m88

Phong Thần Ký

  • Tác giả : Trịnh Kiến Hòa, Đăng Chí Huy
  • Thể loại : Historical, Manhua, Martial Arts
  • Nguồn : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-12-09
  • View :4402401

Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 179 4096 2014-04-18 DDMinh
Chapter 178 4784 2014-04-11 Tra Xanh
Chapter 177 5468 2014-04-04 Tra Xanh
Chapter 176 6836 2014-03-28 DDMinh
Chapter 175 8780 2014-03-20 Tra Xanh
Chapter 174 8186 2014-03-13 DDMinh
Chapter 173 7206 2014-03-07 Tra Xanh
Chapter 172 7654 2014-02-28 DDMinh
Chapter 171 7156 2014-02-20 DDMinh
Chapter 170 8920 2014-02-14 banhmi
Chapter 169 7464 2014-02-10 Tra Xanh
Chapter 168 9926 2014-01-24 Tra Xanh
Chapter 167 7740 2014-01-23 DDMinh
Chapter 166 8384 2014-01-18 Tra Xanh
Chapter 165 10262 2014-01-11 DDMinh
Chapter 164 10250 2014-01-04 Tra Xanh
Chapter 163 10356 2013-12-28 DDMinh
Chapter 162 12000 2013-12-19 DDMinh
Chapter 161 10818 2013-12-14 Tra Xanh
Chapter 160 11392 2013-12-07 Tra Xanh
Chapter 159 10212 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 158 10450 2013-11-23 Tra Xanh
Chapter 157 10232 2013-11-16 Tra Xanh
Chapter 156 11186 2013-11-09 Tra Xanh
Chapter 155 10306 2013-11-03 DDMinh
Chapter 154 10576 2013-10-25 Tra Xanh
Chapter 153 11350 2013-10-18 Tra Xanh
Chapter 152 10342 2013-10-12 Tra Xanh
Chapter 151 10784 2013-10-09 Tra Xanh
Chapter 150 12616 2013-09-30 Tra Xanh
Chapter 149 11986 2013-09-21 Tra Xanh
Chapter 148 9588 2013-09-13 Tra Xanh
Chapter 147 8936 2013-09-06 Tra Xanh
Chapter 146 8457 2013-08-31 DDMinh
Chapter 145 9046 2013-08-24 Tra Xanh
Chapter 144 8212 2013-08-17 DDMinh
Chapter 143 8457 2013-08-10 apoleensun
Chapter 142 7880 2013-08-03 DDMinh
Chapter 141 7307 2013-07-27 Tra Xanh
Chapter 140 8006 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 139 7749 2013-07-13 Tra Xanh
Chapter 138 7319 2013-07-05 Tra Xanh
Chapter 137 7612 2013-06-30 Tra Xanh
Chapter 136 8137 2013-06-15 Tra Xanh
Chapter 135 8333 2013-06-08 Tra Xanh
Chapter 134 8045 2013-06-01 Tra Xanh
Chapter 133 8366 2013-05-25 Tra Xanh
Chapter 132 8423 2013-05-21 Tra Xanh
Chapter 131 7646 2013-05-21 Tra Xanh
Chapter 130 9019 2013-05-21 Tra Xanh
Chapter 129 9644 2013-05-16 Tra Xanh
Chapter 128 28033 2013-05-01 Trà Xanh
Chapter 127 7188 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 126 7003 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 125 7072 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 124 6858 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 123 6807 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 122 7113 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 121 6955 2013-05-19 Tra Xanh
Chapter 120 7508 2013-05-19 Tra Xanh
Chapter 119 7174 2013-05-19 Tra Xanh
Chapter 118 7190 2013-05-18 Tra Xanh
Chapter 117 7101 2013-05-18 Tra Xanh
Chapter 116 7595 2013-05-17 Tra Xanh
Chapter 115 8033 2013-05-15 Tra Xanh
Chapter 114 7463 2013-05-14 Tra Xanh
Chapter 113 14048 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 112 15206 2013-05-03 Trà Xanh
Chapter 111 21074 2013-04-29 Trà Xanh
Chapter 110 25225 2013-03-15 Trà Xanh
Chapter 109 20843 2013-03-12 Trà Xanh
Chapter 108 23508 2013-03-10 DDMinh
Chapter 107 19895 2013-03-09 DDMinh
Chapter 106 22889 2013-02-25 Trà Xanh
Chapter 105 24341 2013-02-10 Trà Xanh
Chapter 104 24936 2013-02-10 Trà Xanh
Chapter 103 33280 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 102 32597 2012-12-23 Trà Xanh
Chapter 101 28354 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 100 27474 2012-12-07 Trà Xanh
Chapter 99 28324 2012-12-03 Trà Xanh
Chapter 98 33430 2012-11-05 Trà Xanh
Chapter 97 30209 2012-10-29 Trà Xanh
Chapter 96 28184 2012-10-27 SNSD
Chapter 95 27945 2012-10-23 Trà Xanh
Chapter 94 29446 2012-10-08 Trà Xanh
Chapter 93 27619 2012-10-06 Trà Xanh
Chapter 92 31202 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 91 29549 2012-09-10 Trà Xanh
