m88

Toriko

  • Tác giả : SHIMABUKURO Mitsutoshi
  • Thể loại : Action Adventure Comedy Fantasy Sci-fi Shounen
  • Nguồn : Comicvn
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2011-05-14
  • View :19322727
 
Câu chuyện kể về Toriko - một thợ săn pro thường xuyên cung cấp các loại thực phẩm quý giá cho nhà hàng và những người giàu có, một anh chàng có đầy sức mạnh để săn bắt các loài động vật hung dữ .

-Hãy bấm THANKS và COMMENT để ủng hộ nhóm dịch-

 

 LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 274 14538 2014-04-17 DDMinh
Chapter 273 32476 2014-04-18 DDMinh
Chapter 272 44080 2014-04-11 DDMinh
Chapter 271 51440 2014-04-04 Tra Xanh
Chapter 270 55854 2014-03-29 DDMinh
Chapter 269 53338 2014-03-15 DDMinh
Chapter 268 59422 2014-03-07 Tra Xanh
Chapter 267 59764 2014-03-01 Previous
Chapter 266 56216 2014-02-22 DDMinh
Chapter 265 56996 2014-02-15 DDMinh
Chapter 264 80824 2014-02-09 DDMinh
Chapter 263 82696 2014-02-06 DDMinh
Chapter 262 57002 2013-12-28 DDMinh
Chapter 261 49708 2013-12-20 DDMinh
Chapter 260 49752 2013-12-14 DDMinh
Chapter 259 43566 2013-12-06 Tra Xanh
Chapter 258 45372 2013-11-29 Tra Xanh
Chapter 257 49514 2013-11-21 Tra Xanh
Chapter 256 45242 2013-11-08 DDMinh
Chapter 255 43148 2013-10-31 DDMinh
Chapter 254 30586 2013-10-24 Tra Xanh
Chapter 253 45580 2013-10-18 DDMinh
Chapter 252 42690 2013-10-10 Tra Xanh
Chapter 251 45588 2013-10-04 Tra Xanh
Chapter 250 52100 2013-09-27 DDMinh
Chapter 249 40801 2013-09-19 DDMinh
Chapter 248 32654 2013-09-12 Tra Xanh
Chapter 247 39443 2013-09-09 Tra Xanh
Chapter 246 37169 2013-08-30 DDMinh
Chapter 245 42083 2013-08-21 DDMinh
Chapter 244 36536 2013-08-08 Tra Xanh
Chapter 243 33437 2013-07-27 Tra Xanh
Chapter 242 31192 2013-07-20 Tra Xanh
Chapter 241 31877 2013-07-14 Tra Xanh
Chapter 240 31056 2013-07-05 Tra Xanh
Chapter 239 32087 2013-07-01 Tra Xanh
Chapter 238 32682 2013-06-21 Tra Xanh
Chapter 237 29903 2013-06-15 Tra Xanh
Chapter 236 28687 2013-06-07 Tra Xanh
Chapter 235 30565 2013-05-31 Tra Xanh
Chapter 234 29959 2013-05-23 Tra Xanh
Chapter 233 34400 2013-05-19 DDMinh
Chapter 232 41735 2013-05-11 Tra Xanh
Chapter 231 82900 2013-04-27 Trà Xanh
Chapter 230 78617 2013-04-20 Trà Xanh
Chapter 229 83494 2013-04-14 Trà Xanh
Chapter 228 89768 2013-03-31 DDMinh
Chapter 227 95809 2013-03-24 DDMinh
Chapter 226 90314 2013-03-19 Trà Xanh
Chapter 225 91935 2013-03-10 Trà Xanh
Chapter 224 100206 2013-03-07 DDMinh
Chapter 223 93912 2013-02-23 Trà Xanh
Chapter 222 93917 2013-02-21 Trà Xanh
Chapter 221 95184 2013-02-10 Trà Xanh
Chapter 220 103611 2013-02-04 DDMinh
Chapter 219 103733 2013-02-01 Trà Xanh
Chapter 218 116829 2013-01-31 DDMinh
