m88

Tứ Đại Danh Bổ

  • Tác giả : Ôn Thụy An
  • Thể loại : Action, Historical, Manhua, Martial Arts, Seinen
  • Nguồn : HomeViet.Org | Comicvn.Net
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-10-22
  • View :2912276
Homviet.org : Từ 1 - 110
Comcivn.net : Từ 111+
 
 Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...

Link download chapter 1 - 110
LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 371 [End] 34260 2011-10-02 banmidou
Chapter 370 17567 2011-09-30 † of †
Chapter 369 14567 2011-09-29 banmidou
Chapter 368 13792 2011-09-29 banmidou
Chapter 367 13585 2011-09-29 banmidou
Chapter 366 13269 2011-09-29 banmidou
Chapter 365 14046 2011-09-29 banmidou
Chapter 364 13066 2011-09-28 banmidou
Chapter 363 13055 2011-09-28 banmidou
Chapter 362 13099 2011-09-27 banmidou
Chapter 361 13099 2011-09-27 banmidou
Chapter 360 14102 2011-09-27 banmidou
Chapter 359 11903 2011-09-27 banmidou
Chapter 358 12210 2011-09-25 banmidou
Chapter 357 13146 2011-09-23 † of †
Chapter 356 11452 2011-09-23 † of †
Chapter 355 11680 2011-09-23 † of †
Chapter 354 11045 2011-09-23 † of †
Chapter 353 11908 2011-09-19 † of †
Chapter 352 11215 2011-09-19 † of †
Chapter 351 11439 2011-09-18 banmidou
Chapter 350 12944 2011-09-17 banmidou
Chapter 349 11432 2011-09-16 banmidou
Chapter 348 11651 2011-09-15 banmidou
Chapter 347 11547 2011-09-15 banmidou
Chapter 346 11975 2011-09-15 banmidou
Chapter 345 12253 2011-09-15 banmidou
Chapter 344 11878 2011-09-15 banmidou
Chapter 343 13024 2011-09-10 † of †
Chapter 342 12967 2011-09-09 † of †
Chapter 341 12941 2011-09-09 † of †
Chapter 340 15098 2011-09-06 † of †
Chapter 339 12367 2011-09-06 † of †
Chapter 338 13033 2011-09-06 † of †
Chapter 337 13068 2011-09-06 † of †
Chapter 336 16603 2011-09-02 banmidou
Chapter 335 15526 2011-09-02 banmidou
Chapter 334 13306 2011-09-02 banmidou
Chapter 333 12741 2011-09-02 banmidou
Chapter 332 12294 2011-09-02 banmidou
Chapter 331 12652 2011-09-02 banmidou
Chapter 330 15641 2011-09-02 banmidou
Chapter 329 12933 2011-08-29 DDMinh
Chapter 328 12877 2011-08-27 banmidou
Chapter 327 13137 2011-08-27 banmidou
Chapter 326 12890 2011-08-25 † of †
Chapter 325 13213 2011-08-25 † of †
Chapter 324 12759 2011-08-25 † of †
Chapter 323 12876 2011-08-25 † of †
Chapter 322 13367 2011-08-25 † of †
Chapter 321 13254 2011-08-25 † of †
Chapter 320 15499 2011-08-25 † of †
Chapter 319 13300 2011-08-19 banmidou
Chapter 318 12966 2011-08-19 banmidou
Chapter 317 13188 2011-08-19 banmidou
Chapter 316 14016 2011-08-14 banmidou
Chapter 315 13621 2011-08-14 banmidou
Chapter 314 13065 2011-08-14 banmidou
Chapter 313 14062 2011-08-14 banmidou
Chapter 312 13747 2011-08-10 banmidou
Chapter 311 13456 2011-08-10 banmidou
Chapter 310 15431 2011-08-10 banmidou
Chapter 309 13121 2011-08-10 banmidou
Chapter 308 13281 2011-08-10 banmidou
Chapter 307 13300 2011-08-10 banmidou
Chapter 306 13443 2011-08-10 banmidou
Chapter 305 13937 2011-08-10 banmidou
Chapter 304 13883 2011-08-10 banmidou
Chapter 303 14567 2011-08-10 banmidou
Chapter 302 16138 2011-08-10 banmidou
Chapter 301 25511 2011-08-10 banmidou
Chapter 269 852 2014-04-23 Tra Xanh
Chapter 268 1404 2014-04-17 Tra Xanh
Chapter 267 1192 2014-04-15 Tra Xanh
Chapter 266 1250 2014-04-15 Tra Xanh
Chapter 265 1780 2014-04-14 Tra Xanh
Chapter 264 1926 2014-04-11 Tra Xanh
Chapter 263 1444 2014-04-10 Tra Xanh
Chapter 262 1846 2014-04-01 Tra Xanh
Chapter 261 2520 2014-03-27 Tra Xanh
Chapter 260 16799 2011-09-05 † of †
Chapter 259 14283 2011-09-05 † of †
Chapter 258 15779 2011-09-05 † of †
Chapter 257 23270 2011-09-05 † of †
