m88

Noblesse

  • Tác giả : Son Jae Ho, Lee Gwang Shu
  • Thể loại : Action Comedy Drama Mystery School Life Shounen Supernatural
  • Nguồn : Shiny
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-11-06
  • View :15480005
 
Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài; sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...

-Hãy bấm THANKS và COMMENT để động viên nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 318 27344 2014-02-28 DDMinh
Chapter 317 22800 2014-02-21 DDMinh
Chapter 316 22208 2014-02-15 DDMinh
Chapter 315 27758 2014-02-12 DDMinh
Chapter 314 28766 2014-02-01 Tra Xanh
Chapter 313 25450 2014-01-23 Tra Xanh
Chapter 312 22276 2014-01-16 DDMinh
Chapter 311 30458 2014-01-10 DDMinh
Chapter 310 21282 2014-01-09 DDMinh
Chapter 309 30602 2013-12-28 DDMinh
Chapter 308 32854 2013-12-24 Tra Xanh
Chapter 307 24126 2013-12-13 Tra Xanh
Chapter 306 21018 2013-12-06 DDMinh
Chapter 305 19776 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 304 18348 2013-11-23 Tra Xanh
Chapter 303 19674 2013-11-14 Tra Xanh
Chapter 302 18516 2013-11-08 Tra Xanh
Chapter 301 17694 2013-11-04 Congnamv3
Chapter 300 17910 2013-10-30 DDMinh
Chapter 299 18202 2013-10-25 Tra Xanh
Chapter 298 20478 2013-10-11 Tra Xanh
Chapter 297 21218 2013-09-27 DDMinh
Chapter 296 19860 2013-09-20 Tra Xanh
Chapter 295 19060 2013-09-20 Tra Xanh
Chapter 294 17665 2013-09-07 Tra Xanh
Chapter 293 16455 2013-09-04 Tra Xanh
Chapter 292 16323 2013-08-23 Tra Xanh
Chapter 291 15435 2013-08-16 Tra Xanh
Chapter 290 17071 2013-08-08 Tra Xanh
Chapter 289 15114 2013-08-02 Tra Xanh
Chapter 288 15491 2013-07-25 Tra Xanh
Chapter 287 16274 2013-07-18 Tra Xanh
Chapter 286 23052 2013-05-31 Tra Xanh
Chapter 285 15951 2013-06-01 Tra Xanh
Chapter 284 20152 2013-05-15 Tra Xanh
Chapter 283 26796 2013-05-08 Trà Xanh
Chapter 282 36450 2013-05-01 DDMinh
Chapter 281 44874 2013-04-25 Trà Xanh
Chapter 280 50496 2013-04-18 Trà Xanh
Chapter 279 62471 2013-04-11 Trà Xanh
Chapter 278 56546 2013-04-03 DDMinh
Chapter 277 53517 2013-03-28 Trà Xanh
Chapter 276 53290 2013-03-24 Trà Xanh
Chapter 275 64248 2013-03-16 Trà Xanh
Chapter 274 37519 2013-03-08 Trà Xanh
Chapter 273 55762 2013-03-04 DDMinh
Chapter 272 40339 2013-02-23 Trà Xanh
Chapter 271 75088 2013-02-16 Trà Xanh
Chapter 270 59450 2013-02-09 Trà Xanh
Chapter 269 41758 2013-01-31 Trà Xanh
Chapter 268 56163 2013-01-25 Trà Xanh
Chapter 267 55635 2013-01-23 Trà Xanh
Chapter 266 37119 2013-01-12 Trà Xanh
Chapter 265 39108 2013-01-05 Trà Xanh
Chapter 264 40031 2012-12-29 Trà Xanh
Chapter 263 62204 2012-12-23 Trà Xanh
Chapter 262 41870 2012-12-15 Trà Xanh
Chapter 261 43630 2012-12-08 Trà Xanh
Chapter 260 46968 2012-12-02 Trà Xanh
Chapter 259 44630 2012-11-25 Trà Xanh
Chapter 258 49392 2012-11-17 Trà Xanh
Chapter 257 48106 2012-11-11 Trà Xanh
Chapter 256 46795 2012-11-03 Trà Xanh
Chapter 255 42579 2012-10-29 SNSD
Chapter 254 38728 2012-10-23 Trà Xanh
Chapter 253 41564 2012-10-12 Trà Xanh
Chapter 252 37567 2012-10-07 Trà Xanh
Chapter 251 39100 2012-09-29 SNSD
Chapter 250 41883 2012-09-20 congnamv3
Chapter 249 37449 2012-09-14 Trà Xanh
Chapter 248 40168 2012-09-06 SNSD
