m88

  • Tác giả :
  • Thể loại :
  • Nguồn :
  • Tình Trạng: Đang Update .....
  • Ngày Thêm:
  • View :


LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 147 870 2012-08-17 apoleensun
Chapter 146 722 2012-08-17 apoleensun
Chapter 145 536 2012-08-17 apoleensun
Chapter 144 426 2012-08-17 apoleensun
Chapter 143 508 2012-08-17 apoleensun
Chapter 142 480 2012-08-17 apoleensun
Chapter 141 468 2012-08-17 apoleensun
Chapter 140 578 2012-08-17 apoleensun
Chapter 139 445 2012-08-17 apoleensun
Chapter 138 448 2012-08-17 apoleensun
Chapter 137 432 2012-08-17 apoleensun
Chapter 136 444 2012-08-17 apoleensun
Chapter 135 455 2012-08-17 apoleensun
Chapter 134 435 2012-08-17 apoleensun
Chapter 133 477 2012-08-17 apoleensun
Chapter 132 493 2012-08-17 apoleensun
Chapter 131 724 2012-08-17 apoleensun
Chapter 130 705 2012-08-17 apoleensun
Chapter 129 389 2012-08-17 apoleensun
Chapter 128 407 2012-08-17 apoleensun
Chapter 127 463 2012-08-17 apoleensun
Chapter 126 438 2012-08-17 apoleensun
Chapter 125 727 2012-08-17 apoleensun
Chapter 101 529 2012-08-17 apoleensun
Chapter 100 956 2012-08-17 apoleensun
Chapter 21 516 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 20 442 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 19 441 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 18 458 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 17 481 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 16 523 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 15 481 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 14 529 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 13 529 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 12 617 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 11 620 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 10 645 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 9 545 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 8 522 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 7 606 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 6 586 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 5 626 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 4 713 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 3 766 2012-08-17 jokerlaugh
Chapter 2 6463 2011-11-09 sasori no danna
Chapter 1 10615 2011-11-01 sasori no danna
Facebook
MANGA24H Comment ( 8 )
COMMENT
buithilinh0000 / 2012/08/17 21:25 PM
Member
trời ơi, mình mướn ở ngoài có 2500 một quyển nè mượn một ngày đó. Rẻ hok ở trường tui đó hehe vừa rẻ lại vừa hay
CM / 2012/07/19 21:26 PM
Guest
truyen nay co tap 11 r 
lanchia / 2012/07/18 18:01 PM
Member
cứ thế n&agrave;y th&agrave; thu&ecirc; qu&aacute;ch truyện b&ecirc;n ngo&agrave;i c&oacute; phải đỡ đi&ecirc;n ko <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
nguyen / 2012/07/13 15:41 PM
Guest
t&ecirc;n truyện l&agrave; (Hajimete no aku) nha ^^ t&igrave;m lại đ&ecirc;? đọc @@ chỗ n&agrave;y kok post đ&acirc;u
tan / 2012/07/05 15:23 PM
Guest
ra den tap 13 lun rui` ma`
Zer0nly / 2012/06/12 19:46 PM
Guest
em xem bao nhi&ecirc;u trang m&agrave; chả thấy ai post đầy đủ từ chap 68 trở đi cả to&agrave;n bị ngắt giữ chừng rồi tự nhi&ecirc;n vọt l&ecirc;n chap 100 trở l&ecirc;n thui.tiếc gh&ecirc;,truyện hay thế m&agrave;...<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/12.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
thắng / 2012/06/04 10:56 AM
Guest
dkm sao m&atilde;i chưa b&uacute;p tập 10 l&ecirc;n thế như c&aacute;i đầu buồi ấy&nbsp; <img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/14.gif" alt="{#}" border="0" /><br />
nguyen / 2012/05/24 20:06 PM
Guest
đ&eacute;o ai post truyện n&agrave;y ah?? l&agrave;m ăn như lồn yk&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/84.gif" alt="{#}" border="0" />chi? gioi? to mồm