Chapter 220 9812 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 219 7589 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 218 6819 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 217 6896 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 216 6716 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 215 6960 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 214 6614 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 213 6567 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 212 6911 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 211 6872 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 210 7683 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 209 7053 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 208 6993 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 207 7205 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 206 6944 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 205 7228 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 204 6985 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 203 7431 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 202 8581 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 201 11200 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 196 9001 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 195 9233 2012-12-10 Trà Xanh
Chapter 194 7231 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 193 7426 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 192 7465 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 191 7744 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 190 10740 2012-11-11 Trà Xanh
Chapter 189 10139 2012-11-10 Trà Xanh
Chapter 188 9564 2012-11-01 Trà Xanh
Chapter 187 9912 2012-11-01 Trà Xanh
Chapter 186 12674 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 185 21051 2011-06-14 banmidou
Chapter 184 14986 2011-06-13 banmidou
Chapter 183 14545 2011-06-13 banmidou
Chapter 182 14778 2011-06-08 banmidou
Chapter 181 15723 2011-05-10 † of †
Chapter 180 17174 2011-05-10 † of †
Chapter 179 14658 2011-05-08 banmidou
Chapter 178 14975 2011-05-08 banmidou
Chapter 177 14534 2011-05-07 banmidou
Chapter 176 14800 2011-05-07 banmidou
Chapter 175 14293 2011-05-07 banmidou
Chapter 174 13302 2011-05-07 banmidou
Chapter 173 13625 2011-05-07 banmidou
Chapter 172 13916 2011-05-07 banmidou
Chapter 171 15075 2011-05-07 banmidou
Chapter 170 14953 2011-05-07 banmidou
Chapter 169 13686 2011-05-07 banmidou
Chapter 168 13555 2011-05-07 banmidou
Chapter 167 13838 2011-05-08 banmidou
Chapter 166 13532 2011-05-08 banmidou
Chapter 165 14395 2011-05-07 banmidou
Chapter 164 13553 2011-05-07 banmidou
Chapter 163 13500 2011-05-07 banmidou
Chapter 162 14258 2011-05-07 banmidou
Chapter 161 13857 2011-05-07 banmidou
Chapter 160 15176 2011-05-07 banmidou
Chapter 159 13264 2011-05-07 banmidou
Chapter 158 13658 2011-05-07 banmidou
Chapter 157 12893 2011-05-07 banmidou
Chapter 156 13248 2011-05-07 banmidou
Chapter 155 16217 2011-05-07 banmidou
Chapter 154 13461 2011-05-07 banmidou
Chapter 153 13395 2011-05-07 banmidou
Chapter 152 13360 2011-05-07 banmidou
Chapter 151 13719 2011-05-07 banmidou
Chapter 150 14942 2011-05-07 banmidou
Chapter 149 12506 2011-05-07 banmidou
Chapter 148 12643 2011-05-07 banmidou
Chapter 147 12531 2011-05-07 banmidou
Chapter 146 12853 2011-05-07 banmidou
Chapter 145 13357 2011-05-07 banmidou
Chapter 144 13151 2011-05-07 banmidou
Chapter 143 13032 2011-05-07 banmidou
Chapter 142 13217 2011-05-07 banmidou
Chapter 141 13129 2011-05-07 banmidou
Chapter 140 14876 2011-05-07 banmidou
Chapter 139 12815 2011-05-07 banmidou
Chapter 138 13023 2011-05-07 banmidou
Chapter 137 13325 2011-05-07 banmidou
Chapter 136 13118 2011-05-07 banmidou
Chapter 135 13730 2011-05-07 banmidou
Chapter 134 13305 2011-05-07 banmidou
Chapter 133 13841 2011-05-07 banmidou
Chapter 132 13246 2011-05-07 banmidou
Chapter 131 13516 2011-05-07 banmidou
Chapter 130 14462 2011-05-07 banmidou
Chapter 129 12600 2011-05-07 banmidou
Chapter 128 12718 2011-05-07 banmidou
Chapter 127 13276 2011-05-07 banmidou
Chapter 126 13111 2011-05-07 banmidou
Chapter 125 13436 2011-05-07 banmidou
Chapter 124 13486 2011-05-07 banmidou
Chapter 123 14144 2011-05-07 banmidou
Chapter 122 14655 2011-05-07 banmidou
Chapter 121 13508 2011-05-07 banmidou
Chapter 120 14457 2011-05-07 banmidou
Chapter 119 13207 2011-05-07 banmidou
Chapter 118 13369 2011-05-07 banmidou
Chapter 117 13739 2011-05-07 banmidou
Chapter 116 13941 2011-05-07 banmidou
Chapter 115 13906 2011-05-07 banmidou
Chapter 114 13627 2011-05-07 banmidou
Chapter 113 14509 2011-05-07 banmidou
Chapter 112 15551 2011-05-07 banmidou