Chapter 247 40499 2012-08-30 Trà Xanh
Chapter 246 41594 2012-08-23 Trà Xanh
Chapter 245 46726 2012-08-18 Trà Xanh
Chapter 244 49862 2012-08-10 Trà Xanh
Chapter 243 45804 2012-08-01 shiny
Chapter 242 46389 2012-07-26 shiny
Chapter 241 47547 2012-07-19 shiny
Chapter 240 49945 2012-07-12 shiny
Chapter 239 57981 2012-07-05 shiny
Chapter 238 59061 2012-05-31 shiny
Chapter 237 56286 2012-05-23 shiny
Chapter 236 59785 2012-05-16 shiny
Chapter 235 65058 2012-05-09 shiny
Chapter 234 72795 2012-05-02 shiny
Chapter 233 70688 2012-04-30 shiny
Chapter 232 63828 2012-04-18 shiny
Chapter 231 55975 2012-04-11 † of †
Chapter 230 54373 2012-04-04 shiny
Chapter 229 47027 2012-03-28 shiny
Chapter 228 45947 2012-03-21 shiny
Chapter 227 45982 2012-03-14 shiny
Chapter 226 45055 2012-03-07 shiny
Chapter 225 48539 2012-02-29 shiny
Chapter 224 43955 2012-02-22 shiny
Chapter 223 47993 2012-02-15 shiny
Chapter 222 43054 2012-02-07 shiny
Chapter 221 45622 2012-01-31 shiny
Chapter 220 50093 2012-01-26 shiny
Chapter 219 46876 2012-01-18 shiny
Chapter 218 48697 2012-01-11 shiny
Chapter 217 47327 2012-01-06 shiny
Chapter 216 45120 2012-01-05 shiny
Chapter 215 45035 2012-01-04 Tatami_chan
Chapter 214 44235 2012-01-03 shiny
Chapter 213 43625 2012-01-02 shiny
Chapter 212 44458 2012-01-01 shiny
Chapter 211 44788 2011-12-31 Tatami_chan
Chapter 210 47590 2011-12-30 Tatami_chan
Chapter 209 44760 2011-12-29 Tatami_chan
Chapter 208 44205 2011-12-29 Tatami_chan
Chapter 207 43366 2011-12-29 Tatami_chan
Chapter 206 45406 2011-12-26 † of †
Chapter 205 47019 2011-12-25 __JC__
Chapter 204 46221 2011-12-24 † of †
Chapter 203 47699 2011-12-23 † of †
Chapter 202 54232 2011-12-21 † of †
Chapter 201 55751 2011-12-19 shiny
Chapter 200 61965 2011-12-18 shiny
Chapter 199 53364 2011-12-17 shiny
Chapter 198 54466 2011-12-16 shiny
Chapter 197 56034 2011-12-15 shiny
Chapter 196 58230 2011-12-14 shiny
Chapter 195 59620 2011-12-13 shiny
Chapter 194 59931 2011-12-12 shiny
Chapter 193 59728 2011-12-11 shiny
Chapter 192 60093 2011-12-10 shiny
Chapter 191 56606 2011-12-09 shiny
Chapter 190 57624 2011-12-08 shiny
Chapter 189 51531 2011-12-06 shiny
Chapter 188 51092 2011-12-05 shiny
Chapter 187 49655 2011-12-03 shiny
Chapter 186 49086 2011-12-02 shiny
Chapter 185 48063 2011-12-01 shiny
Chapter 184 46083 2011-11-30 shiny
Chapter 183 45720 2011-11-28 shiny
Chapter 182 46332 2011-11-27 shiny
Chapter 181 47517 2011-11-24 shiny
Chapter 180 51023 2011-11-23 shiny
Chapter 179 49073 2011-11-21 shiny
Chapter 178 49114 2011-11-21 shiny
Chapter 177 50089 2011-11-18 shiny
Chapter 176 46931 2011-11-17 shiny
Chapter 175 46107 2011-11-15 shiny
Chapter 174 44424 2011-11-13 shiny
Chapter 173 45138 2011-11-12 shiny
Chapter 172 47298 2011-11-10 shiny
Chapter 171 49322 2011-11-08 shiny
Chapter 170 61566 2011-11-07 shiny
Chapter 169 46460 2011-11-05 shiny
Chapter 168 46806 2011-11-04 shiny
Chapter 167 45673 2011-11-03 shiny
Chapter 166 45730 2011-11-01 shiny
Chapter 165 45522 2011-10-31 shiny
Chapter 164 44639 2011-10-30 shiny
Chapter 163 44587 2011-10-29 shiny
Chapter 162 46461 2011-10-28 shiny
Chapter 161 49527 2011-10-27 shiny
Chapter 160 57153 2011-10-25 shiny
