m88

Xuân Thu Chiến Hùng

  • Tác giả : Cao Zhi Hao, Qiu Fu Long
  • Thể loại : Action Adventure, Historica,l Martial Arts, Supernatural
  • Nguồn : Comicvn.net
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-07-31
  • View :3191576

Comicvn.net

 Thắng Công Tử – một mãnh tướng trong thời kỳ Xuân Thu. Sau khi đánh thắng thứ 100 trong đời, Thắng Công Tử trên đường trở về gặp Bá Cơ – người con gái tuyệt đẹp đồng thời là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Thắng Công Tử.

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 222 1376 2014-04-24 Tra Xanh
Chapter 221 2104 2014-04-15 Tra Xanh
Chapter 220 2118 2014-04-10 Tra Xanh
Chapter 219 2632 2014-04-05 Tra Xanh
Chapter 218 2654 2014-03-27 Tra Xanh
Chapter 217 3538 2014-03-21 Tra Xanh
Chapter 216 2858 2014-03-14 DDMinh
Chapter 215 2918 2014-03-06 DDMinh
Chapter 214 3146 2014-02-25 Tra Xanh
Chapter 213 2240 2014-02-22 Tra Xanh
Chapter 212 2082 2014-02-22 Tra Xanh
Chapter 211 3454 2014-01-27 Tra Xanh
Chapter 210 3622 2014-01-27 Tra Xanh
Chapter 209 3430 2014-01-22 Tra Xanh
Chapter 208 3938 2014-01-15 Tra Xanh
Chapter 207 3986 2014-01-10 Tra Xanh
Chapter 206 3732 2014-01-05 DDMinh
Chapter 205 4256 2014-01-02 Tra Xanh
Chapter 204 3868 2013-12-30 Tra Xanh
Chapter 203 4216 2013-12-15 DDMinh
Chapter 202 4046 2013-12-14 Congnamv3
Chapter 201 4346 2013-12-12 Tra Xanh
Chapter 200 4568 2013-11-22 DDMinh
Chapter 199 4498 2013-11-17 Tra Xanh
Chapter 198 4586 2013-11-09 Tra Xanh
Chapter 197 4560 2013-11-03 DDMinh
Chapter 196 4664 2013-10-29 DDMinh
Chapter 195 4268 2013-10-26 Tra Xanh
Chapter 194 6574 2013-10-20 Congnamv3
Chapter 193 4414 2013-10-19 Congnamv3
Chapter 192 4244 2013-10-16 Tra Xanh
Chapter 191 4546 2013-10-13 Congnamv3
Chapter 190 4460 2013-10-12 Tra Xanh
Chapter 189 5408 2013-09-13 Tra Xanh
Chapter 188 4600 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 187 3857 2013-08-17 Tra Xanh
Chapter 186 4955 2013-08-14 Tra Xanh
Chapter 185 3918 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 184 3327 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 183 3596 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 182 3789 2013-08-08 Congnamv3
Chapter 181 4199 2013-08-08 Congnamv3
Chapter 180 4628 2013-08-06 Tra Xanh
Chapter 179 4315 2013-08-06 Tra Xanh
Chapter 178 4395 2013-08-04 Tra Xanh
Chapter 177 4241 2013-08-03 DDMinh
Chapter 176 4141 2013-08-02 Tra Xanh
Chapter 175 4354 2013-08-01 Tra Xanh
Chapter 174 4377 2013-07-31 Congnamv3
Chapter 173 4005 2013-07-30 Tra Xanh
Chapter 172 4256 2013-07-27 Tra Xanh
Chapter 171 4982 2013-06-20 Tra Xanh
Chapter 170 4932 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 169 4816 2013-06-06 Tra Xanh
Chapter 168 4824 2013-06-02 Tra Xanh
Chapter 167 4686 2013-05-28 Tra Xanh
Chapter 166 4724 2013-05-27 Tra Xanh
