m88

Xuân Thu Chiến Hùng

  • Tác giả : Cao Zhi Hao, Qiu Fu Long
  • Thể loại : Action Adventure, Historica,l Martial Arts, Supernatural
  • Nguồn : Comicvn.net
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-07-31
  • View :3180514

Comicvn.net

 Thắng Công Tử – một mãnh tướng trong thời kỳ Xuân Thu. Sau khi đánh thắng thứ 100 trong đời, Thắng Công Tử trên đường trở về gặp Bá Cơ – người con gái tuyệt đẹp đồng thời là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Thắng Công Tử.

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 221 1756 2014-04-15 Tra Xanh
Chapter 220 1962 2014-04-10 Tra Xanh
Chapter 219 2532 2014-04-05 Tra Xanh
Chapter 218 2582 2014-03-27 Tra Xanh
Chapter 217 3474 2014-03-21 Tra Xanh
Chapter 216 2800 2014-03-14 DDMinh
Chapter 215 2856 2014-03-06 DDMinh
Chapter 214 3082 2014-02-25 Tra Xanh
Chapter 213 2164 2014-02-22 Tra Xanh
Chapter 212 2026 2014-02-22 Tra Xanh
Chapter 211 3396 2014-01-27 Tra Xanh
Chapter 210 3552 2014-01-27 Tra Xanh
Chapter 209 3378 2014-01-22 Tra Xanh
Chapter 208 3892 2014-01-15 Tra Xanh
Chapter 207 3932 2014-01-10 Tra Xanh
Chapter 206 3690 2014-01-05 DDMinh
Chapter 205 4206 2014-01-02 Tra Xanh
Chapter 204 3812 2013-12-30 Tra Xanh
Chapter 203 4178 2013-12-15 DDMinh
Chapter 202 3998 2013-12-14 Congnamv3
Chapter 201 4310 2013-12-12 Tra Xanh
Chapter 200 4530 2013-11-22 DDMinh
Chapter 199 4468 2013-11-17 Tra Xanh
Chapter 198 4550 2013-11-09 Tra Xanh
Chapter 197 4518 2013-11-03 DDMinh
Chapter 196 4618 2013-10-29 DDMinh
Chapter 195 4236 2013-10-26 Tra Xanh
Chapter 194 6544 2013-10-20 Congnamv3
Chapter 193 4386 2013-10-19 Congnamv3
Chapter 192 4216 2013-10-16 Tra Xanh
Chapter 191 4516 2013-10-13 Congnamv3
Chapter 190 4422 2013-10-12 Tra Xanh
Chapter 189 5374 2013-09-13 Tra Xanh
Chapter 188 4568 2013-09-11 Tra Xanh
Chapter 187 3825 2013-08-17 Tra Xanh
Chapter 186 4921 2013-08-14 Tra Xanh
Chapter 185 3880 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 184 3293 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 183 3560 2013-08-11 Tra Xanh
Chapter 182 3749 2013-08-08 Congnamv3
Chapter 181 4155 2013-08-08 Congnamv3
Chapter 180 4586 2013-08-06 Tra Xanh
Chapter 179 4275 2013-08-06 Tra Xanh
Chapter 178 4347 2013-08-04 Tra Xanh
Chapter 177 4195 2013-08-03 DDMinh
Chapter 176 4097 2013-08-02 Tra Xanh
Chapter 175 4316 2013-08-01 Tra Xanh
Chapter 174 4329 2013-07-31 Congnamv3
Chapter 173 3955 2013-07-30 Tra Xanh
Chapter 172 4204 2013-07-27 Tra Xanh
Chapter 171 4932 2013-06-20 Tra Xanh
Chapter 170 4880 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 169 4770 2013-06-06 Tra Xanh
Chapter 168 4774 2013-06-02 Tra Xanh
Chapter 167 4640 2013-05-28 Tra Xanh
Chapter 166 4676 2013-05-27 Tra Xanh
Chapter 165 4931 2013-05-25 Tra Xanh
Chapter 164 5097 2013-05-21 Tra Xanh
