m88

Thiên Long Bát Bộ

  • Tác giả : Kim Dung, Khưu Phúc Long
  • Thể loại : Action, Adventure, Fantasy, Manhua, Martial Arts, Shounen
  • Nguồn : Comicvn.net
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2011-03-30
  • View :959097

Comicvn.net

 
 Một tuyệt tác của Kim lão tiên sinh, được Khưu Phúc Long thể hiện qua hình ảnh, bản dịch hoàn toàn mới của Kiết Tường tiên sinh, các anh em ủng hộ nhiệt tình nào

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 100 Full 3822 2014-03-08 Tra Xanh
Chapter 99 2982 2014-03-06 Tra Xanh
Chapter 98 3878 2014-03-01 Tra Xanh
Chapter 97 3384 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 96 3088 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 95 3246 2014-02-27 Tra Xanh
Chapter 94 3720 2014-02-25 Tra Xanh
Chapter 93 3506 2014-02-24 Tra Xanh
Chapter 92 3394 2014-02-24 Tra Xanh
Chapter 91 3468 2014-02-24 Tra Xanh
Chapter 90 3976 2014-02-24 Tra Xanh
Chapter 89 3448 2014-02-23 Tra Xanh
Chapter 88 3032 2014-02-22 Tra Xanh
Chapter 87 2858 2014-02-22 Tra Xanh
Chapter 86 4012 2014-02-20 Tra Xanh
Chapter 85 3766 2014-02-20 DDMinh
Chapter 84 2874 2014-02-19 DDMinh
Chapter 83 3100 2014-02-19 Tra Xanh
Chapter 82 3188 2014-02-19 Tra Xanh
Chapter 81 4160 2014-02-18 Tra Xanh
Chapter 80 4242 2014-02-17 Tra Xanh
Chapter 79 4438 2014-02-17 Tra Xanh
Chapter 78 3910 2014-02-11 Tra Xanh
Chapter 77 3998 2014-02-11 Tra Xanh
Chapter 76 4226 2014-02-06 Tra Xanh
Chapter 75 4566 2014-02-02 DDMinh
Chapter 74 5042 2014-02-02 DDMinh
Chapter 73 5584 2014-01-31 Tra Xanh
Chapter 72 5256 2014-01-14 Tra Xanh
Chapter 71 5044 2014-01-12 Tra Xanh
Chapter 70 5600 2014-01-12 Tra Xanh
Chapter 69 4864 2014-01-05 Tra Xanh
Chapter 68 5478 2014-01-03 Tra Xanh
Chapter 67 6000 2013-12-20 Tra Xanh
Chapter 66 6190 2013-12-15 Tra Xanh
Chapter 65 6178 2013-12-14 Tra Xanh
Chapter 64 5482 2013-12-11 Tra Xanh
Chapter 63 6060 2013-11-14 Tra Xanh
Chapter 62 5960 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 61 5194 2013-09-04 Tra Xanh
Chapter 60 5017 2013-09-03 Tra Xanh
Chapter 59 4399 2013-09-03 Tra Xanh
Chapter 58 5063 2013-08-10 Tra Xanh
Chapter 57 5307 2013-07-31 Congnamv3
Chapter 56 5449 2013-07-02 Tra Xanh
Chapter 55 5172 2013-07-01 Tra Xanh
Chapter 54 5396 2013-06-19 Tra Xanh
Chapter 53 5021 2013-06-17 Tra Xanh
Chapter 52 5139 2013-06-13 Tra Xanh
Chapter 51 5454 2013-06-07 Tra Xanh
Chapter 50 5743 2013-06-06 Tra Xanh
Chapter 49 4921 2013-06-05 Tra Xanh
Chapter 48 5180 2013-06-03 Tra Xanh
Chapter 47 4591 2013-06-01 Tra Xanh
Chapter 46 5160 2013-05-30 Tra Xanh
Chapter 45 5486 2013-05-29 Tra Xanh
Chapter 44 5273 2013-05-24 Tra Xanh
Chapter 43 5528 2013-05-18 Tra Xanh
Chapter 42 5515 2013-05-14 Tra Xanh
Chapter 41 6051 2013-05-10 Tra Xanh
Chapter 40 9538 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 39 9427 2013-05-01 Trà Xanh
Chapter 38 12291 2013-04-28 Trà Xanh
Chapter 37 15297 2012-08-11 SNSD
Chapter 36 15447 2012-06-05 vienphuc200690
Chapter 35 14372 2012-06-05 vienphuc200690
Chapter 34 18959 2012-01-30 DDMinh
Chapter 33 14976 2011-12-11 † of †
Chapter 32 14011 2011-12-11 † of †
Chapter 31 14496 2011-12-03 † of †
Chapter 30 15846 2011-12-03 † of †
Chapter 29 13176 2011-12-03 † of †
Chapter 28 13315 2011-12-03 † of †
Chapter 27 13354 2011-12-03 † of †
Chapter 26 13631 2011-12-03 † of †
Chapter 25 13953 2011-12-03 † of †
Chapter 24 13690 2011-12-03 † of †
Chapter 23 14002 2011-12-03 † of †
Chapter 22 14340 2011-12-03 † of †
Chapter 21 13972 2011-12-03 † of †
Chapter 20 15927 2011-12-03 † of †
Chapter 19 14075 2011-12-03 † of †
Chapter 18 15354 2011-12-03 † of †
Chapter 17 14687 2011-12-02 † of †
Chapter 16 14703 2011-12-02 † of †
Chapter 15 15479 2011-12-02 † of †
Chapter 14 15083 2011-12-02 † of †
Chapter 13 16222 2011-12-02 † of †
Chapter 12 17465 2011-12-02 † of †
Chapter 11 16743 2011-12-02 † of †
Chapter 10 18182 2011-12-02 † of †
Chapter 9 16293 2011-12-02 † of †
Chapter 8 17833 2011-12-02 † of †
Chapter 7 18057 2011-12-02 † of †
Chapter 6 18294 2011-12-02 † of †
Chapter 5 18972 2011-12-02 † of †
Chapter 4 19751 2011-12-02 † of †
Chapter 3 20367 2011-12-02 † of †
Chapter 2 22024 2011-12-02 † of †
Chapter 1 34798 2011-12-02 † of †
Chapter 0 43618 2011-12-02 † of †
Facebook
MANGA24H Comment ( 16 )
COMMENT
nolovedn123456 / 2013/07/31 10:46 AM
Member
chan bo me coi dc 1 khuc la cai lai khuc dau vl the
lymam119 / 2013/06/08 09:04 AM
Member
cám ơn bạn Trà Xanh đã nhiệt tình post tiếp truyện..truyện hay lắm ^^
chcchienthan / 2013/05/25 09:09 AM
Member
chap 42 die rồi
vanlatao09 / 2013/04/28 08:27 AM
Member
6 tháng rồi mới 1 chap {#}
dhubert / 2013/01/09 21:28 PM
Guest
up tiep di, đang hay mak
tungkute / 2012/09/16 15:13 PM
Guest
sao mai chua co chap moi nua,gian lam rui nha,nhom dich ko mau dich la afk het do<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />
TUNGKUTE / 2012/08/11 19:33 PM
Guest
thanks nh&oacute;m dịch,mong nh&oacute;m dịch c&oacute; thể tiếp tục l&agrave;m việc,truyện hay qu&aacute; <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />
tungkute / 2012/08/11 17:56 PM
Guest
anh em thanks nhiệt t&igrave;nh xem coi chủ thớt co post nua ko<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/7.gif" alt="{#}" border="0" />
tungkute / 2012/08/06 14:11 PM
Guest
post nhanh l&ecirc;n nh&oacute;m dịch ơi,truyện hay qu&aacute;,m&igrave;nh đợi hơn 1 th&aacute;ng m&agrave; chưa c&oacute; chap mới nữu<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
/ 2012/08/01 11:30 AM
Guest
Ng&agrave;y n&agrave;o cũng xem ra chap mới chưa m&agrave; m&atilde;i chưa ra. :-(
Mai kha Hieu / 2012/07/27 19:05 PM
Guest
mai chua ra chap moi zay? doi lau qua<br />
TOM / 2012/05/06 12:10 PM
Guest
sao chua co chap tiep theo nhi? huhu
anh sai / 2012/03/26 17:57 PM
Guest
ơ kh&ocirc;ng ai thực nhiện PJ n&agrave;y nữa sao!<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/20.gif" alt="{#}" border="0" />!mong chờ c&oacute; ai tiếp tục thực hiện&nbsp;để ae&nbsp;đỡ ghiền!<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
MD / 2012/01/31 17:33 PM
Guest
truyện vẽ mấy em xấu qu&aacute;
Don Rainbow / 2011/12/11 20:21 PM
Guest
mong đọc mỗi ng&agrave;y. thank nhiều.
risket6617 / 2011/12/02 22:45 PM
Member
<div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 8px;">sao &ocirc;ng Khưu Ph&uacute;c Long n&agrave;y &ocirc;m lắm bộ manhua thế nhỉ&nbsp;<img style="border-style: initial; border-color: initial;" title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/35.gif" alt="{#}" border="0" />, btw thanks uploader and translator&nbsp;<img style="border-style: initial; border-color: initial;" title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" /></div>