Chapter 165 4981 2013-05-25 Tra Xanh
Chapter 164 5147 2013-05-21 Tra Xanh
Chapter 163 5388 2013-05-16 Tra Xanh
Chapter 162 5979 2013-05-09 Tra Xanh
Chapter 161 9995 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 160 9580 2013-05-05 Trà Xanh
Chapter 159 11215 2013-05-03 Trà Xanh
Chapter 158 12236 2013-04-29 Trà Xanh
Chapter 157 10798 2013-04-27 Previous
Chapter 156 10288 2013-04-26 Trà Xanh
Chapter 155 10431 2013-04-25 Previous
Chapter 154 9375 2013-04-25 Previous
Chapter 153 11306 2013-04-21 Previous
Chapter 152 9807 2013-04-20 Previous
Chapter 151 9890 2013-04-20 Previous
Chapter 150 10834 2013-04-18 Tra Xanh
Chapter 149 10579 2013-04-17 Tra Xanh
Chapter 148 12074 2013-04-15 Previous
Chapter 147 11924 2013-04-14 Previous
Chapter 146 11177 2013-04-13 Tra Xanh
Chapter 145 11564 2013-03-12 DDMinh
Chapter 144 10090 2013-03-07 Trà Xanh
Chapter 143 13567 2013-02-21 Trà Xanh
Chapter 142 13122 2012-11-16 Trà Xanh
Chapter 141 12198 2012-11-01 Congnamv3
Chapter 140 12219 2012-10-29 Trà Xanh
Chapter 139 13912 2012-09-21 SNSD
Chapter 138 12088 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 137 11192 2012-09-06 congnamv3
Chapter 136 11038 2012-09-05 Trà Xanh
Chapter 135 11681 2012-09-04 SNSD
Chapter 134 12120 2012-08-20 Trà Xanh
Chapter 133 12471 2012-08-16 Trà Xanh
Chapter 132 12718 2012-07-27
Chapter 131 11739 2012-07-26
Chapter 130 11613 2012-07-26
Chapter 129 10544 2012-07-26
Chapter 128 12601 2012-06-28
Chapter 127 12477 2012-06-25
Chapter 126 13044 2012-06-15 24h VIP
Chapter 125 12922 2012-06-13 24h VIP
Chapter 124 11507 2012-06-13 24h VIP
Chapter 123 11504 2012-06-13 24h VIP
Chapter 122 11685 2012-06-13 24h VIP
Chapter 121 12592 2012-06-13 24h VIP
Chapter 120 14040 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 119 11604 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 118 11163 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 117 11044 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 116 11352 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 115 13283 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 114 17403 2012-05-03 Tra Xanh
Chapter 113 14598 2012-04-04 DDMinh
Chapter 112 13775 2012-03-26 DDMinh
Chapter 111 15189 2012-02-28 DDMinh
Chapter 110 14410 2012-02-20 DDMinh
Chapter 109 12088 2012-02-20 DDMinh
Chapter 108 12176 2012-02-20 DDMinh
Chapter 107 14568 2012-01-24 Tra Xanh
Chapter 106 14694 2012-01-22 Tra Xanh
Chapter 105 14880 2012-01-20 DDMinh
Chapter 104 14866 2012-01-15 banmidou
Chapter 103 13969 2012-01-05 DDMinh
Chapter 102 15447 2011-12-25 banmidou
Chapter 101 16317 2011-12-18 DDMinh
Chapter 100 21533 2011-12-09 Tatami_chan
Chapter 99 15755 2011-12-17 Tatami_chan
Chapter 98 15305 2011-11-26 banmidou
Chapter 97 15037 2011-11-19 Tatami_chan
Chapter 96 14894 2011-11-11 † of †
Chapter 95 15061 2011-11-04 † of †
