m88

YaiBa

  • Tác giả : Gosho Aoyama
  • Thể loại : shounen,comedy
  • Nguồn : vuilen.com| Blogtruyen
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Ngày Thêm: 2010-01-21
  • View :6137685

 

 Đây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một samurai trẻ mang tên Yaiba Kurogane. Yaiba sống với cha, Kenjurou, trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi.

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 255 END 15169 2013-06-17 Tra Xanh
Chapter 254 10710 2013-06-14 Tra Xanh
Chapter 253 8382 2013-06-13 Tra Xanh
Chapter 252 8000 2013-06-12 Tra Xanh
Chapter 251 8063 2013-06-11 Tra Xanh
Chapter 250 8549 2013-06-10 Tra Xanh
Chapter 249 8023 2013-06-09 Tra Xanh
Chapter 248 7846 2013-06-08 Tra Xanh
Chapter 247 7778 2013-06-07 Tra Xanh
Chapter 246 7755 2013-06-06 Tra Xanh
Chapter 245 7444 2013-06-05 Tra Xanh
Chapter 244 7328 2013-06-04 Tra Xanh
Chapter 243 7131 2013-06-04 Tra Xanh
Chapter 242 7142 2013-06-02 Tra Xanh
Chapter 241 7330 2013-06-01 Tra Xanh
Chapter 240 7619 2013-05-31 Tra Xanh
Chapter 239 6991 2013-05-30 Tra Xanh
Chapter 238 7022 2013-05-29 Tra Xanh
Chapter 237 7641 2013-05-28 Tra Xanh
Chapter 236 8038 2013-05-27 Tra Xanh
Chapter 235 8159 2013-05-25 Tra Xanh
Chapter 234 7837 2013-05-24 Tra Xanh
Chapter 233 7686 2013-05-23 Tra Xanh
Chapter 232 18967 2013-03-10 Trà Xanh
Chapter 231 15654 2013-03-09 Trà Xanh
Chapter 230 15060 2013-03-08 Trà Xanh
Chapter 229 14534 2013-03-07 Trà Xanh
Chapter 228 14535 2013-03-06 Trà Xanh
Chapter 227 14670 2013-03-05 Trà Xanh
Chapter 226 14766 2013-03-04 Trà Xanh
Chapter 225 14571 2013-03-03 Trà Xanh
Chapter 224 14438 2013-03-02 Trà Xanh
Chapter 223 15002 2013-03-01 Trà Xanh
Chapter 222 14923 2013-02-27 Trà Xanh
Chapter 221 13524 2013-02-27 Trà Xanh
Chapter 220 15423 2013-02-21 Trà Xanh
Chapter 219 14046 2013-02-20 Trà Xanh
Chapter 218 13618 2013-02-19 Trà Xanh
Chapter 217 14858 2013-02-18 Trà Xanh
Chapter 216 15275 2013-02-17 Trà Xanh
Chapter 215 14528 2013-02-16 Trà Xanh
Chapter 214 14010 2013-02-15 Trà Xanh
Chapter 213 14492 2013-02-14 Trà Xanh
Chapter 212 15146 2013-02-13 Trà Xanh
Chapter 211 15082 2013-02-12 Trà Xanh
Chapter 210 16024 2013-02-11 Trà Xanh
Chapter 209 14351 2013-02-10 Trà Xanh
Chapter 208 15112 2013-02-08 Trà Xanh
Chapter 207 14592 2013-02-08 Trà Xanh
Chapter 206 14336 2013-02-08 Trà Xanh
Chapter 205 16088 2013-02-06 Trà Xanh
Chapter 204 14904 2013-02-04 Trà Xanh
Chapter 203 14315 2013-02-04 Trà Xanh
Chapter 202 14506 2013-02-03 Trà Xanh
Chapter 201 15233 2013-02-02 Trà Xanh
Chapter 200 18097 2013-02-01 Trà Xanh
Chapter 199 15036 2013-01-31 Trà Xanh
Chapter 198 15375 2013-01-30 Trà Xanh
Chapter 197 17116 2013-01-29 Trà Xanh
Chapter 196 16559 2013-01-28 Trà Xanh
Chapter 195 16262 2013-01-27 Trà Xanh
Chapter 194 14937 2013-01-26 Trà Xanh
Chapter 193 15936 2013-01-25 Trà Xanh
Chapter 192 15025 2013-01-24 Trà Xanh
Chapter 191 14925 2013-01-23 Trà Xanh
Chapter 190 16584 2013-01-22 Trà Xanh
