m88

YaiBa

  • Tác giả : Gosho Aoyama
  • Thể loại : shounen,comedy
  • Nguồn : vuilen.com| Blogtruyen
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-01-21
  • View :6105477

 

 Đây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một samurai trẻ mang tên Yaiba Kurogane. Yaiba sống với cha, Kenjurou, trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi.

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 255 END 14855 2013-06-17 Tra Xanh
Chapter 254 10496 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 253 8202 2013-06-13 Tra Xanh
Chapter 252 7864 2013-06-12 Tra Xanh
Chapter 251 7927 2013-06-11 Tra Xanh
Chapter 250 8399 2013-06-10 Tra Xanh
Chapter 249 7899 2013-06-09 Tra Xanh
Chapter 248 7718 2013-06-08 Tra Xanh
Chapter 247 7642 2013-06-07 Tra Xanh
Chapter 246 7625 2013-06-06 Tra Xanh
Chapter 245 7310 2013-06-05 Tra Xanh
Chapter 244 7214 2013-06-04 Tra Xanh
Chapter 243 7021 2013-06-04 Tra Xanh
Chapter 242 7028 2013-06-02 Tra Xanh
Chapter 241 7220 2013-06-01 Tra Xanh
Chapter 240 7475 2013-05-31 Tra Xanh
Chapter 239 6855 2013-05-30 Tra Xanh
Chapter 238 6904 2013-05-29 Tra Xanh
Chapter 237 7499 2013-05-28 Tra Xanh
Chapter 236 7910 2013-05-27 Tra Xanh
Chapter 235 8021 2013-05-25 Tra Xanh
Chapter 234 7707 2013-05-24 Tra Xanh
Chapter 233 7546 2013-05-23 Tra Xanh
Chapter 232 18831 2013-03-10 Trà Xanh
Chapter 231 15530 2013-03-09 Trà Xanh
Chapter 230 14930 2013-03-08 Trà Xanh
Chapter 229 14406 2013-03-07 Trà Xanh
Chapter 228 14395 2013-03-06 Trà Xanh
Chapter 227 14556 2013-03-05 Trà Xanh
Chapter 226 14634 2013-03-04 Trà Xanh
Chapter 225 14437 2013-03-03 Trà Xanh
Chapter 224 14296 2013-03-02 Trà Xanh
Chapter 223 14868 2013-03-01 Trà Xanh
Chapter 222 14775 2013-02-27 Trà Xanh
Chapter 221 13388 2013-02-27 Trà Xanh
Chapter 220 15299 2013-02-21 Trà Xanh
Chapter 219 13924 2013-02-20 Trà Xanh
Chapter 218 13502 2013-02-19 Trà Xanh
Chapter 217 14740 2013-02-18 Trà Xanh
Chapter 216 15171 2013-02-17 Trà Xanh
Chapter 215 14402 2013-02-16 Trà Xanh
Chapter 214 13892 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 213 14374 2013-02-14 Trà Xanh
Chapter 212 15036 2013-02-13 Trà Xanh
Chapter 211 14970 2013-02-12 Trà Xanh
Chapter 210 15910 2013-02-11 Trà Xanh
Chapter 209 14227 2013-02-10 Trà Xanh
Chapter 208 15004 2013-02-08 Trà Xanh
Chapter 207 14496 2013-02-08 Trà Xanh
Chapter 206 14234 2013-02-08 Trà Xanh
Chapter 205 15970 2013-02-06 Trà Xanh
Chapter 204 14806 2013-02-04 Trà Xanh
Chapter 203 14213 2013-02-04 Trà Xanh
Chapter 202 14406 2013-02-03 Trà Xanh
Chapter 201 15115 2013-02-02 Trà Xanh
Chapter 200 17959 2013-02-01 Trà Xanh
Chapter 199 14918 2013-01-31 Trà Xanh
Chapter 198 15257 2013-01-30 Trà Xanh
Chapter 197 16988 2013-01-29 Trà Xanh
Chapter 196 16421 2013-01-28 Trà Xanh
Chapter 195 16154 2013-01-27 Trà Xanh
Chapter 194 14827 2013-01-26 Trà Xanh
Chapter 193 15814 2013-01-25 Trà Xanh
Chapter 192 14927 2013-01-24 Trà Xanh
Chapter 191 14815 2013-01-23 Trà Xanh
Chapter 190 16478 2013-01-22 Trà Xanh
Chapter 189 14314 2013-01-21 Trà Xanh
Chapter 188 14535 2013-01-20 Trà Xanh
Chapter 187 15172 2013-01-19 Trà Xanh
Chapter 186 13998 2013-01-18 Trà Xanh
Chapter 185 15371 2013-01-11 Trà Xanh
Chapter 184 14666 2013-01-11 Trà Xanh
Chapter 183 14429 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 182 14222 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 181 14568 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 180 15567 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 179 14325 2013-01-09 Trà Xanh
Chapter 178 15244 2013-01-09 Trà Xanh
Chapter 177 15763 2013-01-08 Trà Xanh
Chapter 176 15909 2013-01-08 Trà Xanh
Chapter 175 15799 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 174 14360 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 173 16746 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 172 16085 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 171 14131 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 170 15739 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 169 13965 2013-01-06 Trà Xanh
