m88

Pokemon Special

  • Tác giả : KUSAKA Hidenori, MATO, YAMAMOTO Satoshi
  • Thể loại : Adventure, Comedy, Fantasy, Shounen, Action
  • Nguồn : YJVN group
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-08-03
  • View :7147797

 

 
Có lẽ không cần giới thiệu thêm nhiều, đây là một bộ truyện dựa trên trò chơi điện tử cầm tay nổi tiếng toàn thế giới của hãng Nintendo. Cốt truyện được chia ra thành nhiều phần với nhiều vùng đất (Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos...) và nhiều nhân vật chính (Red, Gold, Ruby, Diamond, Black...) khác nhau, nhưng nội dung lại có liên quan trực tiếp với nhau. Hãy cùng với những chú Pokémon bước vào những cuộc phiêu lưu kì thú và những trận thi đấu kịch tính cùng những trận chiến nảy lửa để bảo vệ thế giới nào! =)
- Các Pokemon Story:

1) Red, Green & Blue (Chapter 1 - 40)
2) Yellow (Chapter 41 - 90)
3) Gold, Silver & Crystal (Chapter 91 - 180)
4) Ruby & Sapphire (Chapter 181 - 267)
5) FireRed & LeafGreen (Chapter 268 - 302) 
6) Emerald (Chapter 303 - 337)
7) Diamon & Pearl (Chapter 338 - 416)
8) Platinum (Chapter 417 - 441)
9) HeartGold & SoulSilver (Chapter 442 - 460)
10) Black & White (Chapter 461+)
11) Black 2 & White 2 ()
12) Pokemon X & Y ()

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 600 27786 2013-12-05 DDMinh
Chapter 511 6898 2014-01-18 DDMinh
Chapter 510 5644 2014-01-17 DDMinh
Chapter 509 4336 2014-01-16 DDMinh
Chapter 508 4592 2014-01-15 DDMinh
Chapter 504 4780 2014-01-14 DDMinh
Chapter 503 4670 2014-01-13 DDMinh
Chapter 502 4432 2014-01-12 DDMinh
Chapter 501 5402 2014-01-10 DDMinh
Chapter 500 6082 2014-01-09 DDMinh
Chapter 499 6080 2014-01-08 DDMinh
Chapter 498 5082 2014-01-06 DDMinh
Chapter 497 5046 2014-01-04 DDMinh
Chapter 496 5594 2014-01-02 DDMinh
Chapter 495 5094 2013-12-31 DDMinh
Chapter 494 5348 2013-12-29 DDMinh
Chapter 493 5590 2013-12-27 DDMinh
Chapter 492 5696 2013-12-25 DDMinh
Chapter 491 6406 2013-12-23 DDMinh
Chapter 490 7712 2013-12-21 DDMinh
Chapter 489 4982 2013-12-20 DDMinh
Chapter 488 5400 2013-12-19 DDMinh
Chapter 487 5558 2013-12-18 DDMinh
Chapter 486 5102 2013-12-17 DDMinh
Chapter 485 6556 2013-12-16 DDMinh
Chapter 484 5048 2013-12-15 DDMinh
Chapter 483 5152 2013-12-14 DDMinh
Chapter 482 5052 2013-12-13 DDMinh
Chapter 481 5344 2013-12-12 DDMinh
Chapter 480 6542 2013-12-11 DDMinh
Chapter 479 6124 2013-12-10 DDMinh
Chapter 478 5328 2013-12-09 DDMinh
Chapter 477 4824 2013-12-08 DDMinh
Chapter 476 4832 2013-12-07 DDMinh
Chapter 475 5010 2013-12-07 DDMinh
Chapter 474 5268 2013-12-06 DDMinh
Chapter 473 4942 2013-12-05 DDMinh
Chapter 472 5016 2013-12-04 DDMinh
Chapter 471 5698 2013-12-03 DDMinh
Chapter 470 5920 2013-12-02 DDMinh
Chapter 469 5826 2013-12-03 DDMinh
Chapter 468 5324 2013-12-02 DDMinh
Chapter 467 5006 2013-11-30 DDMinh
Chapter 466 4810 2013-11-30 DDMinh
Chapter 465 5472 2013-12-01 DDMinh
Chapter 464 5360 2013-11-30 DDMinh
