m88

Tứ Đại Danh Bổ

  • Tác giả : Ôn Thụy An
  • Thể loại : Action, Historical, Manhua, Martial Arts, Seinen
  • Nguồn : HomeViet.Org | Comicvn.Net
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-10-22
  • View :2887566
Homviet.org : Từ 1 - 110
Comcivn.net : Từ 111+
 
 Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...

Link download chapter 1 - 110
LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 371 [End] 34060 2011-10-02 banmidou
Chapter 370 17503 2011-09-30 † of †
Chapter 369 14517 2011-09-29 banmidou
Chapter 368 13752 2011-09-29 banmidou
Chapter 367 13543 2011-09-29 banmidou
Chapter 366 13237 2011-09-29 banmidou
Chapter 365 14004 2011-09-29 banmidou
Chapter 364 13024 2011-09-28 banmidou
Chapter 363 13007 2011-09-28 banmidou
Chapter 362 13053 2011-09-27 banmidou
Chapter 361 13055 2011-09-27 banmidou
Chapter 360 14056 2011-09-27 banmidou
Chapter 359 11867 2011-09-27 banmidou
Chapter 358 12176 2011-09-25 banmidou
Chapter 357 13112 2011-09-23 † of †
Chapter 356 11416 2011-09-23 † of †
Chapter 355 11644 2011-09-23 † of †
Chapter 354 11013 2011-09-23 † of †
Chapter 353 11874 2011-09-19 † of †
Chapter 352 11183 2011-09-19 † of †
Chapter 351 11409 2011-09-18 banmidou
Chapter 350 12902 2011-09-17 banmidou
Chapter 349 11386 2011-09-16 banmidou
Chapter 348 11615 2011-09-15 banmidou
Chapter 347 11511 2011-09-15 banmidou
Chapter 346 11929 2011-09-15 banmidou
Chapter 345 12213 2011-09-15 banmidou
Chapter 344 11840 2011-09-15 banmidou
Chapter 343 12988 2011-09-10 † of †
Chapter 342 12929 2011-09-09 † of †
Chapter 341 12891 2011-09-09 † of †
Chapter 340 15052 2011-09-06 † of †
Chapter 339 12317 2011-09-06 † of †
Chapter 338 12983 2011-09-06 † of †
Chapter 337 13026 2011-09-06 † of †
Chapter 336 16553 2011-09-02 banmidou
Chapter 335 15468 2011-09-02 banmidou
Chapter 334 13260 2011-09-02 banmidou
Chapter 333 12691 2011-09-02 banmidou
Chapter 332 12240 2011-09-02 banmidou
Chapter 331 12590 2011-09-02 banmidou
Chapter 330 15569 2011-09-02 banmidou
Chapter 329 12877 2011-08-29 DDMinh
Chapter 328 12819 2011-08-27 banmidou
Chapter 327 13081 2011-08-27 banmidou
Chapter 326 12834 2011-08-25 † of †
Chapter 325 13139 2011-08-25 † of †
Chapter 324 12693 2011-08-25 † of †
Chapter 323 12816 2011-08-25 † of †
Chapter 322 13295 2011-08-25 † of †
Chapter 321 13186 2011-08-25 † of †
Chapter 320 15439 2011-08-25 † of †
Chapter 319 13232 2011-08-19 banmidou
Chapter 318 12904 2011-08-19 banmidou
Chapter 317 13122 2011-08-19 banmidou
Chapter 316 13964 2011-08-14 banmidou
Chapter 315 13557 2011-08-14 banmidou
Chapter 314 13001 2011-08-14 banmidou
Chapter 313 13994 2011-08-14 banmidou
Chapter 312 13667 2011-08-10 banmidou
Chapter 311 13384 2011-08-10 banmidou
Chapter 310 15357 2011-08-10 banmidou
Chapter 309 13053 2011-08-10 banmidou
Chapter 308 13215 2011-08-10 banmidou
Chapter 307 13234 2011-08-10 banmidou
Chapter 306 13383 2011-08-10 banmidou
Chapter 305 13873 2011-08-10 banmidou
Chapter 304 13809 2011-08-10 banmidou
Chapter 303 14491 2011-08-10 banmidou
Chapter 302 16052 2011-08-10 banmidou
Chapter 301 25297 2011-08-10 banmidou
Chapter 268 1212 2014-04-17 Tra Xanh
Chapter 267 1102 2014-04-15 Tra Xanh
Chapter 266 1170 2014-04-15 Tra Xanh
Chapter 265 1694 2014-04-14 Tra Xanh
Chapter 264 1832 2014-04-11 Tra Xanh
Chapter 263 1368 2014-04-10 Tra Xanh
Chapter 262 1742 2014-04-01 Tra Xanh
Chapter 261 2424 2014-03-27 Tra Xanh
Chapter 260 16707 2011-09-05 † of †
Chapter 259 14189 2011-09-05 † of †
Chapter 258 15683 2011-09-05 † of †
Chapter 257 23136 2011-09-05 † of †
