m88

Võ Thần

  • Tác giả : Ôn Nhật Lương/Đặng Chí Huy
  • Thể loại : Kiếm hiệp, Tiên Hiệp
  • Nguồn : Comicvn.net
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-07-05
  • View :4748049

"Đây là một trong những truyện hay nhất với mình, hiện truyện ra rất nhiều phần và phần này là dài nhất. 
Ngặt nỗi việt nam nhà mình lại toàn đen trắng nên mất đi cái hay của nó khá nhiều, chưa kể nhiều câu đối thoại + edit không cẩn thận nên mình quyết định làm lại từ đầu, lấy theo phần lớn các câu dịch của NXB còn 1 số là mình chỉnh sửa và thêm thắt cho đúng nội dung của nó. Hi vọng mọi người vui vẻ"LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 300 - End 25329 2012-02-20 DDMinh
Chapter 299 12059 2012-02-20 DDMinh
Chapter 298 10382 2012-02-20 DDMinh
Chapter 297 10036 2012-02-20 DDMinh
Chapter 296 10282 2012-02-20 DDMinh
Chapter 295 17182 2011-07-28 ~Sea~
Chapter 294 12864 2011-07-18 † of †
Chapter 293 11657 2011-07-18 † of †
Chapter 292 11360 2011-07-18 † of †
Chapter 291 11297 2011-07-18 † of †
Chapter 290 12254 2011-07-18 † of †
Chapter 289 10351 2011-07-18 † of †
Chapter 288 10976 2011-07-18 † of †
Chapter 287 10723 2011-07-18 † of †
Chapter 286 11577 2011-07-02 banmidou
Chapter 285 11192 2011-07-02 banmidou
Chapter 284 10745 2011-07-02 banmidou
Chapter 283 11003 2011-07-02 banmidou
Chapter 282 11266 2011-07-02 banmidou
Chapter 281 11980 2011-07-02 banmidou
Chapter 280 12297 2011-07-02 banmidou
Chapter 279 10486 2011-07-02 banmidou
Chapter 278 10360 2011-07-02 banmidou
Chapter 277 10300 2011-07-02 banmidou
Chapter 276 10861 2011-07-02 banmidou
Chapter 275 10681 2011-07-02 banmidou
Chapter 274 10168 2011-07-02 banmidou
Chapter 273 10138 2011-07-02 banmidou
Chapter 272 10240 2011-07-02 banmidou
Chapter 271 11290 2011-07-02 banmidou
Chapter 270 16113 2011-06-10 † of †
Chapter 269 10960 2011-06-10 † of †
Chapter 268 11006 2011-06-10 † of †
Chapter 267 11785 2011-06-03 banmidou
Chapter 266 11636 2011-06-02 banmidou
Chapter 265 11740 2011-06-02 banmidou
Chapter 264 11472 2011-05-31 banmidou
Chapter 263 11456 2011-05-31 † of †
Chapter 262 11173 2011-05-26 banmidou
Chapter 261 11378 2011-05-26 banmidou
Chapter 260 12121 2011-05-26 banmidou
Chapter 259 10361 2011-05-26 banmidou
Chapter 258 10296 2011-05-26 banmidou
Chapter 257 10506 2011-05-26 banmidou
Chapter 256 10815 2011-05-26 banmidou
Chapter 255 11922 2011-05-26 banmidou
Chapter 254 11543 2011-05-26 banmidou
Chapter 253 12355 2011-05-11 † of †
Chapter 252 13585 2011-05-10 † of †
Chapter 251 11853 2011-05-07 banmidou
Chapter 250 13093 2011-05-07 banmidou
Chapter 249 10659 2011-05-07 banmidou
Chapter 248 11400 2011-05-07 banmidou
Chapter 247 11293 2011-05-07 banmidou
Chapter 246 10923 2011-05-07 banmidou
Chapter 245 11208 2011-05-07 banmidou
Chapter 244 10249 2011-05-07 banmidou
Chapter 243 10162 2011-05-07 banmidou
Chapter 242 10543 2011-05-07 banmidou
Chapter 241 10559 2011-05-07 banmidou
Chapter 240 12271 2011-05-07 banmidou