Chapter 217 110449 2013-01-03 Congnamv3
Chapter 216 104375 2012-12-23 Trà Xanh
Chapter 215 105191 2012-12-15 Trà Xanh
Chapter 214 88634 2012-12-08 Trà Xanh
Chapter 213 107731 2012-12-06 DDMinh
Chapter 212 98905 2012-11-17 DDMinh
Chapter 211 89078 2012-11-10 Trà Xanh
Chapter 210 101871 2012-11-02 DDMinh
Chapter 209 101809 2012-10-28 Trà Xanh
Chapter 208 92140 2012-10-21 Trà Xanh
Chapter 207 93949 2012-10-14 SNSD
Chapter 206 105568 2012-10-05 Yuuki Kobayashi
Chapter 205 106931 2012-10-02 Trà Xanh
Chapter 204 92098 2012-09-22 Trà Xanh
Chapter 203 92259 2012-09-15 SNSD
Chapter 202 97645 2012-09-09 SNSD
Chapter 201 101907 2012-09-05 Trà Xanh
Chapter 200 99575 2013-03-10 DDMinh
Chapter 199 99195 2012-08-15 SNSD
Chapter 198 100331 2012-08-05 vienphuc200690
Chapter 197 89329 2012-07-28
Chapter 196 96715 2012-07-21 vienphuc200690
Chapter 195 91358 2012-07-14
Chapter 194 96290 2012-07-08
Chapter 193 98213 2012-06-30
Chapter 192 87011 2012-06-22 vienphuc200690
Chapter 191 83607 2012-06-15 24h VIP
Chapter 190 89680 2012-06-11 Trà Xanh
Chapter 189 89782 2012-06-04 DDMinh
Chapter 188 84273 2012-06-04 DDMinh
Chapter 187 84451 2012-06-04 DDMinh
Chapter 186 86875 2012-06-04 DDMinh
Chapter 185 88261 2012-06-04 DDMinh
Chapter 184 83824 2012-06-04 DDMinh
Chapter 183 80970 2012-06-04 DDMinh
Chapter 182 82899 2012-06-04 DDMinh
Chapter 181 94159 2012-06-04 DDMinh
Chapter 180 101418 2012-04-08 DDMinh
Chapter 179 88745 2012-04-01 DDMinh
Chapter 178 95616 2012-03-30 DDMinh
Chapter 177 87356 2012-03-01 DDMinh
Chapter 176 85180 2012-02-29 DDMinh
Chapter 175 78294 2012-02-19 DDMinh
Chapter 174 73964 2012-02-19 DDMinh
Chapter 173 73583 2012-02-19 DDMinh
Chapter 172 77358 2012-02-29 DDMinh
Chapter 171 83058 2012-01-16 DDMinh
Chapter 170 87828 2012-01-06 babytraxanh070
Chapter 169 78685 2011-12-18 DDMinh
Chapter 168 74329 2011-12-11 DDMinh
Chapter 167 75576 2011-12-02 DDMinh
Chapter 166 72563 2011-12-02 DDMinh
Chapter 165 75858 2011-11-24 DDMinh
Chapter 164 73051 2011-11-16 DDMinh
Chapter 163 74987 2011-10-31 DDMinh
Chapter 162 82665 2012-04-10 DDMinh
Chapter 161 80742 2011-10-16 babytraxanh070
Chapter 160 87362 2011-10-07 babytraxanh070
Chapter 159 78113 2011-10-02 banmidou
Chapter 158 73598 2011-09-25 Ginbari
Chapter 157 71779 2011-09-23 DDMinh
Chapter 156 83654 2011-09-10 Ginbari
Chapter 155 83507 2011-09-04 Ginbari
Chapter 154 77496 2011-08-31 banmidou
Chapter 153 81930 2011-08-21 DDMinh
Chapter 152 81712 2011-08-09 DDMinh
Chapter 151 75775 2011-07-31 DDMinh
Chapter 150 82913 2011-07-23 DDMinh
Chapter 149 73750 2011-07-18 DDMinh
Chapter 148 78215 2011-07-09 DDMinh
Chapter 147 80970 2011-07-02 banmidou