Chapter 220 9644 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 219 7487 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 218 6711 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 217 6800 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 216 6620 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 215 6854 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 214 6508 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 213 6449 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 212 6809 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 211 6772 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 210 7569 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 209 6933 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 208 6871 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 207 7087 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 206 6840 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 205 7110 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 204 6875 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 203 7301 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 202 8445 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 201 11078 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 196 8857 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 195 9123 2012-12-10 Trà Xanh
Chapter 194 7155 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 193 7344 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 192 7387 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 191 7668 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 190 10666 2012-11-11 Trà Xanh
Chapter 189 10073 2012-11-10 Trà Xanh
Chapter 188 9470 2012-11-01 Trà Xanh
Chapter 187 9792 2012-11-01 Trà Xanh
Chapter 186 12510 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 185 20915 2011-06-14 banmidou
Chapter 184 14874 2011-06-13 banmidou
Chapter 183 14427 2011-06-13 banmidou
Chapter 182 14674 2011-06-08 banmidou
Chapter 181 15593 2011-05-10 † of †
Chapter 180 17036 2011-05-10 † of †
Chapter 179 14546 2011-05-08 banmidou
Chapter 178 14849 2011-05-08 banmidou
Chapter 177 14424 2011-05-07 banmidou
Chapter 176 14694 2011-05-07 banmidou
Chapter 175 14189 2011-05-07 banmidou
Chapter 174 13202 2011-05-07 banmidou
Chapter 173 13519 2011-05-07 banmidou
Chapter 172 13808 2011-05-07 banmidou
Chapter 171 14969 2011-05-07 banmidou
Chapter 170 14847 2011-05-07 banmidou
Chapter 169 13580 2011-05-07 banmidou
Chapter 168 13449 2011-05-07 banmidou
Chapter 167 13740 2011-05-08 banmidou
Chapter 166 13426 2011-05-08 banmidou
Chapter 165 14289 2011-05-07 banmidou
Chapter 164 13457 2011-05-07 banmidou
Chapter 163 13394 2011-05-07 banmidou
Chapter 162 14154 2011-05-07 banmidou
Chapter 161 13761 2011-05-07 banmidou
Chapter 160 15082 2011-05-07 banmidou
Chapter 159 13164 2011-05-07 banmidou
Chapter 158 13556 2011-05-07 banmidou
Chapter 157 12795 2011-05-07 banmidou
Chapter 156 13156 2011-05-07 banmidou
Chapter 155 16123 2011-05-07 banmidou
Chapter 154 13371 2011-05-07 banmidou
Chapter 153 13303 2011-05-07 banmidou
Chapter 152 13278 2011-05-07 banmidou
Chapter 151 13633 2011-05-07 banmidou
Chapter 150 14846 2011-05-07 banmidou
Chapter 149 12422 2011-05-07 banmidou
Chapter 148 12557 2011-05-07 banmidou
Chapter 147 12443 2011-05-07 banmidou
Chapter 146 12771 2011-05-07 banmidou
Chapter 145 13275 2011-05-07 banmidou
Chapter 144 13067 2011-05-07 banmidou
Chapter 143 12946 2011-05-07 banmidou
Chapter 142 13125 2011-05-07 banmidou
Chapter 141 13015 2011-05-07 banmidou
Chapter 140 14772 2011-05-07 banmidou
Chapter 139 12721 2011-05-07 banmidou
Chapter 138 12919 2011-05-07 banmidou
Chapter 137 13225 2011-05-07 banmidou
Chapter 136 13030 2011-05-07 banmidou
Chapter 135 13628 2011-05-07 banmidou
Chapter 134 13217 2011-05-07 banmidou
Chapter 133 13733 2011-05-07 banmidou
Chapter 132 13150 2011-05-07 banmidou
Chapter 131 13424 2011-05-07 banmidou
Chapter 130 14352 2011-05-07 banmidou
Chapter 129 12506 2011-05-07 banmidou
Chapter 128 12636 2011-05-07 banmidou
Chapter 127 13196 2011-05-07 banmidou
Chapter 126 13039 2011-05-07 banmidou
Chapter 125 13356 2011-05-07 banmidou
Chapter 124 13408 2011-05-07 banmidou
Chapter 123 14058 2011-05-07 banmidou
Chapter 122 14561 2011-05-07 banmidou
Chapter 121 13430 2011-05-07 banmidou
Chapter 120 14375 2011-05-07 banmidou
Chapter 119 13135 2011-05-07 banmidou
Chapter 118 13293 2011-05-07 banmidou
Chapter 117 13649 2011-05-07 banmidou
Chapter 116 13861 2011-05-07 banmidou
Chapter 115 13836 2011-05-07 banmidou
Chapter 114 13557 2011-05-07 banmidou
Chapter 113 14439 2011-05-07 banmidou
