m88

Võ Thần Phượng Hoàng

  • Tác giả : Ôn Nhật Lương
  • Thể loại : Action, Adventure, Drama, Manhua, Martial Arts, Sci-fi, Supernatural
  • Nguồn : Comicvn
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2012-03-31
  • View :781386


 

Đây là thời đại sau thời đại của Bạch Võ Nam (Võ Thần 300) 200 ngàn năm sau. Ở thời đại này, sức mạnh võ thần vẫn còn nhưng không mạnh như trước nữa. Câu chuyện xoay quanh chàng trai tên Phi Lịch, trong hành trình đi tìm kí ức. Nhưng đằng sau kí ức đó lại là 1 âm mưu to lớn! Tất cả diễn biến sau này đều phức tạp và gay cấn!

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 138 - End 9980 2012-04-02 DDMinh
Chapter 137 6956 2012-04-01 acquy588
Chapter 136 6132 2012-04-01 acquy588
Chapter 135 5775 2012-04-01 acquy588
Chapter 134 5458 2012-04-01 acquy588
Chapter 133 5545 2012-04-01 acquy588
Chapter 132 5517 2012-04-01 acquy588
Chapter 131 5233 2012-04-01 acquy588
Chapter 130 5532 2012-04-01 acquy588
Chapter 129 5058 2012-04-01 acquy588
Chapter 128 5136 2012-04-01 acquy588
Chapter 127 5132 2012-04-01 acquy588
Chapter 126 5094 2012-04-01 acquy588
Chapter 125 5255 2012-04-01 acquy588
Chapter 124 4923 2012-04-01 acquy588
Chapter 123 4799 2012-04-01 acquy588
Chapter 122 5088 2012-04-01 acquy588
Chapter 121 4921 2012-04-01 acquy588
Chapter 120 5364 2012-04-01 acquy588
Chapter 119 4849 2012-04-01 acquy588
Chapter 118 4934 2012-04-01 acquy588
Chapter 117 4927 2012-04-01 acquy588
Chapter 116 5114 2012-04-01 acquy588
Chapter 115 5213 2012-04-01 acquy588
Chapter 114 5022 2012-04-01 acquy588
Chapter 113 5366 2012-04-01 acquy588
Chapter 112 4902 2012-04-01 acquy588
Chapter 111 5207 2012-04-01 acquy588
Chapter 110 5458 2012-04-01 acquy588
Chapter 109 5228 2012-04-01 acquy588
Chapter 108 4903 2012-04-01 acquy588
Chapter 107 5056 2012-04-01 acquy588
Chapter 106 5020 2012-04-01 acquy588
Chapter 105 4978 2012-04-01 acquy588
Chapter 104 5060 2012-04-01 acquy588
Chapter 103 5099 2012-04-01 acquy588
Chapter 102 4933 2012-04-01 acquy588
Chapter 101 5321 2012-04-01 acquy588
Chapter 100 5579 2012-04-01 acquy588
Chapter 99 4603 2012-04-01 acquy588
Chapter 98 4755 2012-04-01 acquy588
Chapter 97 4644 2012-04-01 acquy588
Chapter 96 4630 2012-04-01 acquy588
Chapter 95 4888 2012-04-01 acquy588
Chapter 94 4531 2012-04-01 acquy588
Chapter 93 4749 2012-04-01 acquy588
Chapter 92 4681 2012-04-01 acquy588
Chapter 91 4657 2012-04-01 acquy588
Chapter 90 5066 2012-04-01 acquy588
Chapter 89 4572 2012-04-01 acquy588
Chapter 88 4750 2012-04-01 acquy588
Chapter 87 4728 2012-04-01 acquy588
Chapter 86 5077 2012-04-01 acquy588
Chapter 85 5236 2012-04-01 acquy588
Chapter 84 5021 2012-04-01 acquy588
Chapter 83 4966 2012-04-01 acquy588
Chapter 82 4905 2012-04-01 acquy588
Chapter 81 4936 2012-04-01 acquy588
Chapter 80 5315 2012-04-01 acquy588
Chapter 79 4932 2012-04-01 acquy588
Chapter 78 4972 2012-04-01 acquy588
Chapter 77 5044 2012-04-01 acquy588
Chapter 76 5069 2012-04-01 acquy588
Chapter 75 5164 2012-04-01 acquy588
Chapter 74 5059 2012-04-01 acquy588
Chapter 73 4968 2012-04-01 acquy588
Chapter 72 5044 2012-04-01 acquy588