Chapter 189 14418 2013-01-21 Trà Xanh
Chapter 188 14637 2013-01-20 Trà Xanh
Chapter 187 15288 2013-01-19 Trà Xanh
Chapter 186 14104 2013-01-18 Trà Xanh
Chapter 185 15467 2013-01-11 Trà Xanh
Chapter 184 14758 2013-01-11 Trà Xanh
Chapter 183 14531 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 182 14320 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 181 14658 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 180 15665 2013-01-10 Trà Xanh
Chapter 179 14411 2013-01-09 Trà Xanh
Chapter 178 15338 2013-01-09 Trà Xanh
Chapter 177 15849 2013-01-08 Trà Xanh
Chapter 176 15995 2013-01-08 Trà Xanh
Chapter 175 15891 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 174 14450 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 173 16838 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 172 16183 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 171 14221 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 170 15849 2013-01-07 Trà Xanh
Chapter 169 14043 2013-01-06 Trà Xanh
Chapter 168 14423 2013-01-06 Trà Xanh
Chapter 167 13676 2013-01-05 Trà Xanh
Chapter 166 13547 2013-01-05 Trà Xanh
Chapter 165 14444 2013-01-04 Trà Xanh
Chapter 164 15754 2013-01-04 Trà Xanh
Chapter 163 15906 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 162 15058 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 161 15057 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 160 15918 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 159 13699 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 158 13764 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 157 13677 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 156 13949 2013-01-03 Trà Xanh
Chapter 155 15635 2012-12-30 Trà Xanh
Chapter 154 15072 2012-12-30 Trà Xanh
Chapter 153 14613 2012-12-29 Trà Xanh
Chapter 152 14855 2012-12-29 Trà Xanh
Chapter 151 14495 2012-12-28 Trà Xanh
Chapter 150 15523 2012-12-28 Trà Xanh
Chapter 149 14013 2012-12-27 Trà Xanh
Chapter 148 13893 2012-12-27 Trà Xanh
Chapter 147 14819 2012-12-26 Trà Xanh
Chapter 146 15105 2012-12-26 Trà Xanh
Chapter 145 14714 2012-12-25 Trà Xanh
Chapter 144 14367 2012-12-25 Trà Xanh
Chapter 143 14398 2012-12-24 Trà Xanh
Chapter 142 14904 2012-12-24 Trà Xanh
Chapter 141 14504 2012-12-23 Trà Xanh
Chapter 140 16224 2012-12-23 Trà Xanh
Chapter 139 14012 2012-12-22 Trà Xanh
Chapter 138 14171 2012-12-22 Trà Xanh
Chapter 137 13851 2012-12-21 Trà Xanh
Chapter 136 14426 2012-12-21 Trà Xanh
Chapter 135 14306 2012-12-20 Trà Xanh
Chapter 134 13657 2012-12-20 Trà Xanh
Chapter 133 14013 2012-12-20 Trà Xanh
Chapter 132 15755 2012-12-19 Trà Xanh
Chapter 131 14911 2012-12-18 Trà Xanh
Chapter 130 16175 2012-12-18 Trà Xanh
Chapter 129 14535 2012-12-17 Trà Xanh
Chapter 128 15073 2012-12-17 Trà Xanh
Chapter 127 15547 2012-12-16 Trà Xanh
Chapter 126 14559 2012-12-16 Trà Xanh
Chapter 125 15356 2012-12-16 Trà Xanh
Chapter 124 15115 2012-12-15 Trà Xanh
Chapter 123 14435 2012-12-15 Trà Xanh
