m88

Tân Tác Long Hổ Môn

  • Tác giả : Hoàng Ngọc Lang
  • Thể loại : Action, Manhua, Adventure, Shounen, Fantasy
  • Nguồn : Comicvn
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-08-18
  • View :6847433

Đây là tác phẩm manhua lừng danh của hoàng ngọc lang được làm lại từ bộ manhua long hổ môn nổi đình đám suốt từ những năm 70 đã đưa tên tuổi hoàng ngọc lang đứng vững đến ngày nay. bộ truyện xoay quanh cuộc đời của vương tiểu long, vương tiểu hổ, thạch hăc long cùng long hổ võ quán.

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 614 778 2014-04-19 Tra Xanh
Chapter 613 1838 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 612 1992 2014-04-15 Tra Xanh
Chapter 611 2292 2014-04-13 Tra Xanh
Chapter 610: Song Long chiến Si Vưu 2262 2014-04-12 DDMinh
Chapter 609 2604 2014-04-08 Tra Xanh
Chapter 608 2268 2014-04-07 Tra Xanh
Chapter 607 2376 2014-04-07 Tra Xanh
Chapter 606 2152 2014-04-06 Tra Xanh
Chapter 605 2314 2014-04-05 DDMinh
Chapter 604 2446 2014-04-02 Tra Xanh
Chapter 603 2676 2014-04-02 Tra Xanh
Chapter 602 2278 2014-04-01 DDMinh
Chapter 601 2564 2014-04-01 Tra Xanh
Chapter 600: Đại báo phục 1894 2014-03-30 DDMinh
Chapter 599 2400 2014-03-29 Tra Xanh
Chapter 598 2818 2014-03-26 DDMinh
Chapter 597 2796 2014-03-24 Tra Xanh
Chapter 596 3178 2014-03-15 Tra Xanh
Chapter 595 2882 2014-03-15 Tra Xanh
Chapter 594 2590 2014-03-15 Tra Xanh
Chapter 593 3494 2014-03-11 Tra Xanh
Chapter 592 3436 2014-03-08 Tra Xanh
Chapter 591 2948 2014-03-07 Tra Xanh
Chapter 590 3046 2014-03-05 Tra Xanh
Chapter 589 4134 2014-03-04 Tra Xanh
Chapter 588 3080 2014-03-01 Tra Xanh
Chapter 587 3144 2014-02-28 Tra Xanh
Chapter 586 2886 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 585 2978 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 584 2624 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 583 2750 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 582 3002 2014-02-26 Tra Xanh
Chapter 581 2846 2014-02-25 DDMinh
Chapter 580 3242 2014-02-23 Tra Xanh
Chapter 579 2660 2014-02-23 Tra Xanh
Chapter 578 2656 2014-02-22 Tra Xanh
Chapter 577 2952 2014-02-21 DDMinh
Chapter 576 3044 2014-02-20 DDMinh
Chapter 575 3196 2014-02-18 Tra Xanh
Chapter 574 3284 2014-02-15 DDMinh
Chapter 573 3466 2014-02-13 Tra Xanh
Chapter 572 3278 2014-02-12 DDMinh
Chapter 571 2632 2014-02-12 DDMinh
Chapter 570 3514 2014-02-11 Tra Xanh
Chapter 569 3124 2014-02-10 Tra Xanh
Chapter 568 3238 2014-02-08 Tra Xanh
Chapter 567 3142 2014-02-08 Tra Xanh
Chapter 566 3436 2014-02-08 Tra Xanh
Chapter 565 4414 2014-02-02 DDMinh
Chapter 564 3568 2014-02-01 DDMinh
Chapter 563 3456 2014-02-01 DDMinh
Chapter 562 3624 2014-02-01 DDMinh
Chapter 561 3876 2014-02-01 Tra Xanh
Chapter 560 4958 2014-01-31 Tra Xanh
Chapter 559 3840 2014-01-31 Tra Xanh
Chapter 558 3288 2014-01-30 DDMinh
Chapter 557 3614 2014-01-30 DDMinh
Chapter 556 3532 2014-01-30 Tra Xanh
Chapter 555 3544 2014-01-29 DDMinh
Chapter 554 3516 2014-01-25 DDMinh
Chapter 553 3092 2014-01-25 DDMinh
Chapter 552 3222 2014-01-24 DDMinh
Chapter 551 3308 2014-01-23 DDMinh
Chapter 550 3354 2014-01-22 DDMinh
Chapter 549 3358 2014-01-21 Tra Xanh
Chapter 548 3562 2014-01-19 DDMinh
Chapter 547 3558 2014-01-18 DDMinh
Chapter 546 3064 2014-01-18 Tra Xanh
Chapter 545 3206 2014-01-17 Tra Xanh
Chapter 544 4280 2014-01-15 Tra Xanh
Chapter 543 4034 2014-01-11 Tra Xanh
Chapter 542 4878 2014-01-07 DDMinh
Chapter 541 4130 2014-01-07 Tra Xanh
Chapter 540 4100 2014-01-06 Tra Xanh
Chapter 539 4118 2014-01-03 Tra Xanh
Chapter 538 3952 2013-12-29 DDMinh
Chapter 537 4416 2013-12-27 Tra Xanh
Chapter 536 4434 2013-12-25 Tra Xanh
Chapter 535 5074 2013-12-18 Tra Xanh
Chapter 534 4832 2013-12-16 Tra Xanh
Chapter 533 4408 2013-12-15 Tra Xanh
Chapter 532 4590 2013-12-13 Tra Xanh
Chapter 531 4516 2013-12-11 Tra Xanh
Chapter 530 4914 2013-12-10 Tra Xanh
Chapter 529 4814 2013-12-05 Tra Xanh
Chapter 528 4260 2013-12-04 Tra Xanh
