m88

Samurai Deeper Kyo

  • Tác giả : Kamijyo Akimine
  • Thể loại : shounen, action, blood ,martial art
  • Nguồn : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-03-12
  • View :4451965


 Vào khoảng đầu thế kỉ 17, Trận chiến Sekigahara đã nổ ra, đặt dấu chấm hết cho những cuộc chính biến hỗn loạn trong lòng NB.
Sekigahara......Không ai có thể quên được ánh gươm trên chiến trường đẫm máu và đôi mắt đỏ rừng rực cháy. Một Samurai nguy hiểm? Một sức mạnh kinh hoàng? Con người đó.....bất khả chiến bại.....

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 308 32783 2012-08-20 charra123
Chapter 307 27726 2012-08-20 charra123
Chapter 306 25698 2012-08-20 charra123
Chapter 305 25340 2012-08-20 charra123
Chapter 304 46002 2011-05-06 banmidou
Chapter 303 36151 2011-06-26 DDMinh
Chapter 302 31388 2011-06-26 DDMinh
Chapter 301 32587 2011-06-26 DDMinh
Chapter 300 39450 2011-06-26 DDMinh
Volume 37 (Chap 291 - 299) 33417 2010-08-13
Volume 36 (Chap 283 - 290) 31899 2010-08-13
Chapter 282 26183 2011-06-26 DDMinh
Chapter 281 22809 2011-06-26 DDMinh
Chapter 280 21838 2011-06-26 DDMinh
Chapter 279 20649 2011-06-26 DDMinh
Chapter 278 21689 2011-06-26 DDMinh
Chapter 277 21249 2011-06-26 DDMinh
Chapter 276 20048 2011-06-26 DDMinh
Chapter 275 20295 2011-06-26 DDMinh
Chapter 274 19572 2011-06-26 DDMinh
Chapter 273 18845 2011-06-26 DDMinh
Chapter 272 18972 2011-06-26 DDMinh
Chapter 271 19145 2011-06-26 DDMinh
Chapter 270 20164 2011-06-26 DDMinh
Chapter 269 19033 2011-06-26 DDMinh
Chapter 268 18502 2010-03-12
Chapter 267 18861 2010-03-12
Chapter 266 18609 2010-03-12
Chapter 265 18920 2010-03-12
Chapter 264 18508 2010-03-12
Chapter 263 18583 2010-03-12
Chapter 262 18522 2010-03-12
Chapter 261 20140 2010-03-12
Chapter 260 20665 2010-03-12
Chapter 259 19222 2010-03-12
Chapter 258 19937 2011-06-26 DDMinh
Chapter 257 18224 2011-06-26 DDMinh
Chapter 256 18732 2011-06-26 DDMinh
Chapter 255 18431 2011-06-26 DDMinh
Chapter 254 17922 2011-06-26 DDMinh
Chapter 253 17921 2011-06-26 DDMinh
Chapter 252 18897 2011-06-26 DDMinh
Chapter 251 18902 2011-06-26 DDMinh
Chapter 250 20640 2011-06-26 DDMinh
Chapter 249 18013 2011-06-26 DDMinh
Chapter 248 17606 2011-06-26 DDMinh
Chapter 247 18907 2011-06-26 DDMinh
Chapter 246 18017 2011-06-26 DDMinh
Chapter 245 17974 2011-06-26 DDMinh
Chapter 244 17521 2011-06-26 DDMinh
Chapter 243 17808 2011-06-26 DDMinh
Chapter 242 18359 2011-06-26 DDMinh
Chapter 241 18281 2011-06-26 DDMinh
Chapter 240 19624 2011-06-26 DDMinh
Chapter 239 17946 2011-06-26 DDMinh
Chapter 238 18505 2011-06-26 DDMinh
Chapter 237 19797 2011-06-26 DDMinh
Chapter 236 19515 2011-06-26 DDMinh
Chapter 235 19808 2011-06-26 DDMinh
Chapter 234 19519 2011-06-26 DDMinh