Chapter 90 28971 2012-09-09 Trà Xanh
Chapter 89 27481 2012-09-03 Trà Xanh
Chapter 88 27378 2012-08-27 SNSD
Chapter 87 30515 2012-08-13 apoleensun
Chapter 86 28640 2012-08-06 Trà Xanh
Chapter 85 32922 2012-07-30 Trà Xanh
Chapter 84 31317 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 83 32363 2012-07-16 † of †
Chapter 82 32371 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 81 34216 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 80 36484 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 79 35309 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 78 34837 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 77 34065 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 76 33671 2012-06-12 Trà Xanh
Chapter 75 31730 2012-06-12 vienphuc200690
Chapter 74 40053 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 73 38813 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 72 38715 2012-05-14 DDMinh
Chapter 71 38000 2012-05-08 DDMinh
Chapter 70 40245 2012-04-30 DDMinh
Chapter 69 35960 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 68 35427 2012-04-14 DDMinh
Chapter 67 31792 2012-04-09 DDMinh
Chapter 66 32966 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 65 37790 2012-02-27 DDMinh
Chapter 64 33288 2012-02-20 DDMinh
Chapter 63 32211 2012-02-12 DDMinh
Chapter 62 34024 2012-02-05 DDMinh
Chapter 61 33256 2012-01-24 DDMinh
Chapter 60 35241 2012-01-22 DDMinh
Chapter 59 30296 2012-01-17 DDMinh
Chapter 58 31632 2012-01-08 DDMinh
Chapter 57 30739 2012-01-02 DDMinh
Chapter 56 31930 2011-12-20 † of †
Chapter 55 33117 2011-12-16 † of †
Chapter 54 30479 2011-12-15 † of †
Chapter 53 32865 2011-12-06 banmidou
Chapter 52 33484 2011-11-25 † of †
Chapter 51 35265 2011-11-18 † of †
Chapter 50 37076 2011-11-10 † of †
Chapter 49 39445 2011-10-25 banmidou
Chapter 48 37119 2011-09-28 banmidou
Chapter 47 33768 2011-09-23 † of †
Chapter 46 31679 2011-09-23 † of †
Chapter 45 32680 2011-09-20 ~Sea~
Chapter 44 38122 2011-08-27 banmidou
Chapter 43 36814 2011-08-21 banmidou
Chapter 42 34850 2011-08-21 banmidou
Chapter 41 32438 2011-08-20 ebank_99
Chapter 40 42751 2011-08-03 banmidou
Chapter 39 37194 2011-07-18 banmidou
Chapter 38 35654 2011-07-14 banmidou
Chapter 37 35020 2011-07-09 banmidou
Chapter 36 35882 2011-07-05 banmidou
Chapter 35 37977 2011-06-10 banmidou
Chapter 34 36781 2011-06-10 banmidou
Chapter 33 36522 2011-05-22 banmidou
Chapter 32 36673 2011-05-11 banmidou
Chapter 31 36115 2011-05-08 banmidou
Chapter 30 40082 2011-05-14 banmidou
Chapter 29 38341 2011-05-14 banmidou
Chapter 28 35702 2011-04-27 banmidou
Chapter 27 40619 2011-04-16 DDMinh
Chapter 26 35983 2011-06-18 banmidou
Chapter 25 35788 2011-06-18 banmidou
Chapter 24 33541 2011-06-18 banmidou
Chapter 23 34184 2011-05-14 banmidou
Chapter 22 36365 2011-04-04 banmidou
Chapter 21 36991 2011-06-18 banmidou
Chapter 20 41633 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 19 34381 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 18 35228 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 17 35095 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 16 35556 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 15 37322 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 14 34287 2011-03-11 banmidou
Chapter 13 34819 2011-03-11 banmidou
Chapter 12 35556 2011-03-11 banmidou
Chapter 11 46653 2011-03-06 DDMinh
Chapter 10 40691 2011-02-23 banmidou
Chapter 9 34652 2011-02-23 banmidou
Chapter 8 34703 2011-06-18 banmidou
Chapter 7 39515 2011-06-18 banmidou
Chapter 6 39065 2011-05-13 banmidou
Chapter 5 39376 2011-06-18 banmidou
Chapter 4 38963 2011-06-18 banmidou
Chapter 3 43828 2011-06-18 banmidou
Chapter 2 45267 2010-12-10 banmidou
Chapter 1 61294 2010-12-10 banmidou
Facebook
MANGA24H Comment ( 40 )
COMMENT
Thiểu Năng / 2013/10/16 14:59 PM
Guest
cho mình hỏi cái kiếm của Tử Vũ là kiếm hay khí vậy ?
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
win pro / 2013/08/29 08:20 AM
Guest
minh dang cho tap 146/
win pro / 2013/08/18 10:25 AM
Guest
load chap 145 chua?
lnn / 2013/07/13 20:59 PM
Guest
loadf lau vl
Michael / 2013/06/26 22:16 PM
Guest
lâu r mà sao chưa có chap mới zị nhóm dịch ơi
Long / 2013/05/19 11:55 AM
Guest
hay qua ad oi.up nhah lm,tks cac ban nhieu
teo / 2013/05/17 16:54 PM
Guest
hay vl cac bac a.
Vinh / 2013/05/13 12:36 PM
Guest
thanks ở đâu vậy ad ơi >"<
duy / 2013/04/25 20:00 PM
Guest
sao ko ra chap nua ak bạn
chau / 2013/04/23 12:58 PM
Guest
dang tiep di ban
daigiasp / 2013/04/14 20:16 PM
Guest
sao chua co chap 110 lau the
baby / 2013/03/15 21:47 PM
Guest
truyen hay lam cam on nhiu&nbsp;
fan khr / 2013/02/05 14:59 PM
Guest
đ&atilde; ai đọc bộ tiểu thuyết "ng&atilde; vị trụ vương chi ngạo tiếu phong thần" chưa?<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/7.gif" alt="{#}" border="0" /> bộ đấy l&agrave; truyện ngc của bộ n&agrave;y, l&agrave; trụ vương chinh phạt cơ ph&aacute;t. đọc kh&aacute; hay, nhiều mưu m&ocirc; phết, mỗi tội nhiều đoạn viết cũng hơi bị 18+<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/1.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;tiện thể, bạn n&agrave;o muốn bu&ocirc;n dưa l&ecirc; tiểu thuyết kiếm hiệp th&igrave; kết bạn tr&ecirc;n fb nha, kết bạn theo gmail &yacute;, đừng gửi thư điện tử v&igrave; m&igrave;nh chả mở hộp thư bao h.l&agrave;: hanhnhungle@gmail.com
mun / 2012/12/01 21:38 PM
Guest
3,4 tuần r&ugrave;i m&agrave; sao k thấy chap 99 nhỉ
luong thanh danh / 2012/10/22 14:06 PM
Guest
tap 95 dau roi.sau lau thay the!
Nghi / 2012/10/17 14:15 PM
Guest
Dich nhanh l&ecirc;n c&aacute;c c&ocirc; b&aacute;c ơi<br />
pro / 2012/10/11 00:37 AM
Guest
truyen nay hay can dc update lien tuc hang ngay. yeu cau adm lam an nhanh ho cai @@
aminona / 2012/10/02 21:52 PM
Guest
chap 93 dau roi!.sot ruot wa!
longthjen055 / 2012/09/15 12:08 PM
Guest
sao chi co toi chaper 91 zay, ko con nua ak. truyen hay qua<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/3.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
asd / 2012/07/07 12:10 PM
Guest
ố giề/ truyện hay qu&aacute; &agrave;/ &uacute;p tiếp &ecirc;/
hki / 2012/05/26 13:14 PM
Guest
sao l&acirc;u c&oacute; chap m&oacute;i vậy?? truyện hay qu&aacute;
luong thanh danh / 2012/05/19 10:58 AM
Guest
lau thay chap 73 the.dang lic cuon ne.ra chap moi di
sora / 2012/05/07 16:55 PM
Guest
dạo n&agrave;y style truyện lại l&agrave; chống thần nhỉ
Fantastic / 2012/04/30 23:18 PM
Guest
Truy&ecirc;̣n này hay k đỡ n&ocirc;̉i&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />
luong thanh danh / 2012/04/23 08:36 AM
Guest
lau &nbsp;co chap 69 the!.Tac gia ngung viet roi hay sao ha ban!.up nhanh de tui minh doc nua