Chapter 527 4468 2013-12-04 Tra Xanh
Chapter 526 4906 2013-12-03 Tra Xanh
Chapter 525 4690 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 524 4312 2013-11-29 Tra Xanh
Chapter 523 4332 2013-11-28 Tra Xanh
Chapter 522 4480 2013-11-26 DDMinh
Chapter 521 4202 2013-11-25 Tra Xanh
Chapter 520 4640 2013-11-25 Tra Xanh
Chapter 519 4392 2013-11-24 DDMinh
Chapter 518 4614 2013-11-23 Tra Xanh
Chapter 517 4566 2013-11-21 Tra Xanh
Chapter 516 4574 2013-11-21 Tra Xanh
Chapter 515 4888 2013-11-20 Tra Xanh
Chapter 514 5144 2013-11-17 DDMinh
Chapter 513 4730 2013-11-17 Tra Xanh
Chapter 512 5172 2013-11-10 Tra Xanh
Chapter 511 4802 2013-11-09 Tra Xanh
Chapter 510 5000 2013-11-07 DDMinh
Chapter 509 4810 2013-11-05 Tra Xanh
Chapter 508 5240 2013-11-04 Congnamv3
Chapter 507 4774 2013-11-03 Congnamv3
Chapter 506 5332 2013-11-01 Tra Xanh
Chapter 505 5014 2013-10-31 Tra Xanh
Chapter 504 4674 2013-10-30 Tra Xanh
Chapter 503 4766 2013-10-30 Tra Xanh
Chapter 502 5166 2013-10-27 Tra Xanh
Chapter 501 5038 2013-10-26 Tra Xanh
Chapter 500 5632 2013-10-25 DDMinh
Chapter 499 5046 2013-10-24 Tra Xanh
Chapter 498 4934 2013-10-23 Tra Xanh
Chapter 497 5234 2013-10-22 Tra Xanh
Chapter 496 5088 2013-10-20 DDMinh
Chapter 495 4984 2013-10-20 DDMinh
Chapter 494 5028 2013-10-19 Congnamv3
Chapter 493 5556 2013-10-15 Congnamv3
Chapter 492 5354 2013-10-15 Tra Xanh
Chapter 491 5076 2013-10-14 Tra Xanh
Chapter 490 5606 2013-10-13 Congnamv3
Chapter 489 5000 2013-10-12 Congnamv3
Chapter 488 4784 2013-10-12 Tra Xanh
Chapter 487 4794 2013-10-11 Tra Xanh
Chapter 486 5232 2013-10-11 Tra Xanh
Chapter 485 5210 2013-10-10 Tra Xanh
Chapter 484 4680 2013-10-10 Congnamv3
Chapter 483 5812 2013-10-08 DDMinh
Chapter 482 5028 2013-10-07 Congnamv3
Chapter 481 5152 2013-10-07 Tra Xanh
Chapter 480 6094 2013-10-06 DDMinh
Chapter 479 5174 2013-10-05 DDMinh
Chapter 478 5504 2013-10-05 Tra Xanh
Chapter 477 5706 2013-10-04 DDMinh
Chapter 476 6132 2013-10-04 Tra Xanh
Chapter 475 5472 2013-10-03 DDMinh
Chapter 474 5308 2013-10-03 DDMinh
Chapter 473 4862 2013-10-03 Tra Xanh
Chapter 472 4748 2013-10-02 Tra Xanh
Chapter 471 5138 2013-10-02 Congnamv3
Chapter 470 5762 2013-09-30 Congnamv3
Chapter 469 5056 2013-09-29 Congnamv3
Chapter 468 5108 2013-09-29 Congnamv3
Chapter 467 5338 2013-09-28 DDMinh
Chapter 466 5058 2013-09-28 DDMinh
Chapter 465 5032 2013-09-28 DDMinh
Chapter 464 5370 2013-09-27 Tra Xanh
Chapter 463 5078 2013-09-26 Tra Xanh
Chapter 462 5276 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 461 5630 2013-09-24 DDMinh
Chapter 460 5574 2013-09-23 Tra Xanh
Chapter 459 5316 2013-09-23 Tra Xanh
Chapter 458 5390 2013-09-22 DDMinh
Chapter 457 5354 2013-09-22 DDMinh
Chapter 456 5706 2013-09-22 Tra Xanh
Chapter 455 5376 2013-09-21 Tra Xanh
Chapter 454 5298 2013-09-21 Tra Xanh
Chapter 453 5330 2013-09-20 Tra Xanh
Chapter 452 5204 2013-09-20 Tra Xanh
Chapter 451 5650 2013-09-19 Tra Xanh
Chapter 450 5574 2013-09-18 Tra Xanh
Chapter 449 5760 2013-09-18 Tra Xanh
Chapter 448 6170 2013-09-17 Tra Xanh
Chapter 447 5013 2013-09-16 Tra Xanh
Chapter 446 4887 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 445 4884 2013-09-07 Tra Xanh
Chapter 444 4914 2013-09-01 Tra Xanh
Chapter 443 4541 2013-08-29 Tra Xanh
Chapter 442 4753 2013-08-27 Tra Xanh
Chapter 441 4629 2013-08-25 Tra Xanh
Chapter 440 4937 2013-08-18 Tra Xanh
Chapter 439 4618 2013-08-13 Tra Xanh
Chapter 438 4771 2013-08-07 Tra Xanh
Chapter 437 4972 2013-08-05 Congnamv3
Chapter 436 4489 2013-08-01 Tra Xanh
Chapter 435 4370 2013-07-28 Congnamv3
Chapter 434 4133 2013-07-25 Tra Xanh
Chapter 433 4272 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 432 4131 2013-07-18 Tra Xanh
Chapter 431 4530 2013-07-15 Tra Xanh
Chapter 430 4600 2013-07-12 Congnamv3
Chapter 429 4079 2013-07-12 Congnamv3
Chapter 428 4702 2013-07-04 Tra Xanh
Chapter 427 4280 2013-07-03 Tra Xanh
Chapter 426 4377 2013-07-02 Tra Xanh
