m88

Tân Tác Long Hổ Môn

  • Tác giả : Hoàng Ngọc Lang
  • Thể loại : Action, Manhua, Adventure, Shounen, Fantasy
  • Nguồn : Comicvn
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-08-18
  • View :6879303

Đây là tác phẩm manhua lừng danh của hoàng ngọc lang được làm lại từ bộ manhua long hổ môn nổi đình đám suốt từ những năm 70 đã đưa tên tuổi hoàng ngọc lang đứng vững đến ngày nay. bộ truyện xoay quanh cuộc đời của vương tiểu long, vương tiểu hổ, thạch hăc long cùng long hổ võ quán.

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 619 2 2014-04-25 Tra Xanh
Chapter 618 8 2014-04-25 Tra Xanh
Chapter 617 1896 2014-04-22 Tra Xanh
Chapter 616 1832 2014-04-21 Tra Xanh
Chapter 615 1868 2014-04-20 Tra Xanh
Chapter 614 1890 2014-04-19 Tra Xanh
Chapter 613 2284 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 612 2278 2014-04-15 Tra Xanh
Chapter 611 2524 2014-04-13 Tra Xanh
Chapter 610: Song Long chiến Si Vưu 2460 2014-04-12 DDMinh
Chapter 609 2760 2014-04-08 Tra Xanh
Chapter 608 2398 2014-04-07 Tra Xanh
Chapter 607 2496 2014-04-07 Tra Xanh
Chapter 606 2254 2014-04-06 Tra Xanh
Chapter 605 2408 2014-04-05 DDMinh
Chapter 604 2532 2014-04-02 Tra Xanh
Chapter 603 2760 2014-04-02 Tra Xanh
Chapter 602 2368 2014-04-01 DDMinh
Chapter 601 2650 2014-04-01 Tra Xanh
Chapter 600: Đại báo phục 1992 2014-03-30 DDMinh
Chapter 599 2474 2014-03-29 Tra Xanh
Chapter 598 2892 2014-03-26 DDMinh
Chapter 597 2870 2014-03-24 Tra Xanh
Chapter 596 3250 2014-03-15 Tra Xanh
Chapter 595 2946 2014-03-15 Tra Xanh
Chapter 594 2648 2014-03-15 Tra Xanh
Chapter 593 3556 2014-03-11 Tra Xanh
Chapter 592 3502 2014-03-08 Tra Xanh
Chapter 591 3006 2014-03-07 Tra Xanh
Chapter 590 3122 2014-03-05 Tra Xanh
Chapter 589 4386 2014-03-04 Tra Xanh
Chapter 588 3148 2014-03-01 Tra Xanh
Chapter 587 3210 2014-02-28 Tra Xanh
Chapter 586 2946 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 585 3058 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 584 2680 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 583 2796 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 582 3058 2014-02-26 Tra Xanh
Chapter 581 2906 2014-02-25 DDMinh
Chapter 580 3302 2014-02-23 Tra Xanh
Chapter 579 2714 2014-02-23 Tra Xanh
Chapter 578 2716 2014-02-22 Tra Xanh
Chapter 577 3000 2014-02-21 DDMinh
Chapter 576 3096 2014-02-20 DDMinh
Chapter 575 3246 2014-02-18 Tra Xanh
Chapter 574 3334 2014-02-15 DDMinh
Chapter 573 3516 2014-02-13 Tra Xanh
Chapter 572 3322 2014-02-12 DDMinh
Chapter 571 2672 2014-02-12 DDMinh
Chapter 570 3566 2014-02-11 Tra Xanh
Chapter 569 3170 2014-02-10 Tra Xanh
Chapter 568 3280 2014-02-08 Tra Xanh
Chapter 567 3188 2014-02-08 Tra Xanh
Chapter 566 3484 2014-02-08 Tra Xanh
Chapter 565 4474 2014-02-02 DDMinh
Chapter 564 3614 2014-02-01 DDMinh
Chapter 563 3514 2014-02-01 DDMinh
Chapter 562 3678 2014-02-01 DDMinh
Chapter 561 3936 2014-02-01 Tra Xanh
Chapter 560 5042 2014-01-31 Tra Xanh
Chapter 559 3892 2014-01-31 Tra Xanh
Chapter 558 3334 2014-01-30 DDMinh
Chapter 557 3658 2014-01-30 DDMinh
Chapter 556 3574 2014-01-30 Tra Xanh
Chapter 555 3590 2014-01-29 DDMinh
Chapter 554 3558 2014-01-25 DDMinh
Chapter 553 3146 2014-01-25 DDMinh
Chapter 552 3276 2014-01-24 DDMinh
Chapter 551 3366 2014-01-23 DDMinh
Chapter 550 3410 2014-01-22 DDMinh
Chapter 549 3406 2014-01-21 Tra Xanh
Chapter 548 3616 2014-01-19 DDMinh
Chapter 547 3616 2014-01-18 DDMinh
Chapter 546 3116 2014-01-18 Tra Xanh
Chapter 545 3258 2014-01-17 Tra Xanh
Chapter 544 4328 2014-01-15 Tra Xanh
Chapter 543 4080 2014-01-11 Tra Xanh
Chapter 542 4916 2014-01-07 DDMinh
Chapter 541 4170 2014-01-07 Tra Xanh
Chapter 540 4136 2014-01-06 Tra Xanh