Chapter 168 14327 2013-01-06 Trà Xanh
Chapter 167 13570 2013-01-05 Trà Xanh
Chapter 166 13441 2013-01-05 Trà Xanh
Chapter 165 14338 2013-01-04 Trà Xanh
Chapter 164 15626 2013-01-04 Trà Xanh
Chapter 163 15788 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 162 14974 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 161 14967 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 160 15800 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 159 13607 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 158 13672 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 157 13573 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 156 13853 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 155 15527 2012-12-30 Trà Xanh
Chapter 154 14988 2012-12-30 Trà Xanh
Chapter 153 14525 2012-12-29 Trà Xanh
Chapter 152 14761 2012-12-29 Trà Xanh
Chapter 151 14405 2012-12-28 Trà Xanh
Chapter 150 15419 2012-12-28 Trà Xanh
Chapter 149 13929 2012-12-27 Trà Xanh
Chapter 148 13791 2012-12-27 Trà Xanh
Chapter 147 14729 2012-12-26 Trà Xanh
Chapter 146 15015 2012-12-26 Trà Xanh
Chapter 145 14630 2012-12-25 Trà Xanh
Chapter 144 14289 2012-12-25 Trà Xanh
Chapter 143 14312 2012-12-24 Trà Xanh
Chapter 142 14824 2012-12-24 Trà Xanh
Chapter 141 14420 2012-12-23 Trà Xanh
Chapter 140 16112 2012-12-23 Trà Xanh
Chapter 139 13924 2012-12-22 Trà Xanh
Chapter 138 14069 2012-12-22 Trà Xanh
Chapter 137 13757 2012-12-21 Trà Xanh
Chapter 136 14338 2012-12-21 Trà Xanh
Chapter 135 14216 2012-12-20 Trà Xanh
Chapter 134 13553 2012-12-20 Trà Xanh
Chapter 133 13913 2012-12-20 Trà Xanh
Chapter 132 15655 2012-12-19 Trà Xanh
Chapter 131 14809 2012-12-18 Trà Xanh
Chapter 130 16047 2012-12-18 Trà Xanh
Chapter 129 14435 2012-12-17 Trà Xanh
Chapter 128 14965 2012-12-17 Trà Xanh
Chapter 127 15449 2012-12-16 Trà Xanh
Chapter 126 14469 2012-12-16 Trà Xanh
Chapter 125 15262 2012-12-16 Trà Xanh
Chapter 124 15019 2012-12-15 Trà Xanh
Chapter 123 14353 2012-12-15 Trà Xanh
Chapter 122 15395 2012-12-15 Trà Xanh
Chapter 121 15590 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 120 15699 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 119 13898 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 118 13848 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 117 13260 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 116 13014 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 115 12977 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 114 12667 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 113 13390 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 112 17224 2012-11-06 Congnamv3
Chapter 111 16521 2012-11-03 Trà Xanh
Chapter 110 16557 2012-11-03 Trà Xanh
Chapter 109 15162 2012-11-03 Trà Xanh
Chapter 108 15061 2012-10-31 Trà Xanh
Chapter 107 14338 2012-10-31 Trà Xanh
Chapter 106 14879 2012-10-31 Trà Xanh
Chapter 105 14550 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 104 13804 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 103 14462 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 102 15697 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 101 14918 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 100 17391 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 99 12791 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 98 12298 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 97 12785 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 96 13126 2012-10-23 Trà Xanh
Chapter 95 12894 2012-10-23 Trà Xanh
Chapter 94 12950 2012-10-23 Trà Xanh
Chapter 93 12926 2012-10-22 Trà Xanh
Chapter 92 13116 2012-10-22 Trà Xanh
Chapter 91 12941 2012-10-22 Trà Xanh
Chapter 90 14319 2012-10-21 Trà Xanh
Chapter 89 12485 2012-10-21 Trà Xanh
Chapter 88 13100 2012-10-21 Trà Xanh
Chapter 87 13110 2012-10-20 Trà Xanh
Chapter 86 12543 2012-10-20 Trà Xanh
Chapter 85 13097 2012-10-20 Trà Xanh
Chapter 84 12392 2012-10-19 Trà Xanh
Chapter 83 12160 2012-10-19 Trà Xanh
Chapter 82 12179 2012-10-19 Trà Xanh