Chapter 425 4568 2013-06-30 Tra Xanh
Chapter 424 5185 2013-06-25 Tra Xanh
Chapter 423 5082 2013-06-22 Tra Xanh
Chapter 422 4674 2013-06-20 Tra Xanh
Chapter 421 4587 2013-06-18 Tra Xanh
Chapter 420 4661 2013-06-16 Tra Xanh
Chapter 419 4322 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 418 4468 2013-06-12 Tra Xanh
Chapter 417 4478 2013-06-10 Tra Xanh
Chapter 416 4313 2013-06-08 Tra Xanh
Chapter 415 4635 2013-06-06 Tra Xanh
Chapter 414 4578 2013-06-04 Tra Xanh
Chapter 413 4562 2013-06-02 Tra Xanh
Chapter 412 4318 2013-06-02 Tra Xanh
Chapter 411 4602 2013-05-30 Tra Xanh
Chapter 410 4787 2013-05-29 Tra Xanh
Chapter 409 4428 2013-05-27 Tra Xanh
Chapter 408 4703 2013-05-24 Tra Xanh
Chapter 407 4927 2013-05-22 Tra Xanh
Chapter 406 4361 2013-05-22 Tra Xanh
Chapter 405 4710 2013-05-21 Tra Xanh
Chapter 404 4511 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 403 4728 2013-05-19 Tra Xanh
Chapter 401-402 5370 2013-05-18 Tra Xanh
Chapter 400 5174 2013-05-16 Tra Xanh
Chapter 399 4313 2013-05-15 Tra Xanh
Chapter 398 4182 2013-05-13 Tra Xanh
Chapter 397 4251 2013-05-13 Tra Xanh
Chapter 396 4315 2013-05-12 Tra Xanh
Chapter 395 4491 2013-05-11 Tra Xanh
Chapter 394 4842 2013-05-10 Tra Xanh
Chapter 393 6035 2013-05-09 Tra Xanh
Chapter 392 8972 2013-05-07 Trà Xanh
Chapter 391 8159 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 390 12606 2013-04-12 Trà Xanh
Chapter 389 12121 2013-04-09 Trà Xanh
Chapter 388 11863 2013-04-08 Trà Xanh
Chapter 387 12897 2013-04-07 Trà Xanh
Chapter 386 16634 2013-03-11 DDMinh
Chapter 385 15823 2013-03-04 Trà Xanh
Chapter 384 23872 2013-01-30 Congnamv3
Chapter 383 15459 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 382 13866 2013-01-02 Congnamv3
Chapter 381 13435 2012-12-31 Congnamv3
Chapter 380 16871 2012-12-06 Congnamv3
Chapter 379 14364 2012-11-30 Trà Xanh
Chapter 378 13059 2012-11-28 Congnamv3
Chapter 377 12836 2012-11-26 Trà Xanh
Chapter 376 13516 2012-11-23 Trà Xanh
Chapter 375 13224 2012-11-21 Trà Xanh
Chapter 374 12713 2012-11-20 Trà Xanh
Chapter 373 13457 2012-11-16 Trà Xanh
Chapter 372 14388 2012-11-14 Congnamv3
Chapter 371 14859 2012-11-10 Trà Xanh
Chapter 370 14872 2012-11-09 Congnamv3
Chapter 369 13731 2012-11-06 Congnamv3
Chapter 368 13730 2012-11-03 Congnamv3
Chapter 367 13300 2012-11-02 Trà Xanh
Chapter 366 14058 2012-11-01 Trà Xanh
Chapter 365 14465 2012-10-31 Congnamv3
Chapter 364 13586 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 363 13009 2012-10-27 Trà Xanh
Chapter 362 12865 2012-10-19 Trà Xanh
Chapter 361 15949 2012-10-12 Congnamv3
Chapter 360 14785 2012-10-10 Congnamv3
Chapter 359 13571 2012-10-08 Trà Xanh
Chapter 358 13802 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 357 13783 2012-10-02 Congnamv3
Chapter 356 15149 2012-09-22 Trà Xanh
Chapter 355 13708 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 354 13848 2012-09-19 congnamv3
Chapter 353 13118 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 352 13637 2012-09-14 congnamv3
Chapter 351 13532 2012-09-13 Trà Xanh
Chapter 350 14305 2012-09-13 Trà Xanh
Chapter 349 13021 2012-09-11 Trà Xanh
Chapter 348 13945 2012-09-08 Trà Xanh
Chapter 347 12530 2012-09-06 congnamv3
Chapter 346 12657 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 345 13885 2012-09-01 congnamv3
Chapter 344 13113 2012-08-30 Trà Xanh
Chapter 343 12596 2012-08-29 Trà Xanh
Chapter 342 13321 2012-08-27 Trà Xanh
Chapter 341 12658 2012-08-26 Trà Xanh
Chapter 340 14161 2012-08-24 Trà Xanh
Chapter 339 13008 2012-08-22 Trà Xanh
Chapter 338 13836 2012-08-18 Trà Xanh
Chapter 337 12997 2012-08-16 Trà Xanh
Chapter 336 14399 2012-08-11 Trà Xanh
Chapter 335 13697 2012-08-10 SNSD
Chapter 334 14047 2012-08-06 Trà Xanh
Chapter 333 14118 2012-08-03 SNSD
Chapter 332 14049 2012-08-01 Trà Xanh
Chapter 331 14244 2012-07-22
Chapter 330 14361 2012-07-22