Chapter 159 52128 2011-10-22 shiny
Chapter 158 53354 2011-10-21 shiny
Chapter 157 53206 2011-10-20 shiny
Chapter 156 53761 2011-10-19 shiny
Chapter 155 56479 2011-10-17 shiny
Chapter 154 53708 2011-10-15 shiny
Chapter 153 53095 2011-10-14 shiny
Chapter 152 52347 2011-10-13 shiny
Chapter 151 52471 2011-10-11 shiny
Chapter 150 56411 2011-10-10 shiny
Chapter 149 50647 2011-10-09 shiny
Chapter 148 49984 2011-10-07 shiny
Chapter 147 49991 2011-10-06 shiny
Chapter 146 51168 2011-10-04 shiny
Chapter 145 51961 2011-10-02 shiny
Chapter 144 48869 2011-09-29 shiny
Chapter 143 49725 2011-09-28 shiny
Chapter 142 49640 2011-09-25 shiny
Chapter 141 51157 2011-09-24 shiny
Chapter 140 55162 2011-09-23 shiny
Chapter 139 52361 2011-09-22 shiny
Chapter 138 52770 2011-09-20 shiny
Chapter 137 55740 2011-09-17 shiny
Chapter 136 57060 2011-09-16 shiny
Chapter 135 55726 2011-09-15 shiny
Chapter 134 55137 2011-09-14 shiny
Chapter 133 53390 2011-09-13 shiny
Chapter 132 51680 2011-09-12 shiny
Chapter 131 51613 2011-09-11 shiny
Chapter 130 53080 2011-09-10 shiny
Chapter 129 48194 2011-09-09 shiny
Chapter 128 49628 2011-09-08 shiny
Chapter 127 45818 2011-09-07 shiny
Chapter 126 45300 2011-09-06 shiny
Chapter 125 45632 2011-09-05 shiny
Chapter 124 43714 2011-09-04 shiny
Chapter 123 44512 2011-09-03 shiny
Chapter 122 46750 2011-09-01 shiny
Chapter 121 44885 2011-08-31 shiny
Chapter 120 47980 2011-08-30 shiny
Chapter 119 43427 2011-08-29 shiny
Chapter 118 43710 2011-08-27 shiny
Chapter 117 43476 2011-08-26 shiny
Chapter 116 45176 2011-08-26 shiny
Chapter 115 45578 2011-08-22 shiny
Chapter 114 44590 2011-08-19 shiny
Chapter 113 44734 2011-08-18 shiny
Chapter 112 46616 2011-08-16 shiny
Chapter 111 46493 2011-08-13 shiny
Chapter 110 51800 2011-08-11 shiny
Chapter 109 45981 2011-08-09 shiny
Chapter 108 46815 2011-08-09 shiny
Chapter 107 50172 2011-08-09 shiny
Chapter 106 48788 2011-08-04 shiny
Chapter 105 51546 2011-08-04 shiny
Chapter 104 48619 2011-08-02 shiny
Chapter 103 49440 2011-08-02 shiny
Chapter 102 49933 2011-08-02 shiny
Chapter 101 51366 2011-08-02 shiny
Chapter 100 60736 2011-12-14 Tatami_chan
Chapter 99 52066 2011-07-29 shiny
Chapter 98 54901 2011-07-29 shiny
Chapter 97 58350 2011-07-29 shiny
Chapter 96 58015 2011-07-25 shiny
Chapter 95 54298 2011-07-29 shiny
Chapter 94 51274 2011-07-25 shiny
Chapter 93 56917 2011-07-25 shiny
Chapter 92 57339 2011-12-14 Tatami_chan
Chapter 91 54912 2011-12-14 Tatami_chan
Chapter 90 54820 2011-07-19 shiny
Chapter 89 48755 2011-07-19 shiny
Chapter 88 48057 2011-07-19 shiny
Chapter 87 46167 2011-07-18 shiny
Chapter 86 48958 2011-07-18 shiny
Chapter 85 47779 2011-07-13 shiny
Chapter 84 47939 2011-07-13 shiny
Chapter 83 46000 2011-07-13 shiny
Chapter 82 48688 2011-07-11 shiny
Chapter 81 47995 2011-07-11 shiny
Chapter 80 54748 2011-07-08 shiny
Chapter 79 53000 2011-07-08 shiny
Chapter 78 54548 2011-07-06 shiny
Chapter 77 53801 2011-07-06 shiny
Chapter 76 54037 2011-07-04 shiny
Chapter 75 51882 2011-07-04 shiny
Chapter 74 49363 2011-06-30 shiny
Chapter 73 50729 2011-06-30 shiny
Chapter 72 48629 2011-06-29 shiny
Chapter 71 49928 2011-06-29 shiny