Chapter 463 5324 2013-11-30 DDMinh
Chapter 462 5904 2013-11-30 DDMinh
Chapter 461 6942 2013-12-01 DDMinh
Chapter 460 8054 2013-11-26 DDMinh
Chapter 459 5400 2013-11-26 DDMinh
Chapter 458 7846 2012-08-09 DDMinh
Chapter 457 4968 2013-11-26 DDMinh
Chapter 456 4798 2013-11-26 DDMinh
Chapter 455 4862 2013-11-26 DDMinh
Chapter 454 4606 2013-11-26 DDMinh
Chapter 453 4592 2013-11-26 DDMinh
Chapter 452 4542 2013-11-26 DDMinh
Chapter 451 4666 2013-11-26 DDMinh
Chapter 450 5234 2013-11-26 DDMinh
Chapter 449 4426 2013-11-26 DDMinh
Chapter 448 4470 2013-11-26 DDMinh
Chapter 447 4480 2013-11-27 DDMinh
Chapter 446 4532 2013-11-27 DDMinh
Chapter 445 4798 2013-11-27 DDMinh
Chapter 444 4868 2013-11-27 DDMinh
Chapter 443 4914 2013-11-27 DDMinh
Chapter 442 6846 2013-11-28 DDMinh
Chapter 441 17326 2012-08-09 DDMinh
Chapter 440 9041 2012-08-09 DDMinh
Chapter 439 6742 2012-08-09 DDMinh
Chapter 438 6606 2012-08-09 DDMinh
Chapter 437 6495 2012-08-09 DDMinh
Chapter 436 6647 2012-08-09 DDMinh
Chapter 435 6517 2012-08-09 DDMinh
Chapter 434 6442 2012-08-09 DDMinh
Chapter 433 3084 2013-11-28 DDMinh
Chapter 432 3152 2013-11-28 DDMinh
Chapter 431 3322 2013-11-28 DDMinh
Chapter 430 3762 2013-11-28 DDMinh
Chapter 429 3100 2013-11-28 DDMinh
Chapter 428 3118 2013-11-28 DDMinh
Chapter 427 3038 2013-11-28 DDMinh
Chapter 426 3112 2013-11-28 DDMinh
Chapter 425 3174 2013-11-28 DDMinh
Chapter 424 3066 2013-11-28 DDMinh
Chapter 423 3336 2013-11-28 DDMinh
Chapter 422 3290 2013-11-28 DDMinh
Chapter 421 3336 2013-11-28 DDMinh
Chapter 420 3760 2013-11-28 DDMinh
Chapter 419 3284 2013-11-28 DDMinh
Chapter 418 3490 2013-11-28 DDMinh
Chapter 417 3924 2013-11-28 DDMinh
Chapter 416 3650 2013-11-28 DDMinh
Chapter 415 3572 2013-11-28 DDMinh
Chapter 414 3214 2013-11-28 DDMinh
Chapter 413 3320 2013-11-28 DDMinh
Chapter 412 3372 2013-11-28 DDMinh
Chapter 411 3318 2013-11-28 DDMinh
Chapter 410 3556 2013-11-28 DDMinh
Chapter 409 3224 2013-11-28 DDMinh
Chapter 408 3208 2013-11-28 DDMinh
Chapter 407 3184 2013-11-28 DDMinh
Chapter 406 3284 2013-11-28 DDMinh
Chapter 405 3668 2013-11-28 DDMinh
Chapter 404 3310 2013-11-27 DDMinh
Chapter 403 3192 2013-11-27 DDMinh
Chapter 402 3200 2013-11-27 DDMinh
Chapter 401 3324 2013-11-27 DDMinh
Chapter 400 4314 2013-11-27 DDMinh
Chapter 399 2922 2013-11-27 DDMinh
Chapter 398 2904 2013-11-27 DDMinh
Chapter 397 2870 2013-11-27 DDMinh
Chapter 396 6046 2012-08-09 DDMinh
Chapter 395 6542 2012-08-09 DDMinh
Chapter 394 2996 2013-11-27 DDMinh
Chapter 393 2932 2013-11-27 DDMinh
Chapter 392 2974 2013-11-27 DDMinh
Chapter 391 3036 2013-11-27 DDMinh
Chapter 390 3244 2013-11-27 DDMinh
Chapter 389 3008 2013-11-27 DDMinh
Chapter 388 3030 2013-11-27 DDMinh
Chapter 387 2908 2013-11-27 DDMinh
Chapter 386 6266 2012-08-08 DDMinh
Chapter 385 6669 2012-08-08 DDMinh
Chapter 384 2996 2013-11-27 DDMinh
Chapter 383 2992 2013-11-27 DDMinh
Chapter 382 2954 2013-11-27 DDMinh
Chapter 381 2992 2013-11-27 DDMinh