Chapter 539 4156 2014-01-03 Tra Xanh
Chapter 538 3990 2013-12-29 DDMinh
Chapter 537 4458 2013-12-27 Tra Xanh
Chapter 536 4474 2013-12-25 Tra Xanh
Chapter 535 5112 2013-12-18 Tra Xanh
Chapter 534 4872 2013-12-16 Tra Xanh
Chapter 533 4448 2013-12-15 Tra Xanh
Chapter 532 4638 2013-12-13 Tra Xanh
Chapter 531 4564 2013-12-11 Tra Xanh
Chapter 530 4964 2013-12-10 Tra Xanh
Chapter 529 4858 2013-12-05 Tra Xanh
Chapter 528 4298 2013-12-04 Tra Xanh
Chapter 527 4510 2013-12-04 Tra Xanh
Chapter 526 4936 2013-12-03 Tra Xanh
Chapter 525 4726 2013-11-30 Tra Xanh
Chapter 524 4338 2013-11-29 Tra Xanh
Chapter 523 4366 2013-11-28 Tra Xanh
Chapter 522 4508 2013-11-26 DDMinh
Chapter 521 4232 2013-11-25 Tra Xanh
Chapter 520 4670 2013-11-25 Tra Xanh
Chapter 519 4416 2013-11-24 DDMinh
Chapter 518 4658 2013-11-23 Tra Xanh
Chapter 517 4598 2013-11-21 Tra Xanh
Chapter 516 4626 2013-11-21 Tra Xanh
Chapter 515 4932 2013-11-20 Tra Xanh
Chapter 514 5178 2013-11-17 DDMinh
Chapter 513 4770 2013-11-17 Tra Xanh
Chapter 512 5214 2013-11-10 Tra Xanh
Chapter 511 4834 2013-11-09 Tra Xanh
Chapter 510 5042 2013-11-07 DDMinh
Chapter 509 4844 2013-11-05 Tra Xanh
Chapter 508 5274 2013-11-04 Congnamv3
Chapter 507 4800 2013-11-03 Congnamv3
Chapter 506 5356 2013-11-01 Tra Xanh
Chapter 505 5046 2013-10-31 Tra Xanh
Chapter 504 4712 2013-10-30 Tra Xanh
Chapter 503 4806 2013-10-30 Tra Xanh
Chapter 502 5202 2013-10-27 Tra Xanh
Chapter 501 5072 2013-10-26 Tra Xanh
Chapter 500 5674 2013-10-25 DDMinh
Chapter 499 5076 2013-10-24 Tra Xanh
Chapter 498 4974 2013-10-23 Tra Xanh
Chapter 497 5272 2013-10-22 Tra Xanh
Chapter 496 5118 2013-10-20 DDMinh
Chapter 495 5026 2013-10-20 DDMinh
Chapter 494 5066 2013-10-19 Congnamv3
Chapter 493 5596 2013-10-15 Congnamv3
Chapter 492 5398 2013-10-15 Tra Xanh
Chapter 491 5114 2013-10-14 Tra Xanh
Chapter 490 5658 2013-10-13 Congnamv3
Chapter 489 5046 2013-10-12 Congnamv3
Chapter 488 4830 2013-10-12 Tra Xanh
Chapter 487 4836 2013-10-11 Tra Xanh
Chapter 486 5286 2013-10-11 Tra Xanh
Chapter 485 5262 2013-10-10 Tra Xanh
Chapter 484 4714 2013-10-10 Congnamv3
Chapter 483 5854 2013-10-08 DDMinh
Chapter 482 5076 2013-10-07 Congnamv3
Chapter 481 5188 2013-10-07 Tra Xanh
Chapter 480 6144 2013-10-06 DDMinh
Chapter 479 5212 2013-10-05 DDMinh
Chapter 478 5544 2013-10-05 Tra Xanh
Chapter 477 5742 2013-10-04 DDMinh
Chapter 476 6164 2013-10-04 Tra Xanh
Chapter 475 5510 2013-10-03 DDMinh
Chapter 474 5346 2013-10-03 DDMinh
Chapter 473 4898 2013-10-03 Tra Xanh
Chapter 472 4778 2013-10-02 Tra Xanh
Chapter 471 5170 2013-10-02 Congnamv3
Chapter 470 5804 2013-09-30 Congnamv3
Chapter 469 5088 2013-09-29 Congnamv3
Chapter 468 5136 2013-09-29 Congnamv3
Chapter 467 5364 2013-09-28 DDMinh
Chapter 466 5094 2013-09-28 DDMinh
Chapter 465 5072 2013-09-28 DDMinh
Chapter 464 5402 2013-09-27 Tra Xanh
Chapter 463 5118 2013-09-26 Tra Xanh
Chapter 462 5310 2013-09-25 Tra Xanh
Chapter 461 5674 2013-09-24 DDMinh
Chapter 460 5622 2013-09-23 Tra Xanh
Chapter 459 5364 2013-09-23 Tra Xanh
Chapter 458 5426 2013-09-22 DDMinh
Chapter 457 5388 2013-09-22 DDMinh
Chapter 456 5746 2013-09-22 Tra Xanh
Chapter 455 5410 2013-09-21 Tra Xanh
Chapter 454 5328 2013-09-21 Tra Xanh
Chapter 453 5376 2013-09-20 Tra Xanh
Chapter 452 5238 2013-09-20 Tra Xanh
Chapter 451 5688 2013-09-19 Tra Xanh
Chapter 450 5618 2013-09-18 Tra Xanh
Chapter 449 5798 2013-09-18 Tra Xanh
Chapter 448 6206 2013-09-17 Tra Xanh
Chapter 447 5049 2013-09-16 Tra Xanh
Chapter 446 4929 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 445 4924 2013-09-07 Tra Xanh
Chapter 444 4946 2013-09-01 Tra Xanh
Chapter 443 4593 2013-08-29 Tra Xanh
Chapter 442 4793 2013-08-27 Tra Xanh