Chapter 71 5246 2012-04-01 acquy588
Chapter 70 5678 2012-04-01 acquy588
Chapter 69 4932 2012-04-01 acquy588
Chapter 68 5138 2012-04-01 acquy588
Chapter 67 5188 2012-04-01 acquy588
Chapter 66 5249 2012-04-01 acquy588
Chapter 65 5127 2012-04-01 acquy588
Chapter 64 5095 2012-04-01 acquy588
Chapter 63 4988 2012-04-01 acquy588
Chapter 62 5095 2012-04-01 acquy588
Chapter 61 5573 2012-04-01 acquy588
Chapter 60 5806 2012-04-01 acquy588
Chapter 59 5423 2012-04-01 acquy588
Chapter 58 5604 2012-04-01 acquy588
Chapter 57 5709 2012-04-01 acquy588
Chapter 56 5388 2012-04-01 acquy588
Chapter 55 6182 2012-04-01 acquy588
Chapter 54 7446 2012-04-01 acquy588
Chapter 53 5649 2012-04-01 acquy588
Chapter 52 5666 2012-04-01 acquy588
Chapter 51 5736 2012-04-01 acquy588
Chapter 50 5744 2012-03-31 acquy588
Chapter 49 5245 2012-03-31 acquy588
Chapter 48 5463 2012-03-31 acquy588
Chapter 47 5358 2012-03-31 acquy588
Chapter 46 5555 2012-03-31 acquy588
Chapter 45 5724 2012-03-31 acquy588
Chapter 44 5452 2012-03-31 acquy588
Chapter 43 5629 2012-03-31 acquy588
Chapter 42 5848 2012-03-31 acquy588
Chapter 41 5771 2012-03-31 acquy588
Chapter 40 6161 2012-03-31 acquy588
Chapter 39 5621 2012-03-31 acquy588
Chapter 38 5676 2012-03-31 acquy588
Chapter 37 5665 2012-03-31 acquy588
Chapter 36 5943 2012-03-31 acquy588
Chapter 35 6180 2012-03-31 acquy588
Chapter 34 6012 2012-03-31 acquy588
Chapter 33 6855 2012-03-31 acquy588
Chapter 32 6504 2012-04-01 acquy588
Chapter 31 6816 2012-03-31 acquy588
Chapter 30 7291 2012-03-31 acquy588
Chapter 29 6862 2012-03-31 acquy588
Chapter 28 7315 2012-03-31 acquy588
Chapter 27 6220 2012-03-31 acquy588
Chapter 26 6189 2012-03-31 acquy588
Chapter 25 6553 2012-03-31 acquy588
Chapter 24 5934 2012-03-31 acquy588
Chapter 23 6244 2012-03-31 acquy588
Chapter 22 6105 2012-03-31 acquy588
Chapter 21 6145 2012-03-31 acquy588
Chapter 20 6369 2012-03-31 acquy588
Chapter 19 6132 2012-03-31 acquy588
Chapter 18 6977 2012-03-31 acquy588
Chapter 17 5835 2012-03-31 acquy588
Chapter 16 6069 2012-03-31 acquy588
Chapter 15 6479 2012-03-31 acquy588
Chapter 14 6539 2012-03-31 acquy588
Chapter 13 6562 2012-03-31 acquy588
Chapter 12 6638 2012-03-31 acquy588
Chapter 11 6773 2012-03-31 acquy588
Chapter 10 6975 2012-03-31 acquy588
Chapter 9 6414 2012-03-31 acquy588
Chapter 8 6504 2012-03-31 acquy588
Chapter 7 6605 2012-03-31 acquy588
Chapter 6 6568 2012-03-31 acquy588
Chapter 5 6920 2012-03-31 acquy588
Chapter 4 6827 2012-03-31 acquy588
Chapter 3 7306 2012-03-31 acquy588
Chapter 2 8070 2012-03-31 acquy588
Chapter 1 10799 2012-03-31 acquy588
Facebook
MANGA24H Comment ( 4 )
COMMENT
Giang / 2013/07/31 18:04 PM
Guest
sao từ chạp 54 trở đy đọc ko đc Admin ơi fix giùm mình cái
Bach Vo Nam / 2013/02/11 13:29 PM
Guest
ban oi tu chap 54 cua VTPH sao ko doc dc nua vay kiem tra laj dj nao dang doc hay
/ 2012/03/31 22:02 PM
Guest
Bạn ơi cho link down từng vol lu&ocirc;n đi ~.~<br />
Teddy / 2012/03/31 17:09 PM
Member
<span style="color: #3366ff;">K&ecirc;́t ph&acirc;̀n này nh&acirc;́t trong các B&ocirc;̣ &nbsp;Võ Th&acirc;̀n&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" /></span>