Chapter 239 10338 2011-05-07 banmidou
Chapter 238 10719 2011-05-07 banmidou
Chapter 237 14238 2011-05-07 banmidou
Chapter 236 12036 2011-05-07 banmidou
Chapter 235 11011 2011-05-07 banmidou
Chapter 234 9955 2011-05-07 banmidou
Chapter 233 11120 2011-05-07 banmidou
Chapter 232 10952 2011-05-07 banmidou
Chapter 231 10162 2011-05-07 banmidou
Chapter 230 11364 2011-05-07 banmidou
Chapter 229 9641 2011-05-07 banmidou
Chapter 228 10304 2011-05-05 banmidou
Chapter 227 9543 2011-05-05 banmidou
Chapter 226 9712 2011-05-05 banmidou
Chapter 225 10491 2011-05-05 banmidou
Chapter 224 9661 2011-05-05 banmidou
Chapter 223 9998 2011-05-05 banmidou
Chapter 222 10005 2011-05-05 banmidou
Chapter 221 9965 2011-05-05 banmidou
Chapter 220 10964 2011-05-05 banmidou
Chapter 219 9738 2011-05-05 banmidou
Chapter 218 9906 2011-05-05 banmidou
Chapter 217 9784 2011-05-05 banmidou
Chapter 216 10430 2011-05-05 banmidou
Chapter 215 10283 2011-05-05 banmidou
Chapter 214 9931 2011-05-05 banmidou
Chapter 213 10154 2011-05-05 banmidou
Chapter 212 10137 2011-05-05 banmidou
Chapter 211 10490 2011-05-05 banmidou
Chapter 210 12390 2011-05-05 banmidou
Chapter 209 10537 2011-05-05 banmidou
Chapter 208 9827 2011-05-05 banmidou
Chapter 207 9849 2011-05-05 banmidou
Chapter 206 9859 2011-05-05 banmidou
Chapter 205 10271 2011-05-05 banmidou
Chapter 204 11974 2011-03-10 banmidou
Chapter 203 10989 2011-03-10 banmidou
Chapter 202 10945 2011-03-10 banmidou
Chapter 201 11564 2011-03-10 banmidou
Chapter 200 14701 2011-03-10 banmidou
Chapter 199 10746 2011-03-04 banmidou
Chapter 198 10831 2011-03-03 banmidou
Chapter 197 11002 2011-03-03 banmidou
Chapter 196 11656 2011-03-03 banmidou
Chapter 195 12444 2011-03-01 † of †
Chapter 194 12476 2011-03-01 † of †
Chapter 193 12254 2011-02-26 banmidou
Chapter 192 12395 2011-02-26 banmidou
Chapter 191 12854 2011-02-26 banmidou
Chapter 189 12250 2011-02-26 banmidou
Chapter 188 11929 2011-02-26 banmidou
Chapter 187 13491 2011-02-11 banmidou
Chapter 186 15203 2012-09-27 Congnamv3
Chapter 185 13675 2011-02-11 banmidou
Chapter 184 12614 2011-02-11 banmidou
Chapter 183 13169 2011-02-11 banmidou
Chapter 182 13967 2011-02-11 banmidou
Chapter 181 14710 2011-02-11 banmidou
Chapter 180 18054 2011-02-11 banmidou
Chapter 179 17251 2011-02-11 banmidou
Chapter 178 15610 2011-12-22 Tatami_chan
Chapter 177 15818 2011-12-22 Tatami_chan
Chapter 176 15741 2011-12-22 Tatami_chan
Chapter 175 17787 2011-12-22 Tatami_chan
Chapter 174 16109 2011-06-26 Shing
Chapter 173 16272 2011-06-26 Shing
Chapter 172 16626 2011-06-26 Shing
Chapter 171 16571 2011-06-26 Shing
Chapter 170 17882 2011-06-26 Shing
Chapter 169 15635 2011-08-17 banmidou
Chapter 168 15977 2011-08-17 banmidou
Chapter 167 16280 2011-08-17 banmidou
Chapter 166 16929 2011-08-17 banmidou
Chapter 165 15854 2011-08-17 banmidou
Chapter 164 15017 2011-08-17 banmidou
Chapter 163 15572 2011-08-17 banmidou
Chapter 162 17290 2011-08-17 banmidou
Chapter 161 14768 2011-08-17 banmidou