Chapter 122 15483 2012-12-15 Trà Xanh
Chapter 121 15680 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 120 15783 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 119 13978 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 118 13938 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 117 13350 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 116 13100 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 115 13057 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 114 12751 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 113 13484 2012-12-14 Trà Xanh
Chapter 112 17312 2012-11-06 Congnamv3
Chapter 111 16613 2012-11-03 Trà Xanh
Chapter 110 16655 2012-11-03 Trà Xanh
Chapter 109 15244 2012-11-03 Trà Xanh
Chapter 108 15143 2012-10-31 Trà Xanh
Chapter 107 14420 2012-10-31 Trà Xanh
Chapter 106 14981 2012-10-31 Trà Xanh
Chapter 105 14634 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 104 13880 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 103 14548 2012-10-30 Trà Xanh
Chapter 102 15775 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 101 15006 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 100 17475 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 99 12863 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 98 12366 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 97 12859 2012-10-25 Trà Xanh
Chapter 96 13242 2012-10-23 Trà Xanh
Chapter 95 12966 2012-10-23 Trà Xanh
Chapter 94 13022 2012-10-23 Trà Xanh
Chapter 93 13004 2012-10-22 Trà Xanh
Chapter 92 13224 2012-10-22 Trà Xanh
Chapter 91 13017 2012-10-22 Trà Xanh
Chapter 90 14399 2012-10-21 Trà Xanh
Chapter 89 12549 2012-10-21 Trà Xanh
Chapter 88 13160 2012-10-21 Trà Xanh
Chapter 87 13172 2012-10-20 Trà Xanh
Chapter 86 12599 2012-10-20 Trà Xanh
Chapter 85 13157 2012-10-20 Trà Xanh
Chapter 84 12460 2012-10-19 Trà Xanh
Chapter 83 12224 2012-10-19 Trà Xanh
Chapter 82 12247 2012-10-19 Trà Xanh
Chapter 81 12997 2012-10-19 Trà Xanh
Chapter 80 16800 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 79 13383 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 78 13880 2012-10-16 Trà Xanh
Chapter 77 13077 2012-10-15 Trà Xanh
Chapter 76 12989 2012-10-15 Trà Xanh
Chapter 75 13868 2012-10-15 Trà Xanh
Chapter 74 14092 2012-10-11 Trà Xanh
Chapter 73 13379 2012-10-11 Trà Xanh
Chapter 72 13427 2012-10-11 Trà Xanh
Chapter 71 14106 2012-10-11 Trà Xanh
Chapter 70 15330 2012-10-09 SNSD
Chapter 69 13326 2012-10-09 SNSD
Chapter 68 13569 2012-10-09 SNSD
Chapter 67 13659 2012-10-08 SNSD
Chapter 66 13562 2012-10-08 SNSD
Chapter 65 14957 2012-10-08 SNSD
Chapter 64 13625 2012-10-06 SNSD
Chapter 63 13768 2012-10-06 SNSD
Chapter 62 13980 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 61 13806 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 60 14593 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 59 13279 2012-10-05 Trà Xanh
Chapter 58 13082 2012-10-03 SNSD
Chapter 57 12809 2012-10-03 SNSD
