m88

Võ Thần Phượng Hoàng

  • Tác giả : Ôn Nhật Lương
  • Thể loại : Action, Adventure, Drama, Manhua, Martial Arts, Sci-fi, Supernatural
  • Nguồn : Comicvn
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2012-03-31
  • View :782020


 

Đây là thời đại sau thời đại của Bạch Võ Nam (Võ Thần 300) 200 ngàn năm sau. Ở thời đại này, sức mạnh võ thần vẫn còn nhưng không mạnh như trước nữa. Câu chuyện xoay quanh chàng trai tên Phi Lịch, trong hành trình đi tìm kí ức. Nhưng đằng sau kí ức đó lại là 1 âm mưu to lớn! Tất cả diễn biến sau này đều phức tạp và gay cấn!

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 138 - End 9986 2012-04-02 DDMinh
Chapter 137 6962 2012-04-01 acquy588
Chapter 136 6134 2012-04-01 acquy588
Chapter 135 5777 2012-04-01 acquy588
Chapter 134 5460 2012-04-01 acquy588
Chapter 133 5549 2012-04-01 acquy588
Chapter 132 5525 2012-04-01 acquy588
Chapter 131 5237 2012-04-01 acquy588
Chapter 130 5538 2012-04-01 acquy588
Chapter 129 5060 2012-04-01 acquy588
Chapter 128 5140 2012-04-01 acquy588
Chapter 127 5134 2012-04-01 acquy588
Chapter 126 5098 2012-04-01 acquy588
Chapter 125 5261 2012-04-01 acquy588
Chapter 124 4927 2012-04-01 acquy588
Chapter 123 4801 2012-04-01 acquy588
Chapter 122 5096 2012-04-01 acquy588
Chapter 121 4927 2012-04-01 acquy588
Chapter 120 5372 2012-04-01 acquy588
Chapter 119 4855 2012-04-01 acquy588
Chapter 118 4940 2012-04-01 acquy588
Chapter 117 4935 2012-04-01 acquy588
Chapter 116 5120 2012-04-01 acquy588
Chapter 115 5221 2012-04-01 acquy588
Chapter 114 5028 2012-04-01 acquy588
Chapter 113 5376 2012-04-01 acquy588
Chapter 112 4908 2012-04-01 acquy588
Chapter 111 5213 2012-04-01 acquy588
Chapter 110 5466 2012-04-01 acquy588
Chapter 109 5234 2012-04-01 acquy588
Chapter 108 4909 2012-04-01 acquy588
Chapter 107 5062 2012-04-01 acquy588
Chapter 106 5026 2012-04-01 acquy588
Chapter 105 4984 2012-04-01 acquy588
Chapter 104 5062 2012-04-01 acquy588
Chapter 103 5103 2012-04-01 acquy588
Chapter 102 4935 2012-04-01 acquy588
Chapter 101 5325 2012-04-01 acquy588
Chapter 100 5585 2012-04-01 acquy588
Chapter 99 4605 2012-04-01 acquy588
Chapter 98 4757 2012-04-01 acquy588
Chapter 97 4644 2012-04-01 acquy588
Chapter 96 4632 2012-04-01 acquy588
Chapter 95 4890 2012-04-01 acquy588
Chapter 94 4531 2012-04-01 acquy588
Chapter 93 4751 2012-04-01 acquy588
Chapter 92 4685 2012-04-01 acquy588
Chapter 91 4657 2012-04-01 acquy588
Chapter 90 5068 2012-04-01 acquy588
Chapter 89 4572 2012-04-01 acquy588
Chapter 88 4754 2012-04-01 acquy588
Chapter 87 4728 2012-04-01 acquy588
Chapter 86 5079 2012-04-01 acquy588
Chapter 85 5238 2012-04-01 acquy588
Chapter 84 5021 2012-04-01 acquy588
Chapter 83 4968 2012-04-01 acquy588
Chapter 82 4907 2012-04-01 acquy588
Chapter 81 4938 2012-04-01 acquy588
Chapter 80 5317 2012-04-01 acquy588
Chapter 79 4936 2012-04-01 acquy588
Chapter 78 4974 2012-04-01 acquy588
Chapter 77 5048 2012-04-01 acquy588
Chapter 76 5075 2012-04-01 acquy588
Chapter 75 5166 2012-04-01 acquy588
Chapter 74 5061 2012-04-01 acquy588
Chapter 73 4972 2012-04-01 acquy588
Chapter 72 5048 2012-04-01 acquy588
Chapter 71 5248 2012-04-01 acquy588
Chapter 70 5682 2012-04-01 acquy588
Chapter 69 4934 2012-04-01 acquy588
Chapter 68 5142 2012-04-01 acquy588
Chapter 67 5190 2012-04-01 acquy588
Chapter 66 5253 2012-04-01 acquy588
Chapter 65 5127 2012-04-01 acquy588
Chapter 64 5097 2012-04-01 acquy588
Chapter 63 4988 2012-04-01 acquy588
Chapter 62 5095 2012-04-01 acquy588
Chapter 61 5577 2012-04-01 acquy588
Chapter 60 5812 2012-04-01 acquy588
Chapter 59 5429 2012-04-01 acquy588
Chapter 58 5612 2012-04-01 acquy588
Chapter 57 5711 2012-04-01 acquy588
Chapter 56 5390 2012-04-01 acquy588
Chapter 55 6186 2012-04-01 acquy588
Chapter 54 7452 2012-04-01 acquy588
Chapter 53 5653 2012-04-01 acquy588
Chapter 52 5668 2012-04-01 acquy588
Chapter 51 5744 2012-04-01 acquy588
Chapter 50 5750 2012-03-31 acquy588
Chapter 49 5247 2012-03-31 acquy588
Chapter 48 5467 2012-03-31 acquy588
Chapter 47 5362 2012-03-31 acquy588
Chapter 46 5557 2012-03-31 acquy588
Chapter 45 5730 2012-03-31 acquy588
Chapter 44 5454 2012-03-31 acquy588
Chapter 43 5631 2012-03-31 acquy588
Chapter 42 5854 2012-03-31 acquy588
Chapter 41 5777 2012-03-31 acquy588
Chapter 40 6167 2012-03-31 acquy588
Chapter 39 5629 2012-03-31 acquy588
Chapter 38 5680 2012-03-31 acquy588
Chapter 37 5671 2012-03-31 acquy588
Chapter 36 5949 2012-03-31 acquy588
Chapter 35 6190 2012-03-31 acquy588
Chapter 34 6020 2012-03-31 acquy588
Chapter 33 6863 2012-03-31 acquy588
Chapter 32 6512 2012-04-01 acquy588
Chapter 31 6830 2012-03-31 acquy588
Chapter 30 7303 2012-03-31 acquy588
Chapter 29 6870 2012-03-31 acquy588
Chapter 28 7323 2012-03-31 acquy588
Chapter 27 6222 2012-03-31 acquy588
Chapter 26 6193 2012-03-31 acquy588
Chapter 25 6559 2012-03-31 acquy588
Chapter 24 5946 2012-03-31 acquy588
Chapter 23 6250 2012-03-31 acquy588
Chapter 22 6111 2012-03-31 acquy588
Chapter 21 6151 2012-03-31 acquy588
Chapter 20 6373 2012-03-31 acquy588
Chapter 19 6134 2012-03-31 acquy588
Chapter 18 6987 2012-03-31 acquy588
Chapter 17 5837 2012-03-31 acquy588
Chapter 16 6071 2012-03-31 acquy588
Chapter 15 6481 2012-03-31 acquy588
Chapter 14 6541 2012-03-31 acquy588
Chapter 13 6566 2012-03-31 acquy588
Chapter 12 6646 2012-03-31 acquy588
Chapter 11 6781 2012-03-31 acquy588
Chapter 10 6983 2012-03-31 acquy588
Chapter 9 6416 2012-03-31 acquy588
Chapter 8 6510 2012-03-31 acquy588
Chapter 7 6607 2012-03-31 acquy588
Chapter 6 6572 2012-03-31 acquy588
Chapter 5 6924 2012-03-31 acquy588
Chapter 4 6833 2012-03-31 acquy588
Chapter 3 7316 2012-03-31 acquy588
Chapter 2 8080 2012-03-31 acquy588
Chapter 1 10813 2012-03-31 acquy588
Facebook
MANGA24H Comment ( 4 )
COMMENT
Giang / 2013/07/31 18:04 PM
Guest
sao từ chạp 54 trở đy đọc ko đc Admin ơi fix giùm mình cái
Bach Vo Nam / 2013/02/11 13:29 PM
Guest
ban oi tu chap 54 cua VTPH sao ko doc dc nua vay kiem tra laj dj nao dang doc hay
/ 2012/03/31 22:02 PM
Guest
Bạn ơi cho link down từng vol lu&ocirc;n đi ~.~<br />
Teddy / 2012/03/31 17:09 PM
Member
<span style="color: #3366ff;">K&ecirc;́t ph&acirc;̀n này nh&acirc;́t trong các B&ocirc;̣ &nbsp;Võ Th&acirc;̀n&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" /></span>