Chapter 329 13686 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 328 12112 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 327 12815 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 326 15811 2012-06-19 Trà Xanh
Chapter 325 15143 2012-06-12
Chapter 324 13672 2012-06-12
Chapter 323 15686 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 322 13788 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 321 13360 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 320 14144 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 319 12379 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 318 12633 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 317 12329 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 316 12221 2012-06-03 Trà Xanh
Chapter 315 12794 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 314 12348 2012-06-03 Trà Xanh
Chapter 313 11779 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 312 12185 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 311 13548 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 310 14504 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 309 11693 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 308 11744 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 307 13233 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 306 19186 2012-04-08 DDMinh
Chapter 305 17196 2012-03-26 DDMinh
Chapter 304 16696 2012-03-19 DDMinh
Chapter 303 16243 2012-03-10 DDMinh
Chapter 302 14750 2012-03-07 DDMinh
Chapter 301 17621 2012-02-27 DDMinh
Chapter 300 18509 2012-02-22 DDMinh
Chapter 299 14124 2012-02-22 DDMinh
Chapter 298 13823 2012-02-20 DDMinh
Chapter 297 13505 2012-02-19 DDMinh
Chapter 296 13285 2012-02-19 DDMinh
Chapter 295 13097 2012-02-19 DDMinh
Chapter 294 12682 2012-02-19 DDMinh
Chapter 293 12351 2012-02-19 DDMinh
Chapter 292 12210 2012-02-19 DDMinh
Chapter 291 12232 2012-02-19 DDMinh
Chapter 290 12945 2012-02-19 DDMinh
Chapter 289 11731 2012-02-20 DDMinh
Chapter 288 15830 2012-01-24 DDMinh
Chapter 287 14950 2012-01-22 DDMinh
Chapter 286 15859 2012-01-19 DDMinh
Chapter 285 15188 2012-01-15 DDMinh
Chapter 284 15823 2012-01-13 DDMinh
Chapter 283 14961 2012-01-11 DDMinh
Chapter 282 15019 2012-01-09 DDMinh
Chapter 281 14119 2012-01-04 DDMinh
Chapter 280 15062 2012-01-04 DDMinh
Chapter 279 14206 2011-12-31 DDMinh
Chapter 278 13877 2011-12-30 DDMinh
Chapter 277 14066 2011-12-29 DDMinh
Chapter 276 13906 2011-12-28 DDMinh
Chapter 275 15067 2011-12-24 DDMinh
Chapter 274 15335 2011-12-21 DDMinh
Chapter 273 14429 2011-12-18 DDMinh
Chapter 272 13835 2011-12-18 DDMinh
Chapter 271 13597 2011-12-17 DDMinh
Chapter 270 14937 2011-12-17 DDMinh
Chapter 269 12948 2011-12-16 DDMinh
Chapter 268 12646 2011-12-16 DDMinh
Chapter 267 12594 2011-12-16 DDMinh
Chapter 266 12590 2011-12-16 DDMinh
Chapter 265 13069 2011-12-16 DDMinh
Chapter 264 12036 2011-12-16 DDMinh
Chapter 263 12625 2011-12-16 DDMinh
Chapter 262 13669 2011-12-13 Tatami_chan
Chapter 261 13771 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 260 14198 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 259 12230 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 258 12498 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 257 12796 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 256 12724 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 255 12771 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 254 12583 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 253 12807 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 252 13388 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 251 16015 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 250 15423 2011-12-10 Tatami_chan
Chapter 249 13805 2011-12-06 banmidou
