m88

Ushio and Tora

  • Tác giả : FUJITA Kazuhiro
  • Thể loại : Action, Comedy, Fantasy, Shounen, Supernatural
  • Nguồn : BlogTruyen.com
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-07-10
  • View :1712566

Blogtruyen.com

 
 Cực hay, không đọc là vô cùng tiếc!Một siêu phẩm của thời đại "Ushio và Tora" được sáng tác bởi Kazuhiro Fujita, được xuất bản ở tại Việt Nam với tên "Cậu bé thần giáo". Được nhận giải thưởng Shogakukan Manga Award cho thể loại shounen năm 1992. Đây là truyện vô cùng hay, được xếp hạng 1 trong 50 truyện hay nhất trên thế giới.


LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 175 12365 2011-11-15 DDMinh
Chapter 174 7747 2011-11-15 DDMinh
Chapter 173 7599 2011-11-06 † of †
Chapter 172 7353 2011-11-06 † of †
Chapter 171 7525 2011-11-06 † of †
Chapter 170 8831 2011-08-22 DDMinh
Chapter 169 7765 2011-08-22 DDMinh
Chapter 168 8329 2011-08-18 DDMinh
Chapter 167 8221 2011-08-17 DDMinh
Chapter 166 7530 2011-08-13 DDMinh
Chapter 165 7663 2011-08-13 DDMinh
Chapter 164 7152 2011-08-13 DDMinh
Chapter 163 7029 2011-08-13 DDMinh
Chapter 162 7047 2011-08-13 DDMinh
Chapter 161 7147 2011-08-13 DDMinh
Chapter 160 7701 2011-08-13 DDMinh
Chapter 159 8339 2011-08-21 DDMinh
Chapter 158 7125 2011-08-21 DDMinh
Chapter 157 7256 2011-08-21 DDMinh
Chapter 156 7864 2011-08-21 DDMinh
Chapter 155 8313 2011-08-21 DDMinh
Chapter 154 7102 2011-07-28 Taza000
Chapter 153 6903 2011-07-28 Taza000
Chapter 152 6917 2011-07-28 Taza000
Chapter 151 7331 2011-07-28 Taza000
Chapter 150 8518 2011-07-14 DDMinh
Chapter 149 6859 2011-07-14 DDMinh
Chapter 148 6945 2011-07-14 DDMinh
Chapter 147 6933 2011-07-14 DDMinh
Chapter 146 7205 2011-07-14 DDMinh
Chapter 145 7790 2011-07-10 banmidou
Chapter 144 7735 2011-07-10 banmidou
Chapter 143 7357 2011-07-10 banmidou
Chapter 142 7403 2011-07-10 banmidou
Chapter 141 7777 2011-07-10 banmidou
Chapter 140 9070 2011-06-30 DDMinh
Chapter 139 8668 2011-06-28 DDMinh
Chapter 138 8559 2011-06-14 DDMinh
Chapter 137 8077 2011-06-13 DDMinh
Chapter 136 8391 2011-06-12 DDMinh
Chapter 135 9003 2011-07-29 DDMinh
Chapter 134 9275 2011-07-29 DDMinh
Chapter 133 8592 2011-04-27 banmidou
Chapter 132 8461 2011-04-26 DDMinh
Chapter 131 8703 2011-04-25 DDMinh
Chapter 130 9234 2011-04-24 DDMinh
Chapter 129 8277 2011-04-19 dodangminh_DDM_20695
Chapter 128 7945 2011-04-19 dodangminh_DDM_20695
Chapter 127 8363 2011-04-17 dodangminh_DDM_20695
Chapter 126 8476 2011-04-15 dodangminh_DDM_20695
Chapter 125 8867 2011-04-13 dodangminh_DDM_20695
Chapter 124 9852 2011-04-12 dodangminh_DDM_20695
Chapter 123 9266 2011-04-10 dodangminh_DDM_20695
Chapter 122 8999 2011-04-08 dodangminh_DDM_20695
Chapter 121 9545 2011-07-29 DDMinh
Chapter 120 10099 2011-07-29 DDMinh
Chapter 118 - 119 10143 2011-04-05 dodangminh_DDM_20695
Chapter 117 10303 2011-07-29 DDMinh
