m88

Pokemon Special

  • Tác giả : KUSAKA Hidenori, MATO, YAMAMOTO Satoshi
  • Thể loại : Adventure, Comedy, Fantasy, Shounen, Action
  • Nguồn : YJVN group
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-08-03
  • View :7202531

 

 
Có lẽ không cần giới thiệu thêm nhiều, đây là một bộ truyện dựa trên trò chơi điện tử cầm tay nổi tiếng toàn thế giới của hãng Nintendo. Cốt truyện được chia ra thành nhiều phần với nhiều vùng đất (Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos...) và nhiều nhân vật chính (Red, Gold, Ruby, Diamond, Black...) khác nhau, nhưng nội dung lại có liên quan trực tiếp với nhau. Hãy cùng với những chú Pokémon bước vào những cuộc phiêu lưu kì thú và những trận thi đấu kịch tính cùng những trận chiến nảy lửa để bảo vệ thế giới nào! =)
- Các Pokemon Story:

1) Red, Green & Blue (Chapter 1 - 40)
2) Yellow (Chapter 41 - 90)
3) Gold, Silver & Crystal (Chapter 91 - 180)
4) Ruby & Sapphire (Chapter 181 - 267)
5) FireRed & LeafGreen (Chapter 268 - 302) 
6) Emerald (Chapter 303 - 337)
7) Diamon & Pearl (Chapter 338 - 416)
8) Platinum (Chapter 417 - 441)
9) HeartGold & SoulSilver (Chapter 442 - 460)
10) Black & White (Chapter 461+)
11) Black 2 & White 2 ()
12) Pokemon X & Y ()

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 600 28150 2013-12-05 DDMinh
Chapter 511 7118 2014-01-18 DDMinh
Chapter 510 5792 2014-01-17 DDMinh
Chapter 509 4460 2014-01-16 DDMinh
Chapter 508 4718 2014-01-15 DDMinh
Chapter 504 4914 2014-01-14 DDMinh
Chapter 503 4782 2014-01-13 DDMinh
Chapter 502 4544 2014-01-12 DDMinh
Chapter 501 5504 2014-01-10 DDMinh
Chapter 500 6278 2014-01-09 DDMinh
Chapter 499 6156 2014-01-08 DDMinh
Chapter 498 5152 2014-01-06 DDMinh
Chapter 497 5114 2014-01-04 DDMinh
Chapter 496 5662 2014-01-02 DDMinh
Chapter 495 5180 2013-12-31 DDMinh
Chapter 494 5416 2013-12-29 DDMinh
Chapter 493 5668 2013-12-27 DDMinh
Chapter 492 5758 2013-12-25 DDMinh
Chapter 491 6478 2013-12-23 DDMinh
Chapter 490 7810 2013-12-21 DDMinh
Chapter 489 5068 2013-12-20 DDMinh
Chapter 488 5474 2013-12-19 DDMinh
Chapter 487 5628 2013-12-18 DDMinh
Chapter 486 5166 2013-12-17 DDMinh
Chapter 485 6634 2013-12-16 DDMinh
Chapter 484 5118 2013-12-15 DDMinh
Chapter 483 5220 2013-12-14 DDMinh
Chapter 482 5118 2013-12-13 DDMinh
Chapter 481 5414 2013-12-12 DDMinh
Chapter 480 6634 2013-12-11 DDMinh
Chapter 479 6194 2013-12-10 DDMinh
Chapter 478 5390 2013-12-09 DDMinh
Chapter 477 4890 2013-12-08 DDMinh
Chapter 476 4904 2013-12-07 DDMinh
Chapter 475 5088 2013-12-07 DDMinh
Chapter 474 5346 2013-12-06 DDMinh
Chapter 473 4998 2013-12-05 DDMinh
Chapter 472 5084 2013-12-04 DDMinh
Chapter 471 5764 2013-12-03 DDMinh
Chapter 470 5996 2013-12-02 DDMinh
Chapter 469 5884 2013-12-03 DDMinh
Chapter 468 5402 2013-12-02 DDMinh
Chapter 467 5064 2013-11-30 DDMinh
Chapter 466 4870 2013-11-30 DDMinh
Chapter 465 5548 2013-12-01 DDMinh
Chapter 464 5420 2013-11-30 DDMinh
