m88

Võ Thần Phượng Hoàng

  • Tác giả : Ôn Nhật Lương
  • Thể loại : Action, Adventure, Drama, Manhua, Martial Arts, Sci-fi, Supernatural
  • Nguồn : Comicvn
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2012-03-31
  • View :785130


 

Đây là thời đại sau thời đại của Bạch Võ Nam (Võ Thần 300) 200 ngàn năm sau. Ở thời đại này, sức mạnh võ thần vẫn còn nhưng không mạnh như trước nữa. Câu chuyện xoay quanh chàng trai tên Phi Lịch, trong hành trình đi tìm kí ức. Nhưng đằng sau kí ức đó lại là 1 âm mưu to lớn! Tất cả diễn biến sau này đều phức tạp và gay cấn!

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 138 - End 10014 2012-04-02 DDMinh
Chapter 137 6986 2012-04-01 acquy588
Chapter 136 6154 2012-04-01 acquy588
Chapter 135 5797 2012-04-01 acquy588
Chapter 134 5478 2012-04-01 acquy588
Chapter 133 5569 2012-04-01 acquy588
Chapter 132 5543 2012-04-01 acquy588
Chapter 131 5257 2012-04-01 acquy588
Chapter 130 5556 2012-04-01 acquy588
Chapter 129 5076 2012-04-01 acquy588
Chapter 128 5164 2012-04-01 acquy588
Chapter 127 5156 2012-04-01 acquy588
Chapter 126 5118 2012-04-01 acquy588
Chapter 125 5283 2012-04-01 acquy588
Chapter 124 4941 2012-04-01 acquy588
Chapter 123 4817 2012-04-01 acquy588
Chapter 122 5126 2012-04-01 acquy588
Chapter 121 4941 2012-04-01 acquy588
Chapter 120 5388 2012-04-01 acquy588
Chapter 119 4867 2012-04-01 acquy588
Chapter 118 4954 2012-04-01 acquy588
Chapter 117 4949 2012-04-01 acquy588
Chapter 116 5136 2012-04-01 acquy588
Chapter 115 5235 2012-04-01 acquy588
Chapter 114 5042 2012-04-01 acquy588
Chapter 113 5392 2012-04-01 acquy588
Chapter 112 4918 2012-04-01 acquy588
Chapter 111 5229 2012-04-01 acquy588
Chapter 110 5480 2012-04-01 acquy588
Chapter 109 5246 2012-04-01 acquy588
Chapter 108 4925 2012-04-01 acquy588
Chapter 107 5078 2012-04-01 acquy588
Chapter 106 5042 2012-04-01 acquy588
Chapter 105 4998 2012-04-01 acquy588
Chapter 104 5080 2012-04-01 acquy588
Chapter 103 5117 2012-04-01 acquy588
Chapter 102 4953 2012-04-01 acquy588
Chapter 101 5341 2012-04-01 acquy588
Chapter 100 5603 2012-04-01 acquy588
Chapter 99 4617 2012-04-01 acquy588
Chapter 98 4775 2012-04-01 acquy588
Chapter 97 4656 2012-04-01 acquy588
Chapter 96 4644 2012-04-01 acquy588
Chapter 95 4904 2012-04-01 acquy588
Chapter 94 4541 2012-04-01 acquy588
Chapter 93 4767 2012-04-01 acquy588
Chapter 92 4699 2012-04-01 acquy588
Chapter 91 4667 2012-04-01 acquy588
Chapter 90 5084 2012-04-01 acquy588
Chapter 89 4584 2012-04-01 acquy588
Chapter 88 4770 2012-04-01 acquy588
Chapter 87 4746 2012-04-01 acquy588
Chapter 86 5095 2012-04-01 acquy588
Chapter 85 5256 2012-04-01 acquy588
Chapter 84 5039 2012-04-01 acquy588
Chapter 83 4986 2012-04-01 acquy588
Chapter 82 4923 2012-04-01 acquy588
Chapter 81 4952 2012-04-01 acquy588
Chapter 80 5337 2012-04-01 acquy588
Chapter 79 4958 2012-04-01 acquy588
Chapter 78 4996 2012-04-01 acquy588
Chapter 77 5070 2012-04-01 acquy588
Chapter 76 5095 2012-04-01 acquy588
Chapter 75 5192 2012-04-01 acquy588
Chapter 74 5085 2012-04-01 acquy588
Chapter 73 4992 2012-04-01 acquy588
Chapter 72 5074 2012-04-01 acquy588