Chapter 70 48541 2011-06-27 shiny
Chapter 69 43073 2011-06-27 shiny
Chapter 68 43266 2011-06-28 shiny
Chapter 67 43335 2011-06-25 shiny
Chapter 66 44030 2011-06-25 shiny
Chapter 65 44021 2011-05-28 shiny
Chapter 64 42402 2011-05-27 † of †
Chapter 63 43765 2011-05-27 † of †
Chapter 62 45046 2011-05-26 shiny
Chapter 61 46148 2011-05-27 † of †
Chapter 60 48721 2011-05-21 shiny
Chapter 59 43425 2011-05-21 shiny
Chapter 58 43500 2011-05-21 shiny
Chapter 57 43962 2011-05-21 shiny
Chapter 56 44242 2011-05-21 shiny
Chapter 55 44533 2011-05-21 shiny
Chapter 54 43396 2011-05-21 shiny
Chapter 53 44723 2011-05-21 shiny
Chapter 52 44037 2011-05-21 shiny
Chapter 51 45553 2011-05-21 shiny
Chapter 50 48845 2011-05-12 shiny
Chapter 49 43956 2011-05-12 shiny
Chapter 48 44655 2011-05-12 shiny
Chapter 47 45416 2011-05-12 shiny
Chapter 46 45287 2011-05-12 shiny
Chapter 45 45208 2011-05-12 shiny
Chapter 44 43160 2011-05-12 shiny
Chapter 43 42762 2011-05-12 shiny
Chapter 42 43534 2011-05-12 shiny
Chapter 41 45265 2011-05-12 shiny
Chapter 40 48051 2011-05-13 shiny
Chapter 39 45887 2011-05-02 † of †
Chapter 38 45126 2011-05-02 † of †
Chapter 37 46502 2011-05-02 † of †
Chapter 36 47367 2011-04-21 DDM-20695
Chapter 35 51156 2011-04-21 DDM-20695
Chapter 34 52300 2011-04-21 DDM-20695
Chapter 33 53973 2011-04-15 dodangminh_DDM_20695
Chapter 32 54438 2011-04-15 dodangminh_DDM_20695
Chapter 31 53077 2011-04-07 shiny
Chapter 30 54368 2011-04-07 † of †
Chapter 29 49394 2011-04-07 † of †
Chapter 28 49726 2011-04-07 † of †
Chapter 27 50519 2011-04-07 † of †
Chapter 26 51854 2011-04-05 shiny
Chapter 25 56261 2011-04-05 shiny
Chapter 24 53979 2011-04-01 shiny
Chapter 23 55899 2011-04-01 shiny
Chapter 22 56671 2011-03-31 shiny
Chapter 21 57819 2011-03-31 shiny
Chapter 20 64022 2011-03-29 shiny
Chapter 19 61944 2011-03-28 shiny
Chapter 18 62879 2011-03-27 † of †
Chapter 17 63124 2011-03-26 shiny
Chapter 16 63588 2011-03-26 shiny
Chapter 15 64681 2011-03-26 Zy_HzB
Chapter 14 64491 2011-03-25 shiny
Chapter 13 68498 2011-03-25 Zy_HzB
Chapter 12 68589 2011-03-24 † of †
Chapter 11 72789 2011-03-24 † of †
Chapter 10 76088 2011-03-25 Zy_HzB
Chapter 9 75095 2011-03-25 Zy_HzB
Chapter 8 73747 2011-03-25 Zy_HzB
Chapter 7 80198 2011-03-25 Zy_HzB
Chapter 6 79536 2011-03-25 Zy_HzB
Chapter 5 79293 2011-03-25 Zy_HzB
Chapter 4 98183 2011-03-25 Zy_HzB
Chapter 3 83654 2011-03-25 Zy_HzB
Chapter 2 89323 2011-03-25 Zy_HzB
Chapter 1 109708 2012-04-20 DDMinh
Album 3: Han Shinwoo 43745 2012-05-12 DDMinh
Album 2: Frankenstein 47280 2012-05-09 DDMinh
Album 1: Cadis Etrama di Raizel 163081 2013-05-06 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 644 )
COMMENT
Tong hải / 2014/02/08 18:46 PM
Guest
thik like like
Selene / 2014/02/06 19:23 PM
Guest
thix bộ manga nàygê gớm :v :v frank rai <3 :)) ^3^
CHuong / 2014/01/22 12:13 PM
Guest
chuyện ngày càng hấp dẫn, đánh xong trận này sao a Rai bình phục nhanh được, trùm cuối chắc lão tiến sĩ kia
Min / 2014/01/15 12:26 PM
Guest
- thế là a Rai gỡ phoq ấn chiếc nhẫn :3
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
An / 2014/01/09 22:36 PM
Guest
Kì này khéo anh Noblesse toi mất.
