m88

Shana oh Yoshitsune - Thiếu Niên Vương II

  • Tác giả : SAWADA Hirofumi
  • Thể loại : Action, Comedy, Drama, Historical, Martial Arts, Shounen
  • Nguồn : Comicvn.net
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2011-08-29
  • View :1208267

Nối tiếp chuyến phiêu lưu của Hyouta - Yoshitsune (phần 1), phần 2 này là cuộc chiến của gia tộc Minamoto mà Yoshitsune tham gia!

Sau khi trở thành minamoto no yoshitsune, cậu đã giải quyết nhiều chuyện khó khăn cho mutsu, từng bước có được sự tin tưởng của mọi người, những năm tháng bình yên trôi đi, hyouta đã đến mutsu được sáu năm (năm 1190 thời jishou). Và rồi tại hiraizumi, một mật sứ quyết định vận mệnh của hyouta đã đến.LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 54 3534 2014-04-13 DDMinh
Chapter 53 4764 2014-04-10 Tra Xanh
Chapter 52 4426 2014-04-08 Tra Xanh
Chapter 51 4248 2014-04-07 Tra Xanh
Chapter 50 4332 2014-04-06 Tra Xanh
Chapter 49 4738 2014-04-03 DDMinh
Chapter 48 4802 2014-04-01 DDMinh
Chapter 47 5120 2014-03-30 Tra Xanh
Chapter 46 5286 2014-03-29 DDMinh
Chapter 45 5380 2014-03-27 Tra Xanh
Chapter 44 7198 2014-03-24 DDMinh
Chapter 43 11132 2014-03-21 DDMinh
Chapter 42 36657 2012-03-09 DDMinh
Chapter 41 24221 2012-02-26 DDMinh
Chapter 40 22633 2012-02-20 DDMinh
Chapter 39 25540 2012-01-25 DDMinh
Chapter 38 25678 2012-01-25 DDMinh
Chapter 37 25719 2012-01-17 DDMinh
Chapter 36 27787 2011-12-26 DDMinh
Chapter 35 29831 2011-12-21 † of †
Chapter 34 33768 2011-12-14 babytraxanh070
Chapter 33 25373 2011-12-08 DDMinh
Chapter 32 25555 2011-12-04 DDMinh
Chapter 31 25123 2011-11-29 DDMinh
Chapter 30 27561 2011-11-22 DDMinh
Chapter 29 25110 2011-11-18 DDMinh
Chapter 28 25819 2011-11-14 † of †
Chapter 27 27865 2011-12-04 DDMinh
Chapter 26 26925 2011-11-05 DDMinh
Chapter 25 27827 2011-11-03 † of †
Chapter 24 29806 2012-01-02 DDMinh
Chapter 23 32660 2011-12-24 † of †
Chapter 22 27120 2011-10-24 † of †
Chapter 21 29037 2011-12-23 Tatami_chan
Chapter 20 27304 2011-12-17 Tatami_chan
Chapter 19 24501 2011-10-19 DDMinh
Chapter 18 26942 2011-10-14 † of †
Chapter 17 25815 2011-10-13 DDMinh
Chapter 16 28133 2011-10-13 † of †
Chapter 15 28692 2011-10-09 DDMinh
Chapter 14 28861 2011-12-17 Tatami_chan
Chapter 13 26044 2011-10-05 banmidou
Chapter 12 24146 2011-09-30 DDMinh
Chapter 11 24009 2011-09-28 DDMinh
Chapter 10 24430 2011-09-26 DDMinh
Chapter 9 21837 2011-09-23 Ginbari
Chapter 8 21389 2011-09-21 Ginbari
Chapter 7 21883 2011-09-19 DDMinh
Chapter 6 24393 2011-09-16 banmidou
Chapter 5 23078 2011-09-14 DDMinh
Chapter 4 24864 2011-09-12 DDMinh
Chapter 3 29936 2011-09-03 DDMinh
Chapter 2 32460 2011-09-03 DDMinh
Chapter 1 46989 2011-08-29 banmidou
Facebook
MANGA24H Comment ( 51 )
COMMENT
risa / 2013/11/26 21:14 PM
Guest
không ai dịch bộ này nữa à :((
khoa / 2013/05/25 13:06 PM
Guest
up chap moi di admin
ngốc thối / 2013/03/20 19:28 PM
Guest
đợi cháp mới lâu quá @@!~
kasumi / 2013/03/16 16:36 PM
Guest
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />
kasumi / 2013/03/09 18:15 PM
Guest
bjk khi nao may ong tac ja moi ra chap khac cho minh doc day troi <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" />
