m88

Thiên Tử Truyền Kỳ V - Như Lai Thần Chưởng

  • Tác giả : đang cập nhật...
  • Thể loại : martial art, historical
  • Nguồn : Comicvn.net | nltc.co.cc
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-03-31
  • View :7943740


Truyên kể về Long Qua Nhi mồ côi từ nhỏ,được một trụ trì nuôi dưỡng,từ nhỏ hắn thương ăn một loại ếch đỏ (chứa chất kịch độc là huyết oa), hắn không biết loại này có độc mà thấy ngon nên ăn rất nhiều, cũng nhờ thế mà hắn có thân hình rất cường tráng,
môt hôm hắn gặp Thần y và hắn nghe được lão ấy nói chỉ còn sống được 1 năm nữa .
May thay cơ duyên đến với Long Qua Nhi, một ngày hắn gặp được Truyền nhân của Như lai thần chưởng bị người ta truy sát, trong lúc hấp hối vị truyền nhân đã truyền lại cho hắn
3 chiêu Như lai thần chường và bảo hắn tiếp tục đi tìm 5 vị đại sư để học hết 8 chiêu trừ ma vệ đạo...
Cuộc phiêu lưu của hắn bắt đầu từ đó, sau đó hắn còn gặp được cao thủ Đông Hải Nhất kỳ rồi được truyền cho võ công Vô Lượng Khí Hải và Thất Toàn Trảm...

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 214 39928 2011-04-04 banmidou
Chapter 213 24339 2011-04-04 banmidou
Chapter 212 22151 2011-06-18 banmidou
Chapter 211 21679 2011-06-18 banmidou
Chapter 210 21870 2011-04-02 banmidou
Chapter 209 20913 2012-09-03 Trà Xanh
Chapter 208 20703 2011-04-01 banmidou
Chapter 207 23982 2011-04-01 banmidou
Chapter 206 26698 2011-06-18 banmidou
Chapter 205 22943 2011-06-18 banmidou
Chapter 204 22329 2011-06-18 banmidou
Chapter 203 21576 2011-03-25 banmidou
Chapter 202 25183 2011-03-22 banmidou
Chapter 201 21491 2011-03-21 banmidou
Chapter 200 22584 2011-06-18 banmidou
Chapter 199 17830 2011-06-18 banmidou
Chapter 198 19604 2011-06-18 banmidou
Chapter 197 19488 2011-06-18 banmidou
Chapter 196 25183 2012-06-02 Trà Xanh
Chapter 195 22105 2011-06-18 banmidou
Chapter 194 25091 2011-06-22 banmidou
Chapter 193 23409 2011-06-18 banmidou
Chapter 192 24076 2011-06-22 banmidou
Chapter 191 21868 2011-06-18 banmidou
Chapter 190 25198 2011-06-22 banmidou
Chapter 189 44912 2011-06-18 banmidou
Chapter 188 22447 2011-06-22 banmidou
Chapter 187 21719 2011-06-18 banmidou
Chapter 186 20984 2011-06-18 banmidou
Chapter 185 21664 2011-06-18 banmidou
Chapter 184 19902 2011-06-18 banmidou
Chapter 183 19814 2011-02-20 banmidou
Chapter 182 20243 2011-06-18 banmidou
Chapter 181 21440 2011-06-18 banmidou
Chapter 180 23128 2011-02-12 banmidou
Chapter 179 18910 2011-04-19 banmidou
Chapter 178 20643 2011-06-18 banmidou
Chapter 177 20827 2011-04-19 banmidou
Chapter 176 20525 2011-04-19 banmidou
Chapter 175 21714 2011-04-19 banmidou
Chapter 174 20160 2011-06-18 banmidou
Chapter 173 22455 2011-04-19 banmidou
Chapter 172 19671 2011-06-18 banmidou
Chapter 171 23743 2011-06-18 banmidou
Chapter 170 22700 2011-06-18 banmidou
Chapter 169 20345 2011-01-23 banmidou
Chapter 168 23005 2011-06-18 banmidou
Chapter 167 23480 2011-06-18 banmidou
Chapter 166 23149 2011-01-19 banmidou
Chapter 165 22796 2011-06-18 banmidou
Chapter 164 23170 2011-06-18 banmidou
Chapter 163 22970 2012-07-14 Previous
Chapter 162 23034 2012-07-14 Previous
Chapter 161 24078 2012-07-14 Previous
