m88

Toriko

  • Tác giả : SHIMABUKURO Mitsutoshi
  • Thể loại : Action Adventure Comedy Fantasy Sci-fi Shounen
  • Nguồn : Comicvn
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2011-05-14
  • View :19531135
 
Câu chuyện kể về Toriko - một thợ săn pro thường xuyên cung cấp các loại thực phẩm quý giá cho nhà hàng và những người giàu có, một anh chàng có đầy sức mạnh để săn bắt các loài động vật hung dữ .

-Hãy bấm THANKS và COMMENT để ủng hộ nhóm dịch-

 

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 275 24604 2014-04-24 DDMinh
Chapter 274 32446 2014-04-25 DDMinh
Chapter 273 42278 2014-04-18 DDMinh
Chapter 272 46726 2014-04-11 DDMinh
Chapter 271 53112 2014-04-04 Tra Xanh
Chapter 270 57264 2014-03-29 DDMinh
Chapter 269 54500 2014-03-15 DDMinh
Chapter 268 60512 2014-03-07 Tra Xanh
Chapter 267 60824 2014-03-01 Previous
Chapter 266 57166 2014-02-22 DDMinh
Chapter 265 57996 2014-02-15 DDMinh
Chapter 264 82130 2014-02-09 DDMinh
Chapter 263 83644 2014-02-06 DDMinh
Chapter 262 57838 2013-12-28 DDMinh
Chapter 261 50486 2013-12-20 DDMinh
Chapter 260 50600 2013-12-14 DDMinh
Chapter 259 44286 2013-12-06 Tra Xanh
Chapter 258 46076 2013-11-29 Tra Xanh
Chapter 257 50192 2013-11-21 Tra Xanh
Chapter 256 45958 2013-11-08 DDMinh
Chapter 255 43856 2013-10-31 DDMinh
Chapter 254 31216 2013-10-24 Tra Xanh
Chapter 253 46228 2013-10-18 DDMinh
Chapter 252 43314 2013-10-10 Tra Xanh
Chapter 251 46236 2013-10-04 Tra Xanh
Chapter 250 52836 2013-09-27 DDMinh
Chapter 249 41435 2013-09-19 DDMinh
Chapter 248 33272 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 247 40077 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 246 37831 2013-08-30 DDMinh
Chapter 245 42731 2013-08-21 DDMinh
Chapter 244 37152 2013-08-08 Tra Xanh
Chapter 243 34023 2013-07-27 Tra Xanh
Chapter 242 31780 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 241 32477 2013-07-14 Tra Xanh
Chapter 240 31694 2013-07-05 Tra Xanh
Chapter 239 32663 2013-07-01 Tra Xanh
Chapter 238 33230 2013-06-21 Tra Xanh
Chapter 237 30471 2013-06-15 Tra Xanh
Chapter 236 29245 2013-06-07 Tra Xanh
Chapter 235 31169 2013-05-31 Tra Xanh
Chapter 234 30517 2013-05-23 Tra Xanh
Chapter 233 34988 2013-05-19 DDMinh
Chapter 232 42309 2013-05-11 Tra Xanh
Chapter 231 83472 2013-04-27 Trà Xanh
Chapter 230 79225 2013-04-20 Trà Xanh
Chapter 229 84042 2013-04-14 Trà Xanh
Chapter 228 90368 2013-03-31 DDMinh
Chapter 227 96515 2013-03-24 DDMinh
Chapter 226 90950 2013-03-19 Trà Xanh
Chapter 225 92571 2013-03-10 Trà Xanh
Chapter 224 100818 2013-03-07 DDMinh
Chapter 223 94546 2013-02-23 Trà Xanh
Chapter 222 94507 2013-02-21 Trà Xanh
Chapter 221 95794 2013-02-10 Trà Xanh