Chapter 441 4665 2013-08-25 Tra Xanh
Chapter 440 4969 2013-08-18 Tra Xanh
Chapter 439 4658 2013-08-13 Tra Xanh
Chapter 438 4831 2013-08-07 Tra Xanh
Chapter 437 5024 2013-08-05 Congnamv3
Chapter 436 4525 2013-08-01 Tra Xanh
Chapter 435 4420 2013-07-28 Congnamv3
Chapter 434 4177 2013-07-25 Tra Xanh
Chapter 433 4312 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 432 4175 2013-07-18 Tra Xanh
Chapter 431 4574 2013-07-15 Tra Xanh
Chapter 430 4638 2013-07-12 Congnamv3
Chapter 429 4113 2013-07-12 Congnamv3
Chapter 428 4734 2013-07-04 Tra Xanh
Chapter 427 4308 2013-07-03 Tra Xanh
Chapter 426 4407 2013-07-02 Tra Xanh
Chapter 425 4594 2013-06-30 Tra Xanh
Chapter 424 5213 2013-06-25 Tra Xanh
Chapter 423 5112 2013-06-22 Tra Xanh
Chapter 422 4702 2013-06-20 Tra Xanh
Chapter 421 4615 2013-06-18 Tra Xanh
Chapter 420 4693 2013-06-16 Tra Xanh
Chapter 419 4354 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 418 4498 2013-06-12 Tra Xanh
Chapter 417 4508 2013-06-10 Tra Xanh
Chapter 416 4337 2013-06-08 Tra Xanh
Chapter 415 4667 2013-06-06 Tra Xanh
Chapter 414 4606 2013-06-04 Tra Xanh
Chapter 413 4592 2013-06-02 Tra Xanh
Chapter 412 4354 2013-06-02 Tra Xanh
Chapter 411 4624 2013-05-30 Tra Xanh
Chapter 410 4823 2013-05-29 Tra Xanh
Chapter 409 4458 2013-05-27 Tra Xanh
Chapter 408 4747 2013-05-24 Tra Xanh
Chapter 407 4963 2013-05-22 Tra Xanh
Chapter 406 4395 2013-05-22 Tra Xanh
Chapter 405 4746 2013-05-21 Tra Xanh
Chapter 404 4543 2013-05-20 Tra Xanh
Chapter 403 4764 2013-05-19 Tra Xanh
Chapter 401-402 5412 2013-05-18 Tra Xanh
Chapter 400 5218 2013-05-16 Tra Xanh
Chapter 399 4341 2013-05-15 Tra Xanh
Chapter 398 4212 2013-05-13 Tra Xanh
Chapter 397 4283 2013-05-13 Tra Xanh
Chapter 396 4345 2013-05-12 Tra Xanh
Chapter 395 4523 2013-05-11 Tra Xanh
Chapter 394 4876 2013-05-10 Tra Xanh
Chapter 393 6069 2013-05-09 Tra Xanh
Chapter 392 9012 2013-05-07 Trà Xanh
Chapter 391 8183 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 390 12648 2013-04-12 Trà Xanh
Chapter 389 12157 2013-04-09 Trà Xanh
Chapter 388 11903 2013-04-08 Trà Xanh
Chapter 387 12955 2013-04-07 Trà Xanh
Chapter 386 16674 2013-03-11 DDMinh
Chapter 385 15865 2013-03-04 Trà Xanh
Chapter 384 23912 2013-01-30 Congnamv3
Chapter 383 15493 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 382 13894 2013-01-02 Congnamv3
Chapter 381 13471 2012-12-31 Congnamv3
Chapter 380 16913 2012-12-06 Congnamv3
Chapter 379 14414 2012-11-30 Trà Xanh
Chapter 378 13097 2012-11-28 Congnamv3
Chapter 377 12878 2012-11-26 Trà Xanh
Chapter 376 13550 2012-11-23 Trà Xanh
Chapter 375 13262 2012-11-21 Trà Xanh
Chapter 374 12749 2012-11-20 Trà Xanh
Chapter 373 13489 2012-11-16 Trà Xanh
Chapter 372 14418 2012-11-14 Congnamv3
Chapter 371 14891 2012-11-10 Trà Xanh
Chapter 370 14904 2012-11-09 Congnamv3
Chapter 369 13767 2012-11-06 Congnamv3
Chapter 368 13760 2012-11-03 Congnamv3
Chapter 367 13328 2012-11-02 Trà Xanh
Chapter 366 14088 2012-11-01 Trà Xanh
Chapter 365 14491 2012-10-31 Congnamv3
Chapter 364 13618 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 363 13043 2012-10-27 Trà Xanh
Chapter 362 12897 2012-10-19 Trà Xanh
Chapter 361 15987 2012-10-12 Congnamv3
Chapter 360 14831 2012-10-10 Congnamv3
Chapter 359 13609 2012-10-08 Trà Xanh
Chapter 358 13842 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 357 13819 2012-10-02 Congnamv3
Chapter 356 15187 2012-09-22 Trà Xanh
Chapter 355 13744 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 354 13886 2012-09-19 congnamv3
Chapter 353 13148 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 352 13671 2012-09-14 congnamv3
Chapter 351 13570 2012-09-13 Trà Xanh
Chapter 350 14357 2012-09-13 Trà Xanh