Nhoxz / 2013/12/25 11:46 AM
Guest
hiz hiz doi canh cua quy :(( dang hap dan T_T
Angel / 2013/12/24 23:26 PM
Guest
Cho mình hỏi Rai nhiu tuổi rồi...tò mò quá
LynaCandy / 2013/12/24 14:01 PM
Vip Member
có 309 bản engsub rồi nha :) rai lại dùng đôi cánh máu rồi
luAt / 2013/12/22 23:17 PM
Guest
sao chap 308 chưa dịch thế ạ ??
Mỹ Huệ / 2013/12/21 19:08 PM
Guest
cớ làm sao mà 308 lại là engsub nhỉ?
Thien An / 2013/12/14 13:28 PM
Guest
sao mấy bác không lấy bên EGSCANS ấy cho đỡ mất công !
Lợn Hâm / 2013/12/09 18:17 PM
Guest
Giời ơi đang hay !!!! Bh mới đc xem tiếp :((((((
huệ / 2013/12/06 14:35 PM
Guest
cả nhà ơi, truyện này có bản thể là hoạt hình ko?
Khoa / 2013/11/20 15:41 PM
Guest
bộ này chap eng ra chap mới rùi sao ko thèm viết tiếp vậy
zoro / 2013/11/18 19:21 PM
Guest
bộ này có viết tiếp nữa k vậy?
mahuyetvotjn / 2013/11/11 18:01 PM
Member
>12tr view, truyện hot wá
skill / 2013/10/11 11:54 AM
Guest
nhìn cái đứa con của trưởng lão 4 này thấy ghét, chưa j đã vênh hết cả lên rồi..Gặp Anh Rai nhà ta thì chỉ có tắt điện mà thôi.......ko biết chừng " Fall in love with Rai "
Gemini / 2013/08/02 21:26 PM
Guest
ai biết chap nào nói đến sự xuất hiện của Fan trước Rai không? nói mình biết với
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
LynaCandy / 2013/08/01 21:32 PM
Vip Member
289 là chap "suy nghĩ" của Frank :) mà 5 chap "attention please" đâu rùi team ơi :( hy vọng team sẽ dịch thêm cho mọi người đọc nha :)
raizel / 2013/07/28 23:23 PM
Guest
các bạn vào page mình nhà, ủng hộ bọn mình :v https://www.facebook.com/pages/ಌღ-Noblesse-ღิ_ิಌ/147502045448699
LynaCandy / 2013/07/22 23:21 PM
Vip Member
288 đã ra lò rùi cố gắng nha team :) buổi nói chuyện giữa frank và chúa tể cũ diễn ra khá khôi hài và cũng đầy tâm trạng nè :) team cố dịch thêm 5 chap "attention please" được hem ;) thank rất nhiều p/s: dù mình đã đọc qua bản tiếng anh và hiểu hết rùi nhưng mình vẫn mún đọc bản việt :)
LynaCandy / 2013/07/18 15:15 PM
Vip Member
mình search trên gg thấy có mấy chap "attention please" đọc hài phết :)) nguồn trên mangafox.com đó :) mình nghĩ là team nên dịch thêm cho cả nhà thưởng thức nha XD
ADuc / 2013/07/18 12:01 PM
Guest
thấy chạp ms ko biết nói j hơn ngoài " thank" hay quá háh há
nguyen / 2013/07/18 09:26 AM
Guest
sự trở lại của hot boy
tieutintac / 2013/07/18 08:35 AM
Guest
ahahhaha, có chap mới rùi, đợi dài cổ cũng có kết quả ùi, thanks nhóm dịch nha.