Chapter 220 104279 2013-02-04 DDMinh
Chapter 219 104271 2013-02-01 Trà Xanh
Chapter 218 117359 2013-01-31 DDMinh
Chapter 217 110977 2013-01-03 Congnamv3
Chapter 216 104935 2012-12-23 Trà Xanh
Chapter 215 105775 2012-12-15 Trà Xanh
Chapter 214 89234 2012-12-08 Trà Xanh
Chapter 213 108357 2012-12-06 DDMinh
Chapter 212 99453 2012-11-17 DDMinh
Chapter 211 89664 2012-11-10 Trà Xanh
Chapter 210 102485 2012-11-02 DDMinh
Chapter 209 102383 2012-10-28 Trà Xanh
Chapter 208 92724 2012-10-21 Trà Xanh
Chapter 207 94501 2012-10-14 SNSD
Chapter 206 106110 2012-10-05 Yuuki Kobayashi
Chapter 205 107465 2012-10-02 Trà Xanh
Chapter 204 92612 2012-09-22 Trà Xanh
Chapter 203 92789 2012-09-15 SNSD
Chapter 202 98183 2012-09-09 SNSD
Chapter 201 102441 2012-09-05 Trà Xanh
Chapter 200 100187 2013-03-10 DDMinh
Chapter 199 99745 2012-08-15 SNSD
Chapter 198 100843 2012-08-05 vienphuc200690
Chapter 197 89841 2012-07-28
Chapter 196 97221 2012-07-21 vienphuc200690
Chapter 195 91902 2012-07-14
Chapter 194 96812 2012-07-08
Chapter 193 98741 2012-06-30
Chapter 192 87513 2012-06-22 vienphuc200690
Chapter 191 84177 2012-06-15 24h VIP
Chapter 190 90282 2012-06-11 Trà Xanh
Chapter 189 90330 2012-06-04 DDMinh
Chapter 188 84803 2012-06-04 DDMinh
Chapter 187 84993 2012-06-04 DDMinh
Chapter 186 87403 2012-06-04 DDMinh
Chapter 185 88799 2012-06-04 DDMinh
Chapter 184 84372 2012-06-04 DDMinh
Chapter 183 81522 2012-06-04 DDMinh
Chapter 182 83457 2012-06-04 DDMinh
Chapter 181 94735 2012-06-04 DDMinh
Chapter 180 101948 2012-04-08 DDMinh
Chapter 179 89225 2012-04-01 DDMinh
Chapter 178 96088 2012-03-30 DDMinh
Chapter 177 87846 2012-03-01 DDMinh
Chapter 176 85660 2012-02-29 DDMinh
Chapter 175 78798 2012-02-19 DDMinh
Chapter 174 74422 2012-02-19 DDMinh
Chapter 173 74067 2012-02-19 DDMinh
Chapter 172 77828 2012-02-29 DDMinh
Chapter 171 83512 2012-01-16 DDMinh
Chapter 170 88352 2012-01-06 babytraxanh070
Chapter 169 79137 2011-12-18 DDMinh
Chapter 168 74765 2011-12-11 DDMinh
Chapter 167 76010 2011-12-02 DDMinh
Chapter 166 72995 2011-12-02 DDMinh
Chapter 165 76316 2011-11-24 DDMinh
Chapter 164 73471 2011-11-16 DDMinh
Chapter 163 75425 2011-10-31 DDMinh
Chapter 162 83119 2012-04-10 DDMinh
Chapter 161 81186 2011-10-16 babytraxanh070
Chapter 160 87874 2011-10-07 babytraxanh070
Chapter 159 78551 2011-10-02 banmidou
Chapter 158 74032 2011-09-25 Ginbari
Chapter 157 72235 2011-09-23 DDMinh
Chapter 156 84150 2011-09-10 Ginbari
Chapter 155 84037 2011-09-04 Ginbari
Chapter 154 77926 2011-08-31 banmidou
Chapter 153 82426 2011-08-21 DDMinh
Chapter 152 82162 2011-08-09 DDMinh
Chapter 151 76211 2011-07-31 DDMinh
Chapter 150 83419 2011-07-23 DDMinh