Chapter 163 5338 2013-05-16 Tra Xanh
Chapter 162 5925 2013-05-09 Tra Xanh
Chapter 161 9951 2013-05-06 Trà Xanh
Chapter 160 9522 2013-05-05 Trà Xanh
Chapter 159 11167 2013-05-03 Trà Xanh
Chapter 158 12188 2013-04-29 Trà Xanh
Chapter 157 10756 2013-04-27 Previous
Chapter 156 10246 2013-04-26 Trà Xanh
Chapter 155 10371 2013-04-25 Previous
Chapter 154 9333 2013-04-25 Previous
Chapter 153 11260 2013-04-21 Previous
Chapter 152 9757 2013-04-20 Previous
Chapter 151 9838 2013-04-20 Previous
Chapter 150 10776 2013-04-18 Tra Xanh
Chapter 149 10515 2013-04-17 Tra Xanh
Chapter 148 11984 2013-04-15 Previous
Chapter 147 11844 2013-04-14 Previous
Chapter 146 11053 2013-04-13 Tra Xanh
Chapter 145 11530 2013-03-12 DDMinh
Chapter 144 10058 2013-03-07 Trà Xanh
Chapter 143 13493 2013-02-21 Trà Xanh
Chapter 142 13092 2012-11-16 Trà Xanh
Chapter 141 12170 2012-11-01 Congnamv3
Chapter 140 12187 2012-10-29 Trà Xanh
Chapter 139 13894 2012-09-21 SNSD
Chapter 138 12066 2012-09-17 Trà Xanh
Chapter 137 11174 2012-09-06 congnamv3
Chapter 136 11016 2012-09-05 Trà Xanh
Chapter 135 11663 2012-09-04 SNSD
Chapter 134 12100 2012-08-20 Trà Xanh
Chapter 133 12455 2012-08-16 Trà Xanh
Chapter 132 12682 2012-07-27
Chapter 131 11709 2012-07-26
Chapter 130 11575 2012-07-26
Chapter 129 10522 2012-07-26
Chapter 128 12579 2012-06-28
Chapter 127 12453 2012-06-25
Chapter 126 13022 2012-06-15 24h VIP
Chapter 125 12902 2012-06-13 24h VIP
Chapter 124 11487 2012-06-13 24h VIP
Chapter 123 11482 2012-06-13 24h VIP
Chapter 122 11665 2012-06-13 24h VIP
Chapter 121 12566 2012-06-13 24h VIP
Chapter 120 14002 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 119 11560 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 118 11131 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 117 11008 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 116 11322 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 115 13259 2012-06-08 vienphuc200690
Chapter 114 17383 2012-05-03 Tra Xanh
Chapter 113 14586 2012-04-04 DDMinh
Chapter 112 13761 2012-03-26 DDMinh
Chapter 111 15165 2012-02-28 DDMinh
Chapter 110 14394 2012-02-20 DDMinh
Chapter 109 12072 2012-02-20 DDMinh
Chapter 108 12158 2012-02-20 DDMinh
Chapter 107 14550 2012-01-24 Tra Xanh
Chapter 106 14672 2012-01-22 Tra Xanh
Chapter 105 14854 2012-01-20 DDMinh
Chapter 104 14846 2012-01-15 banmidou
Chapter 103 13953 2012-01-05 DDMinh
Chapter 102 15421 2011-12-25 banmidou
Chapter 101 16269 2011-12-18 DDMinh
Chapter 100 21445 2011-12-09 Tatami_chan
Chapter 99 15733 2011-12-17 Tatami_chan
Chapter 98 15279 2011-11-26 banmidou
Chapter 97 15011 2011-11-19 Tatami_chan
Chapter 96 14870 2011-11-11 † of †
Chapter 95 15035 2011-11-04 † of †
Chapter 94 17508 2012-07-27 Strange
Chapter 93 15465 2011-10-21 banmidou