Chapter 146 78879 2011-06-27 DDMinh
Chapter 145 83013 2011-06-18 banmidou
Chapter 144 79180 2011-06-11 DDMinh
Chapter 143 79359 2011-06-04 DDMinh
Chapter 142 76761 2011-06-04 DDMinh
Chapter 141 74537 2011-06-03 DDMinh
Chapter 140 78320 2011-06-03 DDMinh
Chapter 139 70445 2011-06-03 DDMinh
Chapter 138 69666 2011-06-03 DDMinh
Chapter 137 69045 2012-05-05 acquy588
Chapter 136 70246 2011-06-03 DDMinh
Chapter 135 69277 2011-06-03 DDMinh
Chapter 134 66640 2011-06-03 DDMinh
Chapter 133 67684 2011-06-03 DDMinh
Chapter 132 66566 2011-06-03 DDMinh
Chapter 131 67931 2011-06-03 DDMinh
Chapter 130 75665 2011-06-03 DDMinh
Chapter 129 69739 2011-06-03 DDMinh
Chapter 128 71088 2011-06-03 DDMinh
Chapter 127 70811 2011-06-03 DDMinh
Chapter 126 71296 2011-06-03 DDMinh
Chapter 125 73776 2011-06-03 DDMinh
Chapter 124 71038 2011-06-03 DDMinh
Chapter 123 70547 2011-06-03 DDMinh
Chapter 122 70162 2011-06-03 DDMinh
Chapter 121 69604 2011-06-03 DDMinh
Chapter 120 74109 2011-06-03 DDMinh
Chapter 119 65279 2011-06-03 DDMinh
Chapter 118 65550 2011-06-03 DDMinh
Chapter 117 65973 2011-06-03 DDMinh
Chapter 116 66552 2011-06-03 DDMinh
Chapter 115 71126 2011-06-03 DDMinh
Chapter 114 71154 2011-06-03 DDMinh
Chapter 113 69130 2011-06-03 DDMinh
Chapter 112 67759 2011-06-03 DDMinh
Chapter 111 68710 2011-06-03 DDMinh
Chapter 110 72959 2011-06-02 DDMinh
Chapter 109 68096 2011-06-02 DDMinh
Chapter 108 66579 2011-06-02 DDMinh
Chapter 107 66205 2011-06-02 DDMinh
Chapter 106 66620 2011-06-02 DDMinh
Chapter 105 67046 2011-06-02 DDMinh
Chapter 104 66109 2011-06-02 DDMinh
Chapter 103 69747 2011-06-02 DDMinh
Chapter 102 71376 2011-06-02 DDMinh
Chapter 101 73773 2011-06-02 DDMinh
Chapter 100 79119 2011-06-01 DDMinh
Chapter 99 70136 2011-06-01 DDMinh
Chapter 98 68943 2011-06-01 DDMinh
Chapter 97 68362 2011-06-01 DDMinh
Chapter 96 68182 2011-06-01 DDMinh
Chapter 95 67658 2011-06-01 DDMinh
Chapter 94 67740 2011-06-01 DDMinh
Chapter 93 66565 2011-06-01 DDMinh
Chapter 92 64884 2011-06-01 DDMinh
Chapter 91 65300 2011-06-01 DDMinh
Chapter 90 69009 2011-06-01 DDMinh
Chapter 89 63043 2011-06-01 DDMinh
Chapter 88 61776 2011-06-01 DDMinh
Chapter 87 61894 2011-06-01 DDMinh
Chapter 86 60944 2011-06-01 DDMinh
Chapter 85 61990 2011-06-01 DDMinh
Chapter 84 60196 2011-06-01 DDMinh
Chapter 83 59979 2011-06-01 DDMinh
Chapter 82 60339 2011-06-01 DDMinh
Chapter 81 61685 2011-06-01 DDMinh
Chapter 80 64527 2011-05-31 DDMinh
Chapter 79 58600 2011-05-31 DDMinh
Chapter 78 58966 2011-05-31 DDMinh
Chapter 77 59352 2011-05-31 DDMinh
Chapter 76 61195 2011-05-31 DDMinh
Chapter 75 61317 2011-05-31 DDMinh
Chapter 74 59680 2011-05-31 DDMinh