Chapter 463 5390 2013-11-30 DDMinh
Chapter 462 5984 2013-11-30 DDMinh
Chapter 461 7040 2013-12-01 DDMinh
Chapter 460 8142 2013-11-26 DDMinh
Chapter 459 5468 2013-11-26 DDMinh
Chapter 458 7930 2012-08-09 DDMinh
Chapter 457 5030 2013-11-26 DDMinh
Chapter 456 4864 2013-11-26 DDMinh
Chapter 455 4926 2013-11-26 DDMinh
Chapter 454 4664 2013-11-26 DDMinh
Chapter 453 4658 2013-11-26 DDMinh
Chapter 452 4622 2013-11-26 DDMinh
Chapter 451 4722 2013-11-26 DDMinh
Chapter 450 5294 2013-11-26 DDMinh
Chapter 449 4488 2013-11-26 DDMinh
Chapter 448 4534 2013-11-26 DDMinh
Chapter 447 4534 2013-11-27 DDMinh
Chapter 446 4582 2013-11-27 DDMinh
Chapter 445 4848 2013-11-27 DDMinh
Chapter 444 4926 2013-11-27 DDMinh
Chapter 443 4964 2013-11-27 DDMinh
Chapter 442 6908 2013-11-28 DDMinh
Chapter 441 17386 2012-08-09 DDMinh
Chapter 440 9103 2012-08-09 DDMinh
Chapter 439 6804 2012-08-09 DDMinh
Chapter 438 6680 2012-08-09 DDMinh
Chapter 437 6549 2012-08-09 DDMinh
Chapter 436 6697 2012-08-09 DDMinh
Chapter 435 6565 2012-08-09 DDMinh
Chapter 434 6492 2012-08-09 DDMinh
Chapter 433 3132 2013-11-28 DDMinh
Chapter 432 3208 2013-11-28 DDMinh
Chapter 431 3370 2013-11-28 DDMinh
Chapter 430 3824 2013-11-28 DDMinh
Chapter 429 3166 2013-11-28 DDMinh
Chapter 428 3180 2013-11-28 DDMinh
Chapter 427 3090 2013-11-28 DDMinh
Chapter 426 3164 2013-11-28 DDMinh
Chapter 425 3226 2013-11-28 DDMinh
Chapter 424 3118 2013-11-28 DDMinh
Chapter 423 3390 2013-11-28 DDMinh
Chapter 422 3346 2013-11-28 DDMinh
Chapter 421 3404 2013-11-28 DDMinh
Chapter 420 3814 2013-11-28 DDMinh
Chapter 419 3344 2013-11-28 DDMinh
Chapter 418 3554 2013-11-28 DDMinh
Chapter 417 3998 2013-11-28 DDMinh
Chapter 416 3718 2013-11-28 DDMinh
Chapter 415 3646 2013-11-28 DDMinh
Chapter 414 3276 2013-11-28 DDMinh
Chapter 413 3384 2013-11-28 DDMinh
Chapter 412 3436 2013-11-28 DDMinh
Chapter 411 3374 2013-11-28 DDMinh
Chapter 410 3620 2013-11-28 DDMinh
Chapter 409 3286 2013-11-28 DDMinh
Chapter 408 3268 2013-11-28 DDMinh
Chapter 407 3242 2013-11-28 DDMinh
Chapter 406 3338 2013-11-28 DDMinh
Chapter 405 3732 2013-11-28 DDMinh
Chapter 404 3368 2013-11-27 DDMinh
Chapter 403 3248 2013-11-27 DDMinh
Chapter 402 3260 2013-11-27 DDMinh
Chapter 401 3378 2013-11-27 DDMinh
Chapter 400 4396 2013-11-27 DDMinh
Chapter 399 2966 2013-11-27 DDMinh
Chapter 398 2950 2013-11-27 DDMinh
Chapter 397 2920 2013-11-27 DDMinh
Chapter 396 6096 2012-08-09 DDMinh
Chapter 395 6606 2012-08-09 DDMinh
Chapter 394 3058 2013-11-27 DDMinh
Chapter 393 3020 2013-11-27 DDMinh
Chapter 392 3042 2013-11-27 DDMinh
Chapter 391 3096 2013-11-27 DDMinh
Chapter 390 3338 2013-11-27 DDMinh
Chapter 389 3068 2013-11-27 DDMinh
Chapter 388 3100 2013-11-27 DDMinh
Chapter 387 2978 2013-11-27 DDMinh
Chapter 386 6354 2012-08-08 DDMinh
Chapter 385 6741 2012-08-08 DDMinh
Chapter 384 3062 2013-11-27 DDMinh
Chapter 383 3066 2013-11-27 DDMinh
Chapter 382 3016 2013-11-27 DDMinh
Chapter 381 3064 2013-11-27 DDMinh