Chapter 149 74226 2011-07-18 DDMinh
Chapter 148 78777 2011-07-09 DDMinh
Chapter 147 81444 2011-07-02 banmidou
Chapter 146 79355 2011-06-27 DDMinh
Chapter 145 83631 2011-06-18 banmidou
Chapter 144 79742 2011-06-11 DDMinh
Chapter 143 79933 2011-06-04 DDMinh
Chapter 142 77321 2011-06-04 DDMinh
Chapter 141 75067 2011-06-03 DDMinh
Chapter 140 78878 2011-06-03 DDMinh
Chapter 139 70947 2011-06-03 DDMinh
Chapter 138 70188 2011-06-03 DDMinh
Chapter 137 69553 2012-05-05 acquy588
Chapter 136 70748 2011-06-03 DDMinh
Chapter 135 69795 2011-06-03 DDMinh
Chapter 134 67116 2011-06-03 DDMinh
Chapter 133 68198 2011-06-03 DDMinh
Chapter 132 67038 2011-06-03 DDMinh
Chapter 131 68443 2011-06-03 DDMinh
Chapter 130 76247 2011-06-03 DDMinh
Chapter 129 70261 2011-06-03 DDMinh
Chapter 128 71612 2011-06-03 DDMinh
Chapter 127 71351 2011-06-03 DDMinh
Chapter 126 71826 2011-06-03 DDMinh
Chapter 125 74312 2011-06-03 DDMinh
Chapter 124 71548 2011-06-03 DDMinh
Chapter 123 71043 2011-06-03 DDMinh
Chapter 122 70662 2011-06-03 DDMinh
Chapter 121 70102 2011-06-03 DDMinh
Chapter 120 74659 2011-06-03 DDMinh
Chapter 119 65765 2011-06-03 DDMinh
Chapter 118 66050 2011-06-03 DDMinh
Chapter 117 66471 2011-06-03 DDMinh
Chapter 116 67028 2011-06-03 DDMinh
Chapter 115 71632 2011-06-03 DDMinh
Chapter 114 71668 2011-06-03 DDMinh
Chapter 113 69642 2011-06-03 DDMinh
Chapter 112 68261 2011-06-03 DDMinh
Chapter 111 69224 2011-06-03 DDMinh
Chapter 110 73479 2011-06-02 DDMinh
Chapter 109 68602 2011-06-02 DDMinh
Chapter 108 67075 2011-06-02 DDMinh
Chapter 107 66719 2011-06-02 DDMinh
Chapter 106 67118 2011-06-02 DDMinh
Chapter 105 67540 2011-06-02 DDMinh
Chapter 104 66621 2011-06-02 DDMinh
Chapter 103 70307 2011-06-02 DDMinh
Chapter 102 71932 2011-06-02 DDMinh
Chapter 101 74351 2011-06-02 DDMinh
Chapter 100 79697 2011-06-01 DDMinh
Chapter 99 70660 2011-06-01 DDMinh
Chapter 98 69465 2011-06-01 DDMinh
Chapter 97 68920 2011-06-01 DDMinh
Chapter 96 68716 2011-06-01 DDMinh
Chapter 95 68148 2011-06-01 DDMinh
Chapter 94 68258 2011-06-01 DDMinh
Chapter 93 67091 2011-06-01 DDMinh
Chapter 92 65384 2011-06-01 DDMinh
Chapter 91 65796 2011-06-01 DDMinh
Chapter 90 69519 2011-06-01 DDMinh
Chapter 89 63537 2011-06-01 DDMinh
Chapter 88 62248 2011-06-01 DDMinh
Chapter 87 62370 2011-06-01 DDMinh
Chapter 86 61422 2011-06-01 DDMinh
Chapter 85 62466 2011-06-01 DDMinh
Chapter 84 60682 2011-06-01 DDMinh
Chapter 83 60455 2011-06-01 DDMinh
Chapter 82 60847 2011-06-01 DDMinh
Chapter 81 62183 2011-06-01 DDMinh
Chapter 80 65069 2011-05-31 DDMinh
Chapter 79 59092 2011-05-31 DDMinh
Chapter 78 59456 2011-05-31 DDMinh
Chapter 77 59844 2011-05-31 DDMinh