Chapter 349 13057 2012-09-11 Trà Xanh
Chapter 348 13987 2012-09-08 Trà Xanh
Chapter 347 12570 2012-09-06 congnamv3
Chapter 346 12685 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 345 13925 2012-09-01 congnamv3
Chapter 344 13161 2012-08-30 Trà Xanh
Chapter 343 12634 2012-08-29 Trà Xanh
Chapter 342 13349 2012-08-27 Trà Xanh
Chapter 341 12688 2012-08-26 Trà Xanh
Chapter 340 14199 2012-08-24 Trà Xanh
Chapter 339 13048 2012-08-22 Trà Xanh
Chapter 338 13872 2012-08-18 Trà Xanh
Chapter 337 13035 2012-08-16 Trà Xanh
Chapter 336 14423 2012-08-11 Trà Xanh
Chapter 335 13739 2012-08-10 SNSD
Chapter 334 14081 2012-08-06 Trà Xanh
Chapter 333 14164 2012-08-03 SNSD
Chapter 332 14087 2012-08-01 Trà Xanh
Chapter 331 14284 2012-07-22
Chapter 330 14391 2012-07-22
Chapter 329 13712 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 328 12140 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 327 12847 2012-07-13 Trà Xanh
Chapter 326 15835 2012-06-19 Trà Xanh
Chapter 325 15179 2012-06-12
Chapter 324 13692 2012-06-12
Chapter 323 15716 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 322 13812 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 321 13388 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 320 14176 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 319 12405 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 318 12661 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 317 12371 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 316 12273 2012-06-03 Trà Xanh
Chapter 315 12828 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 314 12386 2012-06-03 Trà Xanh
Chapter 313 11829 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 312 12227 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 311 13586 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 310 14546 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 309 11737 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 308 11790 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 307 13279 2012-06-04 Trà Xanh
Chapter 306 19238 2012-04-08 DDMinh
Chapter 305 17234 2012-03-26 DDMinh
Chapter 304 16740 2012-03-19 DDMinh
Chapter 303 16281 2012-03-10 DDMinh
Chapter 302 14794 2012-03-07 DDMinh
Chapter 301 17669 2012-02-27 DDMinh
Chapter 300 18569 2012-02-22 DDMinh
Chapter 299 14176 2012-02-22 DDMinh
Chapter 298 13867 2012-02-20 DDMinh
Chapter 297 13555 2012-02-19 DDMinh
Chapter 296 13337 2012-02-19 DDMinh
Chapter 295 13139 2012-02-19 DDMinh
Chapter 294 12728 2012-02-19 DDMinh
Chapter 293 12393 2012-02-19 DDMinh
Chapter 292 12258 2012-02-19 DDMinh
Chapter 291 12270 2012-02-19 DDMinh
Chapter 290 12983 2012-02-19 DDMinh
Chapter 289 11773 2012-02-20 DDMinh
Chapter 288 15860 2012-01-24 DDMinh
Chapter 287 14986 2012-01-22 DDMinh
Chapter 286 15899 2012-01-19 DDMinh
Chapter 285 15226 2012-01-15 DDMinh
Chapter 284 15859 2012-01-13 DDMinh
Chapter 283 15001 2012-01-11 DDMinh
Chapter 282 15063 2012-01-09 DDMinh
Chapter 281 14149 2012-01-04 DDMinh
Chapter 280 15096 2012-01-04 DDMinh
Chapter 279 14244 2011-12-31 DDMinh
Chapter 278 13915 2011-12-30 DDMinh
Chapter 277 14104 2011-12-29 DDMinh
Chapter 276 13952 2011-12-28 DDMinh
Chapter 275 15113 2011-12-24 DDMinh
Chapter 274 15375 2011-12-21 DDMinh
Chapter 273 14465 2011-12-18 DDMinh
Chapter 272 13873 2011-12-18 DDMinh
Chapter 271 13639 2011-12-17 DDMinh
Chapter 270 14985 2011-12-17 DDMinh
Chapter 269 12984 2011-12-16 DDMinh
Chapter 268 12682 2011-12-16 DDMinh
Chapter 267 12628 2011-12-16 DDMinh
Chapter 266 12626 2011-12-16 DDMinh
Chapter 265 13115 2011-12-16 DDMinh
Chapter 264 12068 2011-12-16 DDMinh
Chapter 263 12665 2011-12-16 DDMinh