Chapter 112 15469 2011-05-07 banmidou
Chapter 111 17790 2011-05-07 banmidou
Chapter 110 29539 2011-05-07 banmidou
Chapter 64 8888 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 63 6447 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 62 6422 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 61 6559 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 60 6963 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 59 6525 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 58 6786 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 57 6669 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 56 6713 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 55 6978 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 54 6802 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 53 6919 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 52 7349 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 51 8599 2012-11-27 Trà Xanh
Chapter 50 152 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 49 144 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 48 152 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 47 158 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 46 10720 2012-11-19 Trà Xanh
Chapter 45 160 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 44 150 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 43 160 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 42 166 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 41 162 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 40 168 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 39 166 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 38 146 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 37 146 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 36 12390 2012-11-19 Trà Xanh
Chapter 35 170 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 34 164 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 33 188 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 32 172 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 31 190 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 30 202 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 29 180 2014-04-16 Tra Xanh
Chapter 28 27776 2012-11-19 Trà Xanh
Chapter 27 8911 2012-11-19 Trà Xanh
Chapter 26 8868 2012-11-19 Trà Xanh
Chapter 25 8179 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 24 7717 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 23 7845 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 22 8725 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 21 8348 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 20 8857 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 19 8071 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 18 8203 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 17 8376 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 16 8864 2012-11-18 Trà Xanh
Chapter 15 9104 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 14 8438 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 13 8327 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 12 8652 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 11 9118 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 10 10377 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 9 8970 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 8 9631 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 7 11668 2012-11-15 Trà Xanh
Chapter 6 24173 2011-04-05 banmidou
Chapter 5 21752 2011-04-05 banmidou
Chapter 4 22010 2011-04-05 banmidou
Chapter 3 22837 2011-04-05 banmidou
Chapter 2 31743 2011-04-05 banmidou
Chapter 1 53748 2010-12-19 Sugai
Facebook
MANGA24H Comment ( 22 )
COMMENT
catalog / 2014/02/04 19:22 PM
Guest
đang hay thì đứt dây đàn, thiếu từ 65-109 mới đau zzzz
lutein / 2014/01/28 20:16 PM
Guest
sao tìm trong trang nào cũng ko có từ 65>>>109 là sao >"<
van123 / 2014/01/19 23:48 PM
Guest
thiếu tư` chap 65-109 kia` ad oi
CHC / 2013/07/25 20:18 PM
Guest
bộ này không ai hoàn thiện nữa ak!