Chapter 92 15803 2011-10-14 † of †
Chapter 91 16085 2011-10-08 banmidou
Chapter 90 17806 2011-10-02 banmidou
Chapter 89 15097 2011-09-24 † of †
Chapter 88 14620 2011-09-20 † of †
Chapter 87 14408 2011-09-19 † of †
Chapter 86 17084 2011-09-10 banmidou
Chapter 85 17540 2011-09-02 banmidou
Chapter 84 17291 2011-08-25 banmidou
Chapter 83 16893 2011-08-19 banmidou
Chapter 82 17551 2011-08-12 banmidou
Chapter 81 17955 2011-08-05 banmidou
Chapter 80 19488 2011-07-31 banmidou
Chapter 79 17616 2011-07-21 banmidou
Chapter 78 18007 2011-07-14 banmidou
Chapter 77 18959 2011-07-08 banmidou
Chapter 76 19784 2011-07-01 banmidou
Chapter 75 19427 2011-06-25 banmidou
Chapter 74 19046 2011-06-23 banmidou
Chapter 73 18255 2011-06-21 banmidou
Chapter 72 18278 2011-06-20 banmidou
Chapter 71 18270 2011-06-20 banmidou
Chapter 70 19873 2011-06-17 † of †
Chapter 69 18160 2011-06-17 † of †
Chapter 68 18233 2011-06-16 banmidou
Chapter 67 18233 2011-06-15 banmidou
Chapter 66 19059 2011-06-14 banmidou
Chapter 65 19433 2011-06-13 banmidou
Chapter 64 19229 2011-06-12 banmidou
Chapter 63 19156 2011-06-11 banmidou
Chapter 62 19830 2011-06-10 banmidou
Chapter 61 19387 2011-06-09 banmidou
Chapter 60 20465 2011-06-06 banmidou
Chapter 59 19299 2011-06-04 banmidou
Chapter 58 19434 2011-06-03 banmidou
Chapter 57 19211 2011-06-02 banmidou
Chapter 56 19526 2011-06-01 banmidou
Chapter 55 20115 2011-05-29 banmidou
Chapter 54 19492 2011-05-26 banmidou
Chapter 53 19771 2011-05-25 banmidou
Chapter 52 19952 2011-05-23 † of †
Chapter 51 20762 2011-05-20 banmidou
Chapter 50 24147 2011-05-17 banmidou
Chapter 49 21108 2011-05-13 banmidou
Chapter 48 20351 2011-05-11 banmidou
Chapter 47 19883 2011-05-08 banmidou
Chapter 46 20868 2011-05-04 banmidou
Chapter 45 21543 2011-04-24 banmidou
Chapter 44 20546 2011-04-16 banmidou
Chapter 43 21078 2011-06-25 banmidou
Chapter 42 21174 2011-06-25 banmidou
Chapter 41 23612 2011-05-20 banmidou
Chapter 40 22633 2011-02-13 banmidou
Chapter 39 20765 2011-02-10 banmidou
Chapter 38 22161 2011-02-06 banmidou
Chapter 37 20512 2011-06-25 banmidou
Chapter 36 20385 2011-06-25 banmidou
Chapter 35 21260 2011-01-27 banmidou
Chapter 34 20834 2011-06-25 banmidou
Chapter 33 21123 2011-06-25 banmidou
Chapter 32 20865 2011-06-25 banmidou
Chapter 31 21847 2011-06-25 banmidou
Chapter 30 24017 2011-06-25 banmidou
Chapter 29 22821 2011-06-25 banmidou
Chapter 28 22146 2011-06-25 banmidou
Chapter 27 21474 2011-06-25 banmidou
Chapter 26 22459 2011-06-25 banmidou
Chapter 25 8703 2012-07-27 † of †
Chapter 24 22102 2010-12-17 banmidou
Chapter 23 25164 2010-12-05 banmidou
Chapter 22 26263 2010-12-04 banmidou
Chapter 21 26544 2010-11-28 banmidou
Chapter 20 30680 2010-11-25 banmidou
Chapter 19 25361 2011-06-25 banmidou
Chapter 18 27242 2011-06-25 banmidou