Chapter 160 27752 2012-07-14 Previous
Chapter 159 22948 2012-07-14 Previous
Chapter 158 25363 2012-07-14 Previous
Chapter 157 27443 2012-07-14 Previous
Chapter 156 22939 2011-06-18 banmidou
Chapter 155 23326 2011-06-18 banmidou
Chapter 154 21831 2011-06-18 banmidou
Chapter 153 23483 2011-06-18 banmidou
Chapter 152 22835 2011-06-18 banmidou
Chapter 151 23321 2011-06-18 banmidou
Chapter 150 24491 2010-12-29 banmidou
Chapter 149 21562 2011-06-18 banmidou
Chapter 148 21390 2011-06-18 banmidou
Chapter 147 21469 2011-06-18 banmidou
Chapter 146 21682 2011-06-18 banmidou
Chapter 145 22557 2011-06-18 banmidou
Chapter 144 24195 2011-06-18 banmidou
Chapter 143 24295 2011-06-18 banmidou
Chapter 142 25288 2011-06-18 banmidou
Chapter 141 22583 2011-06-18 banmidou
Chapter 140 23948 2011-06-18 banmidou
Chapter 139 21621 2011-06-18 banmidou
Chapter 138 24473 2011-06-18 banmidou
Chapter 137 25856 2010-12-11 banmidou
Chapter 136 23301 2011-06-18 banmidou
Chapter 135 23693 2011-06-18 banmidou
Chapter 134 21150 2011-06-18 banmidou
Chapter 133 23811 2010-12-05 banmidou
Chapter 132 23526 2010-12-04 banmidou
Chapter 131 29793 2010-12-03 banmidou
Chapter 130 36465 2010-12-03 banmidou
Chapter 129 73978 2010-12-02 banmidou
Chapter 128 49309 2010-12-01 banmidou
Chapter 127 45656 2010-11-30 banmidou
Chapter 126 36336 2010-11-29 banmidou
Chapter 125 34961 2010-11-28 banmidou
Chapter 124 37191 2010-11-27 banmidou
Chapter 123 43366 2011-06-18 banmidou
Chapter 122 34893 2011-06-18 banmidou
Chapter 121 42340 2011-06-18 banmidou
Chapter 120 41623 2011-06-18 banmidou
Chapter 119 30419 2010-11-21 banmidou
Chapter 118 33450 2010-11-20 banmidou
Chapter 117 32157 2011-06-18 banmidou
Chapter 116 32398 2011-06-18 banmidou
Chapter 115 33515 2011-06-18 banmidou
Chapter 114 31809 2010-11-16 banmidou
Chapter 113 32657 2010-11-15 banmidou
Chapter 112 33564 2010-11-14 banmidou
Chapter 111 34069 2011-06-18 banmidou
Chapter 110 39745 2010-11-12 banmidou
Chapter 109 33840 2010-11-11 banmidou
Chapter 108 36333 2011-06-18 banmidou
Chapter 107 33031 2010-11-09 banmidou
Chapter 106 32300 2011-06-18 banmidou
Chapter 105 37515 2010-11-07 beam89
Chapter 104 42796 2010-11-06 beam89
Chapter 103 32392 2010-11-05 banmidou
Chapter 102 33130 2010-11-04 banmidou
Chapter 101 35793 2010-11-03 banmidou
Chapter 100 36373 2010-11-02 banmidou
Chapter 99 32940 2011-06-18 banmidou
Chapter 98 34580 2010-10-31 banmidou
Chapter 97 47009 2010-10-30 banmidou
Chapter 96 47591 2010-10-29 banmidou
Chapter 95 50387 2010-10-28 banmidou
Chapter 94 56276 2011-04-19 banmidou
Chapter 93 40946 2011-01-01 banmidou
Chapter 92 45059 2011-01-01 banmidou
Chapter 91 35242 2011-01-01 banmidou
Chapter 90 38990 2011-06-18 banmidou
Chapter 89 36869 2010-10-22 banmidou
Chapter 88 44110 2011-06-18 banmidou
Chapter 87 34045 2011-06-18 banmidou
Chapter 86 37523 2011-06-18 banmidou
Chapter 85 34535 2011-06-18 banmidou
Chapter 84 32875 2011-06-18 banmidou
Chapter 83 34555 2011-06-18 banmidou
Chapter 82 45361 2010-10-15
Chapter 81 42032 2011-01-08 banmidou
Chapter 80 37226 2011-06-18 banmidou
Chapter 79 44017 2011-06-18 banmidou