Chapter 380 3290 2013-11-27 DDMinh
Chapter 379 3006 2013-11-27 DDMinh
Chapter 378 3072 2013-11-27 DDMinh
Chapter 377 3106 2013-11-27 DDMinh
Chapter 376 6289 2012-08-08 DDMinh
Chapter 375 6866 2012-08-08 DDMinh
Chapter 374 3056 2013-11-27 DDMinh
Chapter 373 2994 2013-11-27 DDMinh
Chapter 372 3014 2013-11-27 DDMinh
Chapter 371 3034 2013-11-27 DDMinh
Chapter 370 3412 2013-11-27 DDMinh
Chapter 369 3058 2013-11-27 DDMinh
Chapter 368 3188 2013-11-27 DDMinh
Chapter 367 3208 2013-11-27 DDMinh
Chapter 366 6462 2012-08-09 DDMinh
Chapter 365 6765 2013-12-23 DDMinh
Chapter 364 3086 2013-11-27 DDMinh
Chapter 363 3056 2013-11-27 DDMinh
Chapter 362 3128 2013-11-27 DDMinh
Chapter 361 3306 2013-11-27 DDMinh
Chapter 360 3564 2013-11-27 DDMinh
Chapter 359 3188 2013-11-27 DDMinh
Chapter 358 3186 2013-11-27 DDMinh
Chapter 357 6696 2012-08-09 DDMinh
Chapter 356 7011 2012-08-09 DDMinh
Chapter 355 3376 2013-11-27 DDMinh
Chapter 354 3380 2013-11-27 DDMinh
Chapter 353 3492 2013-11-27 DDMinh
Chapter 352 3564 2013-11-27 DDMinh
Chapter 351 3826 2013-11-27 DDMinh
Chapter 350 4222 2013-11-27 DDMinh
Chapter 349 3664 2013-11-27 DDMinh
Chapter 348 3572 2013-11-27 DDMinh
Chapter 347 8708 2012-08-08 DDMinh
Chapter 346 4054 2013-11-27 DDMinh
Chapter 345 4270 2013-11-27 DDMinh
Chapter 344 4482 2013-11-27 DDMinh
Chapter 343 4532 2013-11-27 DDMinh
Chapter 342 4412 2013-11-27 DDMinh
Chapter 341 4428 2013-11-27 DDMinh
Chapter 340 4952 2013-11-27 DDMinh
Chapter 339 9552 2012-08-08 DDMinh
Chapter 338 11028 2012-08-08 DDMinh
Chapter 337 5302 2013-11-27 DDMinh
Chapter 336 5170 2013-11-27 DDMinh
Chapter 335 5072 2013-11-27 DDMinh
Chapter 334 4922 2013-11-27 DDMinh
Chapter 333 4852 2013-11-27 DDMinh
Chapter 332 4772 2013-11-27 DDMinh
Chapter 331 4716 2013-11-27 DDMinh
Chapter 330 4976 2013-11-27 DDMinh
Chapter 329 8267 2012-08-08 DDMinh
Chapter 328 8106 2012-08-08 DDMinh
Chapter 327 4428 2013-11-27 DDMinh
Chapter 326 4474 2013-11-27 DDMinh
Chapter 325 4500 2013-11-27 DDMinh
Chapter 324 4278 2013-11-27 DDMinh
Chapter 323 4388 2013-11-27 DDMinh
Chapter 322 4424 2013-11-27 DDMinh
Chapter 321 4450 2013-11-27 DDMinh
Chapter 320 4798 2013-11-27 DDMinh
Chapter 319 7801 2012-08-08 DDMinh
Chapter 318 7788 2012-08-08 DDMinh
Chapter 317 4410 2013-11-27 DDMinh
Chapter 316 4504 2013-11-27 DDMinh
Chapter 315 4460 2013-11-27 DDMinh
Chapter 314 4428 2013-11-27 DDMinh
Chapter 313 4386 2013-11-27 DDMinh
Chapter 312 4520 2013-11-27 DDMinh
Chapter 311 4598 2013-11-27 DDMinh
Chapter 310 8508 2012-08-08 DDMinh
Chapter 309 8373 2012-08-08 DDMinh
Chapter 308 4862 2013-11-27 DDMinh
Chapter 307 4982 2013-11-27 DDMinh
Chapter 306 5094 2013-11-27 DDMinh
Chapter 305 5622 2013-11-27 DDMinh
Chapter 304 6052 2013-11-27 DDMinh
Chapter 303 6792 2013-11-27 DDMinh
Chapter 302 6400 2013-11-27 DDMinh
Chapter 301 10117 2012-08-08 DDMinh
Chapter 300 11211 2012-08-08 DDMinh
Chapter 299 5732 2013-11-28 DDMinh