Chapter 17 24698 2010-11-16 banmidou
Chapter 16 28129 2011-06-25 banmidou
Chapter 15 26773 2011-06-25 banmidou
Chapter 14 22859 2010-11-08 banmidou
Chapter 13 29435 2010-10-31 banmidou
Chapter 12 24654 2011-06-25 banmidou
Chapter 11 30113 2011-05-13 banmidou
Chapter 10 26522 2011-06-25 banmidou
Chapter 9 30717 2011-06-25 banmidou
Chapter 8 33464 2011-06-25 banmidou
Chapter 7 33588 2011-06-25 banmidou
Chapter 6 38597 2011-06-25 banmidou
Chapter 5 39184 2011-06-25 banmidou
Chapter 4 37639 2011-06-25 banmidou
Chapter 3 36395 2011-06-25 banmidou
Chapter 2 36034 2011-06-24 banmidou
Chapter 1 53176 2011-06-24 banmidou
Facebook
MANGA24H Comment ( 16 )
COMMENT
chuot / 2013/01/05 09:47 AM
Guest
sao ko úp nữa àh.... lâu wa' mấy bác ơi híc híc
dukanhkt / 2012/10/23 21:12 PM
Guest
Hood hay ưa
crossyear / 2012/08/11 18:35 PM
Guest
hay hay thank nhom dich  
thien ma / 2012/08/05 20:26 PM
Guest
truyen hay ma sao up cham the. chap 133 va 134 co lau rui ma sao hog thay dich vay
mrprohp84 / 2012/07/03 21:11 PM
Guest
truyen hay tuyet.thanks nhom manga nhe.co gang len cac ban<br />
tamtv074159 / 2012/06/21 12:11 PM
Member
up nhanh đi mấy b&aacute;c oy&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />
kang / 2012/06/16 10:15 AM
Guest
m&aacute;,thằng nhị c&ocirc;ng tử Tần quốc sướng thiệt,Nhật Nguyệt th&aacute;nh mẫu bị n&oacute; hiếp r&acirc;m hết.Đời thiệt bất c&ocirc;ng
kit / 2012/06/09 02:21 AM
Member
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/9.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;chờ l&acirc;u cũng b&otilde; c&ocirc;ng ngồi đọc liền mấy chap sướng hết mắt&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />&nbsp;Tks
chuột / 2012/06/05 07:45 AM
Guest
ko &uacute;p nửa &aacute; b&ecirc;n vechai.info ra chấp 124 r&ugrave;i @@ &nbsp;
chuot / 2012/05/23 07:23 AM
Guest
up lau wa nhanh dum di may bac manga oi
Nam / 2012/05/04 10:03 AM
Guest
Mong l&agrave; nh&oacute;m dịch sẽ ko drop bộ n&agrave;y m&agrave; l&agrave;m đến hết cho mọi người thưởng thức. M&igrave;nh chờ mấy tuần mới thấy c&oacute; chap mới, cứ ngỡ nh&oacute;m đ&atilde; drop. Cảm ơn nh&oacute;m dịch v&igrave; chap mới ^_^
chuot / 2012/04/28 11:56 AM
Guest
sao up lau vay troi` ca thang rui` chua ra dao naj` thay may bac manga lam an sao y' truyen e doc toan` bi dung chap ko ah` may bac up dum e nha e cam on n` ^^
thank you / 2012/01/21 08:25 AM
Guest
truyen hay vat va hehehe
darksumon / 2011/11/28 11:27 AM
Member
Sao truyện n&agrave;y chưa ai l&agrave;m hoạt h&igrave;nh nhỉ?? Hay tuyệt
lon / 2011/11/03 17:11 PM
Guest
up cham vai may anh chi oi ko nhanh dc ha?
risket6617 / 2011/10/30 19:16 PM
Guest
truyện qu&aacute; hay, kh&ocirc;ng thank th&igrave; quả &aacute;y n&aacute;y&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />