m88

Phong Thần Ký

  • Tác giả : Trịnh Kiến Hòa, Đăng Chí Huy
  • Thể loại : Historical, Manhua, Martial Arts
  • Nguồn : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-12-09
  • View :4415533

Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 179 4730 2014-04-18 DDMinh
Chapter 178 5002 2014-04-11 Tra Xanh
Chapter 177 5626 2014-04-04 Tra Xanh
Chapter 176 6948 2014-03-28 DDMinh
Chapter 175 8876 2014-03-20 Tra Xanh
Chapter 174 8262 2014-03-13 DDMinh
Chapter 173 7292 2014-03-07 Tra Xanh
Chapter 172 7738 2014-02-28 DDMinh
Chapter 171 7228 2014-02-20 DDMinh
Chapter 170 9000 2014-02-14 banhmi
Chapter 169 7532 2014-02-10 Tra Xanh
Chapter 168 9996 2014-01-24 Tra Xanh
Chapter 167 7796 2014-01-23 DDMinh
Chapter 166 8440 2014-01-18 Tra Xanh
Chapter 165 10324 2014-01-11 DDMinh
Chapter 164 10310 2014-01-04 Tra Xanh
Chapter 163 10418 2013-12-28 DDMinh
Chapter 162 12056 2013-12-19 DDMinh
Chapter 161 10878 2013-12-14 Tra Xanh
Chapter 160 11448 2013-12-07 Tra Xanh
Chapter 159 10268 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 158 10510 2013-11-23 Tra Xanh
Chapter 157 10284 2013-11-16 Tra Xanh
Chapter 156 11246 2013-11-09 Tra Xanh
Chapter 155 10366 2013-11-03 DDMinh
Chapter 154 10632 2013-10-25 Tra Xanh
Chapter 153 11412 2013-10-18 Tra Xanh
Chapter 152 10404 2013-10-12 Tra Xanh
Chapter 151 10856 2013-10-09 Tra Xanh
Chapter 150 12684 2013-09-30 Tra Xanh
Chapter 149 12056 2013-09-21 Tra Xanh
Chapter 148 9644 2013-09-13 Tra Xanh
Chapter 147 8992 2013-09-06 Tra Xanh
Chapter 146 8529 2013-08-31 DDMinh
Chapter 145 9116 2013-08-24 Tra Xanh
Chapter 144 8272 2013-08-17 DDMinh
Chapter 143 8515 2013-08-10 apoleensun
Chapter 142 7934 2013-08-03 DDMinh
Chapter 141 7373 2013-07-27 Tra Xanh
Chapter 140 8086 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 139 7819 2013-07-13 Tra Xanh
Chapter 138 7397 2013-07-05 Tra Xanh
Chapter 137 7682 2013-06-30 Tra Xanh
Chapter 136 8205 2013-06-15 Tra Xanh
Chapter 135 8395 2013-06-08 Tra Xanh
Chapter 134 8099 2013-06-01 Tra Xanh
Chapter 133 8446 2013-05-25 Tra Xanh
Chapter 132 8485 2013-05-21 Tra Xanh
Chapter 131 7710 2013-05-21 Tra Xanh
Chapter 130 9087 2013-05-21 Tra Xanh
Chapter 129 9698 2013-05-16 Tra Xanh
Chapter 128 28101 2013-05-01 Trà Xanh
Chapter 127 7244 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 126 7055 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 125 7124 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 124 6918 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 123 6865 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 122 7169 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 121 7013 2013-05-19 Tra Xanh
Chapter 120 7566 2013-05-19 Tra Xanh
Chapter 119 7232 2013-05-19 Tra Xanh
Chapter 118 7260 2013-05-18 Tra Xanh
Chapter 117 7171 2013-05-18 Tra Xanh
Chapter 116 7653 2013-05-17 Tra Xanh
Chapter 115 8095 2013-05-15 Tra Xanh
Chapter 114 7533 2013-05-14 Tra Xanh
Chapter 113 14106 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 112 15272 2013-05-03 Trà Xanh
Chapter 111 21136 2013-04-29 Trà Xanh
Chapter 110 25301 2013-03-15 Trà Xanh
Chapter 109 20943 2013-03-12 Trà Xanh
Chapter 108 23646 2013-03-10 DDMinh
Chapter 107 19999 2013-03-09 DDMinh
Chapter 106 23033 2013-02-25 Trà Xanh
Chapter 105 24407 2013-02-10 Trà Xanh
Chapter 104 25024 2013-02-10 Trà Xanh
Chapter 103 33364 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 102 32677 2012-12-23 Trà Xanh
Chapter 101 28428 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 100 27556 2012-12-07 Trà Xanh
Chapter 99 28392 2012-12-03 Trà Xanh
Chapter 98 33546 2012-11-05 Trà Xanh
Chapter 97 30305 2012-10-29 Trà Xanh
Chapter 96 28262 2012-10-27 SNSD
Chapter 95 28017 2012-10-23 Trà Xanh
Chapter 94 29532 2012-10-08 Trà Xanh
Chapter 93 27723 2012-10-06 Trà Xanh
Chapter 92 31270 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 91 29623 2012-09-10 Trà Xanh