chcchienthan / 2013/07/02 20:41 PM
Member
221 > 256 và 261 > 300! cố hoàn thành cho đủ bộ bạn ơi
DangHuy / 2012/12/25 00:55 AM
Guest
Kh&ocirc;ng biết thằng nguy&ecirc;n nhan quyết chết l&uacute;c n&agrave;o lu&ocirc;n.
tieu tu / 2012/12/14 13:07 PM
Guest
hixxx , c&aacute;c chap thiếu t&ugrave;m lum, m&igrave;nh cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p truyện nhưng chưa xong cứ để l&agrave; chưa xong đi, để ho&agrave;n th&agrave;nh l&agrave;m m&igrave;nh mừng hụt ==
tamtv074159 / 2012/12/10 18:41 PM
Member
up j` kỳ zậy ch&agrave;i Zzz
Aloha / 2012/11/30 17:19 PM
Guest
up truyện kiểu g&igrave; m&agrave; thiếu nhiều chap vậy. l&agrave;m ăn kiểu g&igrave; thế&nbsp;
Chishikato / 2012/11/29 16:37 PM
Guest
chap 65 đến 109 của truyện n&agrave;y ko c&oacute; để đọc ah<br />
siversoul / 2012/11/27 12:11 PM
Guest
up load truyen linh tinh the ad up can than tung chap xem nao
chcchienthan / 2012/11/12 20:27 PM
Member
tuyệt vời bạn ở t&iacute;p tục 191 &gt; 256 n&agrave;o&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/9.gif" alt="{#}" border="0" />
chcchienthan / 2012/07/13 08:54 AM
Member
sao bộ n&agrave;y kh&ocirc;ng l&agrave;m nữa ak :(
Tu / 2012/07/08 10:37 AM
Guest
link 1-110 die rui
chcchienthan / 2012/05/23 12:49 PM
Member
186 &gt; 256 v&agrave; 261 &gt; 300 hi vọng c&oacute; thể l&agrave;m nhanh để bộ truyện được chọn vẹn. THANKS
nguyen bình / 2012/03/13 14:55 PM
Guest
hic thiếu c&aacute;c chap 36 - 45, 77, 84, 95, 97, 98 zzzzzzzzz
hixhix / 2012/02/14 22:48 PM
Guest
ai up full ho dum minh voi.truyen hay ma u ngat quang.chan!<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/20.gif" alt="{#}" border="0" />
nhositinh2010 / 2011/12/30 18:05 PM
Member
làm sao đ&ecirc;̉ dow toàn b&ocirc;̣ zìa&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/5.gif" alt="{#}" border="0" />
nguyen093 / 2011/12/21 21:53 PM
Member
c&aacute;c người thật sự thật sự l&agrave;m biếng qu&aacute; đi m&agrave;&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/54.gif" alt="{#}" border="0" />
SearaValensky / 2011/12/14 10:44 AM
Member
Phiền bạn up nốt link chap 36&gt;&gt;45 với, đọc nửa chừng mất kh&uacute;c ch&aacute;n wow @@!
Mèo Xink / 2011/11/24 23:38 PM
Guest
sao trong link kia k c&oacute; tập từ 36 đến 45 thế &gt;"&lt;
kaka / 2011/11/03 13:09 PM
Guest
ban oi, coi lai dum link down tu chap 1 den 109 voi, die roi