Chapter 298 5288 2013-11-27 DDMinh
Chapter 297 5316 2013-11-27 DDMinh
Chapter 296 5324 2013-11-27 DDMinh
Chapter 295 5290 2013-11-27 DDMinh
Chapter 294 5188 2013-11-27 DDMinh
Chapter 293 5218 2013-11-27 DDMinh
Chapter 292 5224 2013-11-27 DDMinh
Chapter 291 5254 2013-11-27 DDMinh
Chapter 290 5540 2013-11-27 DDMinh
Chapter 289 9478 2012-08-08 DDMinh
Chapter 288 9800 2012-08-08 DDMinh
Chapter 287 5566 2013-11-27 DDMinh
Chapter 286 5412 2013-11-27 DDMinh
Chapter 285 5500 2013-11-27 DDMinh
Chapter 284 5368 2013-11-27 DDMinh
Chapter 283 5288 2013-11-27 DDMinh
Chapter 282 9536 2012-08-08 DDMinh
Chapter 281 9788 2012-08-08 DDMinh
Chapter 280 5894 2013-11-27 DDMinh
Chapter 279 10097 2012-08-08 DDMinh
Chapter 278 10268 2012-08-08 DDMinh
Chapter 277 5532 2013-11-27 DDMinh
Chapter 276 5680 2013-11-27 DDMinh
Chapter 275 5564 2013-11-27 DDMinh
Chapter 274 5420 2013-11-27 DDMinh
Chapter 273 5462 2013-11-27 DDMinh
Chapter 272 5574 2013-11-27 DDMinh
Chapter 271 5726 2013-11-27 DDMinh
Chapter 270 6146 2013-11-27 DDMinh
Chapter 269 9954 2012-08-08 DDMinh
Chapter 268 10453 2012-08-08 DDMinh
Chapter 267 6128 2013-11-27 DDMinh
Chapter 266 5364 2013-11-27 DDMinh
Chapter 265 5474 2013-11-27 DDMinh
Chapter 264 5304 2013-11-27 DDMinh
Chapter 263 5168 2013-11-27 DDMinh
Chapter 262 5254 2013-11-27 DDMinh
Chapter 261 5178 2013-11-27 DDMinh
Chapter 260 5602 2013-11-27 DDMinh
Chapter 259 9411 2012-08-08 DDMinh
Chapter 258 9798 2012-08-08 DDMinh
Chapter 257 5182 2013-11-27 DDMinh
Chapter 256 5218 2013-11-27 DDMinh
Chapter 255 5182 2013-11-27 DDMinh
Chapter 254 5180 2013-11-27 DDMinh
Chapter 253 5200 2013-11-27 DDMinh
Chapter 252 5404 2013-11-27 DDMinh
Chapter 251 5362 2013-11-27 DDMinh
Chapter 250 5934 2013-11-27 DDMinh
Chapter 249 10344 2012-08-08 DDMinh
Chapter 248 5178 2013-11-27 DDMinh
Chapter 247 5190 2013-11-27 DDMinh
Chapter 246 5204 2013-11-27 DDMinh
Chapter 245 5334 2013-11-27 DDMinh
Chapter 244 5122 2013-11-27 DDMinh
Chapter 243 5162 2013-11-27 DDMinh
Chapter 242 5250 2013-11-27 DDMinh
Chapter 241 5316 2013-11-27 DDMinh
Chapter 240 5494 2013-11-27 DDMinh
Chapter 239 5082 2013-11-27 DDMinh
Chapter 238 9201 2012-08-08 DDMinh
Chapter 237 9138 2012-08-08 DDMinh
Chapter 236 5214 2013-11-27 DDMinh
Chapter 235 5304 2013-11-27 DDMinh
Chapter 234 5234 2013-11-27 DDMinh
Chapter 233 5174 2013-11-27 DDMinh
Chapter 232 5300 2013-11-27 DDMinh
Chapter 231 5440 2013-11-27 DDMinh
Chapter 230 5738 2013-11-27 DDMinh
Chapter 229 5386 2013-11-27 DDMinh
Chapter 228 5576 2013-11-27 DDMinh
Chapter 227 5696 2013-11-27 DDMinh
Chapter 226 9783 2012-08-08 DDMinh
Chapter 225 5648 2013-11-27 DDMinh
Chapter 224 5490 2013-11-27 DDMinh
Chapter 223 5908 2013-11-27 DDMinh
Chapter 222 5870 2013-11-27 trocpro1096
Chapter 221 5678 2013-11-27 trocpro1096
Chapter 220 10418 2012-08-08 DDMinh
Chapter 219 5840 2013-12-08 trocpro1096
Chapter 218 5098 2013-11-27 DDMinh
Chapter 217 5140 2013-11-27 DDMinh