Chapter 262 13705 2011-12-13 Tatami_chan
Chapter 261 13817 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 260 14252 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 259 12282 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 258 12542 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 257 12838 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 256 12764 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 255 12817 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 254 12615 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 253 12849 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 252 13426 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 251 16051 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 250 15471 2011-12-10 Tatami_chan
Chapter 249 13837 2011-12-06 banmidou
Chapter 248 13811 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 247 13441 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 246 13504 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 245 14095 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 244 13233 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 243 13266 2011-12-05 Tatami_chan
Chapter 242 14654 2011-11-26 Tatami_chan
Chapter 241 13728 2011-11-26 Tatami_chan
Chapter 240 14796 2011-11-26 Tatami_chan
Chapter 239 13000 2011-11-26 Tatami_chan
Chapter 238 13652 2011-11-26 Tatami_chan
Chapter 237 15260 2011-11-14 † of †
Chapter 236 14303 2011-11-13 † of †
Chapter 235 14979 2011-11-08 † of †
Chapter 234 14352 2011-11-06 † of †
Chapter 233 14991 2011-11-03 † of †
Chapter 232 14319 2011-11-01 † of †
Chapter 231 14678 2011-10-31 † of †
Chapter 230 15871 2011-10-30 † of †
Chapter 229 14348 2011-10-30 † of †
Chapter 228 14510 2011-10-26 † of †
Chapter 227 14825 2011-10-24 † of †
Chapter 226 14669 2011-10-23 † of †
Chapter 225 15072 2011-10-21 † of †
Chapter 224 14841 2011-10-16 † of †
Chapter 223 14773 2011-10-16 † of †
Chapter 222 15085 2011-10-12 † of †
Chapter 221 14852 2011-10-10 † of †
Chapter 220 16324 2011-10-10 † of †
Chapter 219 15468 2011-10-07 † of †
Chapter 218 14825 2011-10-07 † of †
Chapter 217 14470 2011-10-07 † of †
Chapter 216 14853 2011-10-06 † of †
Chapter 215 15407 2011-10-04 banmidou
Chapter 214 15675 2011-10-02 banmidou
Chapter 213 15768 2011-10-02 banmidou
Chapter 212 14525 2011-09-30 † of †
Chapter 211 14202 2011-09-30 † of †
Chapter 210 15503 2011-09-30 † of †
Chapter 209 13822 2011-09-30 † of †
Chapter 208 14147 2011-09-30 † of †
Chapter 207 14111 2011-09-28 banmidou
Chapter 206 14316 2011-09-28 banmidou
Chapter 205 15083 2011-09-28 banmidou
Chapter 204 14468 2011-09-28 banmidou
Chapter 203 14710 2011-09-28 banmidou
Chapter 202 15173 2011-09-22 † of †
Chapter 201 14361 2011-09-22 † of †
Chapter 200 16582 2011-09-22 † of †
Chapter 199 13016 2011-09-22 † of †
Chapter 198 14232 2011-09-10 † of †
Chapter 197 13276 2011-09-10 † of †
Chapter 196 13407 2011-09-10 † of †
Chapter 195 14403 2011-09-10 † of †
Chapter 194 12789 2011-09-10 † of †
Chapter 193 12898 2011-09-10 † of †
Chapter 192 12825 2011-09-10 † of †
Chapter 191 13329 2011-09-10 † of †
Chapter 190 14013 2011-09-10 † of †
Chapter 189 13156 2011-09-10 † of †
Chapter 188 12879 2011-09-10 † of †
Chapter 187 13659 2011-09-10 † of †
Chapter 186 13266 2011-09-10 † of †
Chapter 185 13554 2011-09-10 † of †
Chapter 184 13136 2011-09-10 † of †
Chapter 183 13087 2011-09-10 † of †
Chapter 182 12704 2011-09-10 † of †
Chapter 181 12758 2011-09-10 † of †
Chapter 180 18610 2011-07-26 eikichi9x