Chapter 111 17884 2011-05-07 banmidou
Chapter 110 29729 2011-05-07 banmidou
Chapter 64 9052 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 63 6557 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 62 6528 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 61 6665 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 60 7087 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 59 6641 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 58 6900 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 57 6785 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 56 6833 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 55 7098 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 54 6918 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 53 7037 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 52 7471 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 51 8711 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 50 268 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 49 262 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 48 272 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 47 266 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 46 10842 2012-11-19 Trà Xanh
Chapter 45 282 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 44 266 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 43 282 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 42 280 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 41 276 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 40 274 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 39 282 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 38 260 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 37 250 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 36 12508 2012-11-19 Trà Xanh
Chapter 35 292 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 34 294 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 33 298 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 32 270 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 31 286 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 30 328 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 29 298 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 28 27912 2012-11-19 Trà Xanh
Chapter 27 9019 2012-11-19 Trà Xanh
Chapter 26 8992 2012-11-19 Trà Xanh
Chapter 25 8303 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 24 7843 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 23 7963 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 22 8843 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 21 8456 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 20 8969 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 19 8175 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 18 8313 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 17 8490 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 16 8996 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 15 9214 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 14 8554 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 13 8445 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 12 8766 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 11 9232 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 10 10489 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 9 9070 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 8 9765 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 7 11806 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 6 24297 2011-04-05 banmidou
Chapter 5 21878 2011-04-05 banmidou
Chapter 4 22146 2011-04-05 banmidou
Chapter 3 22991 2011-04-05 banmidou
Chapter 2 31913 2011-04-05 banmidou
Chapter 1 54022 2010-12-19 Sugai
Facebook
MANGA24H Comment ( 22 )
COMMENT
catalog / 2014/02/04 19:22 PM
Guest
đang hay thì đứt dây đàn, thiếu từ 65-109 mới đau zzzz
lutein / 2014/01/28 20:16 PM
Guest
sao tìm trong trang nào cũng ko có từ 65>>>109 là sao >"<
van123 / 2014/01/19 23:48 PM
Guest
thiếu tư` chap 65-109 kia` ad oi
CHC / 2013/07/25 20:18 PM
Guest
bộ này không ai hoàn thiện nữa ak!