Chapter 216 5208 2013-11-27 DDMinh
Chapter 215 5338 2013-11-27 DDMinh
Chapter 214 10080 2012-08-08 DDMinh
Chapter 213 5222 2013-11-27 DDMinh
Chapter 212 5292 2013-11-27 DDMinh
Chapter 211 5262 2013-11-27 DDMinh
Chapter 210 5478 2013-11-27 DDMinh
Chapter 209 4986 2013-11-27 DDMinh
Chapter 208 10307 2012-08-08 DDMinh
Chapter 207 5006 2013-11-27 DDMinh
Chapter 206 5062 2013-11-27 DDMinh
Chapter 205 5184 2013-11-27 DDMinh
Chapter 204 5172 2013-11-27 DDMinh
Chapter 203 5398 2013-11-27 DDMinh
Chapter 202 5402 2013-11-27 DDMinh
Chapter 201 10712 2012-08-08 DDMinh
Chapter 200 6890 2013-11-27 DDMinh
Chapter 199 5284 2013-11-27 DDMinh
Chapter 198 5128 2013-11-27 DDMinh
Chapter 197 5118 2013-11-27 DDMinh
Chapter 196 4890 2013-11-27 DDMinh
Chapter 196 5050 2013-11-27 DDMinh
Chapter 195 10865 2012-08-08 DDMinh
Chapter 194 5158 2013-11-27 DDMinh
Chapter 193 5314 2013-11-27 DDMinh
Chapter 192 5568 2013-11-27 DDMinh
Chapter 191 6036 2013-11-27 DDMinh
Chapter 190 13325 2012-08-08 DDMinh
Chapter 189 21480 2012-08-08 DDMinh
Chapter 188 5896 2013-11-27 DDMinh
Chapter 187 5680 2013-11-27 DDMinh
Chapter 187 5898 2013-11-27 DDMinh
Chapter 186 6112 2013-11-27 DDMinh
Chapter 185 6342 2013-11-27 DDMinh
Chapter 184 6558 2013-11-27 DDMinh
Chapter 183 6868 2013-11-27 DDMinh
Chapter 182 7756 2013-11-27 DDMinh
Chapter 181 9654 2013-11-27 DDMinh
Chapter 180 36142 2012-04-16 DDMinh
Chapter 179 8426 2013-11-26 DDMinh
Chapter 178 8584 2013-11-26 DDMinh
Chapter 177 8662 2013-11-26 DDMinh
Chapter 176 24119 2012-04-16 acquy588
Chapter 175 23075 2012-04-16 acquy588
Chapter 174 7898 2013-11-28 DDMinh
Chapter 173 8074 2013-11-28 DDMinh
Chapter 172 8254 2013-11-28 DDMinh
Chapter 171 8554 2013-11-28 DDMinh
Chapter 170 56227 2012-04-16 acquy588
Chapter 169 34552 2011-06-26 DDMinh
Chapter 168 33586 2011-06-26 DDMinh
Chapter 167 34175 2010-12-02 chemlangk
Chapter 166 32782 2011-06-26 DDMinh
Chapter 165 36721 2011-06-26 DDMinh
Chapter 164 32079 2011-06-26 DDMinh
Chapter 163 31602 2011-06-26 DDMinh
Chapter 162 31521 2011-06-26 DDMinh
Chapter 161 32343 2011-06-26 DDMinh
Chapter 160 34967 2011-06-26 DDMinh
Chapter 159 32144 2011-06-26 DDMinh
Chapter 158 30446 2011-06-26 DDMinh
Chapter 157 32813 2011-06-26 DDMinh
Chapter 156 33808 2011-06-26 DDMinh
Chapter 155 43089 2011-06-26 DDMinh
Chapter 154 20341 2012-04-15 DDMinh
Chapter 153 19933 2012-04-15 DDMinh
Chapter 152 19427 2012-04-15 DDMinh
Chapter 151 19859 2012-04-15 DDMinh
Chapter 150 21790 2012-04-15 DDMinh
Chapter 149 18241 2012-04-15 DDMinh
Chapter 148 18165 2012-04-15 DDMinh
Chapter 147 18123 2012-04-15 DDMinh
Chapter 146 17813 2012-04-15 DDMinh
Chapter 145 18211 2012-04-15 DDMinh
Chapter 144 17620 2012-04-15 DDMinh
Chapter 143 18050 2012-04-15 DDMinh
Chapter 142 18324 2012-04-15 DDMinh
Chapter 141 18287 2012-04-15 DDMinh
Chapter 140 19697 2012-04-15 DDMinh
Chapter 139 17616 2012-04-15 DDMinh
Chapter 138 17635 2012-04-15 DDMinh
