m88

xXx Holic

  • Tác giả : Clamp
  • Thể loại : anime, comedy, seinen, supernatural
  • Nguồn : Fairytales Book FC, Fairytales Book FC, [K]
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Ngày Thêm: 2010-02-25
  • View :718159

Fairytales Book FC 1-36, 170

Clamp Fanclub 109-132, 171-213

[K]  37,42,43

 Yuuko là một phù thuỷ có thể thực hiện những nguyện vọng của mọi người, nhưng để đổi lại người đó phải trả một cái giá tương xứng. Watanuki Kimihiro, cậu nam sinh có khả năng đặc biệt "nhìn thấy những gì người bình thường ko thể thấy", đã "tình cờ" gặp được Yuuko và cô hứa sẽ "giải quyết" những linh hồn ma quỷ đeo bám cậu. Cái giá phải trả của Watanuki là đến giúp việc trong cửa tiệm của cô Yuuko và giúp cô thực hiện những nguyện vọng của khách hàng.

-Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-LIKE TOPIC NÀY MANGA24H Fanpage

Chapter View Date Uploader
Chapter 213 - End 13546 2012-04-03 DDMinh
Chapter 212 7078 2012-04-01 DDMinh
Chapter 211 6525 2012-03-25 DDMinh
Chapter 210 6276 2012-03-24 DDMinh
Chapter 209 8153 2011-08-16 DDMinh
Chapter 208 7364 2011-08-16 DDMinh
Chapter 207 6897 2011-08-16 DDMinh
Chapter 206 10876 2011-07-25 DDMinh
Chapter 205 8562 2011-07-25 DDMinh
Chapter 204 7645 2011-07-25 DDMinh
Chapter 203 8086 2010-03-27
Chapter 202 7335 2010-03-27
Chapter 201 7106 2010-03-27
Chapter 200 7569 2010-02-25
Chapter 199 6275 2011-07-25 DDMinh
Chapter 198 6311 2010-02-25
Chapter 197 6688 2010-02-25
Chapter 196 6273 2011-07-25 DDMinh
Chapter 195 6796 2011-07-25 DDMinh
Chapter 194 6838 2011-07-25 DDMinh
Chapter 193 6656 2010-02-25
Chapter 192 6708 2010-02-25
Chapter 191 6482 2010-02-25
Chapter 190 7032 2010-02-25
Chapter 189 7054 2011-07-25 DDMinh
Chapter 188 6614 2011-07-25 DDMinh
Chapter 187 6481 2011-07-25 DDMinh
Chapter 186 6594 2011-07-25 DDMinh
Chapter 185 6887 2011-07-25 DDMinh
Chapter 184 6494 2011-07-25 DDMinh
Chapter 183 6728 2011-07-25 DDMinh
Chapter 182 6661 2011-07-25 DDMinh
Chapter 181 6703 2011-07-25 DDMinh
Chapter 180 7027 2011-07-25 DDMinh
Chapter 179 7219 2011-07-25 DDMinh
Chapter 178 7920 2011-07-25 DDMinh
Chapter 177 4599 2012-03-24 DDMinh
Chapter 176 4583 2012-03-24 DDMinh
Chapter 175 4408 2012-03-24 DDMinh
Chapter 174 4422 2012-03-24 DDMinh
Chapter 173 4529 2012-03-24 DDMinh
Chapter 172 4499 2012-03-24 DDMinh
Chapter 171 4605 2012-03-24 DDMinh
Chapter 170 4859 2012-03-24 DDMinh
Chapter 169 5231 2012-03-24 DDMinh
Chapter 168 5529 2012-03-24 DDMinh
Chapter 167 7281 2012-03-24 DDMinh
Chapter 132 3871 2012-05-11 DDMinh
Chapter 131 3762 2012-05-11 DDMinh
Chapter 130 4127 2012-05-11 DDMinh
Chapter 129 3804 2012-05-06 DDMinh
Chapter 128 4256 2012-05-06 DDMinh
Chapter 127 3975 2012-05-06 DDMinh
Chapter 126 4094 2012-05-06 DDMinh
Chapter 125 3830 2012-05-06 DDMinh
Chapter 124 4176 2012-05-06 DDMinh
Chapter 123 4163 2012-05-06 DDMinh
Chapter 122 4827 2012-05-06 DDMinh
Chapter 121 4273 2012-05-02 DDMinh
Chapter 120 4759 2012-05-02 DDMinh
Chapter 119 4322 2012-04-20 DDMinh
Chapter 118 4322 2012-04-20 DDMinh
Chapter 117 4119 2012-04-20 DDMinh
Chapter 116 4264 2012-04-20 DDMinh
Chapter 115 4192 2012-04-20 DDMinh
Chapter 114 4313 2012-04-20 DDMinh
Chapter 113 4157 2012-04-20 DDMinh
Chapter 112 4423 2012-04-20 DDMinh
Chapter 111 4424 2012-04-09 DDMinh
Chapter 110 4635 2012-04-09 DDMinh
Chapter 109 6783 2012-04-09 DDMinh
Chapter 43 5505 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 42 5197 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 37 6788 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 36 7659 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 35 6894 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 34 6515 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 33 5950 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 32 6272 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 31 5593 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 30 5722 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 29 6365 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 28 5461 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 27 6143 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 26 6019 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 