Chapter 56 12984 2012-10-03 SNSD
Chapter 55 13271 2012-10-02 SNSD
Chapter 54 12840 2012-10-02 SNSD
Chapter 53 13108 2012-10-02 SNSD
Chapter 52 15817 2012-10-01 SNSD
Chapter 51 15104 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 50 15290 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 49 12831 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 48 12682 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 47 12812 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 46 12567 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 45 13137 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 44 12382 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 43 12697 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 42 12734 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 41 13779 2012-09-27 Trà Xanh
Chapter 40 15711 2012-09-25 Trà Xanh
Chapter 39 13070 2012-09-25 Trà Xanh
Chapter 38 14107 2012-09-25 Trà Xanh
Chapter 37 13943 2012-09-24 Trà Xanh
Chapter 36 13637 2012-09-24 Trà Xanh
Chapter 35 14245 2012-09-24 Trà Xanh
Chapter 34 13897 2012-09-24 Trà Xanh
Chapter 33 13790 2012-09-23 SNSD
Chapter 32 13538 2012-09-23 SNSD
Chapter 31 13276 2012-09-23 SNSD
Chapter 30 14608 2012-09-23 SNSD
Chapter 29 12633 2012-09-23 SNSD
Chapter 28 13136 2012-09-23 SNSD
Chapter 27 13247 2012-09-23 SNSD
Chapter 26 14078 2012-09-23 SNSD
Chapter 25 15920 2012-09-23 SNSD
Chapter 24 14325 2012-09-22 SNSD
Chapter 23 13403 2012-09-22 SNSD
Chapter 22 13039 2012-09-22 SNSD
Chapter 21 13289 2012-09-22 SNSD
Chapter 20 14140 2012-09-22 SNSD
Chapter 19 12925 2012-09-22 SNSD
Chapter 18 12881 2012-09-22 SNSD
Chapter 17 11876 2012-09-22 SNSD
Chapter 16 12166 2012-09-22 SNSD
Chapter 15 12448 2012-09-22 SNSD
Chapter 14 11693 2012-09-22 SNSD
Chapter 13 11387 2012-09-22 SNSD
Chapter 12 11329 2012-09-22 SNSD
Chapter 11 11048 2012-09-22 SNSD
Chapter 10 11678 2012-09-22 SNSD
Chapter 9 10042 2012-09-22 SNSD
Chapter 8 9781 2012-09-22 SNSD
Chapter 7 10148 2012-09-22 SNSD
Chapter 6 10168 2012-09-22 SNSD
Chapter 5 10981 2012-09-22 SNSD
Chapter 4 10612 2012-09-22 SNSD
Chapter 3 11061 2012-09-22 SNSD
Chapter 2 12901 2012-09-22 SNSD
Chapter 1 27129 2012-09-22 SNSD
Tập 24 201048 2010-01-21
Tập 23 137754 2010-01-21
Tập 22 108008 2010-01-21
Tập 21 100404 2010-01-21
Tập 20 108529 2010-01-21
Tập 19 93965 2010-01-21
Tập 18 102807 2010-01-21
Tập 17 100598 2010-01-21
Tập 16 104547 2010-01-21
Tập 15 90578 2010-01-21
Tập 14 114275 2010-01-21
Tập 13 98512 2010-01-21
Tập 12 86779 2010-01-21
Tập 11 86531 2010-01-21
Tập 10 90022 2010-01-21
Tập 9 89012 2010-01-21
Tập 8 92701 2010-01-21
Tập 7 86867 2010-01-21
Tập 6 93110 2010-01-21
Tập 5 100164 2010-01-21
Tập 4 108243 2010-01-21
Tập 3 122657 2010-01-21
Tập 2 130909 2010-01-21
Tập 1 199334 2010-01-21
Facebook
MANGA24H Comment ( 25 )
COMMENT
huy / 2013/06/16 11:47 AM
Guest
con 1 chap nua~ up nhanh nhe'
mem / 2013/06/14 23:03 PM
Guest
chap nay la da ket thuc truyen chua vay?