Chapter 81 12919 2012-10-19 Trà Xanh
Chapter 80 16722 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 79 13311 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 78 13796 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 77 13007 2012-10-15 Trà Xanh
Chapter 76 12921 2012-10-15 Trà Xanh
Chapter 75 13796 2012-10-15 Trà Xanh
Chapter 74 14026 2012-10-11 Trà Xanh
Chapter 73 13319 2012-10-11 Trà Xanh
Chapter 72 13369 2012-10-11 Trà Xanh
Chapter 71 14046 2012-10-11 Trà Xanh
Chapter 70 15256 2012-10-09 SNSD
Chapter 69 13254 2012-10-09 SNSD
Chapter 68 13505 2012-10-09 SNSD
Chapter 67 13593 2012-10-08 SNSD
Chapter 66 13482 2012-10-08 SNSD
Chapter 65 14893 2012-10-08 SNSD
Chapter 64 13559 2012-10-06 SNSD
Chapter 63 13704 2012-10-06 SNSD
Chapter 62 13914 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 61 13740 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 60 14525 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 59 13209 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 58 13018 2012-10-03 SNSD
Chapter 57 12735 2012-10-03 SNSD
Chapter 56 12918 2012-10-03 SNSD
Chapter 55 13205 2012-10-02 SNSD
Chapter 54 12776 2012-10-02 SNSD
Chapter 53 13034 2012-10-02 SNSD
Chapter 52 15737 2012-10-01 SNSD
Chapter 51 15028 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 50 15216 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 49 12767 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 48 12612 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 47 12744 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 46 12509 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 45 13067 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 44 12318 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 43 12633 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 42 12670 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 41 13717 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 40 15633 2012-09-25 Trà Xanh
Chapter 39 13006 2012-09-25 Trà Xanh
Chapter 38 14039 2012-09-25 Trà Xanh
Chapter 37 13873 2012-09-24 Trà Xanh
Chapter 36 13571 2012-09-24 Trà Xanh
Chapter 35 14175 2012-09-24 Trà Xanh
Chapter 34 13821 2012-09-24 Trà Xanh
Chapter 33 13722 2012-09-23 SNSD
Chapter 32 13454 2012-09-23 SNSD
Chapter 31 13194 2012-09-23 SNSD
Chapter 30 14516 2012-09-23 SNSD
Chapter 29 12559 2012-09-23 SNSD
Chapter 28 13050 2012-09-23 SNSD
Chapter 27 13165 2012-09-23 SNSD
Chapter 26 13988 2012-09-23 SNSD
Chapter 25 15828 2012-09-23 SNSD
Chapter 24 14241 2012-09-22 SNSD
Chapter 23 13307 2012-09-22 SNSD
Chapter 22 12955 2012-09-22 SNSD
Chapter 21 13193 2012-09-22 SNSD
Chapter 20 14048 2012-09-22 SNSD
Chapter 19 12845 2012-09-22 SNSD
Chapter 18 12795 2012-09-22 SNSD
Chapter 17 11806 2012-09-22 SNSD
Chapter 16 12094 2012-09-22 SNSD
Chapter 15 12364 2012-09-22 SNSD
Chapter 14 11627 2012-09-22 SNSD
Chapter 13 11315 2012-09-22 SNSD
Chapter 12 11259 2012-09-22 SNSD
Chapter 11 10978 2012-09-22 SNSD
Chapter 10 11608 2012-09-22 SNSD
Chapter 9 9974 2012-09-22 SNSD
Chapter 8 9721 2012-09-22 SNSD
Chapter 7 10084 2012-09-22 SNSD
Chapter 6 10102 2012-09-22 SNSD
Chapter 5 10915 2012-09-22 SNSD
Chapter 4 10554 2012-09-22 SNSD
Chapter 3 10995 2012-09-22 SNSD
Chapter 2 12837 2012-09-22 SNSD
Chapter 1 26915 2012-09-22 SNSD
Tập 24 200490 2010-01-21
Tập 23 137368 2010-01-21
Tập 22 107658 2010-01-21
Tập 21 100136 2010-01-21
Tập 20 108241 2010-01-21
Tập 19 93743 2010-01-21
Tập 18 102517 2010-01-21
Tập 17 100302 2010-01-21
Tập 16 104251 2010-01-21
Tập 15 90286 2010-01-21
Tập 14 114039 2010-01-21
Tập 13 98204 2010-01-21
Tập 12 86511 2010-01-21
Tập 11 86235 2010-01-21
Tập 10 89718 2010-01-21
Tập 9 88732 2010-01-21
Tập 8 92423 2010-01-21
Tập 7 86601 2010-01-21
Tập 6 92834 2010-01-21
Tập 5 99842 2010-01-21
Tập 4 107909 2010-01-21
Tập 3 122231 2010-01-21
Tập 2 130457 2010-01-21
Tập 1 198598 2010-01-21
Facebook
MANGA24H Comment ( 25 )
COMMENT
huy / 2013/06/16 11:47 AM
Guest
con 1 chap nua~ up nhanh nhe'
mem / 2013/06/14 23:03 PM
Guest
chap nay la da ket thuc truyen chua vay?