Chapter 160 18083 2011-08-17 banmidou
Chapter 159 16390 2011-08-17 banmidou
Chapter 158 15932 2011-08-17 banmidou
Chapter 157 15966 2011-08-17 banmidou
Chapter 156 16509 2011-08-17 banmidou
Chapter 155 15444 2011-08-17 banmidou
Chapter 154 14784 2011-08-17 banmidou
Chapter 153 15311 2011-08-17 banmidou
Chapter 152 14904 2011-08-17 banmidou
Chapter 151 15575 2011-08-17 banmidou
Chapter 150 17232 2010-12-29 banmidou
Chapter 149 14046 2011-06-26 Shing
Chapter 148 14800 2011-06-26 Shing
Chapter 147 14251 2011-06-26 Shing
Chapter 146 15219 2011-06-26 Shing
Chapter 145 14790 2011-06-26 Shing
Chapter 144 14189 2011-06-26 Shing
Chapter 143 14563 2011-06-26 Shing
Chapter 142 15367 2011-06-26 Shing
Chapter 141 15944 2011-06-26 Shing
Chapter 140 17357 2011-06-26 Shing
Chapter 139 14983 2011-06-26 Shing
Chapter 138 15928 2011-06-26 Shing
Chapter 137 15525 2011-06-26 Shing
Chapter 136 15934 2011-06-26 Shing
Chapter 135 16998 2011-06-26 Shing
Chapter 134 17360 2011-06-26 Shing
Chapter 133 16927 2011-06-26 Shing
Chapter 132 17650 2011-06-26 Shing
Chapter 131 18236 2011-06-26 Shing
Chapter 130 18143 2011-06-26 Shing
Chapter 129 16022 2011-06-26 Shing
Chapter 128 16591 2011-06-26 Shing
Chapter 127 15517 2011-06-26 Shing
Chapter 126 16384 2011-06-26 Shing
Chapter 125 16216 2011-06-26 Shing
Chapter 124 17319 2011-06-26 Shing
Chapter 123 16775 2011-06-26 Shing
Chapter 122 16165 2011-06-26 Shing
Chapter 121 15594 2011-06-26 Shing
Chapter 120 16733 2011-06-26 Shing
Chapter 119 14988 2011-06-26 Shing
Chapter 118 15414 2011-06-26 Shing
Chapter 117 15376 2011-06-26 Shing
Chapter 116 17044 2011-06-26 Shing
Chapter 115 16579 2011-06-26 Shing
Chapter 114 16070 2011-06-26 Shing
Chapter 113 17102 2011-06-26 Shing
Chapter 112 17087 2011-06-26 Shing
Chapter 111 16887 2011-06-26 Shing
Chapter 110 19894 2011-06-26 Shing
Chapter 109 17920 2011-06-26 Shing
Chapter 108 17605 2011-06-26 Shing
Chapter 107 16790 2011-06-26 Shing
Chapter 106 16833 2011-06-26 Shing
Chapter 105 17950 2011-06-26 Shing
Chapter 104 20160 2010-11-13 jennifer
Chapter 103 18132 2011-06-26 Shing
Chapter 102 17754 2011-06-26 Shing
Chapter 101 17468 2011-06-26 Shing
Chapter 100 19243 2011-06-26 Shing
Chapter 99 15906 2011-06-26 Shing
Chapter 98 16030 2011-06-26 Shing
Chapter 97 15623 2011-06-26 Shing
Chapter 96 15949 2011-06-26 Shing
Chapter 95 16990 2011-06-26 Shing
Chapter 94 16570 2011-04-19 banmidou
Chapter 93 15795 2011-06-26 Shing
Chapter 92 18789 2011-06-26 Shing
Chapter 91 17679 2011-06-26 Shing
Chapter 90 20019 2011-01-07 banmidou
Chapter 89 19081 2011-01-07 banmidou
Chapter 88 16944 2011-06-26 Shing
Chapter 87 16444 2011-06-26 Shing
Chapter 86 16867 2011-06-26 Shing
Chapter 85 16992 2011-06-26 Shing
Chapter 84 16498 2011-06-26 Shing
Chapter 83 17241 2010-11-02 shogi
Chapter 82 17546 2011-06-26 Shing
Chapter 81 18385 2010-11-02 shogi
Chapter 80 21726 2010-11-02 shogi
Chapter 79 22129 2011-05-13 banmidou