Chapter 90 29059 2012-09-09 Trà Xanh
Chapter 89 27557 2012-09-03 Trà Xanh
Chapter 88 27458 2012-08-27 SNSD
Chapter 87 30589 2012-08-13 apoleensun
Chapter 86 28714 2012-08-06 Trà Xanh
Chapter 85 32990 2012-07-30 Trà Xanh
Chapter 84 31381 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 83 32439 2012-07-16 † of †
Chapter 82 32453 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 81 34304 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 80 36572 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 79 35391 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 78 34913 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 77 34145 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 76 33755 2012-06-12 Trà Xanh
Chapter 75 31810 2012-06-12 vienphuc200690
Chapter 74 40133 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 73 38897 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 72 38787 2012-05-14 DDMinh
Chapter 71 38088 2012-05-08 DDMinh
Chapter 70 40315 2012-04-30 DDMinh
Chapter 69 36032 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 68 35497 2012-04-14 DDMinh
Chapter 67 31864 2012-04-09 DDMinh
Chapter 66 33034 2012-08-28 Trà Xanh
Chapter 65 37882 2012-02-27 DDMinh
Chapter 64 33398 2012-02-20 DDMinh
Chapter 63 32277 2012-02-12 DDMinh
Chapter 62 34096 2012-02-05 DDMinh
Chapter 61 33322 2012-01-24 DDMinh
Chapter 60 35327 2012-01-22 DDMinh
Chapter 59 30348 2012-01-17 DDMinh
Chapter 58 31680 2012-01-08 DDMinh
Chapter 57 30805 2012-01-02 DDMinh
Chapter 56 31996 2011-12-20 † of †
Chapter 55 33181 2011-12-16 † of †
Chapter 54 30553 2011-12-15 † of †
Chapter 53 32939 2011-12-06 banmidou
Chapter 52 33548 2011-11-25 † of †
Chapter 51 35327 2011-11-18 † of †
Chapter 50 37182 2011-11-10 † of †
Chapter 49 39513 2011-10-25 banmidou
Chapter 48 37177 2011-09-28 banmidou
Chapter 47 33826 2011-09-23 † of †
Chapter 46 31737 2011-09-23 † of †
Chapter 45 32738 2011-09-20 ~Sea~
Chapter 44 38182 2011-08-27 banmidou
Chapter 43 36876 2011-08-21 banmidou
Chapter 42 34916 2011-08-21 banmidou
Chapter 41 32506 2011-08-20 ebank_99
Chapter 40 42815 2011-08-03 banmidou
Chapter 39 37256 2011-07-18 banmidou
Chapter 38 35714 2011-07-14 banmidou
Chapter 37 35094 2011-07-09 banmidou
Chapter 36 35954 2011-07-05 banmidou
Chapter 35 38049 2011-06-10 banmidou
Chapter 34 36843 2011-06-10 banmidou
Chapter 33 36582 2011-05-22 banmidou
Chapter 32 36727 2011-05-11 banmidou
Chapter 31 36179 2011-05-08 banmidou
Chapter 30 40140 2011-05-14 banmidou
Chapter 29 38409 2011-05-14 banmidou
Chapter 28 35762 2011-04-27 banmidou
Chapter 27 40689 2011-04-16 DDMinh
Chapter 26 36027 2011-06-18 banmidou
Chapter 25 35836 2011-06-18 banmidou
Chapter 24 33591 2011-06-18 banmidou
Chapter 23 34250 2011-05-14 banmidou
Chapter 22 36423 2011-04-04 banmidou
Chapter 21 37055 2011-06-18 banmidou
Chapter 20 41685 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 19 34431 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 18 35288 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 17 35153 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 16 35614 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 15 37384 2013-02-26 Trà Xanh
Chapter 14 34343 2011-03-11 banmidou
Chapter 13 34871 2011-03-11 banmidou
Chapter 12 35600 2011-03-11 banmidou
Chapter 11 46715 2011-03-06 DDMinh
Chapter 10 40741 2011-02-23 banmidou
Chapter 9 34696 2011-02-23 banmidou
Chapter 8 34745 2011-06-18 banmidou
Chapter 7 39567 2011-06-18 banmidou
Chapter 6 39117 2011-05-13 banmidou
Chapter 5 39430 2011-06-18 banmidou
Chapter 4 39015 2011-06-18 banmidou
Chapter 3 43880 2011-06-18 banmidou
Chapter 2 45321 2010-12-10 banmidou
Chapter 1 61380 2010-12-10 banmidou
Facebook
MANGA24H Comment ( 40 )
COMMENT
Thiểu Năng / 2013/10/16 14:59 PM
Guest
cho mình hỏi cái kiếm của Tử Vũ là kiếm hay khí vậy ?