Chapter 248 13785 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 247 13415 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 246 13474 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 245 14063 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 244 13191 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 243 13224 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 242 14616 2011-11-26 Tatami_chan
Chapter 241 13686 2011-11-26 Tatami_chan
Chapter 240 14752 2011-11-26 Tatami_chan
Chapter 239 12960 2011-11-26 Tatami_chan
Chapter 238 13616 2011-11-26 Tatami_chan
Chapter 237 15222 2011-11-14 † of †
Chapter 236 14269 2011-11-13 † of †
Chapter 235 14947 2011-11-08 † of †
Chapter 234 14300 2011-11-06 † of †
Chapter 233 14953 2011-11-03 † of †
Chapter 232 14285 2011-11-01 † of †
Chapter 231 14644 2011-10-31 † of †
Chapter 230 15827 2011-10-30 † of †
Chapter 229 14304 2011-10-30 † of †
Chapter 228 14472 2011-10-26 † of †
Chapter 227 14781 2011-10-24 † of †
Chapter 226 14627 2011-10-23 † of †
Chapter 225 15030 2011-10-21 † of †
Chapter 224 14805 2011-10-16 † of †
Chapter 223 14735 2011-10-16 † of †
Chapter 222 15053 2011-10-12 † of †
Chapter 221 14820 2011-10-10 † of †
Chapter 220 16290 2011-10-10 † of †
Chapter 219 15442 2011-10-07 † of †
Chapter 218 14785 2011-10-07 † of †
Chapter 217 14444 2011-10-07 † of †
Chapter 216 14815 2011-10-06 † of †
Chapter 215 15373 2011-10-04 banmidou
Chapter 214 15643 2011-10-02 banmidou
Chapter 213 15744 2011-10-02 banmidou
Chapter 212 14499 2011-09-30 † of †
Chapter 211 14168 2011-09-30 † of †
Chapter 210 15461 2011-09-30 † of †
Chapter 209 13792 2011-09-30 † of †
Chapter 208 14121 2011-09-30 † of †
Chapter 207 14085 2011-09-28 banmidou
Chapter 206 14286 2011-09-28 banmidou
Chapter 205 15047 2011-09-28 banmidou
Chapter 204 14434 2011-09-28 banmidou
Chapter 203 14674 2011-09-28 banmidou
Chapter 202 15143 2011-09-22 † of †
Chapter 201 14337 2011-09-22 † of †
Chapter 200 16544 2011-09-22 † of †
Chapter 199 12980 2011-09-22 † of †
Chapter 198 14200 2011-09-10 † of †
Chapter 197 13246 2011-09-10 † of †
Chapter 196 13373 2011-09-10 † of †
Chapter 195 14363 2011-09-10 † of †
Chapter 194 12755 2011-09-10 † of †
Chapter 193 12868 2011-09-10 † of †
Chapter 192 12797 2011-09-10 † of †
Chapter 191 13291 2011-09-10 † of †
Chapter 190 13973 2011-09-10 † of †
Chapter 189 13124 2011-09-10 † of †
Chapter 188 12841 2011-09-10 † of †
Chapter 187 13613 2011-09-10 † of †
Chapter 186 13230 2011-09-10 † of †
Chapter 185 13516 2011-09-10 † of †
Chapter 184 13104 2011-09-10 † of †
Chapter 183 13055 2011-09-10 † of †
Chapter 182 12674 2011-09-10 † of †
Chapter 181 12720 2011-09-10 † of †
Chapter 180 18576 2011-07-26 eikichi9x
Chapter 179 13924 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 178 13454 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 177 13388 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 176 13565 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 175 14126 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 174 13471 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 173 14428 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 172 14166 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 171 14277 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 170 15585 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 169 16129 2011-07-08 eikichi9x
Chapter 168 13971 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 167 13857 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 166 14061 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 165 14378 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 164 13784 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 163 13811 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 162 13349 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 161 13409 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 160 14560 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 159 13784 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 158 13224 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 