chcchienthan / 2013/07/02 20:41 PM
Member
221 > 256 và 261 > 300! cố hoàn thành cho đủ bộ bạn ơi
DangHuy / 2012/12/25 00:55 AM
Guest
Kh&ocirc;ng biết thằng nguy&ecirc;n nhan quyết chết l&uacute;c n&agrave;o lu&ocirc;n.
tieu tu / 2012/12/14 13:07 PM
Guest
hixxx , c&aacute;c chap thiếu t&ugrave;m lum, m&igrave;nh cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p truyện nhưng chưa xong cứ để l&agrave; chưa xong đi, để ho&agrave;n th&agrave;nh l&agrave;m m&igrave;nh mừng hụt ==
tamtv074159 / 2012/12/10 18:41 PM
Member
up j` kỳ zậy ch&agrave;i Zzz
Aloha / 2012/11/30 17:19 PM
Guest
up truyện kiểu g&igrave; m&agrave; thiếu nhiều chap vậy. l&agrave;m ăn kiểu g&igrave; thế&nbsp;
Chishikato / 2012/11/29 16:37 PM
Guest
chap 65 đến 109 của truyện n&agrave;y ko c&oacute; để đọc ah<br />
siversoul / 2012/11/27 12:11 PM
Guest
up load truyen linh tinh the ad up can than tung chap xem nao
chcchienthan / 2012/11/12 20:27 PM
Member
tuyệt vời bạn ở t&iacute;p tục 191 &gt; 256 n&agrave;o&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/9.gif" alt="{#}" border="0" />
chcchienthan / 2012/07/13 08:54 AM
Member
sao bộ n&agrave;y kh&ocirc;ng l&agrave;m nữa ak :(
Tu / 2012/07/08 10:37 AM
Guest
link 1-110 die rui
chcchienthan / 2012/05/23 12:49 PM
Member
186 &gt; 256 v&agrave; 261 &gt; 300 hi vọng c&oacute; thể l&agrave;m nhanh để bộ truyện được chọn vẹn. THANKS
nguyen bình / 2012/03/13 14:55 PM
Guest
hic thiếu c&aacute;c chap 36 - 45, 77, 84, 95, 97, 98 zzzzzzzzz
hixhix / 2012/02/14 22:48 PM
Guest
ai up full ho dum minh voi.truyen hay ma u ngat quang.chan!<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/20.gif" alt="{#}" border="0" />
nhositinh2010 / 2011/12/30 18:05 PM
Member
làm sao đ&ecirc;̉ dow toàn b&ocirc;̣ zìa&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/5.gif" alt="{#}" border="0" />
nguyen093 / 2011/12/21 21:53 PM
Member
c&aacute;c người thật sự thật sự l&agrave;m biếng qu&aacute; đi m&agrave;&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/54.gif" alt="{#}" border="0" />
SearaValensky / 2011/12/14 10:44 AM
Member
Phiền bạn up nốt link chap 36&gt;&gt;45 với, đọc nửa chừng mất kh&uacute;c ch&aacute;n wow @@!
Mèo Xink / 2011/11/24 23:38 PM
Guest
sao trong link kia k c&oacute; tập từ 36 đến 45 thế &gt;"&lt;
kaka / 2011/11/03 13:09 PM
Guest
ban oi, coi lai dum link down tu chap 1 den 109 voi, die roi