m88

xXx Holic

  • Tác giả : Clamp
  • Thể loại : anime, comedy, seinen, supernatural
  • Nguồn : Fairytales Book FC, Fairytales Book FC, [K]
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-02-25
  • View :720335

Fairytales Book FC 1-36, 170

Clamp Fanclub 109-132, 171-213

[K]  37,42,43

 Yuuko là một phù thuỷ có thể thực hiện những nguyện vọng của mọi người, nhưng để đổi lại người đó phải trả một cái giá tương xứng. Watanuki Kimihiro, cậu nam sinh có khả năng đặc biệt "nhìn thấy những gì người bình thường ko thể thấy", đã "tình cờ" gặp được Yuuko và cô hứa sẽ "giải quyết" những linh hồn ma quỷ đeo bám cậu. Cái giá phải trả của Watanuki là đến giúp việc trong cửa tiệm của cô Yuuko và giúp cô thực hiện những nguyện vọng của khách hàng.

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 213 - End 13588 2012-04-03 DDMinh
Chapter 212 7104 2012-04-01 DDMinh
Chapter 211 6545 2012-03-25 DDMinh
Chapter 210 6302 2012-03-24 DDMinh
Chapter 209 8177 2011-08-16 DDMinh
Chapter 208 7384 2011-08-16 DDMinh
Chapter 207 6921 2011-08-16 DDMinh
Chapter 206 10900 2011-07-25 DDMinh
Chapter 205 8582 2011-07-25 DDMinh
Chapter 204 7663 2011-07-25 DDMinh
Chapter 203 8106 2010-03-27
Chapter 202 7359 2010-03-27
Chapter 201 7124 2010-03-27
Chapter 200 7593 2010-02-25
Chapter 199 6289 2011-07-25 DDMinh
Chapter 198 6327 2010-02-25
Chapter 197 6706 2010-02-25
Chapter 196 6289 2011-07-25 DDMinh
Chapter 195 6816 2011-07-25 DDMinh
Chapter 194 6856 2011-07-25 DDMinh
Chapter 193 6674 2010-02-25
Chapter 192 6730 2010-02-25
Chapter 191 6502 2010-02-25
Chapter 190 7052 2010-02-25
Chapter 189 7076 2011-07-25 DDMinh
Chapter 188 6628 2011-07-25 DDMinh
Chapter 187 6495 2011-07-25 DDMinh
Chapter 186 6608 2011-07-25 DDMinh
Chapter 185 6905 2011-07-25 DDMinh
Chapter 184 6512 2011-07-25 DDMinh
Chapter 183 6744 2011-07-25 DDMinh
Chapter 182 6677 2011-07-25 DDMinh
Chapter 181 6717 2011-07-25 DDMinh
Chapter 180 7045 2011-07-25 DDMinh
Chapter 179 7233 2011-07-25 DDMinh
Chapter 178 7940 2011-07-25 DDMinh
Chapter 177 4613 2012-03-24 DDMinh
Chapter 176 4601 2012-03-24 DDMinh
Chapter 175 4426 2012-03-24 DDMinh
Chapter 174 4438 2012-03-24 DDMinh
Chapter 173 4547 2012-03-24 DDMinh
Chapter 172 4519 2012-03-24 DDMinh
Chapter 171 4627 2012-03-24 DDMinh
Chapter 170 4877 2012-03-24 DDMinh
Chapter 169 5249 2012-03-24 DDMinh
Chapter 168 5545 2012-03-24 DDMinh
Chapter 167 7295 2012-03-24 DDMinh
Chapter 132 3883 2012-05-11 DDMinh
Chapter 131 3774 2012-05-11 DDMinh
Chapter 130 4141 2012-05-11 DDMinh
Chapter 129 3818 2012-05-06 DDMinh
Chapter 128 4280 2012-05-06 DDMinh
Chapter 127 3993 2012-05-06 DDMinh
Chapter 126 4114 2012-05-06 DDMinh
Chapter 125 3844 2012-05-06 DDMinh
Chapter 124 4192 2012-05-06 DDMinh
Chapter 123 4177 2012-05-06 DDMinh
Chapter 122 4845 2012-05-06 DDMinh
Chapter 121 4287 2012-05-02 DDMinh
Chapter 120 4773 2012-05-02 DDMinh
Chapter 119 4336 2012-04-20 DDMinh
Chapter 118 4334 2012-04-20 DDMinh
Chapter 117 4135 2012-04-20 DDMinh
Chapter 116 4280 2012-04-20 DDMinh
Chapter 115 4206 2012-04-20 DDMinh
Chapter 114 4327 2012-04-20 DDMinh
Chapter 113 4169 2012-04-20 DDMinh
Chapter 112 4437 2012-04-20 DDMinh
Chapter 111 4436 2012-04-09 DDMinh
Chapter 110 4647 2012-04-09 DDMinh
Chapter 109 6811 2012-04-09 DDMinh
Chapter 43 5519 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 42 5209 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 37 6802 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 36 7675 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 35 6916 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 34 6529 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 33 5958 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 32 6288 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 31 5609 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 30 5742 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 29 6383 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 28 5475 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 27 6165 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 26 6035 