Gyntar / 2013/06/13 21:17 PM
Guest
full roi tap 24 dau tien k
chugo chara / 2013/06/10 12:41 PM
Guest
ko thik chuyện này lắm vì mik thik chugo chara cơ
dssdfs / 2013/06/02 15:45 PM
Guest
@@ mình nhớ là truyện này cũng có trên manga24h rồi chớ,full bộ nữa @@
No Name / 2013/05/24 17:07 PM
Guest
sao bao nam thag cuoi cug` cug~ ra 1 chap
NN / 2013/04/13 18:26 PM
Guest
nhanh ra chap moi di chu? thot'<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/4.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
hoangyeunga / 2013/02/06 12:33 PM
Member
hay đ&acirc;́y , sắp tới t&acirc;̣p cu&ocirc;́i r&ocirc;̀i
mem / 2013/01/18 20:04 PM
Guest
ko ai cmt trong top nay sao
duy nguyen / 2012/12/15 18:50 PM
Guest
tuyet lam ban oi, co phat huy nhe :D
Còi Luxury / 2012/11/19 12:01 PM
Guest
l&acirc;u &uacute;p chaper mới wa' za??????&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/4.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/4.gif" alt="{#}" border="0" />
chungco621998 / 2012/11/11 18:29 PM
Guest
N&oacute; l&agrave; người bảo vệ c&ocirc;ng l&yacute; l&agrave; đương nhi&ecirc;n v&igrave; l&agrave; 1 samurai huyền thoại, được &ocirc;ng thầy giỏi vũ kh&iacute; mạnh n&ecirc;n mới thế
Jay / 2012/10/22 01:26 AM
Guest
Đ&atilde; up c&aacute;i bản vuilen rồi xong up lại cũng l&agrave; c&aacute;i bản scan th&igrave; up chi cho mệt nhỉ, th&agrave; up bản dịch lại cho chuẩn th&igrave; c&ograve;n hiểu được =='
kusjn.cool / 2012/10/11 23:23 PM
Guest
dm ! thanks nhệt l&ecirc;n để đc đọc nhanh&nbsp;
jackie283 / 2012/10/10 02:11 AM
Member
Tưởng mấy bạn trans từ bản Raw hay bản Eng đẹp<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/5.gif" alt="{#}" border="0" />, h&oacute;a ra l&agrave; scan từ truyện đ&atilde; xuất bản<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/18.gif" alt="{#}" border="0" /> ... scan từ bộ xuất bản lần 2, c&oacute; kh&aacute;c chi Vuilen.com đ&acirc;u. THẤT VỌNG qu&aacute;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
ngocdiepthcs / 2012/09/29 15:02 PM
Guest
minh doc cung hay nhung sao yaiba luc nao cung de thang qua vay???????????&nbsp;
d.long / 2012/09/27 12:04 PM
Guest
gỡ c&aacute;i m&aacute;c ho&agrave;n th&agrave;nh đi
Huy / 2012/09/15 09:34 AM
Guest
<img src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="" width="50" height="50" border="0" /><span style="color: #ff0000; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px;">YaiBa ko hieu sao ta ghet ten đ&oacute;</span><img src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/45.gif" alt="" width="50" height="50" border="0" />ti&ecirc;n sư n&oacute; n&oacute; l&agrave; thằng g&acirc;y chuyện m&agrave; n&oacute; lại l&agrave; người bảo vệ c&ocirc;ng l&yacute;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/84.gif" alt="{#}" border="0" />thật VL<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/70.gif" alt="{#}" border="0" />
Kent / 2012/09/13 23:08 PM
Member
Truyện n&agrave;y đọc Full tập cuối lu&ocirc;n rồi
duanho / 2012/09/09 09:55 AM
Member
thich nhat jube chot mat <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />
thiensuvotinh47 / 2012/08/28 20:14 PM
Member
up th&ecirc;m chapter 5,6,7 ...... đi bạn. đang hay&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
myiaichi / 2012/08/28 09:53 AM
Guest
truyen hay that..nhug hoi kho doc...
Ok / 2012/08/15 18:12 PM
Guest
hay
huulinh0982 / 2012/08/14 16:53 PM
Member
truyen nay hay that&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />thanks chu thot nhiu
the lich king / 2012/06/04 22:53 PM
Guest
truyen nay tui doc het rui nhung doc lai thay van hay