Chapter 233 19718 2011-06-26 DDMinh
Chapter 232 20297 2011-06-26 DDMinh
Chapter 231 19310 2011-06-26 DDMinh
Chapter 230 20399 2011-06-26 DDMinh
Chapter 229 18402 2011-06-26 DDMinh
Chapter 228 18359 2011-06-26 DDMinh
Chapter 227 19051 2011-06-26 DDMinh
Chapter 226 19329 2011-06-26 DDMinh
Chapter 225 18458 2011-03-09 † of †
Chapter 224 19496 2011-06-26 DDMinh
Chapter 223 19439 2011-06-26 DDMinh
Chapter 222 19636 2011-06-26 DDMinh
Chapter 221 19186 2011-06-26 DDMinh
Chapter 220 20965 2011-06-26 DDMinh
Chapter 219 19742 2011-06-26 DDMinh
Chapter 218 19160 2011-06-26 DDMinh
Chapter 217 19315 2011-06-26 DDMinh
Chapter 216 20169 2011-06-26 DDMinh
Chapter 215 19830 2011-06-26 DDMinh
Chapter 214 19348 2011-06-26 DDMinh
Chapter 213 19137 2011-06-26 DDMinh
Chapter 212 19230 2011-06-26 DDMinh
Chapter 211 19541 2011-06-26 DDMinh
Chapter 210 20694 2011-06-26 DDMinh
Chapter 209 19046 2011-06-26 DDMinh
Chapter 208 19338 2011-06-26 DDMinh
Chapter 207 20158 2011-06-26 DDMinh
Chapter 206 19411 2011-06-26 DDMinh
Chapter 205 20343 2011-06-26 DDMinh
Chapter 204 19745 2011-06-26 DDMinh
Chapter 203 19623 2011-06-26 DDMinh
Chapter 202 20309 2011-06-26 DDMinh
Chapter 201 21023 2011-06-26 DDMinh
Chapter 200 22431 2011-06-26 DDMinh
Chapter 199 19440 2011-06-26 DDMinh
Chapter 198 19062 2011-06-26 DDMinh
Chapter 197 19155 2011-06-26 DDMinh
Chapter 196 19327 2011-06-26 DDMinh
Chapter 195 19619 2011-06-26 DDMinh
Chapter 194 19774 2011-06-26 DDMinh
Chapter 193 19849 2011-06-26 DDMinh
Chapter 192 19963 2011-06-26 DDMinh
Chapter 191 20335 2011-06-26 DDMinh
Chapter 190 21042 2011-06-26 DDMinh
Chapter 189 20296 2011-06-26 DDMinh
Chapter 188 22757 2010-03-12
Chapter 187 23104 2011-06-26 DDMinh
Chapter 186 22378 2011-06-26 DDMinh
Chapter 185 23817 2011-06-26 DDMinh
Chapter 184 31979 2011-06-26 DDMinh
Chapter 88 1934 2014-01-30 Tra Xanh
Chapter 87 1886 2013-11-28 Tra Xanh
Chapter 86 1958 2013-11-09 Tra Xanh
Chapter 85 2216 2013-10-14 Tra Xanh
Chapter 84 2151 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 83 1908 2013-09-08 Tra Xanh
Chapter 82 2069 2013-09-08 Tra Xanh
Chapter 81 2105 2013-09-07 Tra Xanh
Chapter 80 2014 2013-09-05 Tra Xanh
Chapter 79 2104 2013-09-05 Tra Xanh
Chapter 78 32354 2010-10-10 Tra Xanh
Chapter 77 27326 2010-10-10 Tra Xanh
Chapter 76 26059 2013-07-10 Tra Xanh
Chapter 75 26426 2010-10-10 Tra Xanh
Chapter 74 26821 2010-10-10 Tra Xanh
Chapter 73 26616 2010-10-10 Tra Xanh
Chapter 72 28389 2010-10-10 Tra Xanh
Chapter 71 27389 2010-10-10 Tra Xanh
Chapter 70 30851 2010-10-10 Tra Xanh
Chapter 69 29781 2010-10-10 Tra Xanh
Chapter 68 33129 2010-10-09 Tra Xanh
Chapter 67 30945 2010-10-09 Tra Xanh
Chapter 66 31831 2010-10-09 Tra Xanh