Chapter 179 13960 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 178 13492 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 177 13422 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 176 13589 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 175 14154 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 174 13499 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 173 14462 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 172 14204 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 171 14307 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 170 15617 2011-07-23 eikichi9x
Chapter 169 16155 2011-07-08 eikichi9x
Chapter 168 13995 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 167 13885 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 166 14085 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 165 14408 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 164 13814 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 163 13843 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 162 13373 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 161 13435 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 160 14590 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 159 13808 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 158 13248 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 157 13494 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 156 13603 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 155 14211 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 154 13439 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 153 12983 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 152 14856 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 151 13587 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 150 14880 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 149 13340 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 148 21075 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 147 19006 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 146 13536 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 145 13810 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 144 12930 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 143 13278 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 142 13657 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 141 13747 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 140 14735 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 139 13561 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 138 13442 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 137 13673 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 136 13334 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 135 14675 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 134 14391 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 133 13382 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 132 13270 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 131 13514 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 130 14611 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 129 12989 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 128 13044 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 127 13411 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 126 13199 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 125 13988 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 124 13192 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 123 13512 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 122 13478 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 121 13387 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 120 15116 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 119 13777 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 117 13613 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 116 13878 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 115 14337 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 114 13580 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 113 13656 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 112 14129 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 111 13555 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 110 14958 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 109 13757 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 108 13686 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 107 13416 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 106 13303 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 105 13818 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 104 13444 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 103 13227 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 102 13417 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 101 13907 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 100 15996 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 99 13551 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 98 14101 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 96 13693 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 95 13675 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 94 13098 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 93 13034 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 92 13338 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 91 13606 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 90 14623 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 89 13298 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 88 12912 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 87 13438 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 86 14474 2011-06-10 † of †
Chapter 85 14298 2011-06-06 DDMinh
Chapter 84 14176 2011-06-06 DDMinh
Chapter 83 13725 2011-06-06 DDMinh
Chapter 82 14012 2011-06-06 DDMinh
Chapter 81 14688 2011-06-06 DDMinh
Chapter 80 15085 2011-06-04 DDMinh
Chapter 79 14258 2011-06-04 DDMinh
Chapter 78 14807 2011-06-04 DDMinh
Chapter 77 14108 2011-06-04 DDMinh
Chapter 76 14234 2011-06-04 DDMinh
Chapter 75 14114 2011-06-04 DDMinh
Chapter 74 13947 2011-06-04 DDMinh
Chapter 73 14395 2011-06-04 DDMinh
Chapter 72 15115 2011-06-04 DDMinh
Chapter 71 14044 2011-05-28 banmidou
Chapter 70 17072 2011-05-07 banmidou
Chapter 69 14164 2011-05-07 banmidou
Chapter 68 14148 2011-05-07 banmidou
Chapter 67 14433 2011-05-07 banmidou
Chapter 66 14058 2011-05-07 banmidou
Chapter 65 14383 2011-05-07 banmidou
Chapter 64 14200 2011-05-07 banmidou
Chapter 63 14021 2011-05-07 banmidou
Chapter 62 20367 2011-05-07 banmidou
Chapter 61 12731 2011-05-07 banmidou
Chapter 60 14109 2011-05-07 banmidou
Chapter 59 11598 2011-05-07 banmidou
Chapter 58 11836 2011-05-07 banmidou
Chapter 57 12155 2011-05-07 banmidou
Chapter 56 12537 2011-05-07 banmidou
Chapter 55 16300 2012-11-12 Trà Xanh
Chapter 54 19178 2012-09-20 Trà Xanh
Chapter 53 14725 2011-05-07 banmidou
Chapter 52 14733 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 51 20098 2010-12-28 banmidou
Chapter 50 14683 2011-07-07 eikichi9x
Chapter 49 15816 2010-12-21 banmidou
Chapter 48 15864 2010-12-03 banmidou
Chapter 47 18298 2010-12-01 phantom
Chapter 46 18703 2010-12-01 phantom
Chapter 45 18989 2010-11-27 banmidou
Chapter 44 17399 2010-11-26 jennifer
Chapter 43 17004 2010-11-21 banmidou
