m88

Ushio and Tora

  • Tác giả : FUJITA Kazuhiro
  • Thể loại : Action, Comedy, Fantasy, Shounen, Supernatural
  • Nguồn : BlogTruyen.com
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-07-10
  • View :1702008

Blogtruyen.com

 
 Cực hay, không đọc là vô cùng tiếc!Một siêu phẩm của thời đại "Ushio và Tora" được sáng tác bởi Kazuhiro Fujita, được xuất bản ở tại Việt Nam với tên "Cậu bé thần giáo". Được nhận giải thưởng Shogakukan Manga Award cho thể loại shounen năm 1992. Đây là truyện vô cùng hay, được xếp hạng 1 trong 50 truyện hay nhất trên thế giới.


LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 175 12249 2011-11-15 DDMinh
Chapter 174 7689 2011-11-15 DDMinh
Chapter 173 7545 2011-11-06 † of †
Chapter 172 7297 2011-11-06 † of †
Chapter 171 7465 2011-11-06 † of †
Chapter 170 8765 2011-08-22 DDMinh
Chapter 169 7693 2011-08-22 DDMinh
Chapter 168 8261 2011-08-18 DDMinh
Chapter 167 8159 2011-08-17 DDMinh
Chapter 166 7466 2011-08-13 DDMinh
Chapter 165 7593 2011-08-13 DDMinh
Chapter 164 7094 2011-08-13 DDMinh
Chapter 163 6969 2011-08-13 DDMinh
Chapter 162 6989 2011-08-13 DDMinh
Chapter 161 7087 2011-08-13 DDMinh
Chapter 160 7643 2011-08-13 DDMinh
Chapter 159 8277 2011-08-21 DDMinh
Chapter 158 7063 2011-08-21 DDMinh
Chapter 157 7198 2011-08-21 DDMinh
Chapter 156 7788 2011-08-21 DDMinh
Chapter 155 8255 2011-08-21 DDMinh
Chapter 154 7040 2011-07-28 Taza000
Chapter 153 6843 2011-07-28 Taza000
Chapter 152 6859 2011-07-28 Taza000
Chapter 151 7271 2011-07-28 Taza000
Chapter 150 8446 2011-07-14 DDMinh
Chapter 149 6799 2011-07-14 DDMinh
Chapter 148 6885 2011-07-14 DDMinh
Chapter 147 6875 2011-07-14 DDMinh
Chapter 146 7147 2011-07-14 DDMinh
Chapter 145 7726 2011-07-10 banmidou
Chapter 144 7671 2011-07-10 banmidou
Chapter 143 7303 2011-07-10 banmidou
Chapter 142 7345 2011-07-10 banmidou
Chapter 141 7721 2011-07-10 banmidou
Chapter 140 9004 2011-06-30 DDMinh
Chapter 139 8606 2011-06-28 DDMinh
Chapter 138 8497 2011-06-14 DDMinh
Chapter 137 8017 2011-06-13 DDMinh
Chapter 136 8331 2011-06-12 DDMinh
Chapter 135 8921 2011-07-29 DDMinh
Chapter 134 9197 2011-07-29 DDMinh
Chapter 133 8526 2011-04-27 banmidou
Chapter 132 8397 2011-04-26 DDMinh
Chapter 131 8629 2011-04-25 DDMinh
Chapter 130 9162 2011-04-24 DDMinh
Chapter 129 8215 2011-04-19 dodangminh_DDM_20695
Chapter 128 7883 2011-04-19 dodangminh_DDM_20695
Chapter 127 8309 2011-04-17 dodangminh_DDM_20695
Chapter 126 8416 2011-04-15 dodangminh_DDM_20695
Chapter 125 8811 2011-04-13 dodangminh_DDM_20695
Chapter 124 9784 2011-04-12 dodangminh_DDM_20695
Chapter 123 9206 2011-04-10 dodangminh_DDM_20695
Chapter 122 8941 2011-04-08 dodangminh_DDM_20695
Chapter 121 9479 2011-07-29 DDMinh
Chapter 120 10047 2011-07-29 DDMinh
Chapter 118 - 119 10079 2011-04-05 dodangminh_DDM_20695
Chapter 117 10233 2011-07-29 DDMinh