Chapter 137 17659 2012-04-15 DDMinh
Chapter 136 18011 2012-04-15 DDMinh
Chapter 135 19204 2013-05-06 DDMinh
Chapter 134 17359 2012-04-15 DDMinh
Chapter 133 17433 2012-04-15 DDMinh
Chapter 132 17616 2012-04-15 DDMinh
Chapter 131 19080 2012-04-15 DDMinh
Chapter 130 20012 2012-04-14 DDMinh
Chapter 129 16833 2012-04-14 DDMinh
Chapter 128 17264 2012-04-14 DDMinh
Chapter 127 17244 2012-04-14 DDMinh
Chapter 126 17303 2012-04-14 DDMinh
Chapter 125 18281 2012-04-14 DDMinh
Chapter 124 18245 2012-04-14 DDMinh
Chapter 123 19125 2012-04-14 DDMinh
Chapter 122 19871 2012-04-14 DDMinh
Chapter 121 20992 2012-01-28 DDMinh
Chapter 120 22550 2012-01-28 DDMinh
Chapter 119 19697 2012-01-28 DDMinh
Chapter 118 21108 2012-01-28 DDMinh
Chapter 117 23783 2011-10-01 chaos376
Chapter 116 23220 2011-10-01 chaos376
Chapter 115 23531 2011-10-01 chaos376
Chapter 114 23400 2011-09-07 chaos376
Chapter 113 23552 2011-09-07 chaos376
Chapter 112 22446 2011-09-07 chaos376
Chapter 111 23156 2011-08-22 chaos376
Chapter 110 23354 2011-08-22 chaos376
Chapter 109 21143 2011-08-22 chaos376
Chapter 108 21060 2011-08-22 chaos376
Chapter 107 21468 2011-08-22 chaos376
Chapter 106 22080 2011-08-04 chaos376
Chapter 105 22779 2011-08-04 chaos376
Chapter 104 22788 2011-08-04 chaos376
Chapter 103 23768 2011-08-02 chaos376
Chapter 102 24034 2011-08-02 chaos376
Chapter 101 25014 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 100 29582 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 99 23951 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 98 22695 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 97 23238 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 96 24267 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 95 25865 2011-07-29 ~Sea~
Chapter 94 26103 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 93 26256 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 92 28178 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 91 33706 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 90 36363 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 89 30580 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 88 30269 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 87 29998 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 86 30588 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 85 32160 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 84 31139 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 83 30945 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 82 31107 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 81 31885 2011-07-24 eikichi9x
Chapter 80 33701 2011-07-20 chaos376
Chapter 79 31055 2011-07-20 chaos376
Chapter 78 30755 2011-07-20 chaos376
Chapter 77 30312 2011-07-20 chaos376
Chapter 76 30206 2011-07-19 chaos376
Chapter 75 31746 2012-08-09 apoleensun
Chapter 74 29686 2011-07-19 chaos376
Chapter 73 29820 2011-07-18 chaos376