Chapter 116 9542 2011-07-29 DDMinh
Chapter 115 9576 2011-07-29 DDMinh
Chapter 114 9196 2011-07-29 DDMinh
Chapter 113 9002 2011-07-29 DDMinh
Chapter 112 9035 2011-07-29 DDMinh
Chapter 111 9073 2011-07-29 DDMinh
Chapter 110 9692 2011-07-29 DDMinh
Chapter 109 9329 2011-07-29 DDMinh
Chapter 108 9834 2011-07-29 DDMinh
Chapter 107 10318 2011-07-29 DDMinh
Chapter 106 9843 2011-07-29 DDMinh
Chapter 105 10667 2011-07-29 DDMinh
Chapter 104 10443 2011-07-29 DDMinh
Chapter 103 9860 2011-07-29 DDMinh
Chapter 102 9835 2011-07-29 DDMinh
Chapter 101 11085 2011-07-29 DDMinh
Chapter 100 10696 2011-07-29 DDMinh
Chapter 99 9403 2011-07-29 DDMinh
Chapter 98 10366 2011-07-29 DDMinh
Chapter 97 10193 2011-07-29 DDMinh
Chapter 96 9686 2011-07-29 DDMinh
Chapter 95 9806 2011-07-29 DDMinh
Chapter 94 9677 2011-07-29 DDMinh
Chapter 93 9984 2011-07-29 DDMinh
Chapter 92 10040 2011-07-29 DDMinh
Chapter 90 - 91 10557 2011-07-29 DDMinh
Chapter 88 - 89 10312 2011-07-29 DDMinh
Chapter 86 - 87 10657 2011-07-29 DDMinh
Chapter 85 10777 2011-07-29 DDMinh
Chapter 84 11436 2011-07-29 DDMinh
Chapter 82 - 83 11742 2011-07-29 DDMinh
Chapter 80 - 81 11281 2011-07-29 DDMinh
Chapter 78 - 79 11987 2011-07-29 DDMinh
Chapter 77 12174 2011-07-29 DDMinh
Chapter 76 11699 2011-07-29 DDMinh
Chapter 75 11857 2011-07-29 DDMinh
Chapter 74 11418 2011-03-11 banmidou
Chapter 73 11435 2011-07-29 DDMinh
Chapter 72 11134 2011-07-29 DDMinh
Chapter 71 11604 2011-07-29 DDMinh
Chapter 70 12477 2011-07-29 DDMinh
Chapter 69 11291 2011-07-29 DDMinh
Chapter 68 11690 2011-07-29 DDMinh
Chapter 67 11209 2011-03-06 dodangminh_DDM_20695
Chapter 66 11857 2011-07-29 DDMinh
Chapter 65 11569 2011-07-29 DDMinh
Chapter 64 11390 2011-07-29 DDMinh
Chapter 63 11484 2011-07-29 DDMinh
Chapter 62 11922 2011-07-29 DDMinh
Chapter 61 12130 2011-07-29 DDMinh
Chapter 60 11905 2011-07-29 DDMinh
Chapter 59 10534 2011-07-29 DDMinh
Chapter 58 10188 2011-07-29 DDMinh
Chapter 57 12846 2011-07-29 DDMinh
Chapter 56 11771 2011-07-29 DDMinh
Chapter 55 12282 2011-07-29 DDMinh
Chapter 54 12898 2011-07-29 DDMinh
Chapter 53 16288 2011-07-29 DDMinh
Chapter 52 10202 2011-07-29 DDMinh
Chapter 51 11371 2011-07-29 DDMinh
Chapter 50 11881 2011-07-29 DDMinh
Chapter 49 10729 2011-07-29 DDMinh
Chapter 48 10203 2011-07-29 DDMinh
Chapter 47 11034 2011-07-29 DDMinh
Chapter 46 10167 2011-07-29 DDMinh
Chapter 45 10618 2011-07-29 DDMinh
Chapter 44 10296 2011-07-29 DDMinh
Chapter 43 9940 2011-07-29 DDMinh
Chapter 42 10618 2011-07-29 DDMinh
Chapter 41 11446 2011-07-29 DDMinh
Chapter 40 11452 2011-07-29 DDMinh
Chapter 39 10415 2011-07-29 DDMinh
Chapter 38 10385 2011-07-29 DDMinh
Chapter 37 10829 2011-07-29 DDMinh
Chapter 36 11635 2011-07-29 DDMinh
Chapter 35 11377 2011-07-29 DDMinh
Chapter 34 11380 2011-07-29 DDMinh
Chapter 33 10183 2011-07-29 DDMinh