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
win pro / 2013/08/29 08:20 AM
Guest
minh dang cho tap 146/
win pro / 2013/08/18 10:25 AM
Guest
load chap 145 chua?
lnn / 2013/07/13 20:59 PM
Guest
loadf lau vl
Michael / 2013/06/26 22:16 PM
Guest
lâu r mà sao chưa có chap mới zị nhóm dịch ơi
Long / 2013/05/19 11:55 AM
Guest
hay qua ad oi.up nhah lm,tks cac ban nhieu
teo / 2013/05/17 16:54 PM
Guest
hay vl cac bac a.
Vinh / 2013/05/13 12:36 PM
Guest
thanks ở đâu vậy ad ơi >"<
duy / 2013/04/25 20:00 PM
Guest
sao ko ra chap nua ak bạn
chau / 2013/04/23 12:58 PM
Guest
dang tiep di ban
daigiasp / 2013/04/14 20:16 PM
Guest
sao chua co chap 110 lau the
baby / 2013/03/15 21:47 PM
Guest
truyen hay lam cam on nhiu&nbsp;
fan khr / 2013/02/05 14:59 PM
Guest
đ&atilde; ai đọc bộ tiểu thuyết "ng&atilde; vị trụ vương chi ngạo tiếu phong thần" chưa?<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/7.gif" alt="{#}" border="0" /> bộ đấy l&agrave; truyện ngc của bộ n&agrave;y, l&agrave; trụ vương chinh phạt cơ ph&aacute;t. đọc kh&aacute; hay, nhiều mưu m&ocirc; phết, mỗi tội nhiều đoạn viết cũng hơi bị 18+<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/1.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;tiện thể, bạn n&agrave;o muốn bu&ocirc;n dưa l&ecirc; tiểu thuyết kiếm hiệp th&igrave; kết bạn tr&ecirc;n fb nha, kết bạn theo gmail &yacute;, đừng gửi thư điện tử v&igrave; m&igrave;nh chả mở hộp thư bao h.l&agrave;: hanhnhungle@gmail.com
mun / 2012/12/01 21:38 PM
Guest
3,4 tuần r&ugrave;i m&agrave; sao k thấy chap 99 nhỉ
luong thanh danh / 2012/10/22 14:06 PM
Guest
tap 95 dau roi.sau lau thay the!
Nghi / 2012/10/17 14:15 PM
Guest
Dich nhanh l&ecirc;n c&aacute;c c&ocirc; b&aacute;c ơi<br />
pro / 2012/10/11 00:37 AM
Guest
truyen nay hay can dc update lien tuc hang ngay. yeu cau adm lam an nhanh ho cai @@
aminona / 2012/10/02 21:52 PM
Guest
chap 93 dau roi!.sot ruot wa!
longthjen055 / 2012/09/15 12:08 PM
Guest
sao chi co toi chaper 91 zay, ko con nua ak. truyen hay qua<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/3.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
asd / 2012/07/07 12:10 PM
Guest
ố giề/ truyện hay qu&aacute; &agrave;/ &uacute;p tiếp &ecirc;/
hki / 2012/05/26 13:14 PM
Guest
sao l&acirc;u c&oacute; chap m&oacute;i vậy?? truyện hay qu&aacute;
luong thanh danh / 2012/05/19 10:58 AM
Guest
lau thay chap 73 the.dang lic cuon ne.ra chap moi di
sora / 2012/05/07 16:55 PM
Guest
dạo n&agrave;y style truyện lại l&agrave; chống thần nhỉ
Fantastic / 2012/04/30 23:18 PM
Guest
Truy&ecirc;̣n này hay k đỡ n&ocirc;̉i&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />
luong thanh danh / 2012/04/23 08:36 AM
Guest
lau &nbsp;co chap 69 the!.Tac gia ngung viet roi hay sao ha ban!.up nhanh de tui minh doc nua