Chapter 65 33532 2010-10-09 Tra Xanh
Chapter 64 37579 2010-10-09 Tra Xanh
Chapter 63 39444 2010-10-09 Tra Xanh
Chapter 62 40517 2010-10-09 Tra Xanh
Chapter 61 34491 2010-10-09 Tra Xanh
Chapter 60 36788 2013-06-30 Tra Xanh
Chapter 59 26061 2011-06-26 DDMinh
Chapter 58 22409 2011-06-26 DDMinh
Chapter 57 21922 2011-06-26 DDMinh
Chapter 56 22274 2011-06-26 DDMinh
Chapter 55 22660 2011-06-26 DDMinh
Chapter 54 21602 2010-03-12
Chapter 53 22875 2010-03-12
Chapter 52 23548 2010-03-12
Chapter 51 23474 2010-03-12
Chapter 50 23900 2011-06-26 DDMinh
Chapter 49 22724 2011-06-26 DDMinh
Chapter 48 23646 2011-06-26 DDMinh
Chapter 47 22213 2011-06-26 DDMinh
Chapter 46 23723 2011-06-26 DDMinh
Chapter 45 24855 2011-06-26 DDMinh
Chapter 44 22513 2011-06-26 DDMinh
Chapter 43 22307 2011-06-26 DDMinh
Chapter 42 22960 2011-06-26 DDMinh
Chapter 41 22513 2011-06-26 DDMinh
Chapter 40 23589 2010-10-10 banmidou
Chapter 39 29624 2011-06-26 DDMinh
Chapter 38 28198 2011-06-26 DDMinh
Chapter 37 23725 2011-06-26 DDMinh
Chapter 36 23559 2011-06-26 DDMinh
Chapter 35 24858 2011-06-26 DDMinh
Chapter 34 24346 2011-06-26 DDMinh
Chapter 33 24475 2011-06-26 DDMinh
Chapter 32 23180 2011-06-26 DDMinh
Chapter 31 24533 2011-06-26 DDMinh
Chapter 30 26620 2011-06-26 DDMinh
Chapter 28 26637 2011-06-26 DDMinh
Chapter 27 26661 2011-06-26 DDMinh
Chapter 26 24622 2011-06-26 DDMinh
Chapter 25 27737 2011-06-26 DDMinh
Chapter 24 25838 2011-06-26 DDMinh
Chapter 23 25876 2011-06-26 DDMinh
Chapter 22 28614 2011-06-26 DDMinh
Chapter 21 27018 2011-06-26 DDMinh
Chapter 20 27546 2011-06-26 DDMinh
Chapter 19 26603 2011-06-26 DDMinh
Chapter 17 29120 2011-06-26 DDMinh
Chapter 16 26545 2011-06-26 DDMinh
Chapter 15 27293 2010-10-09 banmidou
Chapter 14 29060 2011-06-26 DDMinh
Chapter 13 26286 2011-06-26 DDMinh
Chapter 12 29222 2011-06-26 DDMinh
Chapter 11 29620 2011-06-26 DDMinh
Chapter 10 31650 2011-06-26 DDMinh
Chapter 9 29101 2011-06-26 DDMinh
Chapter 8 31605 2011-06-26 DDMinh
Chapter 7 29739 2011-06-26 DDMinh
Chapter 6 28573 2011-06-26 DDMinh
Chapter 5 30263 2011-06-26 DDMinh
Chapter 4 29970 2011-06-26 DDMinh
Chapter 3 31988 2011-06-26 DDMinh
Chapter 2 36096 2011-06-26 DDMinh
Chapter 1 49727 2011-06-26 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 25 )
COMMENT
skill / 2013/10/11 21:56 PM
Guest
cuối cùng thì Kyo vs Yuya có đến đc vs nhau ko ta.......
skill / 2013/08/09 20:55 PM
Guest
Chap 79 đến 183 đâu rùi Ad ơi...........Mong Ad trans dùm........
Emberspirit / 2013/06/30 13:53 PM
Member
từ chap 60 trở đi >.< sao ko ai dịch tiếp vậy :( mong nhóm dịch dịch lại bộ này quá
like Kyo / 2013/04/06 13:33 PM
Guest
need help.sao tập 19 trở đi die hết vậy, fixx d&ugrave;m d&ugrave;m, đang tr&uacute;ng cơn...