Chapter 32 9852 2011-07-29 DDMinh
Chapter 31 10397 2011-07-29 DDMinh
Chapter 30 10383 2011-07-29 DDMinh
Chapter 29 9490 2011-07-29 DDMinh
Chapter 28 9583 2011-07-29 DDMinh
Chapter 27 10342 2011-07-29 DDMinh
Chapter 26 10882 2011-07-29 DDMinh
Chapter 25 12232 2010-07-14
Chapter 24 11128 2011-07-29 DDMinh
Chapter 23 10810 2011-07-29 DDMinh
Chapter 22 10839 2011-07-29 DDMinh
Chapter 21 16592 2011-07-29 DDMinh
Chapter 20 19409 2011-07-29 DDMinh
Chapter 19 11318 2011-07-29 DDMinh
Chapter 18 11187 2011-07-29 DDMinh
Chapter 17 10516 2011-07-29 DDMinh
Chapter 16 11422 2011-07-29 DDMinh
Chapter 15 11727 2011-07-29 DDMinh
Chapter 14 11876 2011-07-29 DDMinh
Chapter 13 11113 2011-07-29 DDMinh
Chapter 12 11494 2011-07-29 DDMinh
Chapter 11 11509 2011-07-29 DDMinh
Chapter 10 13100 2011-07-29 DDMinh
Chapter 9 11843 2011-07-29 DDMinh
Chapter 8 11948 2011-07-29 DDMinh
Chapter 7 12397 2011-07-29 DDMinh
Chapter 6 12258 2011-07-29 DDMinh
Chapter 5 12484 2011-07-29 DDMinh
Chapter 4 13127 2011-07-29 DDMinh
Chapter 3 13736 2011-07-29 DDMinh
Chapter 2 15474 2011-07-29 DDMinh
Chapter 1 19121 2011-07-29 DDMinh
Facebook
MANGA24H Comment ( 14 )
COMMENT
Anh / 2013/04/15 19:52 PM
Guest
download ở đâu vậy ?
vô danh / 2012/10/30 09:55 AM
Guest
kô post nữa à @.@! post đi admin ơi ơi
mr.A / 2012/09/22 20:11 PM
Guest
a.c ko pót truyen nua ak
Long / 2012/08/22 17:27 PM
Guest
sao ko có download full lun 1 thể cho nhanh mấy a??
huulinh0982 / 2012/07/31 10:01 AM
Member
<br /><span class="quot">@Roo!!!</span>:ket" the" nao` zay. ban.<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/7.gif" alt="{#}" border="0" />
Roo!!! / 2012/06/20 20:08 PM
Guest
Bộ n&agrave;y hay, ngồi &ocirc;m 30 mấy tập đọc đi đọc lại ko ch&aacute;n, c&oacute; điều kết buồn qu&aacute;!&nbsp;
ma / 2012/06/16 20:38 PM
Guest
anh ơi post truyện n&agrave;y đi a<br />
thanhthanh / 2012/05/02 18:41 PM
Guest
hjc. mjnh doj maj muk khong duoc doc cac chap tiep theohuhu.<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
ushio / 2012/02/03 12:37 PM
Guest
Sao lại dừng vậy? Bộ n&agrave;y hay m&agrave;, up tiếp đi c&aacute;c bạn. Nhiều người đang chờ đ&oacute;n giống m&igrave;nh lắm
thanh / 2011/11/30 16:57 PM
Guest
lau post tiep muk
Love / 2011/11/28 17:58 PM
Guest
Đừng n&oacute;i l&agrave; bộ n&agrave;y bị Drop lu&ocirc;n rồi nh&aacute;!!!
/ 2011/11/26 08:12 AM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />
thtk / 2011/11/20 10:44 AM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/4.gif" alt="{#}" border="0" />sao l&acirc;u c&oacute; ushio v&agrave; tora c&aacute;c chập tiếp theo vậy
LoveAgain / 2011/11/19 11:45 AM
Member
hay thật.cố l&ecirc;n nha chủ thớt.&agrave; m&agrave; mấy l&atilde;o dịch thuật n&agrave;y nhiều l&uacute;c th&ecirc;m linh tinh v&ocirc; lời thoại.đọc thấy nhiều l&uacute;c thấy thế n&agrave;o &yacute;.