Chapter 116 9478 2011-07-29 DDMinh
Chapter 115 9502 2011-07-29 DDMinh
Chapter 114 9140 2011-07-29 DDMinh
Chapter 113 8944 2011-07-29 DDMinh
Chapter 112 8967 2011-07-29 DDMinh
Chapter 111 9001 2011-07-29 DDMinh
Chapter 110 9616 2011-07-29 DDMinh
Chapter 109 9251 2011-07-29 DDMinh
Chapter 108 9756 2011-07-29 DDMinh
Chapter 107 10234 2011-07-29 DDMinh
Chapter 106 9767 2011-07-29 DDMinh
Chapter 105 10581 2011-07-29 DDMinh
Chapter 104 10363 2011-07-29 DDMinh
Chapter 103 9780 2011-07-29 DDMinh
Chapter 102 9757 2011-07-29 DDMinh
Chapter 101 11003 2011-07-29 DDMinh
Chapter 100 10616 2011-07-29 DDMinh
Chapter 99 9333 2011-07-29 DDMinh
Chapter 98 10298 2011-07-29 DDMinh
Chapter 97 10123 2011-07-29 DDMinh
Chapter 96 9626 2011-07-29 DDMinh
Chapter 95 9740 2011-07-29 DDMinh
Chapter 94 9609 2011-07-29 DDMinh
Chapter 93 9922 2011-07-29 DDMinh
Chapter 92 9968 2011-07-29 DDMinh
Chapter 90 - 91 10473 2011-07-29 DDMinh
Chapter 88 - 89 10242 2011-07-29 DDMinh
Chapter 86 - 87 10589 2011-07-29 DDMinh
Chapter 85 10703 2011-07-29 DDMinh
Chapter 84 11372 2011-07-29 DDMinh
Chapter 82 - 83 11660 2011-07-29 DDMinh
Chapter 80 - 81 11191 2011-07-29 DDMinh
Chapter 78 - 79 11893 2011-07-29 DDMinh
Chapter 77 12068 2011-07-29 DDMinh
Chapter 76 11607 2011-07-29 DDMinh
Chapter 75 11773 2011-07-29 DDMinh
Chapter 74 11334 2011-03-11 banmidou
Chapter 73 11351 2011-07-29 DDMinh
Chapter 72 11054 2011-07-29 DDMinh
Chapter 71 11530 2011-07-29 DDMinh
Chapter 70 12391 2011-07-29 DDMinh
Chapter 69 11209 2011-07-29 DDMinh
Chapter 68 11576 2011-07-29 DDMinh
Chapter 67 11119 2011-03-06 dodangminh_DDM_20695
Chapter 66 11773 2011-07-29 DDMinh
Chapter 65 11477 2011-07-29 DDMinh
Chapter 64 11306 2011-07-29 DDMinh
Chapter 63 11390 2011-07-29 DDMinh
Chapter 62 11826 2011-07-29 DDMinh
Chapter 61 12026 2011-07-29 DDMinh
Chapter 60 11849 2011-07-29 DDMinh
Chapter 59 10486 2011-07-29 DDMinh
Chapter 58 10144 2011-07-29 DDMinh
Chapter 57 12800 2011-07-29 DDMinh
Chapter 56 11713 2011-07-29 DDMinh
Chapter 55 12218 2011-07-29 DDMinh
Chapter 54 12816 2011-07-29 DDMinh
Chapter 53 16242 2011-07-29 DDMinh
Chapter 52 10160 2011-07-29 DDMinh
Chapter 51 11323 2011-07-29 DDMinh
Chapter 50 11835 2011-07-29 DDMinh
Chapter 49 10693 2011-07-29 DDMinh
Chapter 48 10163 2011-07-29 DDMinh
Chapter 47 10996 2011-07-29 DDMinh
Chapter 46 10127 2011-07-29 DDMinh
Chapter 45 10580 2011-07-29 DDMinh
Chapter 44 10258 2011-07-29 DDMinh
Chapter 43 9902 2011-07-29 DDMinh
Chapter 42 10570 2011-07-29 DDMinh
Chapter 41 11402 2011-07-29 DDMinh
Chapter 40 11400 2011-07-29 DDMinh
Chapter 39 10379 2011-07-29 DDMinh
Chapter 38 10341 2011-07-29 DDMinh
Chapter 37 10781 2011-07-29 DDMinh
Chapter 36 11579 2011-07-29 DDMinh
Chapter 35 11317 2011-07-29 DDMinh
Chapter 34 11324 2011-07-29 DDMinh
Chapter 33 10139 2011-07-29 DDMinh
Chapter 32 9814 2011-07-29 DDMinh