Chapter 94 17530 2012-07-27 Strange
Chapter 93 15499 2011-10-21 banmidou
Chapter 92 15829 2011-10-14 † of †
Chapter 91 16119 2011-10-08 banmidou
Chapter 90 17840 2011-10-02 banmidou
Chapter 89 15123 2011-09-24 † of †
Chapter 88 14650 2011-09-20 † of †
Chapter 87 14442 2011-09-19 † of †
Chapter 86 17106 2011-09-10 banmidou
Chapter 85 17572 2011-09-02 banmidou
Chapter 84 17321 2011-08-25 banmidou
Chapter 83 16923 2011-08-19 banmidou
Chapter 82 17571 2011-08-12 banmidou
Chapter 81 17981 2011-08-05 banmidou
Chapter 80 19508 2011-07-31 banmidou
Chapter 79 17638 2011-07-21 banmidou
Chapter 78 18027 2011-07-14 banmidou
Chapter 77 18979 2011-07-08 banmidou
Chapter 76 19808 2011-07-01 banmidou
Chapter 75 19447 2011-06-25 banmidou
Chapter 74 19070 2011-06-23 banmidou
Chapter 73 18277 2011-06-21 banmidou
Chapter 72 18294 2011-06-20 banmidou
Chapter 71 18292 2011-06-20 banmidou
Chapter 70 19895 2011-06-17 † of †
Chapter 69 18182 2011-06-17 † of †
Chapter 68 18253 2011-06-16 banmidou
Chapter 67 18255 2011-06-15 banmidou
Chapter 66 19077 2011-06-14 banmidou
Chapter 65 19451 2011-06-13 banmidou
Chapter 64 19247 2011-06-12 banmidou
Chapter 63 19174 2011-06-11 banmidou
Chapter 62 19860 2011-06-10 banmidou
Chapter 61 19407 2011-06-09 banmidou
Chapter 60 20505 2011-06-06 banmidou
Chapter 59 19327 2011-06-04 banmidou
Chapter 58 19460 2011-06-03 banmidou
Chapter 57 19241 2011-06-02 banmidou
Chapter 56 19564 2011-06-01 banmidou
Chapter 55 20147 2011-05-29 banmidou
Chapter 54 19528 2011-05-26 banmidou
Chapter 53 19821 2011-05-25 banmidou
Chapter 52 19992 2011-05-23 † of †
Chapter 51 20800 2011-05-20 banmidou
Chapter 50 24193 2011-05-17 banmidou
Chapter 49 21158 2011-05-13 banmidou
Chapter 48 20395 2011-05-11 banmidou
Chapter 47 19923 2011-05-08 banmidou
Chapter 46 20904 2011-05-04 banmidou
Chapter 45 21581 2011-04-24 banmidou
Chapter 44 20590 2011-04-16 banmidou
Chapter 43 21128 2011-06-25 banmidou
Chapter 42 21218 2011-06-25 banmidou
Chapter 41 23660 2011-05-20 banmidou
Chapter 40 22687 2011-02-13 banmidou
Chapter 39 20821 2011-02-10 banmidou
Chapter 38 22209 2011-02-06 banmidou
Chapter 37 20556 2011-06-25 banmidou
Chapter 36 20423 2011-06-25 banmidou
Chapter 35 21316 2011-01-27 banmidou
Chapter 34 20892 2011-06-25 banmidou
Chapter 33 21189 2011-06-25 banmidou
Chapter 32 20915 2011-06-25 banmidou
Chapter 31 21895 2011-06-25 banmidou
Chapter 30 24083 2011-06-25 banmidou
Chapter 29 22867 2011-06-25 banmidou
Chapter 28 22192 2011-06-25 banmidou
Chapter 27 21518 2011-06-25 banmidou
Chapter 26 22509 2011-06-25 banmidou
Chapter 25 8747 2012-07-27 † of †
Chapter 24 22164 2010-12-17 banmidou
Chapter 23 25220 2010-12-05 banmidou
Chapter 22 26333 2010-12-04 banmidou
Chapter 21 26608 2010-11-28 banmidou
Chapter 20 30742 2010-11-25 banmidou
Chapter 19 25427 2011-06-25 banmidou