Chapter 380 3206 2013-11-27 DDMinh
Chapter 379 2930 2013-11-27 DDMinh
Chapter 378 3012 2013-11-27 DDMinh
Chapter 377 3048 2013-11-27 DDMinh
Chapter 376 6221 2012-08-08 DDMinh
Chapter 375 6786 2012-08-08 DDMinh
Chapter 374 2994 2013-11-27 DDMinh
Chapter 373 2944 2013-11-27 DDMinh
Chapter 372 2956 2013-11-27 DDMinh
Chapter 371 2978 2013-11-27 DDMinh
Chapter 370 3344 2013-11-27 DDMinh
Chapter 369 2992 2013-11-27 DDMinh
Chapter 368 3122 2013-11-27 DDMinh
Chapter 367 3154 2013-11-27 DDMinh
Chapter 366 6398 2012-08-09 DDMinh
Chapter 365 6681 2013-12-23 DDMinh
Chapter 364 3026 2013-11-27 DDMinh
Chapter 363 3004 2013-11-27 DDMinh
Chapter 362 3074 2013-11-27 DDMinh
Chapter 361 3240 2013-11-27 DDMinh
Chapter 360 3496 2013-11-27 DDMinh
Chapter 359 3128 2013-11-27 DDMinh
Chapter 358 3116 2013-11-27 DDMinh
Chapter 357 6626 2012-08-09 DDMinh
Chapter 356 6941 2012-08-09 DDMinh
Chapter 355 3308 2013-11-27 DDMinh
Chapter 354 3316 2013-11-27 DDMinh
Chapter 353 3430 2013-11-27 DDMinh
Chapter 352 3500 2013-11-27 DDMinh
Chapter 351 3758 2013-11-27 DDMinh
Chapter 350 4146 2013-11-27 DDMinh
Chapter 349 3598 2013-11-27 DDMinh
Chapter 348 3504 2013-11-27 DDMinh
Chapter 347 8638 2012-08-08 DDMinh
Chapter 346 3994 2013-11-27 DDMinh
Chapter 345 4202 2013-11-27 DDMinh
Chapter 344 4410 2013-11-27 DDMinh
Chapter 343 4454 2013-11-27 DDMinh
Chapter 342 4336 2013-11-27 DDMinh
Chapter 341 4352 2013-11-27 DDMinh
Chapter 340 4868 2013-11-27 DDMinh
Chapter 339 9474 2012-08-08 DDMinh
Chapter 338 10904 2012-08-08 DDMinh
Chapter 337 5206 2013-11-27 DDMinh
Chapter 336 5082 2013-11-27 DDMinh
Chapter 335 4988 2013-11-27 DDMinh
Chapter 334 4832 2013-11-27 DDMinh
Chapter 333 4778 2013-11-27 DDMinh
Chapter 332 4684 2013-11-27 DDMinh
Chapter 331 4640 2013-11-27 DDMinh
Chapter 330 4896 2013-11-27 DDMinh
Chapter 329 8195 2012-08-08 DDMinh
Chapter 328 8030 2012-08-08 DDMinh
Chapter 327 4360 2013-11-27 DDMinh
Chapter 326 4408 2013-11-27 DDMinh
Chapter 325 4426 2013-11-27 DDMinh
Chapter 324 4204 2013-11-27 DDMinh
Chapter 323 4310 2013-11-27 DDMinh
Chapter 322 4356 2013-11-27 DDMinh
Chapter 321 4384 2013-11-27 DDMinh
Chapter 320 4724 2013-11-27 DDMinh
Chapter 319 7735 2012-08-08 DDMinh
Chapter 318 7716 2012-08-08 DDMinh
Chapter 317 4340 2013-11-27 DDMinh
Chapter 316 4428 2013-11-27 DDMinh
Chapter 315 4394 2013-11-27 DDMinh
Chapter 314 4358 2013-11-27 DDMinh
Chapter 313 4324 2013-11-27 DDMinh
Chapter 312 4448 2013-11-27 DDMinh
Chapter 311 4520 2013-11-27 DDMinh
Chapter 310 8418 2012-08-08 DDMinh
Chapter 309 8299 2012-08-08 DDMinh
Chapter 308 4794 2013-11-27 DDMinh
Chapter 307 4908 2013-11-27 DDMinh
Chapter 306 5026 2013-11-27 DDMinh
Chapter 305 5548 2013-11-27 DDMinh
Chapter 304 5950 2013-11-27 DDMinh
Chapter 303 6676 2013-11-27 DDMinh
Chapter 302 6300 2013-11-27 DDMinh
Chapter 301 10019 2012-08-08 DDMinh
Chapter 300 11077 2012-08-08 DDMinh
Chapter 299 5628 2013-11-28 DDMinh
Chapter 298 5194 2013-11-27 DDMinh