Chapter 78 35930 2011-06-18 banmidou
Chapter 77 33718 2010-10-10 banmidou
Chapter 76 35784 2011-06-18 banmidou
Chapter 75 37791 2011-06-18 banmidou
Chapter 74 43937 2011-06-18 banmidou
Chapter 73 43630 2010-10-06
Chapter 72 47605 2011-06-18 banmidou
Chapter 71 40726 2010-10-04
Chapter 70 54941 2011-06-18 banmidou
Chapter 69 42925 2011-06-18 banmidou
Chapter 68 39766 2011-06-18 banmidou
Chapter 67 42805 2011-06-18 banmidou
Chapter 66 57196 2011-06-18 banmidou
Chapter 65 45172 2011-06-18 banmidou
Chapter 64 44231 2011-06-18 banmidou
Chapter 63 68511 2011-06-18 banmidou
Chapter 62 58202 2011-06-18 banmidou
Chapter 61 59944 2011-06-18 banmidou
Chapter 60 60889 2011-06-18 banmidou
Chapter 59 46717 2011-06-18 banmidou
Chapter 58 48439 2010-09-22
Chapter 57 55590 2010-09-20
Chapter 56 46618 2010-09-20
Chapter 55 49844 2011-06-18 banmidou
Chapter 54 56889 2011-06-18 banmidou
Chapter 53 49952 2010-10-30 banmidou
Chapter 52 67888 2011-06-18 banmidou
Chapter 51 70033 2011-06-18 banmidou
Chapter 50 90958 2011-06-18 banmidou
Chapter 49 71187 2010-08-25
Chapter 48 61242 2010-08-22
Chapter 47 62173 2011-06-18 banmidou
Chapter 46 52745 2011-06-18 banmidou
Chapter 45 73638 2011-06-18 banmidou
Chapter 44 69982 2011-06-18 banmidou
Chapter 43 61499 2011-06-18 banmidou
Chapter 42 63764 2011-06-18 banmidou
Chapter 41 82623 2011-06-18 banmidou
Chapter 40 47554 2011-06-18 banmidou
Chapter 39 105195 2010-08-03
Chapter 38 47626 2011-06-18 banmidou
Chapter 37 47868 2011-06-18 banmidou
Chapter 36 71778 2011-06-18 banmidou
Chapter 35 45802 2011-06-18 banmidou
Chapter 34 47996 2011-06-18 banmidou
Chapter 33 49652 2010-07-20
Chapter 32 43258 2010-07-19
Chapter 31 43057 2011-06-18 banmidou
Chapter 30 43553 2011-06-18 banmidou
Chapter 29 40689 2011-06-18 banmidou
Chapter 28 49665 2010-09-24 banmidou
Chapter 27 51383 2010-09-24 banmidou
Chapter 26 39590 2011-06-18 banmidou
Chapter 25 44594 2011-06-18 banmidou
Chapter 24 37043 2011-06-18 banmidou
Chapter 23 37169 2011-06-18 banmidou
Chapter 22 37319 2011-06-18 banmidou
Chapter 21 35726 2011-06-18 banmidou
Chapter 20 37704 2011-06-18 banmidou
Chapter 19 35425 2011-06-18 banmidou
Chapter 18 41162 2011-01-08 banmidou
Chapter 17 36029 2011-06-18 banmidou
Chapter 16 37892 2011-06-18 banmidou
Chapter 15 39214 2011-01-02 banmidou
Chapter 14 38624 2011-01-02 banmidou
Chapter 13 43898 2010-05-06
Chapter 12 46567 2010-05-06
Chapter 11 44725 2011-06-18 banmidou
Chapter 10 40689 2010-04-25
Chapter 9 35950 2010-04-22
Chapter 8 46523 2011-06-18 banmidou
Chapter 7 47554 2010-04-15
Chapter 6 40132 2011-06-18 banmidou
Chapter 5 38653 2010-04-07
Chapter 4 42406 2010-04-03
Chapter 3 46795 2010-03-31
Chapter 2 52445 2010-03-31
Chapter 1 95349 2010-03-31
Chapter 0 50671 2010-11-18 keo.love.bong
Facebook
MANGA24H Comment ( 2 )
COMMENT
zZSmallZz / 2013/03/25 00:57 AM
Guest
chuyện lỗi v&atilde;i lol&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/45.gif" alt="{#}" border="0" />
laughing / 2012/08/09 22:18 PM
Guest
sao ko c&oacute; up phần 2 của thi&ecirc;n tử truyền kỳ z...<br />th&iacute;ch coi phần TTH hơn... :(&nbsp;