Chapter 72 29771 2011-07-18 chaos376
Chapter 71 30285 2011-07-18 chaos376
Chapter 70 32159 2011-07-17 chaos376
Chapter 69 29489 2011-07-17 chaos376
Chapter 68 29271 2011-07-17 chaos376
Chapter 67 30029 2011-07-17 chaos376
Chapter 66 32244 2011-07-17 chaos376
Chapter 65 14446 2013-04-11 DDMinh
Chapter 64 12717 2013-04-11 DDMinh
Chapter 63 12895 2013-04-11 DDMinh
Chapter 62 13465 2013-04-11 DDMinh
Chapter 61 37915 2013-04-11 DDMinh
Chapter 60 14084 2013-04-11 DDMinh
Chapter 59 12951 2013-04-11 DDMinh
Chapter 58 13184 2013-04-11 DDMinh
Chapter 57 13039 2013-04-11 DDMinh
Chapter 56 13160 2013-04-11 DDMinh
Chapter 55 14209 2013-04-11 DDMinh
Chapter 54 40504 2013-04-11 DDMinh
Chapter 53 15173 2013-04-11 DDMinh
Chapter 52 35645 2011-06-26 DDMinh
Chapter 51 31197 2011-06-26 DDMinh
Chapter 50 35735 2011-06-26 DDMinh
Chapter 49 30496 2011-06-26 DDMinh
Chapter 48 32059 2011-06-26 DDMinh
Chapter 47 33048 2011-06-26 DDMinh
Chapter 46 34589 2011-06-26 DDMinh
Chapter 45 36806 2011-06-26 DDMinh
Chapter 44 36145 2011-06-26 DDMinh
Chapter 43 36392 2011-06-26 DDMinh
Chapter 42 39459 2011-06-26 DDMinh
Chapter 41 40425 2011-06-26 DDMinh
Chapter 40 44764 2011-06-26 DDMinh
Chapter 39 40999 2011-06-26 DDMinh
Chapter 38 39915 2011-06-26 DDMinh
Chapter 37 38995 2011-06-26 DDMinh
Chapter 36 39965 2011-06-26 DDMinh
Chapter 35 40915 2011-06-26 DDMinh
Chapter 34 38035 2011-06-26 DDMinh
Chapter 33 42204 2011-06-26 DDMinh
Chapter 32 41128 2011-06-26 DDMinh
Chapter 31 41553 2011-06-26 DDMinh
Chapter 30 41234 2011-06-26 DDMinh
Chapter 29 39691 2011-06-26 DDMinh
Chapter 28 41855 2011-06-26 DDMinh
Chapter 27 40872 2011-06-26 DDMinh
Chapter 26 40685 2011-06-26 DDMinh
Chapter 25 43721 2011-06-26 DDMinh
Chapter 24 39845 2011-06-26 DDMinh
Chapter 23 43538 2011-06-26 DDMinh
Chapter 22 42242 2011-06-26 DDMinh
Chapter 21 42309 2011-06-26 DDMinh
Chapter 20 45282 2011-06-26 DDMinh
Chapter 19 45987 2011-06-26 DDMinh
Chapter 18 53240 2011-01-07 banmidou
Chapter 17 40388 2011-06-08 banmidou
Chapter 16 43977 2011-06-08 banmidou
Chapter 15 45439 2011-06-08 banmidou
Chapter 14 44880 2011-06-08 banmidou
Chapter 13 48601 2011-06-08 banmidou
Chapter 12 48770 2011-06-08 banmidou
Chapter 11 50072 2011-06-08 banmidou
Chapter 10 51667 2011-06-26 DDMinh
Chapter 9 46918 2011-06-26 DDMinh
Chapter 8 48515 2011-06-26 DDMinh
Chapter 7 51499 2011-06-26 DDMinh
Chapter 6 53769 2011-06-26 DDMinh
Chapter 5 54166 2011-06-26 DDMinh
Chapter 4 58424 2011-06-26 DDMinh
Chapter 3 60468 2011-06-26 DDMinh
Chapter 2 67984 2011-06-26 DDMinh
Chapter 1 108619 2013-12-18 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 43 )
COMMENT
DDMinh / 2014/01/16 18:24 PM
Admin
Dừng vô thời hạn do không còn raw để làm tiếp nhé, mọi người ráng chờ biết đâu vài năm nữa có chap mới.
DDMinh / 2014/01/14 06:29 AM
Admin
Chap 505 - 507 không có raw để làm bạn ơi.
teeeeeheee / 2014/01/14 02:07 AM
Guest
sao tu nhien lai nhay len 508 the ad?