Chapter 18 27302 2011-06-25 banmidou
Chapter 17 24752 2010-11-16 banmidou
Chapter 16 28185 2011-06-25 banmidou
Chapter 15 26841 2011-06-25 banmidou
Chapter 14 22919 2010-11-08 banmidou
Chapter 13 29505 2010-10-31 banmidou
Chapter 12 24720 2011-06-25 banmidou
Chapter 11 30177 2011-05-13 banmidou
Chapter 10 26590 2011-06-25 banmidou
Chapter 9 30783 2011-06-25 banmidou
Chapter 8 33522 2011-06-25 banmidou
Chapter 7 33660 2011-06-25 banmidou
Chapter 6 38663 2011-06-25 banmidou
Chapter 5 39274 2011-06-25 banmidou
Chapter 4 37725 2011-06-25 banmidou
Chapter 3 36481 2011-06-25 banmidou
Chapter 2 36144 2011-06-24 banmidou
Chapter 1 53324 2011-06-24 banmidou
Facebook
MANGA24H Comment ( 16 )
COMMENT
chuot / 2013/01/05 09:47 AM
Guest
sao ko úp nữa àh.... lâu wa' mấy bác ơi híc híc
dukanhkt / 2012/10/23 21:12 PM
Guest
Hood hay ưa
crossyear / 2012/08/11 18:35 PM
Guest
hay hay thank nhom dich  
thien ma / 2012/08/05 20:26 PM
Guest
truyen hay ma sao up cham the. chap 133 va 134 co lau rui ma sao hog thay dich vay
mrprohp84 / 2012/07/03 21:11 PM
Guest
truyen hay tuyet.thanks nhom manga nhe.co gang len cac ban<br />
tamtv074159 / 2012/06/21 12:11 PM
Member
up nhanh đi mấy b&aacute;c oy&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />
kang / 2012/06/16 10:15 AM
Guest
m&aacute;,thằng nhị c&ocirc;ng tử Tần quốc sướng thiệt,Nhật Nguyệt th&aacute;nh mẫu bị n&oacute; hiếp r&acirc;m hết.Đời thiệt bất c&ocirc;ng
kit / 2012/06/09 02:21 AM
Member
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/9.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;chờ l&acirc;u cũng b&otilde; c&ocirc;ng ngồi đọc liền mấy chap sướng hết mắt&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;Tks
chuột / 2012/06/05 07:45 AM
Guest
ko &uacute;p nửa &aacute; b&ecirc;n vechai.info ra chấp 124 r&ugrave;i @@ &nbsp;
chuot / 2012/05/23 07:23 AM
Guest
up lau wa nhanh dum di may bac manga oi
Nam / 2012/05/04 10:03 AM
Guest
Mong l&agrave; nh&oacute;m dịch sẽ ko drop bộ n&agrave;y m&agrave; l&agrave;m đến hết cho mọi người thưởng thức. M&igrave;nh chờ mấy tuần mới thấy c&oacute; chap mới, cứ ngỡ nh&oacute;m đ&atilde; drop. Cảm ơn nh&oacute;m dịch v&igrave; chap mới ^_^
chuot / 2012/04/28 11:56 AM
Guest
sao up lau vay troi` ca thang rui` chua ra dao naj` thay may bac manga lam an sao y' truyen e doc toan` bi dung chap ko ah` may bac up dum e nha e cam on n` ^^
thank you / 2012/01/21 08:25 AM
Guest
truyen hay vat va hehehe
darksumon / 2011/11/28 11:27 AM
Member
Sao truyện n&agrave;y chưa ai l&agrave;m hoạt h&igrave;nh nhỉ?? Hay tuyệt
lon / 2011/11/03 17:11 PM
Guest
up cham vai may anh chi oi ko nhanh dc ha?
risket6617 / 2011/10/30 19:16 PM
Guest
truyện qu&aacute; hay, kh&ocirc;ng thank th&igrave; quả &aacute;y n&aacute;y&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />