m88

Shana oh Yoshitsune - Thiếu Niên Vương II

  • Tác giả : SAWADA Hirofumi
  • Thể loại : Action, Comedy, Drama, Historical, Martial Arts, Shounen
  • Nguồn : Comicvn.net
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2011-08-29
  • View :1263471

Nối tiếp chuyến phiêu lưu của Hyouta - Yoshitsune (phần 1), phần 2 này là cuộc chiến của gia tộc Minamoto mà Yoshitsune tham gia!

Sau khi trở thành minamoto no yoshitsune, cậu đã giải quyết nhiều chuyện khó khăn cho mutsu, từng bước có được sự tin tưởng của mọi người, những năm tháng bình yên trôi đi, hyouta đã đến mutsu được sáu năm (năm 1190 thời jishou). Và rồi tại hiraizumi, một mật sứ quyết định vận mệnh của hyouta đã đến.LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 59.2 1992 2014-04-24 DDMinh
Chapter 59.1 2528 2014-04-23 DDMinh
Chapter 58.2 3192 2014-04-22 Tra Xanh
Chapter 58.1 3288 2014-04-21 DDMinh
Chapter 57.2 3418 2014-04-20 DDMinh
Chapter 57.1 3574 2014-04-19 DDMinh24h
Chapter 56.2 3648 2014-04-18 Tra Xanh
Chapter 56.1 3812 2014-04-17 Tra Xanh
Chapter 55 4530 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 54 5016 2014-04-13 DDMinh
Chapter 53 5710 2014-04-10 Tra Xanh
Chapter 52 5216 2014-04-08 Tra Xanh
Chapter 51 4996 2014-04-07 Tra Xanh
Chapter 50 5076 2014-04-06 Tra Xanh
Chapter 49 5316 2014-04-03 DDMinh
Chapter 48 5426 2014-04-01 DDMinh
Chapter 47 5754 2014-03-30 Tra Xanh
Chapter 46 5892 2014-03-29 DDMinh
Chapter 45 5984 2014-03-27 Tra Xanh
Chapter 44 7810 2014-03-24 DDMinh
Chapter 43 11688 2014-03-21 DDMinh
Chapter 42 37203 2012-03-09 DDMinh
Chapter 41 24787 2012-02-26 DDMinh
Chapter 40 23079 2012-02-20 DDMinh
Chapter 39 25926 2012-01-25 DDMinh
Chapter 38 26096 2012-01-25 DDMinh
Chapter 37 26099 2012-01-17 DDMinh
Chapter 36 28191 2011-12-26 DDMinh
Chapter 35 30225 2011-12-21 † of †
Chapter 34 34176 2011-12-14 babytraxanh070
Chapter 33 25749 2011-12-08 DDMinh
Chapter 32 25943 2011-12-04 DDMinh
Chapter 31 25503 2011-11-29 DDMinh
Chapter 30 27979 2011-11-22 DDMinh
Chapter 29 25468 2011-11-18 DDMinh
Chapter 28 26177 2011-11-14 † of †
Chapter 27 28219 2011-12-04 DDMinh
Chapter 26 27285 2011-11-05 DDMinh
Chapter 25 28211 2011-11-03 † of †
Chapter 24 30180 2012-01-02 DDMinh
Chapter 23 33166 2011-12-24 † of †
Chapter 22 27446 2011-10-24 † of †
Chapter 21 29371 2011-12-23 Tatami_chan
Chapter 20 27656 2011-12-17 Tatami_chan
Chapter 19 24815 2011-10-19 DDMinh
Chapter 18 27250 2011-10-14 † of †
Chapter 17 26139 2011-10-13 DDMinh
Chapter 16 28441 2011-10-13 † of †
Chapter 15 29040 2011-10-09 DDMinh
Chapter 14 29167 2011-12-17 Tatami_chan
Chapter 13 26336 2011-10-05 banmidou
Chapter 12 24432 2011-09-30 DDMinh
Chapter 11 24337 2011-09-28 DDMinh
Chapter 10 24762 2011-09-26 DDMinh
Chapter 9 22131 2011-09-23 Ginbari
Chapter 8 21711 2011-09-21 Ginbari
Chapter 7 22225 2011-09-19 DDMinh
Chapter 6 24903 2011-09-16 banmidou
Chapter 5 23520 2011-09-14 DDMinh
Chapter 4 25286 2011-09-12 DDMinh
Chapter 3 30358 2011-09-03 DDMinh
Chapter 2 32930 2011-09-03 DDMinh
Chapter 1 47703 2011-08-29 banmidou
Facebook
MANGA24H Comment ( 51 )
COMMENT
risa / 2013/11/26 21:14 PM
Guest
không ai dịch bộ này nữa à :((
khoa / 2013/05/25 13:06 PM
Guest
up chap moi di admin
ngốc thối / 2013/03/20 19:28 PM
Guest
đợi cháp mới lâu quá @@!~