Chapter 297 5220 2013-11-27 DDMinh
Chapter 296 5230 2013-11-27 DDMinh
Chapter 295 5194 2013-11-27 DDMinh
Chapter 294 5100 2013-11-27 DDMinh
Chapter 293 5124 2013-11-27 DDMinh
Chapter 292 5132 2013-11-27 DDMinh
Chapter 291 5164 2013-11-27 DDMinh
Chapter 290 5448 2013-11-27 DDMinh
Chapter 289 9384 2012-08-08 DDMinh
Chapter 288 9702 2012-08-08 DDMinh
Chapter 287 5460 2013-11-27 DDMinh
Chapter 286 5310 2013-11-27 DDMinh
Chapter 285 5406 2013-11-27 DDMinh
Chapter 284 5270 2013-11-27 DDMinh
Chapter 283 5200 2013-11-27 DDMinh
Chapter 282 9442 2012-08-08 DDMinh
Chapter 281 9688 2012-08-08 DDMinh
Chapter 280 5772 2013-11-27 DDMinh
Chapter 279 9991 2012-08-08 DDMinh
Chapter 278 10168 2012-08-08 DDMinh
Chapter 277 5448 2013-11-27 DDMinh
Chapter 276 5594 2013-11-27 DDMinh
Chapter 275 5476 2013-11-27 DDMinh
Chapter 274 5328 2013-11-27 DDMinh
Chapter 273 5372 2013-11-27 DDMinh
Chapter 272 5484 2013-11-27 DDMinh
Chapter 271 5634 2013-11-27 DDMinh
Chapter 270 6040 2013-11-27 DDMinh
Chapter 269 9858 2012-08-08 DDMinh
Chapter 268 10359 2012-08-08 DDMinh
Chapter 267 6032 2013-11-27 DDMinh
Chapter 266 5282 2013-11-27 DDMinh
Chapter 265 5390 2013-11-27 DDMinh
Chapter 264 5222 2013-11-27 DDMinh
Chapter 263 5088 2013-11-27 DDMinh
Chapter 262 5180 2013-11-27 DDMinh
Chapter 261 5106 2013-11-27 DDMinh
Chapter 260 5526 2013-11-27 DDMinh
Chapter 259 9331 2012-08-08 DDMinh
Chapter 258 9710 2012-08-08 DDMinh
Chapter 257 5112 2013-11-27 DDMinh
Chapter 256 5150 2013-11-27 DDMinh
Chapter 255 5110 2013-11-27 DDMinh
Chapter 254 5112 2013-11-27 DDMinh
Chapter 253 5124 2013-11-27 DDMinh
Chapter 252 5326 2013-11-27 DDMinh
Chapter 251 5292 2013-11-27 DDMinh
Chapter 250 5850 2013-11-27 DDMinh
Chapter 249 10264 2012-08-08 DDMinh
Chapter 248 5114 2013-11-27 DDMinh
Chapter 247 5118 2013-11-27 DDMinh
Chapter 246 5132 2013-11-27 DDMinh
Chapter 245 5268 2013-11-27 DDMinh
Chapter 244 5056 2013-11-27 DDMinh
Chapter 243 5096 2013-11-27 DDMinh
Chapter 242 5184 2013-11-27 DDMinh
Chapter 241 5246 2013-11-27 DDMinh
Chapter 240 5434 2013-11-27 DDMinh
Chapter 239 5018 2013-11-27 DDMinh
Chapter 238 9121 2012-08-08 DDMinh
Chapter 237 9062 2012-08-08 DDMinh
Chapter 236 5150 2013-11-27 DDMinh
Chapter 235 5232 2013-11-27 DDMinh
Chapter 234 5168 2013-11-27 DDMinh
Chapter 233 5102 2013-11-27 DDMinh
Chapter 232 5224 2013-11-27 DDMinh
Chapter 231 5370 2013-11-27 DDMinh
Chapter 230 5664 2013-11-27 DDMinh
Chapter 229 5316 2013-11-27 DDMinh
Chapter 228 5496 2013-11-27 DDMinh
Chapter 227 5612 2013-11-27 DDMinh
Chapter 226 9691 2012-08-08 DDMinh
Chapter 225 5570 2013-11-27 DDMinh
Chapter 224 5416 2013-11-27 DDMinh
Chapter 223 5832 2013-11-27 DDMinh
Chapter 222 5780 2013-11-27 trocpro1096
Chapter 221 5602 2013-11-27 trocpro1096
Chapter 220 10330 2012-08-08 DDMinh
Chapter 219 5762 2013-12-08 trocpro1096
Chapter 218 5020 2013-11-27 DDMinh
Chapter 217 5066 2013-11-27 DDMinh
Chapter 216 5138 2013-11-27 DDMinh