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 25 5858 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 24 6069 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 23 6167 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 22 5897 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 21 5981 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 20 6551 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 19 6265 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 18 7107 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 17 6719 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 16 3409 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 15 7974 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 14 6904 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 13 7655 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 12 7105 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 11 7092 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 10 7993 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 9 8615 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 8 8891 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 7 9107 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 6 8793 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 5 9688 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 4 10408 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 3 11425 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 2 11968 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 1 29244 2012-09-04 Trà Xanh
Facebook
MANGA24H Comment ( 13 )
COMMENT
la / 2013/08/15 21:30 PM
Guest
>"< thiếu chap kìa,dịch nốt đi bn ơi
nain / 2013/05/26 09:52 AM
Guest
Day la bo manga cam dong va kho quen nhat ma minh tung duoc doc! Chan thanh cam on nhom dich rat nhieu!
kiên / 2013/01/07 18:36 PM
Guest
l&agrave;m gi&uacute;p mấy ch&aacute;p c&ograve;n thiếu đi c&aacute;c bạn<br />
ruby.ho308@gmail.com / 2012/06/20 16:00 PM
Guest
sao ko c&oacute; chapter 44 - 108 vậy c&aacute;c bạn?<br />
Firends / 2012/06/13 23:35 PM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />l&agrave;m ơn up chap44-108 d&ugrave;m m&igrave;nh được hem...m&igrave;nh th&iacute;ch bộ n&agrave;y qu&aacute; m&agrave; tự nhi&ecirc;n nhảy chap..thank&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
ellie976 / 2012/05/06 13:14 PM
Member
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />engsub ra het roi` ma` sao dich cham qua z<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" /> con iu bo nay` lam', dich het dum` con<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" />
nhoxzippo1992 / 2012/04/02 14:52 PM
Member
<strong>ch&aacute;n bộ n&agrave;y qu&aacute;</strong><strong>đang hay tự nhi&ecirc;n nhảy chap n&ecirc;n hết muốn xem<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" /><br /></strong>
insteak / 2012/04/02 10:08 AM
Guest
sao c&oacute; 2 chap th&ocirc;i thế n&agrave;y&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
nguyen093 / 2012/04/01 18:52 PM
Member
Trời ơi cuối c&ugrave;ng cũng c&oacute; mấy chap cuối<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />. Biết ta chờ đợi bao l&acirc;u rồi kh&ocirc;ng hả ?&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
nhocnun / 2012/03/12 11:49 AM
Guest
sao ma ko up chap 41 tiip di chua gie da len 200 may ui truyen hay ma hixxhixx
nhoxzippo1992 / 2012/02/26 11:13 AM
Member
<strong>sao 40 xong nhảy qua chap 178 vậy<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" /></strong>
umi ryuuzaki / 2012/01/23 20:16 PM
Guest
<span style="color: #0000ff;">ai da ! có ai bày mình nh&acirc;̣p h&ocirc;̣i MANGA được kh&ocirc;ng ?</span>
nguyen093 / 2011/12/11 22:15 PM
Member
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />L&agrave;m ơn dịch gi&ugrave;m mấy chap cuối gi&ugrave;m con y, đ&acirc;y l&agrave; bộ truyện m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch nhất đ&oacute;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />, c&aacute;m ơn<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/30.gif" alt="{#}" border="0" />