nori stune / 2013/03/05 07:47 AM
Guest
mấy &ocirc;ng t&aacute;c jả bộ hk bik m&igrave;nh chờ l&acirc;u hay sao ấy<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />
nori stune / 2013/03/02 14:30 PM
Guest
bjk bao h` mới ra chapter mới đ&acirc;y<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" />
Takayu / 2013/02/22 17:45 PM
Guest
Sau khong update chap moi vay? Ngung sub roi ak?
yoshimori / 2012/12/24 23:15 PM
Guest
bộ n&agrave;y drop rồi hay sao vậy
van / 2012/11/04 22:54 PM
Guest
<br /><span class="quot">@prince1992gl</span>: ad ơi up chap mới đi :( e th&iacute;ch bộ n&agrave;y lắm m&agrave; chờ m&atilde;i k&ocirc; ra :((
Vô Danh / 2012/11/04 18:37 PM
Guest
em chờ l&acirc;u qu&aacute; rồi :(( em th&iacute;ch bộ truyện n&agrave;y lắm mong chủ thớt cố gắng dịch nhanh nh&eacute;. Tks b&aacute;c<br />:D&nbsp;
VAnquang / 2012/10/27 00:45 AM
Guest
Sao chưa up chap 43 l&ecirc;n nhỉ, chờ l&acirc;u qu&aacute;<br />
InDol / 2012/09/28 12:48 PM
Guest
c&aacute;i j cũng từ từ ! chữi zậy th&igrave; ai m&agrave; th&egrave;m dịch cho m&agrave; đọc !
dabura / 2012/09/12 07:21 AM
Guest
dit me no cho` vai~ ca~ dai' . eo me no lam j ma lau the ko biet . dai` ca~ co~ &nbsp;
dos / 2012/08/10 13:55 PM
Guest
diss me thang chu thot &nbsp;dead skin hay sao zay ma ko dich tiep hay la bi&nbsp;coal bottom size<br /><br /><br />
prince1992gl / 2012/08/10 12:31 PM
Guest
admin sr m&acirc;y đứa nh&aacute; tại mấy đứa mất dạy qu&aacute; admin đ&eacute;o m&uacute;n dịch nữa để ad đọc l&agrave; dc rồi cho tiu bay đọc l&agrave;m đ&eacute;o g&igrave; khi tụi bay to&agrave;n lũ n&atilde;o phẳng
manhman / 2012/08/07 21:39 PM
Guest
Đ&uacute;ng rồi chủ thớt l&agrave;m ăn ch&aacute;n qu&aacute; ! C&oacute; g&igrave; n&oacute;i lu&ocirc;n để anh em khỏi chờ cho kh&oacute; chịu......<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><br /><br />
ôi cái đ!t / 2012/07/20 19:28 PM
Guest
chừng n&agrave;o c&oacute; chap mới&nbsp;đ&acirc;y! c&oacute; ai bit t&ecirc;n tiếng nhật hay tiếng anh của n&oacute; k?!
demon / 2012/07/12 11:42 AM
Guest
bọn kh&ocirc;n chờ bọn n&oacute; mệt người!:H<br />
eddy / 2012/06/25 11:45 AM
Guest
đkm ch&aacute;n v&atilde;i đất ! đọc truy&ecirc;n đ&eacute;o n&agrave;o cũng drop. con mẹ c&aacute;i thằng t&aacute;c giả t&agrave;i năng thật đấy nhưng t&agrave;i đến đấy th&ocirc;i ak
le dinh dat / 2012/06/18 12:50 PM
Guest
drop la sao ben tac gia ko cho dich nua ak thaay wweb nao cung tam dung heet<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
itto / 2012/05/31 18:30 PM
Guest
drop 100%. tac gia? da hi sinh
kukoi / 2012/05/29 21:41 PM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" />đệt mẹ thằng chủ thớt nh&aacute;
z3n / 2012/05/26 18:11 PM
Guest
drop th&igrave; l&ecirc;n n&oacute;i 1 tiếng l&agrave; dropcho b&agrave; con khỏi chờ<br />
Adminloz / 2012/05/23 14:49 PM
Guest
Tụi Admin n&agrave;y bộ chết hết r&ugrave;i ak!!! Chpa 43 ko dịch nữa th&igrave; dẹp mẹ c&aacute;i websute n&agrave;y đi !! L&agrave;m ăn thua con r&ugrave;a!! v&atilde;i thật!!