Chapter 215 5262 2013-11-27 DDMinh
Chapter 214 9990 2012-08-08 DDMinh
Chapter 213 5150 2013-11-27 DDMinh
Chapter 212 5218 2013-11-27 DDMinh
Chapter 211 5186 2013-11-27 DDMinh
Chapter 210 5406 2013-11-27 DDMinh
Chapter 209 4914 2013-11-27 DDMinh
Chapter 208 10227 2012-08-08 DDMinh
Chapter 207 4930 2013-11-27 DDMinh
Chapter 206 4986 2013-11-27 DDMinh
Chapter 205 5110 2013-11-27 DDMinh
Chapter 204 5096 2013-11-27 DDMinh
Chapter 203 5328 2013-11-27 DDMinh
Chapter 202 5328 2013-11-27 DDMinh
Chapter 201 10620 2012-08-08 DDMinh
Chapter 200 6790 2013-11-27 DDMinh
Chapter 199 5212 2013-11-27 DDMinh
Chapter 198 5060 2013-11-27 DDMinh
Chapter 197 5038 2013-11-27 DDMinh
Chapter 196 4816 2013-11-27 DDMinh
Chapter 196 4966 2013-11-27 DDMinh
Chapter 195 10781 2012-08-08 DDMinh
Chapter 194 5076 2013-11-27 DDMinh
Chapter 193 5240 2013-11-27 DDMinh
Chapter 192 5490 2013-11-27 DDMinh
Chapter 191 5938 2013-11-27 DDMinh
Chapter 190 13219 2012-08-08 DDMinh
Chapter 189 21376 2012-08-08 DDMinh
Chapter 188 5790 2013-11-27 DDMinh
Chapter 187 5588 2013-11-27 DDMinh
Chapter 187 5804 2013-11-27 DDMinh
Chapter 186 5994 2013-11-27 DDMinh
Chapter 185 6232 2013-11-27 DDMinh
Chapter 184 6458 2013-11-27 DDMinh
Chapter 183 6762 2013-11-27 DDMinh
Chapter 182 7646 2013-11-27 DDMinh
Chapter 181 9528 2013-11-27 DDMinh
Chapter 180 35978 2012-04-16 DDMinh
Chapter 179 8306 2013-11-26 DDMinh
Chapter 178 8462 2013-11-26 DDMinh
Chapter 177 8540 2013-11-26 DDMinh
Chapter 176 23991 2012-04-16 acquy588
Chapter 175 22941 2012-04-16 acquy588
Chapter 174 7778 2013-11-28 DDMinh
Chapter 173 7946 2013-11-28 DDMinh
Chapter 172 8130 2013-11-28 DDMinh
Chapter 171 8424 2013-11-28 DDMinh
Chapter 170 56081 2012-04-16 acquy588
Chapter 169 34424 2011-06-26 DDMinh
Chapter 168 33448 2011-06-26 DDMinh
Chapter 167 34021 2010-12-02 chemlangk
Chapter 166 32632 2011-06-26 DDMinh
Chapter 165 36565 2011-06-26 DDMinh
Chapter 164 31937 2011-06-26 DDMinh
Chapter 163 31448 2011-06-26 DDMinh
Chapter 162 31369 2011-06-26 DDMinh
Chapter 161 32193 2011-06-26 DDMinh
Chapter 160 34817 2011-06-26 DDMinh
Chapter 159 31996 2011-06-26 DDMinh
Chapter 158 30306 2011-06-26 DDMinh
Chapter 157 32675 2011-06-26 DDMinh
Chapter 156 33666 2011-06-26 DDMinh
Chapter 155 42949 2011-06-26 DDMinh
Chapter 154 20199 2012-04-15 DDMinh
Chapter 153 19781 2012-04-15 DDMinh
Chapter 152 19283 2012-04-15 DDMinh
Chapter 151 19705 2012-04-15 DDMinh
Chapter 150 21644 2012-04-15 DDMinh
Chapter 149 18107 2012-04-15 DDMinh
Chapter 148 18025 2012-04-15 DDMinh
Chapter 147 17999 2012-04-15 DDMinh
Chapter 146 17685 2012-04-15 DDMinh
Chapter 145 18079 2012-04-15 DDMinh
Chapter 144 17476 2012-04-15 DDMinh
Chapter 143 17914 2012-04-15 DDMinh
Chapter 142 18178 2012-04-15 DDMinh
Chapter 141 18151 2012-04-15 DDMinh
Chapter 140 19541 2012-04-15 DDMinh
Chapter 139 17482 2012-04-15 DDMinh
Chapter 138 17501 2012-04-15 DDMinh
Chapter 137 17529 2012-04-15 DDMinh