157 13468 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 156 13569 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 155 14165 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 154 13405 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 153 12947 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 152 14818 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 151 13549 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 150 14840 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 149 13310 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 148 21041 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 147 18962 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 146 13502 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 145 13772 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 144 12900 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 143 13246 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 142 13619 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 141 13717 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 140 14697 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 139 13525 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 138 13410 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 137 13639 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 136 13306 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 135 14645 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 134 14359 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 133 13352 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 132 13246 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 131 13482 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 130 14587 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 129 12965 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 128 13022 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 127 13391 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 126 13177 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 125 13956 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 124 13170 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 123 13490 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 122 13450 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 121 13361 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 120 15082 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 119 13733 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 117 13579 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 116 13844 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 115 14301 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 114 13552 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 113 13628 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 112 14101 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 111 13519 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 110 14924 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 109 13737 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 108 13660 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 107 13392 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 106 13281 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 105 13794 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 104 13420 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 103 13207 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 102 13393 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 101 13879 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 100 15958 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 99 13515 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 98 14073 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 96 13671 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 95 13643 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 94 13074 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 93 13010 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 92 13316 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 91 13588 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 90 14593 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 89 13272 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 88 12888 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 87 13412 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 86 14450 2011-06-10 † of †
Chapter 85 14268 2011-06-06 DDMinh
Chapter 84 14140 2011-06-06 DDMinh
Chapter 83 13697 2011-06-06 DDMinh
Chapter 82 13982 2011-06-06 DDMinh
Chapter 81 14652 2011-06-06 DDMinh
Chapter 80 15037 2011-06-04 DDMinh
Chapter 79 14220 2011-06-04 DDMinh
Chapter 78 14769 2011-06-04 DDMinh
Chapter 77 14066 2011-06-04 DDMinh
Chapter 76 14206 2011-06-04 DDMinh
Chapter 75 14078 2011-06-04 DDMinh
Chapter 74 13917 2011-06-04 DDMinh
Chapter 73 14355 2011-06-04 DDMinh
Chapter 72 15079 2011-06-04 DDMinh
Chapter 71 14012 2011-05-28 banmidou
Chapter 70 17008 2011-05-07 banmidou
Chapter 69 14126 2011-05-07 banmidou
Chapter 68 14112 2011-05-07 banmidou
Chapter 67 14403 2011-05-07 banmidou
Chapter 66 14020 2011-05-07 banmidou
Chapter 65 14355 2011-05-07 banmidou
Chapter 64 14160 2011-05-07 banmidou
Chapter 63 13991 2011-05-07 banmidou
Chapter 62 20335 2011-05-07 banmidou
Chapter 61 12707 2011-05-07 banmidou
Chapter 60 14083 2011-05-07 banmidou
Chapter 59 11576 2011-05-07 banmidou
Chapter 58 11810 2011-05-07 banmidou
Chapter 57 12133 2011-05-07 banmidou
Chapter 56 12515 2011-05-07 banmidou
Chapter 55 16280 2012-11-12 Trà Xanh
Chapter 54 19142 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 53 14693 2011-05-07 banmidou
Chapter 52 14709 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 51 20072 2010-12-28 banmidou
Chapter 50 14657 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 49 15796 2010-12-21 banmidou
Chapter 48 15838 2010-12-03 banmidou
Chapter 47 18268 2010-12-01 phantom
Chapter 46 18673 2010-12-01 phantom
Chapter 45 18967 2010-11-27 banmidou
Chapter 44 17369 2010-11-26 jennifer
Chapter 43 16978 2010-11-21 banmidou
Chapter 42 17290 2010-11-19 banmidou
Chapter 41 17495 2010-11-19 banmidou
Chapter 40 19041 2010-11-18 keo.love.bong
Chapter 39 18471 2010-11-15 jennifer
Chapter 38 15771 2010-11-13 banmidou
Chapter 37 16871 2010-11-11 banmidou
Chapter 36 17951 2010-11-08 banmidou
Chapter 35 16855 2010-11-06 beam89
Chapter 34 20844 2011-11-03 beam89
Chapter 33 23086 2011-11-03 beam89
Chapter 32 17760 2010-11-06 beam89
Chapter 31 15434 2010-11-06 beam89
Chapter 30 20051 2010-11-02 beam89
Chapter 29 18313 2010-11-01 banmidou
Chapter 28 18237 2010-10-30 banmidou
Chapter 27 15020 2010-10-29 banmidou
Chapter 26 16807 2010-10-29 banmidou
Chapter 25 16628 2010-10-29 banmidou
Chapter 24 18911 2010-10-26 Tra Xanh
Chapter 23 20302 2010-10-25 banmidou
Chapter 21 18803 2010-10-22 Tra Xanh
Chapter 20 21553 2010-10-22 jennifer
Chapter 19 19081 2010-10-22 jennifer
Chapter 18 18657 2010-10-22 jennifer
Chapter 17 21426 2010-10-22 jennifer
Chapter 16 21682 2010-10-22 jennifer
Chapter 15 24886 2010-10-02
Chapter 14 22671 2011-06-06 banmidou
Chapter 13 24715 2011-06-06 banmidou
Chapter 12 23254 2011-05-24 banmidou
Chapter 11 27140 2010-08-24
Chapter 10 28021 2010-08-24
Chapter 9 25541 2012-09-13 Trà Xanh
Chapter 8 28891 2012-09-13 Trà Xanh
Chapter 7 34166 2010-08-22
Chapter 6 35672 2011-05-20 banmidou
Chapter 5 43925 2010-08-20
Chapter 4 47753 2010-08-18
Chapter 3 39603 2010-08-18
Chapter 2 41275 2010-08-18
Chapter 1 65452 2010-08-18
Facebook
MANGA24H Comment ( 37 )
COMMENT
Hiếu / 2013/09/23 13:48 PM
Guest
Thanks! truyện rất hay
ty / 2013/08/23 10:17 AM
Guest
cham qua
000 / 2013/08/12 17:35 PM
Guest
chỉ tại ko chịu học tiếng trung - giờ ra nông nổi này đây..
