2010-07-20
Chapter 32 43300 2010-07-19
Chapter 31 43103 2011-06-18 banmidou
Chapter 30 43597 2011-06-18 banmidou
Chapter 29 40725 2011-06-18 banmidou
Chapter 28 49711 2010-09-24 banmidou
Chapter 27 51425 2010-09-24 banmidou
Chapter 26 39624 2011-06-18 banmidou
Chapter 25 44638 2011-06-18 banmidou
Chapter 24 37097 2011-06-18 banmidou
Chapter 23 37205 2011-06-18 banmidou
Chapter 22 37369 2011-06-18 banmidou
Chapter 21 35762 2011-06-18 banmidou
Chapter 20 37756 2011-06-18 banmidou
Chapter 19 35461 2011-06-18 banmidou
Chapter 18 41214 2011-01-08 banmidou
Chapter 17 36075 2011-06-18 banmidou
Chapter 16 37954 2011-06-18 banmidou
Chapter 15 39272 2011-01-02 banmidou
Chapter 14 38690 2011-01-02 banmidou
Chapter 13 43960 2010-05-06
Chapter 12 46621 2010-05-06
Chapter 11 44793 2011-06-18 banmidou
Chapter 10 40761 2010-04-25
Chapter 9 36004 2010-04-22
Chapter 8 46573 2011-06-18 banmidou
Chapter 7 47616 2010-04-15
Chapter 6 40188 2011-06-18 banmidou
Chapter 5 38709 2010-04-07
Chapter 4 42482 2010-04-03
Chapter 3 46901 2010-03-31
Chapter 2 52557 2010-03-31
Chapter 1 95489 2010-03-31
Chapter 0 50735 2010-11-18 keo.love.bong
Facebook
MANGA24H Comment ( 2 )
COMMENT
zZSmallZz / 2013/03/25 00:57 AM
Guest
chuyện lỗi v&atilde;i lol&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/45.gif" alt="{#}" border="0" />
laughing / 2012/08/09 22:18 PM
Guest
sao ko c&oacute; up phần 2 của thi&ecirc;n tử truyền kỳ z...<br />th&iacute;ch coi phần TTH hơn... :(&nbsp;