Chapter 136 17875 2012-04-15 DDMinh
Chapter 135 19050 2013-05-06 DDMinh
Chapter 134 17227 2012-04-15 DDMinh
Chapter 133 17307 2012-04-15 DDMinh
Chapter 132 17490 2012-04-15 DDMinh
Chapter 131 18958 2012-04-15 DDMinh
Chapter 130 19870 2012-04-14 DDMinh
Chapter 129 16695 2012-04-14 DDMinh
Chapter 128 17136 2012-04-14 DDMinh
Chapter 127 17102 2012-04-14 DDMinh
Chapter 126 17159 2012-04-14 DDMinh
Chapter 125 18133 2012-04-14 DDMinh
Chapter 124 18113 2012-04-14 DDMinh
Chapter 123 18991 2012-04-14 DDMinh
Chapter 122 19727 2012-04-14 DDMinh
Chapter 121 20848 2012-01-28 DDMinh
Chapter 120 22396 2012-01-28 DDMinh
Chapter 119 19567 2012-01-28 DDMinh
Chapter 118 20980 2012-01-28 DDMinh
Chapter 117 23635 2011-10-01 chaos376
Chapter 116 23072 2011-10-01 chaos376
Chapter 115 23389 2011-10-01 chaos376
Chapter 114 23254 2011-09-07 chaos376
Chapter 113 23416 2011-09-07 chaos376
Chapter 112 22314 2011-09-07 chaos376
Chapter 111 23016 2011-08-22 chaos376
Chapter 110 23208 2011-08-22 chaos376
Chapter 109 21001 2011-08-22 chaos376
Chapter 108 20926 2011-08-22 chaos376
Chapter 107 21330 2011-08-22 chaos376
Chapter 106 21934 2011-08-04 chaos376
Chapter 105 22639 2011-08-04 chaos376
Chapter 104 22642 2011-08-04 chaos376
Chapter 103 23618 2011-08-02 chaos376
Chapter 102 23874 2011-08-02 chaos376
Chapter 101 24848 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 100 29408 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 99 23797 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 98 22559 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 97 23094 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 96 24113 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 95 25715 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 94 25949 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 93 26070 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 92 27994 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 91 33492 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 90 36125 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 89 30378 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 88 30079 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 87 29808 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 86 30382 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 85 31958 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 84 30939 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 83 30751 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 82 30915 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 81 31687 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 80 33485 2011-07-20 chaos376
Chapter 79 30865 2011-07-20 chaos376
Chapter 78 30549 2011-07-20 chaos376
Chapter 77 30116 2011-07-20 chaos376
Chapter 76 30012 2011-07-19 chaos376
Chapter 75 31540 2012-08-09 apoleensun
Chapter 74 29494 2011-07-19 chaos376
Chapter 73 29618 2011-07-18 chaos376