Gon / 2013/08/05 12:46 PM
Guest
Thach Hac Long truyen thy ra con` Tan Tac Long HO Mon thy hok ra
123 / 2013/07/09 09:43 AM
Guest
up nhanh nhanh di nhom dich
windy / 2013/06/29 22:29 PM
Guest
chap mới !!!!!!!!!
ki / 2013/06/29 20:23 PM
Guest
sao chưa có chap mới hả trời -_-
ducninhkctx090 / 2013/06/29 19:48 PM
Guest
kieu nay di thue truyen doc thui cho hoai 4 ngay ui ko ra noi 1 chap ma dang hap dan lai the nay hjx
me truyen / 2013/06/28 18:09 PM
Guest
đúng là hóng dài cổ thiệt, hix hix
Ki / 2013/06/27 22:16 PM
Guest
2 ngày rồi ko có chap mới :| hóng dài cả cổ
nolovedn123456 / 2013/06/25 09:27 AM
Member
lam nhanh nhanh chut di ban oi no lau Qua a`
123 / 2013/06/19 20:05 PM
Guest
fix lai chap 388->390 di thot loi roi kia
DuyDuc / 2013/06/10 21:39 PM
Guest
Nói thiệt là chuyện này hay nhưng mà dich châm quá bên tiếng chung đến hơn chap 600 r kìa
no name / 2013/05/25 10:46 AM
Guest
chap 408 loi~ rui kia thot, sap xep lon xon het !!!!!
baby / 2013/03/04 14:41 PM
Guest
hix mai moi co 1 chap truyen hay wa ma up lau thia thank nhiu nha 
Randy / 2013/02/01 17:21 PM
Guest
Nhìu chap ko coi đc quá add15>>>21 , 25 , 30,32 , 35mấy chap sau chưa coi nên chưa bíthy vọng add check dùm, tks
gió / 2013/01/29 16:41 PM
Guest
l&acirc;u quá nhóm dịch ơi&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
Yến Thanh / 2013/01/11 19:28 PM
Guest
bao h c&oacute; tiếp n&egrave;<br />
saodem1234 / 2012/12/31 13:07 PM
Guest
chờ m&atilde;i mới c&oacute;, h&iacute;c
jansilver / 2012/12/21 18:39 PM
Guest
hjc. lau qua cac ban nhi. Minh mong co chap moi qua<br />
guest / 2012/12/21 13:12 PM
Guest
c&aacute;c bạn ơi, scan truyện n&agrave;y đi
crazy fan / 2012/12/14 17:22 PM
Guest
lau có chap mới quá :((
dfgsd / 2012/10/19 15:55 PM
Guest
ai bik nguồn truyện tiếng trung kh&ocirc;ng chj c&aacute;i
vo danh / 2012/10/19 15:55 PM
Guest
ai bik đọc truyện nguồn tiếng trung ko zậy<br />
asdasd / 2012/10/13 01:57 AM
Guest
<br /><span class="quot">@Vo Danh</span>:Vo Than