m88

Trường học Vampire

  • Tác giả : Toboso Yana
  • Thể loại : Action, Comedy, Fantasy, Shounen, Shounen Ai, Supernatural, Tragedy
  • Nguồn : truyentranh.com
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-08-05
  • View :63672


Học Viện Thiên Niên là nơi con người và quỷ hút máu cùng chung sống với nhau. Tại đó, Aldred, một con ma cà rồng không có vũ khí huyết thống, gặp gỡ Kei, một con người bình thường vừa chuyển trường. Không ai ngờ, cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cả thế giới ^_^



LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 6 8427 2010-08-05
Chapter 5 7701 2010-08-05
Chapter 4 8577 2010-08-05
Chapter 3 8118 2010-08-05
Chapter 2 9572 2010-08-05
Chapter 1 21281 2010-08-05
Facebook
MANGA24H Comment ( 3 )




COMMENT
thjx / 2013/01/20 16:00 PM
Guest
comjc hay lem <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/1.gif" alt="{#}" border="0" />nhug ket thuc hk hju j hjt<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/56.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
mèo đen / 2013/01/04 19:16 PM
Guest
đọc truyện n&agrave;y từ l&acirc;u l&eacute;m uj m&agrave; g đọc lại vẫn thấy hay wa (: <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/15.gif" alt="{#}" border="0" />
kira / 2012/01/03 13:25 PM
Guest
p&eacute; c&oacute; bộ truyện n&agrave;y n&egrave; nhưng m&aacute; m&igrave; đem n&oacute; cho thi&ecirc;n đường của biển lửa(đốt ấy m&agrave;) r&ugrave;i<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/30.gif" alt="{#}" border="0" />h&acirc;y d&agrave;