Chapter 72 29569 2011-07-18 chaos376
Chapter 71 30089 2011-07-18 chaos376
Chapter 70 31951 2011-07-17 chaos376
Chapter 69 29291 2011-07-17 chaos376
Chapter 68 29071 2011-07-17 chaos376
Chapter 67 29807 2011-07-17 chaos376
Chapter 66 32020 2011-07-17 chaos376
Chapter 65 14264 2013-04-11 DDMinh
Chapter 64 12533 2013-04-11 DDMinh
Chapter 63 12713 2013-04-11 DDMinh
Chapter 62 13285 2013-04-11 DDMinh
Chapter 61 37737 2013-04-11 DDMinh
Chapter 60 13894 2013-04-11 DDMinh
Chapter 59 12787 2013-04-11 DDMinh
Chapter 58 13016 2013-04-11 DDMinh
Chapter 57 12853 2013-04-11 DDMinh
Chapter 56 12984 2013-04-11 DDMinh
Chapter 55 14033 2013-04-11 DDMinh
Chapter 54 40330 2013-04-11 DDMinh
Chapter 53 14991 2013-04-11 DDMinh
Chapter 52 35505 2011-06-26 DDMinh
Chapter 51 31041 2011-06-26 DDMinh
Chapter 50 35569 2011-06-26 DDMinh
Chapter 49 30354 2011-06-26 DDMinh
Chapter 48 31909 2011-06-26 DDMinh
Chapter 47 32902 2011-06-26 DDMinh
Chapter 46 34423 2011-06-26 DDMinh
Chapter 45 36634 2011-06-26 DDMinh
Chapter 44 35957 2011-06-26 DDMinh
Chapter 43 36234 2011-06-26 DDMinh
Chapter 42 39289 2011-06-26 DDMinh
Chapter 41 40245 2011-06-26 DDMinh
Chapter 40 44566 2011-06-26 DDMinh
Chapter 39 40807 2011-06-26 DDMinh
Chapter 38 39737 2011-06-26 DDMinh
Chapter 37 38831 2011-06-26 DDMinh
Chapter 36 39781 2011-06-26 DDMinh
Chapter 35 40743 2011-06-26 DDMinh
Chapter 34 37859 2011-06-26 DDMinh
Chapter 33 42010 2011-06-26 DDMinh
Chapter 32 40940 2011-06-26 DDMinh
Chapter 31 41363 2011-06-26 DDMinh
Chapter 30 41046 2011-06-26 DDMinh
Chapter 29 39513 2011-06-26 DDMinh
Chapter 28 41655 2011-06-26 DDMinh
Chapter 27 40688 2011-06-26 DDMinh
Chapter 26 40503 2011-06-26 DDMinh
Chapter 25 43547 2011-06-26 DDMinh
Chapter 24 39695 2011-06-26 DDMinh
Chapter 23 43362 2011-06-26 DDMinh
Chapter 22 42078 2011-06-26 DDMinh
Chapter 21 42119 2011-06-26 DDMinh
Chapter 20 45090 2011-06-26 DDMinh
Chapter 19 45809 2011-06-26 DDMinh
Chapter 18 53064 2011-01-07 banmidou
Chapter 17 40222 2011-06-08 banmidou
Chapter 16 43797 2011-06-08 banmidou
Chapter 15 45249 2011-06-08 banmidou
Chapter 14 44698 2011-06-08 banmidou
Chapter 13 48437 2011-06-08 banmidou
Chapter 12 48614 2011-06-08 banmidou
Chapter 11 49898 2011-06-08 banmidou
Chapter 10 51513 2011-06-26 DDMinh
Chapter 9 46764 2011-06-26 DDMinh
Chapter 8 48345 2011-06-26 DDMinh
Chapter 7 51347 2011-06-26 DDMinh
Chapter 6 53597 2011-06-26 DDMinh
Chapter 5 54010 2011-06-26 DDMinh
Chapter 4 58256 2011-06-26 DDMinh
Chapter 3 60302 2011-06-26 DDMinh
Chapter 2 67822 2011-06-26 DDMinh
Chapter 1 108365 2013-12-18 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 43 )
COMMENT
DDMinh / 2014/01/16 18:24 PM
Admin
Dừng vô thời hạn do không còn raw để làm tiếp nhé, mọi người ráng chờ biết đâu vài năm nữa có chap mới.
DDMinh / 2014/01/14 06:29 AM
Admin
Chap 505 - 507 không có raw để làm bạn ơi.
teeeeeheee / 2014/01/14 02:07 AM
Guest
sao tu nhien lai nhay len 508 the ad?