Chapter 73 59395 2011-05-31 DDMinh
Chapter 72 60067 2011-05-31 DDMinh
Chapter 71 61421 2011-05-31 DDMinh
Chapter 70 65475 2011-05-31 DDMinh
Chapter 69 60811 2011-05-31 DDMinh
Chapter 68 70466 2011-05-31 DDMinh
Chapter 67 67728 2011-05-31 DDMinh
Chapter 66 67480 2011-05-31 DDMinh
Chapter 65 68530 2011-05-28 DDMinh
Chapter 64 68831 2011-05-28 DDMinh
Chapter 63 68347 2011-05-28 DDMinh
Chapter 62 66739 2011-05-28 DDMinh
Chapter 61 65964 2011-05-28 DDMinh
Chapter 60 70447 2011-05-17 DDMinh
Chapter 59 64293 2011-05-17 DDMinh
Chapter 58 64232 2011-05-17 DDMinh
Chapter 57 63989 2011-05-17 DDMinh
Chapter 56 65753 2011-05-17 DDMinh
Chapter 55 70496 2011-05-17 DDMinh
Chapter 54 69603 2011-05-17 DDMinh
Chapter 53 67697 2011-05-17 DDMinh
Chapter 52 66385 2011-05-17 DDMinh
Chapter 51 67213 2011-05-17 DDMinh
Chapter 50 70074 2011-05-17 DDMinh
Chapter 49 62746 2011-05-17 DDMinh
Chapter 48 63053 2011-05-17 DDMinh
Chapter 47 63197 2011-05-17 DDMinh
Chapter 46 63813 2011-05-17 DDMinh
Chapter 45 65613 2011-05-17 DDMinh
Chapter 44 62580 2011-05-17 DDMinh
Chapter 43 63024 2011-05-17 DDMinh
Chapter 42 63738 2011-05-16 DDMinh
Chapter 41 64384 2011-05-16 DDMinh
Chapter 40 67892 2011-05-16 DDMinh
Chapter 39 62239 2011-05-16 DDMinh
Chapter 38 63504 2011-05-16 DDMinh
Chapter 37 64362 2011-05-16 DDMinh
Chapter 36 65489 2011-05-16 DDMinh
Chapter 35 67041 2011-05-16 DDMinh
Chapter 34 63654 2011-05-16 DDMinh
Chapter 33 64485 2011-05-16 DDMinh
Chapter 32 64922 2011-05-16 DDMinh
Chapter 31 66909 2011-05-16 DDMinh
Chapter 30 71702 2011-05-16 DDMinh
Chapter 29 67515 2011-05-16 DDMinh
Chapter 28 67546 2011-05-15 DDMinh
Chapter 27 66391 2011-05-15 DDMinh
Chapter 26 66784 2011-05-15 DDMinh
Chapter 25 67789 2011-05-15 DDMinh
Chapter 24 66082 2011-05-15 DDMinh
Chapter 23 66322 2011-05-15 DDMinh
Chapter 22 67260 2011-05-15 DDMinh
Chapter 21 68772 2011-05-15 DDMinh
Chapter 20 71743 2011-05-15 DDMinh
Chapter 19 68455 2011-05-15 DDMinh
Chapter 18 69320 2011-05-15 DDMinh
Chapter 17 67190 2011-05-15 DDMinh
Chapter 16 68452 2011-05-15 DDMinh
Chapter 15 68462 2011-05-15 DDMinh
Chapter 14 66655 2011-07-18 DDMinh
Chapter 13 65511 2011-05-15 DDMinh
Chapter 12 67251 2011-05-15 DDMinh
Chapter 11 66144 2011-05-15 DDMinh
Chapter 10 69862 2011-05-14 DDMinh
Chapter 9 68417 2011-05-15 DDMinh
Chapter 8 71395 2011-05-15 DDMinh
Chapter 7 73763 2011-05-15 DDMinh
Chapter 6 72179 2011-05-15 DDMinh
Chapter 5 71626 2011-05-15 DDMinh
Chapter 4 72800 2011-05-15 DDMinh
Chapter 3 75253 2011-05-15 DDMinh
Chapter 2 78513 2011-05-15 DDMinh
Chapter 1 100357 2011-05-15 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 185 )
COMMENT
hoang / 2014/02/06 20:28 PM