DDMinh / 2014/01/13 19:27 PM
Admin
Uhm, mình đã fix lại nguồn, thx bạn đã giúp :D
SPhoenix / 2014/01/13 19:04 PM
Guest
Vậy để mình giúp bạn hiểu vấn đề này nhé, VNS cũng toàn là truyện của nhóm YJVN Group làm cả, có mỗi cái Poke-Mega FC là up đầy đủ nhưng thực chất bản cũ và xấu (và bạn ko lấy nó, do mem tự dịch và đăng giúp trong box Truyện tranh), nay được nhóm YJVN Group remake lại với bản đẹp. Còn lý do vì sao credit khác nhau nhiều vậy dù cùng là YJVN vì nhóm YJVN phân chia mỗi gen lại có 2-3 người cùng làm để giúp tiến độ được đẩy nhanh, nhìn vào credit như vậy bạn cũng hiểu nhóm có bao nhiêu người rồi ;) Các thành viên Piboiz, Milotic, Clubhappy đều là người của YJVN cả ;)
DDMinh / 2014/01/13 11:33 AM
Admin
Ầy, các nhóm có dây mơ rễ má với nhau thì mình không rõ rồi, vì mình lấy truyện tại vns, mà bên đó họ phân ra 4, 5 nhóm gì lận.
SPhoenix / 2014/01/13 10:41 AM
Guest
Bạn có thể nói rõ những nhóm nào làm được không, vì theo mình biết thì tất cả những người dịch những phần bạn đưa lên đều quy tụ về nhóm YJVN rồi, như Milotic dịch Gen 4 chẳng hạn ;) Clubhappy còn là Leader của YJVN nữa cơ ^^
DDMinh / 2014/01/13 09:19 AM
Admin
Bộ này nhiều nhóm làm lắm bạn
SPhoenix / 2014/01/10 20:37 PM
Guest
Lấy truyện của nhóm YJVN Group thì cứ ghi NGUỒN là YJVN Group, cần gì phải ghi là Tổng hợp từ nhiều nguồn nhỉ :)
343 / 2014/01/07 17:07 PM
Guest
chap 344 sao ko tiep dien chap 343 ha ban
kid / 2013/12/23 23:13 PM
Guest
da~ huy FB gan 9 thang rui',nen vo day thank thui...
hix / 2013/12/11 00:41 AM
Guest
hy vog moi ngay deu up deu the lay
aa / 2013/12/06 18:59 PM
Guest
toc do dich that than tha'nh
kaolasuphuno / 2013/12/05 18:01 PM
Guest
474-599 đâu rồi bạn ơi
kid / 2013/12/05 14:51 PM
Guest
sao nhay chap ghe the^',up tiep di
gasshu93 / 2013/11/30 01:37 AM
Member
bạn coi tới đâu rồi,chắc là chưa đọc tới phần Emerald à,đọc tới đó sẽ biết thôi.red và ruby là 2 nhân vật mình thích nhất,có ai giống tui 0?đăng típ B
Khách / 2013/11/29 23:14 PM
Guest
thế cuối cùng nhóm red bị làm sao thế
gasshu93 / 2013/11/28 17:19 PM
Member
đọc truyện này máy phần đầu thấy tác giả vẽ rất đẹp,nhìn pokemon dễ thương, máy phần sau đổi 2 người khác vẽ 0 dc thích lắm, nhưng pokemon manga cốt truyện là hay nhất,coi phim thấy phát chán,cũng có pokemonspecial anime đó nhưng đổi tên nhân vật và cốt truyện làm mất hay.
kid / 2013/11/28 00:27 AM
Guest
thank
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
DDMinh / 2013/11/27 12:53 PM
Guest
@kid: Đã fix lại :D
kid / 2013/11/27 00:59 AM
Guest
cho hỏi, mình nhớ là story 4 là fire red and leaf green mà, còn story 5 là emerald, sau đó tới diamon and pearl mới tới heeart gold soul silver mà. vì lúc trước mình đọc truyện thấy cốt truyện liền mạch hơn...
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
guest / 2013/06/06 08:32 AM
Guest
ui hay qua up tip di {#}
Infernape / 2013/03/14 14:42 PM
Guest
l&agrave;m tiếp đi c&aacute;c bạn, đang hay m&agrave;. HUHUHUHU<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/20.gif" alt="{#}" border="0" />
zzzzzzzzzzz / 2013/02/18 20:02 PM
Guest
<br /><span class="quot">@tin_14122@yahoo.com.vn</span>: nguoc lai nha ban
anh hard some / 2013/02/16 13:46 PM
Guest
<br />oh my god<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/21.gif" alt="{#}" border="0" />