Chapter 78 18855 2011-05-13 banmidou
Chapter 77 19470 2011-05-13 banmidou
Chapter 76 17618 2011-06-26 Shing
Chapter 75 18613 2011-06-26 Shing
Chapter 74 21841 2011-06-26 Shing
Chapter 73 19265 2011-06-26 Shing
Chapter 72 19964 2011-06-26 Shing
Chapter 71 19013 2011-06-26 Shing
Chapter 70 20441 2011-06-26 Shing
Chapter 69 18414 2011-06-26 Shing
Chapter 68 23037 2011-06-26 Shing
Chapter 67 20868 2011-06-26 Shing
Chapter 66 22221 2011-06-26 Shing
Chapter 65 22431 2011-06-26 Shing
Chapter 64 19267 2011-06-26 Shing
Chapter 63 22466 2011-06-26 Shing
Chapter 62 20355 2011-06-26 Shing
Chapter 61 19929 2011-06-26 Shing
Chapter 60 22456 2011-06-26 Shing
Chapter 59 22252 2011-06-26 Shing
Chapter 58 20174 2011-06-26 Shing
Chapter 57 20284 2011-06-26 Shing
Chapter 56 20665 2010-08-13
Chapter 55 21160 2011-06-26 Shing
Chapter 54 20330 2011-06-26 Shing
Chapter 53 21432 2011-06-26 Shing
Chapter 52 19667 2011-06-26 Shing
Chapter 51 19921 2011-06-26 Shing
Chapter 50 21072 2011-06-26 Shing
Chapter 49 18183 2011-06-26 Shing
Chapter 48 19488 2011-06-26 Shing
Chapter 47 18629 2011-06-26 Shing
Chapter 46 19699 2011-06-26 Shing
Chapter 45 19993 2011-06-26 Shing
Chapter 44 19042 2011-06-26 Shing
Chapter 43 18955 2011-06-26 Shing
Chapter 42 19863 2011-06-26 Shing
Chapter 41 19706 2011-06-26 Shing
Chapter 40 22325 2011-06-26 Shing
Chapter 39 18262 2011-06-26 Shing
Chapter 38 19006 2011-06-26 Shing
Chapter 37 18980 2011-06-26 Shing
Chapter 36 20452 2011-06-26 Shing
Chapter 35 21958 2010-08-12
Chapter 34 21869 2011-06-26 Shing
Chapter 33 20196 2010-08-12
Chapter 32 21364 2010-08-12
Chapter 31 24437 2010-07-31
Chapter 30 23330 2010-07-19
Chapter 29 21411 2010-07-19
Chapter 28 21940 2010-07-19
Chapter 27 20940 2010-07-19
Chapter 26 23961 2010-07-19
Chapter 25 24307 2010-07-19
Chapter 24 21358 2010-07-19
Chapter 23 21089 2010-07-19
Chapter 22 22556 2010-07-19
Chapter 21 20423 2010-12-12 jennifer
Chapter 20 21661 2010-07-19
Chapter 19 19800 2010-07-19
Chapter 18 19734 2010-07-19
Chapter 17 21084 2010-07-19
Chapter 16 20233 2010-07-19
Chapter 15 23363 2010-07-19
Chapter 14 21591 2010-07-19
Chapter 13 20537 2010-07-19
Chapter 12 20723 2010-07-19
Chapter 11 21027 2010-07-19
Chapter 10 22256 2010-07-19
Chapter 9 20537 2010-07-19
Chapter 8 21338 2010-07-19
Chapter 7 22202 2010-07-19
Chapter 6 23874 2010-07-19
Chapter 5 25447 2010-07-19
Chapter 4 26850 2010-07-19
Chapter 3 27031 2010-07-19
Chapter 2 30912 2010-07-19
Chapter 1 59086 2010-07-19
Facebook
MANGA24H Comment ( 4 )
COMMENT
vomidu / 2012/09/08 18:34 PM
Guest
truyen hay ge<br />
trường / 2012/08/29 16:01 PM
Guest
ai cho m&igrave;nh c&aacute;i link dowlod truyện v&otilde; thần 300 full đi m&igrave;nh c&aacute;m ơn nhiều
Mr.Never / 2012/02/20 17:41 PM
Guest
Minh thich thang VoNam tot hon ! thang Vo Nam xau ghe wa !
ngocdai231 / 2012/02/20 12:34 PM
Member
thank nh&oacute;m dịch nh&eacute;!&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/9.gif" alt="{#}" border="0" />