Chapter 76 61691 2011-05-31 DDMinh
Chapter 75 61849 2011-05-31 DDMinh
Chapter 74 60168 2011-05-31 DDMinh
Chapter 73 59893 2011-05-31 DDMinh
Chapter 72 60579 2011-05-31 DDMinh
Chapter 71 61933 2011-05-31 DDMinh
Chapter 70 66033 2011-05-31 DDMinh
Chapter 69 61321 2011-05-31 DDMinh
Chapter 68 71008 2011-05-31 DDMinh
Chapter 67 68254 2011-05-31 DDMinh
Chapter 66 68016 2011-05-31 DDMinh
Chapter 65 69108 2011-05-28 DDMinh
Chapter 64 69425 2011-05-28 DDMinh
Chapter 63 68887 2011-05-28 DDMinh
Chapter 62 67279 2011-05-28 DDMinh
Chapter 61 66522 2011-05-28 DDMinh
Chapter 60 71041 2011-05-17 DDMinh
Chapter 59 64835 2011-05-17 DDMinh
Chapter 58 64756 2011-05-17 DDMinh
Chapter 57 64529 2011-05-17 DDMinh
Chapter 56 66301 2011-05-17 DDMinh
Chapter 55 71112 2011-05-17 DDMinh
Chapter 54 70175 2011-05-17 DDMinh
Chapter 53 68265 2011-05-17 DDMinh
Chapter 52 66941 2011-05-17 DDMinh
Chapter 51 67773 2011-05-17 DDMinh
Chapter 50 70688 2011-05-17 DDMinh
Chapter 49 63274 2011-05-17 DDMinh
Chapter 48 63593 2011-05-17 DDMinh
Chapter 47 63721 2011-05-17 DDMinh
Chapter 46 64357 2011-05-17 DDMinh
Chapter 45 66185 2011-05-17 DDMinh
Chapter 44 63102 2011-05-17 DDMinh
Chapter 43 63530 2011-05-17 DDMinh
Chapter 42 64258 2011-05-16 DDMinh
Chapter 41 64934 2011-05-16 DDMinh
Chapter 40 68450 2011-05-16 DDMinh
Chapter 39 62715 2011-05-16 DDMinh
Chapter 38 64004 2011-05-16 DDMinh
Chapter 37 64894 2011-05-16 DDMinh
Chapter 36 66051 2011-05-16 DDMinh
Chapter 35 67609 2011-05-16 DDMinh
Chapter 34 64192 2011-05-16 DDMinh
Chapter 33 65029 2011-05-16 DDMinh
Chapter 32 65452 2011-05-16 DDMinh
Chapter 31 67449 2011-05-16 DDMinh
Chapter 30 72296 2011-05-16 DDMinh
Chapter 29 68061 2011-05-16 DDMinh
Chapter 28 68086 2011-05-15 DDMinh
Chapter 27 66915 2011-05-15 DDMinh
Chapter 26 67318 2011-05-15 DDMinh
Chapter 25 68327 2011-05-15 DDMinh
Chapter 24 66600 2011-05-15 DDMinh
Chapter 23 66840 2011-05-15 DDMinh
Chapter 22 67776 2011-05-15 DDMinh
Chapter 21 69310 2011-05-15 DDMinh
Chapter 20 72297 2011-05-15 DDMinh
Chapter 19 68983 2011-05-15 DDMinh
Chapter 18 69856 2011-05-15 DDMinh
Chapter 17 67702 2011-05-15 DDMinh
Chapter 16 69010 2011-05-15 DDMinh
Chapter 15 69030 2011-05-15 DDMinh
Chapter 14 67189 2011-07-18 DDMinh
Chapter 13 66011 2011-05-15 DDMinh
Chapter 12 67783 2011-05-15 DDMinh
Chapter 11 66656 2011-05-15 DDMinh
Chapter 10 70450 2011-05-14 DDMinh
Chapter 9 68963 2011-05-15 DDMinh
Chapter 8 71961 2011-05-15 DDMinh
Chapter 7 74311 2011-05-15 DDMinh
Chapter 6 72719 2011-05-15 DDMinh
Chapter 5 72178 2011-05-15 DDMinh
Chapter 4 73348 2011-05-15 DDMinh
Chapter 3 75829 2011-05-15 DDMinh
Chapter 2 79091 2011-05-15 DDMinh