kasumi / 2013/03/16 16:36 PM
Guest
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />
kasumi / 2013/03/09 18:15 PM
Guest
bjk khi nao may ong tac ja moi ra chap khac cho minh doc day troi <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" />
nori stune / 2013/03/05 07:47 AM
Guest
mấy &ocirc;ng t&aacute;c jả bộ hk bik m&igrave;nh chờ l&acirc;u hay sao ấy<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />
nori stune / 2013/03/02 14:30 PM
Guest
bjk bao h` mới ra chapter mới đ&acirc;y<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" />
Takayu / 2013/02/22 17:45 PM
Guest
Sau khong update chap moi vay? Ngung sub roi ak?
yoshimori / 2012/12/24 23:15 PM
Guest
bộ n&agrave;y drop rồi hay sao vậy
van / 2012/11/04 22:54 PM
Guest
<br /><span class="quot">@prince1992gl</span>: ad ơi up chap mới đi :( e th&iacute;ch bộ n&agrave;y lắm m&agrave; chờ m&atilde;i k&ocirc; ra :((
Vô Danh / 2012/11/04 18:37 PM
Guest
em chờ l&acirc;u qu&aacute; rồi :(( em th&iacute;ch bộ truyện n&agrave;y lắm mong chủ thớt cố gắng dịch nhanh nh&eacute;. Tks b&aacute;c<br />:D&nbsp;
VAnquang / 2012/10/27 00:45 AM
Guest
Sao chưa up chap 43 l&ecirc;n nhỉ, chờ l&acirc;u qu&aacute;<br />
InDol / 2012/09/28 12:48 PM
Guest
c&aacute;i j cũng từ từ ! chữi zậy th&igrave; ai m&agrave; th&egrave;m dịch cho m&agrave; đọc !
dabura / 2012/09/12 07:21 AM
Guest
dit me no cho` vai~ ca~ dai' . eo me no lam j ma lau the ko biet . dai` ca~ co~ &nbsp;
dos / 2012/08/10 13:55 PM
Guest
diss me thang chu thot &nbsp;dead skin hay sao zay ma ko dich tiep hay la bi&nbsp;coal bottom size<br /><br /><br />
prince1992gl / 2012/08/10 12:31 PM
Guest
admin sr m&acirc;y đứa nh&aacute; tại mấy đứa mất dạy qu&aacute; admin đ&eacute;o m&uacute;n dịch nữa để ad đọc l&agrave; dc rồi cho tiu bay đọc l&agrave;m đ&eacute;o g&igrave; khi tụi bay to&agrave;n lũ n&atilde;o phẳng
manhman / 2012/08/07 21:39 PM
Guest
Đ&uacute;ng rồi chủ thớt l&agrave;m ăn ch&aacute;n qu&aacute; ! C&oacute; g&igrave; n&oacute;i lu&ocirc;n để anh em khỏi chờ cho kh&oacute; chịu......<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><br /><br />
ôi cái đ!t / 2012/07/20 19:28 PM
Guest
chừng n&agrave;o c&oacute; chap mới&nbsp;đ&acirc;y! c&oacute; ai bit t&ecirc;n tiếng nhật hay tiếng anh của n&oacute; k?!
demon / 2012/07/12 11:42 AM
Guest
bọn kh&ocirc;n chờ bọn n&oacute; mệt người!:H<br />
eddy / 2012/06/25 11:45 AM
Guest
đkm ch&aacute;n v&atilde;i đất ! đọc truy&ecirc;n đ&eacute;o n&agrave;o cũng drop. con mẹ c&aacute;i thằng t&aacute;c giả t&agrave;i năng thật đấy nhưng t&agrave;i đến đấy th&ocirc;i ak
le dinh dat / 2012/06/18 12:50 PM
Guest
drop la sao ben tac gia ko cho dich nua ak thaay wweb nao cung tam dung heet<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
itto / 2012/05/31 18:30 PM
Guest
drop 100%. tac gia? da hi sinh
kukoi / 2012/05/29 21:41 PM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />đệt mẹ thằng chủ thớt nh&aacute;
z3n / 2012/05/26 18:11 PM
Guest
drop th&igrave; l&ecirc;n n&oacute;i 1 tiếng l&agrave; dropcho b&agrave; con khỏi chờ<br />
Adminloz / 2012/05/23 14:49 PM
Guest
Tụi Admin n&agrave;y bộ chết hết r&ugrave;i ak!!! Chpa 43 ko dịch nữa th&igrave; dẹp mẹ c&aacute;i websute n&agrave;y đi !! L&agrave;m ăn thua con r&ugrave;a!! v&atilde;i thật!!