Chapter 71 5272 2012-04-01 acquy588
Chapter 70 5708 2012-04-01 acquy588
Chapter 69 4952 2012-04-01 acquy588
Chapter 68 5166 2012-04-01 acquy588
Chapter 67 5212 2012-04-01 acquy588
Chapter 66 5281 2012-04-01 acquy588
Chapter 65 5149 2012-04-01 acquy588
Chapter 64 5121 2012-04-01 acquy588
Chapter 63 5014 2012-04-01 acquy588
Chapter 62 5119 2012-04-01 acquy588
Chapter 61 5607 2012-04-01 acquy588
Chapter 60 5836 2012-04-01 acquy588
Chapter 59 5463 2012-04-01 acquy588
Chapter 58 5636 2012-04-01 acquy588
Chapter 57 5745 2012-04-01 acquy588
Chapter 56 5416 2012-04-01 acquy588
Chapter 55 6218 2012-04-01 acquy588
Chapter 54 7508 2012-04-01 acquy588
Chapter 53 5677 2012-04-01 acquy588
Chapter 52 5692 2012-04-01 acquy588
Chapter 51 5768 2012-04-01 acquy588
Chapter 50 5774 2012-03-31 acquy588
Chapter 49 5273 2012-03-31 acquy588
Chapter 48 5489 2012-03-31 acquy588
Chapter 47 5392 2012-03-31 acquy588
Chapter 46 5583 2012-03-31 acquy588
Chapter 45 5764 2012-03-31 acquy588
Chapter 44 5480 2012-03-31 acquy588
Chapter 43 5659 2012-03-31 acquy588
Chapter 42 5888 2012-03-31 acquy588
Chapter 41 5797 2012-03-31 acquy588
Chapter 40 6193 2012-03-31 acquy588
Chapter 39 5649 2012-03-31 acquy588
Chapter 38 5702 2012-03-31 acquy588
Chapter 37 5691 2012-03-31 acquy588
Chapter 36 5971 2012-03-31 acquy588
Chapter 35 6216 2012-03-31 acquy588
Chapter 34 6044 2012-03-31 acquy588
Chapter 33 6893 2012-03-31 acquy588
Chapter 32 6538 2012-04-01 acquy588
Chapter 31 6856 2012-03-31 acquy588
Chapter 30 7335 2012-03-31 acquy588
Chapter 29 6898 2012-03-31 acquy588
Chapter 28 7355 2012-03-31 acquy588
Chapter 27 6250 2012-03-31 acquy588
Chapter 26 6219 2012-03-31 acquy588
Chapter 25 6591 2012-03-31 acquy588
Chapter 24 5968 2012-03-31 acquy588
Chapter 23 6282 2012-03-31 acquy588
Chapter 22 6141 2012-03-31 acquy588
Chapter 21 6173 2012-03-31 acquy588
Chapter 20 6405 2012-03-31 acquy588
Chapter 19 6162 2012-03-31 acquy588
Chapter 18 7023 2012-03-31 acquy588
Chapter 17 5855 2012-03-31 acquy588
Chapter 16 6097 2012-03-31 acquy588
Chapter 15 6509 2012-03-31 acquy588
Chapter 14 6569 2012-03-31 acquy588
Chapter 13 6588 2012-03-31 acquy588
Chapter 12 6680 2012-03-31 acquy588
Chapter 11 6807 2012-03-31 acquy588
Chapter 10 7017 2012-03-31 acquy588
Chapter 9 6444 2012-03-31 acquy588
Chapter 8 6542 2012-03-31 acquy588
Chapter 7 6635 2012-03-31 acquy588
Chapter 6 6610 2012-03-31 acquy588
Chapter 5 6956 2012-03-31 acquy588
Chapter 4 6861 2012-03-31 acquy588
Chapter 3 7342 2012-03-31 acquy588
Chapter 2 8116 2012-03-31 acquy588
Chapter 1 10849 2012-03-31 acquy588
Facebook
MANGA24H Comment ( 4 )
COMMENT
Giang / 2013/07/31 18:04 PM
Guest
sao từ chạp 54 trở đy đọc ko đc Admin ơi fix giùm mình cái
Bach Vo Nam / 2013/02/11 13:29 PM
Guest
ban oi tu chap 54 cua VTPH sao ko doc dc nua vay kiem tra laj dj nao dang doc hay
/ 2012/03/31 22:02 PM
Guest
Bạn ơi cho link down từng vol lu&ocirc;n đi ~.~<br />
Teddy / 2012/03/31 17:09 PM
Member
<span style="color: #3366ff;">K&ecirc;́t ph&acirc;̀n này nh&acirc;́t trong các B&ocirc;̣ &nbsp;Võ Th&acirc;̀n&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" /></span>