Chapter 1 101215 2011-05-15 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 185 )
COMMENT
hoang / 2014/02/06 20:28 PM
Guest
có chap 265 rùi vui wá
Táo / 2014/01/30 09:50 AM
Guest
có raw 264 rùi nha m.n http://www.manga2u.me/Toriko/264
Nhậtn / 2013/12/29 16:22 PM
Guest
Ở chap 9 Thằng CoCo nói sói chiến đánh ngang con Rắn quỷ @@ trong khi con Sói Chiến 6080lvl
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
zKz / 2013/11/20 20:04 PM
Guest
http://www.mangabird.com/toriko-258 bản raw 258 mọi người ơi
fan / 2013/10/25 12:38 PM
Guest
tay chân mọc như thằn lằn ấy =.=
Dean / 2013/10/25 01:11 AM
Guest
truyen cang ngay cang nham~
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
le huu tai / 2013/09/17 09:24 AM
Guest
ad dich nhah di di ag toi phan hap dan
jin kaido / 2013/09/08 13:44 PM
Guest
dich cham qua zay
anymous / 2013/08/30 10:32 AM
Guest
Đọc chap 247 thấy có vẻ giống Bleach : năm xưa lão già ko giết đc kẻ thù , về sau tái đấu thì nó mạnh hơn giết lại mình
asd / 2013/08/29 13:06 PM
Guest
nản thật nhóm dịch làm ăn cái kiểu j z ?????
123 / 2013/08/19 18:24 PM
Guest
245 mai khong dich
Nhung / 2013/08/16 15:32 PM
Guest
Chap 245 cua toriko van chua dich ha
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
son / 2013/08/07 10:45 AM
Guest
hinh nhu cac ban nham ca roi a frohzei la con trai gio lai doc o doan melk1 noi thi hieu ( noi voi toriko luc nhin thay dao cua komatsu)
binh / 2013/08/01 16:47 PM
Guest
SAO KO DICH VAY TROI
KuronoKei / 2013/07/25 19:17 PM
Guest
Bay nao, JOA la frohzei sama chu, cinderrela la con dao ma, may ban doc nhanh wa nham roai doa'
vui / 2013/07/25 12:07 PM
Guest
What !!!!!!!! JOA chính là Cinderrely à
hahahahhaha / 2013/07/25 10:59 AM
Guest
teppei la chau cua jirou voi ai vay? hinh nhu ba setsuno dau co quan he mau mu gi voi no !! chang le jirou ngoai tinh -_-'
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
vui / 2013/07/20 15:06 PM
Guest
Trời ơi !!!!!!!! thì ra Cinderrely là ng` iu của Acacicca
1001 / 2013/07/20 09:30 AM
Guest
Không biết Toriko có sao không nữa!
vui / 2013/07/19 16:56 PM
Guest
Yeah!!!!! sư phụ điểm huyệt cuối cùng cũng xuất hiện rùi
Okita / 2013/07/18 14:14 PM
Guest
Có chap mới rồi :3
tiger / 2013/07/16 18:11 PM
Guest
hay wa đừng drop nha admin ^^
vui / 2013/07/12 16:01 PM
Guest
trời ơi !!!!!!!!!!!!! sao mỗi lần ra chapter mới thì toàn dịch tiếng Anh hoài zậy
HeSjn / 2013/07/08 18:05 PM
Guest
toriko cang doc cag loi cuon va thu vi hjhj
vui / 2013/07/07 15:54 PM
Guest
thực ra bon họ ko phải là gay họ chỉ có tình cảm bảo vệ nhau quan tâm nhau!!! nó ko phải là iu nhưng rất dễ nhầm lẫn với iu mong các pạn đừng nói họ là gay vì tác giả rất dễ bị xúc phạm