25 5836 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 24 6053 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 23 6147 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 22 5873 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 21 5961 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 20 6527 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 19 6241 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 18 7083 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 17 6693 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 16 3381 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 15 7938 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 14 6878 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 13 7633 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 12 7085 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 11 7074 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 10 7969 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 9 8587 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 8 8861 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 7 9079 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 6 8763 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 5 9660 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 4 10378 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 3 11393 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 2 11940 2012-09-04 Trà Xanh
Chapter 1 29170 2012-09-04 Trà Xanh
Facebook
MANGA24H Comment ( 13 )
COMMENT
la / 2013/08/15 21:30 PM
Guest
>"< thiếu chap kìa,dịch nốt đi bn ơi
nain / 2013/05/26 09:52 AM
Guest
Day la bo manga cam dong va kho quen nhat ma minh tung duoc doc! Chan thanh cam on nhom dich rat nhieu!
kiên / 2013/01/07 18:36 PM
Guest
l&agrave;m gi&uacute;p mấy ch&aacute;p c&ograve;n thiếu đi c&aacute;c bạn<br />
ruby.ho308@gmail.com / 2012/06/20 16:00 PM
Guest
sao ko c&oacute; chapter 44 - 108 vậy c&aacute;c bạn?<br />
Firends / 2012/06/13 23:35 PM
Guest
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />l&agrave;m ơn up chap44-108 d&ugrave;m m&igrave;nh được hem...m&igrave;nh th&iacute;ch bộ n&agrave;y qu&aacute; m&agrave; tự nhi&ecirc;n nhảy chap..thank&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
ellie976 / 2012/05/06 13:14 PM
Member
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />engsub ra het roi` ma` sao dich cham qua z<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" /> con iu bo nay` lam', dich het dum` con<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/49.gif" alt="{#}" border="0" />
nhoxzippo1992 / 2012/04/02 14:52 PM
Member
<strong>ch&aacute;n bộ n&agrave;y qu&aacute;</strong><strong>đang hay tự nhi&ecirc;n nhảy chap n&ecirc;n hết muốn xem<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" /><br /></strong>
insteak / 2012/04/02 10:08 AM
Guest
sao c&oacute; 2 chap th&ocirc;i thế n&agrave;y&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
nguyen093 / 2012/04/01 18:52 PM
Member
Trời ơi cuối c&ugrave;ng cũng c&oacute; mấy chap cuối<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />. Biết ta chờ đợi bao l&acirc;u rồi kh&ocirc;ng hả ?&nbsp;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />
nhocnun / 2012/03/12 11:49 AM
Guest
sao ma ko up chap 41 tiip di chua gie da len 200 may ui truyen hay ma hixxhixx
nhoxzippo1992 / 2012/02/26 11:13 AM
Member
<strong>sao 40 xong nhảy qua chap 178 vậy<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/42.gif" alt="{#}" border="0" /></strong>
umi ryuuzaki / 2012/01/23 20:16 PM
Guest
<span style="color: #0000ff;">ai da ! có ai bày mình nh&acirc;̣p h&ocirc;̣i MANGA được kh&ocirc;ng ?</span>
nguyen093 / 2011/12/11 22:15 PM
Member
<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/2.gif" alt="{#}" border="0" />L&agrave;m ơn dịch gi&ugrave;m mấy chap cuối gi&ugrave;m con y, đ&acirc;y l&agrave; bộ truyện m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch nhất đ&oacute;<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/8.gif" alt="{#}" border="0" />, c&aacute;m ơn<img title="{#}" src="http://i372.photobucket.com/albums/oo165/vnsale/onion%20smile/30.gif" alt="{#}" border="0" />