Gyntar / 2013/06/13 21:17 PM
Guest
full roi tap 24 dau tien k
chugo chara / 2013/06/10 12:41 PM
Guest
ko thik chuyện này lắm vì mik thik chugo chara cơ
dssdfs / 2013/06/02 15:45 PM
Guest
@@ mình nhớ là truyện này cũng có trên manga24h rồi chớ,full bộ nữa @@
No Name / 2013/05/24 17:07 PM
Guest
sao bao nam thag cuoi cug` cug~ ra 1 chap
NN / 2013/04/13 18:26 PM
Guest
nhanh ra chap moi di chu? thot'<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/4.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
hoangyeunga / 2013/02/06 12:33 PM
Member
hay đ&acirc;́y , sắp tới t&acirc;̣p cu&ocirc;́i r&ocirc;̀i
mem / 2013/01/18 20:04 PM
Guest
ko ai cmt trong top nay sao
duy nguyen / 2012/12/15 18:50 PM
Guest
tuyet lam ban oi, co phat huy nhe :D
Còi Luxury / 2012/11/19 12:01 PM
Guest
l&acirc;u &uacute;p chaper mới wa' za??????&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/4.gif" alt="{#}" border="0" /><img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/4.gif" alt="{#}" border="0" />
chungco621998 / 2012/11/11 18:29 PM
Guest
N&oacute; l&agrave; người bảo vệ c&ocirc;ng l&yacute; l&agrave; đương nhi&ecirc;n v&igrave; l&agrave; 1 samurai huyền thoại, được &ocirc;ng thầy giỏi vũ kh&iacute; mạnh n&ecirc;n mới thế
Jay / 2012/10/22 01:26 AM
Guest
Đ&atilde; up c&aacute;i bản vuilen rồi xong up lại cũng l&agrave; c&aacute;i bản scan th&igrave; up chi cho mệt nhỉ, th&agrave; up bản dịch lại cho chuẩn th&igrave; c&ograve;n hiểu được =='
kusjn.cool / 2012/10/11 23:23 PM
Guest
dm ! thanks nhệt l&ecirc;n để đc đọc nhanh&nbsp;
jackie283 / 2012/10/10 02:11 AM
Member
Tưởng mấy bạn trans từ bản Raw hay bản Eng đẹp<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/5.gif" alt="{#}" border="0" />, h&oacute;a ra l&agrave; scan từ truyện đ&atilde; xuất bản<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/18.gif" alt="{#}" border="0" /> ... scan từ bộ xuất bản lần 2, c&oacute; kh&aacute;c chi Vuilen.com đ&acirc;u. THẤT VỌNG qu&aacute;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" />
ngocdiepthcs / 2012/09/29 15:02 PM
Guest
minh doc cung hay nhung sao yaiba luc nao cung de thang qua vay???????????&nbsp;
d.long / 2012/09/27 12:04 PM
Guest
gỡ c&aacute;i m&aacute;c ho&agrave;n th&agrave;nh đi
Huy / 2012/09/15 09:34 AM
Guest
<img src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="" width="50" height="50" border="0" /><span style="color: #ff0000; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px;">YaiBa ko hieu sao ta ghet ten đ&oacute;</span><img src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/45.gif" alt="" width="50" height="50" border="0" />ti&ecirc;n sư n&oacute; n&oacute; l&agrave; thằng g&acirc;y chuyện m&agrave; n&oacute; lại l&agrave; người bảo vệ c&ocirc;ng l&yacute;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/84.gif" alt="{#}" border="0" />thật VL<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/70.gif" alt="{#}" border="0" />
Kent / 2012/09/13 23:08 PM
Member
Truyện n&agrave;y đọc Full tập cuối lu&ocirc;n rồi
duanho / 2012/09/09 09:55 AM
Member
thich nhat jube chot mat <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/6.gif" alt="{#}" border="0" />
thiensuvotinh47 / 2012/08/28 20:14 PM
Member
up th&ecirc;m chapter 5,6,7 ...... đi bạn. đang hay&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
myiaichi / 2012/08/28 09:53 AM
Guest
truyen hay that..nhug hoi kho doc...
Ok / 2012/08/15 18:12 PM
Guest
hay
huulinh0982 / 2012/08/14 16:53 PM
Member
truyen nay hay that&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/10.gif" alt="{#}" border="0" />thanks chu thot nhiu
the lich king / 2012/06/04 22:53 PM
Guest
truyen nay tui doc het rui nhung doc lai thay van hay