DDMinh / 2014/01/13 19:27 PM
Admin
Uhm, mình đã fix lại nguồn, thx bạn đã giúp :D
SPhoenix / 2014/01/13 19:04 PM
Guest
Vậy để mình giúp bạn hiểu vấn đề này nhé, VNS cũng toàn là truyện của nhóm YJVN Group làm cả, có mỗi cái Poke-Mega FC là up đầy đủ nhưng thực chất bản cũ và xấu (và bạn ko lấy nó, do mem tự dịch và đăng giúp trong box Truyện tranh), nay được nhóm YJVN Group remake lại với bản đẹp. Còn lý do vì sao credit khác nhau nhiều vậy dù cùng là YJVN vì nhóm YJVN phân chia mỗi gen lại có 2-3 người cùng làm để giúp tiến độ được đẩy nhanh, nhìn vào credit như vậy bạn cũng hiểu nhóm có bao nhiêu người rồi ;) Các thành viên Piboiz, Milotic, Clubhappy đều là người của YJVN cả ;)
DDMinh / 2014/01/13 11:33 AM
Admin
Ầy, các nhóm có dây mơ rễ má với nhau thì mình không rõ rồi, vì mình lấy truyện tại vns, mà bên đó họ phân ra 4, 5 nhóm gì lận.
SPhoenix / 2014/01/13 10:41 AM
Guest
Bạn có thể nói rõ những nhóm nào làm được không, vì theo mình biết thì tất cả những người dịch những phần bạn đưa lên đều quy tụ về nhóm YJVN rồi, như Milotic dịch Gen 4 chẳng hạn ;) Clubhappy còn là Leader của YJVN nữa cơ ^^
DDMinh / 2014/01/13 09:19 AM
Admin
Bộ này nhiều nhóm làm lắm bạn
SPhoenix / 2014/01/10 20:37 PM
Guest
Lấy truyện của nhóm YJVN Group thì cứ ghi NGUỒN là YJVN Group, cần gì phải ghi là Tổng hợp từ nhiều nguồn nhỉ :)
343 / 2014/01/07 17:07 PM
Guest
chap 344 sao ko tiep dien chap 343 ha ban
kid / 2013/12/23 23:13 PM
Guest
da~ huy FB gan 9 thang rui',nen vo day thank thui...
hix / 2013/12/11 00:41 AM
Guest
hy vog moi ngay deu up deu the lay
aa / 2013/12/06 18:59 PM
Guest
toc do dich that than tha'nh
kaolasuphuno / 2013/12/05 18:01 PM
Guest
474-599 đâu rồi bạn ơi
kid / 2013/12/05 14:51 PM
Guest
sao nhay chap ghe the^',up tiep di
gasshu93 / 2013/11/30 01:37 AM
Member
bạn coi tới đâu rồi,chắc là chưa đọc tới phần Emerald à,đọc tới đó sẽ biết thôi.red và ruby là 2 nhân vật mình thích nhất,có ai giống tui 0?đăng típ B
Khách / 2013/11/29 23:14 PM
Guest
thế cuối cùng nhóm red bị làm sao thế
gasshu93 / 2013/11/28 17:19 PM
Member
đọc truyện này máy phần đầu thấy tác giả vẽ rất đẹp,nhìn pokemon dễ thương, máy phần sau đổi 2 người khác vẽ 0 dc thích lắm, nhưng pokemon manga cốt truyện là hay nhất,coi phim thấy phát chán,cũng có pokemonspecial anime đó nhưng đổi tên nhân vật và cốt truyện làm mất hay.
kid / 2013/11/28 00:27 AM
Guest
thank
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
DDMinh / 2013/11/27 12:53 PM
Guest
@kid: Đã fix lại :D
kid / 2013/11/27 00:59 AM
Guest
cho hỏi, mình nhớ là story 4 là fire red and leaf green mà, còn story 5 là emerald, sau đó tới diamon and pearl mới tới heeart gold soul silver mà. vì lúc trước mình đọc truyện thấy cốt truyện liền mạch hơn...
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
guest / 2013/06/06 08:32 AM
Guest
ui hay qua up tip di {#}
Infernape / 2013/03/14 14:42 PM
Guest
l&agrave;m tiếp đi c&aacute;c bạn, đang hay m&agrave;. HUHUHUHU<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/20.gif" alt="{#}" border="0" />
zzzzzzzzzzz / 2013/02/18 20:02 PM
Guest
<br /><span class="quot">@tin_14122@yahoo.com.vn</span>: nguoc lai nha ban
anh hard some / 2013/02/16 13:46 PM
Guest
<br />oh my god<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/21.gif" alt="{#}" border="0" />