Chapter 42 17316 2010-11-19 banmidou
Chapter 41 17527 2010-11-19 banmidou
Chapter 40 19067 2010-11-18 keo.love.bong
Chapter 39 18509 2010-11-15 jennifer
Chapter 38 15799 2010-11-13 banmidou
Chapter 37 16897 2010-11-11 banmidou
Chapter 36 17981 2010-11-08 banmidou
Chapter 35 16897 2010-11-06 beam89
Chapter 34 20882 2011-11-03 beam89
Chapter 33 23128 2011-11-03 beam89
Chapter 32 17794 2010-11-06 beam89
Chapter 31 15464 2010-11-06 beam89
Chapter 30 20077 2010-11-02 beam89
Chapter 29 18347 2010-11-01 banmidou
Chapter 28 18267 2010-10-30 banmidou
Chapter 27 15050 2010-10-29 banmidou
Chapter 26 16837 2010-10-29 banmidou
Chapter 25 16664 2010-10-29 banmidou
Chapter 24 18941 2010-10-26 Tra Xanh
Chapter 23 20336 2010-10-25 banmidou
Chapter 21 18835 2010-10-22 Tra Xanh
Chapter 20 21585 2010-10-22 jennifer
Chapter 19 19111 2010-10-22 jennifer
Chapter 18 18697 2010-10-22 jennifer
Chapter 17 21466 2010-10-22 jennifer
Chapter 16 21726 2010-10-22 jennifer
Chapter 15 24940 2010-10-02
Chapter 14 22725 2011-06-06 banmidou
Chapter 13 24761 2011-06-06 banmidou
Chapter 12 23304 2011-05-24 banmidou
Chapter 11 27194 2010-08-24
Chapter 10 28079 2010-08-24
Chapter 9 25603 2012-09-13 Trà Xanh
Chapter 8 28943 2012-09-13 Trà Xanh
Chapter 7 34228 2010-08-22
Chapter 6 35744 2011-05-20 banmidou
Chapter 5 44009 2010-08-20
Chapter 4 47843 2010-08-18
Chapter 3 39721 2010-08-18
Chapter 2 41383 2010-08-18
Chapter 1 65638 2010-08-18
Facebook
MANGA24H Comment ( 37 )
COMMENT
Hiếu / 2013/09/23 13:48 PM
Guest
Thanks! truyện rất hay
ty / 2013/08/23 10:17 AM
Guest
cham qua
000 / 2013/08/12 17:35 PM
Guest
chỉ tại ko chịu học tiếng trung - giờ ra nông nổi này đây..
Gon / 2013/08/05 12:46 PM
Guest
Thach Hac Long truyen thy ra con` Tan Tac Long HO Mon thy hok ra
123 / 2013/07/09 09:43 AM
Guest
up nhanh nhanh di nhom dich
windy / 2013/06/29 22:29 PM
Guest
chap mới !!!!!!!!!
ki / 2013/06/29 20:23 PM
Guest
sao chưa có chap mới hả trời -_-
ducninhkctx090 / 2013/06/29 19:48 PM
Guest
kieu nay di thue truyen doc thui cho hoai 4 ngay ui ko ra noi 1 chap ma dang hap dan lai the nay hjx
me truyen / 2013/06/28 18:09 PM
Guest
đúng là hóng dài cổ thiệt, hix hix
Ki / 2013/06/27 22:16 PM
Guest
2 ngày rồi ko có chap mới :| hóng dài cả cổ
nolovedn123456 / 2013/06/25 09:27 AM
Member
lam nhanh nhanh chut di ban oi no lau Qua a`
123 / 2013/06/19 20:05 PM
Guest
fix lai chap 388->390 di thot loi roi kia
DuyDuc / 2013/06/10 21:39 PM
Guest
Nói thiệt là chuyện này hay nhưng mà dich châm quá bên tiếng chung đến hơn chap 600 r kìa
no name / 2013/05/25 10:46 AM
Guest
chap 408 loi~ rui kia thot, sap xep lon xon het !!!!!
baby / 2013/03/04 14:41 PM
Guest
hix mai moi co 1 chap truyen hay wa ma up lau thia thank nhiu nha 
Randy / 2013/02/01 17:21 PM
Guest
Nhìu chap ko coi đc quá add15>>>21 , 25 , 30,32 , 35mấy chap sau chưa coi nên chưa bíthy vọng add check dùm, tks
gió / 2013/01/29 16:41 PM
Guest
l&acirc;u quá nhóm dịch ơi&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" />
Yến Thanh / 2013/01/11 19:28 PM
Guest
bao h c&oacute; tiếp n&egrave;<br />
saodem1234 / 2012/12/31 13:07 PM
Guest
chờ m&atilde;i mới c&oacute;, h&iacute;c
jansilver / 2012/12/21 18:39 PM
Guest
hjc. lau qua cac ban nhi. Minh mong co chap moi qua<br />
guest / 2012/12/21 13:12 PM
Guest
c&aacute;c bạn ơi, scan truyện n&agrave;y đi
crazy fan / 2012/12/14 17:22 PM
Guest
lau có chap mới quá :((
dfgsd / 2012/10/19 15:55 PM
Guest
ai bik nguồn truyện tiếng trung kh&ocirc;ng chj c&aacute;i
vo danh / 2012/10/19 15:55 PM
Guest
ai bik đọc truyện nguồn tiếng trung ko zậy<br />
asdasd / 2012/10/13 01:57 AM
Guest
<br /><span class="quot">@Vo Danh</span>:Vo Than