Guest
có chap 265 rùi vui wá
Táo / 2014/01/30 09:50 AM
Guest
có raw 264 rùi nha m.n http://www.manga2u.me/Toriko/264
Nhậtn / 2013/12/29 16:22 PM
Guest
Ở chap 9 Thằng CoCo nói sói chiến đánh ngang con Rắn quỷ @@ trong khi con Sói Chiến 6080lvl
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
zKz / 2013/11/20 20:04 PM
Guest
http://www.mangabird.com/toriko-258 bản raw 258 mọi người ơi
fan / 2013/10/25 12:38 PM
Guest
tay chân mọc như thằn lằn ấy =.=
Dean / 2013/10/25 01:11 AM
Guest
truyen cang ngay cang nham~
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
le huu tai / 2013/09/17 09:24 AM
Guest
ad dich nhah di di ag toi phan hap dan
jin kaido / 2013/09/08 13:44 PM
Guest
dich cham qua zay
anymous / 2013/08/30 10:32 AM
Guest
Đọc chap 247 thấy có vẻ giống Bleach : năm xưa lão già ko giết đc kẻ thù , về sau tái đấu thì nó mạnh hơn giết lại mình
asd / 2013/08/29 13:06 PM
Guest
nản thật nhóm dịch làm ăn cái kiểu j z ?????
123 / 2013/08/19 18:24 PM
Guest
245 mai khong dich
Nhung / 2013/08/16 15:32 PM
Guest
Chap 245 cua toriko van chua dich ha
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
son / 2013/08/07 10:45 AM
Guest
hinh nhu cac ban nham ca roi a frohzei la con trai gio lai doc o doan melk1 noi thi hieu ( noi voi toriko luc nhin thay dao cua komatsu)
binh / 2013/08/01 16:47 PM
Guest
SAO KO DICH VAY TROI
KuronoKei / 2013/07/25 19:17 PM
Guest
Bay nao, JOA la frohzei sama chu, cinderrela la con dao ma, may ban doc nhanh wa nham roai doa'
vui / 2013/07/25 12:07 PM
Guest
What !!!!!!!! JOA chính là Cinderrely à
hahahahhaha / 2013/07/25 10:59 AM
Guest
teppei la chau cua jirou voi ai vay? hinh nhu ba setsuno dau co quan he mau mu gi voi no !! chang le jirou ngoai tinh -_-'
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/manga24h/domains/manga24h.com/public_html/views/comment/list.php on line 127
vui / 2013/07/20 15:06 PM
Guest
Trời ơi !!!!!!!! thì ra Cinderrely là ng` iu của Acacicca
1001 / 2013/07/20 09:30 AM
Guest
Không biết Toriko có sao không nữa!
vui / 2013/07/19 16:56 PM
Guest
Yeah!!!!! sư phụ điểm huyệt cuối cùng cũng xuất hiện rùi
Okita / 2013/07/18 14:14 PM
Guest
Có chap mới rồi :3
tiger / 2013/07/16 18:11 PM
Guest
hay wa đừng drop nha admin ^^
vui / 2013/07/12 16:01 PM
Guest
trời ơi !!!!!!!!!!!!! sao mỗi lần ra chapter mới thì toàn dịch tiếng Anh hoài zậy
HeSjn / 2013/07/08 18:05 PM
Guest
toriko cang doc cag loi cuon va thu vi hjhj
vui / 2013/07/07 15:54 PM
Guest
thực ra bon họ ko phải là gay họ chỉ có tình cảm bảo vệ nhau quan tâm nhau!!! nó ko phải là iu nhưng rất dễ nhầm lẫn với iu mong các pạn đừng nói họ là gay vì tác giả rất dễ bị xúc phạm