Chapter 31 10357 2011-07-29 DDMinh
Chapter 30 10339 2011-07-29 DDMinh
Chapter 29 9454 2011-07-29 DDMinh
Chapter 28 9543 2011-07-29 DDMinh
Chapter 27 10302 2011-07-29 DDMinh
Chapter 26 10820 2011-07-29 DDMinh
Chapter 25 12190 2010-07-14
Chapter 24 11090 2011-07-29 DDMinh
Chapter 23 10772 2011-07-29 DDMinh
Chapter 22 10801 2011-07-29 DDMinh
Chapter 21 16552 2011-07-29 DDMinh
Chapter 20 19357 2011-07-29 DDMinh
Chapter 19 11272 2011-07-29 DDMinh
Chapter 18 11141 2011-07-29 DDMinh
Chapter 17 10466 2011-07-29 DDMinh
Chapter 16 11372 2011-07-29 DDMinh
Chapter 15 11683 2011-07-29 DDMinh
Chapter 14 11826 2011-07-29 DDMinh
Chapter 13 11065 2011-07-29 DDMinh
Chapter 12 11448 2011-07-29 DDMinh
Chapter 11 11461 2011-07-29 DDMinh
Chapter 10 13038 2011-07-29 DDMinh
Chapter 9 11793 2011-07-29 DDMinh
Chapter 8 11894 2011-07-29 DDMinh
Chapter 7 12347 2011-07-29 DDMinh
Chapter 6 12204 2011-07-29 DDMinh
Chapter 5 12426 2011-07-29 DDMinh
Chapter 4 13067 2011-07-29 DDMinh
Chapter 3 13666 2011-07-29 DDMinh
Chapter 2 15394 2011-07-29 DDMinh
Chapter 1 19049 2011-07-29 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 14 )
COMMENT
Anh / 2013/04/15 19:52 PM
Guest
download ở đâu vậy ?
vô danh / 2012/10/30 09:55 AM
Guest
kô post nữa à @.@! post đi admin ơi ơi
mr.A / 2012/09/22 20:11 PM
Guest
a.c ko pót truyen nua ak
Long / 2012/08/22 17:27 PM
Guest
sao ko có download full lun 1 thể cho nhanh mấy a??
huulinh0982 / 2012/07/31 10:01 AM
Member
<br /><span class="quot">@Roo!!!</span>:ket" the" nao` zay. ban.<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/7.gif" alt="{#}" border="0" />
Roo!!! / 2012/06/20 20:08 PM
Guest
Bộ n&agrave;y hay, ngồi &ocirc;m 30 mấy tập đọc đi đọc lại ko ch&aacute;n, c&oacute; điều kết buồn qu&aacute;!&nbsp;
ma / 2012/06/16 20:38 PM
Guest
anh ơi post truyện n&agrave;y đi a<br />
thanhthanh / 2012/05/02 18:41 PM
Guest
hjc. mjnh doj maj muk khong duoc doc cac chap tiep theohuhu.<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
ushio / 2012/02/03 12:37 PM
Guest
Sao lại dừng vậy? Bộ n&agrave;y hay m&agrave;, up tiếp đi c&aacute;c bạn. Nhiều người đang chờ đ&oacute;n giống m&igrave;nh lắm
thanh / 2011/11/30 16:57 PM
Guest
lau post tiep muk
Love / 2011/11/28 17:58 PM
Guest
Đừng n&oacute;i l&agrave; bộ n&agrave;y bị Drop lu&ocirc;n rồi nh&aacute;!!!
/ 2011/11/26 08:12 AM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />
thtk / 2011/11/20 10:44 AM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/4.gif" alt="{#}" border="0" />sao l&acirc;u c&oacute; ushio v&agrave; tora c&aacute;c chập tiếp theo vậy
LoveAgain / 2011/11/19 11:45 AM
Member
hay thật.cố l&ecirc;n nha chủ thớt.&agrave; m&agrave; mấy l&atilde;o dịch thuật n&agrave;y nhiều l&uacute;c th&ecirc;m linh tinh v&ocirc; lời thoại.đọc thấy nhiều l&uacute;c thấy thế n&agrave;o &yacute;.