sepheroth51 / 2013/03/04 09:22 AM
Guest
truyen wa' hay thks nhom' dich
Sky / 2013/01/05 21:43 PM
Guest
truyện hay ^^!tks thớt naz&nbsp;
lenos / 2012/08/17 10:47 AM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/78.gif" alt="{#}" border="0" />truy&ecirc;̣n hay đ&acirc;́y thks nhóm dịch r&acirc;́t nhìu nha&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />
Tâm / 2012/08/14 17:33 PM
Guest
M&igrave;nh nhớ đọc truyện c&oacute; cảnh Kyo c&ugrave;ng t&ecirc;n quỷ kia rơi xuống vực m&agrave; sao đọc k thẩy nhỉ
La Phong / 2012/07/09 00:20 AM
Guest
Truyện n&agrave;y đọc mấy lần r&ugrave;i vẫn thấy hay, tks nh&oacute;m dịch nh&eacute;&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />
TSUKIKUN / 2012/06/14 13:30 PM
Guest
C&Oacute; SAO Đ&Acirc;U ANH MIỄN ĐỦ NỘI DUNG L&Agrave; ĐƯỢC &Ograve;I M&Agrave; TRUYỆN CŨNG HAY THANK<img style="float: right; border: 3px solid black; margin: 3px;" src="http://www.google.com.vn/imgres?q=FAIRY+TAIL&amp;hl=vi&amp;biw=1024&amp;bih=673&amp;gbv=2&amp;tbm=isch&amp;tbnid=memiIKUtRkXZoM:&amp;imgrefurl=http://s565.photobucket.com/albums/ss92/12maike/Metal%2520Fight%2520Beyblade/%3Faction%3Dview%26current%3DFairyTail.jpg%26&amp;docid=WN3G5R98vLQ88M&amp;imgurl=http://i565.photobucket.com/albums/ss92/12maike/Metal%252520Fight%252520Beyblade/FairyTail.jpg&amp;w=344&amp;h=500&amp;ei=PIPZT6j5BMaSiQfAzOmeAw&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=797&amp;vpy=224&amp;dur=468&amp;hovh=271&amp;hovw=186&amp;tx=145&amp;ty=150&amp;sig=117110038917866840047&amp;page=3&amp;tbnh=149&amp;tbnw=103&amp;start=29&amp;ndsp=20&amp;ved=1t:429,r:4,s:29,i:192" alt="IT ME" width="100" height="150" />
Spaghet_ti / 2012/06/12 20:12 PM
Vip Member
th&ocirc;ng b&aacute;o l&agrave; fix lại 2 chap 306 v&agrave; 307 nh&eacute;, bản eng mỗi chap đều &gt;30 chap cả, bạn xem lại sao chỉ c&oacute; 15 16 trang th&ocirc;i<br />
cầu xin úp tiếp / 2012/06/12 19:19 PM
Guest
&uacute;p nốt cho đủ bộ đi bạn ơi&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/90.gif" alt="{#}" border="0" />
isabella / 2012/06/10 10:24 AM
Guest
ủa.........sao thiếu hết 1 kh&uacute;c lun vậy k&igrave;a........c&ograve;n kh&uacute;c t&ograve;a th&agrave;nh sụp đỏ r&ugrave;i kyo gặp lại yura nữa m&agrave;.........ad xem lại gi&uacute;p nh&eacute;.......<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/7.gif" alt="{#}" border="0" />
mrsun / 2012/06/07 10:55 AM
Guest
con 4 chap cuối th&ocirc;i . l&agrave;m nốt đi chủ thớt ơi&nbsp;<br />
nhokquy / 2012/06/05 10:24 AM
Guest
Nhớ update chap tiếp nhanh nha may anhthanks so much :D<br />
Lê Duy Quang / 2012/05/16 21:54 PM
Guest
&nbsp;sao ko&nbsp; c&oacute; đễ coi nửa chờ&nbsp; c&agrave; th&aacute;ng rồi <br />
hunterX_no1 / 2012/04/01 22:41 PM
Member
C&aacute;m ơn...
kisidevil / 2012/03/03 22:33 PM
Member
sao hok c&oacute; chap mới dzay<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/39.gif" alt="{#}" border="0" />
sajiu2604 / 2012/02/29 17:47 PM
Member
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;C&ograve;n c&oacute; 3 chap nữa th&ocirc;i <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/15.gif" alt="{#}" border="0" />Nhưng sao l&acirc;u qu&aacute; v&acirc;y n&egrave;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
nhoxzippo1992 / 2012/02/14 13:21 PM
Member
<strong>truyện n&agrave;y c&ograve;n mấy chap cuối l&agrave;m cho xong lu&ocirc;n đi chủ thớt ơi<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" /></strong>
Linh LiLi / 2012/01/17 01:47 AM
Guest
buồn :( m&igrave;nh like nhiệt t&igrave;nh thế m&agrave; :(( huhuu c&ograve;n mấy chap cuối th&ocirc;i :(
kama189 / 2011/12/01 17:40 PM
Member
Admin c&ograve;n mấy Chap cuối nữa sao ko up lu&ocirc;n đi bạn,,,chờ ho&agrave;i m&agrave; chưa ra nữa!!!!
kama189 / 2011/12/01 16:58 PM
Guest
c&ograve;n mấy chap cuối sao ko l&agrave;m lun di Admin chờ ho&agrave;i m&agrave; vẫn ko thấy! ra tiếp...
yanyuri / 2011/11/28 13:14 PM
Guest
sao l&acirc;u vậy bạn ơi , l&agrave;m lu&ocirc;n đi m&igrave;nh chờ ho&agrave;i , truyện đang hay m&agrave;....
quycon257 / 2011/11/14 18:20 PM
Member
sao truyện n&agrave;y c&ograve;n mấy chap cuối post lu&ocirc;n đi bạn huhu<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/3.gif" alt="{#}" border="0" />